Topic: Brief aan KLM over uitzetting vluchteling naar onveilig Soedan

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN DE UITZETTING
VAN EEN VLUCHTELING NAAR ONVEILIG SOEDANZIE OOK
https://www.astridessed.nl/klm-medeplic … f-aan-klm/
AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT

DRINGEND VERZOEK TOT AFZIEN VAN
UW MEDEWERKING AAN DE UITZETTING
VAN DE UIT SOEDAN [HET NUBA-GEBERGTE] AFKOMSTIGE
VLUCHTELING NAAR ONVEILIG EN GEVAARLIJK SOEDAN

TIJDSTIP EN DATUM UITZETTING
DINSDAG 16 MEI OM 12.50Geachte Directie
Geacht Management
Bij dezen wil ik graag uw aandacht vragen voor het volgende:

U bent voornemens, mee te werken aan de uitzetting van een
uit het Nuba-Gebergte in Soedan afkomstige vluchteling.

Tijdstip en datum :
Dinsdag 16 mei, om 12.50
Vluchtnummer: KL0565

Hieraan mag u onder geen beding meewerken, vanwege de
extreem slechte mensenrechtensituatie in Soedan in het
algemeen en de extra risico's voor deze jongeman in het byzonder.


MENSENRECHTENSITUATIE SOEDAN/IN HET ALGEMEEN


De mensenrechtensituatie in Soedan is niet alleen decennialang
in verbijsterend slecht:
Oneerlijke processen
Folteringen
Buitengerechtelijke ecexuties
Onderdrukking vrijheid van meningsuiting [1]


Het jarenlange conflict in Darfur, waarin oorlogsmisdaden,
massaverkrachtingen en etnische zuiveringen aan de orde
van de dag waren [2] en nog steeds zijn [3], heeft er zelfs toe geleid, dat het Internationaal
Strafhof in Den Haag, tegen president en dictator Omar Bashir
een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd met als aanklachten
oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid
en genocide! [4]
Deze president is tot nu toe nog steeds niet uitgeleverd [5]
en gaat vrolijk door op de ingeslagen weg! [6]

Geen land dus waar een vluchteling naartoe moet worden
uitgezet, dat mag duidelijk zijn.


MENSENRECHTENSITUATIE UIT TE ZETTEN
VLUCHTELING/UW INZET

Nog los van de algemene gevaarlijke situatie, is
de specifieke mensenrechtensituatie van de uit te
zetten vluchteling zeer gevaarlijk:
Hij is namelijk afkomstig uit het Nuba Gebergte en
behoort tot het Nuba volk.
Het Nuba Gebergte ligt in Zuid-Kordofan.
Deze mensen waren en zijn nog steeds doelwit van
bombardementen door het Soedanese leger, wat
reeds vele slachtoffers heeft geeist en nog steeds doet. [7]

Ik hoef u, hopelijk, niet te vertellen, dat het bombarderen van
burgers en/of burgerdoelen, verboden is
en oorlogsmisdaden zijn. [8]


Dit alles [en zie de noten!]  moet voor u al reden genoeg zijn, niet mee
te werken aan de uitzetting van deze vluchteling naar Soedan.
Bovendien:
Ook het reisadvies van de Nederlandse Overheid naar
Soedan, en vooral het gebied waar de vluchteling
vandaan komt, is in een woord negatief:

Ik citeer

''
Niet reizen

Reis niet naar:
Darfur;
Abyei;
Zuid-Kordofan;
Blue Nile;
(delen van) White Nile en Noord-Kordofan;
Het grensgebied met Libië.'' [9]
Weet u het nog?
Het Nuba volk woont grotendeels in
Zuid-Kordofan.........


Welnu, als het reizen voor reizigers aldaar zo gevaarlijk is, dat het dringend wordt afgeraden, mag
duidelijk zijn, hoe groot het veiligheidsrisico is
voor een vluchteling, afkomstig uit het gebied,
waar men dagelijks blootstaat aan
bombardementen!

Ik vraag, nee EIS van u, dat u niet meewerkt
aan de uitzetting van deze vluchteling.
Anders bent u medeverantwoordelijk, ja, medeplichtig aan de eventuele mensenrechten
schendingen waaraan hij blootstaat!


UW VERANTWOORDELIJKHEID


In uw reactie op een eerder schrijven van mij over de uitzetting van
een Somalische vluchteling [10]  hebt u zich in een ontwijkende brief getracht
af te maken van uw verantwoordelijkheid  door te betogen ”dat het niet
ongebruikelijk is” dat luchtvaartmaatschappijen passagiers uw euphemisme voor
tegen hun wil uitgezette vluchtelingen naar een onzekere en gevaarlijke situatie
vervoeren ”in opdracht van de autoriteiten” [11]

Welnu, Geachte heer/mevrouw, wat ”niet ongebruikelijk” is. hoeft nog
niet juist te zijn.
U wekt zo de indruk, vrijuit te gaan omdat u ”slechts de vervoerder” bent,
”in opdracht van de autoriteiten”

Met alle respect:

Klinkklare onzin.
U maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan uitzettingen van
vluchtelingen en bent daarmee medeverantwoordelijk voor het eventuele gevaar
waaraan betrokkene komt bloot te staan.
Dit heb ik u ook laten weten in een repliek op uw ontwijkende brief aan mij [12]

Sterker nog:
Als de in 2010 door de Taliban gedode Afghaanse vluchteling [13] door de KLM zijn uitgezet, is de KLM medeverantwoordelijk voor zijn dood.

Kunt u daarmee leven?EPILOOG


Ik heb u gewezen op de deplorabele mensenrechten
situatie in Soedan, zoals bevestigd door geren
nommeerde mensenrechtenorganisaties als
Amnesty International en Human Rights Watch. [14]
Dat de president, tegen wie door het Internationaal
Strafhof in Den Haag een arrestatiebevel is uitgevaardigd,
nog steeds in functie is en vrolijk doorgaat op de
ingeslagen weg, bewijst eens te meer de gevaarlijke
situatie.

Het is daarom uw morele plicht, NIET mee te werken aan de uitzetting van iedere vluchteling,
die naar Soedan, maar ook andere gevaarlijke landen
als Afghanistan, Irak, Syrie etc [er zijn er natuurlijk
meer] wordt uitgezet.

Doet u dat toch, dan bent u moreel en politiek
medeverantwoordelijk aan het onrecht, dat hen daar
overkomt.

Daar kunt u zich niet uitpraten, want u hebt EN
houdt uw eigen verantwoordelijkheid.


Ik reken op uw medewerking!


Vriendelijke groeten

Astrid Essed
AmsterdamZIE VOOR NOTEN


https://www.astridessed.nl/klm-medeplic … f-aan-klm/OF
http://community.dewereldmorgen.be/blog … ef-aan-klm

Re: Brief aan KLM over uitzetting vluchteling naar onveilig Soedan

...de captagon dealende, verkapte kalifater mypt33, de achterbakse schoft voor wie het vrouwelijk schoon slechts ‘neukvee’ is...

 
http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 94#p510294 *adhesiebetuiging aan vrouwen...
http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 95#p510295 *kruizen voor vluchtelingen...
http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 57#p510357 *brief aan klm over medeplichtigheid ...
http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 85#p510385 *brief aan klm over medeplichtigheid...


...voor dat gore afkrabseltje geldt: #510357, *brief aan klm... , is alweer zo’n veni vidi vutsi post-verwijder-herpost bijdrage.

 
Maar ja, van een zielenpoot zoals motyoyongu33 valt niets zinnigs te verwachten. lol tongue

3 (edited by xzqc33 2017-05-16 14:52:39)

Re: Brief aan KLM over uitzetting vluchteling naar onveilig Soedan

KALIEF ERDOHAN KOMT GOED WEG


Het zou misschien wel weer een vals nieuwsbericht kunnen zijn, uit wel Rusland, Kirgizië of Surimaribo. Toch wel leuk, om verder te vertellen. Het gerucht gaat dat resten van het zo gehate lid van dit forum, de geilige anjoemaratakka (alias j bakroe), op de afdeling Gehakt van het mortuarium waren gesignaleerd. Uit de berg met smerig afval is het DNA toch nog kunnen worden vastgesteld.


De eerste verhalen, uit misschien nogal voorbarige conclussies, maakten melding van, dat deze rottige vis (dik en dik al over de houdbaarheidsdatum) voor de sneltrein Eindhoven- America zou zijn gesprongen (met boerka aan: in de kleuren van de finish-vlag, haha). Pathologisch onderzoek laat echter duidelijk zien, dat de vis met "onveilig vuurwerk" (politiek correcte term voor 'bomgordel', Red.) moet zijn bezig geweest. Heel jammer dat deze dooie vis niet naast kalief Erdohan (zijne geiligheid) stond, toen het vuurwerk afging. Jammer jammer jammer: alweer heeft Turkije een prachtkans op een minder slechte toekomst gemist!!! Zo zie je maar weer: allahoe is helemaal niet akbar, als je het mij vraagt.


Het gehakt zal per gevleugelde ezel van de SLM (niet te verwarren met 'Pegasus') toeristenklas (geen drankjes) naar Totness, op de planeet Porno (arabisch voor hemel) worden gevlogen. Na aankomst aldaar zullen de 72 batterijtjes (uit de Hema), waar deze mevrouw recht op had (voor de electrische komkommer), met het visgehakt worden gemongen, allemaal symbolisch bedoeld natuurlijk, zoals per vers in de dikke sprookjesboeken staat geschreven. Hopelijk sta ik na dit bericht ook op de zwarte lijst van de kalief (geitofiel).


Meer nieuws is er niet vandaag (Moro nyusu no de tidé)


Adyosi baya


PS
Baai ze weej Aisja Asad,
Je denkt toch zeker niet dat al die dyslectici op dit forum dit allemaal kunnen lezen, meemaken, herkennen, begrijpen en verstaan? Je had je, eerlijk gezegd, nooit moeten laten besnijden door die mogammedanen. Misschien ben je nu zowel in theorie als in de praktijd gewoon bevorderd tot mogamedaans neukvee. Alsjeblieft zeg.


ZIE VOOR NOTEN:
Totness Coronie

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

4 (edited by xzqc33 2017-05-16 14:13:18)

Re: Brief aan KLM over uitzetting vluchteling naar onveilig Soedan

WAT AISHA ASAD NIET WIL WETEN


Waarom wil Aisha Asad niets weten van de waarheid? Jouw wegkijken Aisha maakt het veel te moeilijk om van anderen de WAARHEID te horen.


Weet je wat alle zogenaamde politieke vluchtelingen, het eerste doen als ze in NL een permanente verblijfsvergunning gekregen hebben? Dan, met het NL-paspoort (waarvan de inkt nog nat is) in de hand, hollen ze rechtstreeks naar het eerte de beste reisbureau, om zo snel mogelijk een vacantie te boeken naar het land waar ze met de dood bedreigd zouden zijn geweest. Komt nog bij besneden juf: ze betalen het reisbureau met jouw belastingafdrachten.  Hoe dom kan een mens zijn? Ik bedoelde te schrijven 'Hoe dom kan een christenhond zijn?' Leuk hè?


Adyosi


ZIE VOOR NOTEN:
Mary's Hope Coronie

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

5 (edited by xzqc33 2017-05-16 15:35:40)

Re: Brief aan KLM over uitzetting vluchteling naar onveilig Soedan

Ko' w' bâr lafu. Iya man: lafu m'e taigi y.


Adyosi

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

6 (edited by xzqc33 2017-05-16 15:31:29)

Re: Brief aan KLM over uitzetting vluchteling naar onveilig Soedan

VOOR NOTEN ZIE:
Bantaskin Coronie

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

7 (edited by xzqc33 2017-05-16 15:34:52)

Re: Brief aan KLM over uitzetting vluchteling naar onveilig Soedan

VOOR NOTEN (water malata of rijpe) ZIE..
Belladrum Coronie


Adyosi

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

8 (edited by xzqc33 2017-05-30 14:16:21)

Re: Brief aan KLM over uitzetting vluchteling naar onveilig Soedan

Niet echt lastig hoor: zo'n stoorzendertje: de oude vertrouwde likker van het gat van de pedoseksuele massamoordenaar uit Medina en Makka, zijne geiligheid mogammoet-de-laatste. Ik bedoel ajnoemaratakka ofte jorka bakru ookwel 'makkaolo-de-eerste' genoemd (nota bene uitsluitend door intimi, nog wel) Lik maar lekker(?) door hoor boerkateef! Mogammoet-de-laatste kon lezen noch schrijven (tje-mi-gado), zo blijkt. Een volgeling heeft een deel van de gooraan geschreven. Alle suras werden pervers geschreven. Hoeveel slechter had het boek geschreven kunnen zijn, als het dictee van Satan de duivel was geweest? Hoeveel slechter? "Satanoe akbar", zal ik maar roepen.


Adyosi

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile