Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

27 Sep, 10:52
foto
       


Vijf chinezen die hun huid donker hadden gekleurd zijn vandaag aangehouden door de politie aan de Johannes Mungrastraat, In de auto van de vijf mannen zijn vuistvuurwapens, een jachtgeweer, pruiken en werktuigen die worden gebruikt bij inbraken aangetroffen.


Politiemannen zagen een voertuig op een parkeerterrein aan de Johannes Mungrastraat staan. Ze vonden het verdacht en gingen erop af. De politie trof vijf mannen met donkergekleurde gezichten in het voertuig aan. Toen zij werden aangesproken, bleek dat het niet ging om mannen met een donkere huidskleur, maar om chinezen die hun huid donker hadden gekleurd.


De vijf mannen zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.


http://www.starnieuws.com/index.php/wel … item/43502


en velen hier maar roepen dat het de marrons cq "boslandcreolen zijn die alle overvallen plegen.

Geen wonder dat de politie ze niet kon aanhouden. Men zocht in de verkeerde hoek. smile smile


Het zijn namelijk ook "bos-chinezen!!


Die criminelenkrijgt Su als extra bonus voor de leningen heb ik iemand horen roepen.


Waar????

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

inzake het meten met twee maten binnen de strijd van het volk voor hun rechten is de minister van onderwijs weer eens op ramkoers.

Behalve bij de laatste zin pogen erbij te voegen weinig toe te voegen aan wat een reageerder er over schrijft:


"     Manu

    Perneux kan wel een sterke case hebben, maar als bepaalde vakbonden zoals Bvl en Als en C47 de boel plat gooien, wil ik zien wie aan het korste end trekt, mits de rechter anders beslist, maar zo kun je zien, dat het ministerie van onderwijs, een onderdeel van die paarse organisatie, dan wel de rechterlijke macht nodig heeft, maar als het om die moordenaar gaat, wordt de hele rechterlijke macht buiten spel gezet.
    donderdag 28 september 2017 om 04:00 uur."


En wordt dan : maar als het om die moordenaar gaat, wordt tot nu toe zonder succes gepoogd de hele rechterlijke macht buiten spel te zetten.Recht en waarheid maken vrij.

't WIJST ZICH VANZELF.  Lachen is gezonder. Treintje kwam ook zo......NOT.

8,078 (edited by ZonnigeStaat 2017-09-28 21:20:28)

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

My Poor Peanut


wat heeft u nog allemaal meer voor " verworvenheden" in uw Paraciteerbuidel verborgen.


Nu gaat die lijer gestrekt omwege dat de gezondheidszorg na zeven jaren Wanbeleid uiteraard het vertrouwen van een halfgod kan herstellen?


en duikt weer eens voor zijn verantwoordelijkheden.


https://nos.nl/artikel/2195243-presiden … ratie.html


Klok maar naar binnen en steek er nog maar een op.
Stekker nog:

Alle in de loop der tijd aan ondergetekende toegewenste aandoeningen worden met plezier doorgestuurd, wisselgeld gratis bijverpakt.t wijst zich vanzelf.

't WIJST ZICH VANZELF.  Lachen is gezonder. Treintje kwam ook zo......NOT.

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Waterkanters,


Er is weer eens een lening aangegaan. hoe kan het ook anders.
Als t cassavekaaimanproject alleen maar miljoenen opslokt zonder resultaat dan wordt een belgisch bedrijf uitgenodigd die orde op zaken gaat stellen in Commewijne.


Immers de Belgen zijn WERELDBEROEMD als het gaat om de kennis van water management.


Of zit de 11 jaar van lummel met kinnesinne dwars?


Treintje komt zo hoor Paraciteerder.


Een constructieve dialoog met Nederland vergt inzet.

't WIJST ZICH VANZELF.  Lachen is gezonder. Treintje kwam ook zo......NOT.

8,080 (edited by Henry Siegfried 2017-09-29 16:13:14)

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Waarnemend president Adhin schetst rooskleurig beeld
29 Sep, 11:21

   

“Het ergste is voorbij,” zegt waarnemend president Ashwin Adhin in de jaarrede 2018. President Desi Bouterse heeft zijn taken door gezondheidsredenen tijdelijk overgedragen aan Adhin. “We zijn door een diep dal gegaan met een inkrimping van 10% van de economie.” Adhin schetst de acties die de regering met “redelijk succes” heeft uitgevoerd. Hij noemt het intomen van het begrotingstekort, de opbouw van de monetaire reserves, de goedkeuring van de wet op het Spaar- en Stabilisatiefonds en het bij wet uitbreiden van het grondgebied van Suriname in zee, waardoor meer economische mogelijkheden voor het land zijn ontstaan.

http://www.starnieuws.com/index.php/wel … item/43536

========================================

Vieze president van suriname mocht vandaag het verhaal van de presidet voorlezen.


Het geschetste beeld is "rooskleurig"

Helaas niets in de samenvatting terug te vinden over de staatsschuld.


De vieze president doe aan jokkebrokkerij.

+===============================================

SURINAME SLUIT 2016 AF MET STAATSSCHULD VAN SRD 9, 3 MILJARD
December 28, 2016
http://unitednews.sr/news/suriname-slui … 3-miljard/


Aan het eind van dit jaar, met nog 3 dagen te gaan is het vrijwel zeker dat de staatschuld een behoorlijke vlucht omhoog heeft gemaakt. De regering sluit 2016 af met een staatschuld van SRD 9.3 miljard SRD. Veel van deze schulden zijn opgebouwd met leningen waarvoor de Nationale Assemblee geen toestemming voor heeft gegeven, achteraf summier over is geïnformeerd of er totaal geen verantwoording voor is gegeven door de regering. Ook de regeercoalitie kan dit niet langer over zich heen laten komen en eist dat de regering over alle leningen, lopende en aankomende leningen een uitgebreid verslag presenteert aan het parlement.

Het gaat om binnenlandse en buitenlandse leningen. Wat het leenbeleid van de regering nog meer een donkere zijde geeft is de discussie die nu gevoerd wordt als het leningenplafond niet is overschreden. De oppositie heeft hiervoor de justitiële autoriteiten gevraagd naar een strafrechtelijk onderzoek. De wet verbiedt overschrijding van het leningen plafond zonder directe toestemming van het parlement. Weer een ander negatieve zijde bij de leningen is, dat van de meeste leningen het niet duidelijk is hoe die terug betaald worden. Ook is niet bij allemaal bekend bij wie de lening is afgesloten. Dan nog staan veel leningen niet opgenomen op de begroting van de regering. Het bedrag van SRD 9,3 is wel afgeleid uit de begroting maar dan zonder enige detail informatie. Dit doet vermoeden bij de oppositie dat de schuld waarschijnlijk vele malen groter zal uitvallen.

Eerder heeft minister Gilmore Hoefdraad van Financiën meegedeeld dat er in totaal 84 leningen lopende zijn. Hij heeft meermalen beloofd een uitgebreid verslag met alle details te presenteren aan het parlement. “Wij hebben nog niets gezien van de regering”, zegt coalitie lid Amzaad Abdoel die tevens ook voorzitter is van de vaste commissie ‘financiën’ in de nationale Assemblee.

VHP-oppositie parlementariër Asiskoemar Gajadien heeft meerdere keren een pleidooi gehouden voor een verantwoordde uiteenzetting door de president Desi Bouterse zelf.

Minister Hoefdraad wordt door de coalitie gezien als de hoofdverantwoordelijke voor de financiële chaos waarin volgens haar het land terecht is gekomen.


=========================================================


Daarna zijn er nog vellen miljoenen geleend dus                        lies only lies. smile smile

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

8,081 (edited by Paraman 2017-09-30 00:44:05)

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Zij genieten met volle teugen van de Nederlandse sociale steun en hebben hun bek vol over SURINAME.Nog zieliger kan niet.

8,082 (edited by Lasede_Bouta 2017-09-30 04:25:26)

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

@Paraman


Ik dacht dat je voor Bouta aan het bidden was? Misschien ben jij de oorzaak van zijn 'prostaat probleem'(lees: kanker). Billenlikken is namelijk een risicovolle handeling. Door het likken krijg je de bacterie 'prostatus strontius' naar binnen, die normaal gesproken alleen in de darmflora voorkomt Maar doordat het jouw gewoonte is om na het likken Bouta zijn fluit te bespelen, is hij nu in een levensbedreigende situatie terechtgekomen. Hij is net zo onzeker over zijn lot als de zestien helden van Suriname, die bijna 35 jaar geleden voor hem moesten verschijnen. Zijn smeekten hem hun leven te sparen, logen, na zwaar gemarteld te zijn, het volk middels de televisie over de heersende situatie voor en hoogstwaarschijnlijk, richtten zij hun wanhoop tot de Almachtige om een wonder te verrichten door hun leven te redden. Daarom heeft de Almachtige nog een appeltje te schillen met Bouta, ook over de andere kinderen Gods, wier leven hij ontnomen heeft. Op het eeuwige leven in het hiernamaals hoeft hij niet te rekenen, want hij wordt de slaaf van Satan in de hel, waar hij al zijn door hem vermoorde makkers uit de groep van zestien - de coupplegers -  tegen zal komen, die ook nog een appeltje met hem te schillen hebben. De lafaard Bouta vreest de dood!


Paraman, ik hoop, dat je voortaan de risicovolle handeling van het billenlikken achterwege zal laten. Dan is de aanstaande dood van Bouta niet alleen een bevrijding voor geheel Suriname, maar een persoonlijke 'keti-koti'  voor jou van de perverse dwang, welke jou jarenlang in de ban hield. wink

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0

8,083 (edited by Paraman 2017-09-30 04:35:04)

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Dit verhaal moet jij maar aan jou MBPP gaan vertellen.
Deze ashole is blijkbaar te vondeling gelegd om te verworden tot beton.


Lasede_Bouta wrote:

@Paraman


Ik dacht dat je voor Bouta aan het bidden was? Misschien ben jij de oorzaak van zijn 'prostaat probleem'(lees: kanker). Billenlikken is namelijk een risicovolle handeling. Door het likken krijg je de bacterie 'prostatus strontius' naar binnen, die normaal gesproken alleen in de darmflora voorkomt Maar doordat het jouw gewoonte is om na het likken Bouta zijn fluit te bespelen, is hij nu in een levensbedreigende situatie terechtgekomen. Hij is net zo onzeker over zijn lot als de zestien helden van Suriname, die bijna 35 jaar geleden voor hem moesten verschijnen. Zijn smeekten hem hun leven te sparen, logen, na zwaar gemarteld te zijn, het volk middels de televisie over de heersende situatie voor en hoogstwaarschijnlijk, richtten zij hun wanhoop tot de Almachtige om een wonder te verrichten door hun leven te redden. Daarom heeft de Almachtige nog een appeltje te schillen met Bouta, ook over de andere kinderen Gods, wier leven hij ontnomen heeft. Op het eeuwige leven in het hiernamaals hoeft hij niet te rekenen, want hij wordt de slaaf van Satan in de hel, waar hij al zijn door hem vermoorde makkers uit de groep van zestien tegen zal komen, die ook nog een appeltje met hem te schillen hebben. De lafaard Bouta vreest de dood!


Paraman, ik hoop, dat je voortaan de risicovolle handeling van het billenlikken achterwege zal laten. Dan is de aanstaande dood van Bouta niet alleen een bevrijding voor geheel Suriname, maar een persoonlijke 'keti-koti'  voor jou van de perverse dwang, welke jou jarenlang in de ban hield. wink

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Neen Paraman, ik maak mij zorgen om jou! Wat zal er met jou gebeuren, als Bouta er niet meer is. En ik weet, dat jij verslaafd aan het Boutabillenlikken bent. Misschien kan de kunstenaar Erwin de Vries de billen van Bouta in brons voor jou gieten als een soort placebo, die uiteindelijk jou van jouw verslaving af zal helpen. winkPS: Paraman, over de doden niets dan goeds. Maar ik maak een uitzondering en blijf een vuile hond belasteren tot zijn laatste ademsnik op aarde, want dat heeft hij verdiend, Kaffri. Ja, een kaffer ben jij, omdat jij tegen beter weten in als een junkie Bouta zijn achterwerk bleef likken. Wat mij betreft mag jij hem op zijn laatste reis vergezellen.

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Paraman, ga je nog steeds voor 'nog vijf'?


lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lolParaman, zie je hierboven de vijftien Smilies? Die staan voor de vijftien helden van Suriname, welke ik in mijn onderschrift genoemd heb.

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Paraman wrote:

Zij genieten met volle teugen van de Nederlandse sociale steun en hebben hun bek vol over SURINAME.Nog zieliger kan niet.

De pot verwijt de ketel??


Jij krijgt ook of niet??? Van jou noemen we hier suppletie. smile


Lekker dik  doen in Su.


Hier lijdt niemand armoe vanwege het feit dat sommigen Sociale steun krijgen.


In Su lijdt een heel volk van de "Sociale Steun" die een kleine groep (regering en adviseurs) krijgen


En dat terwijl ze het land naar de kloten helpen.

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Een hersenloze en een blinde die denken een sociaal maatschappelijke coup met hun afstandbediening in de aanslag kunnen plegen. ondertussen is hun verstand gecoupt, geen dekolonisatie proces is drastisch genoeg om hen te bevrijden terwijl de reten welke zij vrijwillig likken (modern waste??), evolutionaire groter worden in omvang en aantal.

Als in eerste instantie GERECHTIGHEID plaats vindt, blijven excessen uit om welke vaak nog harder wordt "geroepen" om "GERECHTIGHEID"

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

" Volgens de NII directeur worden de berichten opzettelijk verspreidt door kwaadwilligen.


“Onverantwoordelijken hebben in de afgelopen dagen via de social media onjuiste berichten gelanceerd over de gezondheidstoestand van het staatshoofd. Dit met de bedoeling paniek te zaaien in de samenleving” aldus het NNI


Tja WANBELEID en gebrek aan openheid van zaken gaan al jaren hand in hand.


Paraciteerder weet er allllles van....

't WIJST ZICH VANZELF.  Lachen is gezonder. Treintje kwam ook zo......NOT.

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Deze prachtkerel zal enorm worden gemist.


https://nos.nl/artikel/2196162-de-konin … -laan.htmlWat die " zieke" pr.. betreft.
Gelooft u mij....

't WIJST ZICH VANZELF.  Lachen is gezonder. Treintje kwam ook zo......NOT.

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Ik kan mij heel goed voorstellen dat personen en bedrijven hun geld niet meer toevertrouwen aan een bank die een BIS-ratio van 0,67% rapporteert. Dan is een bank nagenoeg failliet.


Hoefdraad beweert dat de overheid niet schuldig is aan het verlies. Hij laat echter met zijn voorbeeld over de afnemers met opdrachten van de overheid zien dat de overheid in elk geval wel ten dele schuldig is aan het verlies. De overheid betaalde de afnemers niet, waardoor deze hun kredieten bij de bank niet konden aflossen. De overheid loste zelf haar schulden aan de bank ook niet op tijd af.


Er was wel degelijk sprake van grootschalige monetaire financiering via DSB. De bank had grote ongeoorloofde schulden aan de centrale bank en grote vorderingen op de overheid. Het gaat om honderden miljoenen SRD. Het is ongepast dat Hoefdraad hierover niet de waarheid spreekt.


Zoals gebruikelijk in de Surinaamse managementcultuur, wil Hoefdraad niet dat de schuldigen aan deze crisis bij de bank worden aangepakt. Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders wilden directie en commissarissen ook niet terugkijken, omdat dat hun eigen falen zou kunnen blootleggen. In Suriname gooit men er liever zand over, houdt men elkaar de hand boven het hoofd en doet men of er niets aan de hand is. Zo blijven incapabele of zelfs corrupte personen in functie en komt het land nooit vooruit.


Dat Assuria nu nog ruim 40% van de aandelen houdt is voor de bank geen enkel probleem, hoewel de wet dat verbiedt. Assuria is thans de enige partij die DSB overeind houdt. Aan de incapabele en rancuneuze centrale bank en de zwakke corrupte overheid heeft DSB niets.


Er is dus toch sprake van een 'crisis'. Toen ik het woord crisis voor het eerst gebruikte bij de bank wilde niemand daarvan horen.

Imagine if you will…
A country where 1% control almost all the wealth and power……
And the other 99% are so brainwashed, they fight vigorously to keep it that way.

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Waterkanters,


Voer voor economen en ondernemers:


Is het meer dan een eenvoudige boekhoudkundige truc om leningen door de overheid gedaan op positieve kant van de balans te zetten als inkomsten?


Ook de rente die over die leningen moet worden betaald?
Worden die er voor het gemak ook bij geteld?


t komt toch vooral over als onjuist. Immers uiteindelijk moeten de leningen afbetaald worden. Dus een positief ogend verhaal voor de korte termijn lijkt als zwaaien met blingbling.


Een ander verhaal is in hetzelfde.
De overheid geeft opdrachten voor werkzaamheden.
Ondernemers schrijven er op in al dan niet openbaar


(Dat laatste is nog een vraag denkt u maar aan die 10.000 ambtenaren die plotseling vlak voor de meest recente verkiezingen zijn benoemd. wie door wie met welke kwalificaties voor welke vacatures? Stel dat er 300.000 kiesgerechtigden zijn waarvan 250.000 daadwerkelijk stemmen dan is het percentage geregelde stemmen in ieder geval VIER PROCENT. De berekening kan iets gunstiger uitvallen dus zeg voor het gemak dat er " maar DRIE PROCENT ambtenaren stemmen is geregeld. Naast de verdwenen stembiljetten uit districten en de accomoderingen vlak voor de verkiezingen... hoe vals wilt u het hebben?
Maar dit ter zijde.


In ieder geval terugkomend op de leningen die de werkzaamheden mogelijk moeten maken. De banken gaan er vanuit dat de overheid een verantwoordelijke partner is die voor uitgevoerde werkzaamheden betaalt.


Als de ondernemers wel de werkzaamheden uitvoeren maar er niet wordt uitbetaald door de opdrachtgever dan komen de ondernemers in gevaar.
Dat is al langer een probeem bij hoe de overheid momenteel opereert,
en welgekend in de gemeenschap.


Doordat meerdere leningen niet af worden betaald en dit snel een groot bedrag wordt is de bank in de problemen. Leningen  uitgegeven door banken zijn potentiele inkomsten.
Uiteraard kan het zijn dat er leningen door banken zijn gedaan die achteraf gezien te snel zijn gedaan.
Daarbij moet man en paard onderzocht worden.


Welk persoon met economische boekhoudkundige kennis geeft hier een verlossend antwoord?T wijst zich vanzelf.
en daar dan ook nog 80.000 exclusief bonussen en voordeeltjes per maand voor krijgen.


je zou er spontaan van gaan vermageren als je ziel oprecht is.

't WIJST ZICH VANZELF.  Lachen is gezonder. Treintje kwam ook zo......NOT.

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Peneux vraagt solidariteit met leerkrachten regio
06 Oct, 04:38
foto
Minister Robert Peneux. (Foto: NII)   


Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, pleitte op 'World Teachers Day, donderdag, voor eensgezindheid. Hij riep op om solidariteit te tonen met leerkrachten in het Caribisch Gebied die getroffen zijn door orkanen. De bewindsman stond ook stil bij de verdere professionalisering van leerkrachten.


Het professionaliseren moet onafgebroken continueren, aangezien het een voorwaarde is voor het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. “Ik wil verder benadrukken dat onderwijs niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van de overheid is. Op ouders, goede verdieners in Suriname, het bedrijfsleven, buurtorganisaties, families in het buitenland doe ik een beroep om hoe klein dan ook de leerkracht van de school in je buurt te ondersteunen, op welke wijze dan ook,” stelde Peneux in zijn speech die via het Nationaal Informatie Instituut is gedistribueerd naar de media.Peneux vroeg aandacht voor leerkrachten in het Caribisch Gebied. "Ze hebben eerder of zeer recent na de hevige stormen in tenten, garages, onveilige gebouwen met lekkende daken moeten werken zonder elektriciteit, water, transport en gezonde voeding." Hij onderkent dat Surinaamse leerkrachten ook onder dergelijke omstandigheden hebben moeten werken tijdens en na de verscheidene overstromingen in het binnenland. Zij begrijpen dus goed de moeilijke omstandigheden waaronder onder meer hun Caribische collega’s nu nog werken.


De Surinaamse onderwijzers in het binnenland geven volgens hem het goede voorbeeld en bewijzen hun serieuze liefde voor de leerlingen. “Het kind staat voor hen centraal. Het zou goed zijn als de Surinaamse leerkrachten al dan niet via hun vakbonden solidariteit blijven betuigen aan hun internationale collega’s en eventueel zelfs steun geven aan degenen die het zeer moeilijk hebben.”

============================================================

Wat een slappe reactie cq speech van deze  homo. Hopelijk toont  hij meer ballen in de darkrooms.

Het gebruik maken van zij (binnenland) tegen jullie (paramaribo ) is zo gemeen dat ik er geen woorden voor heb. In beschaafd nederlands zou men zeggen : hij speelt mensen tegel elkaar uit!!  Van van die oud-vakbondsleider Neerkust geleerd.


Permanente educatie daar kan niemand tegen zijn, maar als er onvoldoende middelen zijn om het geleerde op een adequate wijze toe te passen, en de waardering voor de prestatie in algemene zin uitblijft zal het succes o, o zijn.


Deze onbeschofte minister hoort op een nette manier met de leerkrachten en hun vakbond om te schaan. Een goede analyse maken, de juiste diagnose stellen en met goede oplossingen komen.
Goede lesmateriaal, schoolboeken die voldoen aan de eisen die hij stelt en vooral minder blaffen.

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Heel veel van het WANBELEID wordt onder een dikke laag modder gegooid.


An no mie meneer Gilaard.


Ballast Nedam heeft al eens de beurs getrokken alsook het boetekleed vanwege die corruptie.


Wie er allemaal nog meer bij zijn betrokken zal Ramona niet onbekend zijn..


Doet u nog maar een mooi tasje voor Ing...
Parijs lonkt


https://nos.nl/artikel/2197756-presiden … rgeld.html

't WIJST ZICH VANZELF.  Lachen is gezonder. Treintje kwam ook zo......NOT.

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Waterkanters,


En zou opeens als een donderslag bij heldere hemel  na meer dan zeven jaar de Kruistocht tegen Corruptie resultaat hebben?


Helaas heeft in de vorige periode dit tochtje alleen geleid tot een zestienjarige veroordeling van de recidiverende zoon van....
Om over die anderen nog maar even te zwijgen.En nu zou krachtdadige mw Roline Samsoedin opeens resultaten boeken?
Gelooft u "mij"?


" ...Minister: landuitgiftebeleid in Suriname moet te volgen zijn
12 oktober 2017 | 7 reacties | Nieuws uit Suriname | Politiek | Uitgelicht
Tweet
7

PARAMARIBO, 12 okt – De uitgifte van land moet zo overzichtig mogelijk. Dit zegt minister Roline Samsoedin van Ruimtelijke Ordening, Grond & Bosbeheer, ROGB. Er zijn al heel wat stappen ondernomen om het zo ver te krijgen. Vanaf het aanvragen tot aan het afstaan van een stuk domeinland moet te volgen zijn.


“Het transparante beleid dat momenteel wordt uitgevoerd op het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer zorgt ervoor, dat corruptieve praktijken op dit departement worden weggewerkt. Het digitaliseringsproject waarbij het heel proces vanaf grondaanvraag tot toewijzing voor een ieder te volgen is, is daar een voorbeeld van”, zegt Samsoedien....."


Treintje kwam ook in mei  (2015)

't WIJST ZICH VANZELF.  Lachen is gezonder. Treintje kwam ook zo......NOT.

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Vreemd bericht op starnieuws.


De man die momenteel de macht uitoefent als pres.. a.i. is meneer Adhin.


En dan staat hier;

outerse ontvouwt zijn plannen met jongeren
14 Oct, 00:53


outerse ziet graag dat jonge ondernemers betrokken worden bij het uitvoeren van kleine infrastructurele werken. Hij is van plan een aantal pr.....


Hoe zo ziek?
Nog steeds druk doende macht en zetels veilig te stellen.De Venetiaan brug nodigt u uit.
Of bij ontstentenis van bruggen is zwemmen over de Corantijn of de Marowijne een uitstekende sport.

't WIJST ZICH VANZELF.  Lachen is gezonder. Treintje kwam ook zo......NOT.

8,096 (edited by ZonnigeStaat 2017-10-17 08:58:42)

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Waterkanters,


voor 80.000 per maand volvreten en voor jaren WANBELEID over het land gooien.


En dan nog verhaaltjes over complimenten van het IMF?


Een link naar de werkelijke situatie geeft transparantie.
Van die zieken kan weinig transparantie worden verwacht.http://www.imf.org/en/Countries/SUR


En : "

TSV -- TSV tips

(in SDRs)
Year     General Resources Account     Poverty Reduction and Growth Trust 1/2/     Total
Purchases     Charges
Paid     Loans     Interest
Paid     Purchases and Loans     Charges and
Interest Paid
Disbursements     Repurchases     Disbursements     Repayments     Disbursements     Repayments
2017    0    0    608,617    0    0    0    0    0    608,617
2016    58,000,000    0    257,730    0    0    0    58,000,000    0    257,730

1/ Includes loans under the Structural Adjustment Facility and Trust Fund.
2/ Formerly Poverty Reduction and Growth Facility and Exogenous Shocks Facility Trust.

't WIJST ZICH VANZELF.  Lachen is gezonder. Treintje kwam ook zo......NOT.

8,097

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Go toch leuke dingen doen, "SEIKERD"!!!!!!!!ZonnigeStaat wrote:

Waterkanters,


voor 80.000 per maand volvreten en voor jaren WANBELEID over het land gooien.


En dan nog verhaaltjes over complimenten van het IMF?


Een link naar de werkelijke situatie geeft transparantie.
Van die zieken kan weinig transparantie worden verwacht.http://www.imf.org/en/Countries/SUR


En : "

TSV -- TSV tips

(in SDRs)
Year     General Resources Account     Poverty Reduction and Growth Trust 1/2/     Total
Purchases     Charges
Paid     Loans     Interest
Paid     Purchases and Loans     Charges and
Interest Paid
Disbursements     Repurchases     Disbursements     Repayments     Disbursements     Repayments
2017    0    0    608,617    0    0    0    0    0    608,617
2016    58,000,000    0    257,730    0    0    0    58,000,000    0    257,730

1/ Includes loans under the Structural Adjustment Facility and Trust Fund.
2/ Formerly Poverty Reduction and Growth Facility and Exogenous Shocks Facility Trust.

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Paraman wrote:


ZonnigeStaat wrote:

Waterkanters,


voor 80.000 per maand volvreten en voor jaren WANBELEID over het land gooien.


En dan nog verhaaltjes over complimenten van het IMF?


Een link naar de werkelijke situatie geeft transparantie.
Van die zieken kan weinig transparantie worden verwacht.http://www.imf.org/en/Countries/SUR


En : "

TSV -- TSV tips

(in SDRs)
Year     General Resources Account     Poverty Reduction and Growth Trust 1/2/     Total
Purchases     Charges
Paid     Loans     Interest
Paid     Purchases and Loans     Charges and
Interest Paid
Disbursements     Repurchases     Disbursements     Repayments     Disbursements     Repayments
2017    0    0    608,617    0    0    0    0    0    608,617
2016    58,000,000    0    257,730    0    0    0    58,000,000    0    257,730

1/ Includes loans under the Structural Adjustment Facility and Trust Fund.
2/ Formerly Poverty Reduction and Growth Facility and Exogenous Shocks Facility Trust.


Go

toch leuke dingen doen,"SEIKERD"!!!!!!!!


@" SEIKERD"!!!!!!!!


u kunt vast onderbouwen welke go u onlangs als leuk ding bezocht.


De viezitering van JOU achtervolgt uw slappelosse nachten.


Sterkte ermee.

't WIJST ZICH VANZELF.  Lachen is gezonder. Treintje kwam ook zo......NOT.

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

http://www.starnieuws.com/index.php/wel … item/43786


" De armoede in Suriname
Armoede in Suriname is het gevolg van instabiliteit van de economie door inflatie en devaluatie van de munteenheid. Suriname kent geen extreme vormen van armoede. Sedert 2015 is door een inflatie van 60%, devaluatie van 100% en werkloosheid van meer dan 10% het verval in armoede toegenomen onder huishoudens. Armen proberen te overleven in de informele sector, terwijl veel huishoudens afhankelijk zijn van levensmiddelen pakketten en financiële ondersteuning uit het buitenland.

Waarom leeft een groot deel van de beroepsbevolking van Suriname onder de armoedegrens, ondanks de classificatie als 17e rijkste land?"

==================

Een goed geschreven verhaal dus lezen!?!

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

8,100 (edited by xzqc33 2017-10-18 12:17:30)

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Henry S. Goed bericht en gelezen. “Het zei zo”, mag ik helaas schrijven. De welvaart van de meeste landen wordt zeker ook bepaald door de mensen hun cultuur. Om je een idee te geven van wat ik bedoel, hetvolgende. In 1946 als heel veel landen bijeen komen als UN, wordt besloten dat alle lidstaten in het jaar 1950 een volkstelling zouden houden (ook geweest in Su). Nu komt het: Nederland had toen10,3 miljoen inwoners en Blangladesh 10,7 miljoen: een geringe 4% meer. Maar dan: In 2016 had NL 17 miljoen inwoners en Bangladesh had er 160 miljoen. Prof Keynes zei meer dan een eeuw geleden: “als de bevolking van een land sneller groeit dan haar economie, zal de bevolking alleenmaar armer worden”. Dus bevolkingsgroei dempen is een goeie, vraag maar aan die chinezen. Maar gezinsplanning bespreekbaar maken is taboe in meer dan 150 landen. Onbespreekbaar door de lokale godsdienstmaffia: de bischip, de pandit, de rabbij, de iemaam roepen allemaal een hele luide “neen”; en zie de kuddes volgen de hoeders. In Su zeggen de mensen van de ene etniciteit: “die anderen mogen beginnen met een lager geboortencijfer”.


Su is in een paar jaar tijd alle sterke kaarten uit de hand geslagen (kaartspel hier bedoeld als metafoor voor de wereldhandel). Geen suikerexport meer, geen rijstexport meer, geen bauxietexport meer, geenhoutexport meer, olieprijs omlaag, lage goudprijs en van 80% van de goudwinning wordt gezwegen. Wat blijft over: laat mij het heel kort door de bocht formuleren. Su kent ten eerste binnen alle redelijkheid, ondanks de echte absolute armoe, toch nog een nobele vorm van ethiek: “wij willen Wageningen niet omzetten in de grootste wietplantage ter wereld. Had makkelijk gekund, maar 'ethiek' mensen, wij nette mensen doen zo iets (nog?) niet, ondanks alles”. Een sterke troefkaart van Su: een vakantieland voor europeanen, is met het grof vuil meegegeven door de overheid. Zoals ze roepen: “wij haten toerisme”. “Alle Europeanen lijken op Hollanders, wij haten Hollanders en daarom haten wij dus alle  Europeanen, en daarom willen wij geen toerisme”. Ze zijn liever arm, dan gastland voor easy money. Helaas pindasoep.


Elk volk krijgt de regering die het verdient, en elke regering kan dus kiezen voor vrijwillige armoe. In feite is dat de 'default results' voor 24 uur per dag in de hangmat doorbrengen. Kan ik ook hoor.


Hier is een dikk tyuri (130 dB) misschien wel op zijn plaats.

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile