Topic: Dubbele straf criminaliteit probleemwijken/Over Allochtonenjagers

VVD: CRIMINALITEIT IN PROBLEEMWIJKEN DUBBEL HARD
BESTRAFFEN/DE/DISCRIMINATIE-AWARDS VOOR KLAAS DE ALLOCHTONENJAGER EN MEDESTRIJDERS


ZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/vvd-criminal … strijders/

''Een draaikolk is een sterke wervel in een vloeistof, gewoonlijk water, die naast een draaiende stroombeweging tevens een neerwaartse stroom kent. In een oppervlaktewater kan een sterke draaikolk daardoor gevaar opleveren voor zwemmers en zelfs voor de scheepvaart.''

Dat is de Wikipedia definitie voor het begrip ''Draaikolk'' [1]

Maar het natuurverschijnsel ''draaikolk'' heeft in de
Nederlandse politiek [en niet alleen hier, maar tot Nederland beperk
ik mij hier, omdat wij hier leven] al jaren een eigen dimensie gekregen

In de openlijke GUTS, die Nederlandse politici hebben, om hun
racisme, Islamofobie, discriminatie en whatever uitsluitings
mechanismen tegen niet westerse allochtonen, moslims
en vluchtelingen te ventileren en propageren.

Ik ga ze echt niet allenaal opnoemen, die racistische  voorstellen, uitspraken
en geheel of gedeeltelijk uitgewerkte plannen, soms
afgeserveerd door de Kamer, om dan in mildere vorm
weer op te duiken, maar omdat ik steeds meer een
NEERWAARTSE SPIRAAL zie, die kort geleden weer
heilloze ruk naar onderen maakte, ga ik er wer eens op in,
zoals ik al talloze keren heb gedaan.
Kijk maar onder noot 2 voor enkele voorbeelden.

VOORSTEL DIJKHOFF/ABOUT ''PROBLEEMWIJKEN''

Nu ben ik wel wat gewend, maar het recente VVD voorstel,
vanaf nu te noemen het ''voorstel Dijkhoff [fractieleider VVD]
deed mij toch even op mijn ''grondvesten'' schudden vanwege
de schaamteloze en openlijke discriminatie

Voorstel luidde om criminaliteit in de zogenaamd ''probleemwijken''
[lees, wijken, voornamelijk bevolkt door niet-westerse allochtonen]
zwaarder te bestraffen dan in andere wijken [3], terecht door
Denk fractieleider Tunahan Kuzu ''postcoderacisme'' genoemd. [4]
Maar daarover zo meer

Want het zou niet ''fair'' zijn, aan Klaas Dijkhoff alleen de eer toe te kennen,
zich te wentelen in het standaard politieke racisme en uitsluitings
werk, dat sinds
het begin van deze Eeuw steeds meer en openlijk gemeengioed
begint te worden.

Laten we het eens hebben over enkele ''medestrijders''
van Klaas de Allochtonenjager, die hierin ook hun sporen
hebben verdiend EN dus in aanmerking komen voor de uitreiking
van de door hedendaagse Nederlandse politici felbegeerde
DISCRIMINATIE EN UITSLUITINGS AWARDS!


DISCRIMINATIE AWARDS AAN.......

Vooraf:
Politici, die hier niet genoemd worden, moeten zich niet tekort
gedaan voelen hoor!
Bijvoorbeeld onze premier Rutte [5], zijn partijgenoot minister
van Buitenlandse Zaken Blok, recentelijk in
opspraak gekomen [6], natuurlijk Islamofobe haatzaaier
G Wilders en zijn hele politieke bende de PVV [7], ook de
geniepige Farizeer Buma [CDA] [8] en nog een aantal anderen,
die ik-helaas- niet allemaal kan noemen [meer dan u denkt!]
Maar enkelen, die recentelijk iets meer mijn aandacht getrokken hebben, wil ik er even uitlichten:Naast Klaas Dijkhoff dus, onze Allochtonen en ook vluchtelingenjager, weet u nog [9]
wil ik de volgende politici/ae [vrouwelijke uitgang, Latijn] graag in
aanmerking laten komen voor de awards:THIERRY BAUDET

The life and times van deze fascistische voorman van Forum
voor Democratie zijn wel zo'n beetje bekend.
Lees wat ik en anderen daarover schrijven onder noot 10

Maar wat ik u speciaal onder de aandacht wil brengen zijn
twee uitspraken van Baudet, een over het feit, dat hij ''niet wil,
dat Europa ''Afrikaniseert'' [11] en een ander, waar hij
[excusez let mots] raaskalt over de ''homeopathische verdunning
van de Nederlandse bevolking'' met zowat alle volkeren in de wereld
[12]

Beide verschijnselen zijn een schrikbeeld voor hem

Ik citeer Baudet:

''

''Omdat ik niet wil, dat Europa afrikaniseert.”
.....
......
''”Ja, ik wil dat Europa dominant, blank en cultureel blijft zoals het is'' [13]


EN

''Dat fundamentele gebrek aan zelfvertrouwen, dat wij hebben in
onze cultuur, die zelfhaat....de Nederlandse bevolking homeopathisch te verdunnen
met alle volkeren van de wereld, doordat er nooit meer een Nederlander
zal bestaan.....heeft allemaal een oorzaak en die oorzaak is onze
cultuur van zelfhaat'' [14]

WAARDIGE WINNAAR VAN DE DISCRIMINATIE EN UITSLUITINGS AWARD OF NIET!

