Topic: Het sociale contract van Bouta betreft zijn megalomane ego.

Aan de hand van Armand Snijders is in dwtonline het falen van Bouterse als president omstandig weergegeven. Maar het probleem zit niet alleen bij de slaafse steunbetuigers van de afgod van Ocer. Het probleem zit hem ook in de mate van begrip bij het Surinaamse volk, over wat goede zeden is. Achtentwintig jaar lang was het een publiek geheim, welke rol Bouta bijvoorbeeld op 8 december 1982 gespeeld heeft. Het Surinaamse volk kan niet claimen niet geweten te hebben, dat Desi Delano Bouterse een veroordeelde drugscrimineel is. Toch maakte zij hem tot haar president.

Anders dan mijn landgenoten in het land van herkomst heb ik de ordinaire militaire staatsgreep van 25 februari 1980 van meet af aan veroordeeld. Dat was de opmaat naar de rechteloosheid in het Suriname van de jaren tachtig, welke door de tucht van een wrede caudillo werd afgedwongen. De zogenaamde Surinaamse revolutie is niets anders dan een absurdistische operette, welke zich in een roman van Gabriel Garcia Marquez lijkt af te spelen. Maar komende oktober zal ik mijn ‘finest moment’ beleven op het moment, dat de voorzitter van de krijgsraad het vonnis in het 8 decemberproces zal vellen.


ANALYSE: BOUTERSE IS HET VOLK VERGETEN
26/08/2017 17:09 - Armand Snijders


PARAMARIBO - Dinsdag werden na maandenlang steggelen de begroting van dit jaar en het Ontwikkelingsplan 2017-2021 door een meerderheid van De Nationale Assemblee goedgekeurd. President Desi Bouterse vond het kennelijk niet belangrijk genoeg om er op de beslissende dag zelf bij te zijn en tegenover de leden van het hoogste college dat het volk vertegenwoordigt, verantwoording af te leggen over wat hij van plan is.


En vooral hoe hij denkt het land uit de crisis te helpen die zijn regering grotendeels zelf heeft veroorzaakt. Het is tekenend voor zijn minachtende houding. Je moet wel heel naïef zijn om het niet te zien: de president is zijn volk al lang geleden vergeten. Kort voor de verkiezingen van mei 2010 sloot de Mega Combinatie, waar de Nationale Democratische Partij (NDP) deel van uitmaakte, eenzijdig een sociaal contract af met het volk.


NDP-voorzitter Bouterse beloofde gouden bergen: een woning voor iedereen, integere ministers, het aanpakken van de corruptie, transparantie, een breed gedragen monetair en economisch beleid, voor elke burger een pensioen en ziektenkosten- verzekering en een onafhankelijke rechtstaat waarin de rechtspraak niet beïnvloed wordt door de politiek en meer van dat soort zaken.


Het kon allemaal niet op, Suriname zou eindelijk het paradijs worden waar iedereen van droomt. De NDP won de verkiezingen, Bouterse werd president. En er kwamen nog meer mooie plannen op tafel: een vierbaans snelweg van Paramaribo naar Zanderij, een tramlijn, bloeiende industrieparken, een zeehaven, etcetera. Maar ruim zeven jaar later is er van de realisatie van alle beloften bitter weinig terechtgekomen. Zelfs binnen de NDP durven ze het woord 'sociaal contract' nauwelijks meer in de mond te nemen.


Liegen


Bouterse zei enkele weken geleden in De Nationale Assemblee, op één van de zeldzame dagen dat hij daar zijn gezicht heeft laten zien, dat het ergste van de crisis voorbij is en dat we volgend jaar zelf een economische groei kunnen verwachten van 0,9 procent. Hij zei er niet bij waarop hij dat baseert en het staat ook in schril contrast met de berekeningen van binnen- en buitenlandse deskundigen die zonder uitzondering ook voor 2018 een krimp voorzien. Waarschijnlijk was het leugentje hem ingefluisterd door rekenmeester Gillmore Hoefdraad, die als minister van Financiën keer op keer met veel te positieve, slecht-onderbouwde verhalen komt. Liegen zit deze regering ogenschijnlijk in het bloed.


En als liegen niet helpt omdat het tegendeel overduidelijk op tafel ligt, dan hanteert men, de coalitieleden in het parlement voorop, de tactiek van 'de aandacht afleiden'. Zoals Rashied Doekhie en André Misiekaba dinsdag probeerden te doen, na de zoveelste beschuldiging over corruptie op het ministerie van Openbare Werken. Als een duveltje uit het doosje presenteerden ze een flinterdun onderzoeksrapport over vermeende misstanden op datzelfde ministerie in de periode 2005-2010, toen het Nieuw Front het nog voor het zeggen had.


Ze repten met geen woord over de jaren daarna, toen de NDP het departement onder zijn beheer kreeg en met name in de beginperiode waarin met Ramon Abrahams miljoenen als sneeuw voor de zon zijn verdwenen. Daar wordt geen onderzoek naar gedaan. Dus hoezo bestrijding van corruptie, zoals in het sociaal contract was beloofd.


Onafhankelijke rechtspraak


Sinds zijn aantreden, heeft Bouterse waarschijnlijk maar één doel voor ogen gehad dat hij echt wilde realiseren: voorkomen dat hij wordt veroordeeld voor zijn rol in de decembermoorden van 1982. Dat was hem ook bijna gelukt. Hij heeft, anders dan hij wilde doen geloven in het sociaal contract, alles uit de kast gehaald om een eerlijk verloop van het proces te torpederen. Helaas voor hem bestaat de Krijgsraad uit drie vrouwen met ballen die zich niet van de wijs hebben laten brengen en nu op het punt staan om vonnis te wijzen. Tot grote frustratie van de ex-dictator, die zijn frustraties botviert door de nieuwe Nederlandse ambassadeur te weigeren en de diplomatieke relatie met Nederland op het spel zet, met alle mogelijke gevolgen voor het volk.


Ook VN-rapporteur Diego García-Sayán moest eraan geloven, nadat hij een objectief rapport had uitgebracht over de gang van zaken rond het proces. Hij kreeg via de propagandamachine van de regering een ongefundeerde berg bagger over zich, waarbij zoals gebruikelijk de feiten flink werden verdraaid. Daarmee heeft de regering internationaal Suriname op schaamteloze wijze belachelijk gemaakt. Andere VN-landen zullen dit niet snel vergeten.


Gezondheidszorg


Voor het volk is misschien wel het meest ernstige dat de regering geen goede gezondheidszorg kan garanderen. Zo leeft de Medische Zending van dag tot dag en moet deze steeds maar hopen dat achterstallige subsidiegelden worden overgemaakt. Bij de Regionale Gezondsheidsdienst is het al niet veel beter. Daar kunnen zelfs zuigelingen niet alle inentingen krijgen die van levensbelang zijn, omdat er een schaarste is aan vaccins. En dat heeft niets te maken met organisatorische onvolkomendheden, zoals Pengel onlangs in De Nationale Assemblee jokte, maar simpelweg omdat al drie jaar de rekeningen aan de leveranciers niet zijn voldaan.


Ook de ziekenhuizen staat het water tot aan de lippen. Met onder meer als gevolg dat bepaalde onderzoeken niet snel, of soms zelfs helemaal niet, kunnen worden uitgevoerd. En dus moet je als patiënt bij wie net kanker is vastgesteld onnodig lang wachten om te weten of er ook uitzaaiingen zijn doordat het laboratorium over onvoldoende materiaal beschikt. En als je pech hebt en aangewezen bent op de uitgeholde basiszorgverzekering, dan wordt de behandeling niet eens door de verzekeraar vergoed.


Gezellige vakantie


Terwijl het gros van de Surinamers 'pinaart' en moet hopen dat ze de medische zorg krijgen die ze nodig hebben, vertrekt Bouterse één dezer dagen met zijn eigen artsen naar Cuba voor een medische check-up en aansluitend een gezellige vakantie met zijn gezin. Hij hoeft zich dus geen zorgen te maken en kan gerust zijn zwembroek inpakken. Wie het allemaal gaat betalen, zullen we vanwege het gebruikelijke gebrek aan transparantie waarschijnlijk nooit te weten komen.


Het is echter aannemelijk dat het niet uit zijn eigen zak komt. Want de president en alle andere politici zorgen er wel voor dat het hen aan niets ontbreekt. Ook al was het leiden van een eigen luxe leventje geen onderdeel van het sociaal contract. Maar dat is inmiddels toch al verworden tot een waardeloos nietszeggend vodje.
dwtonline

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0

Re: Het sociale contract van Bouta betreft zijn megalomane ego.

Nochtans is het niet te verklaren hoe het komt dan Bouterse in weerwil van ook dit SLAPPEGELUL een gestage groei doormaakt.
De caravan trekt voort, 'LAAT DIE HONDEN MAAR BLAFFEN"!

Re: Het sociale contract van Bouta betreft zijn megalomane ego.

Een van zijn vorige nicks was dan ook Hond A (Honda) smile


Daarvoor Syria slave, insider, Huradin, Rambo, Hindustani en meer van dat soort shit big_smile

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
"George Orwell"

Re: Het sociale contract van Bouta betreft zijn megalomane ego.

Paraman wrote:

Nochtans is het niet te verklaren hoe het komt dan Bouterse in weerwil van ook dit SLAPPEGELUL een gestage groei doormaakt.
De caravan trekt voort, 'LAAT DIE HONDEN MAAR BLAFFEN"!Dat onnozele zielen als jij dat geloven, Swa.


Liegbeest als je bent zit  je  maar uit je nek te kletsen om niet te zeggen zit je te fantaseren.


Of heb je net een enquête gehouden??  Publiceer de uitslag maar.

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

Re: Het sociale contract van Bouta betreft zijn megalomane ego.

Paraman wrote:

Nochtans is het niet te verklaren hoe het komt dan Bouterse in weerwil van ook dit SLAPPEGELUL een gestage groei doormaakt.
De caravan trekt voort, 'LAAT DIE HONDEN MAAR BLAFFEN"!


Zo Paraman ziet dat Bouterse groeit.
Is Bouterse dan BI en liet jij je kont zien??

Je nabestaanden herinneren je niet om je rijkdom maar om je prestaties en realisaties.
DEEDEEDBEE NÉÉ

Re: Het sociale contract van Bouta betreft zijn megalomane ego.

Dat onnozele zielen als jij dat geloven, Swa.


Liegbeest als je bent zit  je  maar uit je nek te kletsen om niet te zeggen zit je te fantaseren.


Of heb je net een enquête gehouden??  Publiceer de uitslag maar.
Zo Paraman ziet dat Bouterse groeit.
Is Bouterse dan BI en liet jij je kont zien?

=
Het zijn precise deze soort laffe rot honden, die in 1982 ons een rode kerst voorspelden en de rest is historie.Je nabestaanden herinneren je niet om je rijkdom maar om je prestaties en realisaties.
DEEDEEDBEE NÉÉ

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

7 (edited by Lasede_Bouta 2017-08-28 07:12:38)

Re: Het sociale contract van Bouta betreft zijn megalomane ego.

Paraman wrote:

Nochtans is het niet te verklaren hoe het komt dan Bouterse in weerwil van ook dit SLAPPEGELUL een gestage groei doormaakt.
De caravan trekt voort, 'LAAT DIE HONDEN MAAR BLAFFEN"!Blijkbaar heb jij, nadat je Bouta een blauwe pil gaf, die veel aftrek onder bejaarden vindt, zijn slappe lul gestaag zien groeien. Dat is mijn verklaring voor jouw intieme waarneming.
lol lol lol lol lol

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0

Re: Het sociale contract van Bouta betreft zijn megalomane ego.

Wat heb jij toch met die blauwe pil.
Jou ontstaan was anders kennelijk niet mogelijk met je impotente PA?
K@ IDIOOT!!!


Lasede_Bouta wrote:
Paraman wrote:

Nochtans is het niet te verklaren hoe het komt dan Bouterse in weerwil van ook dit SLAPPEGELUL een gestage groei doormaakt.
De caravan trekt voort, 'LAAT DIE HONDEN MAAR BLAFFEN"!Blijkbaar heb jij, nadat je Bouta een blauwe pil gaf, die veel aftrek onder bejaarden vindt, zijn slappe lul gestaag zien groeien. Dat is mijn verklaring voor jouw intieme waarneming.
lol lol lol lol lol

Re: Het sociale contract van Bouta betreft zijn megalomane ego.

Paraman wrote:

Dat onnozele zielen als jij dat geloven, Swa.


Liegbeest als je bent zit  je  maar uit je nek te kletsen om niet te zeggen zit je te fantaseren.


Of heb je net een enquête gehouden??  Publiceer de uitslag maar.
Zo Paraman ziet dat Bouterse groeit.
Is Bouterse dan BI en liet jij je kont zien?

=
Het zijn precise deze soort laffe rot honden, die in 1982 ons een rode kerst voorspelden en de rest is historie.Je nabestaanden herinneren je niet om je rijkdom maar om je prestaties en realisaties.
DEEDEEDBEE NÉÉ

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire


Zo te zien geeft die blauwe pil ook hersenafwijkingen.

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

10 (edited by Paraman 2017-08-28 22:28:59)

Re: Het sociale contract van Bouta betreft zijn megalomane ego.

Henry Siegfried wrote:
Paraman wrote:

Dat onnozele zielen als jij dat geloven, Swa.


Liegbeest als je bent zit  je  maar uit je nek te kletsen om niet te zeggen zit je te fantaseren.


Of heb je net een enquête gehouden??  Publiceer de uitslag maar.
Zo Paraman ziet dat Bouterse groeit.
Is Bouterse dan BI en liet jij je kont zien?

=
Het zijn precise deze soort laffe rot honden, die in 1982 ons een rode kerst voorspelden en de rest is historie.Je nabestaanden herinneren je niet om je rijkdom maar om je prestaties en realisaties.
DEEDEEDBEE NÉÉ

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire


Die blauwe pil  bezorgt mij aardig wat hersenafwijkingen.

11 (edited by zonnigsuri 2017-08-29 11:11:40)

Re: Het sociale contract van Bouta betreft zijn megalomane ego.

Enige geschiedvervalsing naar de juiste plek hersteld.Paraman wrote:

Het zijn precies mijn soort laffe rot honden, die 1982 bloedig deden eindigen.

Die blauwe pil  bezorgt mij aardig wat hersenafwijkingen.


Henry Siegfried wrote:

Zo Paraman ziet dat Bouterse groeit.

Dat onnozele zielen als jij dat geloven, Swa.

Liegbeest als je bent zit  je  maar uit je nek te kletsen om niet te zeggen zit je te fantaseren.
Of heb je net een enquête gehouden??  Publiceer de uitslag maar.


Is B. dan BI en liet jij je kont zien?


@ henry,


die sjokt met zn groeiende buik al paraderend op de stranden van venezuela en cuba. In suriname is dat "voorrecht" of zo u wil "voorplecht" gereserveerd voor kleine meisjes van veertien.GMAP/GPAP.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Het sociale contract van Bouta betreft zijn megalomane ego.

...o ja, jij aan kapsones lijdende, narcistische maar bovenal impotente zio-knecht lasede_etc_etc, wanneer ga jij je nou eindelijk eens, net als vriendje dyu-ka-boi, aan je woord houden?


Trouwens, frow noso, jij leugenachtige broodschrijfster voor de ‘we zijn moe’ oproerkraaiers en verdediger van o.a. de nonsens die Piet Emmer over het koloniale verleden van Nederland verspreidt, vertel de lezers eens: heb jij je Nederlandse nationaliteit nou al ingewisseld voor de Surinaamse - zoals je dat met veel bravoure aangaf?


Of was dat je gebruikelijke praatje voor de vaak, dat de lezers zich van jou, als loser, zullen herinneren.  smile tongue

Re: Het sociale contract van Bouta betreft zijn megalomane ego.

Paraman, Hugo Essed geeft op fantastische wijze aan, wie de '8 december huurling' is: Sandew Hira!Comité 'straffeloosheid 8 december moordenaars'
30 Aug, 02:36


Op zijn persconferentie op 25 augustus 2017 op het Kabinet van de President heeft de heer Humphry Jeroe aangekondigd dat er op 6 december 2017 een ”Nationale conferentie voor Dialoog en Verzoening” zal plaatsvinden. De heer Jeroe heeft echter twee hoedanigheden die steeds ongemerkt verwisseld worden en kennelijk bedoeld zijn om samen te vallen, maar die goed van elkaar onderscheiden moeten worden. Anders weten we niet wie, wat, organiseert en worden we ongemerkt misleid.


Burger-Comité


Aanvankelijk heeft Jeroe zich aan de Surinaamse gemeenschap gepresenteerd als de voorzitter van een burger 'Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld', welk Comité ik verder noem het ‘Burger-Comité’. Dit Burger-Comité is volgens haar website ergens “in 2015” opgericht als uitvloeisel van het project 'De Getuigenis van President Desi Bouterse' van de heer Dew Baboeram, die voor die klus door het Kabinet van de President is ingehuurd.


Commissie-Kabinet President


Maar Jeroe is op 15 juni 2017 op instigatie van het Kabinet van de President ook tot voorzitter benoemd van een door de minister van Binnenlandse Zaken geïnstalleerde Commissie, met exact de zelfde naam als het Burger-comité van Jeroe, namelijk ”Commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld”. In deze Commissie die ik verder zal noemen de ‘Kabinets-Commissie’, hebben namens het Kabinet van de President zitting de heer Kenneth Slooten en de heer Henk Herrenberg.


Als de voorzitter Jeroe spreekt, maar vooral als hij met belastinggelden activiteiten organiseert, spreekt en handelt hij dus tevens namens de Kabinets-Commissie. Het publiek wordt echter in de waan gelaten dat het Burger-Comité met een vermeende achterban van honderden oorlogsslachtoffers de activiteit organiseert. Niets is minder waar. De Kabinets-Commissie wordt rechtstreeks gefaciliteerd door het Kabinet van de President en de voorzitter Jeroe heeft belastinggelden ter beschikking.


Samen feesten dus ook samen rouwen


Op 29 juni 2017, precies twee weken na de installatie, organiseerde de Kabinets-Commissie van Jeroe haar eerste activiteit namelijk een 'Dag van Nationale Rouw'. Op zijn persconferentie van 16 juni 2017 stelde voorzitter Jeroe dat deze rouwplechtigheid plaatsvindt onder de slogan: “Als we samen kunnen feesten, moeten we ook samen kunnen rouwen”.


8 december huurling


Op de rouwplechtigheid was de door het Kabinet van de President ingehuurde 8 december nabestaande Dew Baboeram een hoofdspreker. Onder het mom van het citeren van slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog, verweet hij de 8 december nabestaanden -namens de nabestaanden van militairen- dat ze er genoeg van hadden om “Ieder jaar vanaf 1 december al beginnen te luisteren naar het geklaag van de nabestaanden van 8 december”. Het consequent ieder jaar sinds 8 december 1983 herdenken van hun vermoorde vader, zoon, man of broer - ook John Baboeram, de vermoorde broer van Dew Baboeram - wordt door hem als “geklaag van de 8 december nabestaanden” weg gezet. Ook verzekerde de huurling “de families van militairen” dat zij “door de 8 decembergroep” worden ”genegeerd” als zij ”hun pijn tonen”. De 8 december huurling heeft zijn oneerbare job perfect uitgevoerd door in zijn rouwspeech rauw uit te halen naar zijn eigen 8 december lotgenoten.


Feestje voor moordenaars en slachtoffers


Voorzitter Jeroe timmert hard aan de weg. Hij is nauwelijks uitgerouwd of hij organiseert alweer een nieuwe activiteit, namelijk de 'Nationale Conferentie voor Dialoog en Verzoening' die zal plaats vinden op 6 december 2017. Op zijn persconferentie deelde voorzitter Jeroe mede dat het de bedoeling is dat op 6 december “daders en slachtoffers” in “dialoog treden en zich verzoenen”.
Aangekondigd wordt dat van regeringszijde excuses zullen worden aangeboden en gehoopt wordt dat de door zijn Burger-Comité voorgestelde “Wet erkenning slachtoffers politiek geweld”, dan al door DNA is aangenomen. In die wet is opgenomen dat ten laste van de Staat Suriname uitkeringen aan slachtoffers van “politiek geweld” zullen worden gedaan.


Het heeft er alles van dat voorzitter Jeroe van plan is een dialoog en verzoeningsfeestje te houden voor moordenaars en slachtoffers, met een persoonlijk cadeau voor de slachtoffers. Wat Jeroe er niet bij verteld is dat het tevens de bedoeling is dat DNA nog een wet aanneemt waarbij wederom gepoogd zal worden de 8 decembermoordenaars van strafvervolging te vrijwaren. Dat heeft althans een tweemaal ingewijde persoon op het Kabinet van President in zijn publieke bijdrage voorgesteld. Die tweemaal ingewijde weet dus welke pot nog meer op het vuur staat. De daders worden bij die wet straffeloos gesteld en de slachtoffers krijgen bij de wet van Jeroe een aalmoes. Ja, dan zal het dialoog en verzoeningsfeest van voorzitter Jeroe compleet zijn.


Macaber feestje


Het doet me denken aan wetgeving in sommige landen die toestaat dat de verkrachter van een vrouw, na die verkrachting een huwelijksfeestje voor hem en de door hem verkrachte jonge bruid organiseert. Door het huwelijk wordt die verkrachter “krachtens de wet straffeloos gesteld”, als hij voor de verkrachte onschuld maar een bruidsschat betaald.


Als voorzitter Jeroe van plan is op 6 december 2017 zulk een macaber straffeloosheidsfeestje te organiseren, dan mag hij de kosten voor de uitnodiging van de 8 december nabestaanden besparen en kan hij beter de naam van zijn Burger-Comité en Kabinets-Commissie wijzigen in Comité en Commissie ’Straffeloosheid 8 December Moordenaars’>/b>.

Mr. Hugo A.M. Essed
Paramaribo 29 augustus 2017, Starnieuws

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0

14 (edited by Henry Siegfried 2017-08-31 14:44:45)

Re: Het sociale contract van Bouta betreft zijn megalomane ego.

Personeelschef Biza in China opgesloten voor diefstalHet hoofd van de afdeling Personeelszaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Anne I. is in China door de politie aangehouden en in verzekering gesteld. Ze is vorige week ingesloten wegens diefstal. Zij heeft sieraden gestolen in een juwelierszaak. De ambtenaar die in China vertoeft voor het volgen van een training zou hebben voorgewend sieraden te willen kopen. Bij het bekijken van de stukken heeft ze enkele weggemoffeld.


Lees meer: Personeelschef Biza in China opgesloten voor diefstal - DWTonline.com http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws … z4rL7sb0Uu


============================================================


Op het Sociale netwerk wrdt de naam van Ann Irodikromo ronduit  genoemd.
inclusief een foto waarop te zien is dat ze met goud behangen is.


Waarom doet deze mevrouw Suriname deze deze negatieve wijze van op de kaart zetten aan???

Ik ben benieuwd of Misikaba die nu in China is voor haar zal pleiten.


zijn motto is : "Streep er onder" bij diefstal en corruptie van ambtenaren.


De president riep niet zo lang geleden:  "Zand erover".


Een ding is zeker Suriname staat door deze hebzuchtige dievegge negatief op de kaart.

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

Re: Het sociale contract van Bouta betreft zijn megalomane ego.

OW heeft de naam, maar BuZa kan er ook veel van. Van wat? Corruptie, natuurlijk! Denk maar eens aan de te dure ambassade te Parijs, het schandaal waarin de Surinaamse ambassadeur in India, de Nederlandse Aashna Kanhai, verwikkeld is en nu een stelende hoofd Personeelszaken van Buza als juwelendief in China. Met Bouta zijn er vele sujetten ’s lands bestuur binnengekomen, die in de eerste plaats aan zichzelf denken en niet voldoende taalbeheersing hebben om te begrijpen wat ‘het dienen van jouw land naar eer en geweten’ precies betekent. Triest!!!

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0