Topic: De aanhang van de Nationale Democratische Partij heeft gesproken!

Na Gado pot eng drape, ja.
God de Almachtige stelt namens Hem regeringen aan!
Om gelijk met de deur in huis te vallen, heeft de eerste burger inderdaad last van ‘droge ogen’ zoals dat gesteld wordt of handelt hij binnen zijn ambtelijke bevoegdheden en rechten? Er wordt al ruim een week met diverse woorden in de ruimte gegooid waaronder het woord ‘bedreigen’, maar de hamvraag luidt: Heeft de President de PG bedreigd? ... Neen. Het vertrouwen opzeggen in de PG is vooraanstonds nog geen ‘bedreiging’ te noemen.

Wanneer wij de Grondwet raadplegen merken wij al gauw dat de manier en reden tot ontslag van een PG daadwerkelijk staan vastgelegd. Wanneer de uitvoerende macht op grond van artikel 148 van onze Grondwet de opdracht geeft aan de PG om onmiddellijk een stop te zetten aan de vervolging van de verdachten van het ‘8 december strafproces’ en de PG hieraan geen gehoor geeft, dan heeft de President het recht om zijn vertrouwen op te zeggen in de PG. En dan wordt er gesteld dat aan de hand van de gedane uitspraken van de eerste burger van het land hij last zou moeten hebben van droge ogen. Dat doet wel even de wenkbrauwen fronsen. Is men selectief de wet aan het toepassen en kritiek aan het leveren of heeft men gewoon niet gesnapt wat er in de grondwet staat?

Wat kwalijker is, is het feit dat er wordt geïnsinueerd dat burgers van dit land omwille van eigen belang en gewin hun solidariteit met hun President hebben verklaard. Het wordt bijna een mode in dit land dat het gebruik maken van je democratisch recht op vrije meningsuiting alleen mogelijk en acceptabel is indien je als vijand tegenover de president en de regering staat. En uitgerekend deze groep mensen noemt zichzelf de voorvechters van de democratie, maar respecteren andermans standpunt en mening niet?

Voorts wilt de indruk gewekt worden dat het enige dat de President blijkbaar goed heeft weten te doen het ‘regelen’ van mensen op diverse posten is en het ‘cadeau maken’ van huizen aan mensen die anders niet in staat zouden zijn om zelf te kopen of te bouwen. Wat gelijk de vraag oproept, aan wie ken je een sociale woning toe als het niet is aan mensen die daadwerkelijk het niet zelf kunnen bouwen/kopen? Of was het de bedoeling dat de woningen verdeeld moesten worden zoals voor 2010 de sociale kaarten verdeeld werden? Aan vooraanstaande, kapitaalkrachtigen die het zelf kunnen maar vanwege hun politieke loyaliteit maar toch in aanmerking kwamen boven zij die het het hardst nodig hadden?

Maar goed, voor de duidelijkheid moet wel aangegeven worden dat niet alleen NDPers in aanmerking zijn gekomen voor een woning. Maar om deze groep mensen aan te geven dat zij niet te hard moeten praten omdat zij straks niet in staat zullen zijn om hun inboedel te kopen of om hun aflossing te plegen, is een goed voorbeeld van het mentaliteitsprobleem in ons geliefd land. Het aflossingsbedrag voor een eigen woning ligt nog onder de doorsnee huurbedragen die derden betalen voor een woning die nooit van hun zal worden. In plaats van mensen aan te moedigen om hoe dan ook te voldoen aan hun aflossingsplicht, is men instaat omwille van eigen politieke verlangen en haat een ander zijn ontwikkeling de grond in te stampen.

Mensen die na 4 en 5 generaties op een stuk land te hebben gewoond eindelijk de titel van hun grond hebben staan. Mensen die 3 generaties lang proberen te sparen en bouwen en maar niet lukt en nu wel een zekerheid hebben. Mensen die geen hoop meer hadden voor hun situatie en eindelijk hun eigen stekkie hebben worden op zo een minachtende wijze vernederd door deze opmerkingen door iemand die klaarblijkelijk wel in de bevoorrechte positie is geweest en dus niet afhankelijk is van overheidshulp. Het getuigd van verregaande brutaliteit van de zijde van de schrijver.

Waar wij het wel mee eens zijn met de schrijver is dat deze groep mensen op wie hij zo afgeeft inderdaad deze vorm van ontwikkeling niet in hun persoonlijk leven zouden hebben gekend als het niet ware dat wij de huidige President zouden hebben gehad. Want zijn voorgangers stelden de noden van de onderste laag van het volk niet als prioriteit, noch werden er structureel klimaten geschapen waarin het individu kon floreren.

Nogmaals dient benadrukt te worden dat de leden en sympathisanten van de NDP hun solidariteit zullen blijven betuigen naar hun voorzitter, tevens de President van de Republiek Suriname. Wij hebben hem daar helpen zetten door gebruik te maken van ons stemrecht omdat wij geloof hebben in zijn capaciteiten en ook dat is ons democratisch grondrecht.
SOSO LOBI

Mariam Letterboom

Re: De aanhang van de Nationale Democratische Partij heeft gesproken!

Wij zijn vastberaden en zonder vrees!
Hori vaste sang yu habi
Meki moro bribi kong!
en awansi watra krasi,
Gado kowru hem gi yu.

Re: De aanhang van de Nationale Democratische Partij heeft gesproken!

Paraman Yesterday 23:04:43


De brandende kwesties van onze tijd worden niet opgelost met redevoeringen of moties.., maar door zwaard en bloed blijkbaar.


==============================================


Arme Meriba PP,


Waar is dan toch die getuige verdwenen met de auto nog open...?


De slagers van Suriname

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: De aanhang van de Nationale Democratische Partij heeft gesproken!

De brandende kwesties van onze tijd worden niet opgelost met redevoeringen of moties.., maar door zwaard en bloed blijkbaar.

Re: De aanhang van de Nationale Democratische Partij heeft gesproken!

@ Meriba PP,


Kennelijk is uw directe omgeving er een waar bloed vloeit en geweld wordt gebruikt.
Als dat dus de aanhang van die partijtje betreft, reken maar uit......

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: De aanhang van de Nationale Democratische Partij heeft gesproken!

Jij doet heel hard je best om weer een lading kruit/lood/koper uit te lokken. Ik kan je geruststellen dat deze president gelukkig voor jou dat pad reeds lang heft verlaten.
Anno 2017, "democracy happens"!


zonnigsuri wrote:

@ Meriba PP,


Kennelijk is uw directe omgeving er een waar bloed vloeit en geweld wordt gebruikt.
Als dat dus de aanhang van die partijtje betreft, reken maar uit......

Re: De aanhang van de Nationale Democratische Partij heeft gesproken!

Achter de kruimeldieven aanhollen durven ze wel.

De grote corruptelingen krijg een functie op het kabinet van de president cq worden benoemd tot Staatsadviseur.

Het kan verkeren in Swieti Sranan smile smile
PARAMARIBO - Er is een rechtszaak gaande tegen ambtenaren die zich miljoenen Surinaamse dollars aan belastinggeld hebben toegeëigend. “Corruptelingen zullen zonder aanzien des persoons aangepakt worden”, zegt minister Gillmore Hoefdraad. Hiermee bevestigt hij berichten die maandag in de media zijn verschenen over de schuinsmarcheerders bij het Directoraat der Belastingen.


"Wij hebben de zaak al voorgebracht bij de rechter", voegt de bewindsman eraan toe zonder in dit stadium namen te willen noemen. "De zaak is ontdekt door verscherpte controle en verbeteringen in het IT-systeem die al geruime tijd aan de gang zijn." Starnieuws maakte gisteren melding van de verduistering van staatsgelden tussen januari 2015 en april 2016.De verdachten hebben niet alleen belastinggeld verduisterd, maar ook gedigitaliseerde belastinggegevens gemanipuleerd om hun geknoei te verbergen. Het gaat om ambtenaren die toegang hebben tot geld en gegevens. Hoefdraad wil voorlopig niet in details treden. Fraude, zoals hierboven omschreven, is een van de redenen waarom besloten is om vanaf 1 juni alle betalingen door belastingplichtigen voortaan rechtstreeks via de bank te laten plaatsvinden.


"Dit is onderdeel van het proces om de efficiëntie te verbeteren. Zowel bij de Douane- als de Belastingdienst zullen er continu verbeteringen te bespeuren zijn", benadrukt Hoefdraad. Het is overigens niet de eerste keer dat de corruptiegevoeligheid rond de staatskas is blootgelegd. In 2008 was er al een mega-fraudezaak bij de Douanedienst aan het licht gekomen waarbij douaniers ondernemers minder invoerrecht lieten betalen in ruil voor steekpenningen.


Verdachten zijn toen slechts tijdelijk op non-actief gesteld. "Ik ben blij dat er een onderzoek gaande is, maar dergelijke misstanden zijn niet nieuw. In het verleden hebben wij ook problemen gehad met het geautomatiseerde systeem bij de Douane- en de Belastingdienst zonder dat er harde acties volgden tegen de daders", zegt Asiskumar Gajadien van de vaste parlementaire commissie van Financiën. Hij hoopt dat het onderzoek nu wel tot hardere sancties zal leiden.


    Lees meer: ‘Rechtszaak tegen frauderende belastingambtenaren’ - DWTonline.com http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws … z4nBuUzkDM

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

Re: De aanhang van de Nationale Democratische Partij heeft gesproken!

Die behoren stuk voor stuk tot JOUW familie!
De namen zijn daar duidelijk over.Henry Siegfried wrote:

Achter de kruimeldieven aanhollen durven ze wel.

De grote corruptelingen krijg een functie op het kabinet van de president cq worden benoemd tot Staatsadviseur.

Het kan verkeren in Swieti Sranan smile smile
PARAMARIBO - Er is een rechtszaak gaande tegen ambtenaren die zich miljoenen Surinaamse dollars aan belastinggeld hebben toegeëigend. “Corruptelingen zullen zonder aanzien des persoons aangepakt worden”, zegt minister Gillmore Hoefdraad. Hiermee bevestigt hij berichten die maandag in de media zijn verschenen over de schuinsmarcheerders bij het Directoraat der Belastingen.


"Wij hebben de zaak al voorgebracht bij de rechter", voegt de bewindsman eraan toe zonder in dit stadium namen te willen noemen. "De zaak is ontdekt door verscherpte controle en verbeteringen in het IT-systeem die al geruime tijd aan de gang zijn." Starnieuws maakte gisteren melding van de verduistering van staatsgelden tussen januari 2015 en april 2016.De verdachten hebben niet alleen belastinggeld verduisterd, maar ook gedigitaliseerde belastinggegevens gemanipuleerd om hun geknoei te verbergen. Het gaat om ambtenaren die toegang hebben tot geld en gegevens. Hoefdraad wil voorlopig niet in details treden. Fraude, zoals hierboven omschreven, is een van de redenen waarom besloten is om vanaf 1 juni alle betalingen door belastingplichtigen voortaan rechtstreeks via de bank te laten plaatsvinden.


"Dit is onderdeel van het proces om de efficiëntie te verbeteren. Zowel bij de Douane- als de Belastingdienst zullen er continu verbeteringen te bespeuren zijn", benadrukt Hoefdraad. Het is overigens niet de eerste keer dat de corruptiegevoeligheid rond de staatskas is blootgelegd. In 2008 was er al een mega-fraudezaak bij de Douanedienst aan het licht gekomen waarbij douaniers ondernemers minder invoerrecht lieten betalen in ruil voor steekpenningen.


Verdachten zijn toen slechts tijdelijk op non-actief gesteld. "Ik ben blij dat er een onderzoek gaande is, maar dergelijke misstanden zijn niet nieuw. In het verleden hebben wij ook problemen gehad met het geautomatiseerde systeem bij de Douane- en de Belastingdienst zonder dat er harde acties volgden tegen de daders", zegt Asiskumar Gajadien van de vaste parlementaire commissie van Financiën. Hij hoopt dat het onderzoek nu wel tot hardere sancties zal leiden.


    Lees meer: ‘Rechtszaak tegen frauderende belastingambtenaren’ - DWTonline.com http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws … z4nBuUzkDM

9 (edited by Henry Siegfried 2017-07-18 22:32:41)

Re: De aanhang van de Nationale Democratische Partij heeft gesproken!

Op 14 juli is een artikel van de NDP Jongeren op verschillende nieuwssites gepubliceerd onder de kop: “NDP-Jongeren: ‘De Rechterlijke macht, Oppermacht??’” Gisteren las ik op Facebook een stuk van Maisha Neus, dat de NDP Jongeren plagiaat hebben gepleegd.


Ik ben toen even op onderzoek uitgegaan, en het blijkt inderdaad dat ze plagiaat hebben gepleegd. Het bericht is grotendeels gekopieerd (copy-paste) uit een artikel van mevrouw Gonnie Akkermans, voorzitter bestuur bij Vrouwe Justitia in Verval.


Als ze de bron vermeld hadden dan was er geen vuiltje aan de lucht, maar ze hebben de bron bewust weggelaten. Plagiaat plegen. Wikipedia: Plagiaat of letterdieverij is “het overnemen van stukken, gedachten, [of] redeneringen van anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk. De NDP Jongeren hebben hun artikel laten doorgaan voor eigen werk, dat is zeer verwerpelijk.

Het artikel van de NDP Jongeren roept het beeld op van de kraai die wil pronken met de veren van de trotse pauw. In de wandelgangen wordt er gepraat dat de NDP niet over veel hoog kader beschikt. Door het stuk van mevrouw Gonnie Akkermans over te nemen is dat een bevestiging.


Nooit eerder heeft de NDP zulke berichten geschreven. Zij die zouden willen spreken over een parel van een artikel dan is dat voor de zwijnen gegooid. Het is duidelijk dat de NDP Jongeren niet in staat zijn zelfstandig een goed artikel te schrijven. Hun sterkste kant is copy-paste van de witte man/vrouw.


We verwachten ook niet veel positieve zaken van de ondertekenaar (Abdoelgafoer) omdat hij een zodanige scheve schaats had gereden dat de president genoodzaakt was de man te ontslaan. In ieder geval geeft dit artikel aan dat bepaalde jongeren bij de NDP een “corrupt mind” hebben. Kennelijk is dit de cultuur in het paarse kamp. Dit is zeker een verkeerd voorbeeld dat afgekeurd moet worden.


Idris Naipal

================================================================


Dat jij als lid denkt en geloof dat alle shit van de hoog geschoolde NDP-er eigen productie is,


Krijg je hierboven het bewijs dat ze plagiaat plegen.

Die Stumperts


Lees nog maar het artikel van onze slimme schrijver; hopelijk heeft hij (nog)geen plagiaat gepleegd

Hou vol jonge Parel.


http://www.starnieuws.com/index.php/wel … item/42380

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

10 (edited by Paraman 2017-07-19 12:49:26)

Re: De aanhang van de Nationale Democratische Partij heeft gesproken!

Jij moet een BH en jurk aantrekken en een kraam zoeken op de Albert Cuyp, afdeling rioolvisserij.
Je zou daar heel goed aan jou trekken komen oud wijf!Henry Siegfried wrote:

Op 14 juli is een artikel van de NDP Jongeren op verschillende nieuwssites gepubliceerd onder de kop: “NDP-Jongeren: ‘De Rechterlijke macht, Oppermacht??’” Gisteren las ik op Facebook een stuk van Maisha Neus, dat de NDP Jongeren plagiaat hebben gepleegd.


Ik ben toen even op onderzoek uitgegaan, en het blijkt inderdaad dat ze plagiaat hebben gepleegd. Het bericht is grotendeels gekopieerd (copy-paste) uit een artikel van mevrouw Gonnie Akkermans, voorzitter bestuur bij Vrouwe Justitia in Verval.


Als ze de bron vermeld hadden dan was er geen vuiltje aan de lucht, maar ze hebben de bron bewust weggelaten. Plagiaat plegen. Wikipedia: Plagiaat of letterdieverij is “het overnemen van stukken, gedachten, [of] redeneringen van anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk. De NDP Jongeren hebben hun artikel laten doorgaan voor eigen werk, dat is zeer verwerpelijk.

Het artikel van de NDP Jongeren roept het beeld op van de kraai die wil pronken met de veren van de trotse pauw. In de wandelgangen wordt er gepraat dat de NDP niet over veel hoog kader beschikt. Door het stuk van mevrouw Gonnie Akkermans over te nemen is dat een bevestiging.


Nooit eerder heeft de NDP zulke berichten geschreven. Zij die zouden willen spreken over een parel van een artikel dan is dat voor de zwijnen gegooid. Het is duidelijk dat de NDP Jongeren niet in staat zijn zelfstandig een goed artikel te schrijven. Hun sterkste kant is copy-paste van de witte man/vrouw.


We verwachten ook niet veel positieve zaken van de ondertekenaar (Abdoelgafoer) omdat hij een zodanige scheve schaats had gereden dat de president genoodzaakt was de man te ontslaan. In ieder geval geeft dit artikel aan dat bepaalde jongeren bij de NDP een “corrupt mind” hebben. Kennelijk is dit de cultuur in het paarse kamp. Dit is zeker een verkeerd voorbeeld dat afgekeurd moet worden.


Idris Naipal

================================================================


Dat jij als lid denkt en geloof dat alle shit van de hoog geschoolde NDP-er eigen productie is,


Krijg je hierboven het bewijs dat ze plagiaat plegen.

Die Stumperts


Lees nog maar het artikel van onze slimme schrijver; hopelijk heeft hij (nog)geen plagiaat gepleegd

Hou vol jonge Parel.


http://www.starnieuws.com/index.php/wel … item/42380

11 (edited by zonnigsuri 2017-07-19 11:53:43)

Re: De aanhang van de Nationale Democratische Partij heeft gesproken!

In een slange bocht van 300 naar 400 miljoen onderwijl kennis hebbend van de deplorabele toestand van de financiele situatie?
Lening op lening op lening ook weer ten koste van het volk


en dan nog durven zeggen; " ik voel uw pijn?"


Bekoop t maar met een tasje in Parijs.
Dezelfde stad met dat fiasco van een ambassade.
uiteraard ook weer op kosten van het volk.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: De aanhang van de Nationale Democratische Partij heeft gesproken!

Nochtans, "he's the president"!
Wie ben jij, een rode karoe?zonnigsuri wrote:

In een slange bocht van 300 naar 400 miljoen onderwijl kennis hebbend van de deplorabele toestand van de financiele situatie?
Lening op lening op lening ook weer ten koste van het volk


en dan nog durven zeggen; " ik voel uw pijn?"


Bekookt t maar met een tasje in Parijs.

Re: De aanhang van de Nationale Democratische Partij heeft gesproken!

https://www.youtube.com/watch?v=W27PnUuXR_A

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

14 (edited by Paraman 2017-07-19 13:41:27)

Re: De aanhang van de Nationale Democratische Partij heeft gesproken!

Bulll shittt!!!
-
De NDP groeit temidden jullie geblaf.
Wij hebben hier te maken met een politiek bewuste natie!
-
PARA was niet te houden!!!


Re: De aanhang van de Nationale Democratische Partij heeft gesproken!

@zeperd,


leuk filmpje niet waar?


https://www.youtube.com/watch?v=W27PnUuXR_A

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: De aanhang van de Nationale Democratische Partij heeft gesproken!

Paraman wrote:

Jij moet een BH en jurk aantrekken en een kraam zoeken op de Albert Cuyp, afdeling rioolvisserij.
Je zou daar heel goed aan jou trekken komen oud wijf!Henry Siegfried wrote:

Op 14 juli is een artikel van de NDP Jongeren op verschillende nieuwssites gepubliceerd onder de kop: “NDP-Jongeren: ‘De Rechterlijke macht, Oppermacht??’” Gisteren las ik op Facebook een stuk van Maisha Neus, dat de NDP Jongeren plagiaat hebben gepleegd.


Ik ben toen even op onderzoek uitgegaan, en het blijkt inderdaad dat ze plagiaat hebben gepleegd. Het bericht is grotendeels gekopieerd (copy-paste) uit een artikel van mevrouw Gonnie Akkermans, voorzitter bestuur bij Vrouwe Justitia in Verval.


Als ze de bron vermeld hadden dan was er geen vuiltje aan de lucht, maar ze hebben de bron bewust weggelaten. Plagiaat plegen. Wikipedia: Plagiaat of letterdieverij is “het overnemen van stukken, gedachten, [of] redeneringen van anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk. De NDP Jongeren hebben hun artikel laten doorgaan voor eigen werk, dat is zeer verwerpelijk.

Het artikel van de NDP Jongeren roept het beeld op van de kraai die wil pronken met de veren van de trotse pauw. In de wandelgangen wordt er gepraat dat de NDP niet over veel hoog kader beschikt. Door het stuk van mevrouw Gonnie Akkermans over te nemen is dat een bevestiging.


Nooit eerder heeft de NDP zulke berichten geschreven. Zij die zouden willen spreken over een parel van een artikel dan is dat voor de zwijnen gegooid. Het is duidelijk dat de NDP Jongeren niet in staat zijn zelfstandig een goed artikel te schrijven. Hun sterkste kant is copy-paste van de witte man/vrouw.


We verwachten ook niet veel positieve zaken van de ondertekenaar (Abdoelgafoer) omdat hij een zodanige scheve schaats had gereden dat de president genoodzaakt was de man te ontslaan. In ieder geval geeft dit artikel aan dat bepaalde jongeren bij de NDP een “corrupt mind” hebben. Kennelijk is dit de cultuur in het paarse kamp. Dit is zeker een verkeerd voorbeeld dat afgekeurd moet worden.


Idris Naipal

================================================================


Dat jij als lid denkt en geloof dat alle shit van de hoog geschoolde NDP-er eigen productie is,


Krijg je hierboven het bewijs dat ze plagiaat plegen.

Die Stumperts


Lees nog maar het artikel van onze slimme schrijver; hopelijk heeft hij (nog)geen plagiaat gepleegd

Hou vol jonge Parel.


http://www.starnieuws.com/index.php/wel … item/42380


Ze zijn zoooooooooooo bewust dat ze Plagiaat plegen.


Waar komt dat toch vandaan??


Waar moet dit naartoe leiden??


Zo jong en al volgepompt met het virus van List en bedrog.

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

17 (edited by Paraman 2017-07-20 10:56:26)

Re: De aanhang van de Nationale Democratische Partij heeft gesproken!

De aanhang grrrrroeit gestaag.
Rara wie zich allemaal hebben aangemeld.

Re: De aanhang van de Nationale Democratische Partij heeft gesproken!

Paraman wrote:

De aanhang grrrrroeit gestaag.
Rara wie zich allemaal hebben aangemeld.


Niet zo moeilijk te raden hoor.

Mensen die denken dat er nog veel te halen is..

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

Re: De aanhang van de Nationale Democratische Partij heeft gesproken!

Waar het hart vol van is H.S..


Henry Siegfried wrote:
Paraman wrote:

De aanhang grrrrroeit gestaag.
Rara wie zich allemaal hebben aangemeld.


Niet zo moeilijk te raden hoor.

Mensen die denken dat er nog veel te halen is..

Re: De aanhang van de Nationale Democratische Partij heeft gesproken!

Paraman wrote:

De aanhang grrrrroeit gestaag.
Rara wie zich allemaal hebben aangemeld.


Als je trots moet zijn om het feit dat je partij groeit met : parels"als

Sharmilla M en Hooghart??????


Ik zou me als lid diep schamen.


Of zijn ze door ds. Misiekaba heilig verklaard ???

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

Re: De aanhang van de Nationale Democratische Partij heeft gesproken!

dat huppel-poentje/bana herhaaldelijk andere poster verwijt


Henry Siegfried wrote:
Paraman wrote:

De aanhang grrrrroeit gestaag.
Rara wie zich allemaal hebben aangemeld.


Als je trots moet zijn om het feit dat je partij groeit met : parels"als

Sharmilla M en Hooghart??????


Ik zou me als lid diep schamen.


Of zijn ze door ds. Misiekaba heilig verklaard ???

Re: De aanhang van de Nationale Democratische Partij heeft gesproken!

Paraman wrote:

dat huppel-poentje/bana herhaaldelijk andere poster verwijt


Wie o wie weet wat schrijver bedoelt.?

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

Re: De aanhang van de Nationale Democratische Partij heeft gesproken!

Henry Siegfried wrote:
Paraman wrote:

dat huppel-poentje/bana herhaaldelijk andere poster verwijt


Wie o wie weet wat schrijver bedoelt.?

Die LUL, die het leest natuurlijk!

Re: De aanhang van de Nationale Democratische Partij heeft gesproken!

Houdt je bezig met Merkel, Trump en Rutte!


Henry Siegfried wrote:
Paraman wrote:

De aanhang grrrrroeit gestaag.
Rara wie zich allemaal hebben aangemeld.


Niet zo moeilijk te raden hoor.

Mensen die denken dat er nog veel te halen is..