ANNABEL NANNINGA

Een politica, die de Discriminatie Award ten volle verdient!
In haar pre-politieke periode 'verklaarde zij, na de aanslagen op
het kantoor van Charlie Hebdo al de oorlog aan de Islam, waarmee
zij alle moslims stigmatiseerde [15], zij sprak
over  ''Dobbernegers'' [16]
en over Ebola als Endlosung der Migrantenfrage [17].
Als Forum politica en [nu] fractieleider in de Gemeenteraad,
gaat zij vrolijk voort op de ingeslagen Weg:

Ze zette [zet] haar anti-vluchtelingen oorlogshetze voort tegen de We are Here vluchtelingen,
een groep niet uitzetbare uitgeprocedeerde vluchtelingen, die al suinds
2012 door Amsterdam zwerft om aandacht te vragen voor hun
rechteloze situatie [18]
Het offensief van Nanninga bestaat uit stemmingmakerij, haatzaaierij
[19], waar overigens haar hele partij, Forum voor Democratie
[met Baudet en Hiddema aan top] in excelleert [20]
Ook moslims neemt deze dame graag te grazen, met name salafisten,
die geen strafbare feiten gepleegd hebben......[21]]
En daarin vindt zij, zoals we gaan zien, een bondgenote in
Amsterdam's nieuwe burgemeester, voormalig Groen Links
partijleider Femke Halsema.

Overigens schrikt Annabel Nanninga er ook niet voor terug,
de meest vuige anti-semitische opmerkingen te maken
onder het mom van ''het Vrije Woord''', terwijl zij
zich anderszijds opwerpt als voorvechster van de rechten
van Joden..........[22]

MADAME NANNINGA, U EVENALS UW PARTIJGENOOT
THIERRY BAUDET, VAN HARTE DE DISCRIMINATIE EN UITSLUITINGSAWARD
UITGEREIKT.!

FEMKE HALSEMA

Hoewel goed op weg, zou ik Femke nog niet de Award zelf uitreiken,
maar eerder een soort EREWARd, net zoals schrijver en activist
Peter Storm haar terecht het ERE lidmaatschap van de PVV
wilde toekennen.
Waarom, dat is te lezen onder noot 23!

Nu verder met Femke
Een geharnaste racist, zoals bij Thierry Baudet en Annabel Nanninga
WEL het geval is, zou ik Halsema [nog] niet willen noemen.
Inderdaad heeft zij in de Tweede Kamer wel geageerd tegen vreemdelingenhaat,
I'll grant her that, maar zij heeft OOK een achterbakse rol gespeeld
als ''enabler'' [gedoger] [24] van racisme en vreemdlingenhaat.
Bij verschillende gelegenheden heeft zij PVV Fuhrer Wilders [25]
de hand boven het hoofd gehouden:
Zo  boycotte Halsma, samen met andere ”linkse” partijen
in 2008 de onder andere door haar partijgenoten Mohammed Rabbae [26]
en Rene Danen [Nederland Bekent Kleur] [27] georganiseerde anti racisme demonstratie [28],
omdat ze haar collega, racist en Islamofoob G Wilders [29], niet buiten de Kamer wilde bekritiseren.
Aan wiens kant sta je dan?
Een leuk cadeautje gaf ze Wilders bij haar afscheid van de Tweede Kamer:
Het Halsema idee was de uitbreiding van de parlementaire
onschendbaarheid, die wat haar betreft ook moest gelden
buiten de Tweede Kamer, overal waar een Kamerlid
uit hoofde van zijn functie het woord voerde. [30]
Juist voor de ”de niet-geaccepteerde en zelfs onacceptabele opvattingen” sprong ze in de bres. [31]

Halsema [citaat]":

''Veel liever hevige emoties, straatrumoer en ruwere zeden dan de handjeklap en zelfgenoegzaamheid van de besloten sociëteit.'' [32]
Haatzaaierij en straatintimidatie door racisten/fascisten dus.........

Maar dat was nog toen:

Als kersverse burgemeester glijdt zij NU AL op bedenkelijke wijze af.
Ageerde ze in het verleden al  hoogst eenzijdig tegen de Islam [33], nu
maakt ze het helemaal bont door stappen te willen ondernemen
tegen ''radicale imams'', die BINNEN DE WET OPEREREN! [34]

Ik heb het al in een eerder artikel geschreven [35]
Dit gaat tegen Grondwet en rechtsstaat in!
Schending van de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van
Godsdienst!
Want er worden geen strafbare feiten gepleegd/uitingen gedaan,
alleen vindt ''De Gemeente'' de uitingen onwenselijk.
Dat is  totaal ongerijmd en bizar.
Maar Halsema gaat NOG verder in haar hysterische aanval
op standpunten, die haar niet aanstaan, maar wel binnen
de wet opereren:
Ze wil zelfs Moskeeen sluiten als daar ''haatdragende boodschappen
worden verkondigd'' [36]
Wie is zij om een Godshuis te sluiten?
Om gelovigen daartoe de Toegang te ontzeggen, omdat er wellicht een
''haatdragende boodschap'' zou worden geuit?
En wat mij ook zo stoort en ik al eerder schreef [37] is iedere keer weer
die eenzijdige aanval op de Islam!
Want over de SGP bijvoorbeeld, de inentingsweigering van duizenden kinderen in de Biblebelt [38], wat wel meer is dan een onwenselijk standpunt
en ernstige medische gevolgen kan hebben, hoor ik Halsema niet.

Deze ongezonde obsessie met de Islam, in een reeds Islamofobisch
klimaat in Nederland, riekt niet naar Islamofobie.
Het IS Islamofobie!

Alles bij elkaar opgeteld echter reik ik Halsema [nog] niet het
Discriminatie en Uitsluitingsaward uit, maar wel het Ere Discriminatie
en Uitsluitingsaward, net zoals activist en schrijver Peter Storm haar, terecht,
wil voordragen voor het Ere lidmaatschap van de PVV [39]

Ze past dus in het rijtje van Thierry Baudet en Annabel Nanninga,
die dankbaar gebruik heeft gemaakt van Halsema's obsessie
met de Islam [40], maar is [nog] steeds een graadje minder
erg dan genoemde dame en heer.


ABOUT
KLAAS DIJKHOFF
HET KWAAD VERPAKT IN ''NAASTENLIEFDE''

We zijn nu toe aan Klaas de Allochtonenjager.
Een eretitel, die ik hem van harte gun.
Want ook vluchtelingen zijn [niet westerse] allochtonen
en op hen heeft hij ook gejaagd in zijn hoedanigheid als
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
[2015  tot  2017]  [41]
Nu, als fractievoorzitter van de VVD, jaagt hij nog steeds
op vluchtelingen en had een bizar idee om hun rechten
uit te hollen.
Laat ik Dijkhoff eens citeren:

Ik vind, dat mensen, die vluchten voor oorlog, die moeten
we veiligheid bieden.
Dat is menselijk en dat is een gunst, die ik graag verleen
Maar ik wil wel af van een automatisme, dat een oorlogsvluchteling
na vijf jaar altijd mag blijven
Er zijn ook mensen bij, die onze normen en waarden niet delen,

die niet zo goed bij ons passen en ik vind, dat je heel zorgvuldig moet
zijn in wie je tot onze samenleving toelaat
Daarom vind ik dat oorlogsvluchtelingen drie tot vier jaar

moeten kunnen blijven en daarna, als het veilig is, terug naar huis
en als het niet veilig is,. terug naar opvang in de regio
en in de periode, dat mensen hier zijn, helpen we ze, we bieden

ze veiligheid en onderdak, maar ook scholing, zodat ze het land
van herkomst kunnen opbouwen of in de regionale opvang
een steentje kunnen bijdragen om die beter te maken en ben je
iemand, een vluchteling, die wel onze waarden deelt en meteen als
hij hier is, in die jaren, zijn best doet er wat van te maken en een steentje
bij te dragen, nou dan vind ik, dan kunnen we ook mogelijkheden creeren,
dat je toch mag blijven, omdat je bij ons past.
Voor de rest van de vluchtelingen geldt dat het verblijf tijdelijk is
en als zij weer terug zijn naar de opvang in de regio, kunnen er
anderen naar Nederland komen en zo houden wij controle over wie er
in Nederland mogen blijven en wie niet.
Zo zie ik het het liefst en dat is geen belofte, dat het ook gaat lukken.... [42]In zijn betoog valt op, dat Dijkhoff, als ware hij een Absoluut Monarch,

vluchtelingen, die uit een oorlogsgebied vluchten, graag als ''gunst''

wil toestaan, dat zij naar Nederland mogen komen.

Maar is dat nog ridicuul, minder kan ik erom lachen, dat hij

een verblijfsvergunning wil koppelen aan het feit of zij

''onze normen en waarden'' omhelzen. [43]

Zo niet, dan moeten ze wat Dijkhoff betreft terug

en als het niet veilig is, opvang in de regio.[44]

Alleen als ''je bij ons past'' [45], mag je als

vluchteling blijven.

Nogal bizar en laten we hopen, dat zoiets bespottelijks,

wat vluchtelingenrechten nog verder uitholt, geen wetgving wordt.

Dat hij daarbij van de toetsing van dit standpunt aan

het publiek nog een soort ''lollige avond'' heeft gemaakt met

een cabartetier, alsof vluchten een lollige zaak is [46] toont

wel zijn kennelijke onverschilligheid aan met het lot van vluchtelingen.Nog hinderlijker is, dat de man het lef heeft, zich bij zijn beleid

te baseren op het christelijke begrip Naastenliefde!

Ik citeer uit een brief, die Klaas Dijkhoff aan Bisschop Eijk

heeft geschreven naar aanleiding van het feit, dat Dijkhoff

uit de Katholieke Kerk treedt:

''Ik leef mijn leven met en voor anderen.

Alleen in en door mijn omgang met anderen heeft mijn leven zin. Waarbij in mijn geval de liefde voor mijn naasten zelfs geen concurrentie kent in de liefde voor een God.'' [47]

Of Dijkhoff al of niet gelooft, moet hij zelf weten.
Ronduit lef hebben vind ik het feit, dat hij zich-herhaald- beroept op christelijke Naastenliefde!

LET OP!
Dijkhoff is dus de man, die vluchtelingen opjoeg,
toen hij nog Staatssecretaris van Justitie
en Veiligheid was [48], die graag de ''gunst''
verleent [alsof Nederland hierover geen Internationale
Verdragen heeft getekend], vluchtelingen uit oorlogsgebieden toe te laten en vervolgens zo
bezield is door ''Naastenliefde'', dat hij ze weer
Nederland uit wil knikkeren, als ''ze niet bij
ons passen'' [49]
Hoe durft hij, zou ik zeggen!

STRAFFEN IN ''PROBLEEMWIJKEN''

Maar het hoogtepunt, of beter gezegd: het
dieptepunt moet nog komen:
Dijkhoff had recentelijk een Plan, weer
uit de Goedheid zijns Harten [net zoals de
''gunst'', die hij oorlogsvluchtelingen
verleent om naar Nederland te komen],
namelijk om misdrijven in probleemwijken
dubbel zo streng te straffen......[50]
Mensen, die echt rechtvaardigheid voorstaan
of tenminste wat er nog over is van de Nederlandse
rechtsstaat [als die al ooit gewerkt heeft, maar dat
is een andere discussie] respecteren, zullen wijzen
op de discriminatie, de rechtsongelijkheid en
het postcoderacisme, zoals Denk fractievoorzitter
Tunahan Kuzu terecht opmerkte [51]

Met een  verbijsterende en bizarre creativiteit,
een betere zaak waardig, presenteerde Dijkhoff
dit voorstel FROM HELL als iets, dat in
het voordeel zou zijn van de mensen
in ''probleemwijken''
[lees wijken waar overwegend niet westerse
allochtonen wonen]

Ik citeer wat het AD hierover schrijft

'',,Ik vind dat we in Nederland tekortschieten om mensen de vrijheid te geven waar ze recht op hebben'' zegt Dijkhoff. Hij doelt in het bijzonder op gezinnen waarin vrouwen worden achtergesteld en waarvan de kinderen kampen met een taalachterstand op school. ,,Wij zijn geen vrij land als die vrijheid er niet voor iedereen is.'' [52]

In debat met Denk Kamerlid Tunahan Kuzu merkt Dijkhoff op,
nadat Kuzu hem aan de tand heeft gevoeld:DIJKHOFF:

'Nee dat is gefocust op wijken, die al niet
zoveel kunnen hebben .
Waar de mensen elke dag al gebukt gaan onder meer
criminaliteit dan anderen.
Als mensen, die zich daaraan willen ontworstelen aan de slechte
sfeer en slechte omstandigheden en slechte kansen in zo'n wijk,
die het daardoor al veel moeilijker hebben.
Dus je beschermt die mensen juist door te zeggen
als er in uw buurt weer de wet wordt overtreden, dan is
dat een zwaardere straf. [53]


JUIST JA
Mensen worden zwaarder gestraft dan in andere wijken, gediscrimineerd
dus, kan ook niet volgens de Grondwet [zie artikel 1, is Dijkhoff
waarschijnlijk ontgaan] [54] en het wordt gepresenteerd als
''bescherming'' en om ''gettovorming tegen te gaan'' [55]

Let op dat beladen woord 'ghetto''
Terecht wijdt Grutjes daaraan en aan dit Dijkhoff voorstel
een scherp artikel, met een onheilspellende knipoog
naar de dertiger jaren van de vorige Eeuw, de opkomst
van het Nazi Rijk.......[56]

Hoe dan ook, dat voorstel was waanzin en is ook
direct afgeserveerd door Dijkhoff's partijgenoot premier
Rutte, zij het niet op erg principiele gronden [57] en door de Tweede
Kamer.
Tevens weggehoond door rechters. [58]


EPILOOG:

GEVAARLIJKE TIJDEN


Waarom dan toch hierover geschreven, terwijl het Dijkhoff voorstel
duidelijk als een Tang op een Varken slaat en is afgeserveerd door
de politiek en de rechters? [59]

OMDAT het mogelijk geweest is, een dergelijk voorstel uberhaupt
te doen, zonder dat Dijkhoff moest aftreden en het een groot maatschappelijk
schandaal werd, wat het WEL had moeten worden.

Want de GOTSPE, mensen in ''probleemwijken'', zwaarder te
willen straffen voor eenzelfde misdaad, had de algemene
woede moeten opwekken.

Ziet u enig maatschappelijk Tumult, ,lezers?
Ikke niet.

En dat is gevaarlijk!
Want nu nog is dit onzalige Voorstel afgeserveerd, maar de toon voor ''legale''
rechtsongelijkheid-binnenkort geen contradictio in terminis/
''tegenstrijdigheid'' [60] meer-is gezet!

Daarbij worden de Dijkhoven van Nederland geholpen door
andere Islamofobe en/of racistische Aanjagers als
Baudet, Nanninga en Halsema.
En zo meerSluit het extreem-rechtse Net zich om Nederland
en worden Rechtsongelijkheid en Racisme het Nieuwe
Recht, of wordt het Tij op Tijd gekeerd?

Dat kan alleen van de strijdende mensen komen, u en ik,
ieder op zijn eigen Wijze en Plaats.

Wie toekijkt wordt medeplichtig.
Wie meedoet, misdadig.

Wat gaat het worden?
Surrender or fight?

Ik weet wat IK ga doen.
U ook?
Astrid Essed


ZIE VOOR NOTENhttps://www.astridessed.nl/vvd-criminal … strijders/OFhttp://community.dewereldmorgen.be/blog … tonenjager

2 (edited by xzqc33 2018-11-04 14:32:02)

Re: Dubbele straf criminaliteit probleemwijken/Over Allochtonenjagers

Moeslims willen alle niet-moeslims (alle verstandigen op onze planeet dus) dood hebben. Dat moet, zo geloven zij, van de duivelse vervloekte haatdragende alla vergiftigd van het kwaad, geboren uit giftige jaloezie. Doet die duivelse alla, die nog nooit in het echie bestaan heeft, het niet zelf (hoe zou dat moeten haha), dan zal de waanzinmaffia die ‘ieslaam’ heet, het zelf maar doen:


Alle joden dood (staat één op hunne lijst baya), alle hindoes dood, alle atheïsten dood, alle christenen dood, alle boedisten dood, alle winti-getuigen dood, je opa's getuigen dood. Ook willen ze dood hebben, maar alla (die nog uitgevonden zal moeten worden) kan dat niet zelf: alla kan geen ene kutzooi, om precies te zijn. Alle varkens (staat één op hunne lijst van dieren baya) ook dood, alle honden dood, alle katten dood, alle koeien dood, alle paarden dood, zeg maar: bijna alle andere dieren moeten dood dood en dood.


Dan blijven er dus alleen nog die 18 miljard moesliems (homo sapiens met geestelijke beperking) over, ook wat kamelen en wat schapen. Meer zat er niet in de wereld van de profeet: vandaar. Maar geheel buiten de moesselmaanse verwachtingen blijven er ook een kleine 100 miljard ratten over (is baksies baya). Als bijprodukt van ieslaam. Jij bereid voedsel uit raam van flat flikkeren, jij krijgen ratten ja. Eigen schuld dikke fluit.


Maar dan hè als moesliems dan alweer 19 miljard (inclusief 9,5 miljard neukvee) in aantal zijn geworden begint het einde der tijden. Wie van de moesels kan olie winnen? Niemand. Wie van de moesels kan er Toyota’s maken? Niemand. Wie van de moesels kan Kalasnikovs maken? Niemand? Ook geen kauwgum, steelpannetje, flat-screen, scooter, geldautomaat, Audi, computer, telefoon?. Wie speelt dan dokter? En wie is apotheker?  arts? Niemand. Met een stijve in de broek gedurende 25 uur per dag kan niemand lezen, schrijven of rekenen baya, laat staan studeren. Moeilijk om uit te leggen wat 'studeren' is.


Niks niets nothing nichts rien nada noti aan goede zaken en goede bedoelingen blijft over: die 22 miljard (zo snel groeit onkruid baya) muslims zullen uiteindelijk elkaar moeten opeten ("kanniebaloe achtmaaar" zullen ze roepen), want welke productie kunnen zij, behave kopieën van zichzelf maken? Wie kunnen die profiteurs  dan nog pesten? De haat zit in allemaal, zeg maar in hunne DNA. Geen “ongelovige” meer in de buurt? Dat gaan de volgelingen elkaar maar in de pan hakken. Als was Karballa er een burenruzietje bij. "allalalahoehoehoe ak-barbaar" wordt de nieuwe strijdkreet. (yes yes yes)


Wat mij betreft mogen alle moeslims een baard (zoals van profeet), een lange witte jurk (zoals van profeet) en een vrouw van zes jaar oud (zoals van de profeet). Wat dan eindelijk zal zegevieren de shariahahahah: allemaal de doodstraf (yes yes yes)


Dit zijn zo de doelstellingen van wat ook de makaolo lafhartige nederlandse linkse kerk “godsdienst” durft noemen. Maar vanaf ik de socialisten in NL ken, en dat is heel lang, hebben ze maar ene leus op hunne blazoen en vaandel, en dat is: "WEG MET ONS". Die vervloekte linkse kerk zal uiteindelijk nog gelijk krijgen ook. Zo schatten geleerden in, dat bij de volgende tweedekamerverkiezing de partij van de arabieren (PvdA) de drempel van 'ene zetel' net niet zal halen. (yes yes yes) Ook die hebben dan hunne doelstellingen gehaald, en dat zonder Khalasnikov steekwapens of vrachtwagens.


Ai sa si


Wat ook blijft staan is:
.                  DE  WAARHEID  DOET  ALTIJD  PIJN  (PIJN NO-KKA) BIJ  MOESLIMS


Baya

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

3 (edited by xzqc33 2018-11-02 14:26:17)

Re: Dubbele straf criminaliteit probleemwijken/Over Allochtonenjagers

Hallo GEILE MOESLIEMS: ditte forum is voor iedereen ('ala-mala' in foutief mokro-arabies). Daarom heet dit winkeltje "forum", of hebben joellie last van paginale droogheid? Begin anders je eigen mma-kaolo website waarin jij alleen mag schrijven; jij stuk rest-afval.


Komt vast door het vele bidden van die mma-piemas. Bidt jij maar naar die mma-kaolo god of dog van je: die mma-piema van haat dood en verderf.


A no f' yu kuk' a no f'yu sopi

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

Re: Dubbele straf criminaliteit probleemwijken/Over Allochtonenjagers

http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 64#p519164


...en het visje dat de quasi liberale Klaas uitgooide, ter zake zijn ‘postcode/klasse-justitie’ plannetje, zou ook zomaar uit het kamp van het geblondeerde kamerlid Geert W. - een postkoloniale revanchist met zionistisch-Indische roots - kunnen zijn gekomen!


..., dan wel uit de pijp van de rechtsextremistische, aan de achter de feiten hobbelende  zionistenknecht #33 a.k.a. j***rp***r bakra-NL; ben benieuwd welk knip- en plakwerkje de bezopen en snuivende waterkant stakker nu weer gaat ‘pvh-en’ en/of ‘p/v-en’...


deze


http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 75#p519375 moeslims baya


of deze


http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 76#p519376 hallo sopi

Re: Dubbele straf criminaliteit probleemwijken/Over Allochtonenjagers

Hallo GEILE MOESLIEMS: ditte forum is voor iedereen ('ala-mala' in foutief mokro-arabies). Daarom heet dit winkeltje "forum", of hebben joellie last van paginale droogheid? Begin anders je eigen mma-kaolo website waarin jij alleen mag schrijven; jij stuk rest-afval.


Komt vast door het vele bidden van die mma-piemas. Bidt jij maar naar die mma-kaolo god of dog van je: die mma-piema van haat dood en verderf.


A no f' yu kuk' a no f'yu sopi

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

Re: Dubbele straf criminaliteit probleemwijken/Over Allochtonenjagers

xzqc33 wrote:

hallo geile moeslims: ditte forum is voor iedereen ('ala-mala' in foutief mokro-arabies). daarom heet dit winkeltje "forum", of hebben joellie last van paginale droogheid? begin anders je eigen mma-kaolo website waarin jij alleen mag schrijven; jij stuk rest-afval. komt vast door het vele bidden van die mma-piemas. bidt jij maar naar die mma-kaolo god of dog van je: die mma-piema van haat dood en verderf. a no f' yu kuk' a no f'yu sopi


...en nu laat j.bakra het geflipte kneusje met zijn moslim/a en seks obsessie - de onbevredigd kloppende stakker mypt33 dus, die zijn rottende piemeltje het liefst in een poepgat steekt - weer in zijn eigen k’ka rondwentelen. smile


tan no bun, грязный педик!

7 (edited by xzqc33 2018-11-04 14:35:16)

Re: Dubbele straf criminaliteit probleemwijken/Over Allochtonenjagers

MOESLIEM MANNETJES HATEN ORGASME BIJ HUN NEUKVEE


En jullie moesliem neukvee ('moesliema' in slecht arabies) mogen nooit een orgasme beleven. Heel zielig hoor: die mma-kaolo religie van die moessel-mannetjes. Katholieke jongens en meiden, mogen wel klaar komen, maar ook niet buiten het huwelijk, of buitenshuis. Ayi-no. Grappig he, die moesliemapantje? Mensen die vertellen wat god zou zijn, wat god zou willen en wat god graag doet. Mensen die dat allemaal PRECIES weten.


Die god is de grootste (halal) gigabewakingscamera haha-haaaaaaaa. Houdt 6 miljard mensen in de gaten 30 uur per dag en 10 dagen per week. En ik maar denken dat de meeste moesliems een HEKEL hebben aan bewakingscameras.


En die god (een groot soort spook of grote yorka), die wil ook altijd weten waar wij aan (durven) denken, en waar wij ons steeds weer bevinden. Wat wij vooral doen, maar meer nog: wat wij doen als we naakt zijn; en ook nog met wie. Dezelfde mma-pantye god die nooit zijn volgelingen verboden had om SLAVEN TE HOUDEN, die god maakt zich zorgen of de bruid al dan niet nog maagd is, en of de bruid verminkt is aan haar genitaliëngen. Wat een smerige hypocriet van een smeerlap is zo'n god. Maar dat is helemaal niet waar, dat god dat vindt. Als ik een god bedenk, zal zelf wel verzinnen wat die wel en wat die niet kan. Maar vooral ook wat de god ook nog wil. Hahaaaaaaa.


Een hele grote kaká, is dat heel veel zwarte mensen (om dat woord maar weer eens te gebruiken) de reet van de god likken, die SLAVERNIJ, in alle denkbare vormen, tot vandaag de 21ste eeuw, GOEDKEURT. 


Furu sma no lob' den tôri disi. Den no wan' yere nèks nèks nèks. Bribi dyers sribi.


Kabá anga kka man


Wat ook blijft staan is:
.                  DE  WAARHEID  DOET  ALTIJD  PIJN  (PIJN NO-KKA) BIJ  MOESLIMS


Tai hôri

,

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

Re: Dubbele straf criminaliteit probleemwijken/Over Allochtonenjagers

@ het voormalig (??) moesliem mannetje, ‘tai hôri’ http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 00#p519400 :


hé, droevig post / verwijder en/of herpost 144 h.p.d. hoerenjong, jouw geïnfecteerde schijtgat likken, вы грязный педик, moet je maar aan je goddeloze boelervriendje lasede_shemale vragen hoor - ’het’ zal dat volgaarne voor jou doen want ‘het’ aanbidt, net zoals jij, zio-reten - minstens 5x per dag. wink


Overigens, dit  https://www.youtube.com/watch?v=eROZx3j8TRA voor jou gekopieerde, beknopte verhaal van Yossef Rapoport, ter zake de Balfour Declaration, krijg je gratis van mij - jij aan zoöfilie verslaafde schlemiel - zodat je niet in slaap sukkelt en jezelf weer overgeeft aan jouw gebruikelijke dagdromerijtjes; e.e.a. vanwege je overmatige drankgebruik en geestbeperkende middelen.

 
...en ondanks jouw http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 87#p519387  ’m’ma pima tori’ blijft http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 46#p517946 onverminderd van kracht, yu tingi zio alata.

   
De groeten maar weer - ook aan jouw andere zionisten vriendjes op dit forum!


O ja, deze bijdrage mijnerzijds geldt tevens voor al jouw pvh/pv/opstelletjes die jij vorige week richtte aan Astrid Essed - nadat jij sinds afgelopen mei


[zie http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 39#p518239 en jouw http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 67#p504367 ’gal etter gif en stront’ shit topic]


weer onder je steen vandaan kroop, jij ontuchtige ‘nicht’... smile tongue

Re: Dubbele straf criminaliteit probleemwijken/Over Allochtonenjagers

Op 4-11-2011 om 21:48:13 (edited 21:50:33) postte watrasei bigi mofo, de blèrende ka-boeler #33


http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 03#p519403 Deze is ook mooi hoor: SLECHTE MENSEN DOEN SLECHTE DINGEN EN GOEDE MENSEN DOEN GOEDE DINGEN. MAAR.......ALS JE WILT DAT GOEDE MENSEN SLECHTE DINGEN DOEN, HEB JE GODSDIENST NODIG De wereld gaat ten onder aan overdosis van CO2 en overdosis van ieslaam


...om die copy/paste bijdrage [zijn zoveelste ‘bad request’] een dag daarna vervolgens weer te verwijderen en elders te posten; hij is en blijft een грязный педик! 


Het zal de lezers en lezeressen trouwens niet verbazen als deze [#9] http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 05#p519405 achterlijke panpan spreuk wordt verwijderd en herplaatst - want daar heeft die stakker ‘octrooi’ op.


