Re: Israel Daily

De domme rode-lijnentrekker in Syrie heeft met zijn Iran-deal de bloeddorstigheid van de ayattolahs schijnbaar willen bevredigen. Daarom heeft de Israelische premier de wereld ingelicht, wat het Iraanse volk dan te wachten staat.UN: No longer able to monitor Iran nuclear deal


September 28, 2017


Because of Iran’s lack of compliance, the IAEA is not able to fully monitor the nuclear deal, its director warned. 


The Director-General of the United Nations International Atomic Energy Agency (IAEA) said that his organization is unable to verify that Iran is implementing the nuclear deal because he does not have the means to ensure that Tehran has not engaged in activities that “could contribute to the development of a nuclear explosive device,” in an interview published Wednesday by Reuters.


IAEA head Yukiya Amano told Reuters that Iran is prohibited from engaging in activities listed in Section T of Annex I of the nuclear deal, which include developing computer simulations of nuclear explosions and designing multi-point explosive detonation systems. He added that his agency does not have the “tools” to verify Iran’s compliance.


“In other sections, for example, Iran has committed to submit declarations, place their activities under safeguards or ensure access by us,” Amano told Reuters. “But in Section T, I don’t see any (such commitment).”


One of the standards that the Corker-Cardin legislation sets out for the President Trump to certify Iran’s compliance is that “Iran is transparently, verifiably, and fully implementing the agreement.”


By Amano’s own admission, the IAEA cannot verify that Iran is “fully implementing the agreement,” because it doesn’t have a way of ensuring that Iran is abiding by the terms set out in Section T.


A Crucial Component of the Deal


The terms of Section T are important, David Albright, a former weapons inspector and head of the Institute for Science and International Security, and Olli Heinonen, a former deputy director-general of the IAEA, explained in a paper published last month.


The paper indicated that the IAEA can demand access to military sites, where Iran likely did its nuclear weapons research on the basis of Section T, even without suspicions that Iran is violating the deal. Ensuring compliance with the terms of Section T and demanding access to military sites, Albright and Heinonen wrote, is “analogous to verifying that allowed activities and equipment are not misused, as is common to many aspects of IAEA safeguards at declared nuclear sites.”


Earlier this month a top Iranian official attacked Amano for saying that the IAEA could demand access to military sites. Ali Akbar Velayati said that Amano “fabricated” the right of his agency to inspect military sites.


Velayati’s verbal attack on Amano’s credibility came just days after the IAEA chief said that his agency had found that Iran was abiding by the deal.


By: The Tower

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0

Re: Israel Daily

Behalve Noord-Korea dat geen partij is bij dit soort "- overeenkomsten" zou het getuigen van daadwerkelijke intenties om te komen tot een wereld zonder kernwapens.Pas wanneer alle naties zich binden aan internationaal erkende organen die volmacht hebben overal op de aardbol te controleren en te onderzoeken.


Hoe zou dat eruit kunnen zien:
Dat zou bijvoorbeeld een cluster van universiteiten samen met rode kruis/halve maan Warchild en tien financieel onafhankelijke " leken leden" per plaatselijke missie.En een organisatie door un benoemde met 10 financieel onafhankelijke " leken leden" per plaatselijke missie.


Met andere woorden zowel GO's als NGO's, als vertegenwoordigers van de plaatselijke gemeenschap.


Tot die tijd is het maar zeer de vraag of de werkelijkheid in het licht komt.


Ooit iemand gesproken die op een kernenergie fabriek had gewerkt.
Hij vertelde dat hij niets mocht zeggen over hoe het er toeging binnen de muren aangezien hij een geheimhoudingsplicht had... Dat alleen al!!!


Hij gaf wel een significant antwoord: overal waar mensen werken worden menselijke fouten gemaakt.

't WIJST ZICH VANZELF.  Lachen is gezonder. Treintje kwam ook zo......NOT.

Re: Israel Daily

Lasede_Bouta wrote:

De domme rode-lijnentrekker in Syrie heeft met zijn Iran-deal de bloeddorstigheid van de ayattolahs schijnbaar willen bevredigen. Daarom heeft de Israelische premier de wereld ingelicht, wat het Iraanse volk dan te wachten staat.UN: No longer able to monitor Iran nuclear deal


September 28, 2017


Because of Iran’s lack of compliance, the IAEA is not able to fully monitor the nuclear deal, its director warned. 


The Director-General of the United Nations International Atomic Energy Agency (IAEA) said that his organization is unable to verify that Iran is implementing the nuclear deal because he does not have the means to ensure that Tehran has not engaged in activities that “could contribute to the development of a nuclear explosive device,” in an interview published Wednesday by Reuters.


IAEA head Yukiya Amano told Reuters that Iran is prohibited from engaging in activities listed in Section T of Annex I of the nuclear deal, which include developing computer simulations of nuclear explosions and designing multi-point explosive detonation systems. He added that his agency does not have the “tools” to verify Iran’s compliance.


“In other sections, for example, Iran has committed to submit declarations, place their activities under safeguards or ensure access by us,” Amano told Reuters. “But in Section T, I don’t see any (such commitment).”


One of the standards that the Corker-Cardin legislation sets out for the President Trump to certify Iran’s compliance is that “Iran is transparently, verifiably, and fully implementing the agreement.”


By Amano’s own admission, the IAEA cannot verify that Iran is “fully implementing the agreement,” because it doesn’t have a way of ensuring that Iran is abiding by the terms set out in Section T.


A Crucial Component of the Deal


The terms of Section T are important, David Albright, a former weapons inspector and head of the Institute for Science and International Security, and Olli Heinonen, a former deputy director-general of the IAEA, explained in a paper published last month.


The paper indicated that the IAEA can demand access to military sites, where Iran likely did its nuclear weapons research on the basis of Section T, even without suspicions that Iran is violating the deal. Ensuring compliance with the terms of Section T and demanding access to military sites, Albright and Heinonen wrote, is “analogous to verifying that allowed activities and equipment are not misused, as is common to many aspects of IAEA safeguards at declared nuclear sites.”


Earlier this month a top Iranian official attacked Amano for saying that the IAEA could demand access to military sites. Ali Akbar Velayati said that Amano “fabricated” the right of his agency to inspect military sites.


Velayati’s verbal attack on Amano’s credibility came just days after the IAEA chief said that his agency had found that Iran was abiding by the deal.


By: The Tower

Weer zo een grote leugen uit Pinokkio's neus dat langer en langer wordt.

Het Atoomgenootschap dat in opdracht van de P5+1 Iran destijds heeft gecontroleerd heeft juist te kennen gegeven dat ze geen enkele reden ziet om Iran nog extra te controleren omdat zij 100% zeker zijn dat Iran zich keurig aan de regels houdt. De enige die dwars zit in opdracht van Israhel is de VS omdat die af wil van de eerder gemaakte afspraken. Maar een slang met gespleten tong doet dit dus exact; iedere keer terugkomen op haar woord, liegen, bedriegen en verdraaien. En dat in opdracht van Zion.

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Israel Daily

We komen terug op de zielige ophemelen van de Koerden door Israhel en door haar spreekbuisje Las Ede.Israëls gestook in het Midden Oosten.


Zelfs voor het ontstaan van de staat Israël in 1948 en al vanaf eind 1800
zijn ultrarechtse Israëlische terroristen (ik noem ze zionisten) bezig met verdeel, heers, chaos en ellende in het Midden Oosten. En dat allemaal vanwege hun Oded Yinon plan om van Noord Oost Syrië tot aan Noord Egypte een grote Israëlische staat (Eretz Israël) te stichten.
Daarbij wordt ze al vanaf voor de oprichting van de Israëlische staat geholpen door Engeland en daarna de VS. Vanwege gezamenlijke financiële belangen en ideologie is daar ook al tientallen jaren het bondgenootschap met Saoedi Arabië.


Arabische landen die dwars zaten en zitten zoals Turkije, Syrië, Irak, Libië, Egypte en Iran zijn regelmatig aangevallen en tegen elkaar uitgespeeld. Grote stukken land (van Libanon, Syrië, Jordanië en Egypte) werden steeds toegevoegd aan Israël als gevolg van deze “uitgelokte” oorlogen (denk maar aan de Beka vallei van Libanon, Golan hoogte van Syrië en Sinaï van Egypte).


Toen de grote onderlinge vijandigheden aan het doodbloeden waren werd daar Al-Qaeda, ISIS opgericht en Koerden bij betrokken om het verdeel en heersspel gaande te houden en een pseudolegitieme reden te hebben voor de aanwezigheid van NATO/VS in deze contreien.
ISIS is thans overal aan het verliezen maar nog niet overwonnen vanwege het feit dat ze nog steeds wapens en hulp krijgt van de VS/Israël en SA om Syrië en Irak b.v. bezig te houden zodat de Koerden grote olierijke gebieden in Irak en Syrië kunnen bemachtigen.
Waarom is Israël het enige land dat officieel de Koerdische staat erkend heeft (en op de achtergrond ook gesteund door NATO/VS)?


Het draait allemaal om olie en gas uit deze contreien en uiteraard om balkanisering van omringende landen zodat het Oded Yinon plan voortgang kan vinden.
Al vanaf medio 1960 en 1970 werkte Israël al samen met de Koerden. Destijds was het een samenwerking met Iran, toen nog een bondgenoot van de VS onder Sjah Reza Pahlevi, om tegen Arabische vijandige staten als Irak, Syrië en Egypte te vechten.


De Mossad (die ook de beruchte en wrede Iraanse geheime dienst Savat trainde) stuurde Lt. Kolonel Tzuri Sagi naar de Koerden om een Koerdisch leger op te richten in de strijd tegen de Iraakse troepen in Noord Irak. Deze Sagi was ook verantwoordelijk voor de vele Israëlische moordaanslagen op Sadam Hoesein. Zijn Koerdische partner was Mullah Mustafa Barzani, hoofd van de Koerdische Barzani clan. Het Koerdische leger dat door de Israëliërs werd opgericht heet nu Peshmerga. Masoud Barzani, zoon van Mullah Mustafa Barzani, is nu de zich zelf noemende president van de Koerdische regio in Noord Irak. Hij heeft geen legale basis om zich president te noemen. Allereerst zijn de recente verkiezingen onder dwang gehouden waarbij de lokale bevolking bedreigd is en is er met de uitslag gesjoemeld, ten tweede is dat op Iraakse bodem en ten derde heeft hij weerstand van een andere grote groep Koerden onder leiding van Talabani die buiten de boot gehouden is.


Vele Amerikaanse, Israëlische en Europese oliemagnaten doen zaken met Barzani die getolen Iraakse olie uit Kirkuk en andere rijke Iraakse olievelden (totaal 40% van de Iraakse olie voorraad) smokkelt en via Turkije verkoopt. Geen wonder ook dat tijdens het onlangs gehouden referendum vele Koerden uit de Barzani clan met spandoeken rondliepen met leuzen als “We are the second Israel”.


In de VS probeert Chuck Schumer, een democratische senator en een betrouwbare zionisten handlanger Trump (ook met zionisten gelieerd via zijn schoonzoon Yared Kuschner)) zover te krijgen dat de VS het Koerdistan van Barzani in Noord Irak officieel (en niet achter de schermen want Amerikaanse en Israëlische wapens worden nog steeds naar deze Koerden overgevlogen) ook erkent.


