Re: De islam is in oorlog met Europa

Het Westen heeft altijd al vuile oorlogen gevoerd tegen moslim landen.


Deze maand is het 50e herdenkingsjaar van de zesdaagse oorlog van 1967.
Destijds was ik met Jopie in een discussie verwikkeld over de zogenaamde vechtlust en dapperheid van het IDF. Jopie hemelde de militaire kwaliteiten op van de Israëliërs.
Toen al schreef ik dat het IDF nooit gewonnen zou hebben zonder steun van de VS en andere bondgenoten en dat het helemaal niet een strijd van David versus Goliath was zoals hij dat graag kenschetste.Deze oorlog was een agressieve daad van Israël (en niet omgekeerd van Egypte zoals de mainstream media dat weergeeft) en van te voren gepland door Israël, de VS en Engeland en gericht tegen Jordanië, Egypte en Syrië.


De VS en Engeland assisteerden bij de planning en executie van deze zesdaagse oorlog wat leidde tot de bezetting van Oost Jeruzalem, de West Bank, Golan hoogte in Syrië en het Sinaï schier eiland.
Vlak voor de oorlog in mei voorafgaand (en na de moord op president JF Kennedy) stuurde Lyndon B. Johnson president van de VS schepen vol wapens naar Israël.
Gedurende de oorlog werd de Israëlische luchtmacht gesteund door Amerikaanse oorlogsvliegtuigen, AWACS en satellieten en werden alle troepenbewegingen van het Arabische leger aan Israël doorgegeven.
Amerikaanse en Britse vliegdekschepen voerden tevens luchtaanvallen uit tegen Egypte.
Het Amerikaanse spionnage schip de USS Liberty werd zelfs opgeofferd door deze agressors en tot op heden de waarheid begraven onder vele leugens.


Nu 50 jaar later gaat de oorlog onverminderd door met een andere samenstelling van agressors en roofmoordenaars.
Maar in tegenstelling tot Abdel Nasser heeft Egypte onder de anti-held El-Sissi nu partij gekozen voor het duistere duo van het Midden Oosten Saoedi Arabië en Israhel.


Je kunt van Henry Kissinger zeggen wat je wilt (ook een zionist in hart en nieren) maar hij zei ooit: “You can’t make war in the Middle East without Egypt and you can’t make peace without Syria.”En dat klopt als en bus.
Vrede zal nimmer komen zolang Syrië aangevallen blijft worden en de VS zal zijn Alamo/Vietnam (in het kwadraat) in Syrië en Iran tegen komen.


Het verraad van El-Sissi is zo buitenproportioneel dat zelfs de neo-conservatieve krant de New York Times een artikel hierover schreef: “Egypt’s Lost Islands, Sisi’s Shame”.Het zal dan ook niet lang duren voordat Sissi een kopje kleiner wordt gemaakt.


Het zet je ook tot denken welke krachten achter de val van de democratisch gekozen Morsi (die opkwam voor de Palestijnse zaak) zaten en een anti-palestijns pro israélische Sissi in het zadel geholpen hebben.El Sissi heeft Saoedi Arabië toestemming gegeven tot overname van Tiran en Sanafir  eilanden voor de monding van de Golf van Akaba en het aanleggen van een dam in de Nijl bij Ethiopië en dit alles wordt toegejuicht door Israël.
In feite worden plannen van Theodor Herzl in 1903 hiermede verwezenlijkt.
Herzl wilde namelijk dat Egypte water uit de Nijl zou ombuigen naar Israël maar dit werd destijds door Egypte geweigerd.


In 1970 kwam dit voorstel opnieuw op tafel en Anwar Saddat verklaarde in 1978 in Haifa dat hij water vanuit de Nijl naar de Negev woestijn zou laten vloeien.


Gedurende Mubarak's presidentschap was Israël in Ethiopië bezig met het aanleggen van de dam in de Nijl. In 2013 leidde dit tot een diplomatieke crisis met Egypte.
Tijdens Morsi culmineerde dit conflict tot een climax toen Morsi in een open vergadering dit aan de kaak stelde. Een Egyptische congreslid zei nog; "stel je voor wat 80 miljoen Egyptenaren zullen doen als onze watervoorraad afgesloten wordt".Met de zogenaamde "democratische coup" van Sissi (die niets amders dan een vazal van de VS, Israël en Saoedi Arabië blijkt te zijn) kunnen deze Israëlische plannen nu verwezenlijkt gaan worden.De vraag is wat de 80 miljoen Egyptenaren zullen gaan doen.Christenzionisten zullen dan weer de moslim agenda opentrekken denk ik.
Alsof moslims niet het recht hebben zich te verdedigen tegen agressie; maar neen, volgens bepaalde lieden hier zijn het barbaren en onmensen. Je mag ze als indianen uitroeien alleen omdat een paar zionisten meer water en luxe willen hebben ten koste van 80 miljoen anderen.


Alle ellende in het Midden Oosten en in Noord Afrika is het gevolg van deze grootheidswaanzin van een volkje dat streeft naar een groter Eretz Israhel wat vanaf de Nijl Delta zich zal moeten uitstrekken tot diep in Syrië, Jordanië en Libanon.


Wie of wat is het grootste gevaar in de wereld???


We wachten op nog meer flauwekul verhalen van Benny, XZQ33 en Las Ede Fouta.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
"George Orwell"

Re: De islam is in oorlog met Europa

Het Westen heeft altijd al vuile oorlogen gevoerd tegen grondstoffenrijke landen.
Die bloedige binnenlandse oorlog in Suriname was er zo een!

53 (edited by Benny3eMille 2017-07-02 00:49:21)

Re: De islam is in oorlog met Europa

Anjoemara wrote:
D.J. Oeka wrote:

Neen Zonnigsuri,


De boodschap is dat iemand die zogenaamd een Christen is, of zichzelf Christen noemt, iets naars heeft uitgehaald.


De boodschapper begrijpt het bericht maar half en grijpt dat bericht je aan om te stellen dat het GEHELE Christendom een religie van sprookjes en leugens is, vanwege dat voorval.....
In dit geval is de conclusie van de boodschapper fouter dan de boodschap zelf.


zonnigsuri wrote:

@ Benny


Liever: Schiet niet op degene met de boodschap.


Richt u op de boodschap zelf.


Als daar geen punten zijn te halen....


Overigens ook bij de jehovaś is zo een en ander aan de hand.
Tijdje terug witte vrouw getrouwd met witte man in die gemeenschap.


Bleek het kindje zwart met kroeshaar. De vader van het kindje was niet de echtgenoot voor alle duidelijkheid.


Enige waar je zeker van bent is je moeder.


In iedere gemeenschap zijn legio voorbeelden van grensoverschrijdingen naar vrouwen toe

..................
.................
Jongoe ik zie dat je met 2 maten meet.

Als zich moslims voordoende huurlingen onder de naam ISIS huishouden onder moslims in het Midden Oosten en in Afrika dan zijn ze plotseling moslims voor jou maar als pseudo christenen kattekwaad uithalen dan weet je plotseling dat ze nep zijn.

.......
....................
.......Die huurlingen doen zich helemaal níet voor als moslims van ISIS in het Midden Oosten en in Afrika, want ze doen precies wat er in de Koran staat voorgeschreven.
Ze zijn dus dienaars vd Koran.


En christenen die kattekwaad uithalen, overtreden de wet. Want ontucht enzo is verboden in de Bijbel.
Maa ja, wie dronke is, ziet dat niet, hihihi....


*

smile               *               smile     
Here Jasjóea komt eraan.
    Halleluja, halleluja!
    smile           *          smile

Re: De islam is in oorlog met Europa

Benny3eMille wrote:
Anjoemara wrote:
D.J. Oeka wrote:

Neen Zonnigsuri,


De boodschap is dat iemand die zogenaamd een Christen is, of zichzelf Christen noemt, iets naars heeft uitgehaald.


De boodschapper begrijpt het bericht maar half en grijpt dat bericht je aan om te stellen dat het GEHELE Christendom een religie van sprookjes en leugens is, vanwege dat voorval.....
In dit geval is de conclusie van de boodschapper fouter dan de boodschap zelf.

..................
.................
Jongoe ik zie dat je met 2 maten meet.

Als zich moslims voordoende huurlingen onder de naam ISIS huishouden onder moslims in het Midden Oosten en in Afrika dan zijn ze plotseling moslims voor jou maar als pseudo christenen kattekwaad uithalen dan weet je plotseling dat ze nep zijn.

.......
....................
.......Die huurlingen doen zich helemaal níet voor als moslims van ISIS in het Midden Oosten en in Afrika, want ze doen precies wat er in de Koran staat voorgeschreven.
Ze zijn dus dienaars vd Koran.


En christenen die kattekwaad uithalen, overtreden de wet. Want ontucht enzo is verboden in de Bijbel.
Maa ja, wie dronke is, ziet dat niet, hihihi....


*

Jij lult een eind weg zonder je ooit in de koran verdiept te hebben dan alleen in de haat korans geschreven door christen-zionisten. Ik heb ze elders op een rijtje voor je gezet.
Voor Oeka heb ik een link opgeschreven met een e-book over de koran en verzocht om daarin op te zoeken waar o.a. de shit staat die jij beweert.


Van alle religies in de wereld is de islam de enige die een brede basis gelegd heeft voor een geloof in alle profeten van de wereld en de erkenning van de waarheid in alle religies is haar kenmerkende eigenschap.


De woorden in verzen als "geloven in wat er vóór jou geopenbaard is" omvatten openbaringen aan alle volkeren van de wereld.
Er zijn verzen waarin wordt aangegeven dat "er geen enkel volk is, of er is een waarschuwer (profeet)  in hun midden verschenen".
De koran gaat verder met "onder hen (deze profeten) zijn degenen die Wij jou hebben genoemd en onder hen zijn degenen die Wij jou NIET hebben genoemd" (40:78).
Zij vereist dus niet alleen een geloof in Goddelijke openbaring aan de profeet Mohammed, maar een geloof in Goddelijke openbaring aan de gehele mensheid, aan alle volkeren in de wereld.
Een moslim is dus iemand die gelooft in alle profeten van God, gezonden tot welk volk dan ook en of hun namen nu in de heilige koran worden genoemd of niet.
Dit is het 4e fundamentele principe van de islam en het tweede aangaande geloof.
Het laat zien dat God altijd bekend gemaakt is aan de mens door Goddelijke openbaring en dat openbaring een universeel gegeven is en niet enkel en alleen het recht van een uitverkoren volk.


Hoofdstuk 2 van de koran (in feite het eerste echte hoofdstuk omdat hoofdstuk 1 een klein maar essentieel gebed is) begint als volgt:
Ik Allah, ben de beste Weter.
Dit Boek, daaraan is geen twijfel, is een leidraad voor degenen die aan hun plicht voldoen.
Die geloven in het Ongeziene (in God dus) en het gebed onderhouden en uitgeven (voor goede doelen) van wat Wij hen gegeven hebben.
En die geloven in wat er aan jou (profeet Mohamed) geopenbaard werd en wat er vóór jou (aan alle volkeren)  geopenbaard werd en zij zijn overtuigd van het Hiernamaals.


Het eerste hoofdstuk wat een gebed is is als volgt:


Geprezen zij Allah, de Heer der werelden
De Erbarmer, de Barmhartige
Meester van de dag des Oordeels
U dienen wij en U smeken wij om hulp
Leid ons op het rechte pad
Het pad van degenen aan wie U gunsten heeft verleend
Niet van degenen op wie toorn is neergedaald, noch van degenen die dwalen.De islam erkent dat joden aanvankelijk het uitverkoren volk waren en ook dat ze uiteindelijk (als ze hun geloof weer oprecht belijden en berouw tonen) weer vergeven zullen worden.
Op hen is de toorn tijdelijk neergedaald. Zij hebben immers Jezus als profeet van God afgewezen, tot leugenaar bestempeld en geprobeerd te doden.
En ook dat de christenen dwalende zijn omdat zij een sterfelijke profeet Jezus tot de waardigheid van God verheven hebben.


Dat is het essentieel verschil tussen islam, christendom en jodendom.
De profeet Mohammed stelt dat hij als profeet gekomen is om deze waarheid te verkondigen.
Dat er weliswaar in elke religie Goddelijke openbaringen en profeten geweest zijn maar dat in de loop der tijd onwaarheden in geslopen zijn en dat hij als laatste profeet de religie kwam vervolmaken.Nergens staan er verzen in de koran dat anderen gedood moeten worden omdat zij een ander geloof hebben of dat ze met dwang bekeerd moeten worden.
Dat is mijn uitdaging aan al die lasteraars hier op WKN om vanuit de koran te laten zien dat dat niet zo is.Nogmaals, ik ben niet gelovig in die zin dat ik welke religie dan ook boven de andere stel. Geloof heb ik niet nodig om een goed mens te zijn. Maar ik heb een hekel aan leugens en aan lasteraars en vooral aan mensen die met verborgen agenda's werken en de wereld en mensheid met deze lasters trachten te vernietigen.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
"George Orwell"

Re: De islam is in oorlog met Europa

De koran staat verder vol van verzen en voorbeelden die de profeet Mohamed aanhaalt om te laten zien waar christenen en joden de leer van hun profeten negeerden of selectief praktiseerden dan wel verdraaiden. Vandaar ook anekdoten uit Bijbelse en Joodse verhalen waar hij correcties in aanbrengt. Dit is vooral misbruikt door criticasters om aan te tonen dat de profeet Mohammed plagiaat pleegde.
Maar in feite waren het juist correcties en een pleidooi voor zijn ware boodschap.


Regelmatig wordt er dan een beroep op ze gedaan om weer het rechte pad te volgen.
Deed men dat niet dan was de enige sanctie dat hij hen wees op bestraffing in het hiernamaals door God/Allah en niet een kopje kleiner maken of met een bomgordel opblazen zoals de huurlingen nu doen.Dit alles heeft er toe geleid dat de profeet en zijn volgelingen heftig vervolgd werden tot aan uitroeiing toe en vooral door de ongelovige Arabieren.
Daar waar er verzen in de koran staan over doden of je verdedigen met het zwaard heeft hiermede te maken. Maar steeds volgt daar weer een vers op dat aangeeft om direct vrede te sluiten en te vergeven zelfs als dat onder vernederende en nadelige voorwaarden moest zijn.Maar Benny valse lach laat zien dat hij een nep christen is want hij liegt en verdraait en komt daarom met boodschappen door de duivel, door satan ingeblazen en met leugens.
Jouw geloof aanprijzen door een ander geloof te verfoeien en leugens te verkondigen laat zien dat dit nooit een goed geloof kan zijn.Succes met je onzin verder.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
"George Orwell"

Re: De islam is in oorlog met Europa

Benny jongoe,
Dit is heel toepasselijk op jou en Las Edehttps://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fp … id=3167535


"Wherever Jews have settled, they have lowered its morals, depreciated its commercial integrety, segregated themselves, sneered at and undermined Christianity, built up a state within a state & when opposed, tried to strangle that country financially.
If you don't exclude the Jews from this nation, your children will curse you.!"


Ben Franklin

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
"George Orwell"

Re: De islam is in oorlog met Europa

Hoofdstuk 2 (genaamd de Koe waarbij verwezen wordt naar de volgelingen van Mozes die een gouden kalf aanbaden terwijl Mozes op de berg was) paragrafen 5 t/m 12 en verzen 40 t/m 103 gaan over de Israëlische profetieën die vervuld worden in de koran en haalt voorbeelden aan uit de ervaringen van de profeet Mozes met zijn volk.

40. O kinderen van Israël (Israël is de andere naam voor Jacob, zoon van Isaak, zoon van Abraham), herinner jullie Mijn gunst die Ik jullie verleende, en wees trouw aan (jullie) verbond met Mij. Ik zal (Mijn) verbond met jullie nakomen, en Mij, Mij alleen, zouden jullie moeten vrezen.
41. En geloof in hetgeen Ik geopenbaard heb, wat bevestigt wat in jullie midden is (de bevestiging waaraan hier wordt gerefereerd is duidelijk de inlossing van de belofte die verpakt is in Deut. 18;15-18. "Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de Here, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren... een profeet zal Ik hun verwekkenuit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal Mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied.") en wees niet de eerste het te ontkennen; hecht ook niet te weinig waarde aan Mijn boodschap; en voldoe jullie plicht aan Mij, Mij alleen.

47. O kinderen van Israël, herinner jullie Mijn gunst die Ik jullie verleende en dat Ik jullie boven de naties heb verheven.

49. En toen Wij jullie verlosten van Farao's mensen, die jullie onderwierpen aan zware kwellingen, die jullie zonen doodden en jullie vrouwen spaarden, en hierin school een zware beproeving van jullie Heer.

51. En toen Wij met Mozes een tijd van veertig nachten afspraken, namen jullie na hem het kalf (tot god) en waren jullie onrechtvaardig.

52. Daarna vergaven Wij jullie, opdat jullie dank konden zeggen.

62. Degenen die geloven, en degenen die joden zijn, en de christenen en de sabiërs, wie er ook gelooft in Allah en de Laatste Dag en die goed doet, zij krijgen waarlijk hun beloning bij hun Heer, en er is geen vrees voor hen, noch zullen zij treuren.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
"George Orwell"

Re: De islam is in oorlog met Europa

Hoofdstuk 2 paragraaf 13: eerdere geschriften worden verbeterd.H2, P.13, Vers 105:
Noch degenen die niet geloven onder de Mensen van het Boek, noch de polytheïsten, vinden het prettig dat er enig goed van jullie Heer naar jullie toe wordt gestuurd. En Allah verkiest wie Hem behaagt voor Zijn genade; en Allah is de Heer van geweldige goedgunstigheid


H2, P13, Vers 106:
Welke boodschap Wij ook opheffen of doen vergeten, Wij brengen er één die beter is dan die of één gelijk daar aan. Weet jij niet dat Allah de Bezitter is van macht over alle dingen?


108: Eigenlijk wensen jullie aan jullie boodschapper vragen te stellen zoals Mozes eerder werd ondervraagd. En wie ongeloof aanneemt in plaats van geloof, die is waarlijk de juiste richting kwijtgeraakt.


109. Velen van de Mensen van het Boek wensen jullie terug te veranderen in ongelovigen nadat jullie hebben geloofd, uit jaloezie vanuit henzelf, nadat de waarheid hen duidelijk geworden is. Maar begenadig en vergeef totdat Allah Zijn gebod bewerkstelligt. Waarlijk is Allah de Bezitter van macht over alle dingen.


110: En onderhoud het gebed en betaal de armenbelasting. En wat voor goeds jullie ook vooruit sturen voor jullie zelf, jullie zullen het vinden bij Allah. Waarlijk is Allah Degene Die ziet wat jullie doen


111: En zij zeggen: Niemand zal de Tuin binnengaan, behalve degene die jood is, of christen. Dit zijn hun ijdele verlangens. Zeg: breng jullie bewijs als jullie de waarheid spreken.


112: Nee, wie zich volledig onderwerpt aan Allah en goed doet, vindt zijn beloning bij zijn Heer, en voor hen is er geen angst noch zullen zij treuren.


113: En de joden zeggen, "de christenen volgen niets goeds" en de christenen zeggen, "de joden volgen niets", terwijl zij hetzelfde Boek voordragen.
Zoals zij zeggen, zo zeggen ook degenen die geen kennis hebben. Dus op de dag van de Opstanding zal Allah tussen hen oordelen over hetgeen waarin zij verschillen


En zo kan ik oneindig doorgaan met de koran te reciteren om de kwaadsprekers te laten zien wat voor onwaarheden zij verkondigen.


De koran is gewoon een boek van een profeet waarin hij in zijn tijd voor een vrij simpel en ongeletterd volk predikte en niet verschillend van andere profeten die ook een "Goddelijke" boodschap verkondigden.


Voor mij zijn veel verzen achterhaald en uit de tijd net zoals in vele andere religies.


Je zou het allerbeste wat tijdloos is uit alle openbaringen moeten samenvoegen tot 1 goed boek en dan nog zal de tijd ervoor zorgen dat weer veel aangepast moet worden.


Maar het is not done om een ander geloof te vernederen en af te kraken enkel en alleen om jouw geloof of ideologie als superieur te verkopen. Daar begint alle ellende mee.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
"George Orwell"

Re: De islam is in oorlog met Europa

@Anjoemara


'Benny jongoe,
Dit is heel toepasselijk op jou en Las Ede'


Man, zit niet als een heroinehoertje te jammeren, nadat deze ondekt heeft aan AIDS te lijden. Stommeling, ik heb jou al meer dan drie jaar drie vragen gesteld, die stereotiep voor de westerse samenleving zijn en haaks op de 'islamitische beleving van vrijheid' staan. Blijkbaar ben je te stom om dat te beseffen. Ik zal het nog persoonlijker voor jou maken, omdat de westerse opvatting over vrijheid UNIVERSELE WAARDE heeft.


Stel, dat de jonge vrouw van de bejaarde moslimfundamentalist Anjoemara eens door een echte man - Lasede-Bouta - genomen wil worden. In Nederland hoeft zij geen goedkeuring van haar impotente echtgenoot te vragen, die zijn tijd verdoet aan ranzige jihadistische lectuur op het internet. Scheiding is voldoende om deze mislukkeling uit haar leven te bannen, terwijl in Iran zij een heel leven aan dit stuk ongeluk zou hebben vastgezeten.


In Nederland en andere westerse landen kunnen homoseksuelen zelf vorm en inhoud aan hun private leven geven. Er is geen verdorven religieuze politie, die de slaapkamers van mensen en hun partners controleert. Deze universele vrijheid wil er bij Anjoemara niet in. Ik zal hem dubbelvouwen, zodat bakra hem anaal kan penetreren en deze andere dorpsgek van dit forum ook aan zijn trekken kan komen.


Als een islamiet geen islamiet meer wil zijn en Anjoemara in zijn persoonlijke levenssfeer ingrijpt om dat te verkomen, dan is het een daad van naastenliefde om Anjoemara's kop met twee welgerichte vuistslagen van zijn romp te slaan.


Er is oorlog tussen het Westen en de onderontwikkelde moslimwereld, omdat de landen van deze middeleeuwse praktijken erop nahouden, terwijl het Westen haar opvatting over de individuele vrijheid een universele dimensie aan het geven is.

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0

Re: De islam is in oorlog met Europa

Lasede_Bouta wrote:

@Anjoemara


'Benny jongoe,
Dit is heel toepasselijk op jou en Las Ede'


Man, zit niet als een heroinehoertje te jammeren, nadat deze ondekt heeft aan AIDS te lijden. Stommeling, ik heb jou al meer dan drie jaar drie vragen gesteld, die stereotiep voor de westerse samenleving zijn en haaks op de 'islamitische beleving van vrijheid' staan. Blijkbaar ben je te stom om dat te beseffen. Ik zal het nog persoonlijker voor jou maken, omdat de westerse opvatting over vrijheid UNIVERSELE WAARDE heeft.


Stel, dat de jonge vrouw van de bejaarde moslimfundamentalist Anjoemara eens door een echte man - Lasede-Bouta - genomen wil worden. In Nederland hoeft zij geen goedkeuring van haar impotente echtgenoot te vragen, die zijn tijd verdoet aan ranzige jihadistische lectuur op het internet. Scheiding is voldoende om deze mislukkeling uit haar leven te bannen, terwijl in Iran zij een heel leven aan dit stuk ongeluk zou hebben vastgezeten.


In Nederland en andere westerse landen kunnen homoseksuelen zelf vorm en inhoud aan hun private leven geven. Er is geen verdorven religieuze politie, die de slaapkamers van mensen en hun partners controleert. Deze universele vrijheid wil er bij Anjoemara niet in. Ik zal hem dubbelvouwen, zodat bakra hem anaal kan penetreren en deze andere dorpsgek van dit forum ook aan zijn trekken kan komen.


Als een islamiet geen islamiet meer wil zijn en Anjoemara in zijn persoonlijke levenssfeer ingrijpt om dat te verkomen, dan is het een daad van naastenliefde om Anjoemara's kop met twee welgerichte vuistslagen van zijn romp te slaan.


Er is oorlog tussen het Westen en de onderontwikkelde moslimwereld, omdat de landen van deze middeleeuwse praktijken erop nahouden, terwijl het Westen haar opvatting over de individuele vrijheid een universele dimensie aan het geven is.

Aan universele barbaren en vooral met een verloren kop hebben we geen boodschap.
Leef je seksuele fantasieën ergens anders uit.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
"George Orwell"

Re: De islam is in oorlog met Europa

En wanneer ga je eens echt oorlog voeren op de plaatsen die jij verafschuwt in plaats van hier anderen er toe aan te zetten jij laf gedrocht.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
"George Orwell"

Re: De islam is in oorlog met Europa

@Anjoemara


Barbaren? Zit toch niet als een zielepoot te janken. Je weet echt niet, wat barbarij is. Barbarij is, als verderfelijke ouwe lullen, de onschuldigheid van jonge meisjes in een levenslang trauma doen veranderen. Precies wat de ziekelijke profeet gedaan heeft en daarom door de dementerende moslimfundamentalist onbesproken wordt gelaten.

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0

Re: De islam is in oorlog met Europa

Anjoemara wrote:

Hoofdstuk 2 paragraaf 13: eerdere geschriften worden verbeterd.H2, P.13, Vers 105:
Noch degenen die niet geloven onder de Mensen van het Boek, noch de polytheïsten, vinden het prettig dat er enig goed van jullie Heer naar jullie toe wordt gestuurd. En Allah verkiest wie Hem behaagt voor Zijn genade; en Allah is de Heer van geweldige goedgunstigheid


H2, P13, Vers 106:
Welke boodschap Wij ook opheffen of doen vergeten, Wij brengen er één die beter is dan die of één gelijk daar aan. Weet jij niet dat Allah de Bezitter is van macht over alle dingen?


108: Eigenlijk wensen jullie aan jullie boodschapper vragen te stellen zoals Mozes eerder werd ondervraagd. En wie ongeloof aanneemt in plaats van geloof, die is waarlijk de juiste richting kwijtgeraakt.


109. Velen van de Mensen van het Boek wensen jullie terug te veranderen in ongelovigen nadat jullie hebben geloofd, uit jaloezie vanuit henzelf, nadat de waarheid hen duidelijk geworden is. Maar begenadig en vergeef totdat Allah Zijn gebod bewerkstelligt. Waarlijk is Allah de Bezitter van macht over alle dingen.


110: En onderhoud het gebed en betaal de armenbelasting. En wat voor goeds jullie ook vooruit sturen voor jullie zelf, jullie zullen het vinden bij Allah. Waarlijk is Allah Degene Die ziet wat jullie doen


111: En zij zeggen: Niemand zal de Tuin binnengaan, behalve degene die jood is, of christen. Dit zijn hun ijdele verlangens. Zeg: breng jullie bewijs als jullie de waarheid spreken.


112: Nee, wie zich volledig onderwerpt aan Allah en goed doet, vindt zijn beloning bij zijn Heer, en voor hen is er geen angst noch zullen zij treuren.


113: En de joden zeggen, "de christenen volgen niets goeds" en de christenen zeggen, "de joden volgen niets", terwijl zij hetzelfde Boek voordragen.
Zoals zij zeggen, zo zeggen ook degenen die geen kennis hebben. Dus op de dag van de Opstanding zal Allah tussen hen oordelen over hetgeen waarin zij verschillen


En zo kan ik oneindig doorgaan met de koran te reciteren om de kwaadsprekers te laten zien wat voor onwaarheden zij verkondigen.


De koran is gewoon een boek van een profeet waarin hij in zijn tijd voor een vrij simpel en ongeletterd volk predikte en niet verschillend van andere profeten die ook een "Goddelijke" boodschap verkondigden.


Voor mij zijn veel verzen achterhaald en uit de tijd net zoals in vele andere religies.


Je zou het allerbeste wat tijdloos is uit alle openbaringen moeten samenvoegen tot 1 goed boek en dan nog zal de tijd ervoor zorgen dat weer veel aangepast moet worden.


Maar het is not done om een ander geloof te vernederen en af te kraken enkel en alleen om jouw geloof of ideologie als superieur te verkopen. Daar begint alle ellende mee.

Heel af en toe is je uitleg dicht bij de verlichte. Lijk dat je toch wat van mij leer :-)

"Maar het is not done om een ander geloof te vernederen en af te kraken enkel en alleen om jouw geloof of ideologie als superieur te verkopen. Daar begint alle ellende mee".

Het monotheïsme jodendom/christendom en islam doet niets anders dan vernederen/afkraken vernietigingen van anders gelovigen.

Dit is laag respectloos en verwerpelijk ik begrijp niet dat het nog steeds wereldwijd getolereerd wordt.

“The religion of the future will be a cosmic religion. It should transcend a personal God and avoid dogmas and theology. Covering both the natural and the spiritual, it should be based on a religious sense arising from the experience of all things, natural and spiritual, as a meaningful unity. Buddhism answers this description.”


? Albert Einstein

Re: De islam is in oorlog met Europa

Pataka1 wrote:
Anjoemara wrote:

Hoofdstuk 2 paragraaf 13: eerdere geschriften worden verbeterd.H2, P.13, Vers 105:
Noch degenen die niet geloven onder de Mensen van het Boek, noch de polytheïsten, vinden het prettig dat er enig goed van jullie Heer naar jullie toe wordt gestuurd. En Allah verkiest wie Hem behaagt voor Zijn genade; en Allah is de Heer van geweldige goedgunstigheid


H2, P13, Vers 106:
Welke boodschap Wij ook opheffen of doen vergeten, Wij brengen er één die beter is dan die of één gelijk daar aan. Weet jij niet dat Allah de Bezitter is van macht over alle dingen?


108: Eigenlijk wensen jullie aan jullie boodschapper vragen te stellen zoals Mozes eerder werd ondervraagd. En wie ongeloof aanneemt in plaats van geloof, die is waarlijk de juiste richting kwijtgeraakt.


109. Velen van de Mensen van het Boek wensen jullie terug te veranderen in ongelovigen nadat jullie hebben geloofd, uit jaloezie vanuit henzelf, nadat de waarheid hen duidelijk geworden is. Maar begenadig en vergeef totdat Allah Zijn gebod bewerkstelligt. Waarlijk is Allah de Bezitter van macht over alle dingen.


110: En onderhoud het gebed en betaal de armenbelasting. En wat voor goeds jullie ook vooruit sturen voor jullie zelf, jullie zullen het vinden bij Allah. Waarlijk is Allah Degene Die ziet wat jullie doen


111: En zij zeggen: Niemand zal de Tuin binnengaan, behalve degene die jood is, of christen. Dit zijn hun ijdele verlangens. Zeg: breng jullie bewijs als jullie de waarheid spreken.


112: Nee, wie zich volledig onderwerpt aan Allah en goed doet, vindt zijn beloning bij zijn Heer, en voor hen is er geen angst noch zullen zij treuren.


113: En de joden zeggen, "de christenen volgen niets goeds" en de christenen zeggen, "de joden volgen niets", terwijl zij hetzelfde Boek voordragen.
Zoals zij zeggen, zo zeggen ook degenen die geen kennis hebben. Dus op de dag van de Opstanding zal Allah tussen hen oordelen over hetgeen waarin zij verschillen


En zo kan ik oneindig doorgaan met de koran te reciteren om de kwaadsprekers te laten zien wat voor onwaarheden zij verkondigen.


De koran is gewoon een boek van een profeet waarin hij in zijn tijd voor een vrij simpel en ongeletterd volk predikte en niet verschillend van andere profeten die ook een "Goddelijke" boodschap verkondigden.


Voor mij zijn veel verzen achterhaald en uit de tijd net zoals in vele andere religies.


Je zou het allerbeste wat tijdloos is uit alle openbaringen moeten samenvoegen tot 1 goed boek en dan nog zal de tijd ervoor zorgen dat weer veel aangepast moet worden.


Maar het is not done om een ander geloof te vernederen en af te kraken enkel en alleen om jouw geloof of ideologie als superieur te verkopen. Daar begint alle ellende mee.

Heel af en toe is je uitleg dicht bij de verlichte. Lijk dat je toch wat van mij leer :-)

"Maar het is not done om een ander geloof te vernederen en af te kraken enkel en alleen om jouw geloof of ideologie als superieur te verkopen. Daar begint alle ellende mee".

Het monotheïsme jodendom/christendom en islam doet niets anders dan vernederen/afkraken vernietigingen van anders gelovigen.

Dit is laag respectloos en verwerpelijk ik begrijp niet dat het nog steeds wereldwijd getolereerd wordt.

Dat ben jij dus op dit moment aan het doen door allen en iedereen die deze geloven belijden over 1 kam te scheren en gelijk te stellen met een handvol extremisten en fundamentalisten (die ook politiek gestuurd worden).
De meerderheid van de monotheïsten hoop ik zijn tolerant en laten het aan hun God over om te oordelen over de ander.
Als je echt uit Suriname komt dan zou je dat moeten beamen.
Wat dat betreft staan jij en ik dus zeker niet op 1 lijn.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
"George Orwell"

65 (edited by Benny3eMille 2017-07-03 01:02:31)

Re: De islam is in oorlog met Europa

Beste lezers,


Er is ene Raymond, die ook gee moslim is, maar de Islam goed heeft bestudeerd. Kijk voor uzelf dan, of hij geloofwaardig overkomt.


Ik hoef gee Islam-kenner te zijn, maar ik kan wel inzien dat deze Raymond weet waarover hij praat.
Maa kijk voor uzelf, wat/hoe de Koran inspireert; wel uitkijke voor schokkende beelden.
IS doet precies wat er in de Koran staat.


http://raymondibrahim.com/2014/09/11/be … believers/*

smile               *               smile     
Here Jasjóea komt eraan.
    Halleluja, halleluja!
    smile           *          smile

66 (edited by Anjoemara 2017-07-03 06:30:01)

Re: De islam is in oorlog met Europa

Benny3eMille wrote:

Beste lezers,


Er is ene Raymond, die ook gee moslim is, maar de Islam goed heeft bestudeerd. Kijk voor uzelf dan, of hij geloofwaardig overkomt.


Ik hoef gee Islam-kenner te zijn, maar ik kan wel inzien dat deze Raymond weet waarover hij praat.
Maa kijk voor uzelf, wat/hoe de Koran inspireert; wel uitkijke voor schokkende beelden.
IS doet precies wat er in de Koran staat.


http://raymondibrahim.com/2014/09/11/be … believers/*

Jij WILT geen islamkenner zijn maar grijpt terug op duistere blogs en christen-zionistische anti-propaganda (die Raymond is er een van net als jij) in plaats van de koran eens echt te bestuderen zoals ik jouw Bijbel ook goed ken. Jullie zijn types die je eigen geloof boven dat van alle anderen graag verheft en op een onwaardige manier door leugens te verspreiden, liegen en te bedriegen.


Als je je geloof wilt promoten doe dat op een manier door te laten zien waarom het goed en uniek is, niet door dat van een ander te besmeuren. Door zo door te gaan laat je zien wat je eigen inborst is. Je bent gewoon ontmaskerd.


Met lieden als jij is het dus vergeefse moeite een zinnige discussie te starten.
Het zijn zulke extremistische fanatisch eenzijdige geprogrammeerde figuren (in diverse geloven) die de wereld onleefbaar proberen te maken.
Veel plezier met je haat sites.


Als ik voortaan hier reageer is het informatie doorgeven om leugens te neutraliseren. Ik heb al laten zien wat er in de koran staat en dat dit als leidraad door het merendeel van de moslims overal ter wereld gevolgd wordt. En jij negeert dat, komt met christen-zionistische propaganda opdraven die toch niet gelezen wordt door deze moslims. Die doen gewoon hun ding. Jij hitst de rest van de meute op tegen deze onschuldige moslims. Dat laat zien wat voor satan je bent.


Dag Benny met de valse smile.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
"George Orwell"

Re: De islam is in oorlog met Europa

Christenzionisten zoals Benny lee mofo ondergraven hun eigen geloofsovertuiging door voor de mammon te werken.


Kijk wat een Dr. te zeggen heeft over deze zionisten:


Dr. James Padgett 03/07/2017 at 07:49

Jesus told Jews that did not recognize who He was that they were of their spiritual father, the devil – and like him they were murderers and liars (Gospel of John, chapter 8, verse 42-44). If Jesus were physically present in Israel now, he would say the same thing about them – since MOST do not recognize that He is the Messiah. Pray that God would punish these lying and murderous thugs and deal with them to keep them for continuing to take the lives of Syrians, many of whom do recognize Christ as being the Messiah, and having a personal relationship with Him. May God cause every Israeli plane and weapon and those in possession of their proxy murderers in Syria to totally malfunction.


En dit naar aanleiding van de volgende gebeurtenis:


Het Syrische leger heeft in de Golanhoogte een lading wapens en medicijnen bestemd voor al-Qaeda en ISIS onderschept.


BEIRUT, LEBANON (4:40 A.M.) – The Syrian Arab Army (SAA) foiled another major assault by the Al-Qaeda linked rebels in the Golan Heights this past weekend, seizing a large cache of equipment supplied by Israel in the process.


According to the Golani Regiment of the National Defense Forces (NDF), the Syrian Arab Army seized Israeli supplied medical kits and weapons that belonged to the Al-Qaeda linked “Hay’at Tahrir Al-Sham” militant group near the town of Hamadiyah on Sunday.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
"George Orwell"

Re: De islam is in oorlog met Europa

Benny3eMille wrote:

Beste lezers,


Er is ene Raymond, die ook gee moslim is, maar de Islam goed heeft bestudeerd. Kijk voor uzelf dan, of hij geloofwaardig overkomt.


Ik hoef gee Islam-kenner te zijn, maar ik kan wel inzien dat deze Raymond weet waarover hij praat.
Maa kijk voor uzelf, wat/hoe de Koran inspireert; wel uitkijke voor schokkende beelden.
IS doet precies wat er in de Koran staat.


http://raymondibrahim.com/2014/09/11/be … believers/*

Benny valse lach en eenzijdige intrerpretator oftewel bekend als de hypocriet. Lees je eigen Bijbel en Torah maar goed dan kom je een veelvoud aan woorden tegen die je nog erger kunt verdraaien dan wat jouw vriendje (de naam Raymond zegt het al) die een christenzionist is; eentje die gelooft dat als hij het proces van verwezenlijking van de eindstrijd in het Midden Oosten en met name in Jeruzalem kan versnellen de Messiah zal komen om ons allen te verlossen.


Laten we hoofdstuk 9 van de koran genaamd "Al-Barã'at oftewel de Ontheffing" eens goed analyseren.


Ofschoon de islam vrede predikt en gekomen was om alle geloven te verenigen zijn er momenten geweest dat de profeet en zijn volgelingen op de rand van vernietiging en uitroeiing stonden en gedwongen waren zich hiertegen te verdedigen.


De "ontheffing" gaat over de "ontheffing" van verplichtingen tegenover idolate stammen die met regelmaat hun vredes overeenkomst met de profeet en zijn volgelingen schonden.
Deze verklaring is een van de meest belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de islam, want tot dan toe hadden de moslims steeds geleden onder de vijandigheid van de gewetenloze idolate stammen, die geen respect hadden voor hun overeenkomsten en die steeds weer een slag uitdeelden aan de moslims als zij de kans daartoe kregen.
Dit hoofdstuk staat ook bekend onder de naam al-Taubah ofwel Berouw.


In het eerste paragraaf wordt een verklaring van de ontheffing gegeven die nodig is vanwege herhaaldelijk schendingen van overeenkomsten door de afgodendienaren.
Met daarbij twee duidelijke uitzonderingen: 1 betreft stammen die zich wel aan de overeenkomst hielden en 2 betreft afgodendienaren die bescherming zochten bij de moslims.


De tweede paragraaf geeft geeft de belangrijkste reden voor vrijstelling van de moslims van de verplichtingen van bepaalde overeenkomsten.


Je ziet dus Benny valse lach dat er duidelijke wet en regelgeving was met duidelijke richtlijnen voor overtredingen en geen barbarij zoals je vriend Raymond er van bakt.


Sinds de slag bij Oehoed in het 3e jaar van de vlucht van de profeet uit Mekka naar Medina hadden deze hypocrieten die vredesverdragen met de profeet hadden afgesloten dit regelmatig geschonden en tot het einde van de 9e jaar de kans gekregen om hun leven te beteren. De moslims werden steeds de dupe van deze schendingen en een laatste woord met betrekking tot hen was dringend nodig vandaar dit hoofdstuk.


H9,P1,Vers 3: En een aankondiging van Allah en Zijn Boodschapper (de profeet) voor de mensen op de dag van de grote bedevaart, dat Allah vrij is van verplichtingen tegenover de afgodendienaren en zo ook zijn Boodschapper. Dus als jullie berouw hebben, is dat beter voor jullie; en als jullie je afwenden, weet dan dat jullie niet aan Allah zullen ontsnappen. En verkondig een pijnlijke straf aan degenen die niet geloven.
H9,P1,V4: Behalve aan degenen van de afgodendienaren met wie jullie een overeenkomst hebben gesloten, en dan jullie in niets tekort hebben gedaan en niemand hebben gesteund tegen jullie; dus kom hun overeenkomst na tot het einde van hun termijn. Waarlijk heeft Allah degenen lief die aan hun plicht voldoen.
H9,P1,V5: Dus wanneer de heilige maanden voorbij zijn, dood de afgodendienaren die hun overeenkomst hebben geschonden. Maar wanneer zij berouw tonen en het gebed onderhouden en de armenbelasting betalen, laat hun dan vrij. Waarlijk is Allah Vergevensgezind, Barmhartig.
H9,P1,V6: En wanneer iemand onder de afgodendienaren jouw bescherming zoekt, bescherm hem tot hij het woord van Allah hoort en breng hem dan naar zijn veilige plek. Dit omdat zij een volk zijn dat niet weet.
Je ziet dus Benny valse lach anders dan de meedogenloze joden uit je Torah die hele volksstammen rücksichtloss uitroeiden enkel en alleen omdat ze in de weg stonden.En nu kom ik bij de verzen die jouw maatje Raymond (met valse achternaam Ibrahim om als zionist zijn verhaal aannemelijker te laten overkomen) aanhaalt: verzen 14 en 15 uit H9.Deze twee verzen staan in paragraaf 2 van Hoofdstuk 9 en vooraf (H9, P2 verzen 7 t/m 13)  worden in 7 verzen eerst redenen voor ontheffing (dus toestemming om de overtreders te kunnen bestraffen) aangegeven. Het luisterde dus aan stricte regels en wetgeving. De andere kant van de medaille was dat de moslims zich maar passief moesten laten uitroeien of vermoorden zonder verzet te plegen zoals voorheen gebeurde.Lees zelf maar deze verzen 7 t/m 13 na uit H9 P2 in de link van de Koran die ik Oeka heb gegeven.


H9 P2 V13: Willen jullie niet strijden tegen een volk dat zijn geloften brak en uit was op de verbanning van de Boodschapper, en dat jullie als eerste aanviel? Vrezen jullie hen? Maar Allah heeft er meer recht op dat jullie Hem vrezen, als jullie gelovigen zijn.


H9P2V14: Bestrijd hen; Allah zal hen straffen met jullie handen en hen tot schande brengen en jullie helpen tegen hen en de harten van een gelovig volk verlichten,


H9P2V15: En de woede uit hun harten verwijderen. En Allah keert zich barmhartig tot wie het Hem behaagt. En Allah is Wetend, Wijs.Met de verklaring tot ontheffing was het logisch dat er vrees ontstond bij moslims die een relatief kleine minderheidsgroepering was tegenover vele idolate stammen, joden en christenen. Vandaar dat hun hier wordt verzekerd dat zij Goddelijke hulp zouden ontvangen.De joden hadden de idolate Arabieren lange tijd bijgestaan in hun strijd om de islam te ontwortelen en de profeet te doden. De christenen vreesden ook de opkomst van dit rivaliserend geloof en nadat het Romeinse Rijk gekerstend was mobiliseerden ook zij hun strijdmachten tegen de islam.


Hierop volgde de Tabroek expeditie, die de inhoud bepaalt van een groot deel van dit hoofdstuk.
De Christenen slaagden niet in hun opzet.


Paragraaf 4 uit Hoofdstuk 9 gaat dan ook over de overwinning van de islam in Arabië en paragraaf 5 uit H9 over de overwinning van de islam in de wereld.


Enkele verzen uit paragraaf 5 H9:


H9P5V30: En de joden zeggen: Ezra is de zoon van Allah; en de christenen zeggen "de Messiah is de zoon van Allah". Dit zijn woorden uit hun mond. Zij imiteren de uitspraken van degenen die eerder niet geloofden.


H9P5V31: Zij hebben schriftgeleerden en hun monniken tot heren genomen naast Allah, en (ook)  de Messias, zoon van Maria. En hun werd bevolen dat zij slechts één God moesten dienen- er is geen God behalve Hij. Moge Hij verheerlijkt worden boven wat zij (naast Hem)  oprichten!Begrijpelijk Benny valse lach dat dit hoofdstuk zo pijnlijk is voor jullie en dat jullie soort er alles aan doet om het neer te halen. Omdat het herinnert aan de pijnlijke nederlaag destijds en aan hoe hypocriet bepaalde christenen en joden niet waren. Dus probeer je de moslims nu als barbaren weer te geven. Vergeet je daarbij niet hoe de christenen andere volkeren hebben uitgeroeid en tot slaaf gemaakt? Daar is dit kinderspel bij vergeleken.


Nogmaals succes met je hopeloze missie. Anjoe zal je steeds terecht wijzen big_smile big_smile big_smile

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
"George Orwell"

Re: De islam is in oorlog met Europa

En wat nogmaals duidelijk is, is dat Europa al decennia in oorlog is met de islam zowel fysiek als via manipulatieve media.
Daarnaast zet zij huurlingen in die zich als moslims voordoen om extra hun gelijk te tonen hoe barbaars deze religie wel niet is.
Kortom; de allergrootste barbaren, misleiders en misdadigers zitten hier.
Maar ra,ra, hoe komt het dat deze religie juist toeneemt en zelf hier in het Westen? Mensen raken geprikkeld om op zoek te gaan en als ze de grote leugens en verdraaiingen zien raken zij ontgoocheld en keren zich juist af van deze religies.


Dus nogmaals Benny valse lach; succes met je hopeloze missie.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
"George Orwell"