Re: Gaat het wel 100% goed in Suriname?

zonnigsuri wrote:
jorkafowru wrote:
zonnigsuri wrote:

positief dat quasi fladder/zourpee niet in suriname woont.Maakt niet uit, de uitlevering wordt wel geregeld.Beste fladder/zourpee
Gelukkig herkent u zichzelf nog.Blijven lachenZonnigsuri


ff kieken,  of dr nog wat fladdert.


Nee, dr kwaakt alleen de bekende jerpjodel.


Bekieken als een echte Joke is wel vaker effectief.


t wijst zich vanzelf


Blijven lachen


Zonnigsuri

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Gaat het wel 100% goed in Suriname?

Bleife lagge heur.
Niemand, die jou voor gek zal verklaren.

Re: Gaat het wel 100% goed in Suriname?

Dankzij de boycot van je bazen toch zeurderige sloerie?
Lieden als jij moeten uit Suriname opkrassen en ophouden met hun smerige bemoeienis dan gaat het zeker goed met Su tongue

"Those who use religion for their own benefit are detestable. We are against such a situation and will not allow it. Those who use religion in such a manner have fooled our people; it is against just such people that we have fought and will continue to fight".

Mustafa Kemal Atatürk

Re: Gaat het wel 100% goed in Suriname?

PARAMARIBO - Het Lachmipersad Mungra Streekziekenhuis Nickerie (LMSZN) is nog steeds op zoek naar een permanente psycholoog voor de instelling. Algemeen directeur Antoine Elias laat in een gesprek met de Ware Tijd weten dat het contract van psycholoog Kavita Boedjarath, die vanaf 2013 de gemeenschap dient, binnenkort verloopt. Volgens Elias is er al gezorgd voor een opvolger, maar deze zal ook voor slechts één jaar beschikbaar zijn.


Elias zegt het zeer op prijs te stellen indien een psycholoog voor langere tijd ten dienste van de Nickeriaanse gemeenschap zou staan, maar beseft ook dat specialisten niet voor het oprapen liggen. Zo komt Boedjarath uit Nederland.


Dokter Primdew Lachman van Nickerie laat weten dat een psycholoog onmisbaar is in de hedendaagse maatschappij. "In een tijd waarin veel mensen met stress en andere problemen leven, is een dergelijke specialist nodig", vindt hij. De arts onderstreept dat het tekort aan psychologen een landelijk vraagstuk is. "Gelukkig hebben we wat speelruimte door enkele stagiaires die in samenwerking met hun eindverantwoordelijke hulp bieden."


De hospitanten zijn in de afrondende fase van hun studie. Daarnaast hoopt hij  dat de opleiding voor psychologen van de Anton de Kom Universiteit over ongeveer vijf jaar vruchten zal afwerpen om het tekort in te dammen.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Gaat het wel 100% goed in Suriname?

13 juli 2014 - 21:02
Nickerianen zijn armer geworden

Dankzij het Algemeen Bureau voor de Statistiek (Censuskantoor) kunnen wij betrouwbare gegevens ter beschikking krijgen voor een luttel bedrag. Deze betrouwbare gegeven zijn van eminent belang voor ministers, assembleeleden, rr-, dr-leden, leerkrachten, schoolbibliotheken, leerlingen, studenten, docenten, schrijvers, journalisten, districtscommissarissen, bestuursambtenaren en allen die meer willen weten over de sociaal-economische positie van de Surinamers in het algemeen. Vooral politici hebben deze betrouwbare gegevens nodig om beleid te maken. Als geograaf ga ik vaker naar het ABS (Censuskantoor) om de recente gegevens te kopen voor mijn eigen archief. In dit artikel zal ik het aantal personen van Nickerie naar wijze van betaling van ziektekosten in beeld brengen.

Tabel 1. Betaling ziektekosten van de Nickerianen
Betaling van ziektekosten     Totaal     Betaling van ziektekosten     Totaal
SZF verplicht     7.423     Andere verzekeraar via werkgever     1.354
SZF particulier     1.218     Andere verzekeraar vrijwillig verzekerd     481
SZF vrijwillig verz.     561     Rechtstreekse betaling ( geen verzekering     2.922
Medische Zending     15     Anders     305
SoZaVo (onvermogen)     4.186     Onbekend     1.477
SoZaVo ((minvermogen)     14.291     Totaal     34.233

Bron: ABS (Census 2012)

Als wij kijken naar de on-en minvermogenkaarten (SoZaVo), welke door Sociale Zaken in Nickerie uitgegeven is, komt dit neer op een totaal van 4.186+ 14.291=18.477 personen ( zie tabel 1). Als wij kijken naar de totale bevolking van Nickerie, dan is dat in procenten uitgedrukt (18.477 / 34.233) X 100%= 53.97 % (afgerond 54%). Heel eenvoudig uitgedrukt komt dit erop neer dat 54% van de Nickeriaanse bevolking, wat hun medische zorg betreft, afhankelijk is van het Ministerie van Sociale Zaken. Voor mij is dit één van vele indicatoren om aan te tonen dat het minder goed gaat met de economie van Nickerie. In 2004 wat was de situatie in Nickerie voor on-en minvermogenkaarten 45.57% (zie boek: “Het district Nickerie in ontwikkelingsperspectief, H.Ramadhin 2004; bladzijde 158). Hoe armer een samenleving wordt, des te meer zijn zij van de overheid afhankelijk. Al die mooie verhalen die men op de wijkvergaderingen vertelt dat er geweldige ontwikkelingen in Nickerie zijn, verwijs ik naar het Rijk der Fabelen.


Sociaal zekerheidsstelsel

De overheid is bezig het leed van de arme Surinamers te verzachten door een sociaal zekerheidsstelsel in elkaar te stampen. Wij zijn blij dat arme mensen een beter bestaan kunnen hebben, maar daarmee onderstreept de overheid dat de armoede erg groot is in Suriname. De overheid geeft zichzelf een brevet van ongeschiktheid.

Wij moeten geen vis vangen en aan de Surinamers geven, maar wij moeten een integraal beleid ontwikkeling om de Surinaamse burgers leren om zelf vis te vangen. Wij moeten meer arbeidsplaatsen creëren voor de werkende Surinamers. Wij importeren mensen uit Azië en zij creëren geen arbeidsplaatsen voor de Surinamers. Zij zijn allemaal in de handelssector en alle winsten die zij maken, worden weer geëxporteerd naar hun moederland. Wij krijgen in plaats van ontwikkeling en werkgelegenheid meer kapitaalvlucht wat niet goed is voor Suriname, wat niet goed is voor ons land en voor ons nageslacht.


Rijstboeren betalen per jaar 19.8 miljoen aan government-take

De rijstboeren betalen op jaarbasis alleen aan government-take aan de overheid SRD19.800.00,00. Dit bedrag is als volgt tot stand gekomen. Per seizoen wordt er gemiddeld 30.000 ha ingezaaid. Per ha wordt voor de rijstbouw 165 liter diesel gebruikt. De government-take per titel is SRD 2,00. Op jaarbasis wordt het dus: 60.000 ha X 165 liter diesel per ha X SRD 2,00= SRD 19.800.000,00. De regering Bouterse /Ameerali wil Suriname tot de agrarische schuur maken. Wij willen allen dat hebben.

Zonder ondersteuning aan de boeren zal ook die droom van de regering in de onderste laag van dampkring (in de troposfeer) blijven hangen. Men moet op de wijkvergaderingen niet met loze kreten komen en allerlei droomverhalen vertellen en arme mensen een worst voor de mond houden van 2000 kavels.

De government-take voor de rijstbouw moet afgeschaft worden en daarmee kan de overheid de rijstverbouwers een behoorlijke push geven om de productie op te voeren.

In het verleden heeft een parlementariër ( 2000-2010), een goede vriend van mij, 10 jaren lang achterelkaar in het parlement voor de rijstboeren gestreden voor subsidie en nogmaals subsidie. Deze vriend van mij zwijgt nu in alle talen over subsidie en nu praat hij over productschap. De mens is over het algemeen een product van zijn eigen omgeving en kan na jaren ook van visie /zienswijze veranderen en daarvoor moeten wij respect hebben.

Hardeo Ramadhin

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Gaat het wel 100% goed in Suriname?

Today I am so wise, I am changing myself!


Een goede en zonnige dag gewenst voor een ieder.Zonnigsuri

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Gaat het wel 100% goed in Suriname?

Chinese delegatie oriënteert zich op terrein ziekenhuis Wanica 17 Jul, 00:00
d37fcf0d5c5f6bfcf4b291da109fbe3a.jpg___ziekenhuis.jpg
Districtscommissaris van Wanica, Roline Samsoedien legt het belang van het ziekenhuis Wanica uit. Een Chinese delegatie onder leiding van ambassadeur Yang Zigang en afgevaardigden van het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben zich georiënteerd op het terrein te Vredenburg waar het ziekenhuis moet verrijzen. Nog steeds gaat het om de haalbaarheidsstudie in orde te krijgen.

De Chinese delegatie heeft van gedachte gewisseld met deskundigen van Buitenlandse Zaken, districtscommissaris van Wanica, Roline Samsoedien en andere belanghebbenden. Bij de Chinese delegatie gaat het om het aantal inwoners van het district, hoe het met de bevolkingsgroei zit, hoeveel mensen er, gelet op de groei van tussen de 35 en 50 procent, er na tien jaren zullen wonen in dit gebied. Ook is er gesproken over de ontsluitingswegen. Na dit bezoek zal er een andere delegatie afreizen naar Suriname. Dan zal het gaan om architecten die het ontwerp van het ziekenhuis zullen presenteren.

Samsoedien maakte kenbaar dat het district echt in ontwikkeling is en dat het niet alleen om Wanica gaat. Het gaat ook om de omliggende districten Para, Brokopondo, Marowijne en Sipaliwini. Daarnaast legden de deskundigen van het ministerie uit dat dit project deel uitmaakt van een stadsplan. De infrastructuur zal aangepakt worden door Dalian.

De noodzaak van het ziekenhuis werd voor de zoveelste keer aangehaald. De ondernemer Sarwen Poenai schonk tien hectare eigendomsterrein aan de staat op 23 maart van het afgelopen jaar. Dit terrein maakt deel uit van een groot areaal van ruim 800 hectare. Na een jaar en ruim een kwartaal is er nog geen aanvang gemaakt met de bouw van het ziekenhuis.

Re: Gaat het wel 100% goed in Suriname?

zonnigsuri wrote:

Today I am so wise, I am changing myself!


Een goede en zonnige dag gewenst voor een ieder.Zonnigsuri

Is een rijstboer pas rijk wanneer de padi hem of haar uit uit de oren spuit?
Het leeuwedeel van die gasten verzaakt hun ambtenaren baan om rijst te gaan planten/oogsten.

Re: Gaat het wel 100% goed in Suriname?

Paraman wrote:
zonnigsuri wrote:

Today I am so wise, I am changing myself!


Een goede en zonnige dag gewenst voor een ieder.ZonnigsuriIs een rijstboer pas rijk wanneer de padi hem of haar uit uit de oren spuit?
Het leeuwedeel van die gasten verzaakt hun ambtenaren baan om rijst te gaan planten/oogsten.Zonnigsuri ontgaat hoe de bijdrage van P met de bijdrage die ook hier is ge"quote" te maken heeft. Misschien heeft het te maken met te weinig ervaring in het planten van cassave en arealen pinda.


Daar is p eerder ervaringsdeskundig in. En blijkbaar ook in het bijhouden van het reilen en zeilen van collegaś (of gezien de leeftijd voormalige collegaś) die ook
een stuk land bewerken.


Wat voor belang zou hier mee spelen?


Een zonnige en vruchtbare dag gewenst.Zonnigsuri

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Gaat het wel 100% goed in Suriname?

Het gaat in Suriname redelijk goed, dat moge duidelijk zijn - immers, steeds meer Nederlanders van Surinaamse komaf keren terug naar het land waar hun navelstreng is begraven.


Dit in tegenstelling tot een stijgend aantal (blaka)bakra’s - zoals bijvoorbeeld 400.000 arme kinderen en zo’n  650.000 (geregistreerde) werklozen - die, dankzij stelende bankdieten en slapende politici, in Nederland in armoede leven!

61 (edited by jorkafowru 2014-07-17 20:11:28)

Re: Gaat het wel 100% goed in Suriname?

Zwari Zwa Ziteert Hardeo.


AlZ Zwari Zwa ietZ had geweten dan had Zwari Zwa geweten dat hardeoZing net Zoveel uit Zn nek kletZt alZ de Zwari Zwa neuZ jerk. Mogelijk weet ZwariZwa beter.


De ABS statistieken zijn één grote puinhoop.
Cijfers komen/kwamen (met name in de periode 2000 - 2010 structureel te laat.


De geograaf (van wie kennen we dat woord ook alweer) Hardeo verzwijgt de sell-out van de SML (effectuering over de periode 2000-2005) terwijl er concrete self supporting alternatieven waren. Hoofd van het drie-mans crisis team (ene R---singh, VhaP bonzo) gesteund door de plaatselijke leidingsduo B...sie(ng) en G, eveneens van VhaP allure (verdwijnend groot materieel, computers, enzovoorts)) systematische sell-out aan de welbekende asitere M...li).


Laat die ZwariZWaZing een rondje gaan lopen met die hardeo hoor.

zonnigsuri wrote:

13 juli 2014 - 21:02
Nickerianen zijn armer geworden

Dankzij het Algemeen Bureau voor de Statistiek (Censuskantoor) kunnen wij betrouwbare gegevens ter beschikking krijgen voor een luttel bedrag. Deze betrouwbare gegeven zijn van eminent belang voor ministers, assembleeleden, rr-, dr-leden, leerkrachten, schoolbibliotheken, leerlingen, studenten, docenten, schrijvers, journalisten, districtscommissarissen, bestuursambtenaren en allen die meer willen weten over de sociaal-economische positie van de Surinamers in het algemeen. Vooral politici hebben deze betrouwbare gegevens nodig om beleid te maken. Als geograaf ga ik vaker naar het ABS (Censuskantoor) om de recente gegevens te kopen voor mijn eigen archief. In dit artikel zal ik het aantal personen van Nickerie naar wijze van betaling van ziektekosten in beeld brengen.

Tabel 1. Betaling ziektekosten van de Nickerianen
Betaling van ziektekosten     Totaal     Betaling van ziektekosten     Totaal
SZF verplicht     7.423     Andere verzekeraar via werkgever     1.354
SZF particulier     1.218     Andere verzekeraar vrijwillig verzekerd     481
SZF vrijwillig verz.     561     Rechtstreekse betaling ( geen verzekering     2.922
Medische Zending     15     Anders     305
SoZaVo (onvermogen)     4.186     Onbekend     1.477
SoZaVo ((minvermogen)     14.291     Totaal     34.233

Bron: ABS (Census 2012)

Als wij kijken naar de on-en minvermogenkaarten (SoZaVo), welke door Sociale Zaken in Nickerie uitgegeven is, komt dit neer op een totaal van 4.186+ 14.291=18.477 personen ( zie tabel 1). Als wij kijken naar de totale bevolking van Nickerie, dan is dat in procenten uitgedrukt (18.477 / 34.233) X 100%= 53.97 % (afgerond 54%). Heel eenvoudig uitgedrukt komt dit erop neer dat 54% van de Nickeriaanse bevolking, wat hun medische zorg betreft, afhankelijk is van het Ministerie van Sociale Zaken. Voor mij is dit één van vele indicatoren om aan te tonen dat het minder goed gaat met de economie van Nickerie. In 2004 wat was de situatie in Nickerie voor on-en minvermogenkaarten 45.57% (zie boek: “Het district Nickerie in ontwikkelingsperspectief, H.Ramadhin 2004; bladzijde 158). Hoe armer een samenleving wordt, des te meer zijn zij van de overheid afhankelijk. Al die mooie verhalen die men op de wijkvergaderingen vertelt dat er geweldige ontwikkelingen in Nickerie zijn, verwijs ik naar het Rijk der Fabelen.


Sociaal zekerheidsstelsel

De overheid is bezig het leed van de arme Surinamers te verzachten door een sociaal zekerheidsstelsel in elkaar te stampen. Wij zijn blij dat arme mensen een beter bestaan kunnen hebben, maar daarmee onderstreept de overheid dat de armoede erg groot is in Suriname. De overheid geeft zichzelf een brevet van ongeschiktheid.

Wij moeten geen vis vangen en aan de Surinamers geven, maar wij moeten een integraal beleid ontwikkeling om de Surinaamse burgers leren om zelf vis te vangen. Wij moeten meer arbeidsplaatsen creëren voor de werkende Surinamers. Wij importeren mensen uit Azië en zij creëren geen arbeidsplaatsen voor de Surinamers. Zij zijn allemaal in de handelssector en alle winsten die zij maken, worden weer geëxporteerd naar hun moederland. Wij krijgen in plaats van ontwikkeling en werkgelegenheid meer kapitaalvlucht wat niet goed is voor Suriname, wat niet goed is voor ons land en voor ons nageslacht.


Rijstboeren betalen per jaar 19.8 miljoen aan government-take

De rijstboeren betalen op jaarbasis alleen aan government-take aan de overheid SRD19.800.00,00. Dit bedrag is als volgt tot stand gekomen. Per seizoen wordt er gemiddeld 30.000 ha ingezaaid. Per ha wordt voor de rijstbouw 165 liter diesel gebruikt. De government-take per titel is SRD 2,00. Op jaarbasis wordt het dus: 60.000 ha X 165 liter diesel per ha X SRD 2,00= SRD 19.800.000,00. De regering Bouterse /Ameerali wil Suriname tot de agrarische schuur maken. Wij willen allen dat hebben.

Zonder ondersteuning aan de boeren zal ook die droom van de regering in de onderste laag van dampkring (in de troposfeer) blijven hangen. Men moet op de wijkvergaderingen niet met loze kreten komen en allerlei droomverhalen vertellen en arme mensen een worst voor de mond houden van 2000 kavels.

De government-take voor de rijstbouw moet afgeschaft worden en daarmee kan de overheid de rijstverbouwers een behoorlijke push geven om de productie op te voeren.

In het verleden heeft een parlementariër ( 2000-2010), een goede vriend van mij, 10 jaren lang achterelkaar in het parlement voor de rijstboeren gestreden voor subsidie en nogmaals subsidie. Deze vriend van mij zwijgt nu in alle talen over subsidie en nu praat hij over productschap. De mens is over het algemeen een product van zijn eigen omgeving en kan na jaren ook van visie /zienswijze veranderen en daarvoor moeten wij respect hebben.

Hardeo Ramadhin

Te wakago e bari son o opo.
Ef' i no sab' yorkafowru i no m' tak' yorkatori.

Negativiteit breekt meer af voor het land dan wat bereikt wordt voor de persoonlijke doelen.

Re: Gaat het wel 100% goed in Suriname?

FF kieken,  of dr nog wat fladdert...............................................


Nee dus.


dr kwaaaaakt alleen de bekende Zwari saaidoedel.


Bekieken als een echte Joke is wel vaker effectief.t parkert vooral zichzelf.Blijven lachen


Zonnigsuri

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Gaat het wel 100% goed in Suriname?

http://www.waterkant.net/suriname/forum … 82#p439182

Te wakago e bari son o opo.
Ef' i no sab' yorkafowru i no m' tak' yorkatori.

Negativiteit breekt meer af voor het land dan wat bereikt wordt voor de persoonlijke doelen.

64 (edited by zonnigsuri 2014-07-18 08:13:14)

Re: Gaat het wel 100% goed in Suriname?

Even afgezien van het gekwaaak van zwaarsaaie dodo

als jorkafowru


hier eens zou kunnen laten zien dat het 100% goed gaat met Suriname,


t zou wel goed zijn.


Wellicht als goed ingevoerde kan jorkafowru melden hoe veel minvermogenden er  in de periode 2010 2014 n heel Suriname bij zijn gekomen?
In Nickerie is er een ongeveer 10% verschil sinds een vorige census.
En dan heeft Nickerie nog een beetje economische activiteit van betekenis.
Hoe is dat eigenlijk voor de andere districten buiten paramaribo?


Dat resultaat van het beleid van deze regering is een brevet van onvermogen ook volgens meneer Ramdin.


Hoe veel % minvermogenden zou voor de ontwikkeling van Suriname 100% goed zijn?
En waarom zou dit voor het beleid van deze regering  goed zijn?


En laten we u eens 50 % tegemoet komen door te stellen dat er in nickerie geen 10% maar 5 % vermeerdering is van het aantal minvermogenden sinds de laatste census.


Waaruit zou dan blijken dat het voor deze regering 100% goed is dat er meer armoede is.
En waarom?Een zonnige dag gewenst, dat is 100% gegarandeerd vandaag.


Zonnigsuri

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

65 (edited by j.bakra 2014-07-18 08:55:11)

Re: Gaat het wel 100% goed in Suriname?

O ja, het gaat voor 85% goed in Suriname, dit in tegenstelling tot de gefrustreerde hollander soigisur - met deze poster gaat het al jaren niet goed.

Re: Gaat het wel 100% goed in Suriname?

zonnigsuri wrote:

Even afgezien van het gekwaaak van zwaarsaaie dodo

als jorkafowru


hier eens zou kunnen laten zien dat het 100% goed gaat met Suriname,


t zou wel goed zijn.


Wellicht als goed ingevoerde kan jorkafowru melden hoe veel minvermogenden er  in de periode 2010 2014 n heel Suriname bij zijn gekomen?
In Nickerie is er een ongeveer 10% verschil sinds een vorige census.
En dan heeft Nickerie nog een beetje economische activiteit van betekenis.
Hoe is dat eigenlijk voor de andere districten buiten paramaribo?


Dat resultaat van het beleid van deze regering is een brevet van onvermogen ook volgens meneer Ramdin.


Hoe veel % minvermogenden zou voor de ontwikkeling van Suriname 100% goed zijn?
En waarom zou dit voor het beleid van deze regering  goed zijn?


En laten we u eens 50 % tegemoet komen door te stellen dat er in nickerie geen 10% maar 5 % vermeerdering is van het aantal minvermogenden sinds de laatste census.


Waaruit zou dan blijken dat het voor deze regering 100% goed is dat er meer armoede is.
En waarom?Een zonnige dag gewenst, dat is 100% gegarandeerd vandaag.


Zonnigsuri


en er komt eentje met inhoudelijk commentaar, Brava!!


"O ja, het gaat voor 85% goed in Suriname, ...dit in tegenstelling tot ....


de gefrustreerde hollander soigisur - met deze poster gaat het al jaren niet goed. - met deze poster gaat het al jaren niet goed...."Beste bakra/ gefrustreerde hollander soigisur - met deze poster gaat het al jaren niet goed.


Met u vaststellend dat er in ieder geval nog 15% te corrigeren beleid in Suriname is, blijft de vraag waar u dat dan op baseert. En welke zaken er volgens u zouden moeten worden aangepakt.


En waarom er volgens bakra/ gefrustreerde hollander soigisur er dan wel 85% goed zou gaan. Waarop u dat dan weer baseert wordt graag vernomen.


Hopelijk lukt het u om eens in te gaan op al het hierboven gestelde.


Van harte wenst ook Zonnigsuri u toe dat het na al die jaren wat beter zal gaan.


Een zonnige dag gewenstZonnigsuri

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Gaat het wel 100% goed in Suriname?

zonnigsuri wrote:
Paraman wrote:
zonnigsuri wrote:

Today I am so wise, I am changing myself!


Een goede en zonnige dag gewenst voor een ieder.ZonnigsuriIs een rijstboer pas rijk wanneer de padi hem of haar uit uit de oren spuit?
Het leeuwedeel van die gasten verzaakt hun ambtenaren baan om rijst te gaan planten/oogsten.Zonnigsuri ontgaat hoe de bijdrage van P met de bijdrage die ook hier is ge"quote" te maken heeft. Misschien heeft het te maken met te weinig ervaring in het planten van cassave en arealen pinda.


Daar is p eerder ervaringsdeskundig in. En blijkbaar ook in het bijhouden van het reilen en zeilen van collegaś (of gezien de leeftijd voormalige collegaś) die ook
een stuk land bewerken.


Wat voor belang zou hier mee spelen?


Een zonnige en vruchtbare dag gewenst.Zonnigsuri

Breng maar een bezoek aan een willekeurige overheidskantoor in oogst/zaai tijd, dan spreek ik u wel weer!
Neen P woont niet aan de Noordzee en heeft maar liefst zeven lange jaren O.W. gedaan!!!

Re: Gaat het wel 100% goed in Suriname?

Precies P


zeven lange jaren op OW  Dan zal u vast heel wat er over te vertellen hebben.


Als zonnigsuri een groot areaal pindaś zou hebben en deze moeten geoogst worden dan ligt de prio vooral daar.

Net zo voor cassave of rijst.


Slim organiseren is ook een kunst. Als daarvoor de tijd van de baas voor gebruikt wordt kan u dat bekijken als een vorm van gereguleerd stelen.


Gelukkig heeft de huidige regering vanaf haar aantreden een enorme kuistocht tegen deze zaken gelanceerd waardoor op dat gebied er geen vuiltje aan de lucht is.


Doet u de groeten aan Ramon?Een zonnige dag verder gewenst


Zonnigsuri

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Gaat het wel 100% goed in Suriname?

Paraman wrote:

Breng maar een bezoek aan een willekeurige overheidskantoor in oogst/zaai tijd, dan spreek ik u wel weer!
Neen P woont niet aan de Noordzee en heeft maar liefst zeven lange jaren O.W. gedaan!!!


O.W.  ???


Overbodige Werkzaamheden !!!!    Oh zeg dat dan gelijk

Je nabestaanden herinneren je niet om je rijkdom maar om je prestaties en realisaties.
DEEDEEDBEE NÉÉ

70 (edited by Henry Siegfried 2014-07-19 09:53:58)

Re: Gaat het wel 100% goed in Suriname?

Het gaat 100 % goed met Suriname!
President Bouterse een zeer gewilde gesprek partner voor vele wereldleiders, zie zijn laatste bezoek aan de BRIC meeting  te Brazilie.
En niet vergeten zijn prominente aanwezig tijdens de opening van de WK 2014.


Gaat het goed  met de landbouw, de economie, de aanleig van infrastructuur het bedwingen van de corruptie, criminaliteit en andere punten van het gevoerde beleid???

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

Re: Gaat het wel 100% goed in Suriname?

Neus wrote:
Paraman wrote:

Breng maar een bezoek aan een willekeurige overheidskantoor in oogst/zaai tijd, dan spreek ik u wel weer!
Neen P woont niet aan de Noordzee en heeft maar liefst zeven lange jaren O.W. gedaan!!!


O.W.  ???


Overbodige Werkzaamheden !!!!    Oh zeg dat dan gelijk


Openbare Werken in het rijstdistrikt,...........teefje!

Re: Gaat het wel 100% goed in Suriname?

Rosebel Gold Mines boekt 75% minder winst in 2013
19 Jul, 01:00


Iamgold/Rosebel Gold Mines heeft in 2013 een nettowinst geboekt van US$ 57.3 miljoen. Dat is ruim 75 procent minder dan in 2012 toen het bedrijf 210 miljoen winst gemaakt had. De omzet is afgenomen en de productiekosten gestegen. De totale omzet is US$ 480 miljoen, 175 miljoen minder dan het jaar daarvoor. De bedrijfsresultaten zijn vrijdag bekendgemaakt tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders. De resultaten zijn door de aandeelhouders goedgekeurd.


Het financiële overzicht is gepresenteerd door Sharmilla Jadnanansing, de Legal & Corporate Affairs Manager van het goudbedrijf. De lage winst is te wijten aan de volgende factoren. De internationale goudprijs: die gedaald is van US$1600 per troy ounce (31,1 gram) naar US$ 1400 in 2013. De lagere productie: in 2013 is er 354.000 troy ounces goud geproduceerd. Dat is 48.000 troy ounces minder dan in 2012. De stijgende productiekosten: om 1 troy ounce te produceren, kost het Iamgold US$ 718. Dat is 46 dollars meer dan in 2012.


De totale productiekosten zijn gestegen door het verbruik van meer energie. Er wordt harder gesteente verwerkt dat meer energie en zwaarder materieel vereist. De overheid heeft in 2013 US$ 107 miljoen verdiend aan Iamgold. Aan royalty's is $33 miljoen geïnd, aan inkomensbelasting $56 miljoen, aan loonbelasting $16 miljoen en aan dividend $1.6 miljoen. Tom Ohrling, general manager Rosebel Gold Mines, voorziet dat als de prijs van goud verder daalt en de omstandigheden hetzelfde blijven de bijdrage aan de staatskas zal gaan afnemen in 2014.


René Gompers


http://www.starnieuws.com/index.php/wel … item/24249
========================================================================

Kunnen de kenners vertellen wat voor consequentie dit zou kunnen hebben.

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

Re: Gaat het wel 100% goed in Suriname?

Henry Siegfried wrote:

Het gaat 100 % goed met Suriname!
President Bouterse een zeer gewilde gesprek partner voor vele wereldleiders, zie zijn laatste bezoek aan de BRIC meeting  te Brazilie.
En niet vergeten zijn prominente aanwezig tijdens de opening van de WK 2014.


Gaat het goed  met de landbouw, de economie, de aanleig van infrastructuur het bedwingen van de corruptie, criminaliteit en andere punten van het gevoerde beleid???

100% goed zou ik niet beweren, maar wij hebben nog elke dag en wel zonder voedselbank vers brood op de plank. Gisteren nog een kilootje soepbeen gehaald bij de slager Abbas. Het vleesworst smaakte alleen nergens naar.
=
Er liggen hier kwartjes zat.
Je moet er wel voor uit huis willen!!!
-
Ik hekel geesten, die steen en been klagen maar ondertussen geen vin verroeren.

Re: Gaat het wel 100% goed in Suriname?

Paraman wrote:
Henry Siegfried wrote:

Het gaat 100 % goed met Suriname!
President Bouterse een zeer gewilde gesprek partner voor vele wereldleiders, zie zijn laatste bezoek aan de BRIC meeting  te Brazilie.
En niet vergeten zijn prominente aanwezig tijdens de opening van de WK 2014.


Gaat het goed  met de landbouw, de economie, de aanleig van infrastructuur het bedwingen van de corruptie, criminaliteit en andere punten van het gevoerde beleid???

100% goed zou ik niet beweren, maar wij hebben nog elke dag en wel zonder voedselbank vers brood op de plank. Gisteren nog een kilootje soepbeen gehaald bij de slager Abbas. Het vleesworst smaakte alleen nergens naar.
=
Er liggen hier kwartjes zat.
Je moet er wel voor uit huis willen!!!
-
Ik hekel geesten, die steen en been klagen maar ondertussen geen vin verroeren.

Helaas maakt 1 vogel nog geen zwaluw (dat weet je toch ook?)

En als het jou zo makkelijk afgaat zou ik je willen adviseren om een paar die het huis niet uit willen gaan bij de hand te nemen, dan bij je echt in en voor het land aan het investeren.
Blijft minder tijd over voor WKN-net maar het helpen van anderen is vele malen nuttiger. smile
(dan schelden en anderen de maat willen nemen)

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

Re: Gaat het wel 100% goed in Suriname?

Paraman wrote:

   
Er liggen hier kwartjes zat.
Je moet er wel voor uit huis willen!!!
-
Ik hekel geesten, die steen en been klagen maar ondertussen geen vin verroeren.


Zeker met dat pyramidespel dat je elders zit te promoten???


De afgelopen 4 jaar zijn er weinige met eerlijk werk rijker geworden
De afgelopen 4 jaar zijn er velene met corruptie heel rijker geworden

Je nabestaanden herinneren je niet om je rijkdom maar om je prestaties en realisaties.
DEEDEEDBEE NÉÉ