Topic: KLM medeplichtigheid aan VS uitsluitingsbeleid

KLM WEIGERT VS REIZIGERS VANWEGE TRUMP/KLM
MEDEPLICHTIGHEID AAN UITSLUITINGSBELEID
BRIEF AAN KLMZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/klm-weigert-v … ngsbeleid/


AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT

Onderwerp:
Uw weigering, passagiers te vervoeren naar
de Verenigde Staten


Mijn eis:
Stop u achter Trump te verschuilen, maak
uw eigen keuze en werk niet mee aan discriminatie
en Islamofobie!


Geachte Directie
Geacht Management


De afgelopen weken bent u weer  lelijk de fout ingegaan:
Waarom ik ''weer'' schrijf, zult u in de loop van deze brief  lezen.

Eerst deze, ernstige, zaak, de reden voor deze brief:

U hebt tot twee keer toe [misschien meer, maar tot zover mijn
informatie],  geweigerd passagiers, die in het bezit waren van
een visum voor de Verenigde Staten, naar dit land te vliegen. [1]
Achtergrond:
Het besluit van de Amerikaanse president Trump, voorlopig
geen mensen toe te laten uit de landen Irak, Iran, Jemen, Soedan,
Libie, Somalie en Syrie. [2]
Anders gezegd:
De moslimban [3], omdat de betreffende landen moslimlanden
zijn.

Dat de Trump maatregel discriminerend is en strijdig met
de vrijheid van beweging, hoef ik u, hopelijk, niet te vertellen.

Toch hebt u de guts, aan deze schandelijke maatregel mee te werken
, van nota bene een buitenlands Staatshoofd, met wie u niets te maken
hebt!
Wat maakt dat u?
Medeplichtig aan discriminatie, het duperen van reizigers en het
schenden van uw vervoersplicht.
De mensen hebben voor hun reis betaald [en goedkoop bent
u niet] en u hoort ze te vervoeren, ongeacht afkomst, religie
en/of land van herkomst!

Dat doet u duidelijk niet, wat een schande is.
Nog een grotere schande zijn de drogredenaties, die
u aanvoert.
Volgens Elsevier [ik citeer de krant]
''We kunnen er niet zoveel aan doen, zegt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij tegen persbureau ANP. En als we passagiers meenemen uit deze zeven landen (Iran, Irak, Libië, Syrië, Somalië, Sudan en Jemen), dan betekent dat dat KLM hen ook weer mee moet terugnemen. Het heeft dus weinig zin om deze mensen te vervoeren, aldus de luchtvaartmaatschappij. Ook riskeren luchtvaartmaatschappijen een boete als ze zich niet houden aan de nieuwe regels in de Verenigde Staten.''
[4]

De Metro:

''Het inreisverbod dat de Verenigde Staten voor mensen uit zeven landen hebben ingesteld, is een voldongen feit waar luchtvaartmaatschappijen zoals KLM zich „aan moeten houden. Dat kan betekenen dat passagiers de dupe worden van die regels", zo legde een woordvoerster van KLM maandag uit.'' [5]


Directie en Management, dit is dezelfde truc, die u altijd uithaalt,
wanneer u hand en spandiensten verricht aan foute, tot zeer foute zaken.
Zich verschuilen achter een ''Overheid'', ''regels zijn regels''......

Schaamt u zich niet?
Kennelijk niet, anders deed u het niet.

Vandaar dat ik in de pen geklommen ben om u de
oren te wassen.

Door te verwijzen naar het beleid van Trump wilt u
zich van eigen verantwoordelijkheid ontslaan.
Maar dat is natuurlijk onzin, want u het is uw eigen
keuze, Trump te helpen bij zijn
discriminerende, Islamofobe beleid uit te voeren.

Er zijn in binnen en buitenland protesten geweest  [en
zullen blijven komen], tegen deze schandelijke ban, van demonstranten,
EU leiders, premier Rutte, minister Koenders en zelfs het
Amerikaanse bedrijfsleven protesteren en nemen hun maatregelen [6]
Een rechter heeft de Trump ban tvoorlopig
stopgezet. [7]
Maar dat alles lijkt u niet te deren.

Neen, uw luchtvaartmaatschappij
gaat door op de ingeslagen, foute, weg.


NIET DE EERSTE KEER.....

En nu de reden  waarom ik aan het begin van de brief schreef,
dat u ''weer'' de fout bent ingegaan:
Omdat het niet de eerste keer is, dat ik de degens met u kruis.
In het verleden heb ik u talloze keren aangesproken op
uw medewerking aan het uitzettingsbeleid van de Nederlandse
Overheid en de desastreuze gevolgen voor de uitgezette
vluchtelingen. [8]
Toen kwam u met het zelfde excuus, ''slechts'' de uitvoerder te zijn.
Ook toen heb ik u keihard op uw verantwoordelijkheid aangesproken.
[9]
En dat doe ik nu dus weer!


TENSLOTTE


Uw zich verschuilen achter ''De Overheid'' en ''de regels'',
of het nu uw medeplichtigheid aan het Nederlandse deportatiebeleid is [10],
of achter de discriminerende maatregelen
van een buitenlands Staatshoofd, hier dus VS president Trump, is
laf, misdadig en medeplichtig.
Want het is uw eigen keuze, mee te werken of niet en daarvoor
blijft u uw eigen verantwoordelijkheid dragen.

Uw houding ''Befehl ist befehl'' is al sinds de Neurenberger processen geen
excuus meer! [11]

Daarom spreek ik u hier keihard op aan en EIS van u:

STOP MEDEWERKING AAN TRUMPS DISCRIMINATIE
EN ISLAMOFOBIE EN VERVOER PASSAGIERS ONGEACHT
AFKOMST, RELIGIE OF LAND VAN HERKOMST!

Anders zult u belanden op de vuilnisbelt van de geschiedenis.

U solliciteert er hard naar!


Vriendelijke groeten

Astrid Essed
Amsterdam


http://www.astridessed.nl/?s=K LM


ZIE VOOR NOTENhttp://www.astridessed.nl/klm-weigert-v … ngsbeleid/
OFhttp://community.dewereldmorgen.be/blog … ingsbeleid

Re: KLM medeplichtigheid aan VS uitsluitingsbeleid

Maar Astrid, tegenwoordig heet de vliegtuigmaatschappij Air France - KLM, waarvan het hoofdkantoor  te Roissy-Charles de Gaulle Airport gevestigd is. Stuur maar een nieuwe brief in het Frans. wink

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0

Re: KLM medeplichtigheid aan VS uitsluitingsbeleid

Airliners wereldwijd zullen daar zelf de wrange vruchten van plukken.