2,751

Re: Heilige Oorlog

Zoals ik al opmerkte: gaat de regering van Oekraïne - de veroorzaker van de MH17 ramp - in de toekomst ook spijt betuigen en [met Europees geld??] compensatie betalen aan de nabestaanden?!

2,752 (edited by Anjoemara 2019-07-13 17:31:09)

Re: Heilige Oorlog

xzqc33 wrote:

PRIJSVRAAG voor volwassenen:
Wie is de man die wij zoeken. Zijn voornaam vermelden is reeds ruim en ruim voldoende.


** Zijne achternaam is 'De Moordenaar'; het is maar dat u het weet.
** Hij heeft meer dan vaak beweerd dat satan hem lastig viel. Twee kwaaie geesten in elkaars vaarwater (heeeeeel grappig)
** Hij wilde keer op keer zelfmoord plegen. (Had hij dat maar gedaan)
** Hij bekeerde mensen met: “Doe mee of ik hak je kop eraf”
** Hij neukte een meisje van negen (9) jaar. (“Ikke slachtoffer”)
** Hij neukte ook de vrouw van zijn aangenomen zoon. (“Ikke slachtoffer”)
** Hij werd door een vrouw gedood (dat was pas echt lachen)
**In zijn hele leven had hij een handjevol gelovigen gemaakt en daarvan een tienvoud aan dodelijke slachtoffers.
** Voor ik het vergeet hij had 30 (dertig) uur per dag een erectie en dat negen dagen per week. Bij hem was het velletje er al af gesleten.
** Hij had 11 (elf) stuks neukvee (broedmachines) en een veelvoud aan seksslavinnen op de reserve bank. (nie je kka hoor)
** Met zijn elf vrouwen haalde hij elke dag de finale. Soms mocht hij in de 'blessure tijd’ nog twee of drie wissels gebruiken; baya. Dit ook tijdens de rammedan (als je kan). Kon die vent neuken of nie?
** "Willen we meer of minder mommedanen?" dacht hij altijd in het theehuis (koffiesjop) te moeten vragen..


DE PRIJZEN
Onder de inzenders met het goeie antwoord worden verloot: drie kruisbeelden (van het merk 'RK') 50 cm hoog voor de eerste prijs, 40 cm hoog gaat naar de tweede prijs. De derde prijs is een beeldje van 30 cm hoog. Plus verder nog troostprijzen: 40 roties en 40 porties moksi-meti met Surinaamse nassie. Alles zo haram als mogelijk.


PS
Geheel buiten mededingen is natuurlijk de dooie vis en boerkahoer ajnoemara (kakaolo) en haar alias jorka bakroe (alias mma kaolo). Dus dooie vis: jij begrijpen, jij niet meedoen.


lk


ppo
jjjhDe moeslim (nieslim in arabies) beoordeelt de ander op de lengte van diens fluit. Heb ik gelijk of niet: alles, maar dan ook alles van de moeslim (nieslim in arabies) draait om de mannelijke fluit.
** Is die langer dan 3.3 millimeter ?
** Zit het velletje er nog aan?
** Blijft die 25 uur per dag stijf?
** En 8 dagen per week, no?
** Moeslim mannen doen heel veel aan rukken. (tot ze scheel zien)
** Daarom zeggen immaam: "moesliemmetjes altijd spelen met fluit"
** Moesliem fluit is het geloof. Alles draaien om fluit van profeet
** Ajnoemara/j.bakroe weet veel van moesliem fluiten, want zijn is broedmachine (boerkahoer)
** Moesliems noemen ‘dames voetbal’: “Ikke rukken pik kapot als ik 22 hoeren zien”
** Moesliems zijn meer met de fluit bezig, dan die eenvoudige taallesjes polderikaans.
** Wat een ziekgeile smerige goddelozen
** Met die mma-kaolo god van hunne
** Bij alles wat ze zien zij roepen: “Ollohoehoe achtbier”
** Met die mma-panpan god van meugemoeut de kinderneuker
** Hoe jij ook draaien of keren: moegammot zijn kinderneuker

yonosesisado

Vandaag de hindoe jihadist pikien tollie met gestoorde seksuele fantasieën wat godsdienstles bijbrengen.
Wie was Mohammed en waarom wordt onterecht oorlogen alsook onverdraagzaamheid op hem afgeschoven door andere religieuze fanaten??


Mohammed was net als andere waarheidszoekers en hervormers in andere geloven en culturen bezig zijn volk te verheffen.


Mohammed was zich intens bewust van de onderdrukking en onrecht in Mekka en het gevaar van de Jahiliyya. Hij behoorde tot de waarheidszoekers (Hunafa) en beweerde af te stammen van Ismael, de oudste zoon van Abraham. Elk jaar trok hij zich tijdens de vastenmaand terug in een grot in een berg rond Mekka om te mediteren waar hij omstreeks 610 een eerste openbaring kreeg. Toch duurde het nog 2 jaar en wel in 612 voordat hij met prediking van de Islam begon.
Allah was “God”en identiek aan de God van de Joden en Christenen. De Koran was voor de Arabieren de laatste openbaring van Allah aan de nazaten van Abraham. In een passage in de Koran staat ook dat Allah geen onderscheid maakt in de openbaringen van welke profeet dan ook. De basisboodschap van de Koran was geen nieuwe doctrine maar slechts een herinnering van hoe een rechtvaardige samenleving er uit moest zien en dat het structurele geweld in Mekka bekritiseerde: dat het verkeerd was om privé fortuin te vergaren en in plaats daarvan je rijkdom te delen met de armen, behoeftigen en kwetsbaren die met dezelfde respect en gelijkwaardigheid behandeld dienden te worden. De moslims richtten een Ummah op; een gemeenschap dat een alternatief bood aan de hebzucht en systematische onrecht veroorzaakt door het Mekkaans kapitalistisch systeem. Uiteindelijk werd de religie van Mohammeds volgelingen de “Islam” genoemd omdat het van hen verlangde dat zij hun hele wezen aan Allah overgaven. Moslims werden aangespoord om hun verantwoordelijkheid  voor elkaar op te pakken en de behoeftige te voeden. Ze vervingen de onverschilligheid en barbaarsheid van de Jahiliyya met de traditionele Arabische deugdzaamheid welke “hilm” (verdraagzaamheid, geduld en vergeving) werd genoemd. Door voor kwetsbaren te zorgen slaven te bevrijden en dagelijks kleine daden van vriendelijkheid te verrichten geloofden zij dat ze geleidelijk aan een verantwoordelijke en meelevende ziel zouden ontwikkelen en zichzelf zo reinigen van egoïsme. Anders dan in de Jahiliyya waar elk stamlid gauw gewelddadig werd bij de minste geringste provocatie werden moslims geleerd om niet terug te vechten maar de vergelding aan Allah over te laten en consequent de andere met respect, vriendelijkheid  en fatsoen te benaderen. De overgave aan de Islam vereist een constante Jihad (innerlijke strijd) tegen onze ingebouwde egoïsme. Soms, als de moslims aangevallen werden en met uitroeiing bedreigd was het nodig om jezelf te verdedigen maar Allah eiste daarbij dat je geduld en dat je jezelf eerder beheerste dan dat je de strijd aanging. Er werd dus defensieve oorlogsvoering gepropageerd. Net als bij de overige  godsdiensten waren er diverse radicale interpretaties door moslims van hun openbaring en ontwikkelde het geloof zich verder als gevolg van veranderende omstandigheden.
Er zijn vele openbaringen in de Koran waarin de moslim aangeraden wordt om agressie tegen hem gericht niet te vergelden maar te vergeven en te verdragen, genade te tonen en respectvol zich te gedragen. Een regelmatig terugkerende uitspraak in de Koran daarbij is: “Laat er geen redetwist tussen ons bestaan, God zal ons uiteindelijk tot Zich roepen en Tot Hem zullen wij wederkeren”.Uiteindelijk echter, mede als gevolg van de omstandigheden en uit politieke motieven, overheersten de militante groepen in de negende eeuw, lang nadat de profeet in 632 was overleden en de meer agressieve verzen beheersten de realiteit. Mede omdat tegen deze tijd de moslims een groot rijk hadden gesticht wat enkel door militaire macht gehandhaafd kon worden.
Kort na Mohammeds dood in 632 brak de Ummah uiteen en Abu Bakr de eerste Khalief bevocht de rebellerende stammen om te voorkomen dat Arabië in een permanente staat van oorlog terug zou vallen. Binnen 2 jaar slaagde Abu Bakr erinde Pax Islamica te herstellen en na zijn dood in 634 geloofde de tweede Khalief Umar al-Khatab dat duurzame vrede alleen gehandhaafd kon worden door een permanente militair offensieve strijdmacht. Zijn militaire campagnes waren niet religieus geïnspireerd; er staat nergens in de Koran dat moslims moeten vechten om de wereld te veroveren. Umar’s campagnes werden enkel en alleen gedreven door de precaire economische situatie van Arabië. Onder Umar’s leiderschap braken de Arabieren door uit het Arabische schiereiland, aanvankelijk met kleine plaatselijke rooftochten maar later in grotere expedities. Als zodanig is er geen verschil tussen de Arabische-Moslim expansie met dat van voorgaande grote Rijken. In een betrekkelijk korte tijd dwongen de Arabieren het Romeinse leger zich uit Syrië terug te trekken (636) en verpletterden ze het Perzische leger (637). In 638 werd Jeruzalem op de Byzantijnen veroverd. In 641 veroverden ze Egypte. Twintig jaar na de veldslag bij Badr (tegen het Mekkaanse leger) waren de moslims meester van Mesopotamië, Syrië en Egypte en zo het Imperium van Cyrus de Grote weer herschapen. De Arabieren waren ervaren overvallers maar hadden weinig ervaring in langdurige oorlogen en ook geen superieure wapens noch technologie maar net als de profeet in vroege jaren vergaarden ze meer territorium door diplomatie dan door te vechten. Damascus en Alexandrië gaven zich over vanwege genereuze voorwaarden en aanbod. Perzichs en Byzantijnse systemen van staatsbeheer, belastingheffing etc. werden overgenomen.Toen Umar in 638 Jeruzalem op de Byzantijnen veroverde ondertekende hij een verklaring waarin gegarandeerd werd dat de Christelijke heiligdommen ongemoeid gelaten zou worden en herstelde hij de plaats van de Joodse tempel dat sinds haar vernietiging in 70 in ruïne gelaten was en sindsdien een vuilstortplaats van de stad was geworden. Sindsdien werd deze heilige plaats Haram al-Sharif genoemd: “De meest Nobele Heiligdom”. En werd het de derde heilige plaats in de moslim wereld. Umar nodigde ook de Joden uit naar de stad van David die door de Romeinen, na de Bar Kokhba opstand, niet meer permanent in Judea mochten wonen. In de 11e eeuw herinnerde een joodse rabbi in Jeruzalem met dankbaarheid hieraan dat God Zijn volk genade had getoond door het koninkrijk van Ismaël Palestina te laten veroveren zodat zij konden terugkeren. Een twaalfde eeuwse historicus Michael de Syriër schreef hierover: “ze (moslims) vroegen niet naar je geloofsbelijdenis noch vervolgden zij je hierom anders dan wat de Grieken deden”. Umar liet niet toe dat zijn officieren de lokale bevolking verplaatste en ook mochten ze zich niet vestigen in het rijke land van Mesopothamië. In plaats daarvan leefden de militairen in garnizoens die op strategische plaatsen werden gebouwd zoals in Kufah (Irak), Basra (Syrië), Qum (Iran) en Fustat in Egypte. Damascus was de enige stad die een garnizoen (misr) kreeg. Umar geloofde dat de ummah haar integriteit kon behouden door apart van de ontwikkelde culturen te leven.Maar al gauw werd het sociale en verdraagzame aspect van de Islam losgelaten vanwege individuele macht en politieke doeleinden. Al gauw werden de basisprincipes van het kiezen van een rechtgeleide khalief langs democratisch proces losgelaten en werden de khaliefen niet meer door de Ummah gekozen maar door erfopvolging. Er ontstonden zo vele dynastieën die elkaar ook regelmatig bevochten om de alleenheerschappij. Zo kennen we de Abassieden, de Omayyaden, Ayyubbiden, Fatimiden, Sassaniden, Ottomanen, Seldsjoeken etc. Ook werd geheel tegen de leer van de profeet in het begrip Kafir, takfiri of ongelovige geïntroduceerd door met name Ibn Taimiyah en rond de 9e eeuw ook de Sharia ingevoerd wat omstreeks de 11e eeuw werd afgerond. Een paar geleerden bepaalden de verdere interpretatie van de koran, men mocht niet meer vrijelijk interpreteren. Het geloof werd een starre dogma en ontwikkelde zich niet meer mee met de tijd. Dit was een klap voor de wetenschappelijke ontwikkeling die daarvoor zulke grote hoogten kende. Het creatieve werd vermoord.


Aan de andere kant had je de sufi beweging waar vooral Meflana Jalaluddin Rumi de grote stichter van is. Helaas wordt met name de primitieve variant van de Islam heden ten dage gedomineerd door de rijke Wahabieten uit de Arabische Golfstaten die beschermd worden en destijds ook in het zadel geholpen door de westerse mogendheden vanwege belangen van multinationals.Het merendeel van de moslims weet precies wat de echte islamitische leer van de profeet inhoudt. Vandaar dat vele westerlingen (ja en zelfs PVV aanhangers; zie recente media) na bestudering van de Koran zich bekeren tot het geloof.


Wat Mohamed predikte is niet uniek. Hij is waarschijnlijk in aanraking gekomen met authentieke geschriften van de Mesopothamiërs. Zoroaster uit Iran (Avestan sprekende Aryan) had eeuwen voor hem reeds soortgelijke boodschappen verkondigd. Zo introduceerde Zoroaster het 5x per dag bidden. Alle andere geloven hebben van de Mesopothamiërs geplagieerd. Zo ook de Egyptenaren, daarna de Joden en vervolgens de Christenen. Mohammed beweerde dan ook niet dat hij uniek was en erkende dat de geloven voor hem in hun zuivere vorm dezelfde boodschap bracht. Hij vond alleen dat door de tijd heen er vele fouten en verkeerde opvattingen in deze geloven geslopen waren zodat hij opnieuw de boodschap van God moest herstellen. Hij werd uiteraard aangevallen door Christenen en Joden en sindsdien is er hommeles.


De Indiërs hebben ook invloeden gekend uit Mesopothamië maar zij kozen ervoor op enig moment de Sanskriet sprekende Aryans te volgen n hun verering van vele oorlogsgoden zoals Indra en de God van het vuur Agni etc. Daarna werden vele half mens, half dierlijke goden geïntroduceerd.De aryans zijn verwant met Hittieten, Germanen, Romeinen, Grieken etc. En alles is terug te leiden tot het oude Sumer en Mesopothamië. Maar is dat dan ook de waarheid??? Quien sabe.Tja, wat is geloof? Voor mij is het een collectief positief bewustzijn, een collectief positief geweten van de mens. En een ieder heeft in feite God in zich als hij. zij maar oprecht en volgens normen en waarden leeft die door al deze hervormers zijn gebracht. God als een buitenaardse entiteit die ons ooit zal bevrijden vind ik een kinderlijke opvatting; het is je eigen verantwoordelijkheid afschuiven op iets of iemand die er toch nooit voor je zal zijn. Wij zullen het op termijn met ons collectief positief geweten moeten doen; de wereld verbeteren. En vooral geen fanatische gekken als pikien tollie, Wahabies, ISIS, Zionisten of neo evangelisten de overhand geven.

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

2,753

Re: Heilige Oorlog

Sometimes dear zonnigsuri: no reply may turn out to be the ‘best reply’, or as you wish: ‘no reply is the proper reply’. The problem maker, as one can see: she has no opinion at all, useful to argue. (I am talking about the burka-whore "ajnoemara" alias "jorka bakru"). There is no real opposition left in this forum. So, in order to give herself a good excuse to stay fucking around, she is having fun by bashing around. Just bothering, as what I saw in the past, all posters or contributors, most of the time: for no reasons at all. You are the only one left. The odds are that she is getting her daily orgasms, surely more than just a few, for acting this way.


Mind you: I am sure this was her core business to do in school class,. Was it some 60 or 70 years ago? However (I am getting closer), the core business of most muslims and their breeding machines (like she is), don’t you ever forget, is to kill, to destroy or at least to fuck-up everything with their consistent enemies, those “christian dogs” (the whites) and the “christian pigs (African likes). Funny ironical about it all is: Only muslim idiots claim that they themselves are offended. I really like that. Just let go the bitch (jorka bakroe alias ajnoemakaka) and please leave this forum for her: that is what the breed machine wants: “fuck-up all the non-muslims”. Just let go........................


Tan bun; stay cool and just let go.

PS
If you really want to know why burkas have a rectangular cutout in way of the eyes of the bitch? If you can’t guess, let me help you: this is the part of the burka what their husbands need to cover their own eyes with, on those funny publicity photos as shown by the police.


so


farso

good

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

2,754 (edited by xzqc33 2019-07-13 18:29:19)

Re: Heilige Oorlog

Sometimes dear zonnigsuri: no reply may turn out to be the ‘best reply’, or as you wish: ‘no reply is the proper reply’. The problem maker, as one can see: she has no opinion at all, useful to argue. (I am talking about the burka-whore "ajnoemara" alias "jorka bakru"). There is no real opposition left in this forum. So, in order to give herself a good excuse to stay fucking around, she is having fun by bashing around. Just bothering, as what I saw in the past, all posters or contributors, most of the time: for no reasons at all. You are the only one left. The odds are that she is getting her daily orgasms, surely more than just a few, for acting this way.


