1 (edited by Paraman 2016-08-04 14:09:16)

Topic: NPS houdt Decemberstrafproces scherp in de gaten.

Per slot van rekening heeft dit incident uit onze recente historie de oude politiek 3 regeertermijnen opgeleverd.
-
Telkenmale aan de vooravond van Algemene- en geheime verkiezingen werden de kiezers vergast op filmbeelden van dit Trieste voorval.
-
Het 8 decemberverhaal ging er niet meer in als zoete koek en werd er massaal gestemd op DDB.

Re: NPS houdt Decemberstrafproces scherp in de gaten.

Precies wat een democratische partij, die de rechtsstaat en de rechtsspraak respecteert, hoort te doen.

Ik wens je een rustige nachtrust

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

3 (edited by Paraman 2016-08-05 00:34:52)

Re: NPS houdt Decemberstrafproces scherp in de gaten.

Zij hebben het 15 lange jaren ten eigen bate aangewend en in konkreto er niets aan gedaan.
Het volk van Suriname weet nu wel beter.


Henry Siegfried wrote:

Precies wat een democratische partij, die de rechtsstaat en de rechtsspraak respecteert, hoort te doen.

Ik wens je een rustige nachtrust

Re: NPS houdt Decemberstrafproces scherp in de gaten.

En terwijl de NPS het 8 december strafprojekt scherp in de gaten houdt loopt de achterban bij drommen weg naar de paarse partij.


Paraman wrote:

Zij hebben het 15 lange jaren ten eigen bate aangewend en in konkreto er niets aan gedaan.
Het volk van Suriname weet nu wel beter.


Henry Siegfried wrote:

Precies wat een democratische partij, die de rechtsstaat en de rechtsspraak respecteert, hoort te doen.

Ik wens je een rustige nachtrust