Topic: Brief aan Wilders/''Namen voor uw poezenmeisjes''

BEZOEK WILDERS AAN DIERENASIEL GAAT NIET DOOR/BRIEF AAN WILDERS/''NAMEN VOOR UW POEZENMEISJES''ZIE OOKhttps://www.astridessed.nl/bezoek-wilde … enmeisjes/VOORAF

Toen bekend werd, dat G Wilders, PVV Fuhrer, een ''werk''bezoek zou
brengen aan een dierrenasiel in Zaandam, kondigden anti fascisten
terecht protest aan, waarna het bezoek werd afgelast. [1]
Activiste en dichteres/schrijfster Joke Kaviaar schreef
over het Wilders bezoek een pittig stukje [2]

Daags daarna zette Wilders op zijn Facebookpagina een sentimentele
foto van zijn ''poezenmeisjes'', die hij kennelijk was gaan ophalen
Ook vroeg hij lezers, hem namen  door te mailen.
Welnu, dat wilde ik graag voor hem doen.
Zie hieronder de brief, die ik Wilders toestuurde

Astrid Essed

[1]

NOS
ASIEL ZEGT BEZOEK WILDERS AF OM NEGATIEVE REACTIES EN'
TEGENBETOGING
7 MAART 2017

http://nos.nl/artikel/2161787-asiel-zeg … oging.html


[2]DIEREN ALS PROPAGANDAMIDDEL: ''GEEN NIEUW POESJE VOOR
WILDERS''
JOKE KAVIAAR
7 MAART 2017


https://www.jokekaviaar.nl/Dieren-propa … lders.html


BRIEF AAN G WILDERS:AAN DE HEER G WILDERS
FRACTIEVOORZITTER VAN DE PVV

Onderwerp:
Namen voor uw ''poezenmeisjes''Geachte heer Wilders,


Op uw Facebookpagina ''Geert Wilders'' heb ik gezien, dat u
lezers vraagt om suggesties door te mailen voor de namen van
uw twee nieuwe ''poezenmeisjes''
Zie geheel onderin
Misschien hebt u al namen, anders heb ik voor u een
paar leuke suggesties:
Wat te denken van ''Magda'' of nog mooier ''Florentine''?
Hoe ik aan die byzondere namen kom, daarover zo meer.

Maar eerst het volgende:

UW OBSESSIE MET DE ISLAM

U gaat te pas en te onpas tekeer over ''Islamofascisme''
Eigenlijk bent u daarmee al heel lang bezig, zoals
manifest in uw geschrift ''Genoeg is genoeg, verbied de Koran'', tot
schande van de Volkskrant, door de Volkskrant gepubliceerd.' [1]

Maar het is niet de Islam, die volgens uw zieke redeneertrant
''fascistisch'' is.
U bent de fascist, meneer Wilders!

De Islam is een RELIGIE, die net zoals Jodendom en Christendom,
is gebaseerd op naastenliefde, vrede en harmonie.
Dat er lieden zijn, die de religie ge secu misbruiken voor eigen
politieke aspiraties en belangen, komt in alle wereldgodsdiensten voor.

What about het ''Dieu le veut'', de slogan tijdens de Kruistochten. [2]
Waren deze ''Kruistochten'' schijnbaar bedoeld als de ''bevrijding van
het Heilige Land en het Heilige Graf'' niet gewoon ordinaire
plundertochten en veroveringsoorlogen? [3]
Onder de vlag van het geloof?
Natuurlijk.

Was de zogenaamde ''Heilige Inquisitie''[4]  tijdens de Spaanse
reyes catholicos, Ferdinand en Isabella [5], niet een ultieme
uiting van antisemitisme en hebzucht, aangezien de goederen
van de slachtoffers verbeurd verklaard werden en toekwamen aan
de Spaanse Kroon? [6]

Om maar van de ''ontdekkingstochten'' van Columbus
te zwijgen, zogenaamd ook gericht op
''bekering'' [7]

De Dertigjarige Oorlog in Duitsland [begin zeventiende eeuw] [8],
de weerzinwekkende verdediging van de slavernij, met het
''zonen van Cham'' verhaal [9]

De griezelige opvattingen van Amerikaanse ''christen'' fundamentalisten
in deze tijd [10]

Ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan.
Ik doe het niet.

Ik heb nog meer te doen.
U ook, gezien uw fanatieke verkiezingscampagne.

En TOCH is het CHRISTENDOM de religie van liefde
Vele volgelingen echter niet!

JODENDOM

Hetzelfde geldt voor het Jodendom:

Het Jodendom, religie van Liefde en Vergeving, is en wordt evenzeer
misbruikt.
Bijvoorbeeld door fanatieke kolonisten in de illegale nederzettingen
in bezet Palestijns gebied.
Die dagelijks Palestijnen mishandelen en terroriseren. [11]
Wilt u dat, als Israelvriend niet horen.

VETTE PECH DAN!


BOEDDHISME

En dan die vreedzame levensfilosofie, het Boeddhisme.
Een prachtige Leer, maar hoe misbruikt!
Weleens gehoord van de misdaden tegen de Rohingya's
in Burma [Myanmar], een moslimminderheid? [12]

Of wilt u dat ontkennen?
Lees dan Amnesty International en Human Rights Watch er maar op na! [13]


DE ISLAM, UW OBSESSIE/2


Worden er dan geen aanslagen gepleegd van groepen, afkomstig
uit Islamitische landen.
JA
Maar dat is NIET Islam gerelateerd, maar net zo als eeuwenlange
godsdiensttwisten in Europa, politiek gerelateerd en gemotiveerd.

Wanneer het Westen systematisch oorlogen voert in Islamitische
landen, oorlogsmisdaden pleegt, landen jarenlang bezet en onderdrukt
[14], zich mengt in conflicten als het Syrische [15], zich mengt in
het Midden Oostenconflict ten faveure van bezetter Israel [16],
moet je niet verbaasd zijn, als de oorlog jouw kant op komt.

Praat ik daarmee aanslagen op burgers goed?

NEEN!

Maar ik geef wel een verklaring.
Een verklaring, die u, zoals iedereen met uw gevaarlijke gedachten
wereld, niet wil zien.

Ik heb gezegd.


UW HAATZAAIERIJ, RACISME, ISLAMOFOBIE,
VLUCHTELINGENHAAT

Maar ik ben nog niet klaar met u!
Zet u maar schrap!

U bent de Leider, die haatzaait als Islamofoob, racist en
vluchtelingenhater. [17]

Een haatideoloog, voor wie ik al in 2007 waarschuwde [18] en niet
alleen naar de ogen wordt gezien door een deel van de media, maar wiens
”gedachtegoed” door uitspraken, voorstellen en beleidsmaatregelen steeds
meer wordt overgenomen door de reguliere politiek. [19]
Tot overmaat van ramp.
Diezelfde politici, die volgens u ''het rambam'' kunnen krijgen. [20]


INGREDIENTEN VAN UW HAATBOODSCHAP:

U bent  de man, die in Goebbels achtige, ophitsende
taal heeft uitgekraaid voor uw hysterische fans ”minder,
minder” [21], waarvoor u, terecht, bent veroordeeld. [22]

U bent de man, die Moskeeen wil sluiten en Koran’s in
beslag wil nemen, desnoods met politie inzet. [23]
Die Moskeeen aanduidt als ”haatpaleizen” [24]
Die vluchtelingen ”testosteronbommen” genoemd heeft [25]
en het land doorreisde om de mensen op te zetten
tegen vluchtelingen. [26]
Waardoor u medeverantwoordelijk werd voor anti-vluchtelingen
geweld. [27]

U wil mannelijke vluchtelingen preventief wilde opsluiten
in AZC’s [28], zonder dat zij dus strafbare feiten begaan hadden.

U hebt een verkiezingsvod gepresenteerd [29], nog extremer dan
de nazi NSDAP van Hitler in de 20 er jaren. [30]

Ja, dan heb je het voor elkaar!

U hebt drie Surinaamse verdachten van de dood van een taxichauffeur
”drie beesten van Surinaamse afkomst” genoemd. [31]

U hebt, schaamteloos, een adhesiebetuiging gedaan aan de neo nazi
beweging Pegida [32], op een van hun bijeenkomsten
gesproken [33] en onderhoudt met deze club goede betrekkingen.

U onderhoudt hartelijke betrekkingen  met Marine Le Pen, leider
van het extreem-rechtse Front National. [34]
Er is nog veel meer, maar hier laat ik het bij.

Duidelijk mag zijn:
U bent een fascist![35]


TENSLOTTE


Dat was een mond vol, meneer Wilders.
Waarvan u de lading ten volle verdient.

Want teveel wordt u nog ontzien in het debat met uw
collegae Kamerleden.
Ze mompelen vaak wel wat zoals, dat u ''niet moet
generaliseren''
Maar
A
Daar trekt u zich niets van aan.
B
Ze zijn [en daarin hebt u gelijk, al bedoelt
u iets anders dan ik] laf, omdat ze weliswaar kritiek
op u hebben, maar uw standpunten gedeeltelijk of
vergaand, overnemen.
C
En juist vanwege hun halfslachtigheid kunnen en
willen ze u niet benoemen voor wat u bent.

Een Islamofoob.
Een racist.
Een fascist.

Want het is fascistisch, samen te werken met neo-nazi's,
mensen, die geen strafbare feiten hebben gepleegd, te willen
opsluiten, de grenzen te sluiten voor wanhopigen, vermeende
terreurverdachten preventief te willen opsluiten [36] [ook
weer, zonder strafbare feiten te hebben gepleegd], en op
te roepen tot ''verzet'' tegen vluchtelingen, die al in het
verdomhoekje zitten.
Oja, last but not least, uw fraaie uitspraak ''nepparlement..
[37]
Kennelijk vindt u de formele rechtsstaat zoals wij die
hier kennen, maar niets.
Fascistenpraat.


Nou, dan weet u direct, waarom ik u graag de namen
Magda en Florentine, wilde voorstellen voor uw
''poezenmeisjes''
Gaat u nog geen licht op?
Zie dan onder noot 38 een beschrijving van twee notorious
ladies, van wie ik vind, dat ze goed bij u en uw gedachtegoed
passen.

Meneer Wilders, ik ga de briefwisseling met u beeindigen.

U bent een groot gevaar voor de democratische rechtsorde, zoals
op papier is vastgelegd en ik kan u alleen maar een
schitterende verkiezingsnederlaag toewensen.

Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief, die verder
verspreid zal worden.

En ach, uw liefde voor uw ''poezenmeisjes'
Niet verboden hoor, maar uw geestverwant hield
ook van dieren......[39]


Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam

In een nog Vrij Nederland......ZIE VOOR NOTEN


https://www.astridessed.nl/bezoek-wilde … enmeisjes/OFhttp://community.dewereldmorgen.be/blog … zenmeisjes

Re: Brief aan Wilders/''Namen voor uw poezenmeisjes''

Niet de islam maar Holland heeft gewonnen. De rotsooi waar Wilders het land mee wilde opzadelen zou zijn weerga niet kennen in de Nederlandse historie.