Re: Het spreekt vanzelf respecteer elk mens ongeacht zijn of haar persoon

Waterkanters


patriotisme, veel sporten niet drinken dat is het recept voor een serviele jeugd en als je van mening bent dat de machthebbers niet in orde zijn en je maakt liedjes waarop je oproept te protesteren tjaDan wordt alles uit de kast getrokken om te zorgen dat dat niet mogelijk is om te laten horen....


daarom inkapselen die handel.
En zullen binnenkort allerlei pro-regeringsliedjes op telegram en andere sociale media verschijnen.


Bizar systeem dat alles aangrijpt als er maar een zweem van knagen aan de macht voelbaar is.


Moorden, politieke tegenstanders telkens weer monddood maken, iedere tegenstem de kop in drukken...andere landen bedreigen, en bezetten.


Imperialisme.
Waarom?


Immers: het spreekt vanzelf respecteer elk mens ongeacht zijn of haar persoon

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Het spreekt vanzelf respecteer elk mens ongeacht zijn of haar persoon

respect hoor dat een mompelende naar woorden zoekende veroordeelde het prachtige suriname nog verder corrumpeert en koloniseert


de nieuwjaars' toespraak" liet volgens velen een uitgeblust persoon zien die helaas niet kan bogen op gerealiseerde beloftes.


18.000 toegezegde woningen zijn in de toegekende periode 2010 tot 2015 zoals iedereen weet niet gerealiseerd.


Die corrupte kruistocht waarbij de ontbossing door chinese partijen angstvallig onder de tafel werd geprobeerd te moffelen.


het is al eerder voorgesteld en naar dit voorbeeld strevend stopt u als u blieft met flauwe prikkertjes naar de behartigers van het recht.
u kreeg jarenlang de uitnodiging en ruimhartige gelegenheden om uw visie over de opeenvolging van gebeurtenissen en de moorden ten tijde van uw coupe-periode aan een verhoor en kruisverhoor door de legerofficier van justitie bloot te stellen.


deze heeft naar aanleiding van ingebrachte informatie geen enkele reden gezien de strafmaat in zijn eis aan te passen.


uw offspring heeft al laten merken uit hetzelfde laken en pak te zijn gesneden waarbij ook veroordeling na veroordeling kon stapelen.


Eentje is iets wijzer en graait in de luwte en alle muizige stilte het geld voor nog een serie tasjes en sjaaltjes bij elkaar


Het is tijd om het bijltje er bij neer te gooien.
Zimbabwe strekt tot voorbeeld.
Zuidafrikaanse corruptelingen evenzo

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Het spreekt vanzelf respecteer elk mens ongeacht zijn of haar persoon

Waterkanters,


Boomerang effect.
De persoon en het gedrag onderscheiden.


Ad hominam of ad feminam argumenten treffen nimmer doel dan een schot in eigen doel: boomerang.
En in mooi nederlands: een kaatser die zich niet op de bal richt maar een ander probeert te raken kwetst slechts zichzelf.


Zoals steeds blijft overeind: de hoogst verdachte en veroordeelde papa van meermalen veroordeelde mag het bijltje er bij neergooien.Het spreekt vanzelf respecteer elk mens ongeacht zijn of haar persoon.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Het spreekt vanzelf respecteer elk mens ongeacht zijn of haar persoon

Naar het schijnt bezitten 25 individuen evenveel kapitaal als 50% van de wereldbevolking en die 25 personen betalen,  middels belastingparadijzen zoals Nederland, ook nog eens vrijwel geen belasting.


Ik kan voor dat soort lui beslist geen respect opbrengen - net zoals voor sommige huichelaars op dit forum!!

Re: Het spreekt vanzelf respecteer elk mens ongeacht zijn of haar persoon

BOO
MERANG
Vanzelfsprekend!
Niettegenstaande dat:
Het spreekt vanzelf respecteer elk mens ongeacht zijn of haar persoon.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Het spreekt vanzelf respecteer elk mens ongeacht zijn of haar persoon

quote - BOO MERANG Vanzelfsprekend! Niettegenstaande dat: Het spreekt vanzelf respecteer elk mens ongeacht zijn of haar persoon. - unquote


Tja, het is evident dat de waterkanter kkk lieden en/of hun gedrag  - zoals dat van die 25 allerrijkste personen ter wereld, de roofkapitalisten zogezegd - respecteert. sad

Re: Het spreekt vanzelf respecteer elk mens ongeacht zijn of haar persoon

expected Boomerang.Geres-peckteerde hoogstverdachte en papa van meermaals veroordeelde, hoe veel huizen beloofde u in uw oorspronkelijke V? Aantal gerealiseerd 2010-2015?
De corruptie kruistocht stokte t meeste, kennelijk.
80.000 per maand voor 1 bankbiljettendraaier???


Respeckt meneer Gilaard,

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Het spreekt vanzelf respecteer elk mens ongeacht zijn of haar persoon

Waterkanters,


In Congo is naar alle waarschijnlijkheid een marionet van de huidige kabila benoemd.


Toen bleek dat de oppositie wel erg veel stemmen zou krijgen zijn delen van het land uitgesloten van deelname.
Voor machtnemers zijn er altijd wel een paar redenen voor zulke maatregelen te bedenken.


Of er " verdwijnt" bijvoorbeeld plotseling een helicopter met ingevulde stembiljetten onderweg naar de hoofdstad.


de huidige marionet is zoon van de eerste jurist en voorvechter en tegenstander van kabila die in belgie in exile een jaar terug overleed.
Zoonlief was daar vooral zonder werk en noemenswaardige diploma's in belgie.
Totdat men aan hem is gaan trekken en er een zak met geld werd losgetrokken.


toen kon hij vanwege zijn achternaam links en rechts reisjes maken en zich in de startblokken positioneren voor een pluche beer.
De vraag is of hij meer dan een goedlachse marionet zal blijken. Wie aan de touwtjes trekt is voor wie de ogen niet wil sluiten helder zichtbaar.


Zo lang de mensen met de wapens dit blijven steunen zal er nog niet veel veranderen.
Dat er met gebrek aan respect voor menswaardigheid wordt opgetreden tegen wie hier een stem verheft is bekend.


Dergelijk onderdrukkend gedrag is machthebbers elders ook niet vreemd.


De steun die zij daarentegen blijven genieten van welwillende do-gooders bepaalt  collaboreren tot een ondergeschoven werkwoord.


Respeckt?
het spreekt vanzelf.....

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

134 (edited by zonnigsuri 2019-01-26 21:20:30)

Re: Het spreekt vanzelf respecteer elk mens ongeacht zijn of haar persoon

Waterkanters,Opmerkelijk!

Een persoon die vanuit zijn beperkte blik op de wereld mannen van de mannenliefde en vrouwen van de vrouwenliefde heeft proberen te genezen van hun aandoening.


De man geeft na al die jaren toe dat hij in een leugen geloofde en nog meer.


Voor de homofoben overal is dit op het bordje gedeponeerd en wordt introspectie vereist.....


" ..
https://nos.nl/artikel/2269131-genezer- … -kast.html
.."


Sterkte.
Respeckt!

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI