Re: Voortgang proces Decembermoorden

sabidiri wrote:

Tje poti wij slaven van Suriname  lezen jullie Anton de kom en jullie zullen begrijpen dat onze eigen regering methodes hanteert  van die ptattas


Dus dat.
En meer verworvenheden in het diplomatieke veld...


Paspoortje nodig?
Ambassadetje nodig
kettinkje nodig?

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

3,277

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Geen ENE reet gaat DOOR!

zonnigsuri wrote:
sabidiri wrote:

Tje poti wij slaven van Suriname  lezen jullie Anton de kom en jullie zullen begrijpen dat onze eigen regering methodes hanteert  van die ptattas


Dus dat.
En meer verworvenheden in het diplomatieke veld...


Paspoortje nodig?
Ambassadetje nodig
kettinkje nodig?

Re: Voortgang proces Decembermoorden

@paraciteerder,


Uw voorkeur is bekend. Ook u kunt er echter niet omheen. Ondanks alle zandgestrooi is de strafeis bekendgemaakt.


Dhr Ritfeld heeft geen strafeis.
Daarom zal hij waarschijnlijk geen straf opgelegd krijgen.


Het strafproces vanwege de Decembermoorden is in volle gang.
De grondwet verbiedt inmenging in lopende processen.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

3,279

Re: Voortgang proces Decembermoorden

A sani die dee na kafowroe ede na fajawatra o poering gi ing!
zonnigsuri wrote:

@paraciteerder,


Uw voorkeur is bekend. Ook u kunt er echter niet omheen. Ondanks alle zandgestrooi is de strafeis bekendgemaakt.


Dhr Ritfeld heeft geen strafeis.
Daarom zal hij waarschijnlijk geen straf opgelegd krijgen.


Het strafproces vanwege de Decembermoorden is in volle gang.
De grondwet verbiedt inmenging in lopende processen.

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Paraman wrote:


zonnigsuri wrote:

@paraciteerder,


Uw voorkeur is bekend. Ook u kunt er echter niet omheen. Ondanks alle zandgestrooi is de strafeis bekendgemaakt.


Dhr Ritfeld heeft geen strafeis.
Daarom zal hij waarschijnlijk geen straf opgelegd krijgen.


Het strafproces vanwege de Decembermoorden is in volle gang.
De grondwet verbiedt inmenging in lopende processen.


@ Paraciteerder,


Hartelijk dank voor het inmengingsvrij herhalen van de waarachtige boodschap.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Miedja-ORIGINAL wrote:

GoED FATSOEN MOET ERTOE LEIDEN DAT ESSED NIET LANGER ACHTER HET STUUR PLAATS NEEMT. DIE GEK IS DE KLUTS VOLLEDIG KWIJT.HE'S LOSING IT COMPLETELY!


Reactie Comité op Hugo Essed
01 Sep, 02:48
foto


Voormalig volksmilitielid Hugo Essed heeft op Starnieuws met modder gegooid naar het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld en de Nationale Commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld. In dit stuk gaan we in op zijn stellingen en laten de modder liggen.


Essed stelt dat commissielid Sandew Hira door het Kabinet van de President is ingehuurd om het project de getuigenis uit te voeren. Hira heeft herhaaldelijk tijdens persconferenties in antwoord op vragen van journalisten volledige openheid gegeven over de financiering van het project.


In een beschaafde samenleving geldt de regel dat degenen die beschuldiging van
incorrect gedrag uiten met bewijzen moeten komen. Als iemand zou zeggen dat Hugo Essed een dief en moordenaar is, dan moet die persoon met bewijzen komen. Als die persoon dat niet doet, dan maakt hij of zij zich schuldig aan laster. Het is niet aan de beschuldigde, in dit geval Essed, om aan te tonen dat hij geen dief en moordenaar is.


Als Essed stelt dat Hira is ingehuurd door het kabinet, dan moet hij met bewijzen komen. Doet hij dat niet, dan kan iedereen vaststellen dat hij laster verspreidt. Dit zijn de regels van beschaafde omgang in onze samenleving. Die regels krijgen studenten Rechten behandeld in hun eerste collegejaar.


Esseds lasterlijk stuk bevat feitelijke onjuistheden. Hij stelt dat Comité voorzitter Jeroe op instigatie van het Kabinet tot voorzitter is benoemd van de Nationale Commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld. Dat is onjuist.
Het Comité heeft bij de regering erop aangedrongen om een Nationale Commissie in het leven te roepen om het werk van het Comité te ondersteunen met de middelen en infrastructuur van de overheid. Het werk van het Comité is van nationaal belang en daarom moet de Staat dat werk ondersteunen. Het Comité ontvangt geen subsidie, maar de activiteiten kosten wel geld.


Om ervoor te zorgen dat de ondersteuning vanuit de overheid op een vlotte manier verloopt heeft het Comité de regering voorgesteld om Comité voorzitter Jeroe tot voorzitter van de Commissie te maken. Anders dan Essed doet voorkomen is het het Comité dat de regering heeft voorgesteld om Jeroe voorzitter te maken, niet omgekeerd. Essed had gewoon een telefoontje kunnen plegen met Jeroe om de feiten te achterhalen. Maar hij is niet geïnteresseerd in feiten, maar in laster.


Essed vindt het kennelijk problematisch dat vanuit het Kabinet Kenneth Slooten en Henk Herrenberg in de Commissie zitten. Het Comité vindt het een voordeel dat zij in de Commissie zitten, juist vanwege de noodzaak om de overheid te committeren
om het werk van het Comité te ondersteunen.


Het Comité waardeert ook de bijdragen van andere commissieleden die uit religieuze gemeenschappen komen zoals de EBG, de islamitische gemeenschap en het Volle Evangelie. Essed heeft liever dat het Comité machteloos is en meer woorden dan daden toont. Essed stelt dat het Comité activiteiten organiseert met overheidsmiddelen en vindt dat kwalijk.


Het Comité vindt dat activiteiten op het gebied van dialoog, verzoening, waarheidsvinding en gerechtigheid wel getrokken moet worden door de slachtoffers, maar de staat dient dat werk te ondersteunen omdat het door de hele samenleving gedragen moet worden. De staat moet een actieve rol spelen om politiek geweld op te lossen.

Daarom is het ook heel juist dat een Dag van Nationale Rouw of een Nationale
Conferentie over dialoog, verzoening, waarheidsvinding en gerechtigheid door de staat wordt ondersteund. Daar is niets mis mee. Integendeel. Essed wil geen dialoog, verzoening, waarheidsvinding en gerechtigheid. Hij wil wraak en vooral haat zaaien. Daar is om morele redenen en goed fatsoen alles mis mee.


Essed presenteert de uitspraak van Jeroe “Als we samen kunnen feesten, dan moeten we ook samen kunnen rouwen” als een oproep om rouwen te beschouwen als een vorm van feesten. Dit is niet zomaar een uitspraak. Het is het motto van het Comité. Essed heeft het alleen niet begrepen. Dit is een kwestie van een goede beheersing van de Nederlandse taal. De formulering “Als... dan” betekent in het Nederlands dat het vermogen om samen te kunnen feesten gebruikt kan worden om ook andere dingen samen te doen, zoals rouwen. Het betekent niet dat rouwen hetzelfde is als feesten. De regel over “Als ... dan” wordt behandeld in de lessen Nederlands in de vierde klas van de lagere school.


Hira heeft op de Dag van Nationale Rouw aan de hand van uitspraken van nabestaanden van politiek geweld tijdens de binnenlandse oorlog aangegeven hoe zij aankijken tegen de monopolisering van leed door de 8 Decembergroep.
Die nabestaanden hebben het recht om gehoord te worden. Essed probeert consequent met de monopolisering van leed van 8 December het leed van andere groepen weg te duwen. Dat is om morele redenen en goed fatsoen onacceptabel.


Het Comité heeft een wet Erkenning Politiek Geweld opgesteld. Die wet is via een handtekeningenactie ondersteund door ruim 7.000 mensen. In Nederland is naar verhouding 1.200 handtekeningen genoeg om vanuit de bevolking een wet aan het parlement voor te leggen. Het Comité heeft DNA-voorzitter Jenny Simons gevraagd om de wet in het parlement te behandelen. Zij heeft tegenover het Comité verklaard dat het de bedoeling is om de wet in oktober te agenderen.


In tegenstelling tot Essed baseert het Comité zich niet op anonieme bronnen (iedereen kan van alles en nog wat verzinnen), maar op transparantie. De Wet is niet geheim. Het staat al maanden op de website van het Comité. Iedereen kan de artikelen bestuderen en weten wat DNA zal behandelen. Het Comité had zelfs een oproep gedaan om wijzigingen voor te stellen. Kortom, de Wet is een volstrekte publieke aangelegenheid en heeft niets geheimzinnigs.


Het is typisch voor de stijl van laster en haat zaaien dat Essed anonieme bronnen aanhaalt om te doen voorkomen alsof er een geheime agenda is m.b.t. de wet. Essed toont een totaal gebrek aan fatsoen en moraal door mensen die familieleden
hebben verloren vanwege politiek geweld en trauma’s daaraan hebben overgehouden neer te zetten als opportunisten die een macaber feestje vieren door een nationale conferentie te willen organiseren over dialoog, verzoening, waarheidsvinding en gerechtigheid.


Al ben je het politiek niet eens met andere nabestaanden, maar je kunt tenminste het fatsoen opbrengen om ze het recht te gunnen om hun eigen leed te verwerken op de manier zoals ze dat zelf willen. Het is typerend voor de stijl en het woordgebruik van Essed dat dat fatsoen volledig ontbreekt. Iedereen heeft het recht op vrijheid van meningsuiting, dus ook het recht om haat te zaaien en mensen te beledigen. Dat is in de wet vastgelegd. Of je dat wil doen, is niet
vastgelegd in de wet, maar in beschaafde omgangsvormen, in moraal en fatsoen.


Humphry Jeroe
Namens het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld

Als in eerste instantie GERECHTIGHEID plaats vindt, blijven excessen uit om welke vaak nog harder wordt "geroepen" om "GERECHTIGHEID"

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Voortgang proces DecembermoordenOpstarten,
oproepen,
verhoren,
getuigenissen,
amnesie,
amnestie geregel,
strafeis voorgenomen,
inmenging lopend proces,
inmenging gecoupeerd,
strafeis verkondigd en gepubliceerd,
publicatie datum volgende zitting


rechters aan zet.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Advocaat Knoops mag Mariniers 'beëindigingsactie' De Punt bijstaan van rechter

Advocaat Geert-Jan Knoops mag de mariniers bijstaan die de 'beëindigingsactie' uitvoerden van de treinkaping door Zuid-Molukkers in de zomer van 1977. Tijdens de regiezitting in de civiele procedure hierover, maandag, liet mensenrechtenadvocaat Liesbeth Zegveld haar bezwaar vallen.

https://www.volkskrant.nl/binnenland/ad … ~a4514850/

=============================================================

Voor de mensen die 1982 lang geleden vinden; zie hier wat er in een echte democratie gebeurd.

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

Re: Voortgang proces Decembermoorden

sprookjesvrouw no 9 meent:


"....die zielige figuren zitten in die familie Oemrawsingh, net als jij zogenaamde nabestaanden


en ondertussen hun eigen familie belazeren.


...uit het sprookjesbos, vraag aan .. Mahabier hoeveel geld ... achterovergedrukt ... van het verzet.
De huurlingenleider Dr. John, die zich bij Brunswijk aansloot, had ze gelijk door,.. volgens hem bedrogen ze iedereen en gaven ze anderen de schuld.

================================================


@sprookjessprokkel,


Een en ander zal geen invloed hebben op de rechters die zich buigen over het lot van de verdachten van de Decembermoorden.


Slechts meneer Ritfeld is gevrijwaard wegens gebrek aan bewijs.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

3,285

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Dat hele LULprojekt gaat nergens over.
Vrede en harmonie liggen niet voor het oprapen op straat.


zonnigsuri wrote:

sprookjesvrouw no 9 meent:


"....die zielige figuren zitten in die familie Oemrawsingh, net als jij zogenaamde nabestaanden


en ondertussen hun eigen familie belazeren.


...uit het sprookjesbos, vraag aan .. Mahabier hoeveel geld ... achterovergedrukt ... van het verzet.
De huurlingenleider Dr. John, die zich bij Brunswijk aansloot, had ze gelijk door,.. volgens hem bedrogen ze iedereen en gaven ze anderen de schuld.

================================================


@sprookjessprokkel,


Een en ander zal geen invloed hebben op de rechters die zich buigen over het lot van de verdachten van de Decembermoorden.


Slechts meneer Ritfeld is gevrijwaard wegens gebrek aan bewijs.

Re: Voortgang proces Decembermoorden

@ Paraciteerder,Babbelen en brabbelen, ingezonden brieven, persconferenties, zand in de motor, verhaaltjes voor de vaak, intimideren van door jezelf geinstalleerde PG, tot zelfs het hoogste instituut van het volk voor je karretje willen spannen,


T heeft geen juridisch belang. Ook blijft uiteraard overeind dat:
Een en ander geen invloed zal hebben op de rechters die zich buigen over het lot van de verdachten van de Decembermoorden.


Slechts meneer Ritfeld is gevrijwaard wegens gebrek aan bewijs.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

3,287

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Het is bijna half oktober 2017. Waar blijft het vonnis? Of toch amnestie?

3,288

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Op dit moment is hij tijdelijk geen president. Een mooie gelegenheid lijkt mij.

Je nabestaanden herinneren je niet om je rijkdom maar om je prestaties en realisaties.
DEEDEEDBEE NÉÉ

3,289

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Dat vonnis gaat rechtstreeks in de vuilnisbak of stop het anders maar in jou achtersteven.
Neus wrote:

Op dit moment is hij tijdelijk geen president. Een mooie gelegenheid lijkt mij.

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Waterkanters,


u kunt het noemen zoals u wilt. Staatsgrepers, martelaars, moordenaars, refo;s. slagers, ondernemers. suldaten, kiespijn-, hoofdpijn- of buitenkantpijnlijders, googelaars, schakers, slapelosse nachters, wisselgeld gunners


Feit blijft dat vele misdaden moorden en martelingen zijn gepleegd waarvan er door aanhoudende inspanningen slechts een aantal voor de rechter zijn gekomen.


De rechterlijke molens draaien gestaag hoewel om allerlei redenen langzaam.


De strafeis van twintig jaar is geformuleerd en is tot op heden nog zonder contest.


Een rechtszitting van de meervoudige kamer is aanstaande. Naar verwachting zal vonnis worden gewezen.


De onafhankelijke rechters kunnen echter ook besluiten een datum later in de tijd te plannen en zo uitstel te verlenen opdat alle verdachten in gezondheid aanwezig kunnen zijn bij het vonnis.

't WIJST ZICH VANZELF.  Lachen is gezonder. Treintje kwam ook zo......NOT.

3,291

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Al sinds jaar en dag staat er 1 zich met ferve op te dringen als vader des vaderlands Die zal ke potie al een ons wegen onderhand. Alleen stemmen tellen en geen dieRASpora gezeurrrr!ZonnigeStaat wrote:

Waterkanters,


u kunt het noemen zoals u wilt. Staatsgrepers, martelaars, moordenaars, refo;s. slagers, ondernemers. suldaten, kiespijn-, hoofdpijn- of buitenkantpijnlijders, googelaars, schakers, slapelosse nachters, wisselgeld gunners


Feit blijft dat vele misdaden moorden en martelingen zijn gepleegd waarvan er door aanhoudende inspanningen slechts een aantal voor de rechter zijn gekomen.


De rechterlijke molens draaien gestaag hoewel om allerlei redenen langzaam.


De strafeis van twintig jaar is geformuleerd en is tot op heden nog zonder contest.


Een rechtszitting van de meervoudige kamer is aanstaande. Naar verwachting zal vonnis worden gewezen.


De onafhankelijke rechters kunnen echter ook besluiten een datum later in de tijd te plannen en zo uitstel te verlenen opdat alle verdachten in gezondheid aanwezig kunnen zijn bij het vonnis.

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Waterkanters,


Inzake rechtsgang en daaruitvoortvloeiend alle zaken die onder de rechter zijn is het bij wet verboden zich te mengen.


Dat de martelingen en ' op de vlucht in de borst geexecuteerde" van meerdere Surinamers uiteindelijk na een proces van jaren een duidelijke onvoorwaardelijke en ondubbelzinnige strafeis heeft opgeleverd kan gezien de omstandigheden waarachtig revolutionair benoemd worden.


Echter vonnis wijzen is en blijft primair en subsidiair aan de rechters voorbehouden.


Dat beginsel heeft nog niet ieder begrepen.

't WIJST ZICH VANZELF.  Lachen is gezonder. Treintje kwam ook zo......NOT.

3,293

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Jij mag dan stokken breken in je achtersteven, "DDB overleeft jullie allemaal, stuk voor stuk"! Stelletje loosers!!!


ZonnigeStaat wrote:

Waterkanters,


Inzake rechtsgang en daaruitvoortvloeiend alle zaken die onder de rechter zijn is het bij wet verboden zich te mengen.


Dat de martelingen en ' op de vlucht in de borst geexecuteerde" van meerdere Surinamers uiteindelijk na een proces van jaren een duidelijke onvoorwaardelijke en ondubbelzinnige strafeis heeft opgeleverd kan gezien de omstandigheden waarachtig revolutionair benoemd worden.


Echter vonnis wijzen is en blijft primair en subsidiair aan de rechters voorbehouden.


Dat beginsel heeft nog niet ieder begrepen.

3,294

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Waarom proberen jullie het dan niet? Stel lafaards!Neus wrote:

Op dit moment is hij tijdelijk geen president. Een mooie gelegenheid lijkt mij.

3,295

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Het imorele zit hem hierin dat het bij deze MAPIEMISTEN veeleer gaat om macht dan dat hele 8 december geroeptoeter.

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Waw


Wat paraciteerders niet kunnen of willen begrijpen is dat geen enkel zandkorrel die in de motor van de justismachine en specefiek in de werking van het strafproces vanwege  de martelingen en executies van Surinamers is gepoogd te stoppen een sikkepit heeft veranderd.


Noch de wraking noch een wet na datum noch amnesie
noch intimidatie


De strafeis is geformuleerd en luidt ondermeer onvoorwaardelijk 20 jaar.


Dat dhr Ritfeld nu zijn recht waarschijnlijk niet meer hoeft te zoeken in het buitenland is voor hem een geruststelling.


De rechters zijn op dit moment de enigen die aan zet zijn en kunnen besluiten vonnis te wijzen.

't WIJST ZICH VANZELF.  Lachen is gezonder. Treintje kwam ook zo......NOT.