Re: Voortgang proces Decembermoorden

sabidiri wrote:

Tje poti wij slaven van Suriname  lezen jullie Anton de kom en jullie zullen begrijpen dat onze eigen regering methodes hanteert  van die ptattas


Dus dat.
En meer verworvenheden in het diplomatieke veld...


Paspoortje nodig?
Ambassadetje nodig
kettinkje nodig?

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

3,277

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Geen ENE reet gaat DOOR!

zonnigsuri wrote:
sabidiri wrote:

Tje poti wij slaven van Suriname  lezen jullie Anton de kom en jullie zullen begrijpen dat onze eigen regering methodes hanteert  van die ptattas


Dus dat.
En meer verworvenheden in het diplomatieke veld...


Paspoortje nodig?
Ambassadetje nodig
kettinkje nodig?

Re: Voortgang proces Decembermoorden

@paraciteerder,


Uw voorkeur is bekend. Ook u kunt er echter niet omheen. Ondanks alle zandgestrooi is de strafeis bekendgemaakt.


Dhr Ritfeld heeft geen strafeis.
Daarom zal hij waarschijnlijk geen straf opgelegd krijgen.


Het strafproces vanwege de Decembermoorden is in volle gang.
De grondwet verbiedt inmenging in lopende processen.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

3,279

Re: Voortgang proces Decembermoorden

A sani die dee na kafowroe ede na fajawatra o poering gi ing!
zonnigsuri wrote:

@paraciteerder,


Uw voorkeur is bekend. Ook u kunt er echter niet omheen. Ondanks alle zandgestrooi is de strafeis bekendgemaakt.


Dhr Ritfeld heeft geen strafeis.
Daarom zal hij waarschijnlijk geen straf opgelegd krijgen.


Het strafproces vanwege de Decembermoorden is in volle gang.
De grondwet verbiedt inmenging in lopende processen.

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Miedja-ORIGINAL wrote:

GoED FATSOEN MOET ERTOE LEIDEN DAT ESSED NIET LANGER ACHTER HET STUUR PLAATS NEEMT. DIE GEK IS DE KLUTS VOLLEDIG KWIJT.HE'S LOSING IT COMPLETELY!


Reactie Comité op Hugo Essed
01 Sep, 02:48
foto


Voormalig volksmilitielid Hugo Essed heeft op Starnieuws met modder gegooid naar het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld en de Nationale Commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld. In dit stuk gaan we in op zijn stellingen en laten de modder liggen.


Essed stelt dat commissielid Sandew Hira door het Kabinet van de President is ingehuurd om het project de getuigenis uit te voeren. Hira heeft herhaaldelijk tijdens persconferenties in antwoord op vragen van journalisten volledige openheid gegeven over de financiering van het project.


In een beschaafde samenleving geldt de regel dat degenen die beschuldiging van
incorrect gedrag uiten met bewijzen moeten komen. Als iemand zou zeggen dat Hugo Essed een dief en moordenaar is, dan moet die persoon met bewijzen komen. Als die persoon dat niet doet, dan maakt hij of zij zich schuldig aan laster. Het is niet aan de beschuldigde, in dit geval Essed, om aan te tonen dat hij geen dief en moordenaar is.


Als Essed stelt dat Hira is ingehuurd door het kabinet, dan moet hij met bewijzen komen. Doet hij dat niet, dan kan iedereen vaststellen dat hij laster verspreidt. Dit zijn de regels van beschaafde omgang in onze samenleving. Die regels krijgen studenten Rechten behandeld in hun eerste collegejaar.


Esseds lasterlijk stuk bevat feitelijke onjuistheden. Hij stelt dat Comité voorzitter Jeroe op instigatie van het Kabinet tot voorzitter is benoemd van de Nationale Commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld. Dat is onjuist.
Het Comité heeft bij de regering erop aangedrongen om een Nationale Commissie in het leven te roepen om het werk van het Comité te ondersteunen met de middelen en infrastructuur van de overheid. Het werk van het Comité is van nationaal belang en daarom moet de Staat dat werk ondersteunen. Het Comité ontvangt geen subsidie, maar de activiteiten kosten wel geld.


Om ervoor te zorgen dat de ondersteuning vanuit de overheid op een vlotte manier verloopt heeft het Comité de regering voorgesteld om Comité voorzitter Jeroe tot voorzitter van de Commissie te maken. Anders dan Essed doet voorkomen is het het Comité dat de regering heeft voorgesteld om Jeroe voorzitter te maken, niet omgekeerd. Essed had gewoon een telefoontje kunnen plegen met Jeroe om de feiten te achterhalen. Maar hij is niet geïnteresseerd in feiten, maar in laster.


Essed vindt het kennelijk problematisch dat vanuit het Kabinet Kenneth Slooten en Henk Herrenberg in de Commissie zitten. Het Comité vindt het een voordeel dat zij in de Commissie zitten, juist vanwege de noodzaak om de overheid te committeren
om het werk van het Comité te ondersteunen.


Het Comité waardeert ook de bijdragen van andere commissieleden die uit religieuze gemeenschappen komen zoals de EBG, de islamitische gemeenschap en het Volle Evangelie. Essed heeft liever dat het Comité machteloos is en meer woorden dan daden toont. Essed stelt dat het Comité activiteiten organiseert met overheidsmiddelen en vindt dat kwalijk.


Het Comité vindt dat activiteiten op het gebied van dialoog, verzoening, waarheidsvinding en gerechtigheid wel getrokken moet worden door de slachtoffers, maar de staat dient dat werk te ondersteunen omdat het door de hele samenleving gedragen moet worden. De staat moet een actieve rol spelen om politiek geweld op te lossen.

Daarom is het ook heel juist dat een Dag van Nationale Rouw of een Nationale
Conferentie over dialoog, verzoening, waarheidsvinding en gerechtigheid door de staat wordt ondersteund. Daar is niets mis mee. Integendeel. Essed wil geen dialoog, verzoening, waarheidsvinding en gerechtigheid. Hij wil wraak en vooral haat zaaien. Daar is om morele redenen en goed fatsoen alles mis mee.


Essed presenteert de uitspraak van Jeroe “Als we samen kunnen feesten, dan moeten we ook samen kunnen rouwen” als een oproep om rouwen te beschouwen als een vorm van feesten. Dit is niet zomaar een uitspraak. Het is het motto van het Comité. Essed heeft het alleen niet begrepen. Dit is een kwestie van een goede beheersing van de Nederlandse taal. De formulering “Als... dan” betekent in het Nederlands dat het vermogen om samen te kunnen feesten gebruikt kan worden om ook andere dingen samen te doen, zoals rouwen. Het betekent niet dat rouwen hetzelfde is als feesten. De regel over “Als ... dan” wordt behandeld in de lessen Nederlands in de vierde klas van de lagere school.


Hira heeft op de Dag van Nationale Rouw aan de hand van uitspraken van nabestaanden van politiek geweld tijdens de binnenlandse oorlog aangegeven hoe zij aankijken tegen de monopolisering van leed door de 8 Decembergroep.
Die nabestaanden hebben het recht om gehoord te worden. Essed probeert consequent met de monopolisering van leed van 8 December het leed van andere groepen weg te duwen. Dat is om morele redenen en goed fatsoen onacceptabel.


Het Comité heeft een wet Erkenning Politiek Geweld opgesteld. Die wet is via een handtekeningenactie ondersteund door ruim 7.000 mensen. In Nederland is naar verhouding 1.200 handtekeningen genoeg om vanuit de bevolking een wet aan het parlement voor te leggen. Het Comité heeft DNA-voorzitter Jenny Simons gevraagd om de wet in het parlement te behandelen. Zij heeft tegenover het Comité verklaard dat het de bedoeling is om de wet in oktober te agenderen.


In tegenstelling tot Essed baseert het Comité zich niet op anonieme bronnen (iedereen kan van alles en nog wat verzinnen), maar op transparantie. De Wet is niet geheim. Het staat al maanden op de website van het Comité. Iedereen kan de artikelen bestuderen en weten wat DNA zal behandelen. Het Comité had zelfs een oproep gedaan om wijzigingen voor te stellen. Kortom, de Wet is een volstrekte publieke aangelegenheid en heeft niets geheimzinnigs.


Het is typisch voor de stijl van laster en haat zaaien dat Essed anonieme bronnen aanhaalt om te doen voorkomen alsof er een geheime agenda is m.b.t. de wet. Essed toont een totaal gebrek aan fatsoen en moraal door mensen die familieleden
hebben verloren vanwege politiek geweld en trauma’s daaraan hebben overgehouden neer te zetten als opportunisten die een macaber feestje vieren door een nationale conferentie te willen organiseren over dialoog, verzoening, waarheidsvinding en gerechtigheid.


Al ben je het politiek niet eens met andere nabestaanden, maar je kunt tenminste het fatsoen opbrengen om ze het recht te gunnen om hun eigen leed te verwerken op de manier zoals ze dat zelf willen. Het is typerend voor de stijl en het woordgebruik van Essed dat dat fatsoen volledig ontbreekt. Iedereen heeft het recht op vrijheid van meningsuiting, dus ook het recht om haat te zaaien en mensen te beledigen. Dat is in de wet vastgelegd. Of je dat wil doen, is niet
vastgelegd in de wet, maar in beschaafde omgangsvormen, in moraal en fatsoen.


Humphry Jeroe
Namens het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld

Als in eerste instantie GERECHTIGHEID plaats vindt, blijven excessen uit om welke vaak nog harder wordt "geroepen" om "GERECHTIGHEID"

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Voortgang proces DecembermoordenOpstarten,
oproepen,
verhoren,
getuigenissen,
amnesie,
amnestie geregel,
strafeis voorgenomen,
inmenging lopend proces,
inmenging gecoupeerd,
strafeis verkondigd en gepubliceerd,
publicatie datum volgende zitting


rechters aan zet.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Advocaat Knoops mag Mariniers 'beëindigingsactie' De Punt bijstaan van rechter

Advocaat Geert-Jan Knoops mag de mariniers bijstaan die de 'beëindigingsactie' uitvoerden van de treinkaping door Zuid-Molukkers in de zomer van 1977. Tijdens de regiezitting in de civiele procedure hierover, maandag, liet mensenrechtenadvocaat Liesbeth Zegveld haar bezwaar vallen.

https://www.volkskrant.nl/binnenland/ad … ~a4514850/

=============================================================

Voor de mensen die 1982 lang geleden vinden; zie hier wat er in een echte democratie gebeurd.

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

Re: Voortgang proces Decembermoorden

sprookjesvrouw no 9 meent:


"....die zielige figuren zitten in die familie Oemrawsingh, net als jij zogenaamde nabestaanden


en ondertussen hun eigen familie belazeren.


...uit het sprookjesbos, vraag aan .. Mahabier hoeveel geld ... achterovergedrukt ... van het verzet.
De huurlingenleider Dr. John, die zich bij Brunswijk aansloot, had ze gelijk door,.. volgens hem bedrogen ze iedereen en gaven ze anderen de schuld.

================================================


@sprookjessprokkel,


Een en ander zal geen invloed hebben op de rechters die zich buigen over het lot van de verdachten van de Decembermoorden.


Slechts meneer Ritfeld is gevrijwaard wegens gebrek aan bewijs.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

3,284

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Dat hele LULprojekt gaat nergens over.
Vrede en harmonie liggen niet voor het oprapen op straat.


zonnigsuri wrote:

sprookjesvrouw no 9 meent:


"....die zielige figuren zitten in die familie Oemrawsingh, net als jij zogenaamde nabestaanden


en ondertussen hun eigen familie belazeren.


...uit het sprookjesbos, vraag aan .. Mahabier hoeveel geld ... achterovergedrukt ... van het verzet.
De huurlingenleider Dr. John, die zich bij Brunswijk aansloot, had ze gelijk door,.. volgens hem bedrogen ze iedereen en gaven ze anderen de schuld.

================================================


@sprookjessprokkel,


Een en ander zal geen invloed hebben op de rechters die zich buigen over het lot van de verdachten van de Decembermoorden.


Slechts meneer Ritfeld is gevrijwaard wegens gebrek aan bewijs.

Re: Voortgang proces Decembermoorden

@ Paraciteerder,Babbelen en brabbelen, ingezonden brieven, persconferenties, zand in de motor, verhaaltjes voor de vaak, intimideren van door jezelf geinstalleerde PG, tot zelfs het hoogste instituut van het volk voor je karretje willen spannen,


T heeft geen juridisch belang. Ook blijft uiteraard overeind dat:
Een en ander geen invloed zal hebben op de rechters die zich buigen over het lot van de verdachten van de Decembermoorden.


Slechts meneer Ritfeld is gevrijwaard wegens gebrek aan bewijs.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

3,286

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Het is bijna half oktober 2017. Waar blijft het vonnis? Of toch amnestie?

3,287

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Op dit moment is hij tijdelijk geen president. Een mooie gelegenheid lijkt mij.

Je nabestaanden herinneren je niet om je rijkdom maar om je prestaties en realisaties.
DEEDEEDBEE NÉÉ

3,288

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Dat vonnis gaat rechtstreeks in de vuilnisbak of stop het anders maar in jou achtersteven.
Neus wrote:

Op dit moment is hij tijdelijk geen president. Een mooie gelegenheid lijkt mij.

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Waterkanters,


u kunt het noemen zoals u wilt. Staatsgrepers, martelaars, moordenaars, refo;s. slagers, ondernemers. suldaten, kiespijn-, hoofdpijn- of buitenkantpijnlijders, googelaars, schakers, slapelosse nachters, wisselgeld gunners


Feit blijft dat vele misdaden moorden en martelingen zijn gepleegd waarvan er door aanhoudende inspanningen slechts een aantal voor de rechter zijn gekomen.


De rechterlijke molens draaien gestaag hoewel om allerlei redenen langzaam.


De strafeis van twintig jaar is geformuleerd en is tot op heden nog zonder contest.


Een rechtszitting van de meervoudige kamer is aanstaande. Naar verwachting zal vonnis worden gewezen.


De onafhankelijke rechters kunnen echter ook besluiten een datum later in de tijd te plannen en zo uitstel te verlenen opdat alle verdachten in gezondheid aanwezig kunnen zijn bij het vonnis.

't WIJST ZICH VANZELF.  Lachen is gezonder. Treintje kwam ook zo......NOT.

3,290

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Al sinds jaar en dag staat er 1 zich met ferve op te dringen als vader des vaderlands Die zal ke potie al een ons wegen onderhand. Alleen stemmen tellen en geen dieRASpora gezeurrrr!ZonnigeStaat wrote:

Waterkanters,


u kunt het noemen zoals u wilt. Staatsgrepers, martelaars, moordenaars, refo;s. slagers, ondernemers. suldaten, kiespijn-, hoofdpijn- of buitenkantpijnlijders, googelaars, schakers, slapelosse nachters, wisselgeld gunners


Feit blijft dat vele misdaden moorden en martelingen zijn gepleegd waarvan er door aanhoudende inspanningen slechts een aantal voor de rechter zijn gekomen.


De rechterlijke molens draaien gestaag hoewel om allerlei redenen langzaam.


De strafeis van twintig jaar is geformuleerd en is tot op heden nog zonder contest.


Een rechtszitting van de meervoudige kamer is aanstaande. Naar verwachting zal vonnis worden gewezen.


De onafhankelijke rechters kunnen echter ook besluiten een datum later in de tijd te plannen en zo uitstel te verlenen opdat alle verdachten in gezondheid aanwezig kunnen zijn bij het vonnis.

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Waterkanters,


Inzake rechtsgang en daaruitvoortvloeiend alle zaken die onder de rechter zijn is het bij wet verboden zich te mengen.


Dat de martelingen en ' op de vlucht in de borst geexecuteerde" van meerdere Surinamers uiteindelijk na een proces van jaren een duidelijke onvoorwaardelijke en ondubbelzinnige strafeis heeft opgeleverd kan gezien de omstandigheden waarachtig revolutionair benoemd worden.


Echter vonnis wijzen is en blijft primair en subsidiair aan de rechters voorbehouden.


Dat beginsel heeft nog niet ieder begrepen.

't WIJST ZICH VANZELF.  Lachen is gezonder. Treintje kwam ook zo......NOT.

3,292

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Jij mag dan stokken breken in je achtersteven, "DDB overleeft jullie allemaal, stuk voor stuk"! Stelletje loosers!!!


ZonnigeStaat wrote:

Waterkanters,


Inzake rechtsgang en daaruitvoortvloeiend alle zaken die onder de rechter zijn is het bij wet verboden zich te mengen.


Dat de martelingen en ' op de vlucht in de borst geexecuteerde" van meerdere Surinamers uiteindelijk na een proces van jaren een duidelijke onvoorwaardelijke en ondubbelzinnige strafeis heeft opgeleverd kan gezien de omstandigheden waarachtig revolutionair benoemd worden.


Echter vonnis wijzen is en blijft primair en subsidiair aan de rechters voorbehouden.


Dat beginsel heeft nog niet ieder begrepen.

3,293

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Waarom proberen jullie het dan niet? Stel lafaards!Neus wrote:

Op dit moment is hij tijdelijk geen president. Een mooie gelegenheid lijkt mij.

3,294

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Het imorele zit hem hierin dat het bij deze MAPIEMISTEN veeleer gaat om macht dan dat hele 8 december geroeptoeter.

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Waw


Wat paraciteerders niet kunnen of willen begrijpen is dat geen enkel zandkorrel die in de motor van de justismachine en specefiek in de werking van het strafproces vanwege  de martelingen en executies van Surinamers is gepoogd te stoppen een sikkepit heeft veranderd.


Noch de wraking noch een wet na datum noch amnesie
noch intimidatie


De strafeis is geformuleerd en luidt ondermeer onvoorwaardelijk 20 jaar.


Dat dhr Ritfeld nu zijn recht waarschijnlijk niet meer hoeft te zoeken in het buitenland is voor hem een geruststelling.


De rechters zijn op dit moment de enigen die aan zet zijn en kunnen besluiten vonnis te wijzen.

't WIJST ZICH VANZELF.  Lachen is gezonder. Treintje kwam ook zo......NOT.

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Terwijl paraciter meent:


´ Het organiseren van een nationale conferentie over de thema’s dialoog en verzoening op 6 december – op de vooravond van de 35e herdenking van de 8 decembermoorden – getuigt van een gebrek aan respect voor de slachtoffers van 8 december 1982 en hun nabestaanden,” reageert bisschop Karel Choennie op een brief van het Comité Nabestaanden en Slachtoffers Politiek Geweld.

Hij betreurt de organisatie van de conferentie “ten zeerste” en meldt er direct achteraan dat het Bisdom Paramaribo dit evenement niet ondersteunt en daar ook niet aan zal participeren. Het comité onder leiding van Humprey Jeroe had op 23 september een brief geschreven over eventuele samenwerking tussen de organisatie en het Bisdom Paramaribo.

“Het Bisdom respecteert en aanvaardt de onafhankelijkheid van de Rechterlijke Macht in het sinds 30 november 2007 aanhangig gemaakte strafzaak in de ‘Achtdecembermoorden’ en de ongehinderde voortzetting en afronding van dit proces,” schrijft de kerkelijke leider. “Voor ons geldt onherroepelijk dat elke vorm van bijdragen aan het proces van waarheidsvinding en gerechtigheid moet plaatsvinden binnen de constitutionele contouren van ons land.” Hij voegt eraan toe: “Deze voorwaarde geldt derhalve voor ons als fundamentele vereiste voor een eventuele samenwerking met uw comité.”


Bisschop Choennie onderstreept dat precies over deze voorwaarde er een belangrijk meningsverschil bestaat tussen het Bisdom en het Comité. “Dit maakt een samenwerking met u voor ons op dit moment onmogelijk.” Hij laat de deur open voor de toekomst als het comité van mening verandert over deze voorwaarde.
-


Dus dat!

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

3,297 (edited by Paraman 2017-10-29 09:48:19)

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Nochtans is er in october 2017 geen ene RRREET dorgegaan!

Die vuile huichelaars hebben uit pure wraak/vergelding bij bosjes voor zich laten doden door junkies, kindsoldaten en blanke huurlingen. Ga toch wwweg!

Re: Voortgang proces Decembermoorden

De revolutie van Nederland, niet van DDB, smile


Gastcolumn: Kamer moet geheime dossiers eisen over betrokkenheid bij coup door Bouterse
GastcolumnDe geheimzinnigheid van de Nederlandse staat over zijn rol rondom Bouterses coup ligt gevoelig, schrijft gastcolumnist Dave Ensberg-Kleijkers. 'Het is belangrijk eens de waarheid te vertellen.'


Er zijn van die geruchten die niet verdwijnen door ze te negeren of af te doen als 'onzin'. Zulke geruchten gaan alleen van tafel als er sprake is van volledige transparantie. Full disclosure. Laat ik voorop stellen dat ik van nature een hekel heb aan goedkope geruchten. Maar één gerucht blijft al jaren in mijn achterhoofd zitten. En dat niet alleen, ook in het achterhoofd van veel van de 350 duizend Surinaamse Nederlanders en 550 duizend Surinamers. Namelijk: 'De Nederlandse staat zou in 1980 een actieve rol hebben gespeeld bij de militaire coup van haar voormalige kolonie Suriname door Desi Bouterse in 1980.' Alleen volledige openheid van zaken kan dit hardnekkige gerucht de wereld uit helpen.


Suriname verliet in 1975 het Koninkrijk der Nederlanden en werd toen een onafhankelijke republiek. Amper vijf jaar daarna maakte het gejuich in Paramaribo plaats voor een militaire coup onder leiding van de huidige president Bouterse. Een coup met vele gevolgen die tot op de dag van vandaag nog merkbaar zijn. Ook voor mijn familie. Want als gevolg van het militaire regime van Bouterse zijn mijn ouders, mijn broer en zus gevlucht uit hun geliefde Suriname om de veiligheid van Nederland op te zoeken. Ik voel me mede daardoor als Surinaamse Nederlander sterk betrokken bij het land van mijn (voor)ouders.


Vanuit die persoonlijke betrokkenheid verscheen een half jaar geleden mijn artikel 'Zwijg niet langer over schending mensenrechten in Suriname' in deze krant. Vervolgens stelde CDA-Kamerlid Martijn van Helvert hierover Kamervragen aan toenmalig minister Koenders van Buitenlandse Zaken. Rap daarna kreeg dit Kamerlid de nodige verbale diarree over zich heen gestort. De kern van hun kritiek? Nederland moet zich met haar eigen zaken bezighouden en heeft haar recht verspeeld zich te mengen in Surinaamse aangelegenheden. Zo schreef ene 'Jeff Says' op Facebook, en ik citeer ongecensureerd:


'Beste Martijn van Helvert. Kan je misschien opdonderen en je bezighouden met Nederland? Als je dan toch iets over Suriname kwijtwil, zorg dan ervoor dat de geheime Suriname dossiers die wederom 50 jaar opgeborgen moeten blijven van jou geweldige regering vrij word gesteld, zodat iedereen weet wat voor stronterij jullie hier allemaal hebben uitgehaald en nog steeds uithalen. Zolang dat niet het geval is, hou dan je bek en ga lekker bezig zijn met kabinetsformatie of zo. Zakkenwasser.' Einde van dit verheffende citaat.


De 'geheime Suriname dossiers' waarnaar Says verwijst, zijn dezelfde dossiers waar dr. Peter Meel en dr. Ellen Klinkers in 2014 in deze krant aan refereren in hun artikel 'Open het archief over de staatsgreep in Suriname'. Zij betogen dat onafhankelijke deskundigen onderzoek moeten doen naar de Nederlandse betrokkenheid bij de coup in Suriname. 'Onderneemt het kabinet-Rutte niets, dan zal de Nederlandse regering ook de komende decennia de schijn tegen zich hebben en het 25 februari 1980-dossier de oorzaak van terugkerende wrevel en onwelkome speculaties blijven.' En zo geschiedde.


Anno 2017 is de relatie tussen Suriname en Nederland nog altijd gespannen. Humberto Tan zei het in de Johan Ferrier Lezing (2016) al treffend: 'Samenwerking met het voormalige moederland is bij voorbaat moeizaam. Want alles wat uit Nederland komt is 'verdacht'. Zelfs Surinamers uit Nederland, want 'die moeten niet denken dat ze ons komen vertellen wat we moeten doen'.' Tegen deze achtergrond ligt de geheimzinnigheid van de Nederlandse staat over zijn rol in Bouterses coup extra gevoelig.


Onderzoeksjournalisten van de televisieprogramma's Netwerk en Andere Tijden probeerden tevergeefs op basis van de Wet openbaarheid van bestuur het archief alsnog te delen met het publiek. In dat geheime archief schijnt onder meer een onderzoeksrapport van oud-militair majoor Koenders uit 1981 te zitten. Het gerucht gaat dat Koenders de Nederlandse betrokkenheid bij de coup van Bouterse klip en klaar heeft aangetoond.


Als zulke geruchten kloppen, betekent het impliciet dat de Nederlandse Staat in 1980 het internationaal recht heeft overtreden door de soevereiniteit van een bevriende, democratische natie willens en wetens te schenden. Des te belangrijker om eens de waarheid te vertellen.Hoe krijgen we nu de onderste steen boven? Oud-minister Koenders zei eind september in een Kamerdebat dat de Tweede Kamer nu aan zet is. Volgens hem is het namelijk de Kamer zelf die de bewuste dossiers tot 2060 geheim heeft verklaard en heeft laten wegstoppen in het Nationaal Archief. Zij kunnen in meerderheid nieuwbakken minister Zijlstra de opdracht geven om op korte termijn de dossiers alsnog met het publiek te delen. Ik verwacht als burger van dit land niet anders van mijn volksvertegenwoordiging en mijn overheid.

Transparantie en integriteit zijn immers gezaghebbende kernbegrippen van de 'Gedragscode goed openbaar bestuur'. Het wordt tijd naar die begrippen te handelen en het veelbesproken gerucht in het belang van zowel Suriname als Nederland eindelijk uit de wereld te helpen. Dan kunnen we samen dit onderdeel uit de gezamenlijke geschiedenis wellicht eens achter ons laten.


Dave Ensberg-Kleijkers is auteur van 'Bezielde Beschaving' (Uitgeverij Aspekt, 2017). Hij was deze maand gastcolumnist van de Volkskrant.


https://www.volkskrant.nl/opinie/gastco … ~a4524232/

======================================================================

"

Nochtans is er in october 2017 geen ene RRREET dorgegaan!

Die vuile huichelaars hebben uit pure wraak/vergelding bij bosjes voor zich laten doden door junkies, kindsoldaten en blanke huurlingen. Ga toch wwweg!""


Het getuigt van respect en een zeer humane houding van de rechterlijke macht om iemand die ernstig ziek is en zijn taak niet kan "vervullen" niet lastig te vallen met juridische zaken.


Maar hem en zijn familie d rust te gunnen, in de hoop dat  hij na zijn herstel??,  alsnog zijn straf niet ontloopt.

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Paraman wrote:

Nochtans is er in october 2017 geen ene RRREET dorgegaan!

Die vuile huichelaars hebben uit pure wraak/vergelding bij bosjes voor zich laten doden door junkies, kindsoldaten en blanke huurlingen. Ga toch wwweg!


Ze hebben je smeekbede bij de Krijgsraad gehoord!!! smile  smile 


Wegafsluiting in verband met Krijgsraadzittingen
Het Korps Politie Suriname (KPS) laat in een bekendmaking weten maakt bekend dat in verband met de Krijgsraadzittingen op maandag 30 en dinsdag 31 oktober het verkeer in de omgeving zal worden omgeleid.

Dit zal gebeuren vanaf 06.00 uur bij de Wulfingstraat vanaf de Henk Aronstraat. Dit deel zal voor het verkeer worden afgesloten.

Bestemmingsverkeer vanuit de Roseveltkade in de Wulfingstraat is wel toegestaan.(GFC)

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

Re: Voortgang proces Decembermoorden

Laat het recht zegevieren overal. Maar vooral de genen die zich als braafste jongetje in de klas voordoen en overal in de wereld menen te moeten bemoeien om anderen terecht te wijzen (zoals de VS dat doet en Nederland terwijl ze de allergrootste drugsdealers zijn) zullen ook berecht moeten worden.

De pot die de ketel verwijt.


Denk maar aan de misdaden van Nederland in Indonesië b.v. en niet te vergeten te slavernij waar ze nog steeds niet voor willen dokken.


Nederland runde eeuwenlang een drugskartel (en betaalde er zijn oorlogen mee)


350 jaar lang runde Nederland de opiumhandel in Indonesië en was er producent alsook leverancier hiervan. Laten deze dossiers nu ook eens openbaar worden.
En wat te zeggen van Nederlandse militairen die zwangere Indonesische vrouwen hun buiken open reten en foetussen doodden alsook de vele slachtingen en martelingen in de koloniale tijd? Maar ook nu hun acties in het Midden Oosten via NATO?https://decorrespondent.nl/7514/nederla … 6-9cf3bcd8


De strijd om de verovering van Bali kostte in 1906 honderden Balinezen het leven. Het drama wordt jaarlijks op 20 september met officiële bijeenkomsten en aandacht in de pers herdacht. In Nederland is dit drama - zoals voor meer koloniale geschiedenis geldt - compleet vergeten.


Het raadsel was: wat bewoog de Nederlandse overheid om Bali te veroveren? Volgens de toeristische gidsen wilde de koloniale overheid de grenzen afbakenen en het traditionele recht van de Balinezen om gestrande schepen te plunderen afschaffen. Maar er speelde duidelijk een verborgen belang: opium.‘Het lag geheel in de lijn der opiumpolitiek die als het eerste dat onder het gezag der Nederlandsche vlag te Kota Radja in Atjeh nodig was, niet een kerk deed verrijzen of een school of enige andere instelling van openbaar nut, maar een opiumkit! Het geld gaat boven de beteugeling der volkszonden en daarom hebben wij tweehonderd jaar lang de neiging tot amfioengenot bij de bevolking van Java en Madoera (en in de gehele archipel) laten wortelschieten en aangekweekt.’Want wat was die geschiedenis? Al in de beginjaren van de VOC in de zeventiende eeuw namen VOC-kapiteins vanuit Turkije, Perzië en vooral India kisten opium mee naar het oosten. Uitsluitend voor de handel, nooit voor eigen gebruik. Een belangrijk deel werd gebruikt als betaalmiddel voor specerijen elders in Azië, bijvoorbeeld voor zwarte peper in Cochin in India.


Al in 1613 vervoerde de VOC zo’n 200 ponden amfioen naar de Molukken. Nadat Cornelis Speelman in 1677 grote delen van Midden-Java had veroverd, eigende de VOC zich daar het alleenrecht op de import van opium toe. Chinese pachters kochten het, om die op hun beurt aan de consument te verkopen.


Deze relatie zou twee eeuwen standhouden. Zowel de Nederlandse overheid als de pachters verdienden kapitalen aan de kleinverbruikers. De opiumbaten leverden direct kasgeld op waarmee soldaten en klerken werden betaald.Maar ook nadat de VOC in 1800 van het toneel verdween, bleef de opiumhandel een belangrijke bron van inkomsten. In 1826 besliste koning Willem I dat de twee jaar eerder opgerichte Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) met ingang van 1 januari 1827 voor drie jaar het monopolie op de verkoop van opium voor Java en Madoera kreeg.


In 1894 begon Nederland daarom een proef, voorlopig uitsluitend op het eiland Madoera, met de Dienst der Opiumregie. Met deze dienst breidde de overheid het staatsmonopolie op de handel in opium voor het eerst uit tot de detailhandel. De overheid ging zelf leren ruwe opium te zuiveren en te koken naar de smaak van de plaatselijke gebruikers. Op het landgoed Struiswijk in de wijk Meester Cornelis bij Batavia opende het gouvernement een fabriek waar het ruwe opium van staatswege werd bereid tot rookopium.


Verpakt in degelijk gewaarmerkte tubes en kuipjes zou de staatsopium gemakkelijk zijn te onderscheiden van smokkelopium. Ambtenaren met een vast salaris gingen dit wettig opium nu in officiële opiumverkoopplaatsen rechtstreeks aan de gebruikers verkopen. Vanaf de inkoop in Turkije of India tot de verkoop aan de Madoerese schuiver beheerste de overheid nu de gehele commerciële keten, en maakte ze zo de grootst mogelijke winst.
Tussen 1825 en 1833 was de totale nettowinst van de NHM ongeveer zes miljoen gulden, waarvan de helft werd verdiend met de opiumhandel.De proef met de Dienst der Opiumregie werd een financieel succes. In 1904 bouwde de overheid in de Bataviase wijk Keramat (Weltevreden) een omvangrijke gouvernementsopiumfabriek, compleet met spoorlijn naar de haven om de wagons vol kisten met in bladeren verpakte ballen opium aan te voeren.


Jaarlijks importeerde de Nederlandsch-Indische overheid nu ruim honderd ton ruwe opium die in de staatsfabriek werd verwerkt tot ruim zeventig ton rookopium. Deze tjandoe bracht een van de grootste en best ingerichte industrieën naar Batavia. De overheid verkocht het gedurende de laatste halve eeuw in Nederlandsch-Indië (1890-1942) via een uitgebreid fijnmazig web van officiële opiumverkoopkantoren.


Het wordt nog opvallender: met het geld financierde Nederland de koloniale veroverings- en bezettingslegers. De Nederlandse Handel-Maatschappij stond toe dat officieren van het leger opium smokkelden, waarna zij een deel van de opbrengsten mochten houden. Veel inheemse huursoldaten gaven hun soldij zelfs terug in ruil voor opium, hun geliefde arbeidersdrug.Tja, overal in de wereld worden voor de show en om ons zand in ogen te strooien kleine misdadigers opgepakt en berecht door de allergrootste drugsdealers en genocideplegers van de wereld en de domme uncle Tommies en slaafjes juichen dan mee terwijl ze hun eigen geboorteland helpen verraden en leegroven. Dat OSPEN tuig is erger dan deze kleine bandieten. Opportunisten en schizofrenen kennen we hier genoegzaam op WKN

"Those who use religion for their own benefit are detestable. We are against such a situation and will not allow it. Those who use religion in such a manner have fooled our people; it is against just such people that we have fought and will continue to fight".

Mustafa Kemal Atatürk