Topic: Adhesiebetuiging aan vrouwen, die vluchtelingen herdachten op de Dam

ELF AANHOUDINGEN BIJ HERDENKING OP DE DAM/ADHESIEBETUIGING AAN VROUWEN, DIE VLUCHTELINGEN HERDACHTENZIE OOK
https://www.astridessed.nl/elf-aanhoudi … erdachten/

Het is jammer, dat de pers vaak in haar berichtgeviong ONaccuraat  en
onvolledig is,
om van tendentieus nog maar te zwijgen.
Zo ook bij de verslaggeving over ''incidenten'' bij Dodenherdenking 2017.

Er wordt geschreven over aanhoudingen van ''elf mensen'',
van wie vier ''zich niet konden legitimeren.'' [1]

Nou is dat op zich niet onjuist [afgezien van het feit, dat het niet legitimeren
een bewuste keus was, zie statement vrouwen helemaal onderaan], alleen, het is niet volledig
en doet geen recht aan de dappere actie van vier vrouwen, op Dodenherdenking.
Wat wil nu het geval:
Vier vrouwen besloten op Dodenherdenking, toepasselijker kan haast niet,
een statement te maken ''Refugees Welcome''

Het gevolg was onthutsend:
Kennelijk vijandige reacties van [zoals de vrouwen het formuleerden] ''gewelddadige
damgangers'' [2], arrestatie door de politie en op het bureau verdere
intimidatie. [3]

En dat alleen maar vanwege solidariteit met de vluchtelingen van vandaag. [4]
Ik zeg, vandaag, want- en daar kom ik op de toepasselijkheid van de solidariteitsbetuiging,
de vluchtelingenvijandigheid is er niet van vandaag.

Ook in de dertiger jaren-de jaren van de opkomst van het Derde Rijk,\
werden vluchtelingen, Joodse vluchtelingen, geweerd in West-Europa.
Na de Kristallnacht [5] gingen de grenzen in de Europese landen
dicht voor de vluchtelingen [6]

En Nederland, dat vandaag de dag vluchtelingen weert en terugstuurt naar
onveilige landen en gebieden, soms met de dood tot gevolg [7], stuurde
na de Kristallnacht, Joodse vluchtelingen terug naar nazi-Duitsland! [8]
Terwijl het op de hoogte was van de zware vervolging aldaar!


Zouden die ''boze damgangers'' dat weten?
Zouden die politieagenten, die de vier vrouwen met veel
machtsvertoon hebben gearresteerd [9], dat weten

WILLEN ze het wel weten"

Want hetzelfde gebeurt weer.
Weer worden vluchtelingen, die gevaar lopen, teruggestuurd en
geweerd.
Weer laait racisme en xenofobie op. [10]

Om daartegen te waarschuwen en te protesteren, hebben
vier vrouwen op de Dam, tijdens Dodenherdenking, hun
statement gemaakt. [11]

Om mijn solidariteit te betuigen met hun dappere actie,
heb ik op Indymedia.nl een adhesiebetuiging geplaatst.


TOEN NIET, NU NIET, NOOIT MEER FASCISME
REFUGEES WELCOME!


Astrid Essed


ZIE VOOR NOTEN EN ADHESIEBETUIGING


https://www.astridessed.nl/elf-aanhoudi … erdachten/


OFhttp://community.dewereldmorgen.be/blog … herdachten

2 (edited by xzqc33 2017-05-20 18:09:12)

Re: Adhesiebetuiging aan vrouwen, die vluchtelingen herdachten op de Dam

VOOR NOTEN ZIE:
Lea-Sowes Coronie

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

3 (edited by xzqc33 2017-05-30 12:32:24)

Re: Adhesiebetuiging aan vrouwen, die vluchtelingen herdachten op de Dam

KALIEF ERDOHAN KOMT GOED WEG


Het zou misschien wel weer een vals nieuwsbericht kunnen zijn, uit wel Rusland, Kirgizië of Surimaribo. Toch wel leuk, om verder te vertellen. Het gerucht gaat dat resten van het zo gehate lid van dit forum, de geilige anjoemaratakka (alias j bakroe), op de Afdeling Gehakt van het mortuarium waren gesignaleerd. Uit de berg met smerig afval is het DNA toch nog kunnen worden vastgesteld.


De eerste verhalen, uit misschien nogal voorbarige conclussies, maakten melding van, dat deze rottige vis (dik en dik al over de houdbaarheidsdatum) voor de sneltrein Eindhoven- America zou zijn gesprongen (met boerka aan: in de kleuren van de finish-vlag, haha). Pathologisch onderzoek laat echter duidelijk zien, dat de vis met "onveilig vuurwerk" (politiek correcte term voor 'bomgordel', Red.) moet zijn bezig geweest. Heel jammer dat deze dooie vis niet naast kalief Erdohan (zijne geiligheid) stond, toen het vuurwerk afging. Jammer jammer jammer: alweer heeft Turkije een prachtkans op een minder slechte toekomst gemist!!! Zo zie je maar weer: allahoe is helemaal niet akbar, als je het mij vraagt.


Het gehakt zal per gevleugelde ezel van de SLM (niet te verwarren met 'Pegasus') toeristenklas (geen drankjes) naar Totness, op de planeet Porno (arabisch voor hemel) worden gevlogen. Na aankomst aldaar zullen de 72 batterijtjes (uit de Hema), waar deze mevrouw recht op had (voor de electrische komkommer), met het visgehakt worden gemongen, allemaal symbolisch bedoeld natuurlijk, zoals per vers in de dikke sprookjesboeken staat geschreven. Hopelijk sta ik na dit bericht ook op de zwarte lijst van de kalief (geitofiel).


Meer nieuws is er niet vandaag (Moro nyusu no de tidé)


Adyosi baya

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile