1 (edited by Lasede_Bouta 2017-10-22 08:14:59)

Topic: Cyber Imam Chocoprins

‘Verder wil ik geen woorden meer aan je vuil maken aangezien jij altijd een dom, onterechte reden zult vinden om moslims te bashen.
Je bent een geradicaliseerde hindoefundamentaliste.’


Aldus de bekende Imam op het WKN forum in zijn reactie naar het lid Yijani toe. Kritiek op de persoon van de cyber Imam wordt door hem vertaald als ‘het bashen van moslims’. Kan hij de kritiek niet weerleggen, dan word je door hem tot fundamentalist gebombardeerd. Zo ben ik in zijn ogen een Christen-Zion fundamentalist. Zijn fundamentalisme wordt bepaald door het gegeven, dat hij niet in staat is de westerse vrijheden, welke ik hem al jaren in de vorm van een drietal vragen voorgehouden heb, te onderschrijven.


Ja, ik ben katholiek en kom daarvoor uit. Maar ik onderschrijf in de eerste plaats een ander wezenskenmerk van de westerse samenleving en dat is, dat religieën onderworpen zijn aan de regels, die de rechtsstaat stelt. Daarom durf ik mijn hoogste kerkleider, paus Franciscus, een fikse draai om de oren te geven, zoals ik met onderstaand essay ‘Schoenmaker houd je bij je leest’ gedaan heb. Ik heb onderstaand artikel aan diverse katholieke media aangeboden, maar schijnbaar is het niet politiek correct om paus Franciscus keihard met de waarheid te confronteren.


Dus, ik haat geen moslims, maar wel de honden, die menen anderen voor welke god dan ook de dood in te kunnen jagen. Onschuldige ‘kfirs’ de dood injagen, daar zijn de moslims uiterst fier op. Maar als cyber imam Chocoprins denkt, dat dat ‘moslims bashen’ is, dan laat ik dat geheel voor rekening van een idioot met inferieur ontwikkelde mentale vermogens.
Schoenmaker houd je bij je leest!


Als academisch gevormde econoom krijg ik kromme tenen, zodra paus Franciscus met zijn neo—marxistische retoriek de geloofsgenoten waarschuwt voor het vermaledijde kapitalisme. De Oostenrijkse klassieke liberale econoom Friedrich Hayek, ontvanger van de Nobelprijs in 1974, schreef in 1944 het boek ‘The road to serfdom’. Daarin betoogde hij, dat de eindfase van het socialisme slavernij was, een staatsvorm, die geen enkele ruimte aan het individu bood. Paus Franciscus heeft het communisme uit Rusland en China zien verdwijnen en wat overgebleven is, zijn staten – Cuba en Noord Korea – waar mensen geen rechten hebben en de persoonsverheerlijking van de moordende leider onder dwang tot grote hoogte opgestuwd wordt.


Niet bijster slim van paus Francisus!  Ik ben het volledig eens met Antoine Bodar, die tweeëneenhalf jaar geleden de eerste twee jaar van het pontificaat van paus Franciscus evalueerde in het door hem geschreven essay ‘Franciscus, de overschatte paus’ en daarbij de hoogste katholieke kerkvorst onder andere het bedrijven van symboolpolitiek verweet. Paus Franciscus doet dat door zowel te zwijgen als te spreken. Wie heeft hem over de losgebarste transgendergekte gehoord? Door geen stelling te nemen tegen deze idiotie denken de politiek correcte progressieven, dat in de katholieke kerk met de komst van Jorge Mario Bergoglio als paus een andere wind is gaan waaien en dat haar leer zich met de politiek correcte wanen zal gaan verzoenen. Echter, slaakt paus Franciscus onzin uit, dan wordt dat niet als zodanig herkend, omdat hij daaraan zijn autoriteit als kerkleider verbonden heeft.


De stroom vluchtelingen


Bij een van zijn eerste daden als pas benoemde paus kwam Franciscus aan op het Italiaanse eiland Lampedusa, zag de stroom vluchtelingen en kletste vervolgens uit zijn nek! Van meet af aan heeft hij de Europeanen de morele verplichting opgelegd de vluchtelingen op te vangen. Van een moreel appél gericht aan hen was geen sprake, maar van een gebod! De schrijver William Kilpatrick verwijt paus Franciscus  struisvogelgedrag met betrekking tot de slachtoffers, die ontspoorde migranten uit de stroom vluchtelingen inmiddels in Europa gemaakt hebben: ”The vatican surely knows the enormous escalation of sexual abuse brought on by the migration invasion, which it has encouraged and facilitated. Yet Pope Francis seems more concerned about the safety of Muslim migrants than the safety of their victims”. 


