Topic: Mijn antwoord op brief KLM over Trump's moslimban

KLM WEIGERT VS REIZIGERS VANWEGE TRUMP/MIJN ANTWOORD
OP BRIEF KLMZIE OOK
http://www.astridessed.nl/klm-weigert-v … brief-klm/


VOORAF


Recentelijk heb ik de KLM aangesproken op hun weigering, VS
rezigers te vervoeren, die afkomstig zijn uit de zeven landen,
die vielen onder het decreet van de Amerikaanse president Trump,
de zogenaamde ´´moslimban´´
Het betreft de landen Irak, Iran, Jemen, Soedan,
Libie, Somalie en Syrie

ZIE MIJN EERDERE BRIEF


http://www.astridessed.nl/klm- weigert-vs-reizigers-vanwege- trumpklm-medeplichtigheid-aan- uitsluitingsbeleid/

Na een bevestigingsmail van de KLM ontving ik een
reactie van de KLM, die zich volledig verschool achter de
´´toelatingseisen´´ van de Amerikaanse Overheid en in
niets de eigen verantwoordelijkheid nam.

Direct huieronder vermeld ik de KLM reactie.
Daarna, mijn antwoord aan de KLM

En geheel onderin
Mijn oorspronkelijke mail aan de KLM
Astrid Essed


MIJN BRIEF AAN DE KLM


http://www.astridessed.nl/klm- weigert-vs-reizigers-vanwege- trumpklm-medeplichtigheid-aan- uitsluitingsbeleid/


REACTIE VAN DE KLM

On Friday, February 10, 2017 11:25 AM, KLM <Customer-care@klm.com> wrote:
KLM referentie: 9736811001
Geachte mevrouw Essed,
Hartelijk dank voor uw reactie.
Op 28 januari 2017 heeft VS president Trump een decreet getekend dat per direct consequenties heeft voor passagiers uit 7 landen uit het Midden Oosten, te weten: Irak, Iran, Syrië, Sudan, Somalië, Libië en Jemen. Hierdoor was KLM genoodzaakt passagiers te informeren dat zij niet naar de VS konden reizen.
Net als elke luchtvaartmaatschappij moet KLM de toelatingseisen, die landen aan reizigers stellen, naleven. Het is een luchtvaartmaatschappij niet toegestaan mensen te vervoeren die niet aan de eisen van toelating voldoen. KLM volgt hiermee de internationale afspraken van de luchtvaartautoriteiten.
KLM vindt het vervelend dat enkele van haar passagiers met deze plotseling wijzigingen zijn geconfronteerd. Ondanks dat het niet kunnen vliegen naar de VS buiten de invloedssfeer van KLM ligt, heeft KLM besloten de betreffende passagiers een voucher aan te bieden voor hetzelfde bedrag als de vlucht naar de VS die zij niet hebben kunnen maken. Zo probeert KLM het ongemak -veroorzaakt door de besluiten van de Amerikaanse autoriteiten- van deze passagiers te beperken.
KLM informeert nu de reizigers die het betreft voor vertrek. Zij heeft diegenen die al onderweg naar Schiphol waren kosteloos een terugvlucht aangeboden naar de bestemming waar zij vandaan kwamen. Geen KLM passagier is waar dan ook vast komen te zitten
Uw teleurstelling over het beleid van President Trump begrijpen wij en wij kunnen dit helaas niet wegnemen. Wij bedanken u voor uw feedback en sluiten deze discussie eenzijdig.
Met vriendelijke groet,
PASSENGER BUSINESS
L. de Vos
Customer Care
KLM NederlandMIJN ANTWOORD OP DE REACTIE VAN DE KLM
AAN
DIRECTIE EN MANAGEMENT VAN DE KLM

Onderwerp: Uw beantwoording van mijn reactie op uw
weigering van VS rezigers vanwege het beleid van president Trump


Geachte Directie
Geacht Management
Geachte heer/mevrouw de Vos


Vriendelijk bedankt voor uw reactie.
Alvorens u van repliek te dienen [mijn repliek zal kort
zijn, als journaliste heb ik andere zaken, die mij wachten]
eerst dit
U eindigt met:
''Wij bedanken u voor uw feedback en sluiten deze discussie eenzijdig.''

Dat staat mij niet aan.
Ik schrijf u een brief om u te wijzen op uw collaboratie met een
fout Overheidsbeleid, ik neem de moeite uw [nietszeggende]
repliek te lezen en u denkt mij af te kappen?
Ik dacht het niet!
Ik mail u deze reactie  en als ik het terug ontvang ''return
to sender'', zal u dat niet baten:
Net als mijn voorafgaande brief komt dit antwoord aan u
op mijn website te staan!

En nu mijn reactie op mijn eerdere brief

Zie mijn brief

http://www.astridessed.nl/klm- weigert-vs-reizigers-vanwege-t rumpklm-medeplichtigheid-aan-u itsluitingsbeleid/

Ten eerste een positieve:
Ik vind het wel zo fatsoenlijk van u, dat u reizigers tegemoet bent gekomen, door ze
een voucher aan te bieden voor de reis naar de VS, die zij niet hebben
kunnen maken.
Aan de andere kant:
Dit is geen gunst van u, want tenslotte hebben de passagiers voor een
hoop geld [u bent niet goedkoop] een ticket gekocht, u weigert ze verder
vervoer en bent dus verantwoordelijk.

Want u kunt in schoonklinkende bewoordingen uitweiden over
''toelatingseisen'', die landen aan reizigers stellen, hier is geen sprake
van eisen, die de toets der internationale afspraken kunnen doorstaan.

Hier is sprake van DISCRIMINATOIRE maatregelen en als u daaraan
meewerkt, maakt u zich schuldig aan discriminatie.

Zou u ook geen passagiers naar de VS hebben vervoerd als
er een Jodenban in plaats van een moslimban zou zijn?
Denkt u daar maar eens goed overna.

EN DAN DIT:


U schrijft over het Trump decreet, dat rezigers uit de bewuste
zeven landen weigert.
U moet nu toch op de hoogte zijn van het feit, dat de Amerikaanse
Federale Rechter tijdelijk de moslimban heeft stopgezet. [1]
Mensen mogen dus, in afwachting van het Beroep van de VS
Overheid, WEL naar de VS reizen!

Dat wist u op het moment, dat u mij antwoordde [uw mail
van 10 feberuari] en toch blijft u halstarrig mensen weigeren.
U bent medeplichtig!
U moet u schamen.


EPILOOG

Ik heb u er op aangeschreven, dat u met het weigeren van passagiers uit de 7 landen, die door Trump ´´in de ban zijn gedaan´´,
zich medeplichtig maakt aan een discriminatoir Amerikaans
Overheidsbeleid.
En dat blijft overeind, ondanks de ´´toelatingseisen´´
van landen waaraan u refereert.
Als luchtvaartmaatschappij blijft u zelf verantwoordelijk
voor uw beleid en kunt u zich achter geen enkele
Overheid verschuilen, of zij nu discrimineert, zoals
de Amerikaanse, of vluchtelingen deporteert naar
oorlogsgebieden en onveilige landen, zoals de Nederlandse
(waarop ik u meerdere malen heb aangesproken) (2)

Uw luchtvaartmaatschappij is  laf, medeplichtig en maakt zich schuldig aan
moreel verwerpelijke praktijken.

Befehl ist Befehl geldt niet meer als valide excuus,
sinds de Neurenberger processen. (3)

Voor uw handelwijze kan ik slechts in minachtende
termen denken.


Maar reken er maar op, dat ik u zal blijven wijzen
op uw medeplichtigheisd aan foute Overheidsmaatregelen,
of dat u nu aanstaat of niet.

En nu sluit IK de discussie.


Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam


ZIE VOOR NOTENhttp://www.astridessed.nl/klm-weigert-v … brief-klm/OF
http://community.dewereldmorgen.be/blog … -brief-klm

Re: Mijn antwoord op brief KLM over Trump's moslimban

"Uw teleurstelling over het beleid van President Trump begrijpen wij en wij kunnen dit helaas niet wegnemen. Wij bedanken u voor uw feedback en sluiten deze discussie eenzijdig."


Dit is de politiek correcte wijze, waarop de KLM zich naar mevrouw Essed uitdrukt. "Pleur op!" zou een veel duidelijkere statement zijn geweest, om niet op de idioterie van Essed in te gaan. De kosten per geweigerde passagier, die men direkt terug moet nemen, loopt door boetes op tot tienduizenden us dollars. Als Astrid nou aangeboden had de door de VS opgelegde boetes te zullen betalen, dan zou ik mij kunnen voorstellen, dat de directie wel oren naar Astrid Esseds verzoek zou hebben gehad om passagiers zonder toestemming van de autoriteiten naar de VS te blijven vervoeren. Zoals Obama, toen de Democraten zowel in het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat de meerderheid verloren, zijn veto misbruikte om wetsvoorstellen, die hem niet zinde te blokkeren, zal Trump zijn 'immigratie ban' door het Supreme Court laten legaliseren, omdat een groter belang, de nationale veilgheid, gediend wordt door moslims intensiever te screenen alvorens ze tot de VS toe te laten. Waarom wordt er tegen moslims dan legaal gediscrimineerd? Omdat de aanslagplegers van de afgelopen jaren moslims waren, die door hun 'religie' tot verwerpelijke daden werden gedreven.

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0

Re: Mijn antwoord op brief KLM over Trump's moslimban

...toch merkwaardig dat yankee-blondie Trumpie Saoedi Arabië niet in de ban doet. 


Komt dat omdat hij zijn oliemaatje Salman bin Abdul Aziz al-Saud, de fundamentalistische wahabiet, te vriend moet houden?!!

Re: Mijn antwoord op brief KLM over Trump's moslimban

...en dan nog dit:


https://nl.express.live/2016/04/27/911- … chiedenis/


Er moet eindelijk worden beslist om het rapport over een mogelijk betrokkenheid van Saudi-Arabië bij de terroristische aanslagen van al-Qaeda op de Verenigde Staten vijftien jaar geleden vrij te geven. 


Uit een onderzoek van het Amerikaanse congres zou volgens sommige bronnen zijn gebleken dat een aantal Saudische functionarissen de vliegtuigkapers van al-Qaeda hebben gefinancierd en geholpen. Vijftien van de negentien terroristen hadden ook de Saudische nationaliteit.