Topic: Emigreren naar suriname

Hallo peepz

Ik wil zo graag emigreren naar surineme.
Weet alleen niet zo goed wat ik allemaal moet doen??
Heeft iemand iets meer info voor mij zoals wat je allemaal moet regelen.
etc etc...

thanks

Re: Emigreren naar suriname

Karishma,

http://consulaatsuriname.nl/

http://suriname.startpagina.nl/

http://www.kennisaanval.nl/remigratie.html

Toen ik naar Europa emigreerde had je nog geen www.waterkant.net dus was ik genoodzaakt mijn info rechtstreeks bij de immigratieautoriteiten te halen of uit documentatie of van familieleden,kennissen en vrienden etc. etc.

Maar goed, ieder op zijn manier zei Ali B en hij .......zijn geit. big_smile

No Bruya.

In de krant van vandaag wordt morgen de vis verpakt!!!!

Re: Emigreren naar suriname

Karishma , je bent toch niet van huis weggelopen.

Re: Emigreren naar suriname

Het hangt af van je leeftijd en je econ. situatie. Maar volgens mij kan je zoals nelly doen gewoon op kosten van ons de belastingbetalers met behoud van uitkering naar toe gaan. Je zit financieel dan in elke geval goed en kan je ook met geld strooien om her en der mensen om te kopen. Als je zelf vindt dat je knap bent <35 jr wil ik met je meegaan en dan komt alles goed.

Re: Emigreren naar suriname

Hallo peepz

Ik wil zo graag emigreren naar surineme.
Weet alleen niet zo goed wat ik allemaal moet doen??
Heeft iemand iets meer info voor mij zoals wat je allemaal moet regelen.
etc etc...

thanks
-----------------

Hoe oud ben je?
Hoeveel kinderen heb je?
Zijn de kinderen minderjarig?
Ben je getrouwd.
Ben je rijk?
Heb je een uitkering?
Heb je een woning in Suriname?
Zoek je al werk in Suriname?
Weet je dat je afscheid moet nemen van luxe?(Behalve als je rijk bent)

Het is moeilijk om je raad te geven als je bijna niets over jezelf vertelt.

verblijf voor Nederlanders van Surinaamse origine ingevolge de Nederlandse Remigratie regeling

--------------------------------------------------------------------------------MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE

HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN

GROTE COMBEWEG NO. 3

PARAMARIBO – SURINAME  TEL: (00597) 470995/ 475712/ 475205   

Verblijf voor Nederlanders van Surinaamse origine ingevolge de Nederlandse Remigratieregeling.

 

Wenst u te remigreren naar Suriname volgens de remigratieregeling dan moet u, om in aanmerking te komen voor remigratie voorzieningen, kunnen aantonen, dat u in het bezit bent van een geldige Surinaamse verblijfsvergunning. De aanvraag voor een Surinaamse verblijfsvergunning moet per aangetekende post worden opgestuurd of een derde (kennis of familielid) machtigen om de aanvraag voor verblijf, namens u, in te dienen bij de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken aan de Grote Combéweg no. 3 te Paramaribo, Suriname.De door u gemachtigde persoon meldt zich bij de balie van de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken en vraagt naar de lijst van   

benodigdheden voor de aanvraag Verblijf voor Nederlanders van Surinaamse origine ingevolge de Nederlandse Remigratieregeling.

De aanvraag voor een Surinaamse verblijfsvergunning dient te worden gericht aan de Minister van Justitie en Politie.

Benodigdheden behorende bij de aanvraag verblijfverblijfsvergunnig i.v.m. remigratie:verzoekschrift aanvraag verblijfsvergunning in tweevoud gericht aan de Minister van Justitie en Politie
plakzegel van SRD 1,50
ontvangstbevestiging van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
twee (2) goed gelijkende en recente pasfoto’s per persoon
fotokopie van het paspoort (geldigheidsduur ministens 6 maanden) ook voor de mede remigrant(en)
kopie geboorteakte (ook voor de mede remigrant(en)
kopie huwelijksakte
Originele kwitantie storting ad USD.150,= of de tegenwaarde in SRD. van de op dat moment geldende dagkoers van de Centrale Bank van Suriname
Huisvesting:

Indien u beschikt over eigen huisvesting, zal u dat moeten bewijzen door relevante documenten te overleggen.
Indien u niet beschikt over eigen huisvesting, dient u een garantsteller te presenteren die zorgdraagt voor huisvesting. Van de garantsteller hebben we nodig: een ingevuld garantformulier, uittreksel uit het bevolkingsregister en een kopie van de ID-kaart of paspoort.
 Wijze van indiening van de aanvraag Surinaamse verblijfsvergunningNadat u (of uw gemachtigde) in het bezit bent gekomen van bovengenoemde lijst van benodigdheden, dienen de vereiste documenten in een gesloten enveloppe te worden gedaan waarop staat vermeld: aanvraag verblijf Remigratie, uw naam, uw adres en telefoonnummer(s) en indien van toepassing ook het adres en telefoonnummer(s) van de gemachtigde. Voor een vlotte afhandeling moeten alle benodigdheden in een enveloppe zo volledig mogelijk worden aangeboden.Bovengenoemde enveloppe kan door uw gemachtigde (of garantsteller huisvesting) worden aangeboden van maandag tot en met donderdag van 07.30 tot 12.00 uur v.m. bij de balie van bovengenoemde Hoofdafdeling (let wel, legitimatie van de persoon die de enveloppe afgeeft is verplicht).

 

Bij de afgifte van de enveloppe krijgt men een strookje dat goed dient te worden bewaard. U wordt dan gebeld over de status van uw enveloppe of het in orde is of het niet in orde is. Indien uw verzoek niet in orde is moeten de ontbrekende bescheiden alsnog aangevuld worden.Indien uw verzoek in orde is bevonden, zal op korte termijn contact met u of uw gemachtigde worden gemaakt. Dan zal worden aangegeven wanneer die zich met medeneming van een legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart) op de Hoofdafdeling terecht kan voor het afhalen van de verblijfsvergunning.   

 

KostenheffingDeze kosten bedragen USD 150,= en dient u te voldoen bij de Landbouwbank op rekeningnummer 5901191 t.n.v. het Ministerie van Justitie en Politie of de tegenwaarde in SRD. van de op dat moment geldende dagkoers van de Centrale Bank van Suriname. De tegenwaarde kan gestort worden op het Hoofdkantoor van het Ministerie van Justitie en Politie, Comptabele en Financiële afdeling. Kasuren zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 12.00 uur v.m.

Let wel: storten op naam van de aanvrager (aspirant remigrant).

N.B.: Indien uw verzoek wordt afgewezen, betekent dit niet dat u voor restitutie (terugbetaling) van de kosten in aanmerking komt. De kosten worden geheven ten behoeve van de procedure ongeacht de uitkomst.

Voor meer informatie voor het aanvragen van uw verblijfsvergunning kunt u zich wenden tot:- in Nederland: het consulaat generaal van Suriname te Amsterdam

 

- in Suriname: de door u gemachtigde persoon.

http://www.consulaatsuriname.nl/Nederland.aspx

De leugen heeft korte benen en is kortademig.

Re: Emigreren naar suriname

Honda, is het echt waar dat je dit hele traject moet doorlopen. Alleen al
bij het lezen ,kreeg ik een gevoel van daarom remigreren zo weinig
mensen . het is gewoon te langa bere. maar ik vraag me wel af of ze
deze procedure ook wel toepassen bij die brazilianen,chinezen etc.

7 (edited by bhai 2007-06-10 20:14:38)

Re: Emigreren naar suriname

Honda je wordt bedankt, ik speelde ergens nog met het idee om op mijn oude dag of misschien wel eerder pensionado in suriname te worden. Te veel moeite. Ik zoek wel een andere plek om me geld op te maken.
smile
Maar ff zonder grap. Zijn die mensen daar niet goed bij hun hoofd?
We hebben het hier toch over REmigratie.
En gaat het bij gewone migratie wat soepeler? Gelet op het groeiend aantal chinezen en brazilianen zou ik haast denken van wel.

Receptuur voor geluk:
Verwacht niets,  dan heb je altijd genoeg.

Re: Emigreren naar suriname

Zonder grap:de Brazilianen vragen geen permanent verblijf in Suriname.De meesten niet,die pendelen.De Chinezen vragen dat wel en ze hebben een organisatie achter zich:Kong Ngie Tong Sang.En in een land waar coruptie hoogtij viert praat geld.

   neutral

De leugen heeft korte benen en is kortademig.

Re: Emigreren naar suriname

Honda wrote:

Huisvesting:

Indien u beschikt over eigen huisvesting, zal u dat moeten bewijzen door relevante documenten te overleggen.
Indien u niet beschikt over eigen huisvesting, dient u een garantsteller te presenteren die zorgdraagt voor huisvesting. Van de garantsteller hebben we nodig: een ingevuld garantformulier, uittreksel uit het bevolkingsregister en een kopie van de ID-kaart of paspoort.

Ik ben het helemaal eens met Rambo en Bhai. Wat ik me wel afvraag is waarom deze onzin klakkeloos is overgenomen van NL verblijfsvoorwaarden. Als je niet over huisvesting beschikt is er door de Sur. overheid geen enkele voorziening ingebouwd voor opvang. Je bent aan je lot overgeleverd en je wordt geen last voor de Sur. reg. Het is dus volstrekt nutteloos om deze voorwaarde in de lijst op te nemen.

Voor degenen die zich afvragen hoe het zit met de Braz. en Chinezen? Die worden met de rode loper binnengehaald. Deze regels gelden niet voor hen.
Bovenaan de posting van Honda staat duidelijk:
Verblijf voor Nederlanders van Surinaamse origine

Shanti

Mijn geweten telt, niet het oordeel van een mens.
DESIRE DELANO BOUTERSE IS PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME!!!
Dete hai bhagwan ko dhoka insaan ko kja choren ge (Als men zelfs in staat is te trachten om God te bedriegen, dan zullen zij de mens niet ontzien)

Re: Emigreren naar suriname

Als ik dat allemaal zo lees dan moet ik echter constateren dat onze
rechten uithoofde van de toescheidingsovereenkomst worden geschonden door onze eigen overheid/regering.

Daarin staat toch dat wij onbelemmerd en ongehinderd het land van geboorte mogen betreden en ons mogen vestigen.

11 (edited by bhai 2007-06-11 09:06:42)

Re: Emigreren naar suriname

RAMBO wrote:

Als ik dat allemaal zo lees dan moet ik echter constateren dat onze
rechten uithoofde van de toescheidingsovereenkomst worden geschonden door onze eigen overheid/regering.

Daarin staat toch dat wij onbelemmerd en ongehinderd het land van geboorte mogen betreden en ons mogen vestigen.

Helemaal eens Rambo.

Zeer vreemd dat er staat "Verblijf voor Nederlanders van Surinaamse origine ingevolge de Nederlandse Remigratieregeling"
Heb ik het goed begrepen dat een Nederlandse Remigratieregeling de surinaamse overheid de wet voorschrijft? Nota bene zodanig dat er sprake is van regelrechtige schending van de toescheidingsovereenkomst?
Heeft de nederlandse remigratieregeling niet gewoon te maken met het inleveren van de nederlandse nationaliteit, wegwezen en als beloning een deel van je uitkering houden? Wat heeft dat te maken met al die drempels die de surinaamse overheid opwerpt?
Heeft men in Suriname nog nooit gehoord van behoorlijk bestuur?

Als ik het goed heb, was Janki in het gelijk gesteld en zou hij zonder visum e.d. naar Suriname kunnen reizen. Als de surinaamse overheid geen uitvoering geeft aan dit vonnis betekent het dat de overheid de rechtstaat niet erkent.
Is een kopie van dit vonnis beschikbaar?
Want met dit vonnis in de hand, zou  op grond van rechtsgelijkheid iedereen die onder de toescheidingsovereenkomst valt, gewoon de grens moeten kunnen passeren.

Wie heeft een kopietje en wil het proberen? Er zou eens een heel vliegtuig vol mensen met zo een vonnis in de hand moeten landen op zanderij.
Lijkt me een goede stunt.

Receptuur voor geluk:
Verwacht niets,  dan heb je altijd genoeg.

Re: Emigreren naar suriname

karishma ,ga eerst met vakantie naartoe ,stel 2 maanden en dan kan je
daar zelf oordelen .

Re: Emigreren naar suriname

Hallo peepz

Bedankt voor jullie reactie.
Ik ga maar inderdaad eerst 2 mnd met vakantie.
En trouwens ben niet van huis weggelopen
ben 25 woon al ong 20 jaar in ned en wil gewoon weg van hier.
Ik heb in sur wel een huis, maar geen werk.
en ik werk nu ier maar heb ook niet echt een super salaris.
En aangezien je een baan hier of daar moet hebben maakt het ook moeilijk.
Ik dacht spaar wat ga daar werk zoeken. maar je moet al werk hebben voor je daar gaat.

groetjes peepz

Re: Emigreren naar suriname

Nou, Karishma, het ga je goed in Su. Laat bij gelegenheid horen hoe het je vergaat of is vergaan.

Ohja, peep ze niet teveel in Su anders krijg je al gauw de bijnaam Peeping Tom.


No Bruya.

In de krant van vandaag wordt morgen de vis verpakt!!!!

Re: Emigreren naar suriname

karishma , goede beslissing. doe wat je hart zegt.

Re: Emigreren naar suriname

Karishma, binnen een half jaar of zelfs minder ren je gillend weg vanuit surimaribo en verlang je weer naar Ned. Ik vermoed dat je problemen hebt en deze probeert te ontvluchten, maar met deze stap los je niets op. Ik denk dat ik je kan helpen. Ik heb al velen geestelijk ondersteund en hen weer plezier gegeven in het leven hier in ned. InsAllah.

17 (edited by radja 2007-06-13 18:17:31)

Re: Emigreren naar suriname

bhai,

In navolging op posting 11

DE TOESCHEIDINGSOVEREENKOMST ZOALS DEZE IN NEDERLANDSE
TRACTENBLAD IS GEPUBLICEERD

                        TRACTATENBLAD
                             
                                       VAN HET

                 KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
________________________________________________
                              JAARGANG 1975 Nr. 132
______________________________________________________________

A. TITEL

Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen het Konkrijk der
                  Nederlanden en de Republiek Suriname;
                       Paramaribo, 25 november 1975

B. TEKST

Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen het
    Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
en
de Regering van de Republiek Suriname,

Overwegende dat het wenselijk is dat er in verband met het onaf-
hankelijk worden van Suriname een nationaliteitenregeling wordt
getroffen,

zijn het volgende overeengekomen:

                                      Artikel 1

1. Meerderjarig in de zin van deze Overeenkomst zijn zij die de
leeftijd van 18 jaar hebben bereikt of vroeger in het huwelijk zijn
getreden.

2. Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt onder
vader, onderscheidelijk moeder, mede verstaan adoptief-vader,
onderscheidelijk adoptief-moeder.

3. Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt een in
Suriname gevonden of verlaten kind geacht te zijn geboren uit aldaar
geboren ouders.

                                   Artikel 2

1. Het verkrijgen van de Surinaamse nationaliteit ingevolge deze
Overeenkomst heeft verlies van het Nederlanderschap tot gevolg.

2. Het verkrijgen van het Nederlanderschap ingevolge deze Over-
eenkomst heeft verlies van de Surinaamse nationaliteit tot gevolg.

                                   Artikel 3

De Surinaamse nationaliteit verkrijgen alle meerderjarige Neder-
ders die in Suriname zijn geboren en op het tijdstip van de in-
werkingtreding van deze Overeenkomst in de Republiek Suriname
hetzij woonplaats, hetzij werkelijk verblijf hebben.

                                   Artikel 4

De Surinaamse nationaliteit verkrijgen voorts alle meerderjarige
Nederlanders die, buiten Suriname geboren zijnde, op het tijdstip
van de inwerkingtreding van deze Overeenkomst in de Republiek
Suriname hetzij woonplaats, hetzij werkelijk verblijf hebben.

a. hetzij hun vader of, indien deze wettelijk onbekend is, hun
moeder wel in Suriname is geboren. Is niet bekend waar de vader of,
indien deze wettelijk onbekend is, de moeder is geboren, dan wordt
deze geacht in Suriname te zijn geboren;

b. hetzij zij het Nederlanderschap hebben verkregen

1. ingevolge de Overeenkomst betreffende de toescheiding van
staatsburgers, opgenomen in de wet "Souvereiniteitsoverdracht
Indonesie" (wet van 21 december 1949, Stb. J 570) en op 27 decem-
ber 1949 hetzij woonplaats, hetzij werkelijk verblijf hadden in Suri-
name;

2. door naturalisatie bij of krachtens de wet op het tijdstip van de
indiening van het verzoek in Suriname hetzij woonplaats, hetzij
werkelijk verblijf hadden;

3. in verband met het huwelijk met een Nederlander, van rechts-
wege dan wel door het doen van een kennisgeving, op het tijdstip
van de huwelijksluiting hetzij woonplaats, hetzij werkelijk verblijf in
Suriname hadden.

                                      Artikel 5

1. Meerderjarige Nederlanders die in Suriname zijn geboren
of die, buiten Suriname geboren zijnde, behoren tot een van de in
artikel 4 onder b omschreven groepen van personen en die op het
tijdstip van de inwerkingtreding van deze Overeenkomst buiten de
Republiek Suriname hetzij woonplaats, hetzij werkelijk verblijf heb-
ben, verkrijgen, ook buiten de Republiek Suriname, de Surinaamse
nationaliteit door voor januari 1986 hun wil daartoe te kennen te
geven.

2 De in het eerste lid bedoelde personen hebben het recht
TE ALLEN TIJDE MET HUN GEZIN ONVOORWAARDELIJK tot
de Republiek Suriname te worden toegelaten en daar IN ALLE
OPZICHTEN ALS SURINAMER te worden behandeld. (zij verkrijgen
van rechtswege de Surinaamse nationaliteit, indien zij gedurende
twee jaren in de Republiek Suriname hetzij woonplaats, hetzij
werkelijk verblijf hebben). (deze tweede zin is bij protocol van 14 november
1994 door de verdagspartijen, terugwerkend tot 01 januari 1986, vervallen verklaard.
Verwezen wordt naar Trb. 1994 Nr. 280).

3. De echtgenoten en de voor het jaar 2001 geboren kinderen,
adoptief-kinderen daaronder begrepen, van de in het eerste lid be-
doelde personen hebben eveneens het recht op de voet van het
tweede lid onvoorwaardelijk tot de Republiek Suriname te worden
toegelaten.

4. Aan de in de voorgaande leden bedoelde personen kunnen,
zolang zij het Nederlanderschap bezitten, geen rechten worden ver-
leend of verplichtingen worden opgelegd welke onverenigbaar zijn
met het Nederlanderschap.

                                      Artikel 6

1. Behoudens het in het tweede lid bepaalde volgen minderjarigen
de nationaliteit van hun vader of, indien deze overleden of wettelijk
onbekend is, die van hun moeder.

2. Minderjarigen volgen de nationaliteit die hun moeder inge-
volge deze Overeenkomst verkrijgt of behoudt, indien en zolang zij
met de moeder in een ander land verblijven dan de vader.

3. Op minderjarigen zijn de artikelen 2-5, 9 en 10 van overeen-
komstige toepassing, indien hun ouders zijn overleden of onbekend
zijn, danwel indien hun vader of, indien deze overleden of wettelijk
onbekend is, hun moeder het Nederlanderschap niet bezit.

4. De in de voorgaande leden bedoelde minderjarigen verkrijgen
de nationaliteit die zij, indien zij ten tijde van de inwerkingtreding
van deze Overeenkomst reeds meerderjarig waren geweest, zouden
hebben gekregen dan wel hadden kunnen verkrijgen of behouden,
door binnen vijf jaar na het bereiken van de meerderjarigheid hun
wil daartoe te kennen te geven, mits deze nationaliteit is de natio-
naliteit van het land waar zij dan woonplaats hebben. Hetzelfde
geldt voor wegens geestelijke stoornis onder curatele gestelden na
de beëndiging van de curatele.

5. Buiten Suriname geboren minderjarigen van wie de moeder
eveneens buiten Suriname als Nederlander geboren is, die op het
tijdstip van de inwerkingtreding van deze Overeenkomst in de
Republiek Suriname hetzij woonplaats, hetzij werkelijk verblijf
hebben en het Nederlanderschap hebben verloren ingevolge het
eerste lid, herkrijgen die hoedanigheid door binnen vijf jaar na het
bereiken van de meerderjarigheid hun wil daartoe te kennen te geven.

                                Artikel 7

1. Indien ingevolge deze Overeenkomst de nationaliteit van een
echtgenoot wordt gewijzigd, heeft elk der echtlieden de bevoegdheid
de nationaliteit van de andere echtgenoot te verkrijgen door binnen
vijf jaar na die wijziging de wil daartoe te kennen te geven, mits de
echtlieden op de dag van de kennisgeving beiden woonplaats of
werkelijk verblijf hebben in hetzelfde land.

2. Personen als in het eerste lid bedoeld die een kennisgeving
als daar bedoeld hebben gedaan, herkrijgen na de ontbinding van
het huwelijk of de nietigverklaring daarvan de nationaliteit die zij
onmiddelijk voor het doen van die kennisgeving bezaten, door
binnen drie jaar na de ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk
hun wil daartoe te kennen te geven.

                                Artikel 8

1. Zij die ingevolge deze Overeenkomst de Surinaamse nationaliteit
verkrijgen en op het tijdstip van de inwerkingtreding daarvan
een publiekrechterlijk diensverband bezitten met Nederland of de
Nederlandse Antillen, herkrijgen het Nederlanderschap te rekenen
van dat tijdstip door binnen één jaar daarna hun wil daartoe te ken-
nen te geven.

2. Nederlanders die op het tijdstip van de inwerkingtreding van
deze Overeenkomst een publiekrechtelijk diensverband bezitten met
de Republiek Suriname en de Surinaamse nationaliteit niet ontlenen
aan deze Overeenkomst, verkrijgen deze nationaliteit te rekenen van
dat tijdstip, door binnen één jaar daarna hun wil daartoe te kennen
te geven.

3. Deze kennisgevingen kunnen niet meer worden gedaan nadat
het dienstverband is beëndigd.

                                   Artikel 9

Nederlanders die op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze
Overeenkomst in de Republiek Suriname woonplaats hebben en die
ingevolge deze Overeenkomst de Surinaamse nationaliteit niet hebben
verkregen, verkrijgen die hoedanigheid door binnen drie jaar na de
inwerkingtreding van deze Overeenkomst hun wil daartoe te kennen
te geven, mits zij op de dag van de kennisgeving in de Republiek
Suriname woonplaats hebben en meerderjarig zijn.

                                  Artikel 10

Zij die de Surinaamse nationaliteit ontlenen aan artikel 3 van deze
Overeenkomst en van wie de vader of, indien deze wettelijk onbekend
is, de moeder buiten Suriname als Nederlander is geboren, herkrijgen
het Nederlanderschap te rekenen van het tijdstip van de inwerking-
treding van deze Overeenkomst door binnen één jaar hun wil daar-
toe te kennen te geven.

                                  Artikel 11

1. Kennisgevingen als bedoeld in deze Overeenkomst kunnen
worden gedaan:
a. in Nederland aan de burgemeester van de gemeente waar de
betrokkene woonplaats of werkelijk verblijf heeft en aan de diplo-
matieke vertegenwoordiger en consulaire ambtenaren van de
Republiek Suriname;
b. in de Nederlandse Antillen aan de door de Gouverneur aange-
wezen autoriteiten en aan de consulaire ambtenaren van de
Republiek Suriname;
c. in de Republiek Suriname aan de door de Minister van Justitie
aan te wijzen autoriteit en aan de diplomatieke vertegenwoordiger
en consulaire ambtenaren van het Koninkrijk der Nederlanden;
d. elders in den vreemde aan de diplomatieke vertegenwoordigers
en consulaire ambtenaren van het Koninkrijk der Nederlanden en
van de Republiek Suriname.

2. Voor minderjarigen worden kennisgevingen gedaan door hun
wettelijke vertegenwoordiger. Voor hen die wegens geestelijke
stoornis onder curatele zijn gesteld, wordt de kennisgeving gedaan
door de curator.

3. Tenzij in deze Overeenkomst anders is bepaald, werken kennis-
gevingen niet terug.

4. Van alle kennisgevingen wordt onverwijld afschrift gezonden
aan de Minister van Justitie in Nederland, in de Nederlandse
Antillen en in de Republiek Suriname.

                                  Artikel 12

Vraagstukken welke bij de toepassing van deze Overeenkomst
mochten rijzen worden in onderling overleg tussen de administraties
van de beide landen van het Koninkrijk en van de Republiek Suriname
opgelost, ONVERMINDERD DE BEVOEGDHEID VAN DE BEVOEGDE
RECHTER in elk van de beide landen van het Koninkrijk en in de
Republiek Suriname volgens de daar bestaande wetgeving een
beslissing te geven.

                                 Artikel 13

De onderhavige Overeenkomst treedt in werking op 25 november 1975.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden,
daartoe behoorlijk gemachtigd door hun onderscheiden Regeringen,
deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Paramaribo, op 25 november 1975, in twee exemplaren.
in de Nederlandse taal.

Voor de Regering van het                   Voor de Regering van de
Koninkrijk der Nederlanden,                Republiek Suriname,

(w.g.) J.M. DEN UYL                         (w.g.) H.A.E. ARRON

Naast deze publicatie in het Nederlandse Tractenblad, zijn er een
tweetal Handleiding met een uitgebreide toelichting op deze
Toescheidingsovereenkomst gegeven door:

1. Produktie: Stafbureau voorlichting Ministerie van Justitie,
    Staatsuitgeverij 's-Gravenhage, met de titel: Handleiding betreffende
    de Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten, gesloten
    tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname.

2. Regerings Publiciteits Dienst, drukkerij H. v.d. Boomen 1976,
    Paramaribo, met de titel: Handleiding betreffende de Toescheidings-
    overeenkomst inzake nationaliteiten, gesloten tussen het Koninkrijk
    der Nederlanden en de Republiek Suriname.

Graag jullie visie op artikel 5Lid 2

I

Re: Emigreren naar suriname

In Naam van de Republiek

                                          Griffie der
                                          (stempel)
                                     Kantongerechten

BETALEND
                                                                                                  23 mei 2001
A.R.NO.: 994674

F.H.     MAHENDERPERSAD JANKIE, wonende te Paramaribo,

                                                                      eiser in kort geding,

                             tegen

     DE REPUBLIEK SURINAME, gevestigd te Paramaribo, voor wie als
gemachtigde optreedt, Mr. A.R. BAARH, advokaat,

                                                                      gedaagde in kort geding,

     De Kantonrechter spreekt in deze zaak, in Naam van de Republiek, het
navolgende vonnis in Kort Geding uit:
     Wij, Kantonrechter in het Eerste Kanton;
     Gezien de stukken, waaronder meer bepaald en afschriften van door Ons
tussen partijen in deze gewezen vonnissen d.d. 6 juli 2000 en 19 oktober
2000;
     Gehoord partijen:

                                TEN AANZIEN VAN DE FEITEN:

     Overwegende, dat Wij ook hier overnemen, hetgeen daaromtrent in
voormelde vonnissen zijn overwogen;

     Overwegende, dat ten dage bepaald voor dagbepaling comparitie van
partijen, de eiser produkties heeft overlegd, waarvan de inhoud hier als ingelast
dient te worden beschouwd;

     Overwegende, dat de door Ons bevolen inlichtingen comparitie van partijen,
is gehouden, waarbij zijn verschenen eiser in persoon en de gemachtigde
van gedaagde, die hebben verklaard gelijk in het daarvan door Ons opge-
maakt- en hier als ingelast te beschouwen proces-verbaal staat gerelateerd;

     Overwegende, dat ten dage voor uitlating zijdens gedaagde bepaald, de
gemachtigde van gedaagde een schriftelijke conclusie heeft overgelegd, waarvan
de inhoud hier als ingelast dient te worden beschouwd;

     Overwegende, dat Wij hierna vonnis hebben bepaald op heden;


                              TEN AANZIEN VAN HET RECHT:

     Overwegende, dat Wij hier overnemen en volharden bij hetgeen in het
door Ons in deze zaak gewezen tussenvonnis d.d. 19 oktober 2000 is
overwogen en beslist;

     Overwegende, dat partijen ter gehouden inlichtingencomparitie hebben
verklaard gelijk in het daarvan opgemaakt procesverbaal is gerelateerd;

     Overwegende, dat eiser heeft gevorderd:
I. de Republiek Suriname te gelasten en/of te veroordelen om binnen twee
dagen na de betekening van dit vonnis eiser en zijn gezin onvoorwaardelijk
tot Suriname toe te laten en eiser in alle opzichten als Surinamer te behan-
delen; zulks op verbeurte van een dwangsom van Sf. 1.000.000,= voor
iedere dag, dat gedaagde, nadat twee dagen na voormelde betekening zijn
verstreken in gebreke blijft aan dit vonnis te voldoen;
II. de Republiek Suriname te veroordelen in de kosten van het geding;
III. dit vonnis voor zover wettelijk mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en op
de minuut te verklaren;

     Overwegende, dat eiser daartoe heeft gesteld, zakelijk weergegeven, dat:
1.    hij op xx februari xxxx, toen Suriname nog tot het Koninkrijk der Neder-
landen behoorde, in Suriname is geboren;
2.    op hem en zijn gezin de Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten,
gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname,
van toepassing is;
3.    op hem en zijn gezin van toepassing is het bepaalde in artikel 5 lid 2 eerste
zin van dit verdrag volgens welke bepaling eiser het recht heeft te allen tijde
met zijn gezin onvoorwaardelijk tot Suriname te worden toegelaten en daar in
alle opzichten als Surinamer te worden behandeld;
4.    deze verdragsbepaling niet wordt nageleefd door gedaagde terwijl het een
verdragsbepaling is met rechtskracht; dit blijkt uit het volgende:
1.    Eiser en zijn gezin dienen elke keer dat zij Suriname willen binnentreden
over een geldige visum danwel verblijfsvergunningen te beschikken;
2.    Eiser kan geen bedrijfsvergunningen op zijn naam krijgen in Suriname;
3.    Eiser en zijn gezin hebben geen actief en passief kiesrecht in Suriname;
4.    Eiser en zijn gezin moesten bij een oversteek naar Guyana voor het veer
in vreemde valuta afrekenen in tegenstelling tot personen met de Surinaamse
nationaliteit die in Surinaams courant mochten afrekenen;
5.    Eiser kan geen percelen in erfpacht en grondhuur op zijn naam verkrijgen in
Suriname;
     gedaagde Surinaamse-Nederlanders woonachtig in Nederland discrimineert
ten opzichte van Surinaamse-Nederlanders wonende op de Nederlandse
Antillen daar laatstgenoemden, in tegenstelling tot eerstgenoemden, geen visum
nodig hebben om Suriname te bezoeken;
     hij jaarlijks of tweejaarlijks zijn verblijfsvergunning met verlengen en daarvoor
langdurige en irriterende procedure met doorlopen wat ook de nodige kosten en
tijd met zich meebrengt;
     hij op 25 januari 1999, 4 juni 1999 en 14 juni 1999 per brief aan de President
van de Republiek Suriname heeft verzocht om artikel 5 lid 2 eerste zin van
onderhavige verdrag gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Republiek Suriname op hem en zijn gezin toe te passen, doch op geen enkele
wijze hierop is gereageerd;
     dit overheidshandelen in strijd is met bepaalde in artikel 8 lid 2 van de
Surinaamse Grondwet, artikel 2 van de Universele Verklaring van de Rechten van
Mens, artikel 26 van het verdrag inzake de Burger en Politieke rechten van de
Mens en de artikelen 1 en 24 van de American Convention on Human Rights;
     gedaagde diverse beperkingen heeft ingesteld voor eiser en zijn gezin terwijl
gedaagde hem en zijn gezin onvoorwaardelijk in Suriname dient toe te laten en
hem in alle opzichten als Surinamer dient te behandelen; immers is het maken
van onderscheid tussen eiser en zijn gezin en een Surinamer in strijd met het
bepaalde in artikel 5 lid 2 eerste zin van de Toescheidingsovereenkomst;
     gedaagde door voormelde handelingen onrechtmatig jegens hem heeft ge-
handeld waardoor hij schade heeft geleden en nog verdere schade dreigt te
leiden;

     Overwegende, dat gedaagde terzake verweer heeft gevoerd als is verwoord
in de conclusie van antwoord en tevens haar standpunt mondeling heeft toege-
licht, een en ander zoals opgenomen in het daarvan opgemaakte proces-
verbaal waarvan de inhoud als hier letterlijk herhaald en geinsereerd dient te
worden beschouwd;

     Overwegende, dat Wij voorts de deskundige Mr. P.D. Haarmans hebben
gehoord, wiens verklaring, zoals afgelegd ten processe en opgenomen in het
daarvan opgemaakt proces-verbaal, als hier letterlijk herhaald en geinsereerd
dient te worden beschouwd;
zo ook het door genoemde deskundige uitgebracht bericht;

     Overwegende, dat eiser, nadat de zaak reeds in staat van wijzen was en hij
eerder in de gelegenheid was gesteld zich over het verslag van de deskundige
uit te laten daarna uitlatingen heeft gedaan, dit als reactie op de uitlating
zijdens gedaagde gedaan;

     Overwegende, dat dit handelen van eiser Ons overkomt als te zijn in strijd met
de eisen van een goede procesorde, zodat Wij op al die uitlatingen van eiser,
gedaan nadat gedaagde zich had uitgelaten over het advies van de deskundige,
geen acht zullen slaan;

     Overwegende, dat, alvorens de stellingen van partijen nader in ogenschouw
te nemen, zij opgemerkt dat de “Toescheidingsovereenkomst inzake nationali-
teiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname” (Trb.
1975 no. 132), waarop eisers onderhavige vordering stoelt, in werking is getre-
den op 25 november 1975 en dat deze overeenkomst nog steeds rechtskracht
heeft, zodat gedaagdes verweer, als zou dat niet het geval zijn, verworpen wordt;

     Overwegende, dat eiser, zich beroepende op artikel 5 lid 2 van voornoemde
overeenkomst, ter door Ons gehouden comparitie, met behulp van niet genoeg-
zaam gemotiveerd weersproken overlegde produkties, waaronder twee uittrek-
sels uit de basisadministratie van de gemeente Nijmegen respectivelijk geda-
teerd 23 november 2000 en 10 november 2000, welker inhoud als hier letterlijk
herhaald en geinsereerd dient te worden aangemerkt, genoegzaam aannemelijk
heeft gemaakt, dat hij een meerderjarige Nederlander is, geboren in Suriname en
dat hij op het tijdstip van inwerkingtreding van deze overeenkomst (25 novem-
ber 1975) buiten de Republiek Suriname woonplaats had;

     Overwegende, dat dit met zich brengt, dat eiser behoort tot die groep van
personen aan wie, ingevolge artikel 5 van vernoemde Toescheidingsovereen-
komst een aantal rechten toekomt waarondoor het recht om te allen tijde met het
gezin in Suriname onvoorwaardelijk te worden toegelaten, alsmede het recht
om gedurende het verblijf in Suriname in alle opzichten te worden behandeld als
Surinaamse staatsburger;

     Overwegende immers, dat met de toekenning van deze rechten is beoogd om
de band, die deze groep van personen heeft met Suriname, tot uitdrukking te
brengen en hen na terugkeer in Suriname de gelegenheid te bieden de moge-
lijkheid tot een blijvende vestiging te onderzoeken;

     Overwegende, dat onder verwerping van het verweer van gedaagde, hierop
neerkomende, dat eiser een vreemdeling is en dat op hem de Vreemdelingenwet,
de Visuminstructie 1983, de wet op het Surinamerschap en ingezetenschap, de
Surinaamse Grondwet en andere nationale wettelijke regelingen onverkort van
toepassing zijn, het volgende wordt overwogen;
     dat de Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname (Trb 1975 no. 132),
in werking getreden op 25 november 1975 een overeenkomst is als bedoeld in
artikel 103 van de Grondwet;
     dat de in artikel 5 lid 2 van voornoemde Toescheidingsovereenkomst
neergelegde bepalingen gekwalificeerd kunnen worden als bepalingen als
bedoeld in artikel 105 van de Grondwet, welke naar de inhoud een ieder
verbinden;
     dat ingevolge artikel 106 van de Grondwet de binnen de Republiek Suriname
geldende wettelijke voorschriften geen toepassing vinden, wanneer deze toepas-
sing niet verenigbaar zou zijn met een ieder verbindende bepalingen van over-
eenkomsten, die hetzij voor, hetzij na de totstandkoming van de voorschriften
zijn aangegaan;
     dat overigens deze Toescheidingsovereenkomst (c.q. dit verdrag) van
hogere orde is dan de nationale wetgeving van de verbonden staten, zodat in elk
geval voor wat Suriname betreft, bij tegenstrijdigheid daarvan met een nationale
wettelijke regeling de verdragsbepaling voorrang geniet en de regeling van
nationale aard buiten toepassing dient te blijven;

     Overwegende, dat, Wij bespreking van de overige stellingen van partijen als
niet langer relevant in het midden latend, eiser’s vordering zullen toewijzen;

     Overwegende, dat gedaagde, als de in het ongelijk gestelde partij, de proces-
kosten zal dragen;

                            RECHTDOENDE IN KORT GEDING

     Veroordelen gedaagde om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis
eiser en zijn gezin onvoorwaardelijk tot Suriname toe te laten en eiser in
alle opzichten als Surinamer te behandelen;

     Bepalen dat gedaagde zal verbeuren een dwangsom van Sf. 1.000.000,= voor
iedere dag, dat gedaagde, nadat twee dagen na voormelde betekening zijn ver-
streken, in gebreke blijft aan dit vonnis te voldoen;

     Verklaren dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

     Veroordelen gedaagde in de kosten van dit geding, aan de zijde van eiser
gevallen, en tot aan deze uitspraak begroot op Sf. 12.301,50 (TWAALFDUI-
ZEND DRIEHONDERD EN EEN EN 50/100 GULDEN);

     Aldus gewezen en uitgesproken ter Openbare Terechtzitting van het Kanton-
gerecht in het Eerste Kanton te Paramaribo van woensdag, 23 mei 2001, door
de Kantonrechter in het Eerste Kanton, Mr. J.R. VON NIESEWAND, in
tegenwoordigheid van de Fungerend-Griffier, Mr. S. TIKA.

              w.g.                                                       w.g.
          S. Tika                                           J.R. von Niesewand

PARTIJEN IN KORTGEDING ZIJN NOCH IN PERSOON NOCH BIJ GE-
MACHTIGDE BIJ DE UITSPRAAK TER TERECHTZITTING VERSCHENEN.


                                  Voor grosse afgegeven aan eiser in kortgeding
                                            op heden dinsdag 11 DEC 2001
                                          De Griffier van het Kantongerecht
                                                    in het Eerste Kanton
       
                                                                w.g.

                                             Mr. Karsters - de Rijp G.H.

Re: Emigreren naar suriname

Kijk dit is duidelijke taal.
De rechter benadrukt dat de toescheidingsovereenkomst van hogere orde is dan nationale wettelijke bepalingen.
Dit vonnis is nu legale jurisprudentie. Elke volgende eiser hoeft maar in kort geding naar dit vonnis te verwijzen en zal door de rechter in het gelijk worden gesteld. Ten minste, zo gaat dat in een rechtstaat.

Weet iemand of de staat ooit tegen dit vonnis in beroep is gegaan?

Receptuur voor geluk:
Verwacht niets,  dan heb je altijd genoeg.

Re: Emigreren naar suriname

Bhai,

jankie weet hier alles van. Maar ik zal trachten te verwoorden wat ik weet.

Voor zover mij bekend is, is de staat  Suriname nog steeds niet in hoger beroep gegaan.  Dus nu ruim zes jaar draalt zij. De vraag is nu: Waarom niet? En mag  een rechtstaat die internatationale verdragen erkent, belanghebbenden zolang in het ongewisse laten. Volgens mij is dit in strijd met srt. 6 evrm

Re: Emigreren naar suriname

Chan,

En die Surinaamse Nederlander die in Suriname is geboren en t.t.v. de onafhankelijkheid uitlandig was, valt die niet onder artikel 5lid2 van de TO. Met andere woorden:Tot op heden rust op hem een visumplicht. Vraag: Is deze visumplicht i.s.m. art 5 lid2 van de TO?

Re: Emigreren naar suriname

Chan,
de remigratieregelinge is een nederlandse regeling voor personen die naar het land van herkomst willen terug keren.
zie bijvoorbeeld het overheidsloket.
Het is niet specifiek voor surinamers en staat helemaal los van de TO.
De TO is een verdrag tussen twee landen en staat zoals in het vonnis is opgemerkt boven nationale wetgeving. Vergelijk het met EG-wetten waar nationale wetten voor moeten wijken.
Wie akkoord gaat met de remigratieregeling en voldoet aan de voorwaarden komt in aanmerking voor een financiele vergoeding en moet in ruil daarvoor zijn nederlandse nationaliteit opgeven en uit nederlandwegblijven. In de jaren 90 heeft de nederlandse overheid van deze regeling gebruik gemaakt om een aantal verslaafden in suriname te dumpen. Letterlijk dumpen want zonder enige verdere begeleiding veroorzaken  ze daar uitsluitend overlast.
Wat je in #20 verder beschijft onder remigreren zonder regeling, is de kromgegroeide praktijk waarin de TO volledig wordt genegeerd. En dat is precies waar Janki tegen heeft geprocedeerd. En heeft gewonnen.

Ook haal je het verschil aan tussen remigrant en toerist.
Dit is een cosmetisch verschil want de TO stelt onder art 5 lid 2 het volgende:

De in het eerste lid bedoelde personen hebben het recht
TE ALLEN TIJDE MET HUN GEZIN ONVOORWAARDELIJK tot
de Republiek Suriname te worden toegelaten en daar IN ALLE
OPZICHTEN ALS SURINAMER te worden behandeld.

Er wordt nergens gewag gemaakt van een een reden. Waarvoor de surinamer toegelaten wil worden tot de republiek is niet van belang. In de hele TO wordt nergens melding gemaakt van migratie, vestiging, tijdelijk verblijf, toerisme of wat dan ook. De reden waarvoor de surinamer toegang wil hebben tot de republiek is niet van belang.

Chan je probeert in #23 een onderscheid aan te brengen tussen de geest van de wet en de letter van de wet. De rechter heeft echter gevonnist naar de letter van de wet want die is te alle tijde het meest objectieve.
Dat de TO geen toeristenverkeer regelt en er dus via en verblijfsvergunningen moeten worden aangevraagd, is een omgekeerde redernering. Omdat er in de TO niet wordt gerept over toerisme meent men aparte regels daarvoor te kunnen stellen. De praktijk om van personen die vallen onder de TO een visum of verblijfsvergunning te eisen handelt echter in strijd met TO en kan daarom niet rechtmatig worden toegepast. Juist omdat het niet in de TO wordt geoemd.

Receptuur voor geluk:
Verwacht niets,  dan heb je altijd genoeg.

23 (edited by bhai 2007-06-13 16:25:45)

Re: Emigreren naar suriname

Chan,
Ik heb geen plannen en mocht ik ze hebben, dan voldoe ik niet aan de voorwaarden  die gesteld worden in de remigratieregeling.

De remigratieregeling is een nederlandse kwestie. Nederland wil gewoon op een soepele en vooral goedkope manier af van migranten die ze niet meer nodig hebben. Bovendien met garantie dat ze niet meer terugkomen. Deze regeling staat hier niet ter discussie, hoewel je enkele kanttekening zou kunnen plaatsen bij het morele aspect van het dumpen van mensen.

Waar het hier om gaat is het onvervreemdbare recht van diegenen die onder de TO vallen om toegang te krijgen tot surinaams grondgebied. De achtergronden die je in #26 aanhaalt versterken dit recht.

Waar dit recht op neer komt is dat als je naar Suriname wil reizen, je bij de grens niet geweigerd kunt worden het opgeven van een reden voor je komst is overbodig omdat je te alle tijden het recht hebt om naar Suriname te gaan of men dat nu leuk vind of niet.

Als Karishma, de topicstarter zich in Suriname wil vestigen en verder geen gedoe met remigratieregelingen heeft, zou zij gewoon moeten kunnen afreizen naar Suriname en zich bij het bevolkingsregister laten inschrijven. De ambtenaar zou haar dan in feite de hand moeten schudden onder toevoeging van de woorden "Welkom thuis".

Niks visum, niks verblijfsvergunning.

Een visum is een reisdocument dat nodig is als een land vind dat je moet aangeven want je van plant bent in dat land. Suriname heeft volgens de TO dat recht niet.

Een verblijfsvergunning is een document dat aangeeeft dat je na screening toestemming is verleend om je te vestigen in een land waar je geen staatsburger van bent.
De TO maakt dit overbodig omdat je TE ALLE TIJDEN dat recht hebt.

Chan, al die later ingevoerde regelingen zijn onrechtmatig als het gaat om de TO. Ze worden puur om politieke redenen op ons toegepast. De eerste reden is het domme nadoen van Nederland op grond van ondoordachte reciprociteit.
Wij visum dan ook zij visum, waarbij wordt vergeten dat de meeste van de "zij" eigelijk ook "wij" zijn. Kortzichtiger kan het haast niet.
Een andere reden ligt in het feit dat surinaamse nederlanders verworden zijn tot de melkkoeien van de surinaamse staat. Als de visagelden zouden wegvallen, dan zouden de zogenaamde diplomaten vaker geen salaris ontvangen.
Het is dus begrijpelijk dat de surinaamse staat het niet eens is met het vonnis inzake Janki. Maar door niet in hoger beroep te gaan geeft zij in principe het gelijk van Janki toe. Door het vonnis niet uit te voeren geeft de staat aan geen rechtstaat te zijn, maar een rechteloze bananenrepubliek.

Misschien is het inderdaad tijd voor een tweede testcase. Karishma wat zeg je ervan?

Receptuur voor geluk:
Verwacht niets,  dan heb je altijd genoeg.

Re: Emigreren naar suriname

Ik wil graag terug naar mijn eigen land,maaris het versandig om die tataboek in te leverenen en terug met je eigen paspoort  terug

Re: Emigreren naar suriname

hai je kan info hallen bijindex info-suriname

karishma wrote:

Hallo peepz

Ik wil zo graag emigreren naar surineme.
Weet alleen niet zo goed wat ik allemaal moet doen??
Heeft iemand iets meer info voor mij zoals wat je allemaal moet regelen.
etc etc...

thanks