Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

Wat zijn "inheemsen"?

27 (edited by ossi 2008-04-23 15:10:25)

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

Dat begrijp je verkeerd Cinny."ïnheems"is wat anders dan "inheemsen".
Inheems is een bijv.naamw.Inheemsen zijn MENSEN.Wie bedoelt de poster met de uitdrukking "inheemsen"is mijn vraag.Indianen ?

28 (edited by John 2008-05-10 00:45:11)

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

Jongens, dit verbaast mij ten zeerste. Weten jullie niet dat Suriname intussen een Nationale Feestdag rijker is geworden, te weten "De dag van de Inheemsen?" Een nationale feestdag voor de Indianen en ik denk dat de Bosnegers ook daartoe gerekend mogen worden.
Waar wonen jullie eigenlijk om dit niet te weten?
Om niet van de topic af te wijken: Ik  bedoelde in dit geval de Marrons, die een geweldige politieke overwinning hadden behaald bij de laatste verkiezingen en laten we eerlijk zijn: als wij de belangen van deze mensen beter hadden behartigd, dan waren ze - politiek gesproken -  nooit zover gekomen.

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

@ John,

Intresante topic man.

Kan jij niet gaan soliciteren bij de belasting of Minister van financien smile

Wat bedoel je trouwen met fisicaal geisoleerd ?

@ Rambo,

Laat die vuile slampamper lekker links liggen hij weet toch niet waar we het over hebben.

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

@ John,

Wat ik begrijp zoals Rambo al opmerkte is  dat Su op dit moment een HEEL  onaantrekelijk belastingtechnisch land is.

De belastings tarieven moeten dus omlaag om meer bedrijven naar Su te loken.

Formuleer ik het goed als ik zeg dat je beter 2 bedrijven kan hebben die  bijv.p/m 50.000 SRD betalen als 1 bedrijf die p/m 70.000 SRD moet betalen.

Ik bedoel te zeggen dat als ze bijv. maar 20% van hun inkomsten moeten inleveren dat er dus meer bedrijven komen en die betalen dan ook weer die 20% dat is beter als een kleine groep bedrijven die 50% moeten afdragen

Oftewel vele handen maken licht werk

31 (edited by RAMBO 2008-05-10 20:20:11)

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

beste Melleke , ik denk dat verlaging van de tarieven in Su zeker een
positief effect zal hebben voor de staatsbegroting ,meer belasting-inkomsten als gevolg van het hefboomeffect en ook voor de werkgelegenheid. daarnaast is een speciaal tarief voor pensionados
zeer zeker gewenst ,want dat is een heel grote doelgroep in wording en
als deze groep de mogelijkheid geboden wordt om daar hun zuur verdiend pensioen uit te geven dan praat je over miljoenen euro's
per jaar die in de sur. economie gepomt wordt en de bedrijven dragen
op hun beurt weer hun belasting af aan de staat en zo draait de cirkel rond.

voor de bedrijven uit de  regio kan het ook aantrekkelijk worden om zich daar te vestigen en te exporteren . ik denk dat Su nog heel wat
werk aan de winkel heeft.  ik hoop dat ze de postings van John ook lezen
en hem spoedig uitnodigen want hij heeft er echt kaas van gegeten.

32 (edited by John 2008-05-10 20:43:55)

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

Mellie,
bedankt voor jouw compliment.

Voordat ik inga op jouw vragen eerst vertellen over iets wat ik in Suriname heb meegemaakt en wat natuurlijk aanleiding voor mij was om heel diepzinnig na te denken.

Ik was met vakantie en tot mijn grote pech hadden ze ingebroken in het huis dat ik had gehuurd. Natuurlijk heb ik aangifte gedaan bij de Politie. Op het bureau zag ik enkele agenten vechten om een conventionele typmachine. Ik ben mij gaan bemoeien met dit probleem door te zeggen dat er geen typmachines meer in Nederland verkocht worden. Die zijn in het museum te vinden, omdat alles tegenwoordig met een PC wordt gedaan.  "Dat weten wij", zei een agent heel beleefd, "maar als je bepaalde figuren op hoge posten hier heb zitten, die de modernisering binnen de dienst frusteren, dan wordt je met gevechten over deze praehistorische dingen geconfronteerd".
Ik schrok van deze opmerking en besloot mijn mond maar te houden.

Het is mijn bedoeling om, zoals de vele tienduizenden andere Surinamers, naar Suriname te remigreren als ik 65 ben, maar werken bij de Belastingdienst Suriname? Neen, ik ben juist een lastpost voor de belastingdienst van Nederland en in die rol ben ik juist heel gelukkig.
Minister van Financien of Economische zaken? Ik weet het niet. Wat ik graag wil is mijn kennis op dit gebied doorgeven aan de volgende generatie Surinamers.
Reden: er is zoveel nog te veranderen in Suriname en ik zie mij op mijn 65e geen voortrekkersrol meer gaan vervullen op fiscaal of economisch gebied. Neen, dan wil ik van mijn pensioen gaan genieten indien en voor zover ik nog welkom ben in mijn geboorteland. Zoniet, dan ga ik naar Ghana in de rol van adviseur voor de koning van Akenkausu. Neen, ik zie mezelf dus meer als iemand die anderen wil beinvloeden en motiveren. De fakkel in mij, die intussen de grootte heeft van een nachtkaars, draag ik graag over aan de jongeren. Voor een adviseursrol ben ik wel te vinden.

Nu je vragen
Van Fiscaal isolement is sprake wanneer je geen banden hebt met andere landen omdat de nodige afspraken op belastingtechnisch gebied ontbreken (in dit geval: belastingverdragen). Uit mijn verhaal zal je begrepen hebben dat Suriname "direkt" (nog) geen belastingverdragen heeft met andere mogendheden. Indirekt kan je wel gebruik maken van de vele belastingverdragen van Nederland, door een tussenholding in Nederland te vestigen. Recentelijk heeft Nederland een belastingverdrag met Ghana afgesloten en aangezien Suriname de banden met dit land wil verstevigen, zouden wij via deze "slimme" weg  kunnen profiteren van dit verdrag.
Het vak Internationaal Belastingrecht zal in de toekomst zeker een belangrijke rol gaan spelen  in Suriname.

Of Suriname belastingtechnisch onaantrekkelijk is, is afhankelijk van de weg die je bewandelt.
De normale of de niet normale weg.
Ik ben de man van de praktijk en ik heb in Suriname geprobeerd om enkele N.V.'s op te richten. Om het systeem te testen en natuurlijk om adviezen ter verbetering van het systeem te kunnen aandragen, heb ik de normale weg bewandeld.
Wel, ik schrok. Ik ben intussen al 5 jaar bezig en het is mij nog steeds niet gelukt om de NV's definitief op te richten. Mijn klanten raken nu  ongeduldig en ook geirriteerd omdat ze deze bedrijven nog niet kunnen gebruiken binnen hun concern. Ook het openen van bankrekeningen in Suriname heeft tot de nodige problemen geleid. Over deze problemen wil ik nog niet schrijven. Volgens mij weten de Surinamers niet wat voor economische schade ze door deze bureaucratische regels met betrekking tot het oprichten van rechtspersonen, oplopen. Feit is dat enkelre van mijn klanten,  een paar miljonairs, Suriname links hebben laten liggen omdat het zo lang duurt.
Ik denk dat ik zelfs een record heb verbroken en dat ik mij intussen voor het G. Book of Records mag gaan aanmelden als "de man die het langst over het oprichten van een NV heeft gedaan".

Ik denk dat Suriname wel aantrekkelijk is als jij gebruik kan maken van je "vriendjes" op de diverse ministeries en/of wanneer je met de Surinaamse overheid zelf belastingafspraken kan maken.
Dit laatste is natuurlijk wel mogelijk wanneer jij een groot bedrijf wilt opstarten in Suriname.  Persoonlijk vind ik het beter wanneer al deze mogelijkheden om afwijkende afspraken te maken, in de zelfde wet inkomstenbelasting worden opgenomen zodat een ieder kennis kan nemen van de mogelijkheden die de Surinaamse staat aan buitenlanders biedt.
Neen, om mijn AOW pensioenbreuk niet groter te maken dan het al is ben ik gedwongen om tot mijn 65 in Nederland te blijven en op die leeftijd mag niemand van mij verwachten dat ik de puf heb om de nodige struikelblokken in Suriname aan te vechten en te veranderen. Ik wil dan van mijn pensioen genieten. Niet, meer en niet minder.

Op je laatste vraag kan ik niet te diep ingaan omdat er heel veel mogelijkheden zijn om in Suriname belasting te besparen als je de zaken slim aanpakt.

Wat ik wel kwijt wilt is dat in de Surinaamse belastingwetgeving de mogelijkheid bestaat om een "fiscale eenheid" aan te gaan tussen bedrijven die een concern vormen (moeder- en dochterondernemingen). Het voordeel van zoiets is natuurlijk dat je het verlies van bepaalde bedrijven direkt (horizontaal) mag verrekenen met de winsten van de andere bedrijven. Het kan dus fiscaal aantrekkelijk zijn om voor elke activiteit, die jij in Suriname wilt doen, een aparte NV op te richten.
Ik hoop dat je iets hieraan hebt.


Rambo nummer 34
Ik heb daaraan niets toe te voegen.

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

john.
Als man van de praktijk had je beter bij een notaris kunnen informeren naar een lege NV die je kunt overnemen. Er zijn natuurlijk osten aan verbonden maar die staan in geen enkele verhouding tot de kosten die jij vanuit NL moet maken (ticket verlies aan inkomen in NL). en je kunt de zaak binnen zeg 2 weken regelen.  wink

Je nabestaanden herinneren je niet om je rijkdom maar om je prestaties en realisaties.
DEEDEEDBEE NÉÉ

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

Nu weet ik waarom Neus alles van front verdedigd. (Kosten en kontakten) Het is vandaag 2008!

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

Interessante topic John.
Je hebt het een ander hier geschreven. Ik moet het eerst goed in mij opnemen. Ik had een paar jaren geleden een boek gekocht over de belastingen in Sur. Ik weet niet meer wie de schrijver was.  Ik kwam ook tot de konklusie dat Suriname geen belastingparadijs is.

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

@Zwerver
Je komt met boute beschuldigingen maar een motivatie ontbreekt!
Goedkoop. Is het soms omdat ik regelmatig reageer op forum leden die goedkope verwijten en/of pertinente leugens plaatsen? En omdat die goedkope verwijten steevast uit dezelfde hoek komen?

In dit geval geef ik slechts aan dat er een andere weg is. Natuurlijk het is schrikbarend dat het in SME zolang duurt en daar geef ik regelatig kritiek op. Maar gelukkig is er de laatste jaren voldoende handelingsvrijheid van individueen o handi in dit gat te springen. Een van die oplossingen is het kopen van een lege NV via de notaris. Zo zie maar weer gelukkig dat arkt werking instaat is een groot aantal politieke tekort komingen op te lossen.

Maar ik zal de laatste zijn die beweert dat hiermee alle (volstekt overbodige en onwenselijke) obstakels uit de weg zijn.

Overigens valt mij op dat je je vooral korte tendensieuze berichten instuurt:
http://www.waterkant.net/suriname/forum … 000#p63000   nr 14
http://www.waterkant.net/suriname/forum … 65&p=1  nr 3
http://www.waterkant.net/suriname/forum … 61&p=7  nr 155

Je nabestaanden herinneren je niet om je rijkdom maar om je prestaties en realisaties.
DEEDEEDBEE NÉÉ

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

Neus, je kan toch niet van een zwerver verwachten dat hij zich elke dag  een internetcafé kan permiteren?

Veels te duur!

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

@Zwrver.
ik verwacht alleen wel dat hij zijn menselijke waardigheid behoud. wink

Je nabestaanden herinneren je niet om je rijkdom maar om je prestaties en realisaties.
DEEDEEDBEE NÉÉ

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

Dat lukt wel, no spang.

40 (edited by mi-na-mi 2008-05-12 13:35:00)

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

John wrote:

Ik ben de man van de praktijk en ik heb in Suriname geprobeerd om enkele N.V.'s op te richten. Om het systeem te testen en natuurlijk om adviezen ter verbetering van het systeem te kunnen aandragen, heb ik de normale weg bewandeld.
Wel, ik schrok. Ik ben intussen al 5 jaar bezig en het is mij nog steeds niet gelukt om de NV's definitief op te richten. egen.

Beste John. Dan heb je iets niet goed gedaan. Doorgaans duurt het definitief oprichten van een NV, zelfs met alleen niet-ingezetene oprichters, om-en-bij een jaar als je de reguliere langzame weg bewandelt. Het aanvragen van een bedrijfsvergunning is in principe zo gepiept en je hoeft er zelf niets aan te doen behalve de benodigde stukken aanleveren. Het laatste is een stukje dienstverlening van KKF en de kosten daarvan vallen ontzettend mee. En natuurlijk je kunt ook op reguliere wijze een lege NV kopen, dat is inderdaad een stuk sneller. En de informatie inwinnen daarover is een fluitje van een cent. Tegenwoordig is de dienstverlening een stuk beter dan laten we zeggen 15 jaar geleden. Ik ben zeer verbaasd over die vijf jaar van jou. Ik denk niet dat je systeemtest representatief is.

Itererende stappen: notaris, kkf, bank. Dat is alles.

Het kan wel tijd kosten als één of meer van de oprichters in het buitenland verblijven en niet naar Suriname kunnen/willen komen om een handtekening te plaatsen. Maar ook dat is op te lossen door via de notaris hier en bijvoorbeeld de gemeente of een notaris in Nederland de handtekening te legaliseren.

Bij de DSB is het door jou genoemde bankprobleem in principe geen probleem. RBTT doet moeilijker wanneer er één of meer buitenlandse oprichters zijn. Zij eisen een bankgarantie ... opzich terecht.

Minder praten, meer doen!!!
Als doel hebben anderen te kwetsen is niet bepaald nobel.
De illusie hebben dat te kunnen is des te erger.

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

John wrote:

Jongens, dit verbaast mij ten zeerste. Weten jullie niet dat Suriname intussen een Nationale Feestdag rijker is geworden, te weten "De dag van de Inheemsen?" Een nationale feestdag voor de Indianen en ik denk dat de Bosnegers ook daartoe gerekend mogen worden. .

Neen, doorgaans wordt de term "Inheemsen" internationaal gebruikt om de oorspronkelijke bewoners aan te duiden. Indigenous People, in het engels. De marrons vallen daar niet onder, pertinent niet. Dus in Suriname en de America's zijn dat de "Indianen". In Australië de Aborigines. De bedoelde politieke partij is meer een Marron aangelegenheid.

Minder praten, meer doen!!!
Als doel hebben anderen te kwetsen is niet bepaald nobel.
De illusie hebben dat te kunnen is des te erger.

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

@ John

Bedankt voor je andwoorden.

ik heb nog wel een paar vragen:

Hoe kan Su profiteren van dat verdrag dat NL heeft met Ghana?

Zou je hier  nog wonen als je die NV's hebt opgericht.

Mocht ik toch ooit president worden dan verzoek ik je toch om minister van financien te worden zodat ik zeker weet dat de belasting gelden toch goe worden gespendeerd.:P


@ Rambo

als dat echt zo is dan richt ik daar een rolator bedrijf op tongue,
dan hoop ik nog wel dat die oudjes leven na jaren van procedures die komen om mijn bedrijf op te richten:P.

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

Na deze topic uitgebreid een paar keer te hebben door genomen kan ik me niet voorstellen dat van deze columm ook maar iets waar is.

http://www.waterkant.net/suriname/2008/ … -suriname/

de zin alleen al sucesvol invetseren in SU smile

44 (edited by John 2008-06-10 09:34:56)

Re: De nieuwe wet Inkomstenbelasting van Suriname

Even een hart onder de riem van de Surinaamse remigranten steken


Gelezen op de Website van de Belastingdienst (Buitenlanders)

Tegemoetkoming voor inwoners van Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba

Als u in Suriname, Aruba of de Nederlandse Antillen woont, dan heeft u op grond van afspraken met die landen altijd (dus ook als u niet gebruik maakt van het keuzerecht) recht op het belastingdeel van:
De algemene heffingskorting
De arbeidskorting
De kinderkorting
De (aanvullende ) combinatiekorting
De (aanvullende) alleenstaande-ouderkorting

Aftrekposten
Ook mag u de volgende persoonsgebonden aftrekposten toepassen:
Alimentatiebetalingen aan uw ex-echtgenoot
Uitgaven levensonderhoud voor kinderen die jonger zijn dan 30 jaar
Weekenduitgaven voor (ernstig gehandicapte kinderen

Andere tegemoetkoming
Bovendien kunt u recht hebben op de volgende tegemoetkomingen bij de bepaling van het inkomen uit sparen en beleggen (Box 3)
Het heffingsvrij inkomen
De toeslag heffingsvrij vermogen kinderen
Als uw partner geen inkomsten heeft of te weinig verdient (tot 6.410 euro), dan komt hij/zij ook in aanmerking voor uitbetaling van de heffingskorting

Let op: belastingdeel betekent dat je in aanmerking komt voor een "Pro-rata" gedeelte.
Voorbeeld: als jouw totale inkomen 30.000 bedraagt en het Nederlands gedeelte daarvan is 15.000, kom je slechts voor 50% in aanmerking voor de in deze regeling genoemde fiscale faciliteiten.

De eerste vraag die in mij opkomt bij het lezen van het bovenstaande is natuurlijk of wij blij moeten zijn.
Ik denk het niet, maar er kunnen altijd uitzonderingen op de regel zijn. Je zal dit dus van geval tot geval moeten bekijken alvorens harde conclusies te trekken.
Laten we daarom gaan filosoferen  hierover.

Kijk, de meeste Surinamers die terugkeren zijn niet meer arbeidsactief. Om de gedachten te bepalen: gepensioneerden, arbeidsongeschikten  en mensen die een of andere regeling met Nederland hebben getroffen. De echte arbeidsactieven in Suriname zullen vaak de band met Nederland geheel verbroken hebben en dus geen voordeel uit deze regeling kunnen putten.
Ergo: wonen in Suriname en werken in Nederland, zoals de Belgen en Duitsers dat doen is, gelet op de grote afstand, onmogelijk.  Toch wil ik de mogelijkheid voor het hebben van arbeidsinkomsten uit Nederland niet geheel uitsluiten omdat het theoretisch nog altijd mogelijk is dat iemand die in Suriname woont de volgende Nederlandse inkomsten kan genieten:
Winst uit onderneming
Dividenden
Rente-inkomsten (verzekerd door hypotheek)
Inkomsten uit arbeid (salaris), dat toegerekend kan worden aan de in Nederland gevestigde dochtermaatschappijen.
Inkomsten uit Box 3 (N.B. dit is in de plaats gekomen van de Nederlandse vermogensbelasting).
Dit betekent dat deze persoon ook in Nederland belasting moet betalen.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de aftrekken.
Je moet natuurlijk wonen in Suriname
In jouw wereldinkomen moeten ook inkomstenbestanddelen zijn die in Nederland belast worden.
Je moet ook belasting hebben betaald in Nederland, anders heeft terugvragen geen zin.
Je moet natuurlijk een aangiftebiljet (buitenlanders) bij de Nederlandse fiscus indienen om je rechten te gelde te maken, iets wat ik (uit ervaring) weet dat Surinamers niet graag doen.
De oplossing in deze is dus een belastingkantoor inschakelen die dit – tegen betaling natuurlijk – voor je doet.

Nu de aftrekken nader bekeken:


De algemene heffingskorting: elke belastinplichtige in Nederland heeft dit
Bij de belastingheffing in Nederland wordt hiermede reeds rekening gehouden; dus geen voordeel.
De arbeidskorting: alleen zij die werken krijgen deze aftrek. Bij de belastingheffing is reeds rekening hiermede gehouden.
De kinderkorting: alleen zij die kinderen verzorgen krijgen dit. N.B. ook een 65 jarige kan jonge kinderen in huis hebben, die hij verzorgt. Dit is in een land als Suriname geen uitzondering. Dit kan een voordeel zijn.
De (aanvullende ) combinatiekorting: dit is natuurlijk voor ouderen van belang die kinderen verzorgen. Dit kan een voordeel zijn.
De (aanvullende) alleenstaande-ouderkorting: voor mensen die ouder zijn dan 65 jaar en geen partner hebben of een partner zonder inkomsten. Dit kan ook een voordeel zijn.

N.B. niet alle kortingen staan vermeld; deze worden automatisch door het aangifteprogramma toegepast.

Aftrekposten
Alimentatiebetalingen aan uw ex-echtgenoot
Uitgaven levensonderhoud voor kinderen die jonger zijn dan 30 jaar
Weekenduitgaven voor (ernstig gehandicapte kinderen)

N.B. er worden geen nadere eisen en wensen gesteld met betrekking tot deze posten, maar gedenk dat je ze moet kunnen bewijzen. Een kopie van de in Suriname ingediende aangifte zal zeker als controlemiddel dienen.


Andere tegemoetkomingen

Bovendien kunt u recht hebben op de volgende tegemoetkomingen bij de bepaling van het inkomen uit sparen en beleggen (Box 3)
Het heffingsvrij inkomen: dit is natuurlijk van belang als je vermogen in Nederland hebt dat valt onder de regels van Box 3. Hiermede wordt reeds rekening gehouden, dus geen voordeel.
De toeslag heffingsvrij vermogen kinderen: dit is natuurlijk van belang als je naast vermogen dat valt onder de regels van Box 3 ook kinderen hebt. Reeds rekening mee gehouden. Dus geen voordeel.
Als uw partner geen inkomsten heeft of te weinig verdient (tot 6.410 euro), dan komt hij/zij ook in aanmerking voor uitbetaling van de heffingskorting: N.B. pas als jij belasting betaalt wat meer is dan 2.000 euro per jaar komt jouw partner in aanmerking hiervoor. Overigens heb ik vernomen dat men deze regeling gaat afschaffen. Dus ook geen voordeel.

Nu de bedenkingen:

Verdragsrechtelijk heeft Nederland de heffing van de belangrijkste posten toegewezen aan Suriname, die op haar beurt zonder aanzien des persoon de Surinaamse belastingregels onverkort toepast. Misschien dat u bij gebruikmaking van deze mogelijkheid uw belastingdruk (een beetje) kan verlichten, omdat op het eerste gezicht weinig te halen valt.

Het bovenstaande zou zeker interessant zijn wanneer Nederland de belastingheffing niet uit handen had gegeven. Surinaamse remigranten hebben de Nederlandse regering intussen gevraagd om de heffing terug te nemen. Persoonlijk denk ik niet dat Nederland deze wens zal vervullen, omdat Suriname in de ogen van Nederland nooit een belangrijke rol heeft gespeeld, maar je weet het nooit.
Wat dan overblijft zijn de pensioenen. Die zijn overigens zo laag en daar reeds rekening is gehouden met bovengenoemde aftrekposten, valt de belastingheffing daarover heel laag uit en hoe lager de ingehouden belasting hoe minder interessant. Dit lijkt op het eerste gezicht  niet interessant om al die moeite te doen om de belastingen terug te vorderen.
Toch wil ik u adviseren, ondanks mijn kritische houding tegen deze regeling,  om het rekenwerk eerst te doen voordat u besluit geen actie te ondernemen.