In Noord- en Oost Syrië zijn de Koerden ook bezig met een opmars, daarbij gesteund door het trio Israël/VS/SA, om 40% van Syrisch olie en gas voorraden in te pikken en zichzelf onafhankelijk te verklaren. En om te weten dat deze Koerden NIET uit Syrië afkomstig zijn maar daarheen gevlucht vanuit Irak, Turkije en Iran en destijds zelfs als volwaardige burgers opgenomen in het gastvrije Syrië.


De lont is door deze acties van het duivelse trio VS/ISRAHEL/SA nu echt in het kruitvat aangestoken omdat Turkije, Syrië, Irak (zelfs Saoedi Arabië nu) en Iran daar fel op tegen zijn. Deze Koerdische staten hebben geen kans op overleving aangezien ze alle twee volledig ingesloten zijn en afhankelijk van hun omringende “BUREN”. Alleen vanuit de lucht kunnen ze bevoorraad worden of iets exporteren. Maar nu heeft Irak een No fly Zone uitgeroepen boven Noord Irak en gedreigd alle niet gewenste vliegtuigen boven dat gebied neer te halen. Ook zijn de twee luchthavens in dat gebied gesloten.


Erdogan heeft aangegeven dat hij de oliepijplijn welke vanuit Noord Irak (en dus Koerdische olie transporteert) naar Turkije loopt zal afsluiten; weg olie inkomsten voor de Koerden.
Ook zal Turkije alle voedsel en warentransporten vanuit Turkije (waar de Koerden grotendeels van afhankelijk zijn) stopzetten en is het Turkse leger zich aan het mobiliseren aan deze grens.


De situatie in Syrië zal ook snel veranderen, ondanks of juist door de laffe daad van de Amerikanen om de Russische generaal te liquideren in Deir Ezzor en de mislukte poging om 29 Russische politiemannen in Idlib gevangen  te nemen. Rusland heeft officieel aangekondigd dat het alles en iedereen die in de weg staat om het oprukkend Syrische leger naar de Oostelijke olievelden tegen te houden zal beschouwen als zijnde ISIS. Je kan dus straks Kaliber Missiles afgeschoten vanuit Russische corvetten in de Caspische of Middellandse Zee dan wel met hun Russische bommenwerpers hoog vanuit de lucht in dat gebied verwachten.
De vraag is of Israël en VS/NATO zo ver willen gaan om het tot een openlijk treffen met Rusland te laten komen.


Time will tell… en WWIII staat dichterbij dan ooit.


De Koerden zijn een nomadisch bergvolkje dat al jaren in deze contreien (grotendeels grensgebieden van Turkije, voorts Iran, Irak en heel weinig in Syrië) rondwaart. Net als de Roma in Europa.
Slechts 8% van de Syrische bevolking uitmakend, bezitten ze nu 20% van het land en zijn in een race verwikkeld (daarbij fysiek gesteund door de VS, Israël en SA) met het Syrische leger om 40% van de olie- en gasrijkdommen van het land te bezitten. Iets wat geen enkele Syriër zal toestaan al zouden ze tot de laatste man moeten doorvechten.


De Koerden hebben nog een andere genocide (hoe kan het ook anders; geleerd van hun meesters de de zionisten) op hun naam staan (net als voorheen toen ze de Armeniërs afslachtten voor de Turken met als belofte dat ze Armeens land zouden verkrijgen) en dat van de Yazidi’s.
Toen ISIS tegen de gemaakte afspraken met de Koerden in (die voorheen hun bondgenoten waren en destijds met hulp van de Koerden Noord Iraakse steden hadden veroverd) optrok naar Mt. Sinjar, het thuisland van 500.000 Yazidi’s; ontwapenden de Koerden eerst deze Yazidi’s en namen vervolgens als angsthazen de benen. Het gevolg kennen we al, omdat zelfs MSM er niet omheen kon, dat duizenden Yazidi vrouwen werden ontvoerd, verkracht en vele weerloze mannen en kinderen afgeslacht.
Voor de Koerden kwam het goed uit omdat dit gebied wat ze later weer innamen daardoor etnisch gezuiverd was en ze daar hun alleenrecht en heerschappij over konden opeisen. Koerdische troepen houden Yazidi’s nu tegen die terug willen keren.
Net zoals hun meesters de zionisten met Palestijnen hebben gedaan; een betere leerling kan er niet zijn.


Al deze feiten, misdaden en gebeurtenissen zal nooit uit het collectief geheugen van de Arabier, Yazidi, Alawiet, Druze, Kopt of christen of maroniet of Assyriër weggewist kunnen worden dus ziet de toekomst er voor de Koerden er nu na de collaboratie met de VS en Israël en nog somberder uit.


Nu een keer iets waar gebeurd en geen sprookje van Grim zoals Lassie Ede ons hier regelmatig uit zijn duimpje zuigt.


Dag Pinokkio.

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Israel Daily

UN Takes First Step To End Israel’s Impunity


UN officials are finally moving to hold Israel accountable for breaking international law, though they are facing fierce resistance from Israel and its allies.


“After decades of Palestinian dispossession and Israeli military occupation and apartheid, the United Nations has taken its first concrete, practical step to secure accountability for ongoing Israeli violations of Palestinian human rights,” said Omar Barghouti, a founder of the boycott, divestment and sanctions (BDS) movement. “Palestinians warmly welcome this step.”


On Wednesday, Israel’s Haaretz newspaper reported that the UN’s human rights office began sending letters to some 150 companies around the world warning them that they may be added to a database of firms doing business with Israeli settlements in the occupied West Bank, including East Jerusalem.


This week Nickolay Mladenov, the top UN political official in Jerusalem, told the UN Security Council that “Israel’s illegal settlement activities have continued at a high rate” in gross breach of UN resolutions.


There is a growing legal consensus that international law requires governments to prohibit all trade with the settlements.

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Israel Daily

The US Economy Is Failing


By Paul Craig Roberts


Despite an alleged 4.4% unemployment rate, which is full employment, there is no real growth in wages.


