Topic: Shout out aanantiracisteJoke Kaviaar, in de gevangenis voor haar inzet

SHOUT OUT AAN JOKE KAVIAAR, VLUCHTELINGENACTIVISTE EN
ANTIRACISTE, IN DE GEVANGENIS VOOR HAAR INZET VOOR VLUCHTELINGEN


ZIE OOK


https://www.astridessed.nl/shout-out-aa … htelingen/


VOORAF:


Beste lezers,


Vandaag ga ik het met u hebben over Joke Kaviaar, dichteres,
schrijfster en vooral activiste, met hart en ziel, voor vluchtelingen en anti raciste,
die zich onder andere inzet voor de strijd tegen de racistische karikatuur
Zwarte Piet [1] en vrijwel bij iedere demonstratie tegen het Zwarte Piet
verschijnsel aanwezig is.

Zoals de opmerkzame lezer heeft kunnen zien, heb ik op mijn
website vaker artikelen van Joke, meestal over vluchtelingenrechten,
maar ook wel over racisme in het algemeen, geplaatst,
Zie onder noot 2

Voor die jarenlange activiteiten voor de rechten van vluchtelingen op bestaan,
hun recht om te vluchten, om in veiligheid in Nederland en welk ander Europees  [of ander] land te leven en een bestaan op te bouwen, zonder de angst, te worden  teruggestuurd naar armoede/oorlog/vervolging/uitzichtloosheid, zit zij nu in de gevangenis.

Vandaag is zij gearresteerd om twee en een halve maand cel uit te zitten.

HAAR ''MISDAAD''?

Haar kritische stukken over het misdadige vreemdelingenbeleid,
dat mensen terugstuurt naar landen en regio's waar ze worden
vervolgd en vaak mishandeld [3], dat een niet werkend
''Kinderpardon'' afkondigt [4], dat verantwoordelijk is voor een brandgevaarlijke
situatie, waardoor destijds 11 uit te zetten vluchtelingen levend
verbrand zijn [Schipholbrand] [5].
Het beleid, waarvan haar functionarissen tegen een negenjarig Iraaks
vluchtelingen kind, dat zijn zorgen deelt over zijn wellicht dodelijke
toekomst, zeggen ''Ja, dus?'' [6]
Het beleid, waarbij haar handlangers, de Dienst Terugkeer en
Vertrek, uit te zetten vluchtelingen grof intimideren, zoals
de DT & V medewerker, die tegen een oude Armeense vrouw zei,
die nog een aantal operaties in Nederland te gaan had
''''Nu weet ik, dat u met uw vaste contactpersoon vanuit DT & V hebt afgesproken,
een hele tijd geleden al, dat u aan uw knie geopereerd zou worden en dat u daarna zou terugkeren.
Nu blijft dat terugkeren van u, dat blijft een er een beetje bij he.
U woont hier al heel lang he, op deze locatie.
Er is telkens wel weer een nieuwe operatie, of een nieuwe medische ingreep,
die u doet besluiten om vooral niet terug te keren.
Daar wou ik het vandaag eens met u over hebben.'' [7]
Een Beleid, dat uitgeprocedeerde vluchtelingen, die niet
terug kunnen naar hun land van herkomst vanwege de oorlogssituatie,
of omdat het land van herkomst ze weigert.
Anderen zijn eigenlijk nog niet helemaal uitgeprocedeerd en hebben
nog een kans op asiel, maar ergens is er iets misgegaan
van de kant van de Overheid.  [8]
Kort gezegd:
Ze vallen tussen wal en schip, het zogenaamde
''Asielgat''[9]

En zo kan ik nog wel even doorgaan

KORTOM

Nog los van alles dat fout gaat, deugt dit beleid, dat mensen het recht
op veiligheid, het recht op het opbouwen van een behoorlijk bestaan,
niet.
Toegegeven:
Niet iedereen is een vervolgde vluchteling, maar ook economische vluchtelingen, die hier in vrede en veiligheid een bestaan willen
opbouwen, moeten welkom zijn.
Dat vindt Joke en dat vind ik ook.

Maar hoe je ook denkt over economische vluchtelingen
[worden wel ''gelukszoekers'' genoemd, alsof men het Geluk
niet mag zoeken....], de Staat gaat ronduit grof en onmenselijk
met vluchtelingen om, houdt er totaal geen rekening mee, dat
mensen vaak uit oorlogsgebieden komen of landen,
waar geen centraal Gezag is, zoals Libie
en Somalie en probeert zelfs organisaties, die de Middellandse
Zee vluchtelingen, die dreigen te verdrinken, redden, neer te
zetten als criminelen! [10]


JOKE'S STRIJD/JOKE'S VERVOLGING/JOKE' S GEVANGENSCHAP

En voor een paar felle en kritische teksten, die Joke over
het beleid geschreven heeft, is zij vervolgd wegens ''opruiiing''
en nu dan ook gearresteerd en vastgezet.
Lees er alles over onder noot 11 en realiseert u ook wat er gebeurt,
als je hardop uitspreekt/schrijft, wat er al jaren aan onmenselijk
beleid gevoerd wordt! [12]

Joke heeft het in felle bewoordingen neergeschreven ja, maar het
is wel de bittere waarheid en die, ja wil men, zoals zo vaak,
niet horen........


SHOUT OUT!!!!/LOUDLY!!!!!!


Voor iemand als Joke, die zich zo inzet en blijft inzetten, ondanks
vervolging en veroordeling, geef ik graag een shout out, zoals ik
dat al eerder gedaan heb. [13]

En het is me een eer, dat deze Shout out is gekomen
als reactie op haar laatste stuk voor haar arrestatie, waar zij
weer eens [en terecht] fel uithaalde naar het beleid van de vluchtelingen
beulen en de consequenties. [14]
Overdrijf ik nou:
Dan citeer ik uit haar artikel

''Kinderpardon?! Als het aan Harbers en zijn terroristenpartij VVD ligt komt het er niet. Wat er nu voor doorgaat is, voor alle duidelijkheid overigens, geen kinderpardon. Zelfs het uitspreken van het woord ziet Harbers al als een vloek. Hij sprak vandaag, 22 januari, liever van een ‘restregeling’. Het taalgebruik vanuit politiek Den Haag komt zoals altijd uit een bevroren ivoren toren.''

EN

''Hier is er nog zo eentje: Klaas Dijkhoff die, geconfronteerd met de dodelijke werkelijkheid door de negenjarige Nemr uit Irak, reageerde met: “Ja? Dus?”

IK GA DOOR

''Hier is er nog zo eentje van Mark Harbers, over de zes opvarenden van Sea Watch, die Neederland kort geleden o-zo-niet-barmhartig opnam: een “rottig besluit” meende hij en hij voegde daaraan toe dat “ze een volgende keer waarschijnlijk nog veel langer zullen ronddobberen, want dan doet Nederland níet mee”. [15]


GOED!
TO CUT A LONG STORY SHORT:

Naar aanleiding van dit artikel van Joke dus ''Pardon?! Een rottig besluit'' [16], zo byzonder omdat het haar laatste artikel ''in vrijheid'' was, heb ik aan haar, op Indymedia.nl, een Shout out geschreven, die u direct hieronder gaat lezen.

En daaronder het notenapparaat, waarin u meer kennis neemt
van de zaak Joke en de byzondere persoon, die Joke Kaviaar is.

VEEL LEESPLEZIER

GEEN MENS IS ILLEGAAL!


Astrid Essed


ZIE VOOR SHOUT OUT AAN JOKE KAVIAAR EN NOTENAPPARAAT


https://www.astridessed.nl/shout-out-aa … htelingen/


OFhttp://community.dewereldmorgen.be/blog … chtelingen

2 (edited by xzqc33 2019-01-29 16:14:28)

Re: Shout out aanantiracisteJoke Kaviaar, in de gevangenis voor haar inzet

kkk

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

3 (edited by xzqc33 2019-01-27 16:44:00)

Re: Shout out aanantiracisteJoke Kaviaar, in de gevangenis voor haar inzet

Jij astrid samen met die andere moesliems hebben 1'500'000 Armeniërs gedood.


Genocide was dat

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

Re: Shout out aanantiracisteJoke Kaviaar, in de gevangenis voor haar inzet

koer

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

Re: Shout out aanantiracisteJoke Kaviaar, in de gevangenis voor haar inzet

altroo

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

6 (edited by xzqc33 2019-01-28 16:32:24)

Re: Shout out aanantiracisteJoke Kaviaar, in de gevangenis voor haar inzet

zonder de mma-pima jorkahoer bakroe (arabies voor 'een bak stront') alias de mma-kaolo dooie vis ajnoemara (met droge zwarte dweil om haar hoofd) gaat alles goet. Wat kanker is voor het menselijk lichaam, is de die mma-panpan ieslaam voor de mens en haar beschaving. Het 'uitzaaien' is al begonnen.


Dat er debielen zijn die de god aanbidden; de god die al duizend jaar over zijn of haar  houdbaarheidsdatum is.


De wereld zal aan menselijk domheid ten onder gaan tongue


Zo dadelijk een tsoenamie aan gal etter gif en stront, gratis aangeboden door de ieslaam.

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

Re: Shout out aanantiracisteJoke Kaviaar, in de gevangenis voor haar inzet

f$DMFFBFpeset

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

Re: Shout out aanantiracisteJoke Kaviaar, in de gevangenis voor haar inzet

Joke Kaviaar.
Can you take a joke and eat caviar? Ye gotta be kidding

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

Re: Shout out aanantiracisteJoke Kaviaar, in de gevangenis voor haar inzet

#@$

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

10 (edited by xzqc33 2019-01-28 14:31:09)

Re: Shout out aanantiracisteJoke Kaviaar, in de gevangenis voor haar inzet

bb

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

Re: Shout out aanantiracisteJoke Kaviaar, in de gevangenis voor haar inzet

jh%2##*&

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

Re: Shout out aanantiracisteJoke Kaviaar, in de gevangenis voor haar inzet

zonder de mma-pima jorkahoer bakroe (arabies voor 'een bak stront') alias de mma-kaolo dooie vis ajnoemara (met droge zwarte dweil om haar hoofd) gaat alles goet. Wat kanker is voor het menselijk lichaam, is de die mma-panpan ieslaam voor de mens en haar beschaving. Het 'uitzaaien' is al begonnen.

Dat er debielen zijn die de god aanbidden; de god die al duizend jaar over zijn houdbaarheidsdatum is.


De wereld zal aan menselijk domheid ten onder gaan tongue


Zo dadelijk een tsoenamie aan gal etter gif en stront, gratis aangeboden door de ieslaam.

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

Re: Shout out aanantiracisteJoke Kaviaar, in de gevangenis voor haar inzet

@ Astrid Essed, even off topic: ben benieuwd naar jouw mening  - oorzaak en gevolg - ter zake de ontwikkelingen in Venezuela.

14 (edited by xzqc33 2019-01-28 19:54:05)

Re: Shout out aanantiracisteJoke Kaviaar, in de gevangenis voor haar inzet

De vloek die ieslaam heet. Plus ook nog dat god de mens zou hebben geschapen. Maar precies precies precies de plek waar het in de ieslaam om draait, dus de piemel van de profeet; precies daar is het met de 'schepping' helemaal fout gegaan. Weet je nog: de eikel aan de fluit had een beschermend velletje, althans bij 'normale' mensen. Een hele grote blunder van de schepper allag. Baya: nie je kka hoor!! En kijk: de dorpskapper (heeft een scherp mes) wordt erbij gehaald om het velletje weg te snijden, om zo god's werk 'af' te maken? (Hoe gek wil je het hebben?)


Ook het verminken van meisjes van 3 jaar zodat ze nooit maar dan ook nooit een lolletje in hun verdere leven zouden mogen meemaken. Dat nu heet "god's werk afmaken". Nie-je-kka hoor. De enige lol voor een boerkahoer om mee te maken: een huis-tuin-en-keuken orgasme krijgen, wordt ze afgepakt? Mag niet va de megamoet (de proleet) Wat een mma-kaolo godsdienst.


Dit niet goed te praten door de Kalasniekov helpers. kritiek mag niet, dat doe je die mma-kaolo godsdienst toch niet aan. Mijne mars kunnen ze eten; dat wel.

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

15 (edited by D.J. Oeka 2019-01-28 15:47:57)

Re: Shout out aanantiracisteJoke Kaviaar, in de gevangenis voor haar inzet

Dag Bakra!


Leuke te lezen dat je geinteresseert bent in de mening van een andere gek.
Alleen jammer voor jou dat gekke Astrid nooit antwoord geeft op vragen. Ze smijt slechts haar schijt hier voor ons, om vervolgens het forum te verlaten.
Tot een normaal debat is ze helaas niet in staat.


Maar omdat jij in het verleden mijn grote idool was hier op dit lawmangforum, en wij vrienden zijn, wil ik wel voor jou het antwoord geven precies zoals Astrid dat zou verwoorden. Nee, voor lange episels heb ik geen tijd. Ff kort dan.


“Guaido wordt gesteund door het misdadige Amerikaanse regime. Hij is een marionet van Trump, en wil Venezuela vernietigen en een tot een satelietstaat maken van de you naaited states. Israel staat ook achter deze moordadige onmenselijke aktie, natuurlijk. Maduro is de enige echte wettelijke president van Venezuela en zo moet dat ook blijven.” Aldus Astrid Essed.


Deze kronkelgedachtgang had je zelf ook wel kunnen verzinnen, Bakra.
Het is heel simpel: Alles wat links en slecht is, is in de ogen van Astrid (maar ook van jou en Anjoemara) goed. Dus Maduro, Kim, Castro, Groen Links, Kenzu, ISIS, Hamas, Hasbolla, zijn allemaal goede lieden. En wat rechs en goed is, is in haar ogen slecht. Maar dat wisten we al.

Imagine if you will…
A country where 1% control almost all the wealth and power……
And the other 99% are so brainwashed, they fight vigorously to keep it that way.

16 (edited by xzqc33 2019-01-29 19:16:18)

Re: Shout out aanantiracisteJoke Kaviaar, in de gevangenis voor haar inzet

Beste Astrid Essed,
Jij wil een nóg soepeler beleid dan nu al is? Nederland heeft een eenvoudig asielbeleid en die luidt: “Binnen zonder kloppen”. Jij en je vriendin vinden dat niet genoeg. Hoe soepel wil jij het hebben? Graag alle zeven miljard hier naartoe? Is dat waar jij van droomt? Moeten wij met de KLM die sukkels gaan ophalen? Allemaal? En als die zeven of acht miljard hier zijn, ga jij dan (lekker) vluchten naar Surimaribo zeker? Dan wonen in Nederland per vierkante kilometer een 'kleine' 212100 inwoners (dit is 1490 per voetbalveld). "Moet kunnen" zegt zo'n idioot.


Elke migrant, groot of klein, met de laagst mogelijke opleiding (dat zijn ze voor 99,99%) kost de Nederlandse belastingbetaler 300'000 euro. Honderd jaar in de WW met huursubsidie, gratis treinkaartjes. Zij mogen gratis leren schieten met Kalasnikovs. Ben jij dan straks ook kwaad, als voor de moggamedoense schietoefeningen geen subsidie is??


Volgens mij ben jij net zo debiel als die god van je opa's getuigen. Er is, baai de wee, nu al een tekort van één miljoen woningen. Graag een tekort van twee miljard erbij? Nie-je-kka-hoor? Maar leuk. Jij bent dus ook lid van de geilige Weg-Met-Ons kerk? Ben je nu al prediker van deze kutkerk? Nie-je-kka-hoor.


Jij wilt erg graag zoveel mogelijk moesliems binnen laten. Dit zijn de luitjes die nog voor dat ze hier zijn, reeds zullen vertellen dat wij in Europa allemaal dood moeten. Dit omdat wij niet in hunne geile en andere sprookjes geloven (van 1440 hoeren per persoon op planeet Porno). Mongooltjes die vijf keer per dag bidden (i.e. tot zich zelf praten) om de goden te smeken dat wij dood moeten. Bidden in het arabies zeker, want de god van de proleet maggamoet kent maar één fucking taal. Bij ons in het dorp kent elke aap twee of meer talen. Het IQ van zo'n god is ook niet sky-high.


Heb jij, domme Astrid, ook de cursus 'wegkijken' gedaan? Is dit hierboven jouw werkstuk? Wil je daar een cijfer voor? Vraag maar aan één van die 2673 goden ooit geteld, baya. Er zijn er veel meer hoor. Meer goden dan Astrid en Joke kunnen tellen. Struisvogelen kan je zeker ook al?


Weet je wat die 'zielige vluchtelingen’ doen, op dezelfde dag dat zij ‘statushouder’ zijn geworden, en het mooie(?) NL paspoort hebben? Dan lopen zij het dichtstbijzijnde reisbureau binnen om een zesweekse vakantie te boeken, naar het ("verschrikkelijke") land, waar zij zo vreselijk achtervolgd werden. En wij, nu wij dit weten, moeten wij nu zeker hardop lachen, omdat het zo goet is? Pleeg toch zelfmoord meisje. Ik kom naar je crematie op mijn asbest.


Wat een KUT hè Astrid? Ja: wat een kut: aldie fatwa die geilige fatwa

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

Re: Shout out aanantiracisteJoke Kaviaar, in de gevangenis voor haar inzet

Voor ik het vergeet, baya; voor noten:
Naar metrostation Lea Sowes west achter de kiss and drive plek. Neem je houwer mee.


Pragga

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

Re: Shout out aanantiracisteJoke Kaviaar, in de gevangenis voor haar inzet

@‘vriendje’ dyu ka boi http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 06#p519906 - de stalkende stakker die telkens meldt geen tijd te hebben om [met veel woorden] op dit “klootzakkenforum” [zijn eigen woord] te reageren maar dat vervolgens toch weer doet:


Jij bent dus zo’n walgelijke, fvd-achtige, libertarische lulhannes die 24/7 zit te loeren of ik, j.bakra  - a ba[si] fu yu kra - iets post, om dan vervolgens, als de wiedeweerga, met je achterlijke ouwehoerenpraatjes aan te komen zetten’. Wel, zionistische “bosneger” [alweer zijn eigen woord] voor jou geldt: yu na wan don lawman - herstel - law boi.  En doe vooral de groeten aan jouw door de mand gevallen “vriendje” spekikoti a.k.a. mypt33! smile tongue


Enfin, deze bijdrage zal hem voorlopig wel weer even koest houden, tenzij...

Re: Shout out aanantiracisteJoke Kaviaar, in de gevangenis voor haar inzet

http://thegrapepub.com/?p=2524


‘Op 23 januari 2019 riep ene Juan Guaidó zichzelf uit tot president van Venezuela. Zo maar vanuit het niets!  [...]...Hopelijk verdwijnt Guaidó even snel in hetzelfde niets waaruit hij gekomen is.


...tja, een puppet on a string.

20 (edited by xzqc33 2019-02-07 14:46:29)

Re: Shout out aanantiracisteJoke Kaviaar, in de gevangenis voor haar inzet

Hèhè: eindelijk weer ieslamieties nieuws, ik was al bijna figitarieur geworden, haha.


Ieslamietiese BOMGORDELS, van het merk “Mort Subite” hartstikke halal kwaliteit. Goedgekeurd door de groot moeftie (of heet zo’n sukkel groot hoestie of hoefnie?) met geilige fatwa-keur. Slechts voor eenmalig gebruik. Met stoepgarantie en geen statiegeld. Bij aankoop van één ‘Mort Subite’ bomgordel krijgt elke sukkel 15 hoeren extra in de hemel (arabies voor ‘planeet Porno’).


Gaat u van “kaboem” met onze gordel, dan krijgt u bij aankomst op Porno nog 15 punten extra (u gelooft ten slotte alles, niet waar). Met die punten kunt u op de donderdagen terecht op de meidenmarkt (op de oude kamelenmarkt) en heeft u recht op 5 extra maagden of anders 15 extra gewone meiden. Zo simpel is dat. De meiden aangekocht op deze markt, hebben twee eeuwen omruilgarantie. Deze aktie is slechts tijdelijk. Mort Subite is een knaller en wint het van alle andere bomgordels, zoals van Hema, Blokker, Action, Aldi en Baaibel Belt.


Een bomgordel van ‘Mort Subite’, is dat een winstpakker of niet? Voor  2011 SRD inclusief BTW heeft u al een bom in de maten S, M, L, XL of XXL. De lucht invliegen op z’n mooist? Met ‘Mort Subite’ natuurlijk: Royal class. U hoeft niet eerst in te checken.


Beleefd aanbevolen: Wij leveren ook ieslamietiese werpstenen, van het merk “Mort Subite”. Meisje of homo dood: terwijl u wacht.


De goeroetoes baya geilige moesliempjes gij gelooft nog in geile sprookjes. Mooi hoor: jij geloven maar.Kwis; Hoeveel slechter dan die vloek van een alla is de satan nu wel? Of is alla zijne schuilnaam? Net zo iets als jorka mmakaolo bakroe is de skuilnaam van dooie vies ajnoemaraka.

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

Re: Shout out aanantiracisteJoke Kaviaar, in de gevangenis voor haar inzet

@de seksueel gefrustreerde, zionistische shemale #33


http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 56#p519956  =  http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 55#p519955  =  http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 54#p519954  =  Hèhè: eindelijk weer ieslamieties nieuws, ik was al bijna figitarieur geworden, haha.Ieslamietiese BOMGORDELS, van het merk “Mort Subite” hartstikke halal kwaliteit. [...] Kwis; Hoeveel slechter dan die vloek van een alla is de satan nu wel? Of is alla zijne schuilnaam? Net zo iets als jorka mmakaolo bakroe is de skuilnaam van dooie vies ajnoemaraka.


zie


hihihi, het watrasei-mietje “@ss olo #33” weet van gekkigheid niet meer hoe ‘het’ op de soms verstandige bijdragen van Astrid Essed moet reageren - vandaar het dwangmatige copy/paste ge-o-h!


Toch jammer dat die karakterloos kakelende kakuli mypt33 a.k.a. xzqc33 - AldenMl, Brantma, Daviner, DerikBoro, Galenwah, JerodEl, Keganhaf, Kevenamip, RidgeKl, RussellArize et cetera - niet gedwongen kan worden uitgezet naar b.v. Israhell. 


Kan ‘ie gelijk die andere zio-lover [go Israel go], de ‘post/verwijder’ pataka, registered: 2007-02-21, last post: 2012-08-29 16:10:56, Posts: 183 plus pataka1, de verkapt racistische Trump-aanbidder [type Pistolen ‘pataka’ Paultje] http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 53#p519953 met zich meenemen!


Zie tevens http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 48#p518648  ...en dat ‘posten’ en weer ‘verwijderen’ [omdat het louter leugen en bedrog was] is eigen aan http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 53#p517453 en http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 19#p519819


Zo, en nu mogen motyoyongu, stupumotyo en racistisch visje weer es’esi  ‘yere, mi  yere’. smile tongue


O ja, en vooral deze: http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 60#p519460 en deze: http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 53#p518353 niet vergeten baya!!