Topic: Politiek, evacueer overvol vluchtelingenkamp Moria op Lesbos!

CORONAVIRUS BEREIKT LESBOS/POLITIEK, EVACUEER OVERVOL VLUCHTELINGENKAMP MORIA OP LESBOS!/BRIEF AAN TWEEDE KAMERLEDEN


ZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/coronavirus- … amerleden/ 

VOORAF:

Naar aanleiding van de onmenselijke omstandigheden in het overvolle vluchtelingenkamp Lesbos, waar nu ook het coronavirus dreigt, heb ik alle politieke partijen in de Tweede Kamer, behalve de fascistische partijen PVV en Forum voor Democratie, aangeschreven


AAN DE TWEEDE KAMERLEDEN

Onderwerp:
De vluchtelingenkampen

Geachte Kamerleden,


Everyone has the right to life, liberty and security of person.

ARTIKEL 3, UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

http://hrlibrary.umn.edu/instree/b1udhr.htm


We leven in stressvolle, onzekere en moeilijke Tijden.
We leven in coronatijden.
Dat is natuurlijk, helaas, Oud Nieuws, voor u en mij en iedere dag nemen onzekerheid, angst en waakzaamheid toe.
Logisch, zolang er geen vaccin en/of medicijn tegen deze gevaarlijke infectieziekte is ontwikkeld [1] en het aantallen doden en besmettingen toenemen [2], ook in de ons omringende landen.
De maatregelen, die het kabinet tot nu toe heeft genomen, zijn naar mijn mening verstandig en zinnig [3], al is het zaak, veel meer aandacht te schenken aan kwetsbaren, zoals daklozen en de tot de straat veroordeelde vluchtelingen als de We are Here groep [4]
Nu is natuurlijk niet te voorspellen, wat er in de nabije of minder nabije toekomst gebeurt.
Tot zover Nederland.
Want onze verantwoordelijkheid gaat verder dan de landsgrenzen, omdat we met zijn allen de wereld bewonen en geen land nog een eiland is.
En de groep waarvoor verantwoordelijkheid dient genomen te worden, zijn de vluchtelingen, die wonen in de overvolle vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Lesbos!
Want die hebben het bepaald niet makkelijk!

De aanval van vreemdelingenhaat waarmee zij en hun helpers, NGO's, artsen en anderen,  recentelijk te maken gehad hebben, van de kant van de bevolking, fascistische bendes en Griekse veiligheidstroepen, zal u niet zijn ontgaan. [5]

Is dat al niet uit te houden, nog erger zijn de mensonwaardige omstandigheden waaronder deze vluchtelingen al jarenlang leven. [6]
Moet u zich voorstellen:
Een kamp voor 3000 mensen, waar nu 20 000 in zitten, met beroerde hygienische en sanitaire voorzieningen, zwaar overbevolkt, vol met -uiteraard-
gestesste en getraumatiseerde mensen! [7]

Het is tegen alle elementaire menselijke waarden in, dat mensen in zulke mensonwaardige omstandigheden, nu ook blootgestaan aan fysieke aanvallen van extreem-rechts geboefte, moeten blootstaan.

De Griekse regering is er debet aan, dat zij onder zulke omstandigheden moeten leven, maar ook, en met nadruk ook, de andere EU landen, vooral de rijkere, die Griekenland laten opdraaien voor die hele humanitaire problematiek rond mensen, die op de vlucht zijn voor oorlog, geweld, armoede.
Geweld, die vaak niet in de laatste plaats is veroorzaakt door voortdurende Westerse militaire interventie in hun herkomstlanden.
Ik denk niet, dat dat nadere toelichting behoeft.
En als ze dan vluchten, omdat er echt geen andere optie is, moeten zieke kinderen, angstige en getraumatiseerde mensen, zo leven? [8]
Ik vind dat ten Hemel schreiend.


CORONAVIRUS

Nu worden deze mensen met iets nog veel dodelijkers bedreigd dan tot nu toe:
Namelijk het Coronavirus.

Want het is een kwestie van tijd, of het is onder hen, nu het eerste coronageval al is uitgebroken op Lesbos! [9]


CORONAVIRUS

Als het Coronavirus [en het is een kwestie van tijd, of het is zover] het kamp Moria bereikt, dan breekt, om het maar even plat te zeggen: De Pleuris uit!
Want met dergelijke deplorabele hygienische omstandigheden is regelmatig handen wassen, uitgesloten.
In een dergelijk claustrofobisch overbevolkt kamp is het houden van anderhalve meter afstand een onmogelijkheid, om van verdere, noodzakelijke, social distancing [10] maar te zwijgen!
UW INZET

Er moet dus opgetreden worden en wel nu! 
En dat vraag, neen, dat EIS ik van u.
Het lijken wel een concentratiekamp [in de letterlijke betekenis van het woord] waarin die mensen wonen in absoluut onacceptabele omstandigheden en nu dat coronavirus ook Lesbos bereikt heeft [11] moet het kamp PER DIRECT worden ontruimd, want als de ziekte onder deze omstandigheden uitbreekt, gaat de halve bevolking eraan.
Kijk maar, hoe snel het zich in Nederland heeft verspreid!
Het eerste geval op 27 februari van dit jaar en nu al 4204 besmettingen en in totaal 179 doden. [12]
En dan leven we hier in bijna ideale omstandigheden, afgemeten aan die ellende in vluchtelingenkamp Moria.

Toon dus, dat u niet alleen bezorgd bent om mensen in Nederland, dichtbij, maar dat u echte humanitaire betrokkenheid hebt, door er met alle u ten dienste staande middelen bij de regering op aan te dringen, zich hard te maken voor de DIRECTE evacuatie van Kamp Moria.

Want wie nu zwijgt, is moreel EN politiek medeverantwoordelijk voor de humanitaire ramp, die anders zal plaatsvinden.

Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen door u aan te schrijven.
Neemt u de uwe en maakt u zich politiek hard voor universele humanitaire medemenselijkheid.

Ik reken op u en blijft u allen gezond!

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam


ZIE VOOR NOTEN


https://www.astridessed.nl/coronavirus- … amerleden/


OFhttps://www.dewereldmorgen.be/community … amerleden/

2 (edited by xzqc33 2020-03-23 12:25:26)

Re: Politiek, evacueer overvol vluchtelingenkamp Moria op Lesbos!

                   CORONA VIRUS LIJKT OP ISLAAM ELLENDE

Die allah is groot no? En toch maar schorsen die gebedsbijeenkomsten in de moskeej? Nu plots zijn ze wel bang die “flinke” boys. Waar is die allah om jullie te beschermen? HAHAHA


Jij nie weten? Het goeie antwoord is NERGENS. Denk erom: de aarde is al lang niet meer plat. De zon draait ook al een poosje niet meer OM de aarde. De geocentrische bullshit die allah verteld zou hebben. Den don no kka man.


allah is de bedenker, de schepper en de producent van malaria, ebola, corona. Goedzo alla ollohoehoe achtbier!!!!


Wat het corona virus met het menselijk lichaam kan doen, is wat de islaam (met of zonder Kalashnikov) met de mens en haar beschaving zou willen doen: dood dood dood.


En debiel Gökmen Tanis. (mongool die spuugt naar eigen advokaat) kreeg levenslang. iensj allah. Leuk. Maar wel in een vijf sterren hotelaccommodatie, waar hij à la carte mag eten. Die domme “kristenhonden” toch. Met dat  à la carte eten kweekt de domme "kristenhond" vrije uitloop criminelen en scharrel criminelen. Ik zou willen adviseren: binnen houden en gewoon (haram) voer geven. Gökmen Tanis is straks 95 wanneer hij naar de "martelarenhemel" mag. Maar daar wachten er 722 hoeren (moesliem "maagden", zo heten die meiden) op hem, betaald door pooier allah. Allah maakt ook 'dobru-dua' voor hem. Helle-loejajajaj.


Fa y kan tach mi no moi?
Fa y kan tach mi no moi?
Fa y kan tach mi no moi, mi no moi,
Na twu bromchi mechi mi.

  AND FUCK YOU JORKA BAKRU (agnost HAHA) alias AJNOEMAKAKA
Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

Re: Politiek, evacueer overvol vluchtelingenkamp Moria op Lesbos!

.


EN WIE IS DE SCHEPPER VAN HET CORONIE VIRUS? 
DIE SCHEPPER DIE ZO VEEL VAN ONS HOUDT?
JA: WIE IS DAT?

WIE HET WEET MAG HET ZEGGEN 
Fa y kan tach mi no moi?
Fa y kan tach mi no moi?
Fa y kan tach mi no moi, mi no moi,
Na twu bromchi mechi mi.

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile