Re: Sranantongo

j. braka, in eerste instantie lijk je behulpzaam maar als ik lees wat voor taal je hier uitslaat tegen andere forumgebruikers getuigd dat niet van veel respect of fatsoen. Het zegt in ieder geval meer over jou dan over de anderen...

Nofo fu noya...

Re: Sranantongo

j.bakra , nu heb je het ook van een ander gehoord .

Re: Sranantongo

tja, ik heb e.e.a. gelezen en dus...

Re: Sranantongo

O ja, edha, ik kan al je todo-vragen beantwoorden - ik ben  hetzelfde traject al in 1995 met succes gegaan.

Re: Sranantongo

j.bakra wrote:

O ja, edha, ik kan al je todo-vragen beantwoorden - ik ben  hetzelfde traject al in 1995 met succes gegaan.

Het is geweldig dat je aspirant emigranten wil helpen maar soms verlaag je jezelf hier tot een zeer twijfelachtig niveau. Waarom doe je dat nou j.braka? Mensen zoals ik waarderen het als je ze helpt en hebben gauw genoeg in de gaten van wie ze op dit forum goede adviezen krijgen. Daarmee kun je jezelf in positieve zin onderscheiden en je zult zien dat zoiets veel meer voldoening geeft als iemand (in geschrift) neersabelen! Meer wil ik er niet over zeggen. Persoonlijk heb ik tegen niemand op dit forum iets maar ik lees liever leuke of informatieve teksten dan Sranantongo scheldwoorden wink

Groeten,
Eduard

Re: Sranantongo

Sranan(tongo) woorden eindigen normaliter niet op 'ng'

Een veel gemaakte fout door mensen Sranan(tongo) schrijven is om Sranan(tongo) woorden op 'ng' te laten eidigen, dit omdat ze denken een 'ng' bij het uitspreken van die woorden te horen.

Zo schrijft menigeen 'tang boeng (bung)' in plaats van 'tan boen (bun), omdat ze denken een 'g' aan het eind te horen.

Nog meer voorbeelden: Sranang (Sranan), deng (den), sjeng / syeng (sjen, syen), long (lon), kankang (kankan), pang (pan), bong (bon), song (son), njang / nyang (njan / nyan)

De 'ng' als tweeklank in een Sranan(tongo) is wel goed.
Voorbeeld: langa, tanga, planga, mangri, nangra, nanga,

Nog iets dat bij veel Surinamers onbekend is, en wel het feit dat de Sranan(tongo) spelling in 1984 is gewijzigd en dat de toenmalige minister van onderwijs, drs. A. Lie-Fo-Sjoe, middels de brochure 'Fa fu leisi èn skrifi Sranantongo, daar gewag van heeft gemaakt.

De belangrijkste wijzingen zijn:

1. De (Griekse Y) 'Y' is in plaats van de 'J' gekomen.
Voorbeeld: yeye (jeje), yesi (jesi), yorka (jorka)

2. De 'U' is in plaats van de 'OE' gekomen.
Voorbeeld: buku (boekoe), kuku (koekoe), luku (loekoe)

3. Ook in medeklinker combinaties dj, tj, nj en sj komen niet meer in het Sranan(tongo) voor.
Voorbeeld: dyogo (djogo), dyamu, djamoe; tyapu (tjapoe), tyari (tjarie), nyun (njoen); syatu (sjatoe), syow (sjow)

4. Als laatste aanwijzing het volgende:
Het Sranan(tongo) alfabet kent slechts 22 letters.
Behalve in leenwoorden komen de letters C, J, Q, V, X en Z niet meer in Sranan(tongo) voor.

Dit was een minieme bijdrage van TIROTET.

Re: Sranantongo

j.bakra wrote:

en de migthy muis is een 'verzonnen' blakabakra.

nu pas snap ik waarom men jou wil verbannen van het net

Amnesty is not a quest for proving innocence, amnesty is a quest for the guilty to get away with murder........................................

Re: Sranantongo

bedankt voor deze uitleg!
Ik heb idd vaak NG op het eind van een woord gezien  en dit hierdoor zelf ook zo overgenomen,
bedankt dat je ons dus laat weten dat dit niet correct is.

de overige voorbeelden zijn ook interessant en handig om te weten en ook daarin maakt men veel fouten,
maar ook ik verkeerde in de veronderstelling dat er geen officiële spelling bestond en schreef dus veelal fonetisch...

"Na elke donkere nacht,komt ook weer een dag"

Re: Sranantongo

Duidelijke uitleg, hartelijk dank TIROTET !!!

Ik ben trouwens ook al bezig met het leerboekje dus het komt goed smile

Re: Sranantongo

Het ontstaan van de creolentaal Sranantongo

Creolentalen als Sranan(tongo), het Saramacaans, Bedyan  van (Brits)Guyana, Patwa van Frans Guyana en Papiamento van de Nederlandse Antillen zijn voortgekomen uit situaties van taalcontact (aldus de neerlandicus Geert Koefoed, gespecialiseerd in creolentalen).

Vaak betreft het contact een groep met een superstraat-taal (een bovenliggende taal) en één of meerdere substraat-talen (onderliggende talen).

In Suriname betrof het tijdens de kolonialisering (plantage kolonies) grotendeels de superstraat-talen Engels en Nederlands, talen die gesproken, geschreven en gelezen konden worden.

De slaven en de inheemse indianen konden hun moedertaal slechts spreken en niet lezen en schrijven.

Door het contact met Nederlands en Engels sprekende kolonisten ontstond de onderliggende creolentaal Sranan(tongo).

Bij dit soort processen ontstaat er middels ONTLENING een nieuwe taal, een taal bestaande uit woorden die ontleend zijn aan het Engles en het Nederlands. Het is daarom niet verwonderlijk dat het Sranan(tongo) vroeger Neger-Engels werd genoemd.

Ik zal laatste met enkele voorbeelden staven: taki is ontleend aan 'talk', waka aan ''walk', baka (rug) aan back, fesi aan 'face', ay aan 'eye' en (h)ede aan 'head'.

En nu enkele Nederlandse voorbeelden: baka van 'bakken', ferfi van 'verven', buku van 'boek of boek', kuku van 'koek'.

De slaven namen niet niet alle woorden over. Heel specifieke woorden als kumba (navel), buba (huid, vel), toli (penis) werden niet overgenomen.

Soms namen ze een deel van een samenstelling (een woord dat uit twee of meer zelfstandige delen is samengesteld) over, en bedachten een nieuw woord voor het ander of de andere delen.
Zo bedachten veel woorden met 'presi kortweg pe, mofo en sani.
Denk maar aan woorden als wrokopresi, tanpresi, sribipresi, bropresi met presi in de betekenis van plaats.
Verder aan samenstellingen als mofodoro, mofoyari, mofoliba, mofoneti, mofoboskopu; in genoemde voorbeelden betekent 'mofo' begin, mond, voor.

Tot slot enkele voorbeelden met 'sani' als deel van de samenstelling. Denk maar aan 'preysani (speelgoed)', wrokosani (gereedschap), dot'sani (vaat), sukrusani (snoep).

Wat menigeen niet weet is dat bij dit soort processen (het ontstaan van creolentalen) de flora (plantenwereld) en fauna (rierenwereld) qua naamgeving buitenschot blijven.
Surinaamse indianen woorden als maka, bambamaka, pramaka, keskesmaka, pataka, walapa, krobiya, pingo, amaka en masanga (hut). Zo betekent 'WI MASANGA' (Rottterdam) ONZE HUT of ONS HUIS.

Met deze bescheiden bijdrage hoop ik de belangstelling voor MI KONDRE TONGO (Sranan(tongo) te  vergroten.

TIROTET in de betekenis van STAP VOOR STAP  'FUTU FU FUTU.'

Er rest mij echter nog één recht te trekken.
Minus de letters c, j, q, v, x en z twintig (20) letters en geen tweeëntwintig (22), zoals ik per abuis in mijn laatste bijdrage heb willen doen voorkomen.

Re: Sranantongo

Het is maar wat je een "bescheiden bijdrage" noemt wink Is het misschien een idee om een on-line cursus Sranantongo te starten? Ik ben best bereid om een domein/ website hiervoor ter beschikking te stellen!

Met vriendelijke groet,
Eduard

Re: Sranantongo

dit is tot nu toe 1 van de beste topic's zonder verloedering of politiek


ik hoop dat ik niet voorloop op zaken

Amnesty is not a quest for proving innocence, amnesty is a quest for the guilty to get away with murder........................................

Re: Sranantongo

MigthyMike wrote:

dit is tot nu toe 1 van de beste topic's zonder verloedering of politiek


ik hoop dat ik niet voorloop op zaken

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTT
je brengt mensen op ideeën Mike , doe nou niet....
wink

Ik vind de bijdrages van tirotet zeer interessant om te lezen,

Het voorstel van Edha vind ik ook erg goed!

"Na elke donkere nacht,komt ook weer een dag"

Re: Sranantongo

Iets voor Sranan(tongo) opbouwers en nog niet voor puriteiners

Om dit probleem aan de kaak te stellen, moet ik eerst uitgaan van de Nederlanse grammatica en wel het taalkundig deel daarvan, dus niet redekundig.

In het Nederlans praat met in acht (8) tijden.

Als voorbeeld kies ik voor de zin 'Ik eet.' (Mi e nyan.)

ott (onvoltooid tegenwoordige tijd) van die zin is mijn begin zin 'Ik eet.'
ovt (onvoltooid verledentijd) daarvan is 'Ik at.'
vtt (voltooid tegenwoordige tijd) wordt 'Ik heb gegeten.'
vvt (voltooid verleden tijd) wordt 'Ik had gegeten.'
ottt (onvoltooid tegenwoordig toekomende tijd) 'Ik zal eten.'
ovtt (onvoltooid verleden toekomende tijd) 'Ik zou eten.'
vttt (voltooid tegenwoordig toekomende tijd' Ik zal hebben gegeten.'
vvtt (voltooid verleden toekomende tijd) 'Ik zou hebben gegeten.'

Normaliter praat men (soms onbewust) in de acht genoemde tijden.

In het Sranan(tongo) komen wij (nog niet) toe aan de acht tijden.

Voorbeeld

ott: Mi e nyan. ( Ik eet.) (Belangrijk: het partikel (e) duidt ott aan.
ovt: Mi ben e nyan. (Ik at.) Het partikel (ben e) duidt ovt aan.
vtt: Mi nyan (kaba). Ik heb gegeten. (Hier geen patikels)
vvt: Mi ben nyan (kaba). Ik had gegeten (ben) duidt vvt aan.
ottt: Mi sa nyan / Mi o nyan. (Ik zal eten.) Sa / o duidt toekomst aan
ovtt: Mi ben sa nyan / Mi ben o nyan.) Ik zou eten (ben sa / ben o)

En nu komt het probleem dat ik wil voorleggen aan Sranan(tongo) opbouwers, echter nog niet aan Sranan(tongo) puriteiners of Sranan(tongo) zuiveraars.

De vttt en de vvtt van het werkwoord 'nyan' (eten) ben ik nog niet tegengekomen; in deze doel ik op 'Ik zal hebben gegeten' en 'Ik zou hebben gegeten.'

Mijn vraag is nu simpel van aard en luidt als volgt: "Weet iemand misschien van de vttt en de vvvt(voltooid tegenwoordige tijd en de voltooid verleden tijd) van het Sranan(tongo) werkwoord 'nyan' is."

Ik houd mij aanbevolen voor dit grammaticaal antwoord.

Tan bun, ma no broko yu ede tumsi nanga a problema fu mi.

TIROTET.

Re: Sranantongo

laniramommy wrote:
MigthyMike wrote:

dit is tot nu toe 1 van de beste topic's zonder verloedering of politiek


ik hoop dat ik niet voorloop op zaken

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSTTTTT
je brengt mensen op ideeën Mike , doe nou niet....
wink

Ik vind de bijdrages van tirotet zeer interessant om te lezen,

Het voorstel van Edha vind ik ook erg goed!

ahahaahahahahahahahahahaha
ahahahahahahaahahahahahaha

maar hoe zit het met "no spang"

Amnesty is not a quest for proving innocence, amnesty is a quest for the guilty to get away with murder........................................

Re: Sranantongo

tirotet wrote:

Mijn vraag is nu simpel van aard en luidt als volgt: "Weet iemand misschien van de vttt en de vvvt(voltooid tegenwoordige tijd en de voltooid verleden tijd) van het Sranan(tongo) werkwoord 'nyan' is."

Volgens mij bestaat dit niet in het Sranantongo. Ik kan er tenminste nergens iets over vinden...

Re: Sranantongo

Het Sranan(tongo) kent geen ombuiging van werkwoorden.

Alvorens met een 'nieuw' item op de proppen te komen wil ik kenbaar maken dat mijn leer- en werkboeken bij mij te bestellen zijn en wel per e-mail (r.hart@chello.nl). Desgewenst zijn de uitspraak - cd's en de uitwerkingen ook verkrijgbaar.

Om wat meer over mijn methode "MI TORI, een complete methode Surinaamse taal en cultuur' kenbaar te maken, het volgende.

Elk leer- en werkboek behelst 10 thema's en elk thema is als volgt opgebouwd. Een verhaal, idioom aangaande het thema, 10 meerkeuze en 10 openvragen betreffend het onderwerp, een blokje grammatica, veel oprachten en een puzzel om op te lossen.
Op de cd's is de uitspraak van het thema ingesproken alsook de idioom. Om vlot te kunnen werken heb ik de uitwerking (antwoorden) van elke opdracht in een antwoordenboek vervat.
Dit alles om het het leren van de taal te vergemakkelijken. Zo kan men overal aan de slag.
Bij het leren van een taal is een woordenboek van belang en om die reden heb ik een uitgebreide woordenlijst (Sranan - Nederlands en Nederlands - Sranan) samengesteld alsook een katern grammatica van het Sranan met meer dan honderd (100) grammaticale onderdelen en wel met voorbeelden.
Als uitgangspunt voor 'MI TORI' heb ik mij laten leiden door de methode 'NIEUW NEDERLANDS' en 'ON THE MOVE (Engels).'
Zelf werk ik al jaren uit die methodes met mijn leerlingen.

En nu maar terug naar mijn uitgangspunt.
Men staat er niet bij stil of door onwetendheid, heeft menigeen niet door dat Sranan werkwoorden en Sranan zelfstandige voornaamwoorden geen ombuiging kennen.

Als voorbeeld de ombuigingen van het Nederlandse werkwoord koken. Kook, kookt, kookte, kookten, kokend, etc. zijn ombuigingen van het werkwoord koken.

In het Sranan(tongo) betekent koken 'nyan / njan (oude spelling).
In elke zin of taalsituatie verandert het nyan niet, maar blijft intact.

Voorbeeld
Mi e nyan. - Ik eet.
Yu ben e nyan. - Jij at.
A  nyan. - Hij / zij / het (vogeltje) heeft gegeten.
Wi ben nyan. - Wij hadden gegeten.
Unu sa / o nyan. - Jullie zullen eten.
Den ben sa / ben o nyan. - Zij zouden eten.
Na nyan mi ben e nyan di a kon. Ik was bezig te eten toen hij kwam

Bovenstaande voorbeelden maken dus duidelijk dat het werkwoord 'nyan' niet verandert, er is geen sprake van ombuiging.

In het Sranan(tongo) bepalen PARTIKELS de tijdsaanduiding.
Het partikel 'e' (nyan) geeft aan dat 'nyan' in de tegenwoordige tijd is aangegeven en 'ben e' (nyan) maakt duidelijk dat 'nyan' in de onvoltooid verledentijd gebruikt is. De partikels 'sa' en 'o' duiden onvoltooid tegenwooordig toekomende tijd aan en 'ben sa' en 'ben o' onvoltooid verleden toekomende tijd.

Dat zelfstandige naamwoorden ook geen ombuiging kennen, laat ik middels de volgende voorbeelden zien.

a bon (de boom), den bon (de bomen)
Mi abi furu bon tapu mi prasi. Er staan veel bomen op mijn erf.

Met weer eerns een kleine bijdrage hoop ik het Surinaams inzichtelijker voor jullie te maken.

In september start ik aan Volksuniversiteit Rotterdam met de cursus Sranan(tongo). De bedoeling is om in minder dan zes maanden mijn taal aan de man te brengen. Indien geïnteresseerd mag men zich via Volksuniversiteit Rotterdam voor de cursus inschrijven.
Ga daarvoor naar WWW.VOLKSUNIVERSITEIT ROTTERDAM.NL en kies voor het onderdeel Sranan / Surinaams.

Fu di a skoroyari de fu k'ba, mi abi ten fu poti den syatu pisi tori disi gi unu tapu papira.

TIROTET

Wortu na baka (nawoord): sontron mi abi fu skrifi es'esi, meki (met als gevolg) mi misi wantu wortu efu mi no e skrifi wortu na a leti pasi. Mi e begi unu pardon fu dati.
Mi alaten wan leri fu trawan, fu dati ede mi e taki a sma di si a fowtu (lente van dagen ini a presi fu lengte van dagen) di mi meki esrede tangi fu di a meki mi sabi dati mi meki a 'mistake' dati.

TIROTET, ay TIROTET, dan wi o doro wan dei,

Re: Sranantongo

Heeej TiroTet is dus Rene Hart smile

Goedendag Meester Rene wink
Ik zou nog altijd met u hebben afgesproken maar ben uw telefoonnr kwijt geraakt ....
ben ook verhuisd in de tussentijd,nog wel zuidoost maar een andere wijk in een eengezinswoning ...
Ik mail u later nog wel eventjes

groetjes
yvonne en gezin

"Na elke donkere nacht,komt ook weer een dag"

44 (edited by Bally 2009-06-23 16:04:23)

Re: Sranantongo

@Tirotet, ik neem aan dat je ook aan je cursisten leert dat er nog een aantal Portugese woorden in het Sranan bestaan, ik zag je meer op de Nederlandse en Engelse woorden focussen die in principe heel duidelijk zijn waar die vandaan komen.

Maar woorden als
Kaba – acabar
Pikin/pikinso  – pequeño
Sabi – saber
Saka – sacar
Bun
Tapu [dichtmaken/sluiten] - tapar
Brasa [brasami mi gudu] - abrazar

Zelfs woorden als pina, bari, djari, fini en kibri hebben een Portugese afkomst.

Het Sranan heeft nu minder Portugese woorden aangezien tegen het einde van de zeventiende eeuw in Suriname, een proces van relexificatie heeft plaats gevonden: de oorspronkelijk overwegend Portugese woordenschat van de Westafrikaanse mengtaal werd op grote schaal vervangen door Engelse woorden. In het Saramaccaans en het Ndjuka zijn meer Portugese elementen overgebleven dan in het hedendaags Sranan.

Mi sa e nyan.
Mi ben sa e nyan
.

PS: Is er geen foutje geslopen in je laatste bericht.
Je zegt: In het Sranan(tongo) betekent koken 'nyan / njan (oude spelling).

Volgens mij betekend nyan nog altijd eten en is koken nog altijd  bori.

Grtz. Bally
www.sabroso.cjb.net

"I pray that the Lord may undeceive my ignorant brethren, and permit them to throw away pretensions, and seek after the substance of learning." by African-American abolitionist David Walker, in his "Appeal to Colored Citizens of the World" in 1830.

Re: Sranantongo

Bally, bedankt voor je opmerkzaamheid.

Natuurlijk betekent koken 'bori' in het Sranan(tongo) en 'nyan / njan' eten. Door als klankbord te fungeren houd jij mij scherp.

Natuurlijk kom ik t.z.t. te praten / schrijven over de andere talen die het Sranan(tongo) hebben beïnvloed.

Ik zal dat qua historiciteit proberen te doen, dit omdat de Franse Hugenoten de eerste plantages in Suriname begonnen. Vandaan de plantage - namen als Ma - Retraite, Mon Diversitement (Mijn Wijk), meer bekend als De Boerbuiten (pe mi si a deyleti ini 1945); verder Tourtonne, Mon Plaisir e.g.s.m.f. (en go so moro fara, wat enzovoort betekent).

Volgens mij heb ik vandaag een ander steekje laten vallen door te reppen over 'ombuiging' van woorden. Dit moet zijn verbuigen van werkwoorden en zelfstandige voornaamwoorden.

Grantangi fu di yu bari piki mi dati.
Ma ori disi na ede: te yu no wan odi, yu no musu baw yu oso na sei (sey) pasi. Met andere woorden: ik sta open voor kritiek, correcties en aanvullingen.

Re: Sranantongo

tirotet wrote:

Grantangi fu di yu bari piki mi dati.
Ma ori disi na ede: te yu no wan odi, yu no musu baw yu oso na sei (sey) pasi. Met andere woorden: ik sta open voor kritiek, correcties en aanvullingen.

Tirotet: hoe plaatst U Baw in deze odo?Of zou het bai (kopen),of bow(bouwen) moeten zijn?

Re: Sranantongo

Tirotet, ik zie dat het een gewone lapsus mentis was aangezien je in de vorige zin met het Nederlandse koken bezig was.

Ik moet zeggen dat ik blij ben met je komst aan de Waterkant. Eindelijk een docent Sranan. We hebben in het verleden al vaak over het Sranan gebrainstormd op de site, en hebben toentertijd van Herandu wat les gekregen inzake de spelling. Posters die heel mooi Sranan schrijven zijn Sally en The dentist, ik heb van hen de officiële spelling "afgekeken" en probeer me er zoveel mogelijk aan te houden.

Remember we hebben geen Sranan op school geleerd [we mochten het immers niet eens praten] maar op straat in Suriname, dus we hebben het op onze eigen wijze geschreven en pas toen we volwassen waren kwam er eindelijk een spelling, die afwijkt van wat wij jaren in ons hoofd hebben.

Di mi ben de ini a washoso dan ete wan potogisi wortu kon na mi hede. Na a wortu bosi, [fu dyim wan bosi mi skat], san k’mopo fu a wortu besar, a zelfstandigwortu na beso. Dus a Sranan wortu bosi e kon fu a Potogisi wortu beso.

Grtz. Bally
www.sabroso.cjb.net

"I pray that the Lord may undeceive my ignorant brethren, and permit them to throw away pretensions, and seek after the substance of learning." by African-American abolitionist David Walker, in his "Appeal to Colored Citizens of the World" in 1830.

Re: Sranantongo

Sranan(tongo) is een volwaardige taal!

Om mijn bewering te staven, haal ik een onlangs overleden goeroe, Hugo Overman, van stal.
Hij heeft op mijn verzoek op 21 juni 2000 een lezing aangaande Sranan(tongo) in TORI OSO Utrecht verzorgd. In de loop der jaren hebben de wetenschappers RUDI UDA, promovendus in spé in de ODO, en de neerlandicus Geert Koefoed, indertijd docent algemene taalwetenschappen en specialist in creolentalen diverse malen in Arnhem hun licht doen schijnen over Sranan(tongo).

Vandaag breng ik een klein deel van de leerrijke lezing van Hugo Overman, hij maakte deel uit van de commissie die belast was met de nieuwe spelling, te berde.

Zijn lezing was getiteld SRANANTONGO en hij begon zijn betoog zo!

TONGO;  so srefi leki ala tongo Sranantongo e gi a okasi fu kenki prakseri (gedachtewisseling). meki den kan sabi o fa yu e denki, fa yu e firi, san yu wani, noso san yu no wani.
Na ini ala tongo taki ben de granwe (veel eerder) bifosi (before) skrifi.

TAKI na poti sten(klanken) wortupisi (lettergrepen) nanga wortu meki den piki krin (duidelijk klinken) sey-nanga-sey ,(naast elkaar), bakakamakande (achterelkaar) ini wan prakseri-lin (zin).

SKRIFI na poti sten, wortupisi nanga wortu ini prakseri-lin fu leysi nanga singi.

Den sani di wi musu sabi fu a tongo na (1) rutu (ontstaan), (2) gro (groei / ontwikkeling), historiya (geschiedenis), skrifimodo (schrijfwijze), lin (zinnen), gramatika (grammatica), semantika (kortweg, de betekenis van woorden aanduiden).

UITLEG OVER TAAL IN HET NEDERLANDS
TAAL is een stelsel van klanken (ook spreek- en schrijftaal, beweging, gebaren, mimiek en pantomime (toneelspel met gebaren).
TAAL is een middel om te communiceren.
TAAL is een gevoelens, gedachten en emoties aan anderen kenbaar te maken.
TAAL vult in de dagelijkse omgang gebarentaal spreektaal aan.
Doofstommen bedienen zich van gebarentaal.
TAAL is een genetische verworvenheid.
TAAL is de software van denken en handelen.
TAAL is een culturele verworvenheid die moet worden gekoesterd.
TAAL is belangrijker dan ras.
TAAL is belangrijkheid voor de saamhorigheid en bewustzijnsverruiming.
TAAL is belangrijk voor de identiteit, de ontwikkeling en de versterking van overdracht.

TAAL, en dat geldt ondubbelzinnig voor het SRANAN(TONGO) dat plaatselijk ontwikkeld is geniet de prioriteit. Het gaat over van generatie op generatie en verdient derhalve om bevorderd te worden.

De namen van de KLANKEN in het SRANAN(TONGO):
1 KRINSTEN (klinkers / vocale klanken)
2 TAPUSTEN (medeklinkers / consonanten)
3 MINDRI-BERE-STEN (semi-vocalen / halve klinkers)
4 NOSOSTEN (neusklanken)
5 TU-STEN (tweeklanken)

In een later stadium zal ik dieper ingaan op het voorgaande.

Ik zal vandaag besluiten met de interpunctie (leestekens).
1 (.) penti (punt)
2 (:) dobru penti (dubbele punt)
3 (,) koma, wakti noso bromarki (komma)
4 (;) penti - koma (punt - komma)
5 (?) aksi marki (vraagteken)
6 (!) bari marki (uitroepteken)
7 (') koti marki (apostrof)
8 (`) leti  marki (accent aigu)
9 ( ) (streepje boven naar rechts) kruktu marki accent grave)
10 ( ) (dakje) topi marki (accent circonfex)
11 (-) tay marki (koppelteken)

De volgende keer ben ik voornemens de soorten werkwoorden onder de loep te nemen en wel 'abi' (hebben) nanga 'de' (zijn) als zelfstandig werkwoord (mi abi wan oso / mi de ini mi oto), 'du' '(doen) nanga 'meki' (laten), hulpwerkwoorden van causaliteit, 'musu' (moeten), 'wani' e.g.s.m.f als hulpwerkwoorden van modaliteit, serie werkwoorden als 'lon go kon' en scheidbare Nederlandse werkwoorden  als 'doodslaan' (naki kri), 'wegtrekken' (ari puru), e.g.s.m.f. (en go so moro fara) enzovoort.

TIROTET