Re: Record aantal remigraten

A)
waar vind ik dat je nu in Suri bent, Chinny?
B)
Waar hebben verschillende mensen mij zien vragen naar 1 persoonlijke "ervaringen"

Mijn vragen gaan over het helpen van "anderen" die naar Suri willen (terug) keren, en willen weten "welke" personen in Sri betrouwbaar zijn om de papieren rompslomp "Goed" te regelen...... In het verhaal van Chinny zie ik dat niet terug....

C)
Alle info   "Meneer" de Jager:
>>>"Er zijn een heleboel Sur. onroerend goed websites waaruit je zeker een woning/perceel kan kiezen.
Een advocaat is zo gevonden en een notaris ook. Ik heb wel drie namen van notarissen die ik je zou afraden. Hun reputatie is niet al te 'schoon'.
Straks zal Jopie weer zeggen dat ik roddel , maja, ik kan er ook niets aan doen als ik (te)veel weet."<<<<


die voorkomen dat er nog meer mensen teleurgesteld weer vertrekken naar het "veilige" Nederland zoals ik ook heb gelezen....Zal iedereen je prijzen over jouw kennis.... Voorlopig trek ik alleen 1 bovenhoek van mn mond omhoog.....gek toch

Re: Record aantal remigraten

Hmm De betrouwbare weg naar grond kopen registreren als eigenaar dus goede advocaten of notaris kantoren in Suriname......
Bodemonderzoek of je bijvoorbeeld wel kunt bouwen langs de rivieren zoals ik veel projecten vind op de website van Suriname,.... en dus ook ECHT veel hogere prijzen dan er net werdt gesuggereerd
B)
Betrouwbare bedrijven die goed zijn vanwege betrouwbare goede bouwresultaten
waar je dus terwijl je in Nederland nog bent er met een gerust van uit kunt gaan je huis een flinke storm en regenbui overleefd en je vloer geen grote modderbende is omdat al het moddrwater door je huis heen is gelopen...

Iedereen weet wel toch....?

Re: Record aantal remigraten

?Schat.....? ik hoop dat je een vrouw bent,..... want ik stond niet tussen die gasten op de kanaal optocht in Amsterdam vandaag, hoor .......... O mocht je geen nieuws hebben gekeken uit nederland het heeft een ROSE tintje...

Re: Record aantal remigraten

Waar schreef ik over Imigreren?
De hr de Jager heeft het over Immigreren
>Zonnet5,
Cinny heeft ruime ervaring met het immigreren naar Sur. Je moet maar eens teruglezen over haar ervaringen. Als buitenlander kan en mag je een eigendomsperceel in Sur. kopen. Je hebt nu al prachtige huizen plus een erf voor Euro 35.000 en eigendom<<
en die prijzen heb ik niet gevonden wel tussen de 60.000 en 80.000 voor een huis die een Nederlands bouwbedrijf bedrijf nu als project heeft

80 (edited by zonnet5 2012-08-04 19:05:18)

Re: Record aantal remigraten

Ik schrijf steeds:
....willen ( terug) keren....
die huizen staan op grond wat niet jouw eigendomperceel is

Re: Record aantal remigraten

Benje een Parimari Suri? Cinny

Re: Record aantal remigraten

Als het aan onze snotNeus lag zouden zij stuk voor stuk terug worden geluld!  Wees welkom alle landskinderen van overal vandaan.

Re: Record aantal remigraten

ja Cinny dat heb je goed ik wil er meer over weten......

Re: Record aantal remigraten

Emigratie, immigratie en remigratie of repatriëring


Dit onderwerp is een mooi onderwerp om verder op voort te borduren. Ik zal de remigratie in deze bijdrage vanuit twee invalshoeken belichten om enig helderheid daarin te brengen.


De drie bevolkingspiramides


Een bevolkingspiramide is een grafiek of diagram van de leeftijdsopbouw van een bevolking in de vorm van een rug-aan-rug-histogram voor mannen en vrouwen. De beide histogrammen tonen het aantal mannen en het aantal vrouwen van een bepaalde bevolking in leeftijdsgroepen van vijf jaar. De mannen worden conventioneel getoond aan de linkerzijde en de vrouwen aan de rechterzijde. Ze kunnen als ruw aantal of als percentage van de totale bevolking worden weergegeven.


Drie soorten piramides, te weten:


1. De piramide vorm, de naam zegt het al, het lijkt op een piramide. Deze bevolkingspiramide vindt men in Suriname. Een groot deel van de bevolking is jonger dan 15 jaar en wordt gerekend tot de inactieven. Deze groep drukt op de begroting van het land, vooral wat het onderwijs betreft. Met inactief wordt bedoeld dat ze geen bijdrage leveren ter vergroting van de staatskas. In Suriname is dat niet zo erg het geval, maar bij de piramide vorm is er sprake van een hoog geboortecijfer, een hoog sterftecijfer en een korte levensverwachting.


2. De toren piramide. In deze piramide zijn er aan de basis weinig kinderen en jonge mensen. En dat weer drukt niet zo erg op de onderwijsbegroting van het land. Er is weinig verandering in de bevolkingsgrootte tussen opeenvolgende leeftijdsgroepen. Er is weinig sterfte in de lagere leeftijdsklassen. Deze piramide is typisch voor een economisch meer ontwikkeld land, dat lage geboorte- en sterftecijfers heeft en een lange levensverwachting.


3. De urn piramide. Hier is er sprake van vergrijzing. Nederland is typisch een land met een urn bevolkingspiramide. Dit wijst op een dalend geboortecijfer en veel bejaardentehuizen. Veel senioren Nederlanders verhuizen na hun pensioen naar tropische oorden. Ze hebben het geld daarvoor, dit vanwege een goed pensioen en een stabiele AOW.


Nu de correlatie Suriname - Nederland en nu terug naar Suriname


In deze moet men niet denken aan een homogene groep, maar aan een groep verdeeld in leeftijdsfasen, je zou kunnen denken aan verschillende generaties. Gemakshalve ga ik uit van vier generaties Surinamers in Nederland. Als vertrekpunt kies ik voor de grote groep Surinamers die kort voor de onafhankelijkheid in 1975 naar Nederland emigreerde en ik ga wat deze groep betreft nu uit van jonge echtparen die toen tussen de 28 en de 35 jaar oud waren. Wij leven nu bijna 37 jaar na de onafhankelijkheid en is deze groep nu tussen 65 en 72 jaar oud.


AOW en pensioen


De groep is nu gepensioneerd en krijgt dus pensioen en een aardig bedrag aan AOW. En dan gaat men anders tegen het leven aankijken en wil men van een rustige oude dag genieten en de meeste remigranten of repatrianten prevaleren hun geboorteland, in deze SURINAME. Iets anders is dat deze groep het geboorteland anders gaat waarderen en wel veel positiever. Financieel hoeven zij zich geen zorgen te maken, omdat hun pensioen en hun AOW groot genoeg is om hun een onbekommerd leven in Suriname te leiden.


Een groep met huis in Suriname en een groep met 2 huizen en wel 1 in Nederland


Deze twee groepen zijn niet éénder, dus niet hetzelfde. De ene remigrant vertrekt voor goed naar Suriname, koopt of huur daar een onderkomen. De andere groep, meer vermogend, heeft een huis in Suriname en overwintert in Suriname, maar heeft ook een eigen stek in Nederland en verblijft in de zomer in Nederland. Een ander motief om niet niet permanent in Suriname te wonen is een familiaire aangelegenheid en vaak spelen de kleinkinderen daarbij een rol. Je zou ook kunnen kijken naar de levensstandaard.  Die van Suriname is veel lager dan die van Nederland. In beide landen betalen de Surinaamse repatrianten met de EURO, maar in Suriname krijgen ze veel meer voor de EURO dan in Nederland.


Tirotet, geprobeerd een verklaringsgrond te geven voor de toenemende remigratie

Re: Record aantal remigraten

Herinner mij de tijd waarin hooggeplaatste ambtenarenn voor een jaar met buitenlandsverlof naar Nederland gingen.Wanneer ze terug kwamen werden ze,vanwege de zogenaamde blikverruiming in een nog hogere positie benoemd.Dat was nog eens een tijd.(ik zal geen namen noemen).

Re: Record aantal remigraten

ossi wrote:

Herinner mij de tijd waarin hooggeplaatste ambtenarenn voor een jaar met buitenlandsverlof naar Nederland gingen.Wanneer ze terug kwamen werden ze,vanwege de zogenaamde blikverruiming in een nog hogere positie benoemd.Dat was nog eens een tijd.(ik zal geen namen noemen).


Meeste holle vaten zijn van BLIK gemaakt. wink

Je nabestaanden herinneren je niet om je rijkdom maar om je prestaties en realisaties.
DEEDEEDBEE NÉÉ

Re: Record aantal remigraten

ossi wrote:

Herinner mij de tijd waarin hooggeplaatste ambtenarenn voor een jaar met buitenlandsverlof naar Nederland gingen.Wanneer ze terug kwamen werden ze,vanwege de zogenaamde blikverruiming in een nog hogere positie benoemd.Dat was nog eens een tijd.(ik zal geen namen noemen).Bedoel je dat zij na terugkeer plotseling ingenieur waren geworden? Ing./In Nederland Geweest??

Re: Record aantal remigraten

Remigrant permanent


Dit verschijnsel komt veel onder Surinamers in Nederland voor, vooral onder de groep Surinamers die kort voor de onafhankelijkheid naar Nederland emigreerde. Het gros kwam geheel onvoorbereid naar Nederland. Ze werden opgevangen in opvangtehuizen en hebben soms jaren in dit soort huizen gewoond. Ze vonden het daarom maar niets in Nederland en zouden het liefst gelijk remigreren of repatriëren. Ik zie ze dat nog aan mij vertellen dat ze HEEL SNEL zouden repatriëren en dat daarna  telkens weer; zelfs nu als senioren Surinamers vertellen ze hetzelfde verhaal.


De geografische term voor dit fenomeen heet de 'permanente remigrant' (iemand die eeuwig zegt te zullen remigreren, maar dat nooit doet)


Ze vertellen steeds aan iedereen dat ze gaan repatriëren, dus terug zullen gaan naar eigen, maar daar komt nooit iets van. Dit omdat ze intussen wel zijn geïntegreerd.
Deze groep zie ik dus niet remigreren.


Spijtoptant


Ook deze groep Surinamers durft niet terug te gaan, bang zijn voor spijt op tand te worden uitgemaakt.


Welke groepen zullen dan wel remigreren


In mijn bijdrage hiervoor had ik het over vier generaties en heb ik bij, wat remigratie betreft, het beperkt tot de leeftijdsgroep van 25 tot 35 jaar die toen naar Nederland emigreerde. Die groep zorgt nu voor de remigratiegolf naar Suriname, maar daarna zal de tweede generatie volgen en daarmee bedoel ik de kinderen van deze huidige zestigplussers.


De conjunctuur


Afhankelijk van de conjunctuur in beide landen, Suriname en Nederland, zal blijken of Surinamers die in Nederland deel uitmaken van de beroepsbevolking zullen repatriëren. Is er sprake van hoog conjunctuur in Suriname en een afbrokkeling van de conjunctuur in Nederland dan zal de Surinaamse arbeider is Nederland overwegen naar Suriname te verkassen. Dat is voor veel arbeiders een drijfveer om te verkassen. Nu al is er beweging in bepaalde sectoren van de economie in Suriname, meer nog in de telecommunicatie en mobiele telefonie. Steeds meer van genoemde bedrijven worden opgericht en floreren goed.


Ik kan hier niet de afbeelding van de drie grafieken laten zijn, maar ik zal toch het verband tussen de het middenstuk van de piramide (Suriname) en het middenstuk van urn (Nederland) laten zien als het om de beroepsbevolking gaat. In Nederland is er sprake van inkrimping en komen grote groepen arbeiders op straat te staan, bij DSM in Nederland staan 1.000 op de nominatie om naar huis gestuurd worden. Surinamers die dat lot overkomt zullen remigreren. De vergelijking leert ons dat omdat het arbeidspotentieel in Nederland te groot is en het arbeiderspotentieel in Suriname te klein zullen meer Surinamers dan voorheen naar Suriname emigreren.


Tirotet, al met al zal de remigratie onder de Surinamers eerder GROTER dan KLEINER worden in de toekomst.


Tirotet, ik kan niet tegen teveel 'schreeuwende' drukte en daarom zal even pas op de plaats maken.

Re: Record aantal remigraten

ik was nog die "oude" topic aan het lezen waarin Cinny haar huis in Den haag aan het verkopen was ergens op topic 87,......ik kan het niet meer terug vinden. Is het eraf gehaald ?Iemand enig idee

Re: Record aantal remigraten

Door een technische fout van de Admin is deze hele topic verwijderd.
Mischien kan je em nog lezen via google cache maar dat weet ik niet zeker.

- honesty is a very expensive gift, don't expect it from cheap people -

Re: Record aantal remigraten

De PVDA is verworden tot een partij van salon politici

ook door technische storing per ongeluk verwijderd of heeft topic starter dit gedaan.

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

Re: Record aantal remigraten

Dat is heel goed mogelijk HS.

- honesty is a very expensive gift, don't expect it from cheap people -

Re: Record aantal remigraten

http://www.bevolkingsmeter.nl/
http://www.destaatsschuldmeter.nl/

Staatsschuld groeit met 810 euro per seconde.
Bevolking groeit met 235 personen per dag.

Totale bevolking Nederland 16,8 miljoen.

Recept om te vertrekken ?

Per dag vertrekken 305 mensen voorgoed uit Nederland  tegenover 400 emigranten per dag (Afrika, Azie, Polen).

http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-a … 3334_n.jpg
Chan ? A NO KAN, laat maar gaan. Chan a no gi ala man. Chan bigin har a dang
"Among the many misdeeds of British rule in India, history will look upon the Act depriving a whole nation of arms as the blackest." - Mohandas Gandh

Re: Record aantal remigraten

Guido wrote:

Door een technische fout van de Admin is deze hele topic verwijderd.
Mischien kan je em nog lezen via google cache maar dat weet ik niet zeker.


Schips ??google cache?? nooit van gehoord

Re: Record aantal remigraten

intikken op Google levert niet het gewenste antwoord

Re: Record aantal remigraten

jammer dat er niemand is die helpen kan

Re: Record aantal remigraten

zonnet5 wrote:

ik was nog die "oude" topic aan het lezen waarin Cinny haar huis in Den haag aan het verkopen was ergens op topic 87,......ik kan het niet meer terug vinden. Is het eraf gehaald ?Iemand enig ideeJa dat was toch jammer ..... dat uitgerekend dat moest gebeuren....
het zal wel ergens goed voor zijn geweest.

Re: Record aantal remigraten

Heb me tijdje stil gehouden, maar jullie zijn er nog niet uit....Zie nergens het verlossend antwoord wel stiekum klagen..........
Ondertussen weet ik ook dat een advocaat ergens voor in de arm nemen in Suri, kan alleen als je heeeeeeel veel geld hebt.
Een proces gaat veeeeeeeeeeeeele jaren duren ook al sta je in je gelijk.

Nog een doorn in je oog.....Duh

Re: Record aantal remigraten

Waar zijn wij nog niet uit ?
Wat voor verlossend antwoord op wat ?
Waarover wordt geklaagd?
Ben je verwikkeld in een proces?
je bent nog steeds abacadabra merk ik.
Zonnet?