De Europese Unie is een vereniging van rechtsstaten De rechtsstaat is gefundeerd op de scheiding der drie staatsmachten – trias politica - en ieder natuurlijk of rechtspersoon is onderworpen aan het gezag van deze.  De Poolse filosoof Leszek Kolakowski heeft vrijheid op de volgende prachtige wijze gedefinieerd, ‘als het terrein, waar het Recht haar macht opschort’.


Aan de instroom van duizenden immigranten op het Europese continent zijn aspecten verbonden, die de staatsveiligheid van de onderscheiden landen betrefffen. In deze is de uitvoerende macht leidend, veelal in de persoon van de minister van binnenlandse zaken, die de veiligheidsdiensten aanstuurt. Maar paus Franciscus spreekt als een voorkruiper voor zijn beurt en duwt met zijn domme uitspraken degenen naar achteren, die door de volken gekozen en aangesteld zijn om de binnenlandse veiligheid te garanderen. Aan de handen van paus Franciscus kleeft het bloed van de slachtoffers van de migranten, die hij, door het geweten van de Europeanen te bespelen, uitgenodigd heeft.


De Islam


Paus Franciscus vindt de Islam een religie van vrede. Opmerkelijk, omdat de terroristen hun verderfelijk daden rechtvaardigen met een beroep op de Islam. In eigen kring wordt deze opvatting niet door iedereen gedeeld. De Amerikaanse kardinaal Raymond Burke, tot voor kort hoofd van de hoogste rechtbank in het Vaticaan, heeft over de Islam een radicaal andere opvatting dan zijn eigen paus: “Catholic Cardinal Raymond Burke, an American and former head of the highest court at the Vatican, said that Christians and Muslims do not worship the same God because the Islamic god “is a governor,” and Islam is Sharia, the law “which comes from Allah” and which “must dominate every man eventually”” .  Is paus Franciscus een kenner van de Islam, of heeft kardinaal Raymon Burke niets anders gedaan, dan een domme uitspraak van hem corrigeren?


Mosab Hassan Yousef is de oudste zoon van een van de oprichters – sheik Hassan Yousef - van de Palestijnse terroristische beweging Hamas en heeft zijn levenservaringen in het boek ‘Zoon van Hamas’ opgetekend. Mosab werd de ‘groene prins’ genoemd, omdat hij voorbestemd was zijn vader als een vooraanstaand Hamasleider op te volgen. Tijdens de eerste Intifada was hij een stenengooier, die de confrontatie met het Israëlische leger niet uit de weg ging. Hij werd in de Israelische gevangenissen gemarteld maar sloot uit liefde voor zijn vader een pact met de Israëlische geheime dienst Sjin Bet. In ruil voor spionage kreeg hij de toezegging, dat zijn vader niet gedood zou worden. Door zijn werk voor de Israëliers leerde hij evangelisten kennen en bekeerde hij zich tot het christendom


Het boek begint met een brief aan zijn familie, de slachtoffers van het Israëlisch-Palestijns conflict en een ieder, die God lief heeft: “...Ik weet, dat jullie mij als een verrader beschouwen. Begrijp alsjeblieft dat ik niet jullie wilde veraden, maar jullie ideeën over een held. Er zal pas vrede komen als de volken in het Midden-Oosten – zowel Joden als Arabieren – iets beginnen te begrijpen van wat ik nu begrijp. En als mijn Heer werd verworpen omdat Hij de wereld heeft gered van de hel, dan zit ik er niet mee om een verworpene te zijn!...” .


In de epiloog verhaalt hij over het feit, dat zijn vader, toen hij de bevestiging van zijn dochter ontving over de bekering van zijn zoon, onophoudelijk in zijn Israëlische cel begon te snikken. Mosab weet zijn vader in de gevangenis te bereiken door naar een mobieltje te bellen, die gevangenen naar binnen hadden gesmokkeld: “...’Het maakt niet uit wat er is gebeurd’, zei hij. ‘Je bent nog steeds mijn zoon. Je bent mijn eigen vlees en bloed en alles blijft zoals het is. Je hebt een andere mening, maar je bent nog steeds mijn kind’” .


De volgende dag belde Mosab zijn vader nogmaals: “’Ik heb een geheim dat ik u moet vertellen’, zei ik. ‘Ik wil het nu zeggen, zodat u het niet uit de media zult horen’. Ik legde uit dat ik tien jaar voor Sjin Bet had gewerkt; dat hij nog in leven was omdat ik ermee had ingestemd dat hij voor zijn eigen veiligheid gevangen werd gezet. Dat zijn naam boven aan het lijstje door Jeruzalem te liquideren personen stond;  en dat hij nog steeds in de gevangenis zat omdat ik er niet meer was om zijn veilgheid te garanderen. Stilte. Mijn vader zei niets. ‘Ik hou van u’, zei ik tenslotte. ‘U bent voor altijd mijn vader’” . Sheik Hassan Yousef ging akkooord met het plaatsen van zijn zoon op de dodenlijst van Hamas. Mosab leeft in de VS, maar wordt, gelijk Geert Wilders, vierentwintig uur per dag beveiligd. God de vader offerde zijn zoon Jezus in het belang van de mensheid op en het offer, welke Sheik Hassan Yousef wenst te brengen voor de Palestijnse zaak is niets anders dan moord in opdracht van Allah. Denkt paus Franciscus, dat Gods kinderen niet zelfstandig kunnen nadenken, waardoor hij hen in hun gedachten dient te geleiden, of mogen zij dat van hem niet? Niet voor niets heeft paus Franciscus als vijand van de vrije meningsuiting kardinaal Raymond Burke op onelegante wijze aan de kant geschoven.


Israël


Ruim twee jaar geleden, toen de president van de Palestijnse Autoriteit(PA), Mahmoud Abbas, een bezoek bracht aan paus Franciscus in verband met de heiligverklaring van twee Palestijnse nonnen, noemde deze hem een vredesengel. Abbas is verre van een vredesengel en eerder uit hetzelfde hout gesneden als de despoten, welke de oorzaak zijn, dat de Arabische wereld vandaag in lichterlaaie staat. Hij is al twaalf jaar president, terwijl zijn eerste zittingstermijn acht jaar geleden afliep en hij zijn aanblijven als vanzelfsprekend is gaan zien. De voormalige veiligheidschef van de Fatah, Mohammed Dahlan, beschuldigt Abbas het Palestijnse investeringsfonds voor 1,3 miljard us dollar getild te hebben. De PA ontvangt het hoogste bedrag aan ontwikkelingshulp per capita van de Verenigde Staten en Europa. Een deel van dit westerse geld wordt als aanmoedigingspremie gebruikt om zoveel mogelijk israëliers te doden. Persvrijheid, die transparantie over bestuur afdwingt, bestaat niet in de gebieden, waar de PA de controle heeft. Naast financiële steun krijgen de messentrekkende terroristen en de op het publiek inrijdende snelheidsduivels van de derde intifada als martelaren eeuwige roem, door pleinen en straten naar hen te vernoemen. Kan paus Franciscus de geloofsgenoten duidelijk maken, wat het verschil is tussen de voorbijrazende messentrekkende terroristen, die al enige jaren dood in de Europese steden zaaien en de zogenaamde martelaren van de derde intifada?


Neen, dat kan paus Franciscus niet, omdat hij bevooroordeeld ten opzichte van Israël is, die naar zijn overtuiging de vrede in het Midden-Oosten in de weg staat. Mahmoud Abbas schurkt liever tegen Hamas aan, die in haar handvest de vernietiging van Israël heeft opgenomen, dan in vreedzame coexistentie te leven met de Israeliers. De Italiaanse journalist en schrijver Giulio Meotti sabelde paus Franciscus om zijn weinig vredelievende opstelling met betrekking tot het Midden-Oosten conflict ongenadig neer: “During these four years, Pope Francis has continually put significant barriers in the way of peace between Israelis and Palestinians -- a peace based on dialogue, mutual respect and the end of conflict. Instead, this supposed man of peace has strengthened Abbas's refusal to negotiate with the Jews -- the Christians' "elder brothers," as Pope John Paul II bravely called them -- and to end hostilities with them. If this is his view of Caritas, what a tragic shame” .


De transgendergekte


Is paus Franciscus soms het boek Genesis aan het herschrijven, want hij blijft muisstil nu de transgendergekte over de wereld losgebarsten is? Vandaag is het politiek correct om zelf jouw identiteit te bepalen. Maar, waarom geven wij toe aan deze waanzin, als niemand zijn of haar sekse vooraf bepaalt. Ben ik knettergek of ontdekker van een nog niet bestaande identiteit, als ik mijzelf vanaf nu een ‘Chigi’, een kruising tussen een chiwawa en een giraffe, noem?


Degene, die de transgendergekte over de wereld heeft gebracht, is niemand minder dan de ‘rode-lijnen-trekker in Syrië’, de troetelneger  van de Europese politiek correcte blanke elite, die hem, na slechts acht maanden ‘in office’, de nobelprijs voor de vrede toekende. In de VS wordt een oorlog uitgevochten over dit onderwerp. In deze oorlog zijn jonge Amerikaanse conservatieven, die er niet over peinzen aan de transgendergekte mee te doen, aan de winnende hand, omdat de meeste mensen hun ogen goed de kost geven en zien, dat bijvoorbeeld een omgebouwde vent een man blijft. Dus wensen de politiek correcte progressieven de legitimiteit van hun waan met behulp van medici af te dwingen.


Om deze colaboratie van medici met de politiek correcte elite te stoppen is Dr. Paul R. McHugh, een vermaarde psychiater en professor, die jarenlang verbonden was aan de medische faculteit van de John Hopkins Universiteit, opgestaan om het beeld over transgenderisme te corrigeren: “While the Obama administration, Hollywood, and major media such as Time magazine promote transgenderism as normal, said Dr. McHugh, these “policy makers and the media are doing no favors either to the public or the transgendered by treating their confusions as a right in need of defending rather than as a mental disorder that deserves understanding, treatment and prevention” . Dr. McHugh haalt fel uit over het drogeren van kinderen met wanen over hun sekse: “Such action comes “close to child abuse,” said Dr. McHugh, given that close to 80% of those kids will “abandon their confusion and grow naturally into adult life if untreated ….”” . Maar de uitsmijter van Dr. McHugh laat er geen twijfel over bestaan, wat transgenderisme is en daarvan zou de paus nota dienen te nemen, omdat hij een autoriteit in de psychiatrie is: “’Sex change’ is biologically impossible. People who undergo sex-reassignment surgery do not change from men to women or vice versa. Rather, they become feminized men or masculinized women. Claiming that this is civil-rights matter and encouraging surgical intervention is in reality to collaborate with and promote a mental disorder.”


Waarom zwijgt paus Franciscus als het graf over de leugen, die transgenderisme is? Is paus Franciscus zover van het juiste pad afgeraakt? Neen, hij wil de politiek correcte progressieven niet voor de voeten lopen, want het bevredigt zijn narcistische gevoelens om als ‘paus, die de katholieke kerk veranderde’ de geschiedenisboeken in te gaan. Hij wil of durft zich niet te verzetten tegen bijvoorbeeld de devaluatie van het vrouwbeeld, als zijnde een bouwpakket uit ‘de medische Gamma’, welke door medische klussers in elkaar gezet kan worden.


Tenslotte


De primaire taak van de paus is de kerkleer te verklaren en deze te verdedigen tegen aanvallen van buitenaf. Dogma’s van de katholieke kerk dienen niet aan de waan van iedere dag onderhevig te zijn. Als men niet met deze leerstellingen eens is, dan hoeft men deze niet na te volgen of na te leven en kan men uit de katholieke kerk treden. Op afvalligheid staat in de katholieke kerk niet de doodstraf! Echter, de huidige politiek correcte ongelovigen wensen hún dogma, de leugen van het transgenderisme, de katholieken door de strot te duwen.


Paus Franciscus heeft er overduidelijk geen zin in om de katholieke leer te vuur en te zwaard te verdedigen. Dan zit hij op een plaats, waar hij niet thuishoort, want hij is niet de geestelijk leider van de seculiere goegemeente, die bijvoorbeeld met alle geweld het ‘homohuwelijk’ door de katholieke kerk geaccepteerd wil zien worden. Dus kan hij beter in het belang van de eenheid binnen de katholieke kerk, wat betreft zijn pontificaat, de pijp aan Maarten geven. Recent begreep de bossche bisschop de Korte het belang van de eenheid binnen de katholieke kerk, door de toegezegde zegening van homo’s in de Sint Jan af te gelasten. De media en de ‘homo-emancipatiebeweging’ hadden het over het zwichten van bisschop de Korte. Niets is minder waar! Door dwang van de geloofsgenoten en de geestelijken uit zijn bisdom keerde de verdwaalde bisschop op zijn schreden terug. Dat is mijn boodschap aan paus Franciscus: Keer op jouw dogmatische schreden terug, of houd de eer aan jezelf door te vertrekken. Zoniet, dan zal je de antipaus van een lege kerk worden.

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0

Re: Cyber Imam Chocoprins

@Cyber Imam ChocoprinsDe wanen in jouw bovenkamer worden geboren in een omgeving, waar totale verwarring de boventoon viert. Jouw nieuwste waan is, dat de terreurorganisatie ISIS van Israelisch-Amerikaanse makelij is. Met dit soort idiote opmerkingen zou je misschien in de middeleeuwen succes hebben geoogst. Maar in de eenentwintigste eeuw, waar de hele wereld via een schermpje voor een ieder bereik- en benaderbaar is, kan je simpelweg als idioot ontmaskerd worden door op Youtube de omschrijvingen ‘destroying Raqqa’ of ‘slaughtering ISIS’ in te voeren. Ieder forumlid, die de video’s op Youtube aanschouwt, zal kunnen bevestigen, dat de Cyber Imam inderdaad een chocoprins is,


Iets anders is er aan de hand! Dankzij het internet, weet bijna de gehele wereld, dat moslimfundamentalisten het allergrootste tuig van de richel zijn. Maar als je dat constateert, dan is de volgende conclusie, dat personen, zoals de Cyber Imam, die het Westen verketterden op een wijze, zoals dat door ISIS in de parktijk is gebracht, hun geloofwaardigheid hebben verloren. Zowel de VS als Israel zijn landen, die geen enkele dreiging over hun kant laten gaan. De laffe mentaliteit, die o zo kenmerkend is voor de lafaards van Hamas en Hezbollah en welke door ISIS gekopieerd is, is niets anders dan onschuldige mensen als levend schild te misbruiken, omdat men voor zijn eigen hachje vreest. Een dergelijke laffe houding tref je niet bij amerikaanse en Israelische veiligheidseenheden, die zelfverzekerd op de vijand afstappen om deze te vernietigen.


Natuurlijk zal Cyber Imam Chocoprins in zijn jihadistische bronnen gaan graven om zijn gelijk te halen. Maar zijn jihadistische bronnen bewijzen niks en gelijk de warme geisers op IJsland spuiten zij hun haat de wereld in. Tenzij de leider van ISIS – al Baghdadi - in een video zegt, dat zijn organisatie financieel en militair door Israel en de VS gesteund wordt, blijft Anjoemara voor mij Cyber Imam Chocoprins. Kan men nagaan, hoe serieus ik hem neem.
Israel vs ISIS: The Sinai Front
https://www.youtube.com/watch?v=3h_6SnGmB44


Entering Syria: IDF vs. ISIS in the Golan Heights
https://www.youtube.com/watch?v=Tm059ERkyqs


Israel Hits Back at ISIS
https://www.youtube.com/watch?v=bOViMjRrd2U


ISIS Top commander in Syria Surrendered to US backed kurdish forces In Raqqa
https://www.youtube.com/watch?v=ICzmmvAlyVASyria: ISIS slaughters scores in act of revenge

October 23, 2017


ISIS slaughtered dozens of civilians while retreating form a town in Syria.


The bodies of at least 67 Syrian civilians, many summarily killed by the Islamic State (ISIS) group, have been discovered in a central town in Syria retaken from ISIS by government troops over the weekend.


The news of the gruesome find in the town of Qaryatayn, in Homs province, began to emerge first late on Sunday. The number of bodies was likely to climb.


Some were shot in the street as ISIS terrorists retreated from the town, gunned down because they were suspected of working with the attacking forces, according to activists.


At least 35 of the casualties were found shot and their bodies dumped in a shaft.


The Britain-based Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) said it had documented the killings of at least 128 people killed in Qaryatayn during the last days of ISIS control of the town.


On Saturday, Syrian troops regained control of the town, which was held by ISIS for three weeks. The government-run Syrian Central Military Media at the time said the Syrian army and its allies restored security and stability to Qaryatayn after clearing the town of ISIS fighters.


The head of the SOHR, Rami Abdurrahman, sad that what happened in the town was a “massacre.”


The activist-run Palmyra Coordination Committee published the names of 67 civilians confirmed killed and also said the number was likely to rise.


The activist-run group said other bodies were also found in the town streets — apparently of people shot by pro-government forces and suspected of working with ISIS. The Observatory also said it documented at least 12 killed at the hands of pro-government troops after they regained control of the town.


ISIS first seized Qaryatayn in August 2015, and relied on the strategically located town to defend another of their bastions, the historic city of Palmyra. At the time, thousands of the town’s Christian residents fled, fearing the terror group’s brutality.


With Russian backing, Syrian troops regained control of the town in April 2016. But ISIS, facing major setbacks around Syria and Iraq, launched a new attack on the town in late September and recaptured it.


There was no immediate comment from the government in Damascus on the find of the civilian bodies in Qaryatayn.


By: AP

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0