1 (edited by Paraman 2015-06-28 23:52:07)

Topic: Na Brazilië meeste cocaïne uit Suriname???

Written by: De West
Waar hebben deze liegbeesten dit verhaal weer vandaan.
Brazilie is maar liefst 70 X zo groot als Suriname en wel 280 X Nederland.
In o.a. Thailand en Indonesie weten zij wel raad met deze gasten.
=
Van alle Europese landen is in 2014 op Schiphol de meeste drugs in beslag genomen, op deze Nederlandse luchthaven werd tevens de meeste cocaïne onderschept. Voor geheel Europa is Brazilië met 1541 kilo het belangrijkste bron land naar het aantal vangsten, gevolgd door Suriname (602 kg), Ecuador (364 kg), de voormalige Nederlandse Antillen (314 kg) en Colombia (290 kg). Dat blijkt uit recente cijfers van de Raad van Europa. In het jaarrapport wordt opgetekend, dat de directe route van Suriname naar Nederland het meest gerapporteerde cocaïnesmokkeltraject via post was vorig jaar. Opvallend voorts aan de statistieken is, dat ten opzichte van 2013, ruim 60 procent meer coke uit Suriname op Schiphol werd geconfisqueerd in 2014. In 2013 ging het namelijk om 371 kilo en in 2012 om 405 kilo. Diverse actoren hebben, mede in het kader van de Internationale anti-drugsdag gisteren, vaker aangegeven dat de statistieken een eye-opener moeten zijn voor onze beleidsmakers en de gemeenschap dat het drugsprobleem in Suriname niet te onderschatten is. In het eerder dit jaar gepubliceerde International Narcotics Control Strategy Report Narcotics Control van het US State Department, is aangetekend dat in de eerste elf maanden van 2014 het Korps Politie Suriname (KPS) in totaal 319,6 kg cocaïne, 51,5 liter vloeibare heroïne, 375,4 kg marihuana, 42 gram heroïne, 600 gram hasjiesj en 27.764 ecstasy- tabletten in beslag had genomen.

Over de drugssmokkel via luchttransport rapporteert het State Department: “Top managers at Suriname’s Johan Adolf Pengel International Airport continue to work with the Government of Suriname and a Canadian commercial partner to implement an automated air-traffic radar and control system installed in 2010, but still not operational.

Interdiction efforts at the airport are run by the Combating International Drug Trafficking (BID) team composed of approximately 32 KPS members. The team focuses almost exclusively on searching passengers and cargo on flights bound for the Netherlands, where it is believed the majority of narcotics trafficked from Suriname is destined.” Deze week heeft overigens het misdaad- en drugsagentschap van de Verenigde Naties, UNODC, het World Drug Report 2015 uitgebracht, waarin onder meer gewaarschuwd wordt voor de sterke opmars van cannabis en psychoactieve drugs. In Suriname zijn cannabis en cocaïne de populairste drugs die worden verhandeld en volgens eerdere statistieken van het UNODC gebruikt tussen de 4 en 6% van de personen in de leeftijdsklasse 15-64 jaar de soft drug cannabis of marihuana. In deze leeftijdsgroep zijn er tussen de 0,11 en 0,30% gebruikers van de harddrug cocaïne.

Re: Na Brazilië meeste cocaïne uit Suriname???

Paraman zegt: "Waar hebben deze liegbeesten dit verhaal weer vandaan.
Brazilie is maar liefst 70 X zo groot als Suriname en wel 280 X Nederland.
In o.a. Thailand en Indonesie weten zij wel raad met deze gasten".


Paraman, wat heeft de grootte van de landen te maken met de hoeveelheid cocaïne dat uit die landen verscheept wordt?


Nederland is kleiner dan Suriname en veel kleiner dan Brazilië, maar Nederland produceert b.v. ook veel meer kaas en aardappelen dan Brazilië.

Suriname was tijdens de tweede wereldoorlog even groot als nu, maar toen was Suriname de grootste producent van bauxiet.

Waarom zou Suriname, omdat Suriname kleiner is dan Brazilië, niet meer cocaine kunnen doorsturen naar Europa dan Brazilië? De cocaine wordt niet op ieder vierkante km van die landen geproduceerd en het is ook niet zo dat elke Surinamer en elke Braziliaan zich met de drugshandel bezighoudt, misschien zijn ze in Brazilië strenger bij de bestrijding van de drugssmokkel en knijpen ze (de autoriteiten) in Suriname vaker een oogje dicht (ik weet dat niet, het is maar een mogelijke veronderstelling), de Columbianen weten misschien dat de kans dat hun drugs Europa bereiken, als ze die via Suriname verzenden, veel groter is.


Paraman, Zonder meer de grootte van de landen relateren aan de hoeveelheid drugs die via die landen vervoert wordt of kan worden, terwijl er nog veel meer factoren een rol spelen, komt op z'n zachts gezegd heel achterlijk over.


Bovendien gaat het om de hoeveelheden die zijn onderschept, weet jij veel hoeveel drugs uit Brazilie en de andere landen er wel doorheen zijn gekomen?

We Came With Nothing & We Leave With Nothing.

Re: Na Brazilië meeste cocaïne uit Suriname???

Tell me, ouwe rrrrrrrukeend!