1 (edited by Lasede_Bouta 2017-02-09 08:14:35)

Topic: Een warme hechte vriendschap, met dank aan de radicale Islam.

Hoewel India Israel pas enige tijd na haar oprichting erkend heeft, is er een vriendschap tussen beide landen uit nood geboren, die steeds warmer en hechter wordt. India wordt sedert haar onafhankelijkheid door de islamisten uit Pakistan bedreigd. Ook is India niet ontkomen aan de islamitische terreur, welke het begin van de eenentwintigste eeuw zo geweldadig ingekleurd heeft. Denk maar aan de terroristische aanslag te Mumbai eind november 2008, waarbij 179 personen gedood werden door ruim twintig terroristen, die uit Pakistan afkomstig waren. Elk zichzelf respecterend land zal naar mogelijkheden zoeken om haar burgers te beschermen tegen dergelijke laffe aanvallen. Voor India bood Israel de oplossing voor dit islamitische probleem.


Ik heb al eerder beweerd, dat Israel geen strijd voert tegen de Palestijnen, maar dat het de frontrunner is in de wereldwijde strijd tegen de radicale islam. Daarom konden Netanyahu en Obama niet door een deur, omdat de voormalige Amerikaanse president deze strijd bagatelliseerde, door te beweren, dat agressievelingen een vredelievende religie gekaapt hebben. In de hierarchie van islamitische heilige plaatsen volgt Jeruzalem na Mekka en Medina. De reden hiervoor is, dat Mohammed op de rug van een ezel van Mekka naar Jeruzalem heeft gevlogen. Dat Koning Salomo in Jeruzalem de fundamenten van het Joodse geloof zestien eeuwen voor de komst van de ezel-piloot heeft gelegd, telt niet, want de historie is pas met de komst van Mohammed begonnen.


Aan de vooravond van de laatste Gaza oorlog sommeerde Netanyahu Hamas onmiddelijk de raketbeschietingen op Israel te staken, anders zou zij dat kwaadschiks afdwingen. De lafaards van Hamas dreigden vervolgens Israel voor de poort van de hel te slepen. Wat echter gebeurde, is dat Israel Hamas de hel in trapte en vervolgens begonnen deze mietjes moord en brand te schreven naar de wereld om Israel het vuur in hun zelf gecreëerde hel te laten blussen. Hamas dacht, dat een groot percentage van de afgeschoten raketten burgerslachtoffers onder de Israeliers zou maken. Maar de Israelische politieke leiding komt altijd, desnoods op de meest meedogenloze wijze, haar belofte aan de bevolking na, haar met alle middelen, welke zij ter beschikking heeft, te beschermen.


Ook India wordt bedreigd. Niet alleen door het radicaal islamitische Pakistan, maar ook door China, die in de waan leeft de enige wereldmacht te zijn. India zal nooit naar Chinese pijpen gaan dansen en heeft daardoor  Israel in de armen gesloten, die haar verdedigingssystemen heeft geleverd, die dreigende inkomende raketten onderscheppen. Met de Israelische technologie in handen van India heeft de politieke leiding van het land haar bevolking gerust kunnen stellen.


De samenwerking tussen beide landen heeft zich niet tot militaire technologie beperkt, maar heeft zich tot vele terreinen van technologie uitgebreid. Tussen Israelische en Indiase Universiteiten bestaan uitwisselingsprogramma’s. Nog steeds is de VS Israel trouwste bondgenoot, maar een extra vier jaar Obama zou dit beeld drastisch gewijzigd hebben. President Trump is de door Obama beschadigde band met Israel aan het herstellen, omdat hij als geen ander beseft, dat vriend Israel een technologisch wonder is.
India successfully tests new Israeli defense system


Israel’s Aerospace Industries (IAI) developed the Barak 8 Air and Missile Defense System which can be used at sea or on land and is designed to intercept short to long range threats.

The Indian Ministry of Defense on Tuesday successfully conducted a test launch of the Israeli Barak-8 surface-to-air missile.

Indian media reported that a test range from which the projectile was fired is located at the country’s eastern Chandipur village. The missile was fired from a mobile launcher.

In December 2015, the Indian Navy successfully test-fired the missile from a warship by intercepting two projectiles in a trial conducted in the Indian Ocean, while earlier this year the missile was tested at Chandipur.

Israel’s Aerospace Industries (IAI) developed the Barak 8 Air and Missile Defense System which can be used at sea or on land and is designed to intercept short to long range threats.

Its main features include defense from supersonic skimmers to high altitude targets in all weather, multiple simultaneous engagements in severe saturation scenarios and vertical launching of interceptors, easily fitting on existing or new ships.

Boaz Levi, IAI Executive Vice, said of the defense system that “with its naval and land versions, it is a member of the elite club of the most successful Israeli military developments in the world. The development of the system is reflected in its innovation, creativity and its remarkable personal dedication of all those involved in the matter.”

The defense project has been jointly developed by the Israel’s Ministry of Defense (MOD) and the Indian DRDO (Defence Research and Development Organization) in recent years, and is due to become operational in both navy’s within a year or two.

By: Aryeh Savir, World Israel News


barak 8 naval new Unclassified
https://www.youtube.com/watch?v=j-FrD6SUyVo


WHY BARAK- 8 IS SO IMPORTANT FOR INDIAN NAVY ?
https://www.youtube.com/watch?v=lvTgnotpIRA


450 Barak-8 Is Expected To Enter Service With The Indian Air Force In 2017
https://www.youtube.com/watch?v=VeNjiGNXCHM

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0

Re: Een warme hechte vriendschap, met dank aan de radicale Islam.

...en dan is die D.J. Trump (niet te verwarren met d.j. oeka ofwel dyu-ka-boi) aan het zeuren dat o.a. Iran raketten test - de huichelaar met zijn dubbele moraal!


Maar ja, dan is van een zionistenlover te verwachten!

3 (edited by Anjoemara 2017-02-08 16:16:49)

Re: Een warme hechte vriendschap, met dank aan de radicale Islam.

Succes met die vriendschap. Deze landen zullen zichzelf de das omdoen met het steeds zoeken naar agressie en oorlog. In plaats van dat India via BRICKS, Shanghai Cooperation Organization, Euraziatische Unie en SCO toenadering zoekt tot Rusland, China, Pakistan, de vele Stans en Iran probeert ze steeds de militaire oplossing richting deze landen die rijk zijn of aan geld, of aan wapentechnologie of aan grondstoffen.
En gaat ze bondgenootschappen aan met landen die nauwelijks iets meer te bieden hebben dan militaire technologie. Want zowel Israël (dat financieel afhankelijk is van Amerika)  en Amerika zijn  zowat failliet door de wapen wedloop en vele destructieve oorlogen. In economisch opzicht hebben ze India niets te bieden dan alleen maar dood en vernietiging. Zie hoe de boeren in Punjab door excessief gebruik van Monsanto gif bij de Basmati teelt bij bosjes aan kanker overlijden of hun geld weer kwijtraken aan Amerikaanse Big Farma voor de medicijnen tegen kanker.
Ik had deze move van India al voorspeld omdat ze zich laat leiden door fundamentalisten.
Wie een kuil graaft....

Overigens hebben zowel China als Rusland in scherpe bewoordingen de sancties van de VS tegen Iran veroordeeld en nog eens toegezegd dit land nooit te zullen laten vallen.
Kortom; alleen maar wapengekletter, storm in een glas water en we kunnen weer verder.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
"George Orwell"

Re: Een warme hechte vriendschap, met dank aan de radicale Islam.

Laseda Bouta Jouw bijdrage is pure analytische nonsens. Hamas is het gevolg van Israels stille maar onverminderde agressie jegens Palestijnen, die weer deel uit maakt van het zestig jaar durende Arabische - Israëlische conflict. Sinds de stichting van de Israël heeft het land vrijwel dagelijks de door de VN bewaakte 'blauwe lijn' geschonden. In de militaire doctrine van  Hamas staat dat Kazzems op Israël worden afgevuurd in reactie op Israëlische aanvallen op Palestijnse  burgers of op het -leiderschap. En dat is precies wat telkens gebeurd en is van terrorisme van de kant van Hamas geen sprake !
Met de schendingen heeft Israël de lokale bevolking geterroriseerd en talloze burgers gedood. Israël ruimde vijanden uit de weg in de straten van Libanese steden en houdt nog steeds het gebied van de Sheba - boerderijen bezet.

Toen de Arabieren het recht van de VN hadden verworpen om hun land weg te geven ( het is echt een fabel dat de Joden hiervoor betaald hebben) en de prijs te betalen voor Europese pogroms en de Holocaust, werd de stichting van de staat Israël alleen nog mogelijk door etnische zuivering en annexatie van land. Dat historische feit is goed gedocumenteerd door Israëlische historici als Benny Morris. Toch blijft Israël volhouden dat het niets te maken had met de Palestijnse exodus en dus ook geen morele plicht heeft iets goed te maken.
Al zestig jaar wordt de Palestijnen het recht ontzegd terug te keren naar hun huizen omdat zij van het verkeerde ras zijn. 'Israël moet een Joodse staat blijven 'is een bijna sacrale mantra in het Westen. Is het niet begrijpelijk dat Israëls etnische preoccupatie zowel Palestijnen als Arabieren diep kwetst ? Maar in plaats van Israël te dwingen die stichtingsfouten te erkennen als eerste stap naar verzoening en co-existentie, blijft het Westen op hameren dat iedereen het bestaansrecht van Israël ten koste van de Palestijnen moet erkennen. De realiteit is nu eenmaal dat Israël ten diepste een racistische staat is waarvan het bestaan wordt gestut door een eindeloze reeks strafmaatregelen, aanslagen een oorlogen tegen haar slachtoffers en hun bondgenoten. Voor een realistisch begrip van het conflict is het nodig te erkennen dat de kern niet ligt in dit of dat conflict, maar in Israëls hardnekkige weigering de menselijkheid van haar Palestijnse slachtoffers te erkennen. Hezbollah noch Hamas wordt gedreven door een verlangen 'de joden uit te roeien', zoals zo vaak wordt beweerd, maar door een fundamenteel gevoel van onrecht waarvan ze willen voorkomen dat het vergeten wordt. Deze groeperingen zullen populair blijven omdat ze tegemoet komen aan het verlangen dat iemand moet opkomen voor de rechten van de Arabieren. Israël kan dat verlangen niet wegbombarderen. Pas als Israël zich richt naar democratische principes en mensenrechten en zich omvormt tot een multiraciale staat waarin Joden en Arabieren vreedzaam naast elkaar leven, zal het fundament onder de haat en het verzet verdwijnen. Als Israël daartoe niet in staat is, zal het een draaikolk van geweld in de regio blijven.