“The labor-force participation rate remains at historic lows. Much of the decrease is in the 18-34 age group, while participation rates have increased for those 55 and older.”


Rrising number of Americans who can only find part-time work, which leaves them with truncated incomes and no fringe benefits, such as healh care.


According to Federal Reserve studies, more Americans in the 24-34 age group live at home with parents than independently, and that it is those 55 and older who are taking the part time jobs.


All over the country there are college graduates with good educations who cannot find jobs because the jobs have been offshored.


Americans carry on by accumulating debt and becoming debt slaves. Many can only make the minimum payment on their credit card and thus accumulate debt.


Now the US is on a course of travelling backward at a faster rate. Robots are to take over more and more jobs, displacing more people. Robots don’t buy houses, furniture, appliances, cars, clothes, food, entertainment, medical services, etc. Unless Robots pay payroll taxes, the financing for Social Security and Medicare will collapse. And it goes on down from there. Consumer spending simply dries up, so who purcheses the goods and services supplied by robots?


Tja, sinds 11 september 2001 heeft de belastingbetaler meer dan 5000.000.000.000 USD (5 biljoen) moeten afdragen aan een steeds gulziger wordende militair industrieel complex en aan vele oorlogen in opdracht van Zion in plaats van de welvaart van haar eigen volk op hoger niveau brengen.


Tja, noem maar nog meer verworvenheden en INTELLECTUELE wonderbaarlijkheiden van het Westen baja.


Gaat vooral zo maar door; de Mooslims hebben het gedaan hoor. Kijken jullie vooral onder je bed vannacht.


Nighty, nighty guys.

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Israel Daily

In Judea en Samaria zal geen Palestijnse staat gevestigd worden. Dat is slechts mogelijk als aan de Israelische voorwaarden voor vrede wordt voldaan. Dat gebeurt al vijftig jaar niet en dat zal ook niet gebeuren, omdat de Palestijnen Israel willen vernietigen. In een rechtsstaat moet je het geluid van linkse idioten wel laten horen. Neem bijvoorbeeld Nederland. Jesse Klaver wil, dat immiganten onvoorwaardelijk tt Nederland toegelaten mogen worden. Het overgrote nadenkende deel van de Nederlandse bevolking wil juist paal en perk stellen aan de immigratie. Zo zijn er ook linkse Israeliers, die de aanwzigheid va Israel in Judea en Samaria controversieel achten.


Netanyahu: No more eviction of Israeli communities


September 28, 2017


There will be no more uprooting of Israeli communities in exchange for a false promise of peace, Netanyahu stated.


Prime Minister Benjamin Netanyahu vowed there will be no more uprooting of Israeli communities as part of any diplomatic solution to the Israeli-Palestinian conflict.


Netanyahu made the statement on Wednesday while addressing thousands who attended a ceremony marking the 50th anniversary of Israel’s presence in Judea, Samaria, the Golan Heights and the Jordan Valley.


“We have brought about magnificent settlement in Judea and Samaria that we are maintaining and strengthening – responsibly, wisely and persistently,” Netanyahu stated.


Judea and Samaria is home to 500,000 Israelis living in some 250 communities.


“I tell you clearly and before anything: There will be no more uprooting of communities in the Land of Israel. It is not just a question of links to the homeland, though it is certainly that, but first of all, that is not the way to make peace,” Netanyahu said, adding that the decision pertains to both Jews and Arabs.


Israel ‘Will Not Abandon our National Home to Danger’


In 2006, Israel uprooted several communities and evacuated 10,000 Israelis from the Gaza Strip and northern Samaria as part of a unilateral diplomatic move. The result was the subsequent rise of the Hamas terror organization in Gaza, which currently rules the Strip and is using the territory to launch rockets at the Jewish state and build and train a massive army to fight Israel.


Netanyahu stressed that the uprooting of communities for peace has proved to be a failed concept. “We did not receive peace; we received terror and missiles! We will not go back to this,” Netanyahu stressed.


“That [Israel’s evacuation of Gaza] was just the promo, that uprooting, to what is currently going on in the Middle East: Any area that falls to radical Islam becomes a base for destruction, violence and death,” Netanyahu explained, vowing that Israel “will not abandon our national home to danger. Instead we will strengthen the home, with momentum. When I say momentum I mean not just words but also momentum, movement.”


Left-Wing Judicial Opposition


The official and celebratory event did not pass without controversy.


High Court of Justice President Miriam Naor decided not to send an official representative of the judicial branch to the state ceremony.


Justice Neil Hendel was slated to have represented the judiciary at the ceremony. Following a petition filed by Israeli-Arab Member of Knesset (MK) Issawi Frej from the extreme-left Meretz political party, Naor said she reviewed her decision and decided Hendel would not attend the ceremony, claiming Israel’s presence in Judea and Samaria was “controversial.”


Her decision generated a public storm, with many public officials accusing her of utilizing her office to promote her left-wing politics.


By: World Israel News

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0

Re: Israel Daily

85% van de Israeliers ziet de toekomst van Israel rooskleurig tot uiterst zonnig tegemoet. Die mentaliteit heb je nodig om geen genade aan de dag te leggen voor de bloeddorstige lafaards uit Teheran.New Year Poll: Vast Majority of Israelis’ Mood is ‘Good’ or ‘Very Good’


Oct 3, 2017


Israelis have a very positive outlook on their lives as well as their future, a new poll shows.


The vast majority of the Israeli public, 84.5 percent, defines their personal mood as ‘good’ or ‘very good’ and a similar percentage thinks that the coming Jewish year of 5778 will be at least as good as the previous year, if not better, a new poll found.

September’s Peace Index survey, conducted as the Jewish people welcomed Rosh Hashanah and the new Jewish year, examined Israeli citizens’ views on both their personal situations and the national state of affairs, in addition to expectations for the new year and other issues.


The poll found that an overwhelming majority of the Jewish public, 89 percent, described their personal mood to be either “good” or “very good.”


Among Arab Israelis, the majority, 70 percent, similarly assessed their personal mood as positive.


The general public’s position on the circumstances of the country is also positive, although less so than the personal status evaluation. 46.5 percent believe that the state’s current condition is “pretty good” or “very good,” compared with 15 percent who said the situation is “bad or “very bad.” The rest of the respondents said that the situation was “so-so.”


As for expectations for the Jewish new year, about half of the Israeli public believes that Israel’s overall situation will not change over the next year.


In all the areas examined by the Peace Index – military, security, political, diplomatic, socio-economic and differences of opinion among citizens – the majority believes that the situation in the coming year will remain unchanged.


However, the balance between those who believe that the situation will improve and those who think the situation will deteriorate varies based on specific area.


The Peace Index also reveals data which it says is “particularly conspicuous and disconcerting” – the level of tension between different societal groups. The percentage of respondents who think these tensions will worsen, 39.5 percent, far exceeds the rate of those who believe the situation will improve, 10 percent.


Eight-nine percent of the Israeli public continues to put the most amount of trust in the IDF.


Also, the latest findings indicate that Prime Minister Benjamin Netanyahu enjoys the trust of 43 percent of the general public, while Labor leader Avi Gabbay, his political rival, earns the confidence of 23.5 percent of respondents.


September’s survey was conducted by Prof. Ephraim Yaar of Tel Aviv University and Prof. Tamar Hermann of the Israel Democracy Institute from July 25 to September 26, 2017, among 600 respondents from a representative national sample.


By: United with Israel Staff

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0

759 (edited by Anjoemara 2017-10-06 07:58:12)

Re: Israel Daily

Israhel raakt steeds meer en meer geïsoleerd en uiteraard zolang het gevoed wordt met de petrodollar is er geen vuiltje aan de lucht.
Helaas zal daar spoedig kentering in komen.


En wat de nuclear deal met Iran betreft:


The UN has stated Iran has done nothing wrong and the other signatories, have no problems with Iran. Russia, China, France, UK, Germany (on behalf of the EU), Iran and the US signed the agreement.


Maar we keren terug naar verdergaande islolatie van zionistan in het M.O.:


Analysis: Alliances shift in the Middle East as all roads lead to Moscow
October 5, 2017, 6:27 pm


The Saudi monarch is in Moscow, as Iranian and Turkish leaders meet in Tehranhttp://thebricspost.com/analysis-allian … dbQxVuCxGE

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Israel Daily

Het ‘World Economic Forum’ heeft de concurrentiekracht van de economieën van 137 landen gemeten. Israel stormde voor het eerst de top twintig binnen en wat haar innovatieve kracht betreft, zelfs naar plaats drie. Dit beeld heb ik al enige tijd met de onderhavige ‘topic’aan het WKN forum duidelijk gemaakt. Maar de antisemitische cyberimam, gelijk de terroristen van Hamas en Hezbollah, kan zelfs een civiel succes van de Israeliers niet waarderen. Zoals ik al gemeld heb, is deze moslimfundi van glas gemaakt en ik voorspel nu reeds zijn reactie; “Het World Economic Forum(WEF) is een organisatie, welke met Joods kapitaal gefinancierd is om Israel te promoten”. Anjoemara, ga zo door, want ik vermaak mij om jou, zoals een dorpsgek de bewoners van zijn dorp om zijn idiotie weet te laten schateren.


World Economic Forum Lauds Israeli Competitiveness


Oct 2, 2017


The World Economic Forum’s Global Competitiveness Report ranked Israel in 16th place, up eight places from last year and the first time it ranked among the index’s top 20 nations.


Israel was ranked 16th on the World Economic Forum’s Global Competitiveness Report, released Wednesday, which shows the Jewish state moving up eight positions from the previous year.


This is the first time Israel ranks among the index’s top 20 nations.


The annual report ranks the competitiveness of 137 countries. The listing is based on dozens of market competition drivers, including economic and fiscal policies that determine the level of productivity in the country, which assesses countries’ ability to provide high levels of prosperity to their citizens.


“Global competitiveness will be more and more defined by the innovative capacity of a country,” Klaus Schwab, WEF founder and executive chairman, said in a statement.


Switzerland was named is the world’s most competitive economy for the ninth consecutive year. The US was ranked second, Singapore was ranked third and Israel drew 16th place.


The report noted the two elements jeopardizing the Israeli economy’s growth were government bureaucracy and high tax rates. Israel’s overall score on government bureaucracy dropped to 21.6, compared to 18.6 last year, indicating an increase in the burden regulation and bureaucracy impose on the economy.


Israel Among World’s Top 3 Innovative Countries


The report states that Israel maintained its position among world’s top three innovative countries. It noted that the Jewish state earned its reputation as a startup nation due to a large number of inventions and innovations since it became a sovereign nation in 1948 despite the many challenges it faces.


“We see the rise in the competitiveness ranking as official recognition for the efforts by the Israeli government to improve the business environment, but the main problems, the burden of regulation and bureaucracy, are still here,” Manufacturers Association of Israel President Shraga Brosh said.


By: Israel Hayom/Exclusive to JNS.orgGCIGlobal Competitiveness Index


Rank/137    Country / Economy    Score    Trend    Distance from best


1    Switzerland        5.9        0.00% from best
2    United States    5.9        0.09% from best
3    Singapore        5.7        2.60% from best
4    Netherlands        5.7        3.34% from best
5    Germany        5.7        3.46% from best
6    Hong Kong SAR    5.5        5.56% from best
7    Sweden        5.5        5.78% from best
8    United Kingdom    5.5        5.99% from best
9    Japan            5.5        6.19% from best
10    Finland        5.5        6.29% from best
11    Norway        5.4        7.75% from best
12    Denmark        5.4        7.97% from best
13    New Zealand        5.4        8.35% from best
14    Canada        5.3        8.69% from best
15    Taiwan, China    5.3        9.07% from best
16    Israel            5.3        9.31% from best
17    United Arab Emir.    5.3        9.58% from best
18    Austria        5.2        10.43% from best
19    Luxembourg        5.2        10.68% from best
20    Belgium        5.2

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0

Re: Israel Daily

De echte vijanden van de Palestijnen zijn niet de Israeliers, maar de corrupte leiders van de Palestijnse Autoriteit en de bloeddorstige honden van Hamas legt de Palestijnse journalist Bassam Tawil uit.


De echte vijanden van de Palestijnen


1 Oktober 2017


Sinds 2007 hebben Hamas en de Palestijnse Autoriteit (PA) aangekondigd om voor zeker vier jaar een "verzoening" overeen te willen komen om hun rivaliteit te beëindigen, die een jaar eerder begon toen Hamas de Palestijnse parlementsverkiezingen won. Deze week hebben onder auspiciën van de Egyptische autoriteiten de twee rivaliserende Palestijnse partijen een andere deal aangekondigd om hun meningsverschillen bij te leggen en een "nationale eenheid" te bereiken.


Het meest recente akkoord tussen Hamas en de PA vereist dat de islamistische beweging de schaduwregering zou ontmantelen die in de Gazastrook bekend staat als de Administratieve Commissie. Het was deze schaduwregering die aan PA-President Mahmoud Abbas gevraagd heeft om een aantal strafmaatregelen op te leggen aan de Palestijnen in de Gazastrook, inclusief het stoppen van de salarissen voor de ambtenaren, waardoor duizenden werknemers een vervroegde pensionering zouden ondergaan, en ook een stopzetting van de betalingen voor elektriciteit die geleverd wordt door Israël, en het reducerende van de medicamenten die geleverd worden aan de ziekenhuizen in de Gazastrook.


De door Egypte opgestelde "verzoenings"overeenkomst wordt door sommige Palestijnen beschreven als een "historische" deal en "positief" richting een einde aan de schisma's en de verdeeldheid onder de Palestijnen. Maar gezien de reacties van de Palestijnen, houdt de overeenkomst weinig beloftes in. Alleen enkele niet-sceptischen denken dat deze overeenkomst zal verschillen van alle eerdere en ook niet-geïmplementeerde overeenkomsten.


Abbas sancties lijken Hamas te hebben geraakt waar het pijn doet. Met een elektriciteitsvoorziening gedurende 3-4 uur per dag, en duizenden ambtenaren die hun salaris verloren, of werden gedwongen tot vervroegde uittreding, heeft Hamas de hitte gevoeld en voelde zich gedwongen om een oplossing te zoeken.


Een belegerde en geïsoleerde Hamas wendde zich tot Abbas' vijand nummer één, de voormalige sterke Fatah-man Mohamed Dahlan. In de afgelopen paar weken zijn verslagen opgedoken dat Hamas dichtbij het bereiken van een deal met Dahlan was, die hem zou doen terugkeren naar de Gazastrook als de "redder". Dahlan is gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten en geniet de politieke steun van een aantal belangrijke Arabische landen, zoals Egypte en Saoedi-Arabië. Hamas hoopte dat de terugkeer van Dahlan naar de Gazastrook ook middelen met zich mee zou brengen uit de Verenigde Arabische Emiraten, evenals een opheffing van de Egyptische blokkade - door de heropening van de grensovergang bij Rafah tussen de Gazastrook en Egypte.


Gealarmeerd door de schijnbare toenadering tussen Hamas en Dahlan, heeft Abbas onlangs bij de Egyptenaren aangedrongen op een hervatting van hun inspanningen als bemiddelaars tussen zijn Palestijnse Autoriteit en Hamas. Hij heeft ook een beroep gedaan op de Amerikanen en andere Westerse en ook Arabische landen om Egypte onder druk te zetten om zich te onthouden van steun aan een deal tussen Hamas en Dahlan. Dahlan is Abbas' nemesis, en een dodelijke bedreiging voor zijn bewind.


De afgelopen zes jaar heeft Abbas een meedogenloze campagne gevoerd tegen Dahlan, van wie hij vermoedde een samenzwering op te zetten om zijn regime omver te werpen en hem als PA-president op te volgen.


Abbas probeert niet alleen om zichzelf en zijn regime te redden, maar hij voorzag Hamas ook van een andere en broodnodige levenslijn. Hamas heeft goede redenen tevreden te zijn met het meest recente akkoord.


Volgens Palestijnse politieke analist Hasan Salim:


"Sinds 2006, toen Hamas overeengekomen was om deel te nemen aan de Palestijnse wetgevende verkiezingen, heeft President Abu Mazen (Abbas) opgehouden hen te voorzien van een levenslijn, zodat het een belangrijke speler zou kunnen worden in de Palestijnse politieke arena. Zelfs vocht hij ervoor, net als de andere Palestijnse politieke partijen, om Hamas te ontdoen van het label van terrorisme. Nu gooit de President een ander levenslijn naar Hamas uit door de ontmanteling van de Administratieve Commissie."


Salim, een politiek analist verbonden aan de Palestijnse Autoriteit, probeert Abbas aan de Palestijnen te verkopen als een leider die Hamas ziet als een legitieme Palestijnse politieke "partij", en die een integraal onderdeel van het Palestijnse politieke landschap kan zijn. Aldus zien wij dat Abbas bereid is om samen te gaan met de duivel - met andere woorden, de krachten te bundelen bij het legitimeren van Hamas - om zijn grote rivaal, Dahlan, uit de buurt van de Gazastrook te houden.


Terwijl het nog valt te bezien of Abbas en Hamas overeenstemming zullen bereiken over een mechanisme om hun overeenkomst te vertalen met feiten op de grond, is het zeker dat Hamas alleen staat in het profiteren van de door Egypte gesponsorde deal. Bijna geen Palestijn neemt de bewering serieus dat Abbas' belangrijkste doel is het omzetten van Hamas naar een legitieme Palestijnse politieke partij. Abbas blijft Hamas als de grote bedreiging zien voor zichzelf en zijn regime. Dat verklaart waarom zijn veiligheidstroepen de leden van Hamas blijven arresteren en lastigvallen op de Westelijke Jordaanoever. Hij weet heel goed dat Hamas nooit zijn droom zal opgeven om hem uit de macht te verwijderen en de controle uit te breiden tot op de Westelijke Jordaanoever.


Hieronder staan enkele feiten met betrekking tot de nieuwe overeenkomst van "verzoening" tussen Abbas en Hamas:


Hamas' besluit tot het ontmantelen van de schaduwregering betekent niet dat het van de controle over de Gazastrook zal afzien. De stap is slechts gericht op hoe de regering van de Palestijnse Autoriteit in Ramallah haar controle over bepaalde ministeries kan herstellen. Met andere woorden, Hamas wil Abbas' PA de financiering van onderwijs en gezondheidsdiensten laten hervatten in de Gazastrook, zoals het geval was tot een paar maanden geleden.


De overeenkomst verwijst niet naar de veiligheidscontrole door Hamas in de Gazastrook. Dit betekent dat Hamas en de gewapende vleugel, Ezaddin Al-Qassam, de belangrijkste "wetshandhavers" in de Gazastrook zullen blijven. Het idee dat Hamas de veiligheidstroepen van Abbas zouden laten terugkeren naar de Gazastrook is een pure illusie.


Er is geen vermelding in het akkoord over de politieke en ideologische agenda van Hamas. De overeenkomst vereist niet dat Hamas haar Handvest gaat opgeven, waarin wordt aangedrongen op de afschaffing van Israël. Evenmin vereist de overeenkomst van Hamas de wapens neer te leggen en het accepteren van Israëls bestaansrecht.


De overeenkomst pleit Hamas vrij van haar financiële verantwoordelijkheden tegenover de kiezers in de Gazastrook. De hervatting van de PA-fondsen aan de Palestijnen in de Gazastrook zal toelaten dat Hamas haar middelen en energieën weer zal omleiden naar het opbouwen van haar militaire vermogens ter voorbereiding van een oorlog met Israël. Hamas zal zich niet langer zorgen hoeven te maken over salarissen en elektriciteit en medische hulp geleverd aan de Palestijnen in de Gazastrook, omdat Abbas daarvoor zal zorgen.


De overeenkomst vergemakkelijkt de inspanningen van Hamas aan het project zelf als zijnde een wettige speler in de Palestijnse arena om internationale erkenning en medeleven te winnen. Hamas zal zichzelf nu in de markt kunnen zetten als een legitieme partner van Abbas met zijn door het Westen gefinancierde PA-regering.


Abbas had gehoopt dat zijn recente draconische sancties tegen de Gazastrook de Palestijnen in opstand zouden laten komen tegen de leiders van Hamas. Maar toen hij besefte dat hij niet eens dichter bij zijn doel zou komen, en dat Hamas over een vorm van partnerschap met Dahlan sprak, koos hij ervoor om de "verzoenings"kaart nogmaals te spelen, zoals hij ook maar liefst vier keer in het verleden gedaan heeft.


In plaats van Hamas uit de macht te verwijderen, versterkt Abbas slechts zijn islamitische vijanden, die hem maar aan de kaak blijven stellen als een "verrader" en een "marionet" in handen van Israël en de VS. Zelfs als de nieuwe overeenkomst wordt geïmplementeerd, zullen Hamas en de Palestijnse Autoriteit van Abbas elkaar naar de keel blijven vliegen. Als die twee ook maar iets gemeen hebben, dan is het dat ze beide ware vijanden van de Palestijnen zelf zijn. Die betalen nog steeds een zware prijs voor deze corrupte leiders, die alleen zorg hebben voor hun banen en bankrekeningen.


door Bassam Tawil/gatestone institute
Bassam Tawil is een moslim gevestigd in het Midden-Oosten.

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0

Re: Israel Daily

Chocoprins, onderstaande video is zeer leerzaam voor jou. Mensen uit 80 landen vieren samen met de Israeliers in hun hoofdstad Jeruzalem het heilige Joodse feest Sukkot. Werp de ketenen van het bloeddorstige jihadisme, die jouw geestelijke gesteldheid onderwerpt, van jou af en ervaar het vredesgevoel in downtown Jeruzalem.60,000 Israel Supporters Flock to Jerusalem for Sukkot March


Oct 11, 2017


Tens of thousands of Israel supporters from more than 80 countries marched through the streets of Jerusalem on the Festival of Sukkot, celebrating 50 years since the reunification of the eternal capital of the Jewish state.


Over 60,000 people from 80 countries around the world joined the annual parade through the streets of Jerusalem, organized by the International Christian Embassy Jerusalem, held on Sukkot, the festival of Tabernacles.


While this parade has been taking place annually since 1979, this year’s celebration was unique, as Israel celebrates the 50th year of the reunification of Jerusalem.


“Of all the sacred seasons that God commanded Israel to observe, the festival of Tabernacles has the strongest implications for the nations of the world… Sukkot was mandated by the Creator Himself to be a holiday for all the world,” the Temple Institute explains.


The enthusiasm and love for the Jewish state and the people of Israel is electrifying!


Thousands of Israel supporters throng Jerusalem for Sukkot march
https://www.youtube.com/watch?v=jmp09Xg … e=youtu.be

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0

Re: Israel Daily

Dankzij de troetelneger Barack Obama heeft het machtigste land van de wereld, de Verenigde Staten van Amerika, ingeboet op haar status. Binnen de volkenbond ondernam de afgezant van de troetelneger geen enkele poging om de vootingenomenheid jegesn Israel, welke door antisemitisme is ingegeven, aan de kaak te stellen. Nu eindelijk de VS weer geleid wordt door een ‘vent met ballen’ is het resultaat direkt zichtbaar. De VS is uit de tegen Israel bevooroordeelde culturele organisatie van de VN, de UNESCO, gestapt.Netanyahu Hails US Withdrawal from UNESCO


Oct 12, 2017


Netanyahu praised the US withdrawal from UNESCO as a “courageous and ethical decision,” adding that Israel will also leave the organization.


The State Department announced its withdrawal from the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) on Thursday, citing “continuing anti-Israel bias” among the reasons.


“This decision was not taken lightly, and reflects U.S. concerns with mounting arrears at UNESCO, the need for fundamental reform in the organization, and continuing anti-Israel bias at UNESCO,” State Department spokesperson Heather Nauert said in a statement.


“This is a courageous and ethical decision because UNESCO has become a theater of the absurd and instead of preserving history, distorts it,” Prime Minister Benjamin Netanyahu stated.


He has instructed the Foreign Ministry to prepare Israel’s withdrawal from UNESCO in parallel with the US, the Prime Minister’s Office said in a press statement.


“In recent years, UNESCO has transformed itself into a delusional organization that lost its professional path in favor of the political interests of certain countries,” said Israel’s representative Carmel Shama-Hacohen.


In July, UNESCO voted to designate Hebron’s Old City and the Cave of the Patriarchs “Palestinian World Heritage Sites.”


In May, Israel called a UNESCO resolution passed on Israel Independence Day, which rejects Israeli sovereignty and jurisdiction over Jerusalem, “fake history” and “absurd.”


US-Israel Alliance ‘Stronger than Ever’


“UNESCO has become a battlefield for Israel bashing and has disregarded its true role and purpose. Today’s decision is a turning point for UNESCO. The organization’s absurd and shameful resolutions against Israel have consequences. Today is a new day at the UN, where there is price to pay for discrimination against Israel,” Israeli Ambassador to the UN Danny declared.


“The United States stands by Israel and is a true leader for change at the UN. The alliance between our two countries is stronger than ever,” Danon added.


By: Terri Nir, United with Israel


US QUITS UNESCO OVER ANTI-ISRAEL BIAS
https://www.youtube.com/watch?v=LEnkrTt … e=youtu.be

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0

Re: Israel Daily

@ het tweeslachtige, eurocentrische bakra-negertje lasede_etc.: wat is  vootingenomenheid jegesn??


O ja, die 'vent met ballen', zoals jij ‘blondy’ liefkozend noemt, stuurt af op WOlll - tenzij de Yellowstone-vulkaan eerder uitbarst..., dan gaat die fundamentalistische benee awraham adept benny-valse-lach, die zionistische christen, feest vieren en volgt er een eeuwenlang durende ijzige winter. sad

     
Overigens ben ik van mening dat het moordzuchtige Israëlische apartheidsregime uit alle VN-organisaties moet worden geweerd!

Re: Israel Daily

Wat een gezeik en gezever over een par typefouten in # 674.
Zelfs een koe van zondag heeft door dat de letters r en t op het toetsenbord naast elkaar zijn te vinden en dat letters s en n in jegens zijn omgedraaid.


Het is zeiken en zeuren om het zeiken en zeuren!

Onze daden, goed of slecht, volgen ons als schaduwen.

                                To-Shio-Hing

Re: Israel Daily

Maar zeikerige sjouwermeid, waarom ging jij niet zeuren toen dat lasede misbaksel beweerde dat de agnost Anjoemara een “domme sukkel” is omdat hij de naam van een omhoog gevallen Iraanse  vluchteling per abuis foutief typte - Eliam i.p.v. Elliam. 


Bigi tyuri gi yu!!

Re: Israel Daily

Deze is voor de dooie vis jorka barkoiki:

De mogammedoenen willen zograag:


MEISKES VAN DRIE JAAR VOOR HET LEVEN VERMINKEN AAN DE GENITALIËN, EN DAT HEET: “GOD'S WERK AFMAKEN". LEUK HÈ? DE ENIGE LOL DIE MOESLIEMAS NOG ZOUDEN KUNNEN HEBBEN IN HUN LEVEN, HET ORGASME, WORDT ZE  NOG AFGEPAKT OOK. INDERDAAD: IESLAAM IS "GODSDIENST VAN DE VREDE".


Volhouden teefjes, besnijdt ze tot op het bot. Als ene moegamedoense een orgasme krijgt, zo staat in de geilige gooraan, is ze zowel door haar meester als ook door de geile satan geneukt. "zonder die satan erbij was zij dus niet klaar gekomen", zo staat in de geilige boeken. Maar dus iensj alla: zij heeft metj het orgasme laten merken, dat ze door satan is bewipt, en dus moet zij gedood worden. Dit kan door haar vader, stiefvader, buurman, broer, oom, zoon, kleinzoon.


Wat wel belangrijk is:


VOOR HET DODEN VAN EEN VROUW DIE EEN ORGASME MOCHT HEBBEN BELEEFD, AL-DAN-NIET GE-FAKED, KUNNEN DE MOEGAMMEDOEMSE MANNEN DE WERPSTENEN VAN "MORT SUBITE" GEBRUIKEN. DEZE STENEN GOOIEN ALTIJD RAAK. VOOR MINDER DAN HONDERD EURO IS ZO EEN BOERKATEEF GEBRUIKSVRIENDELIJK EN DUURZAAM GEDOOD (YES YES YES). DE IESLAAM IS DE WAANZIN VAN DE VREEEEDE BAYA". SATAANHAHAHOEHOE  AKBAAR

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile