Topic: Remigratie regelen via NMI

Vraagje.

Als je gebruik wilt maken van de NMI remigratievoorziening, dan moet je aan de volgende eisen voldoen:

De voorwaarden waaraan de remigrant moet voldoen om in aanmerking te komen voor de remigratievoorziening
Om voor deze voorziening in aanmerking te komen moet de aanvrager:

·  behoren tot de doelgroep;

·  minimaal 45 jaar oud zijn op de dag van aanvraag;

·  gedurende minimaal 6 maanden (onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de aanvraag) een werkloosheids-, arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering hebben ontvangen of AOW pensioen;

·  op het moment van de aanvraag tenminste 3 jaar ononderbroken zijn hoofdverblijf in Nederland hebben gehad, anders dan voor een tijdelijk doel;

·  geen schulden aan het Rijk hebben of hiervoor een afbetalingsregeling hebben getroffen;

·  geen vermogensbelasting verschuldigd zijn;

·  een andere dan de Nederlandse nationaliteit bezitten. Indien de aanvrager in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit èn de nationaliteit van het bestemmingsland, dan dient hij/zij vóór de remigratie afstand te doen van de Nederlandse nationaliteit;

·  niet eerder gebruik gemaakt hebben van een voorziening in het kader van de Remigratiewet of de Remigratieregeling 1985.

In geval van huwelijk of geregistreerd partnerschap moet ook de partner van de aanvrager, als deze eveneens in Nederland verblijft, tot remigratie overgaan.

Welnu, aan alle punten zijn voldaan behalve dan:

gedurende minimaal 6 maanden (onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de aanvraag) een werkloosheids-, arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering hebben ontvangen of AOW pensioen;

We hebben alle twee een baan. Zou het nu zo wezen dat één van de twee zijn/haar baan moet opgeven en dan zes maanden WW willen ontvangen voordat je van deze regeling gebruik zou kunnen maken?

Wie heeft hier ervaring mee?

Re: Remigratie regelen via NMI

Deze regeling heeft betrekking op die mensen die Nederland kwijt wilt en is eigenlijk een oprotregeling.
Jij en je vrouw hebben een baan. Je valt dus niet onder deze categorie. Wat je ook mocht doen, je zal niet in aanmerking komen voor deze regeling omdat je met andere voorzieningen in conflict zal komen.
In de eerste plaats zal vrijwillig ontslag jou geen WWuitkering opleveren. Daarvoor moet je echt ontslagen worden. En bijstand mag je ook vergeten omdat een van jullie blijft werken. Sorry, jij behoort niet tot de categorie mensen, die Nederland kwijt wilt. Jij zal dus op eigen kracht moeten remigreren.

Re: Remigratie regelen via NMI

Dat had ik ook al bedacht. Dat zou geen slimme zet zijn.

Wellicht zijn hiervoor wel mensen gegaan ivm met de vergoeding die hier tegenover staat van, ongeveer, 550 euro per koppel plus een ziektenlosten vergoeding. Bedragen zijn dan wel netto en dan wordt er nog belasting geheven.

Zijn er waterkanters die wel van deze regeling gebruik hebben gemaakt en zoja, wat zijn de ervaringen ermee?

4 (edited by Joe Na Joe, Na Mi 2008-08-13 17:27:00)

Re: Remigratie regelen via NMI

Dus op de site kun je een telefoonnummer vinden, deze verwijst je door naar één van de "steunpunten" waar je alle informatie kunt krijgen. Ze zijn erg behulpzaam en houden spreekuur in o.a. Amsterdam en Utrecht. Ze sturen evt. ook formulieren en informatie voor je op.

Nil Volentibus Arduum ;-)

Re: Remigratie regelen via NMI

als je in sur. huur moet gaan betalen.dan is 550,-euro per koppel niet genoeg om in sur. te leven.of je moet er nog ook bij hosselen.
kennissen die van deze regeling gebruik hebben gemaakt en  huur betalen hebben een klein beetje spijt.

Re: Remigratie regelen via NMI

Logisch, stel dat je 250 euro betaalt voor huur dan hou je weinig over. Financieel plaatje niet doorgerekent zeker?

Re: Remigratie regelen via NMI

ik bedoel hiermee,dat als je als remigrant met uitkering van ned. in sur, huur moet betalen dan is het  bijna een mislukte onderneming.

Re: Remigratie regelen via NMI

Wellicht een mogelijkheid voor de collega webschrijvers om eens een aantal mogelijkheden op te sommen hoe je het nu wel voor elkaar kan krijgen met het geld van de NMI. Klinkt wellicht een beetje crimineel maar ik ben benieuwd wat er van komt.

Re: Remigratie regelen via NMI

Rick_Topper wrote:

Wellicht een mogelijkheid voor de collega webschrijvers om eens een aantal mogelijkheden op te sommen hoe je het nu wel voor elkaar kan krijgen met het geld van de NMI. Klinkt wellicht een beetje crimineel maar ik ben benieuwd wat er van komt.

Is opzich niet crimineel. Heet een "homo-economicus" te zijn. Iemand die precies weet wat hij waar kan halen en zich alleen daardoor laat leiden.  wink
Maar ik begrijp je weerstand tegen de rasechte (doortrapte) home-economicus.

Je nabestaanden herinneren je niet om je rijkdom maar om je prestaties en realisaties.
DEEDEEDBEE NÉÉ

Re: Remigratie regelen via NMI

"Waarom zou je er voor gaan werken als je het kan krijgen cultuur".

Werkt wel, maar alleen op de korte termijn. Maar misschien is dat ook wel weer fijn, je hoofd niet breken over de dingen die je tegenkomt over een paar jaar............. Maar dan............

Re: Remigratie regelen via NMI

Klopt een "simplistische/egoistische/kortzichtige homo-economicus" help het stelsel van sociale voorzieningen omzeep.  Jammerlijk.

Je nabestaanden herinneren je niet om je rijkdom maar om je prestaties en realisaties.
DEEDEEDBEE NÉÉ

Re: Remigratie regelen via NMI

En dan nog beweren dat de mens het vermogen heeft om zich te verbeteren......

Zal bij sommige wel een paar generaties overslaan, denk ik........

Re: Remigratie regelen via NMI

Rick_Topper wrote:

En dan nog beweren dat de mens het vermogen heeft om zich te verbeteren......

Zal bij sommige wel een paar generaties overslaan, denk ik........

Ach dat is een kleine minderheid. Je eigen reactie logenstraft de veronderstelling dat een ieder zo is.

ik beschouw een zekere mate van egoisme als gezond jammer genoeg schieten te veel mensen door vaak heel erg. wink

Je nabestaanden herinneren je niet om je rijkdom maar om je prestaties en realisaties.
DEEDEEDBEE NÉÉ

Re: Remigratie regelen via NMI

Je hebt gelijk.

Zal even nuanceren: Eeen kleine groep bepaalt voor de rest en die zelfde rest profiteert er niet van mee.

Re: Remigratie regelen via NMI

hoi ben een niewsgierige moeder die probeerd achter te komen wat een surinaamse gezin per maand kwijt is aan de alle daagse benodigheden,en de vaste lasten.

Re: Remigratie regelen via NMI

Wellicht tijd voor een nieuwe topic: Wat zijn de woonlasten in Suriname? En wellicht wat kosten de gemiddelde boodschappen.