Mind you: I am sure this was her core business to do in school class,. Was it some 60 or 70 years ago? However (I am getting closer), the core business of most muslims and their breeding machines (like she is), don’t you ever forget, is to kill, to destroy or at least to fuck-up everything with their consistent enemies, those “christian dogs” (the whites) and the “christian pigs (African likes). Funny ironical about it all is: Only muslim idiots claim that they themselves are offended. I really like that. Just let go the bitch (jorka bakroe alias ajnoemakaka) and please leave this forum for her: that is what the breed machine wants: “fuck-up all the non-muslims”. Just let go........................


Tan bun; stay cool and just let go.

PS
If you really want to know why burkas have a rectangular cutout in way of the eyes of the bitch? If you can’t guess, let me help you: this is the part of the burka what their husbands need to cover their own eyes with, on those funny publicity photos as shown by the police.


so


farso

good

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

2,755

Re: Heilige Oorlog

Sometimes dear zonnigsuri: no reply may turn out to be the ‘best reply’, or as you wish: ‘no reply is the proper reply’. The problem maker, as one can see: she has no opinion at all, useful to argue. (I am talking about the burka-whore "ajnoemara" alias "jorka bakru"). There is no real opposition left in this forum. So, in order to give herself a good excuse to stay fucking around, she is having fun by bashing around. Just bothering, as what I saw in the past, all posters or contributors, most of the time: for no reasons at all. You are the only one left. The odds are that she is getting her daily orgasms, surely more than just a few, for acting this way.


Mind you: I am sure this was her core business to do in school class,. Was it some 60 or 70 years ago? However (I am getting closer), the core business of most muslims and their breeding machines (like she is), don’t you ever forget, is to kill, to destroy or at least to fuck-up everything with their consistent enemies, those “christian dogs” (the whites) and the “christian pigs (African likes). Funny ironical about it all is: Only muslim idiots claim that they themselves are offended. I really like that. Just let go the bitch (jorka bakroe alias ajnoemakaka) and please leave this forum for her: that is what the breed machine wants: “fuck-up all the non-muslims”. Just let go........................


Tan bun; stay cool and just let go.

PS
If you really want to know why burkas have a rectangular cutout in way of the eyes of the bitch? If you can’t guess, let me help you: this is the part of the burka what their husbands need to cover their own eyes with, on those funny publicity photos as shown by the police.


so


farso

good

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

2,756 (edited by Anjoemara 2019-07-14 07:54:31)

Re: Heilige Oorlog

De basisboodschap van de Koran was geen nieuwe doctrine maar slechts een herinnering van hoe een rechtvaardige samenleving er uit moest zien en dat het structurele geweld in Mekka bekritiseerde: dat het verkeerd was om privé fortuin te vergaren en in plaats daarvan je rijkdom te delen met de armen, behoeftigen en kwetsbaren die met dezelfde respect en gelijkwaardigheid behandeld dienden te worden. De moslims richtten een Ummah op; een gemeenschap dat een alternatief bood aan de hebzucht en systematische onrecht veroorzaakt door het Mekkaans kapitalistisch systeem. Uiteindelijk werd de religie van Mohammeds volgelingen de “Islam” genoemd omdat het van hen verlangde dat zij hun hele wezen aan Allah overgaven. Moslims werden aangespoord om hun verantwoordelijkheid  voor elkaar op te pakken en de behoeftige te voeden. Ze vervingen de onverschilligheid en barbaarsheid van de Jahiliyya met de traditionele Arabische deugdzaamheid welke “hilm” (verdraagzaamheid, geduld en vergeving) werd genoemd. Door voor kwetsbaren te zorgen slaven te bevrijden en dagelijks kleine daden van vriendelijkheid te verrichten geloofden zij dat ze geleidelijk aan een verantwoordelijke en meelevende ziel zouden ontwikkelen en zichzelf zo reinigen van egoïsme.


Kijk ..... en dat is nu juist de reden waarom westers/zionistisch kapitalistisch bankierstelsel zo botst met de islamitische waarden en normen en waarom de moslims nu de klos zijn; uitgezonderd de wahabitisch/sunnitische Golfstaten die wel met dit systeem mee doen.De meeste moslimlanden waren van begin af aan tegen het zionistisch kapitalistisch stelsel. In feite liepen ze in de pas met de leer van Jezus christus die ook hiertegen ageerde en daarom ook gekruisigd werd. Anders dan zoals Europa en de VS reeds in handen van Rothschilds/Bilderberg/Illuminatie/en ander zionisten gespuis boden islamitische landen hier weerstand tegen. Woekerrente is volgens hen haram. Geen wonder dus een kruistocht tegen deze landen. Ze moeten allemaal onder de invloedssfeer van joodse bankiers komen.


Onderwerpen of je wordt vernietigd. En wat is het belangrijkste wapen om voetsoldaten te vergaren? Juist ja, demonisering van andermans geloof. Die Maya aanbidder en hindoefundamentalist xzqc pikien tollie is reeds hiervoor gevallen. Geen wonder dat hij braaf meegilt en joelt met de meute. Fijne zondag nog. Pikien tollie; ga nog een paar joodse hosties in de synagogo halen vandaag en zien we je plak- en knip werk weer tegemoet.

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Heilige Oorlog

.


En nu maar wachten op"  de dageljkse kleine daden van vriendelijkheid"
Een interview met een man die in 1 keer zijn drie dochters verloor.Van NRC


‘Het erge is dat ik ze niet meer ruik, niet meer voel’Interview
Peter van der Meer bracht zijn drie dochters op 16 juli 2014 naar zijn ex, ze gingen op vakantie. De dag erna ontving hij een pushbericht over hun vlucht.


    Carlijn VisArjen Schreuder

11 juli 2019
De vlaggen hangen uit, de schooltassen erbij, de uitslagen van de eindexamens zijn bekend, veel jongens en meisjes in Bussum en Naarden zijn geslaagd. „Dit zijn moeilijke dagen voor mij”, zegt Peter van der Meer. „Mijn oudste dochter Sophie zou dit jaar eindexamen hebben gedaan – net als haar vriendinnen. Die zijn nu zeventien en achttien jaar. Dat zijn grote meisjes, met wie je verstandige gesprekken kunt voeren. Dat heb ik allemaal niet.”

We staan in Valkeveen bij Naarden, aan het graf van zijn drie dochters, omgekomen bij de vliegramp met MH17.Peter: „Ik kom hier niet zo vaak. Alleen de dagen voor de verjaardagen van de kinderen, om het graf te verzorgen. En op de verjaardagen zelf.” Zijn vriendin Florence is er regelmatig. „Ze heeft groene vingers. Zij doet veel.”Op het graf staat een plaquette met foto’s van Sophie (12), Fleur (10) en Bente (7). Het is beplant met een vlinderboom en geraniums, en omrand met hockeyballen. „Ze waren alle drie met hockey bezig.” Rechts van het graf ligt hun moeder, Ingrid Meijer, de vrouw van wie Peter van der Meer een jaar voor de vliegramp was gescheiden. Links staat een bankje dat ooit zal wijken voor hemzelf. „Die plaats heb ik gereserveerd. De ouders van Ingrid wilden dat ze naast haar kinderen zou worden begraven. Ik dacht: nou, dan ga ik aan de andere kant liggen.”

Peter van der Meer, vader van drie omgekomen dochters: “Ik herinner me nog precies de waanzin van die dag” Foto Annabel Oosteweeghel


Peter (51) woont in Bussum samen met zijn vriendin Florence (49) en met Luuk (16), haar zoon van de man van wie ze veertien jaar geleden scheidde, en die vier jaar geleden overleed.Peter: „Ik heb een goed contact met Luuk. We doen dingen samen en we hebben mannenhumor. Ik bemoei me alleen zo min mogelijk met zijn opvoeding. Als hij naar bed moet, zegt zijn moeder dat. In het begin wilde ik me daar wel mee bemoeien, maar het is toch beter om dat niet te doen.”Het gaat nu goed. Als Peter Florence niet had gehad, vertelt hij in de verbouwde woning met uitzicht op groen, dan was hij na het ongeluk misschien lamlendig op de bank blijven liggen. „Ze heeft me in beweging gehouden. We zijn na het ongeluk als verliefd stel verder gegaan. Al na een jaar zijn we gaan samenwonen. De structuur in mijn leven heb ik aan haar te danken.” Ze leerden elkaar enkele maanden voor de MH17-ramp kennen, vertellen ze bij een glas wijn.

Florence: „We hebben elkaar in maart 2014 ontmoet. Ik heb hem toen een paar maanden in de koelkast gezet.”

Peter: „Hahaha!”Florence: „Ik was druk. Ik had geen zin in een vriend. Hij riep in de kroeg dat hij zijn scheiding allang had verwerkt. Terwijl hij een week eerder de laatste dozen had uitgepakt in zijn nieuwe huis. Ik had zelf wel wat langer gedaan over het verwerken, of liever gezegd verweven, van mijn scheiding. Dus ik dacht: laat maar even gaan, die man. Maar ja, hij was heel lief.”

Peter: „Ik heb erg mijn best gedaan.”

Florence: „Op een gegeven moment appte hij me dat hij zo leuk met andere vrouwen aan het daten was. Dat voelde niet goed.”

Peter: „Ik heb toen wat druk gezet, zeg maar.”Florence: „Toen heb ik voorgesteld samen voetbal te kijken in de kroeg. Dat hebben we gedaan. Nederland-Australië, tijdens het WK.”

Peter: „Dat was het begin.”

Florence: „Het ongeluk gebeurde vier weken en een dag later.”

Het ongeluk, zoals ze de vliegramp steevast noemen, was niet alleen voor Peter maar ook voor Florence het begin van een omwenteling.Florence: „Ik heb weleens de neiging gehad hard weg te lopen.”

Peter: „Toen het gebeurde, heb ik haar gevraagd of ze naar Schiphol wilde komen.”

Florence: „We zouden dat weekend weggaan. Naar Zeeland. Toen belde jij. Het drong niet goed door. Het eerste wat ik dacht was: dan gaan we pas morgen naar Zeeland. Dat dacht ik. Ik dacht echt dat we nog zouden gaan.”

Peter: „Het drong niet tot je door.”Florence: „Ik twijfelde of ik naar Schiphol moest komen. Ik had eens een vriend, een jaar lang. Hij was tegen een paal gereden en heeft bij mij gerevalideerd toen we elkaar twee maanden kenden, en later heb ik vijf dagen bij zijn stervende moeder gewaakt. Die relatie was ook niet goed gegaan. Ik had dus een déjà vu. Ik dacht: o nee. Maar ik vond deze man wel echt leuk. Ik wilde hem niet kwijt.”

    Mensen vroegen of ik een glaasje water wilde en ik wilde gaan zitten. Ik wilde niet gaan zitten. Ik heb daar staan huilen en schreeuwenPeter: „Ik kwam om zes uur aan op Schiphol. Een half uur later was Florence er. Later kwam mijn familie. Die kende haar niet. Ik heb toen gezegd dat zij sinds een maand mijn vriendinnetje was. Die avond ben ik naar huis gereden en Florence ging met me mee. Dat was best gek. We kenden elkaar niet lang. We waren verliefd, een beginnend stelletje. Dat hebben we ook met elkaar besproken. Na een paar dagen hebben we tegen elkaar gezegd: het is allemaal heel heftig, maar we gaan ook genieten omdat we zo gek op elkaar zijn.

De ochtend na het ongeluk kwam om tien uur de voorzitter van de hockeyclub binnen. Die kende Florence van de hotelschool. Wat doe jij hier, riep hij uit.”

Florence: „Ja, dat vroeg ik me ook af. Ik kende helemaal niemand van zijn vrienden.”Peter: „Ze was drie keer bij me geweest, en iedereen vroeg haar ineens waar alles in huis stond, zoals de koffiekopjes. Het was een bizarre tijd. Vanaf de dag na het ongeluk is hier de deur open gegaan en is het vier weken volle bak geweest. Ik heb iedereen toegelaten. Ook veel kinderen. Eerst schoorvoetend. Je doet wat je denkt dat goed is. Ik wilde mensen om me heen hebben. De jongens van mijn jaarclub en mijn familie waren er dagelijks. Mijn oude buren. Ik had veel rust omdat Florence bij me was.”


Pushbericht
Op donderdagmiddag 17 juli 2014 reed Peter op de snelweg, onderweg naar zijn huis in Bussum vanaf zijn eigen bedrijf in Drachten, een groothandel in artikelen voor digitale televisie.Peter: „Ik las tijdens het rijden op mijn telefoon een pushbericht van de NOS-app. Niet zo handig, maar oké. Nog tijdens het rijden heb ik gekeken naar het vluchtnummer en de vertrektijd. Ik dacht: dat kan niet missen. Ik ben bij een benzinestation gestopt. Daar heb ik geschreeuwd en gehuild. Ik rijd er nog steeds weleens langs en denk: wat een rare plek, iedereen staat er gewoon te tanken. Ik wilde meteen naar Schiphol. Er ging van alles door me heen. Ik heb onderweg allerlei mensen gebeld.”

Florence: „Je ouders. Rob. Mij.”

Peter: „Ik belde mijn overbuurman Rob. Hij werkt bij de KLM. Die kon misschien iets voor me doen.”

Florence: „Je hebt heel hard gereden.”Heeft hij aan die dag een trauma overhouden? „Nee. Het is niet zo dat ik steeds enorm schrik als ik een pushbericht op mijn telefoon krijg of zo. Maar ik herinner me nog heel precies de waanzin van die dag. De aankomst op Schiphol. Ik liep naar een balie waar twee dames aan het lachen waren. Ik was een van de eerste nabestaanden. Mensen vroegen of ik een glaasje water wilde en of ik wilde gaan zitten. Ik wilde niet gaan zitten. Ik heb daar staan huilen en schreeuwen. En toen kwam jij.”Florence: „Ja. En na drie kwartier kwamen je ouders en je broer. Er liep een heel jong meisje van de gemeente als crisismanager. En mensen met gele hesjes.”

Peter: „Wij wilden de televisie aan. Op een van de eerste beelden werd het paspoort van Sophie getoond. Ik heb het nooit meer teruggekregen. Heb er wel twintig keer om gevraagd. Niemand weet waar het is.” Daarna werden de nabestaanden naar een hotel gebracht.Florence: „Daar heeft de directeur van Malaysia Airlines Europa nog ‘sorry’ gezegd. Pffff.”

Peter: „Die man was niet klaar voor deze rol. Hij wist niet wat hem overkwam. We moesten formuliertjes invullen. Er gebeurde niks. Op een gegeven moment zijn we weggegaan.”

Florence: „We zijn er tot half twaalf geweest.”


Peter: „De volgende ochtend belde Malaysia Airlines om het bericht te bevestigen dat mijn dochters en Ingrid op de passagierslijst stonden. Heel raar, zakelijk.”

Florence: „Vervolgens duurde het nog drie dagen voordat we iets hoorden.”

Peter: „We hebben heel veel mensen geprobeerd te bellen. Maar we kregen geen contact. Er was geen noodnummer of zo. Het enige wat je hoorde, was wat je op televisie zag.”

Florence: „Toen kregen we familierechercheurs.”

Peter: „Na drie dagen.”In hun ruime huis aan de rand van Bussum hebben Peter en Florence een kamer ingericht met herinneringen aan de meisjes. Honderdtien dozen heeft Peter weggehaald uit het huis waar hij met zijn ex-vrouw en hun drie kinderen woonde, en van waaruit zij op 17 juli waren vertrokken. Knuffels, boekjes, schoenen, kleren, drie elektrische tandenborstels, schooltekeningen. Herinneringen van hun vriendinnen – tekeningen en berichtjes. ‘Ik vind het erg jammer dat je er niet meer bent’. Een deel van de wand wordt in beslag genomen door grote, afzonderlijke portretten van de drie, genomen tijdens een reis naar Frankrijk, een jaar voor de ramp. „Gewoon met m’n telefoon.” Ze staan voor de Dôme des Invalides in Parijs. Stoer. Mooi. Een tikje ongeduldig. Korte spijkerbroekjes, lange haren in een staart, gympies. „Ze wilden poseren, dat was al heel wat.” In de kamer staat ook een bureau en een computer. Hij werkt er regelmatig. „Ik kom hier graag.” Een enorm raam geeft uitzicht op een weiland met schapen.


Kledingstukken
De kamer heeft een therapeutische functie – de aanwezigheid van al die herinneringen moet Peter helpen de pijn van het gemis te voelen. „Ik heb een psycholoog met wie ik daarover praat. De therapie is lichaamsgericht. Dat betekent niet dat we aan elkaar zitten te frunniken ofzo. Ik neem bijvoorbeeld een kussen mee, gemaakt van kledingstukken van de kinderen, en hou dat vast. Dat is soms heel emotioneel. Zo probeer ik de kinderen naar me toe te trekken. Ik moet de pijn voelen, het gemis. Dat is wat ik meer moet doen, want op een gegeven moment is het alleen nog maar een foto of een kledingstuk. Je hoort hun stemmetjes niet meer. Het vaderkindcontact is weg. Het knuffelen. Niet meer met ze kunnen praten. Dat is heel pijnlijk.”Hij struint nog steeds te weinig door de spullen, vindt hij. „Als ik mijn dochters toelaat, als ik bijvoorbeeld een knuffeltje van ze pak en eraan ruik, dan kan het emotioneel worden. Een paar jaar geleden deed ik dat niet. Ik wilde de pijn niet voelen. Nu laat ik het vaker toe. Ik wil in de toekomst meer naar foto’s en video’s gaan kijken. Ik wil ook vaker praten met mensen die mijn dochters hebben gekend. Ik kom vaak bij Rob en Marian, dat waren vroeger onze overburen, ze hebben ook drie meisjes, van ongeveer dezelfde leeftijd. Het klikt goed met die dochters. Hun oudste zei laatst: je bent m’n tweede vader. Daar word ik dan wel emotioneel van. Het is fijn om daar te zijn.”


Er gaat geen uur voorbij dat Peter niet aan zijn dochters denkt. „Door het verlies van de kinderen was mijn leven weg. De dingen die je sociale leven bepalen, zijn weg. Ze hockeyden alle drie. Ik was coach. Ook alles wat met school te maken heeft, dat heb je ineens niet meer. Niet dat ik zo graag elke dag de kinderen naar allerlei clubjes wil brengen, maar toch is het gek dat ik niet had wat andere ouders allemaal deden: hun kind na de vakantie weer naar school brengen. Je ziet kinderen spelen en fietsen. Daar had ik wel moeite mee.”Florence: „Nog steeds. Twee weken geleden heb je nog een traantje gelaten, toen je de vriendinnen van Sophie in het zonnetje zag zitten, klaar met hun eindexamen, koffie drinkend en hangend in het centrum.”


Peter: „Ja. Een jaar of drie geleden kwam ik op een vrijdagmiddag uit m’n werk. Ik rij het dorp binnen en stop omdat een groep kinderen ging oversteken. Dat waren de klasgenootjes van mijn middelste dochter Fleur. Ik besefte toen dat ze een kamp hadden gehad. Ik kwam thuis en was van slag.”

Een nichtje van hem, een jaar ouder dan Sophie, is afgelopen jaar gaan studeren in Groningen.Peter: „Hoe leuk is dat. Voor haar achttiende verjaardag heb ik haar met een cabrio opgehaald en hebben we een rit naar Groningen gemaakt. Daar hebben we gefietst. Dat was superleuk. Maar ik vond het ook moeilijk. Mooi en pijnlijk. Sophie zou nu ook met een studie zijn begonnen. Ze zou op kamers zijn gegaan. Dat is een van de mooiste perioden in je leven, althans dat was het voor mij. Dat had ik m’n dochters zo graag gegund. En opa worden, dat gaat niet meer gebeuren. Vaderdag? Wat een gezeik is dat, joh.”


Florence: „In het begin na het ongeluk ben jij op woensdagmiddag die kinderen gaan trainen. Weet je dat nog? Dat heb je nog een half jaar gedaan. Je was bang dat je anders geen kinderen meer zag.”Peter: „Bepaalde stadia van het leven van je kinderen ga je niet meer meemaken. Kerst en Sinterklaas zijn lastig. Als we bij mijn ouders zijn, proberen we er het beste van te maken. We willen elkaar wel blijven zien.”

Hij huilt, licht. „Tja onvermijdelijk dit hè.”

Florence: „Iedereen heeft dan dat verdriet. Iedereen mist op dat moment die meisjes.”

Peter: „Het zijn moeilijke dagen. Je mist ze dan extra. Het zijn de mensen van wie je het meeste hebt gehouden. Mijn ouders zitten vol verdriet. Vooral mijn vader heeft het er erg moeilijk mee.”


Nog even gezwaaid
We zitten in de woonkamer van hun huis. Zoon Luuk maakt in de keuken wat eten voor zichzelf, hij moet zo werken, als pizzabezorger. Peter vertelt dat hij nooit echt afscheid van zijn dochters heeft kunnen nemen. „Wat ik erg vind, is dat ik ze niet meer ruik. Ik voel ze niet meer. Het is heel abrupt geweest. Je kunt ze niet meer aanraken. Je ziet ze niet meer. Ze zijn in een keer weg. Het is ongrijpbaar. Ze zouden drie weken op vakantie gaan. Tot gauw, zeg je tegen elkaar. De dag voor 17 juli bracht ik hen naar Ingrid. Het was een van de eerste keren dat ik niet mee op vakantie ging. Dat was emotioneel. Het was heftig. Iedereen was verdrietig. Ik ben later nog teruggegaan om een crèmepje van Fleur te brengen. Toen zaten ze in de televisiehoek. Ik heb nog even gezwaaid.”De week voor het ongeluk hadden de kinderen onverwacht veel contact met andere familieleden gehad. Peter: „De familie kende de kinderen eigenlijk alleen van feestjes, en van Sinterklaas en Kerst. Maar toevallig hebben we elkaar voor 17 juli vaak gezien. Ik ben in het weekeinde voor MH17 met de kinderen een paar dagen gaan zeilen. Mijn broer was toen ook op het water met zijn gezin. En toen we ’s avonds in Langweer ergens gingen eten, kwamen mijn jongste broertjes ook langs. We hebben lol met elkaar gehad. We kwamen niet vaak spontaan bij elkaar. Daarna zijn de meisjes nog twee dagen bij m’n ouders geweest. Daar waren mijn nichtjes en mijn neefje bij. Ze zijn naar de dierentuin in Emmen geweest. Ze hebben nog een verkleedfilm gemaakt. Vrij bijzonder dat zulke dingen op het einde nog zijn gebeurd. Dat heeft zo moeten zijn, denk ik.”


Hij heeft zijn dochters kunnen zien toen hun lichamen naar Nederland kwamen. „Ze waren nog redelijk intact, gelukkig. Ik heb het heel mooi maar ook moeilijk gevonden. Het was een beladen dag.”

Florence: „We waren met z’n zessen. We hebben ook de kisten naar buiten gedragen.”

Peter: „Ik heb samen met m’n moeder gekeken. De anderen bleven achter het gordijntje. Ik ben begonnen met de jongste. Die zag er nog het mooiste uit. Ik heb ze niet aangeraakt. Het was 20 augustus. Vijf dagen later was de begrafenis. De trouwdatum van Ingrid en mij, veertien jaar eerder. Bizar, en ook wel mooi.”

Een klein jaar geleden, vertelt Peter aan de eettafel, kreeg hij een inzinking. „Het ging niet meer. Ik was leeg.”


Florence: „In de aanloop naar 17 juli voel je dat het weer gaat drukken. We zijn altijd blij als die datum weer voorbij is. Ik merkte vorig jaar dat hij geen energie meer had. Dingen niet meer kon overzien. Hij is een sportieve vent maar had ineens blessures en geen zin meer om te sporten.”Peter: „Ik voetbal en hockey en vind hardlopen ook lekker. Maar ik heb in november en december vorig jaar alleen maar geslapen. Het leek op een burn-out. Ik was doodop. En somber. Ik heb nooit veel gehad met jaargetijden, maar toen dacht ik: van mij mag het lente worden.”

Florence: „Jij wilde je verjaardag niet vieren. Dat is niks voor jou.”

Peter: „Nee, dat is niks voor mij.”

Florence: „Het had ook z’n weerslag op ons.”

Peter: „Ze zei dat ik hulp moest gaan zoeken.”

Florence: „Na vier maanden was ik er wel een beetje klaar mee.”


Peter: „Het draaide meestal alleen om mij. Dat is niet leuk, als je samen bent. Maar ze zit hier nog.”

Florence: „Ik zei na vier maanden: je moet wat gaan doen, anders ga ik weg. Dat is de korte versie.”


Peter: „Ja, dat heb je zo gezegd. Ik heb dat toen gedaan. Er moest een knop worden omgezet. En het gaat aanmerkelijk beter met me. Ik werk nu weer drie dagen per week, soms vier.”

Florence: „Een dip is misschien onvermijdelijk. Je moet door een dal. Maar je staat momenteel heel stevig.”


Peter: „Vijf jaar geleden kwamen psychologen mijn leven niet binnen. Ik was daar te nuchter voor. Maar ik ben met twee psychologen gestart. Met de ene ben ik over mijn kinderen gaan praten. Met die andere over mijn scheiding. Dat vond ik geweldig. Ik was ten tijde van het ongeluk nog maar een jaar gescheiden. We woonden pas een half jaar apart. Ik was boos. Ik wilde niet scheiden. Ik ben jarenlang gek op Ingrid geweest. We hadden een hartstikke leuk gezinsleven. Ik heb weleens gezegd: de scheiding vond ik nog erger dan het ongeluk. Na de scheiding waren de kinderen om de week niet bij mij. Dat waren verschrikkelijke weken. Dan sliep ik vrijwel niet. Ik had een goede band met ze. In het laatste jaar was ik klassenvader op de school van Fleur, de middelste. Samen met m’n overbuurman. Wij waren de eerste klassenvaders op school. Het was een dreun.


Een jaar voor het ongeluk hebben we de kinderen verteld dat we gingen scheiden. Ik begon in de zomer van het ongeluk net m’n leven weer wat op orde te krijgen. De kinderen leerden ermee te leven. Vervolgens ben ik knock-out geslagen, zou je kunnen zeggen.”Hij kan inmiddels met iets meer afstand over de scheiding denken. „Door die gesprekken met de psycholoog ben ik rustiger geworden. Wat ik bijvoorbeeld gek vond, is dat ik geen enkel verdriet over de dood van mijn ex-vrouw heb gevoeld. Haar dood deed me niks. Terwijl ik haar al vanaf 1990 kende. Maar het vliegtuig stortte neer en ik was mijn drie dochters kwijt. Mijn vrouw was ik al kwijt en ik voelde geen verdriet over haar. Daar voelde ik me schuldig over. Daar heb ik met de psycholoog over gepraat.”


Florence: „Kort na het ongeluk was je boos omdat je haar verweet dat doordat zij wilde scheiden, jij je kinderen kwijt was. Wil je daar iets over zeggen?”


Peter: „Ik verwijt haar niet dat ze in dat vliegtuig is gestapt.”

Florence: „Als ze niet gescheiden waren, hadden ze met z’n allen in dat vliegtuig gezeten. Of niet. Maar nu moet hij verder als vader zonder z’n kids.”

Peter: „Daar zat tot voor kort zeker een stuk frustratie. Die boosheid ben ik kwijt.”
Sophie’s vriendinnetje

Peter gaat nu anders om met zijn verdriet. „Ik ben op zoek gegaan naar wat ze geloof ik verwerken noemen.”

Florence: „Noem het verweven. Dat is een mooier woord. Je probeert je verdriet te verweven in je leven. Het mag bij je blijven.”


Peter: „Vorig jaar had ik het idee dat ik geen tijd voor hen kon maken. Ze vervaagden. Ik was ze even helemaal kwijt. Dat voelde niet goed. Ik ben de pijn meer gaan toelaten.”


Florence: „Door die pijn heb je de kinderen dichterbij.”

Peter: „Een vriendinnetje van Sophie kwam hier en begon door boekjes over hen te bladeren. Dat had ik zelf nog nooit gedaan. Dat vind ik mooi. Zo gaan de kinderen weer leven.”


De vraag is of je na zo’n immens verlies nog kunt genieten van het leven. Peter: „Ik heb weleens gezegd dat mijn leven is verwoest. Dat is ook zo. Maar ik heb het toch weer naar m’n zin. Met Florence. Ik heb het leven altijd leuk gevonden. De neiging om uit het leven te stappen heb ik nooit gehad. Misschien ben ik er wel te bang voor. Feestjes vind ik soms lastig. De vader van de drie dochters die bij ons om de hoek woonde, werd vijftig en gaf een feestje. Er waren ook veel kinderen. Dat vond ik een moeilijke avond. In je achterhoofd zit de gedachte: dat heb ik niet meer. Toch kan ik wel genieten. Lekker rammen tijdens een hockeytraining. Voetballen en daarna een potje bier drinken. Twee weken geleden ben ik met Florence naar Concert at Sea geweest, in Zeeland. Daar had ik wel zin in. We zijn er bijna geen bekenden tegengekomen. Dat is ook weleens fijn. Het was drie dagen lekker luisteren. Ik heb vrijwel niet aan nare dingen gedacht.”

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

2,758

Re: Heilige Oorlog

Welke van de onderstaande beweringen is onjuist? (je kan er erg veel neukvee mee winnen op je spaarkaart)


Islam is Jihaat (arabisch voor dyi haat) ISIS, is een islamitische terreurorganisatie, boko haram is een islamitische terreurorganisatie, alkaida is een islamitische terreurorganisatie, taliban is een islamitische terreurorganisatie, al nusra is een islamitische terreurorganisatie, yummapima is een islamitische terreurorganisatie, abu sayaf is een islamitische terreurorganisatie, algader is een islamitische terreurorganisatie, muslim  broederschap is een islamitische terreurorganisatie, lashkar-e-taiba is een islamitische terreurorganisatie, en-seroe is een islamitische terreurorganisatie, jema-islamia is een islamitische terreurorganisatie, abdoela azam brigades is een islamitische terreurorganisatie, al sjabaab Somalië is een islamitische terreurorganisatie,


Yu nanga yu gado, boiti kroigi sa e saka yu froiti
Mi na ‘prit-panyi’ansd

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

2,759 (edited by Anjoemara 2019-07-14 16:16:43)

Re: Heilige Oorlog

xzqc33 wrote:

Welke van de onderstaande beweringen is onjuist? (je kan er erg veel neukvee mee winnen op je spaarkaart)


Islam is Jihaat (arabisch voor dyi haat) ISIS, is een islamitische terreurorganisatie, boko haram is een islamitische terreurorganisatie, alkaida is een islamitische terreurorganisatie, taliban is een islamitische terreurorganisatie, al nusra is een islamitische terreurorganisatie, yummapima is een islamitische terreurorganisatie, abu sayaf is een islamitische terreurorganisatie, algader is een islamitische terreurorganisatie, muslim  broederschap is een islamitische terreurorganisatie, lashkar-e-taiba is een islamitische terreurorganisatie, en-seroe is een islamitische terreurorganisatie, jema-islamia is een islamitische terreurorganisatie, abdoela azam brigades is een islamitische terreurorganisatie, al sjabaab Somalië is een islamitische terreurorganisatie,


Yu nanga yu gado, boiti kroigi sa e saka yu froiti
Mi na ‘prit-panyi’ansd

Zijn allemaal (behalve Taliban die hun land verdedigen) gesponsored door Wahabies uit Golfstaten die op hun beurt weer de agenda van jouw zio bazen hier uitvoeren. En dus helemaal niets met islam te maken. Wel bij de les blijven. Helaas ben je te bekrompen om dit te bevatten. Bovendien is recent info uitgelekt dat de meeste wapens die Boko Haram gebruikt afkomstig zijn uit Frankrijk. Jij nu, klojo.


Mi ooktoe na pritpangie en mi e broko joe mars. Gelet op de tijden van je respons reageer je kennelijk uit curacao en ik weet wie je bent. Jij laffe dagoe. Je vader was een moslim en zal zich in zijn graf omdraaien.

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

2,760 (edited by zonnigsuri 2019-07-14 18:09:45)

Re: Heilige Oorlog

Potsierlijk,


t idee alleen al.
ziet u drs. plaghiaatpleging al op curacao medisch diensten verrichten?
Proctoloog heeft t druk met bakrattigse sjokkobroksels.


Brava dames,


uit het nieuws
" ...Venezolaanse migranten zonder verblijfspapieren en vluchtelingen op Curaçao kunnen sinds deze week voor medische zorg terecht in een nieuwe kliniek in Willemstad. Daar krijgen ze gratis huisartsenzorg, prenatale zorg, kraamzorg, anticonceptie, en zorg voor hiv en diabetes aangeboden.


Tien procent
Zowel de Venezolaanse migranten als de vluchtelingen verblijven illegaal op het eiland, want Curaçao kent geen asielwetgeving en voert een agressief ontmoedigingsbeleid. Minister van Volksgezondheid, Suzy Römer, zegt dat dat is afgesproken binnen het koninkrijk.


Geschat wordt dat tussen de tien- en vijfentwintigduizend Venezolanen illegaal op het eiland verblijven. Dat is tien procent van de totale bevolking van Curaçao. De meesten leven ondergronds, bang om ontdekt, opgepakt en uitgezet te worden.


Een groep van tweehonderd Venezolanen heeft inmiddels een asielstatus gekregen van de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, UNHCR. Maar die wordt door Curaçao niet erkent. De groep wordt nu wel gedoogd, maar mag net als al hun andere landgenoten niet werken of zich verzekeren tegen ziektekosten.


Acute gevallen
De toegang tot zorg wordt bemoeilijkt doordat het grootste ziekenhuis van Curaçao Venezolanen en andere onverzekerden weigert te behandelen. Medisch directeur, dr. Franke Scheper zegt dat het armlastige ziekenhuis geen geld heeft, net als de overheid, en zich noodgedwongen moet richten op mensen die hun zorg wel kunnen betalen.


"Een lastig dilemma, want als arts wil je mensen helpen", zegt Scheper. Hij verzekert dat acute gevallen altijd worden geholpen, maar erkent dat het ziekenhuis patiënten net zo lang tegenhoudt tot ze vanzelf acuut worden.


De Venezolaanse vluchteling Eriann Perozo heeft dat aan de lijve ondervonden. Ze was hoogzwanger en had een medische indicatie om met een keizersnee te bevallen. Tot twee keer toe werd ze geweigerd. Pas toen haar vliezen waren gebroken en ze ontsluiting kreeg, werd ze geholpen. Tot aan de bevalling hoorde ze het administratieve personeel schreeuwen tegen haar man dat ze niet geholpen zou worden zonder te betalen.


Nieuwe kliniek
De nieuwe kliniek is opgezet door de Nederlandse arts, Elisa Janszen, die zelf werkt in het eerder genoemde grote ziekenhuis. "Voor mij en veel van mijn collega's is het onacceptabel dat mensen de toegang tot zorg wordt ontzegd. Basale zorg is een recht van mensen."Janszen heeft een lokale stichting opgericht, 'Salú pa Tur' (gezondheid voor allen) dat financieel gesteund wordt door onder andere UNHCR en de stichting Vluchteling in Nederland.'Ze hoopt met zorgaanbieders afspraken te kunnen maken om ook in de tweede lijn 'gratis' zorg aan te kunnen bieden. "Mijn eigen ziekenhuis heeft daar nog niet op gereageerd, maar de bedoeling is dat de rekening daarvoor gewoon betaald gaat worden vanuit de stichting. Nu krijgt het ziekenhuis in ieder geval niets."


Minister Römer heeft met haar collega van Justitie afgesproken, dat de vreemdelingendienst de Venezolaanse patiënten met rust zal laten...."

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Heilige Oorlog

zonnigsuri wrote:

Potsierlijk,


t idee alleen al.
ziet u drs. plaghiaatpleging al op curacao medisch diensten verrichten?
Proctoloog heeft t druk met bakrattigse sjokkobroksels.


Brava dames,

Goed gezien,
Je holmaatje xzqc pikien tollie is proctocoloog en plagiaat pleger. Net zoals jij de grootste plagiaatpleger bent. Getuige van alle knipsels die je hier plakt. Ga met je oranje dildo spelen. Doe je iets zinnigers.

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Heilige Oorlog

ik heb hard gewerkt en heb behoefte aan een beetje ontspanning.
Helaas heeft geen van die idioten van dit forum vandaag iets gepost.Anjoemara, waneer ga je weer wat schrijven zodat ik me een beetje kan ammusren?

Imagine if you will…
A country where 1% control almost all the wealth and power……
And the other 99% are so brainwashed, they fight vigorously to keep it that way.

2,763

Re: Heilige Oorlog

De idiote toyboy van 1600 Pennsylvania Avenue en de huidige  bewoner van #10 Downing Street, die andere blonde malloot, roepen bakra basja Rutte nu op om met de ‘koninklijke marine toys’ piraatje te gaan spelen in de Straat van Hormuz.


[en desnoods de yankee atoombommen te Volkel

- zie tevens https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/kapot … ~ada6d40e/ makke aan de splinternieuwe F-35 toy -

te activeren??]  sad

2,764 (edited by Benny3eMille 2019-08-15 01:18:29)

Re: Heilige Oorlog

Benny3eMille wrote:

*


De Grote Heilige Oorlog is allang gewonnen aan het kruis op Golgotha ruim 2000 jaar gelee.
En straks komt het 1000 -jarige Koninkrijk onder leiding van Jasjoea de grote koning. Hosanna, Hosanna!


*

Ja jonge, straks wordt Satan verslagen door de Here Jasjoea en zal Hij Zijn 1000-jarige vrederijk op aarde stichten.
En er zal geen oorlog meer zijn en de mensen zullen weer heel oud worden, wel 800 jaar. En de leeuw zal grazen naast een lam.
En vanuit Israel zal de wereld geregeerd worden , 1000 jaren lang.
En landen die geen eer aan koning Jasjoea komen geven, worden bestraft met droogte.


Ook dit wil Satan kopieren; denk aan Hitler met zijn 1000-jarige reich.
Wees dus op uw hoede; ken de schriften!
Leer Jasjoea zo snel mogelijk kennen, voordat t te laat is.
Want je moet hem straks kunnen herkennen/onderscheiden.


*

smile               *               smile     
Here Jasjoea komt eraan.
    Halleluja, halleluja!
    smile           *          smile

2,765

Re: Heilige Oorlog

Benny3eMille wrote:
Benny3eMille wrote:

*


De Grote Heilige Oorlog is allang gewonnen aan het kruis op Golgotha ruim 2000 jaar gelee.
En straks komt het 1000 -jarige Koninkrijk onder leiding van Jasjoea de grote koning. Hosanna, Hosanna!


*

Ja jonge, straks wordt Satan verslagen door de Here Jasjoea en zal Hij Zijn 1000-jarige vrederijk op aarde stichten.
En er zal geen oorlog meer zijn en de mensen zullen weer heel oud worden, wel 800 jaar. En de leeuw zal grazen naast een lam.
En vanuit Israel zal de wereld geregeerd worden , 1000 jaren lang.
En landen die geen eer aan koning Jasjoea komen geven, worden bestraft met droogte.


Ook dit wil Satan kopieren; denk aan Hitler met zijn 1000-jarige reich.
Wees dus op uw hoede; ken de schriften!
Leer Jasjoea zo snel mogelijk kennen, voordat t te laat is.
Want je moet hem straks kunnen herkennen/onderscheiden.


*


http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 77#p562177

Re: Heilige Oorlog

Benny3eMille wrote:
Benny3eMille wrote:

*


De Grote Heilige Oorlog is allang gewonnen aan het kruis op Golgotha ruim 2000 jaar gelee.
En straks komt het 1000 -jarige Koninkrijk onder leiding van Jasjoea de grote koning. Hosanna, Hosanna!


*

Ja jonge, straks wordt Satan verslagen door de Here Jasjoea en zal Hij Zijn 1000-jarige vrederijk op aarde stichten.
En er zal geen oorlog meer zijn en de mensen zullen weer heel oud worden, wel 800 jaar. En de leeuw zal grazen naast een lam.
En vanuit Israel zal de wereld geregeerd worden , 1000 jaren lang.
En landen die geen eer aan koning Jasjoea komen geven, worden bestraft met droogte.


Ook dit wil Satan kopieren; denk aan Hitler met zijn 1000-jarige reich.
Wees dus op uw hoede; ken de schriften!
Leer Jasjoea zo snel mogelijk kennen, voordat t te laat is.
Want je moet hem straks kunnen herkennen/onderscheiden.


*Ja, mang.


En ook zal bij het hol van ee adder ee baby spele,
en ee kind graait met ze hand naa het nest van ee slang.


*

smile               *               smile     
Here Jasjoea komt eraan.
    Halleluja, halleluja!
    smile           *          smile

2,767

Re: Heilige Oorlog

Benny3eMille wrote:
Benny3eMille wrote:
Benny3eMille wrote:

*
De Grote Heilige Oorlog is allang gewonnen aan het kruis op Golgotha ruim 2000 jaar gelee.
En straks komt het 1000 -jarige Koninkrijk onder leiding van Jasjoea de grote koning. Hosanna, Hosanna! *

Ja jonge, straks wordt Satan verslagen door de Here Jasjoea en zal Hij Zijn 1000-jarige vrederijk op aarde stichten. En er zal geen oorlog meer zijn en de mensen zullen weer heel oud worden, wel 800 jaar. En de leeuw zal grazen naast een lam. En vanuit Israel zal de wereld geregeerd worden , 1000 jaren lang.En landen die geen eer aan koning Jasjoea komen geven, worden bestraft met droogte.Ook dit wil Satan kopieren; denk aan Hitler met zijn 1000-jarige reich.Wees dus op uw hoede; ken de schriften! Leer Jasjoea zo snel mogelijk kennen, voordat t te laat is. Want je moet hem straks kunnen herkennen/onderscheiden.*

Ja, mang. En ook zal bij het hol van ee adder ee baby spele, en ee kind graait met ze hand naa het nest van ee slang. *


[...]'en ee kind graait met ze hand naa het nest van ee slang. - ...en krijgt een dodelijke beet!!

Re: Heilige Oorlog

Benny3eMille wrote:
Benny3eMille wrote:
Benny3eMille wrote:

*


De Grote Heilige Oorlog is allang gewonnen aan het kruis op Golgotha ruim 2000 jaar gelee.
En straks komt het 1000 -jarige Koninkrijk onder leiding van Jasjoea de grote koning. Hosanna, Hosanna!


*

Ja jonge, straks wordt Satan verslagen door de Here Jasjoea en zal Hij Zijn 1000-jarige vrederijk op aarde stichten.
En er zal geen oorlog meer zijn en de mensen zullen weer heel oud worden, wel 800 jaar. En de leeuw zal grazen naast een lam.
En vanuit Israel zal de wereld geregeerd worden , 1000 jaren lang.
En landen die geen eer aan koning Jasjoea komen geven, worden bestraft met droogte.


Ook dit wil Satan kopieren; denk aan Hitler met zijn 1000-jarige reich.
Wees dus op uw hoede; ken de schriften!
Leer Jasjoea zo snel mogelijk kennen, voordat t te laat is.
Want je moet hem straks kunnen herkennen/onderscheiden.


*Ja, mang.


En ook zal bij het hol van ee adder ee baby spele,
en ee kind graait met ze hand naa het nest van ee slang.


*


Iem. va 100 jaar oud wordt ee jongere genoemd.


*

smile               *               smile     
Here Jasjoea komt eraan.
    Halleluja, halleluja!
    smile           *          smile

2,769

Re: Heilige Oorlog

Tot driemaal toe kraaide, al sissend, het addergebroed


http://forum.waterkant.net/profile.php?id=720


op zijn eigen, onbeholpen wijze, uit zijn ‘tausendjähriges reich’ verhaaltjesboek,


quote - […] …en ook zal bij het hol van ee adder ee baby spele, en ee kind graait met ze hand naa het nest van ee slang.’ - unquote


...en moet dat met de dood bekopen.


Maar ja, van de ultra-orthodoxe christen-zionist b3em, die het "joepie" vindt als niet-gelovigen het loodje moeten leggen, is de nonsens waar hij mee op de proppen komt te verwachten!

Re: Heilige Oorlog

zonder succes proberen te verdelen en met welk doel?Van een groot nieuwsnetwerk===

De Stichting MH17 eist dat de Maleisische premier Mahathir stopt met verdeeldheid te zaaien over de vliegramp. In een persoonlijke brief aan de premier wordt zijn houding bekritiseerd.

De brief volgt op een kritisch congres over de vliegramp, georganiseerd door een stichting waar Mahathir voorzitter van is.

"Door uw uitlatingen probeert u verdeeldheid te zaaien en bovendien dient u de belangen van de nabestaanden (en in het bijzonder de Maleisische nabestaanden) zeker niet. Daarnaast zaait u verwarring over het werkelijke standpunt van de Maleisische regering en haar JIT-vertegenwoordigers in het MH17-dossier", staat in de brief, die het AD gepubliceerd heeft.
In twijfel

De stichting wijst erop dat Maleisië heeft ingestemd met een VN-resolutie over de vliegramp en samenwerkt in het Joint Investigation Team dat de ramp onderzoekt. Het bevreemdt de stichting daarom dat de premier het JIT in diskrediet lijkt te brengen.

"Ondanks alle vastgelegde afspraken en uitspraken moeten wij helaas vaststellen dat u bij voortduring de integriteit en onafhankelijkheid van het onderzoek van het JIT in twijfel trekt", schrijft de stichting. "Wij keuren deze handelwijze ten stelligste af." De stichting wil dat Mahathir zich voortaan houdt aan de internationaal gemaakte afspraken.
Verdeeldheid zaaien

Mahathir zei in juni te twijfelen aan het bewijs dat vlucht MH17 is neergehaald door een Russische Buk-raket. Hij zei dat de ramp meteen tot een politieke kwestie is gemaakt, met als doel Rusland zwart te maken nog voor de start van het onderzoek. Die opmerkingen leidden al tot protest van de nabestaanden en de Nederlandse regering.

"Ook toen hebben we een brief naar hem geschreven", zegt Ria van der Steen van Stichting MH17 in het NOS Radio 1 Journaal. "We kregen daarop een bericht van de Maleisische ambassade. Daarin zeiden ze juist dat alle JIT-leden het eens waren. Daarmee kwam de premier alleen te staan."

Van der Steen heeft niet de indruk dat de mening van Mahathir in Maleisië breed wordt gedeeld. "Dat denk ik niet. Hij probeert de media te gebruiken om verdeeldheid te zaaien. Ik heb geen idee waarom."

Ze hoopt dat de brief ertoe leidt dat Mahathir stopt de bevindingen van het JIT ter discussie te stellen. "En dat hij snapt dat hij de nabestaanden daarmee op het hart trapt."
=====


Een bijdrage aan kunsten of wetenschappen gedurende een van de afgelopen vijftig jaar blijft ook maar uit;


Opdracht aan Plaghiaatpleging: horizontale leerlijn opvijzelen.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

2,771

Re: Heilige Oorlog

[…] Iem. va 100 jaar oud wordt ee jongere genoemd.


hihihi, en b3em, de heilige oorlog spammer, is 799 jaar en nog wat dagen oud; hij gaat dus snel naar zijn eeuwige helse jachtvelden afreizen. smile

Re: Heilige Oorlog

Benny3eMille wrote:
Benny3eMille wrote:
Benny3eMille wrote:

Ja jonge, straks wordt Satan verslagen door de Here Jasjoea en zal Hij Zijn 1000-jarige vrederijk op aarde stichten.
En er zal geen oorlog meer zijn en de mensen zullen weer heel oud worden, wel 800 jaar. En de leeuw zal grazen naast een lam.
En vanuit Israel zal de wereld geregeerd worden , 1000 jaren lang.
En landen die geen eer aan koning Jasjoea komen geven, worden bestraft met droogte.


Ook dit wil Satan kopieren; denk aan Hitler met zijn 1000-jarige reich.
Wees dus op uw hoede; ken de schriften!
Leer Jasjoea zo snel mogelijk kennen, voordat t te laat is.
Want je moet hem straks kunnen herkennen/onderscheiden.


*Ja, mang.


En ook zal bij het hol van ee adder ee baby spele,
en ee kind graait met ze hand naa het nest van ee slang.


*


Iem. va 100 jaar oud wordt ee jongere genoemd.


*


Maa wat gebeurt er dan met het Palestijnse probleem?
Wel, er staat geschreven dat de probleem-Palestijnen een goede thuishaven zullen krijgen, ergens in Saoedi-Arabie.
Het staat, denk ik, in t boek Zacharia; moet ik nog gaa opzoeke.


*

smile               *               smile     
Here Jasjoea komt eraan.
    Halleluja, halleluja!
    smile           *          smile

2,773

Re: Heilige Oorlog

Benny3eMille wrote:
Benny3eMille wrote:
Benny3eMille wrote:

Ja, mang. En ook zal bij het hol van ee adder ee baby spele, en ee kind graait met ze hand naa het nest van ee slang. *

Iem. va 100 jaar oud wordt ee jongere genoemd. *


Maa wat gebeurt er dan met het Palestijnse probleem? Wel, er staat geschreven dat de probleem-Palestijnen een goede thuishaven zullen krijgen, ergens in Saoedi-Arabie. Het staat, denk ik, in t boek Zacharia; moet ik nog gaa opzoeke. *


Vooraf: http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 75#p563875
-/-
De oorzaak van wat jij, hypocriete b3em, het “Palestijnse probleem” noemt is m.n. gelegen in het feit dat de zionistische terreurorganisatie “hagana”, ten tijde van het Britse mandaat over Palestina, de autochtone bevolking aldaar terroriseerde.
Vervolgens werd de Palestijnse bevolking [na de voor Palestijnen ongunstige verdeling van het land Palestina, mei 1948] letterlijk en figuurlijk van huis en haard verdreven. 
En nu wil dat zionistische schorem  - net als jij - de Palestijnen helemaal uit Palestijnse Gebieden verdrijven!


O ja, wat dat zogenaamde “beloofde land” betreft: dat werd destijds door een migrantengroep uit Ur [Mesopotamië] ingepikt / gejat van de toenmalige bevolking van Kanaän!

Re: Heilige Oorlog

Benny3eMille wrote:
Benny3eMille wrote:
Benny3eMille wrote:


Ja, mang.


En ook zal bij het hol van ee adder ee baby spele,
en ee kind graait met ze hand naa het nest van ee slang.


*


Iem. va 100 jaar oud wordt ee jongere genoemd.


*


Maa wat gebeurt er dan met het Palestijnse probleem?
Wel, er staat geschreven dat de probleem-Palestijnen een goede thuishaven zullen krijgen, ergens in Saoedi-Arabie.
Het staat, denk ik, in t boek Zacharia; moet ik nog gaa opzoeke.


*

.

smile               *               smile     
Here Jasjoea komt eraan.
    Halleluja, halleluja!
    smile           *          smile

Re: Heilige Oorlog

[

smile               *               smile     
Here Jasjoea komt eraan.
    Halleluja, halleluja!
    smile           *          smile