Dus nogmaals: http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 04#p510604 m.n. de laatste volzin!   tongue tongue

10 (edited by xzqc33 2018-11-06 19:00:00)

Re: Dubbele straf criminaliteit probleemwijken/Over Allochtonenjagers

Mooie odo voor rotte dooie vis of alter ego jorka papang bakroe:


JE KAN BETER JE MOND HOUDEN EN DOM LIJKEN
DAN DIE OPEN TE DOEN OM JOUW DOMHEID TE BEWIJZEN.


Nu komt het:
Dooie vis ajnoemakaka een moesliema (arabies voor neukvee) die haar slavendrijvers probeert te verdedigen.  Is nie-je kka hoor!
Geilige moesenmannen ("Dood aan alle joden") die beweren dat de vrouw het bezit zou zijn van de man, en net zo vaak op haar rug moet als dat meneertje moeseltje goesting zou hebben. En dan verdedigt door you-know-who.


Wat ook blijft staan is:

.                  DE  WAARHEID  DOET  ALTIJD  PIJN  (PIJN NO-KKA) BIJ  MOESLIMS


Baya

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

11 (edited by xzqc33 2018-11-06 19:05:57)

Re: Dubbele straf criminaliteit probleemwijken/Over Allochtonenjagers

Nu weet ik ook jorka mma-panpan bakroe waarom de boerka een rechthoekig gat heeft, weggeknipt ter hoogte van de ogen van de sexslavin. Die heeft haar broertje nodig, als ooglap voor beide ogen als hij bij de politie-fotograaf op de foto 'mag'.  big_smileWat ook blijft staan is:


.                  DE  WAARHEID  DOET  ALTIJD  PIJN  (PIJN NO-KKA) BIJ  MOESLIMS


Baya

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

Re: Dubbele straf criminaliteit probleemwijken/Over Allochtonenjagers

Het ieslaam geloof van die zogenaamde makaolo olloh ('leegte' in Sranán tongo) of mma-kaolo allah (de ‘duivelse vloek’ in modern arabies) is slechts uit te breiden met getrokken zwaard (metafoor voor Kalashnikov) om meiden boven de 40 en alle jonges te doden. En de stijve kale piemel om alles wat overblijft zwanger te maken. HET STAAT LETTERLIJK IN DE GOORAAN en de GADIET. ISIS doet precies wat er in de geilige boeken staat, meer niet. En natturlijk moet dit door de boerkahoer jorkakaolo alias ajnoemakaka verdedigd worden. Het is ten slotte haar geloof  big_smile


Eerlijk gezegd: ik wil de werpstenen leveren om deze boerkahoer onder de grond (‘hemel’ in arabies) te krijgen. De betonnen stenen van ‘Mort Subite’ zijn ritueel gegoten en ambachtelijk uitgehard; yes yes yes big_smile   Nu al volop te krijgen; ook in de goedgesorteerde kringloopwinkels, al dan niet gewassen hahaha.


En dan ook de definitie van 'geloof'? Simple, it is 'wishful thinking', but I agree: for some it may give some sort of a comfort; fucking big-eye whatching you is celestial oppression big_smile
Ayi-no.

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

Re: Dubbele straf criminaliteit probleemwijken/Over Allochtonenjagers

quote van het schetterende hoerenjong: Deze is ook mooi hoor: SLECHTE MENSEN DOEN SLECHTE DINGEN EN GOEDE MENSEN DOEN GOEDE DINGEN. MAAR.......ALS JE WILT DAT GOEDE MENSEN SLECHTE DINGEN DOEN, HEB JE GODSDIENST NODIG De wereld gaat ten onder aan overdosis van CO2 en overdosis van ieslaam - unquote


Wat te doen met een door een mand gevallen Грязный педик zoals de tot het zionisme bekeerde post/verwijder ‘bad request’ mini pikkie islamist #33? [zie o.a. http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 07#p519407


Inderdaad: néégeren totdat die zielige broinbakra wit ziet!  smile


Het is dan ook de hoogste tijd dat jij


net zoals tussen 09-05-2018, http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 39#p518239 jouw gal etter gif en stront reactie aan falderappes, en jouw veelvuldig gekopieerde kutsatan berichten  http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 94#p519294 [zo’n 80 stuks] die jij sinds 29-10-2018 aan Astrid Essed zond -  via de brievenbus bij Mary’s Hope


jezelf weer af-, herstel, terugtrekt in je kot en je gaat bezighouden met jouw meest geliefde activiteiten: het dwangmatig posten en “постучать” - dat is Russisch voor ‘onaneren’; iets wat jij veelvuldig doet. 


Derhalve, kkk #33, mag jij hier het laatste woord hebben jij zielenpoot .... en vooral deze http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 60#p519460 goed tot je door laten dringen baya, yu sakasaka yu! tongue 


Zo, genoeg weer voor deze week.


[b.t.w., zat je tussen mei en oktober in een gevangenis- of in een isoleercel?!]