1 (edited by Henry Siegfried 2017-02-15 16:52:13)

Topic: Den no betre moro wi

Den no betre moro wi
15 Feb, 08:24
http://www.starnieuws.com/index.php/wel … item/39871
       


Onlangs heb ik een discussie gevolgd van een paar dames over het gedrag van Surinaamse mannen ten opzichte van de Surinaamse vrouw. Tijdens de discussie werden de mannen zwaar onder vuur genomen. Wij zijn: “onbetrouwbaar, weten niet te leven met een vrouw, mishandelen vrouwen, zijn niet behulpzaam in de huishouding, hebben geen of weinig bemoeienis met de opvoeding van onze kinderen en we geven geen of weinig geld.”.


Het is geenszins de bedoeling alle vrouwen over één kam te scheren, maar dit fenomeen maken we vaker mee. Nu, van waar die stelling? Om een antwoord te formuleren zal deze stelling aan een nadere beschouwing onderworpen worden. Hoewel niet alle aspecten hier besproken kunnen worden stel ik hierbij een belangrijk onderdeel van de Surinaamse nalatenschap ter discussie.


In 1975 is Suriname na bijna driehonderd jaar kolonie te zijn geweest onafhankelijk geworden van Nederland. Maar de invloeden van het toenmalige moederland zijn met een pennenstreek niet uit te wissen. Eens hadden de van Afrika afkomstige tot slaaf gemaakte vrouwen wel eerbied en respect voor de mannen van haar eigen volk. De mannen op hun beurt waren in aanzien en koesterden hun vrouwen en kinderen. Dat veranderde met de slavernij. De mannelijke slaaf werd voor de ogen van zijn vrouw en kinderen vernederd, gefolterd en op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Mannelijke slaven waren niet in staat hun vrouwen te beschermen tegen de wellust van de slavenmeester, of ze moesten het met hun leven bekopen.


De vrouw die deze traumatische gebeurtenissen aanschouwde had geen andere keuze dan om niet langer op de man van haar eigen volk te vertrouwen, maar om op te zien naar de slavenmeester. Ook leerde zij haar zonen om onderworpen te zijn en om eerbied en respect te hebben voor de blanke slavenmeester, teneinde hun leven te redden. Dit werd van geslacht op geslacht overgedragen. Deze taferelen zijn duidelijk omschreven in onder andere de Willy Lynch Letter, een slavenmeester uit het Caribisch Gebied die aan de Noord-Amerikaanse slavenmeester instructies gaf hoe iemand op psychologische wijze tot slaaf moest worden gemaakt. Ook werden 'slavengezinnen' uit elkaar gerukt door man, vrouw en kinderen apart te verkopen. Zo verloren de tot slaaf gemaakte hun normen en waarden en respect voor elkaar.


De normen en waarden van Europa worden door velen thans gezien als de idealen voor de Surinaamse samenleving. Maar zijn heden ten dage de gedragingen van de buitenlandse mannen, met name de Europeanen altijd zaligmakend? Aan de hand van voorbeelden zal ik probeer een antwoord hierop te vinden.
- Buiten zijn huwelijk verwekte Prins Bernhard van Nederland nog twee dochters, bij twee verschillende vrouwen. Bij een Duitse pilote verwekte hij Alicia de Bielefeld en bij zijn Franse maîtresse Hélène Grinda verwekte hij Alexia Grinda. In 2011 werd bekend dat Bernhard waarschijnlijk een derde buitenechtelijke dochter had, echter is het bewijs nooit geleverd.


- In 1998 is de wereld opgeschrikt door de Monica Lewinsky-affaire, die bijna geleid heeft tot aftreden van Bill Clinton, 42ste President van Amerika. Hij had een liefdesrelatie met Monica Lewinsky een 22-jarige stagiaire in het Witte Huis.


- In 1996 heeft in België een dramatische gebeurtenis plaats gevonden. Marc Detroux heeft jarenlang zes meisjes tussen 8 en 19 jaar oud ontvoerd, opgesloten en verkracht. Vier van hen overleefden het drama niet.


- Dagelijks worden wij geconfronteerd met berichten van gruwelijkheden uit het buitenland waarbij mannen hun echtgenote of kinderen mishandelen of vermoorden.
Het zijn geen Surinaamse mannen die zulke handelingen plegen, maar buitenlanders.


Als man wordt over het algemeen van jou verwacht dat jij jouw vrouw moet verzorgen. En dat is één van de redenen waarom heel wat jonge mannen op goudvelden zijn om hun brood te verdienen. Met dat geld worden heel wat dames tot aan de hoogste onderwijsinstelling ondersteund om hun studie af te ronden. Om achteraf te horen dat men niet met zo een jongeman kan trouwen omdat hij niet voldoende ontwikkeld is, kan lijden tot frustratie bij zo een jongeman.


Gezien de huidige economische situatie is het heel moeilijk om het hoofd boven water te houden. Het is daarom oneerlijk om Surinaamse mannen op financieel gebied te vergelijken met buitenlanders, die hun harde valuta hier omwisselen tegen een hoge koers. Laten ze hier komen wonen en werken voor een Surinaams salaris dan zullen we zien of ze instaat zal zijn hetzelfde schijnbaar welvaartsniveau te bereiken c.q. consolideren. Neen! De Surinaamse mannen verdienen een betere bejegening van Surinaamse vrouwen. We werken hard om ons gezin te onderhouden. Natuurlijk zijn er ook mannen die er de kantjes van aflopen. Maar die zijn overal.


Mannen! Laat je niet uit de veld slaan. Sta op! Ontdek wie u werkelijk bent. Uw geschiedenis begon niet bij de slavernij of als arme contractarbeider. Sta open voor uw eigen ontwikkeling. Laten wij ook onderwijs genieten op het hoogste niveau. Want als deze trend zich voortzet, zijn wij over enkele jaren onvindbaar in de hogere regionen van dit land.
Aan de Surinaamse vrouwen zeg ik: “Wan dey prisiri no e puru pina. Echt, geloof me! Den no betre moro wi.”

Robby Amain   
======================================================================


Ik weet niet wat Robby Amain gisteren 14 februari heeft gedaan
Te diep in het glaasje gekeken??  De bons van zijn studerende vriend gekregen of de dag in eenzaamheid heeft doorgebracht of via google allerlei liefdesverhalen en
(bijna ) -liefdesmislukkingen heeft bestudeerd.


In ieder geval heeft hij alles op een hoop geveegd en zijn frustratie de vrije loop gegeven.


Vraag me af wat hij hiermee wil bereiken, Wie helpt me uit de brand. Wil hij de slavernij en de koloniale tijd de schuld gegeven van de man anno 2017? Waarom niet een pleidooi aan zijn mannenbroeders om hun kinderen goed te ondersteunen en op te houden met het mishandelen van hun vrouw(en)?


" Wij zijn: “onbetrouwbaar, weten niet te leven met een vrouw, mishandelen vrouwen, zijn niet behulpzaam in de huishouding, hebben geen of weinig bemoeienis met de opvoeding van onze kinderen en we geven geen of weinig geld.”.


Volgens mij is dit een waarheid als een koe!!! (uitzonderingen daar gelaten)
Dat de slavernij in 1863 is afgeschaft ook!!

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

Re: Den no betre moro wi

Het heeft er schijn van dat waterkant posters het een zijn met Robby Amain.

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

3 (edited by Paraman 2017-02-16 10:18:28)

Re: Den no betre moro wi

Uiteraard, "wie de schoen past trekke hem aan"!
Dit slappe gelul is niet besteed aan mensen, die een model bestaan hebben.

Overigens hoor in deze, "hoe vromer de geest, hoe groter de beest".

Re: Den no betre moro wi

#3

Ook die kunnen een mening geven hoor !! en/of hun afkeuring cq goedkeuring uitspreken.
Heeft niets van doen met wie de schoen past................................


Mening over b.v.

" Wij zijn: “onbetrouwbaar, weten niet te leven met een vrouw, mishandelen vrouwen, zijn niet behulpzaam in de huishouding, hebben geen of weinig bemoeienis met de opvoeding van onze kinderen en we geven geen of weinig geld.”.

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

5 (edited by xzqc33 2017-02-16 16:07:55)

Re: Den no betre moro wi

Henry S,
Ik heb het stuk gelezen van Robby Amain. Wèl en níet waar wat hij schrijft allemaal. Dommer dan dom van Amain, vind ik zijn opmerlingen over wat er fout gaat buiten Sur. Zou Amain niet van statistiek hebben gehoord? In zijn gedachten zijn er twee landen op de planeet: Suriname en ‘Het-Buitenland’. Dat mag hij wel doen, maar hij moet dan alles begrijpen in de getalsverhoudingen. Zeven miljard in het buitenland en een half miljoen in Sur. Voor elke zakkenroller in Sur. zijn er 7000/0.5 = 14000 in het andere land. Met het aantal buitenvrouwen is het idem-ditto


Ik zou eerst uit het begrip ’Surinamers’ een hoop etniciteiten en culturen willen wegfilteren, om zuiver de producten van de ‘Creoolse’ cultuur over te houden. Reden is, dat ik van de vele mensen met een aziatische afstamming in mijn geboorteland bitter weinig, of helemaal niets weet; vandaar dat ik me moet beperken tot de culturele groep die ik ietsje beter ken en begrijp.


Wij allen zijn producten van de cultuur waarin wij ons bevonden en bevinden van zeg maar ‘dag-één’. Het zuivere biologisch DNA hebben wij van pa en ma, maar onze gewoontes, hebies, taboes, vuile leugens, kraboe-mentaliteit, en noem ze maar op, zijn de zegen en de vloek van onze culturele afstamming. Van onze cultuur weet ik niet alles, maar slechts een beetje, helaas.


De man waar het volgens mij om gaat is iemand met het Creoolse ‘cultureel DNA’. Dit kan ook een Javaan, Chinees of Boeroe zijn, de etniciteit heeft haar grenzen, maar de cultuur ook natuurlijk.


Het instinct van de vrouw, is dat zij, bij voorbeeld, niet op het uiterlijk van mannen moet letten, maar op een ‘contact’ die voor ‘veiligheid en zekerheid’ (brood-op-de-plank) kan zorgen. Dit instinct is voor de vrouw die zich wil indekken zodat haar ‘kloek’  veiligheid en zekerheid zal hebben.


De Creoolse man als cultuurdrager maakt passief en actief gebruik (of misbruik?) van zijn positie in de samenleving. Hij vermoedt of weet van het 'moederinstinct', ja toch. Mannen staan sterker in de Sur. samenleving voor: het verwerven van een inkomen. De vrouw, die dat minder is, zal moeten betalen voor de zwakke kant van haar ‘aangeboren’ instincten.


Het wachtwoord in onze samenleving is de term ‘taboe’. Klein voorbeeld. Een jongetje van drie, vroeg in Ned. aan zijn opa (uit Sur.): “kunnen papa’s ook kindjes krijgen?” De opa antwoordde gelijk met: “nee hoor, dat kunnen alleen de mama’s”. Mooie vraag met eerlijk antwoord. En kijk: het jongetje had direct weer wat erbij geleerd.  Als dezelfde jongen in de Creoolse cultuur in Sur. dezelfde vraag had gesteld, had opa gezegd: “ga buiten spelen”


Deze anecdote is spreekwoordelijk voor de manier van: "stimuleer de ontwikkeling van uw kind". Als ik dit verhaal in Sur. zou vertellen, zou men de andere kant kijken. Ook praten over 'taboe' is taboe daar. och och och: wat valt er toch nog zoveel te leren, bayaaaa.


Tan bun

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

6 (edited by Neus 2017-02-16 21:46:38)

Re: Den no betre moro wi

De theorie dat het vaderloze gezin te verklaren is uit het slavernij verleden stamt al uit de jaren 70. Alleen is het naar mijn weten nooit aangetoond en zijn er genoeg redenen om het af te wijzen. nml.

-1-  In alle landen waar het voorkomt heerst een sterke huwelijksmoraal die er toe zou moeten leiden dat met de generaties het aantal vaderloze gezinnen sterk zou afnemen. Immers het fenomeen zou ook in een, geschiedkundig, relatief korte periode zijn ontstaan. Dan mag je verwachten dat het ook in een vergelijkbaar tijdsbestek onder politieke druk weer verdwijnt.
-2-  Het gedrag is typerend voor een bepaald geografisch deel van de wereld terwijl slavernij met soortgelijke gevolgen als in de theorie als oorzaak worden aangevoerd in een vele malen groter deel van de wereld voorkwamen ( en soms nog komen).
-3-  Ook in de geschiedenis, neem bv de slavernij rond de eerste eeuwen in Italie t/m het Nabije Oosten zien we geen vergelijkbare fenomenen.
.
.
Ik denk dan ook dat de theorie niet veel meer dan een klein stukje verklaart en dat er andere aspecten een veel grotere rol, spelen. Bv de macho cultuur.

Je nabestaanden herinneren je niet om je rijkdom maar om je prestaties en realisaties.
DEEDEEDBEE NÉÉ

7 (edited by xzqc33 2017-02-21 16:37:56)

Re: Den no betre moro wi

Neus,
Goed opgemerkt. Ook in de ex-slavenkolonie de VS en heel de Caribbean zijn de meerderheid van gezinnen uit de bepaalde etnische groep vaderloos. Dit drukt ook verschrikkelijk op de carriere van vele afro’s aldaar. In de VS komen bijna alle afro’s in detentie uit vaderloze gezinnen. (Er is een echte telling geweest)


In Sur. maar zeker ook elders, is over het algemeen de man die voor ‘het geld’ zorgt en de vrouw voor de kinderen. Mannen staan veel sterker in concurrentieslag met vrouwen, voor het verwerven van inkomsten.


Zowel mannen als vrouwen vinden een aantrekkelijk type een interessant voorstel. De man valt op uiterlijkheden, en de vrouw valt instinctmatig op ‘veiligheid en zekerheid’: een dak boven het hoofd en elke dag eten voor de kloek. De kans is groot dat de man die werkloos is ook vaak wel wordt afgedankt (helaas wel.)


Heel veel mannen uit de etnische groep, die ik hier bedoel, weten van dit manco bij vrouwen, en maken soms ook onbewust misbruik van hun sociale positie. Je zou het inderdaad met ‘macho gedrag’ kunnen aanduiden.


Adyosi

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

Re: Den no betre moro wi

#7 Of de beweringen over de afro's iin de USA kloppen weet ik niet. Ken de onderzoeken niet


Feit is dat niet/slecht opgeleide Suri-afro de slag van en om de vrouwen verliest.


De vrouwen willen geen dominante man die onvoldoende geld geeft, 's avonds dronken thuis komt en eten en seks eist.

De Surinaamse vrouw wil gelijke rechte, inspraak en een liefdevolle (wat dat ook wezen mag) behandeling, kortom ze heeft eisen en stelt grenzen. Als het moet kiest ze voor een buitenlander en dat is haar goed recht.

Gelukkig zijn er ook in Suriname vele mannen die aan dit beeld voldioen.


Ik heb de indruk dat onze vriend Robby Amain, de houding van de vrouwen afkeurt omdaat hij buiten de norm, hun norm valt.

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire