8,551 (edited by zonnigsuri 2019-04-27 10:39:53)

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Waterkanters,


Hoewel het even stil leek met het WANBELEID van de huidige regeerders (die twee " onder-nemende" ministers uitgezonderd)


Nu is er een verslag van de Zorgraad waarin klip en klaar wordt gesteld in nette bewoordingen dat deze regering heeft gefaald haar verantwoordeljkheid te nemen.
Sterker dat er sinds 2015 ruim vier jaar terug dus 3 heldere voorstellen aan de regering zijn aangeboden om de zorg te verbeteren en de kosten te beperken.
Echter wat blijkt:

"..
Zorgraad: Kwaliteit dienstverlening holt acht
Zorgraad: Kwaliteit dienstverlening holt achteruit
26 Apr, 09:48
foto
       
niet te controleren financiële injecties probeert de regering dit probleem op te lossen. Op verzoek van de Onderraad heeft de Zorgraad een uitgewerkt voorstel geformuleerd. De Raad van Ministers heeft in de vergadering van dinsdag 14 augustus 2018 het voorstel behandeld en tot premie en tariefaanpassing besloten. De regering heeft helaas het voorstel aangehouden en niet uitgevoerd, stelt de Zorgraad.

Conform de wet belegt de Zorgraad twee keer per jaar een openbare vergadering. In deze vergaderingen zijn door burgers zaken over dienstverleners, het Staatsziekenfonds en verzekeringsmaatschappijen, aangekaart met de hoop dat met het resultaat van de vergadering bij zou dragen aan het formuleren van nieuw beleid. Ondanks alle inspanningen zijn structurele wijzigingen uitgebleven, constateert de Zorgraad.        


Alle inspanningen ten spijt, tot op heden is er niets structureels veranderd, maar de zorgkosten blijven evenals de klachten van de burgers toenemen en de kwaliteit van de dienstverlening holt achteruit. Dit zegt de Zorgraad over zijn inspanningen vanaf oktober 2014 tot heden.


De Zorgraad zegt in 2015 drie staatsbesluiten die de Wet dwingend voorschrijft, voorbereid en aan de regering aangeboden te hebben. Deze voorzien onder andere in maatregelen tegen alle overtreders van de wet. Deze liggen nog steeds ter goedkeuring bij de regering.


Bij overeenkomst van 16 april 2015 tussen de Nationale Ziekenhuis Raad en Survam, over het ligdagtarief, is vastgelegd dat, indien partijen er niet uitkwamen, de Zorgraad een bindend advies uitbrengt. In mei 2016 bracht de Raad het advies uit. Het bijzondere van dit voorstel was, dat het een aanpassing van het ligdagtarief van 11 % betrof. De bestaande maximale premies van de verzekeringsmaatschappijen zouden niet worden aangepast. Partijen hebben echter geen uitvoering gegeven aan de door hun gemaakte afspraak. De toenmalige minister van Volksgezondheid heeft volgens de Zorgraad zijn invloed niet aangewend om van partijen te vragen dat zij zich houden aan de gemaakte afspraak.


Volgens de Wet Nationale basiszorgverzekering dient elke zorgverzekeraar maandelijks 3% van de maximale maandpremie, te storten in het Zorgvoorzieningen Fonds. Ondanks herhaald aandringen van de Zorgraad geeft SZF tot op heden geen uitvoering aan deze bepaling.


De Survam deed in 2016 het verzoek aan de Zorgraad om als bemiddelaar op te treden, in een dispuut met het Overlegorgaan Apotheken. Na onderzoek door de Zorgraad is gebleken, dat niet alle apotheken zich houden aan de wettelijk voorgeschreven winstmarge van 35 % op de inkoopprijs van medicijnen, zoals dat is voorgeschreven in de Wet. Ondanks het feit, dat handhaving kostenbesparend is heeft de Regering tot nu toe niet opgetreden.


De explosieve stijging van de koers, die in november 2015 is ingezet, heeft tot gevolg dat de dekkingen binnen de zorg met de huidige premie niet meer toereikend zijn. Middels incidentele, vaak niet te controleren financiële injecties probeert de regering dit probleem op te lossen. Op verzoek van de Onderraad heeft de Zorgraad een uitgewerkt voorstel geformuleerd. De Raad van Ministers heeft in de vergadering van dinsdag 14 augustus 2018 het voorstel behandeld en tot premie en tariefaanpassing besloten. De regering heeft helaas het voorstel aangehouden en niet uitgevoerd, stelt de Zorgraad.


Conform de wet belegt de Zorgraad twee keer per jaar een openbare vergadering.

In deze vergaderingen zijn door burgers zaken over dienstverleners, het Staatsziekenfonds en verzekeringsmaatschappijen, aangekaart met de hoop dat met het resultaat van de vergadering bij zou dragen aan het formuleren van nieuw beleid.


Ondanks alle inspanningen zijn structurele wijzigingen uitgebleven, constateert de Zorgraad.
"Dat in tussentijd er regeringslieden in vol ornaat naar Cuba verkasten om daar ziekenhuiszorg te krijgen staat hier wellicht niet geheel los van.
Immers er is geen enkele urgentie om voor het volk een verbetering van de zorg te regelen.
De eigen buik gaat immers voor.


Yokohama met haar kapitalistentrackrecord hoort bij dit vergankelijke WANBELEID niet onvernoemd te worden.


Nog niet genoeg WANBELEID?
Wordt ongetwijfeld vervolgd.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Waterkanters,


Ook de mars die al 55 jaar een aantal lieden uit hun gemakkelijke stoelen bracht is weer misbruikt door de door sommigen genoemde pedo/spoetheor
U mag zelf met letters wisselen om te zien waar dit voor staat.


Met een dansje wist het stemvee weer een klappertje te ontfutselen.
Of deze keer 14 jarige meisjes die poten de bejaarde tussen de benen moest verdragen laat zich raden.


In ieder geval is na negen jaren dank zij de VHP zelfs de president uit zn stoel getrokken.
Of Apoera hier verder door in ontwikkeling zal komen is aan het WANBELEID van de afgelopen jaren nog niet af te lezen.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Waterkanters,


Mocht het niets worden met pedohuppelaar dan kan altijd nog de directe methode van indonesie worden gekozen tegen illegale vissers.


https://nos.nl/artikel/2088453-indonesi … en-op.html


t wijst zich vast vanzelf.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Kom ik na lange tijd even kijken en zie ik die stinkende sloerie ellenlange monologen met zichzelf houden. Dementia paranoia in volle bloei. Bye, bye, zwaai zwaai maar weer.

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

8,555 (edited by zonnigsuri 2019-05-08 07:57:15)

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

@anjamanja,


t zal u quasi lukken een tegenwicht te bieden tegen het WANBELEID van de huidige regering. Al  weer een week voorbij.


Neks?
No?
Faut?Tot uw volgend sjokkobroksel. na 7 mei 2019.  De zandloper verschuift.


Sterkte ermee en met uw gezondheid.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

@islamania,


Kennelijk nog geen tegenwicht. In rook vervlogen.


Waterkanters,


Helaas lijkt de beer ontsnapt.
Politie en militairen speelt een potje voetbal
Na ruzie over de verdwenen bal bij de buren beginnen in de lucht te schieten.


Een andere afdeling, die van de verkeersveiligheid brengt de 10 geboden van verkeersdeelname in het publiek.


Buurland Brazilie heeft nu twee ex presidenten in de gevang dankzij de anticorruptiestrijders en in het kader van de vergaande corruptie en het volk dat daar zat van is.

Hoe zo bananenrepubliek?

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

zonnigsuri wrote:

@islamania,


Kennelijk nog geen tegenwicht. In rook vervlogen.


Waterkanters,


Helaas lijkt de beer ontsnapt.
Politie en militairen speelt een potje voetbal
Na ruzie over de verdwenen bal bij de buren beginnen in de lucht te schieten.


Een andere afdeling, die van de verkeersveiligheid brengt de 10 geboden van verkeersdeelname in het publiek.


Buurland Brazilie heeft nu twee ex presidenten in de gevang dankzij de anticorruptiestrijders en in het kader van de vergaande corruptie en het volk dat daar zat van is.

Hoe zo bananenrepubliek?

Bewijs geleverd. Deze zionist/evangelist dweept met Bolle Nero. Die bolle bak vernietigt de natuur, pakt land van inheemsen af en geeft het aan zijn kapitalistische vriendjes. Gaat naar Israhel, laat zich daar dopen en dweept met Trompet van de U Naait Me States.
Soort zoekt soort. En de twee presidenten zijn met valse beschuldigingen opgepakt dank zij hulp van de See Ai Eee. De Evagelisten die daar zo gek zijn als een deur hebben Bolle Nero aan de macht geholpen. Het volk kan het weer schudden. Moordenaars aan de macht, daar voelt scheurie pleurie zich goed bij. Wordt zeker gegangbanged door deze figuren. Hopelijk gebeurt dat niet in Su. Maar je ziet de handelaars al kwijlen; die willen de USA en Hooiland weer terug zelfs met interventie a la Syrië en Libië. Deze figuren zijn maar geïnteresseerd in 1 ding; winst maken ten koste van het volk. Waar zijn die 2,5 miljard destijds gebleven die als zoethoudertije voor deze kliek gegeven is? Het merendeel teruggevloeid naar Hooiland of op rekeningen in Miami, Zwitserland etc. Geen wonder dat men de koloniale basja terug wilt. Laat je boeleren trut.

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

@ Laatje


boeleren trut.

================================================

Beste LBT/plaghiaatpleging,


Het punt hier gaat over de corruptie en eventuele manieren om hier vanaf te raken.
================================================

In Brazilie is al een tijd een fikse kaalslag ook bij hoogplaatste personen.

Dus de justitionele of rechterlijke macht in brazilie zit niet stil. Mede dankzij het volk dat er genoeg van had.
Ondertussen is sinds Bolsenaro aan de macht kwam de kaalslag in het tropisch regenwoud enorm toegenomen. Naast nog vele andere zaken.
Wat dat voor gevolgen heeft is nog in de toekomst verscholen.

In ieder geval zijn er twee oud presidenten die nu in de gevangenis zitten.
Dat is waarschijnlijk niet op het conto van Bolsenaro te schrijven. Maar dit ter zijde.


De pendant met Suriname valt eenvoudig te leggen.
Terwijl het WANBELEID beloofde een kruistocht tegen de  corruptie te gaan voeren is er nog weinig concreets van te melden in al die jaren.
Of het moet over die zoon gaan die en bij cocaine kon komen, en bij wapens en bij valse diplomatieke paspoorten etc etc.


Dan is er toch wel het nodige aan de hand.
En wat moet er overheen? Sjant
Fataal veel sjant.


Nog meer WANBELEID?

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Waterkanters,


Dat heet bakzeil halen.
Zonder opgaaf van redenen heeft het WANBELEID de voorgenomen uitverkoop van Rosebel mijn met een pennestreek teruggetrokken.


Nadat de oppositie al meerdere keren had aangedrongen om deze stap en voorgenomen wet niet in werking te stellen bleef het stil.
De parlementsleden die zich kennelijk in het WANBELEID sinds jaar en dag kunnen vinden hebben na langjarige scholing ten lange leste lering getrokken uit de cijfers en de gevolgen van deze voorgenomen stap.


In het openbaar voor het parlement het WANBELEID verdedigen lukt de huidige president al helemaal niet.
Discussieren en argumenteren in het openbaar is een kunde die deze persoon nog maar zelden heeft laten zien.


Dat nu bakzeil is gehaald is weer een signaal dat de regeermacht eindig is.
En al helemaal niet als sportieve dansvent in het openbaar je gezicht verliezen. Dat is het laatste wat deze lieden willen.


Peh e mani dee?
In parijs en andere vakanties van kliek en co.


De in beslag genomen miljoenen heeft zowel de huidige minister mr 80.000/maand alsook de puppet op de Surinaamse bank niet uit het onderzoek weten los te weken.
En terecht dat er geen meddling is toegestaan in lopende zaken.


Die benaming failed state is er niet zo maar gekomen.


Het WANBELEID kreeg al die jaren weinig concreets voor elkaar of het moet de miljoenen leningen betreffen waar het volk tot in lengte van jaren mee zal worden opgezadeld.
Een boekhoudkundig trucje om schulden positief als inkomsten te boeken is een bericht uit de transparante fabeltjeskrant.


Nog afgezien van wat er achter de schermen plaatsvindt en de schatten boven en onder de grond die worden weggekaapt.
Dat al die jaren de infrastructuur gruwelijk is verwaarloosd voor showdingen is zo een transparant bericht.
De info vanuit een in elkaar gedraaid instituutje dat er allerlei infrastructuurproject engaande zijn en mogen worden bejubeld is tegelijkertijd een poging tot misleiding en minachting van het geheugen van het volk.

Welke reden voert u aan om dit de afgelopen zeven even jaren niet aan te pakken?

Plotseling in regentijd nog wel de trenzen en afvoerkanalen met voertuigen op rupsbanden opschonen?

Met grof geweld dus de aangelegde wegen beschadigen terwijl al die jaren er achterstalligheid bij elkaar is gegroeid.
Bananenbomen die kunnen groeien in afvoerkanalen?


Volg waar het geld heen stroomt.


Nog meer WANBELEID of bakzeiligheid?

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

8,560 (edited by Anjoemara 2019-05-10 09:00:09)

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

zonnigsuri wrote:

@ Laatje


boeleren trut.

================================================

Beste LBT/plaghiaatpleging,


Het punt hier gaat over de corruptie en eventuele manieren om hier vanaf te raken.
================================================

In Brazilie is al een tijd een fikse kaalslag ook bij hoogplaatste personen.

Dus de justitionele of rechterlijke macht in brazilie zit niet stil. Mede dankzij het volk dat er genoeg van had.
Ondertussen is sinds Bolsenaro aan de macht kwam de kaalslag in het tropisch regenwoud enorm toegenomen. Naast nog vele andere zaken.
Wat dat voor gevolgen heeft is nog in de toekomst verscholen.

In ieder geval zijn er twee oud presidenten die nu in de gevangenis zitten.
Dat is waarschijnlijk niet op het conto van Bolsenaro te schrijven. Maar dit ter zijde.


De pendant met Suriname valt eenvoudig te leggen.
Terwijl het WANBELEID beloofde een kruistocht tegen de  corruptie te gaan voeren is er nog weinig concreets van te melden in al die jaren.
Of het moet over die zoon gaan die en bij cocaine kon komen, en bij wapens en bij valse diplomatieke paspoorten etc etc.


Dan is er toch wel het nodige aan de hand.
En wat moet er overheen? Sjant
Fataal veel sjant.


Nog meer WANBELEID?

Blijf jij maar sjant in eigen ogen strooien zo verblind dat ge zijt vanwege een regering waar je nachtmerries van hebt. Als je niet ziet dat juist twee presidenten die socialistisch waren en toenadering zochten tot Rusland en China (via BRICS voor een eerlijker multipolaire wereld) via CIA en "kleuren revolutie" met gebruikmaking van de 5e colonne (neo evangelisten) ten val zijn gebracht. Vooruitlopend hieraan waren er gesprekken tussen oppositieleden en de VS (ze waren speciaal daarnaartoe afgereisd net zoals die andere vazal Guaido instructies is gaan ophalen bij de CIA). Maar zelfs de huidige boycot van BRI en andere handels oorlogen zijn stuiptrekkingen van een westers imperium dat aan het instorten is. Verwacht nog meer stuiptrekkingen en bestel alvast tonnen met sjant om in eigen ogen te strooien. Het einde is nabij. Wat drugshandel betreft; de grootste drugsdealer van de wereld daar sluit jij je ogen uiteraard voor. Inval in Afghanistan was mede omdat de Taliban de hele opiumhandel tot bijna 0 reduceerde. Dat betekende miljarden verlies voor de Rothschilds, Bilderbergs, CIA etc. En net als de opium oorlogen tegen China een eeuw geleden waar ook de Rothschilds van profiteerden is de oorlog tegen Afghanistan gestart. En nu is de opium teelt het tienvoudige wat het voor het Taliban tijdperk was. Ra,ra, wie daar aan verdient. Bin Laden was een false flag. Maar tja, om jouw ogen te openen zullen vele buldozers nodig zijn het fataal sjant weg te halen. Onbegonnen werk dus. Ga maar verder met oeverloos gezwets en demeterend kwebbelen met jezelf. Blijf jij maar monologen houden keffertje. De karavaan trekt gewoon verder. Over enkele jaren zullen we de balans opmaken. Toedeloe maar weer.

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

@ Laatje

boeleren trut.

================================================

Beste LBT/plaghiaatpleging/keffertje


Discussie met zulke is als de hopen sjant afgraven om ze verderop weer op te neer te leggen.


Echter enige tegenwerping tegen de magere resultaten van een jarenlange " corrupte kruistocht" verbleken bij u tot argumentum ad feminam ad nauseam.


Nog meer over het WANBELEID?
Een hap bruine sjokkobroksel wellicht? Dat is op dat andere adres zeer welkom/

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Waterkanters,


het kaartenspelletje wordt met bekende en minder bekende poppen gelegd.
Al eerder werd meneer Dodson aangeschoten wild net als een zekere Pengel.

Na regelaarster mw Samsodien en een zoon die achter kleine meisjes aanloopt
Zijn er nu nog twee uit het pak kaarten verwijderd.

Levenslang geregeld dus. Op kosten van het volk.


Het WANBELEID benadrukt dat met deze zoveelste mix het regeringsbeleid kan worden uitgevoerd.
Met andere woorden deze mensen zaten gruwelijk in de weg en functioneerden niet volgens het " beleid".
Kadootjes uitdelen, kraaltjes en spiegeltjes om de sterk gedaalde popijopi op te pimpen. Doet nog een dansje, slaapt uitstekend, pimp er maar op los


De gevolgen van de anti-corruptie zijn in juridische zin echter maar miniem.
Sjant erover??


Nog meer WANBELEID

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Waterkanters,


Drie zandzaken
in 2009 zei de huidige dat " hij 1 keer ervoor ging en het daarna aan de jongeren zou overlaten"


Elders van deze site een bericht over een zoveelste verandering.
" ...

Desi B. installeert ministers, geen ‘reshuffling’ meer voor 2020
4 april 2018

PARAMARIBO, 4 apr – Vijf nieuwe ministers zijn toegevoegd aan het regeerteam van president Desiré B..

B. belooft dat het de laatste keer is voor deze regeerperiode dat er een reshuffling in Suriname plaats vindt.


Van het regeerteam worden prestaties verwacht. Het betreft Lilian Ferrier op Onderwijs Wetenschap & Cultuur, Stuart Getrouw op Justitie & Politie, voormalig VHP-parlementslid Lekhram Soerdjan op Landbouw Veeteelt & Visserij, Lalini Gopal op Sport & Jeugdzaken en NDP-parlementslid Stephen Tsang op Handel Industrie & Toerisme. .."


Als derde
Grootse beloften door de vorige regering 18.000 woningen en een waarachtige corruptiekruistocht ...


Welke bovengenoemde zaken onwaarheid bevatten is aan u.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

In algemeenheid:


Het lijkt erop of de moderator van deze site andere dingen in opdracht doet dan dit forum te vrijwaren van commerciele spam.


Dat het wel anders kan, moge duidelijk zijn. De tijd zal leren hoe er mee wordt omgegaan.Waterkanters,


Brullende overvallers,
over de kop vliegende auto's,
voetbrallers met maar 1 bal en 2 pistolen,
ontslagen ministers levenslang een uitkering van het volk,
Achtergestelde waterlozingen opkuisen in regentijd op rupsbanden.
miljoenen uitpersen voor loze reisjes van ministers,
andere trekpoppetjes wisselen


De lijst van de corruptiekruistochters is ellenlang.


Peh e moni deh?
mr 80.000 per maand toont het antwoord.


Nog meer WANBELEID?

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

8,565 (edited by zonnigsuri 2019-05-14 08:45:51)

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Waterkanters,


Wat nog niet bekend is zou wellicht naar voren kunnen komen in een onderzoek.
Al veel vaker is de vraag gesteld om de CLAD in te schakelen.


Nu is het ogenblik aangebroken om boter bij de corruptiekruistocht-vis te leveren.

Hoe zo naar Nederland vliegen om het in beslag genomen geld terug te vragen?


Die lijstjes van verworvenheden blijven maar komen. Wel jaren te laat maar goed:

"..
1 New Vision International N.V (Ginmardo Kromosoeto en Robert Putter)SRD 11.348,840
2 Stichting Guil (Oesman Wangsabasari) SRD 3.693,004
3 Ginmardo Kromosoeto (Directeur SPSB) SRD2.414,942
4 Investment Partners N.V (Ginmardo Kromosoeto en Robert Putter) SRD 1.712,968
5 Rodney Anijs (Financeel Directeur SPSB) SRD 750.000
6 Limbridge N.V (Robert van Trikt) SRD 326.552
7 Pengel, Patrick M SRD 38.961.."


Waaraan zijn al deze bedragen gespendeerd en aan welke " activiteiten" kunnen deze "organisaties" nog meer worden gelinkt?


Schiet niet op de boodschapper(s) die hun burgerplicht vervulden door hen op non-actief te zetten meneer kromosuto.


Boemerang

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Waterkanters,


Is het u ook opgevallen dat bij ieder fotomomentje mr pluche 80.000/per maand een
brede glimlach (als men het zo wil noemen) op zijn gezicht tovert?


Ter info nog even een berichtje van de Parbode van 2016:


"..PARAMARIBO, 21 okt – De Surinaamse minister Gillmore H. heeft een verklaring uitgegeven naar aanleiding van vragen die journalisten hem gesteld hebben over de aanschaf van een dure ‘droomvilla’. Het magazine Parbode in Suriname meldde gisteren dat de minister van Financiën onlangs deze villa, met een vraagprijs van 650.000 dollar, heeft gekocht.


“In deze merk ik op dat het hier gaat om een handeling welke ik in privé als persoon heb gepleegd. Ik heb besloten om niet langer in een gehuurd huis te wonen, daar deze mij een fortuin aan huur kostte.

Dit resulteerde in een koopwoning waarop er een hypotheek rust welke afgelost wordt via mijn internationale pensioen die ik nu verdien na 18 jaar hard werken in het buitenland. In deze wil ik verder opmerken dat ik nimmer gebruik heb gemaakt van mijn recht als Surinamer om een perceel aan te vragen via de Staat” aldus Hoefdraad in een verklaring die werd uitgegeven via de perschef van het kabinet van de president.


In het artikel schrijft Parbode verder: “Uiteraard mag van ministers worden verwacht dat ze hun intrek nemen in een representatieve woning. Desondanks komen de onthullingen over de droomvilla op een voor Hoefdraad uiterst ongelegen moment. Suriname worstelt momenteel met een enorme crisis. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dat onze economie dit jaar krimpt met 7 procent. De inflatie bedraagt intussen meer dan 60 procent. De waarde van onze munt – waarvoor Hoefdraad als governor van de Centrale Bank persoonlijk verantwoordelijk was – is meer dan gehalveerd. Daarnaast heeft president Desi Bouterse meermaals persoonlijk beloofd dat zijn ministers in tijden van crisis het goede voorbeeld zouden tonen, en zelf ook zouden bezuinigen.”


https://www.waterkant.net/suriname/2016 … roomvilla/
Boemerang

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Waterkanters,


Als het werkelijk grappig was zou er om gelachen kunnen worden.


Transparant
het vehikel van de ndp ter plekke wordt gebruikt om de achterstallige onderhoud teniet te doen.
Met andere woorden plotseling???
En na ZEVEN EVEN jaren niet je werk doen OW waar was u?
Ramona's erfenis of van " meneer EBS OW parmissar?
Mooi gebaar en tegelijk het deficit in het fatale sjant aangetoond dat de " organisatie" van de bende van 47 ontslagen ministers hun werk ook daadwerkelijk de afgelopen jaren niet hebben uitgevoerd." ...Partijleden en sympathisanten van de NDP hebben graafmachines ingezet om de wateroverlast van de plaatselijke bevolking en de landbouwers te Boskamp op te lossen. Per dinsdag zal een totaal van 3 kilometer aan lozingen schoongemaakt zijn, deelt NDP-afdelingsvoorzitter Aroon Samjhawan mee.


Samjhawan bracht vrijdag met een delegatie een oriëntatiebezoek te Boskamp. Het doel van het bezoek was om na te gaan hoe de geconstateerde wateroverlast snel tot het verleden kan behoren. Door de zware regenval en begroeiing van de lozingen, zijn diverse woongebieden onder water komen te liggen.  De subafdelingsvoorzitter van Calcutta, Umar Taus, had hierover aan de bel getrokken en bij de plaatselijke oriëntatie bleek het probleem zelfs groter te zijn.


Er werd daarom besloten om per direct een machine in te zetten voor schoonmaak van de lozingen. Bepaalde lozingen zijn dichtbegroeid en zijn na meer dan 15 jaar opgehaald. .."


http://www.starnieuws.com/index.php/wel … item/52650


Dat komt weer bij het lijstje van niet uitgevoerde zaken. Door die plotselinge tienduizend " ambtenaren" in 2015 wellicht meneer kromosuto?


U weet wel beter meneer Gilaard. Klokkenluiders worden weggemoveerd......
Of verdwijnen van de aardbodem terwijl de sleutels nog in het contactslot zitten en de deuren open.
Of plotseling dood verschenen in een buitenland....


Ra ra welke " organisatie" zou hier nu weer achter zitten?Nog meer S.J.okkobroksels of WANBELEID?

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Waterkanters,


Onderzoeken kan altijd en wellicht levert het iets op.
Nu zouden er bij de bank betrokken " ondernemers" bij de huidige president aan tafel zitten om te bepalen wat er moet worden onderzocht.
Of dat een gevalletje van slager keur je eigen vlees is? 

U mag het zeggen meneer Gilaard.


Overigens kan Nederland volgens de bronnen er ook wat van zo staat in het nieuws vandaag:

" ..

Onderzoekers die zich ruim drie jaar verdiepten in de corruptiegevoeligheid van onder meer douane en politie in de Rotterdamse haven hebben hun opdracht teruggeven. Ze ondervonden naar eigen zeggen -te veel weerstand tijdens het uitvoeren van hun onderzoek.


De twee hoofdonderzoekers schrijven in een verklaring dat alleen een parlementair onderzoek "voldoende gewapend is" om inzicht te krijgen in de integriteitsproblemen in de Rotterdamse haven.


Weerstand

De onderzoekers bekeken incidenten in de haven in de periode 1996-2016 en interviewden daarover 119 personen.

Daarbij kwamen ze flink wat zaken op het spoor die nooit zijn onderzocht. In hun pogingen te achterhalen waarom dat niet is gebeurd, stuitten de onderzoekers op weerstand. Zo kregen ze onder meer geen toegang tot schriftelijke bronnen.


"Hiervoor werden uiteenlopende argumenten aangevoerd, maar uit feiten en omstandigheden leiden we af dat deze organisaties geen prijs stelden op onze onderzoeksactiviteiten", schrijven de onderzoekers.


Geen rapport

Omdat ze daardoor te weinig concreet materiaal konden verzamelen, is besloten geen onderzoeksrapport te publiceren. Wel hebben de onderzoekers na drie jaar veldwerk naar eigen zeggen "diep inzicht gekregen in de mogelijke kwetsbaarheden voor criminaliteit die in de haven aan de orde zijn".


In maart werden nog drie douaniers in de Rotterdamse haven gearresteerd op verdenking van witwassen.
"

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

8,569 (edited by Anjoemara 2019-05-16 15:01:47)

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Waterlanders,

Huilen maar met tranen en tuiten door al die troep van pleurie hier op WKN. Inmiddels als tegengas voor de Vatan Hitkarie actie om snel voor 2020 een nationale partij van die etnische racistische club te maken hebben Ronny blunder wijk en Runderland een voorstel gedaan voor nog een andere op etnische basis gericht (en wel met Afrikaanse roots) mega partij. Alleen is de enige inbreng van importantie die van Roti Ronny. Blusland die ook nog Javaans bloed heeft is al op stervan na dood. Dus zie ik de NDP profiteren van dit gevecht tussen combi Brunsie/Rotiland en Viesti Hagoe Peng partij smile

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Waterkanters,


Van vele leningen thuis.

Van informatie via andere kanalen is een helder beeld geschetst over de " corruptie-aanpak".


Nu er niet meer omheen gegaan kon worden dankzij klokkenluiders die de rommels niet langer konden aanzien is, weken nadien, de huidige president een corruptiekruistocht begonnen. Althans lippendienst daaraan.


Wat klinkt er in de samenleving:


" ...Hoe is in het verleden omgegaan met zaken die niet zuiver waren? We noemen de 90.000 ha grond die aan Gopi werd verstrekt,
de Carifesta,
EBS,
Naschoolse Opvang,
Cassave Fabriek,
aankoop Ambassadepand in Parijs,
Luchthavenbeheer schandalen.

Stukken die aan de PG moeten worden overhandigd, houdt de regering angstvallig achter en doet voorkomen alsof men gehele dossiers heeft aangeboden. Het lijkt er echt op dat de Kruistocht tegen corruptie een grote mislukking geworden is en dat daders ongestraft verder gaan alsof zij niets verkeerds gedaan hebben.


Het is opvallend hoeveel verdedigd is geworden door personen die kennelijk gelieerd zijn aan de regering. Hierdoor weten we dat onzuiverheid niet serieus benaderd wordt. Dat de regering nu de verzekering aan de gemeenschap geeft dat deze aangelegenheid serieus wordt opgevat en geëigende maatregelen genomen zullen worden, komt niet serieus over...."Als u een heel andere mening heeft kunt u die natuurlijk neerpennen.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

8,571 (edited by zonnigsuri 2019-05-19 15:21:08)

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Waterkanters,


Even een stukje tekst analyseren op haar concreetheid.


" ...Desiré B. heeft beleidsmaatregelen belooft
(heeft beloofd)

om het vraagstuk van de recente stijging van de US dollar koers in Suriname in te perken.

( om het vraagstuk in te perken?)

Het streven is erop gericht om de koers naar SRD 7.75,- te brengen,
(het streven?  is erop gericht? naar koers .. te brengen)

waarna de situatie verder zal worden geëvalueerd.
(welke situatie, evaluatie volgens welke criteria)


Een pakket aan maatregelen zal de koers omlaag moeten brengen
(zal moeten?)

zegt de Surinaamse president tegen het Nationaal Informatie Instituut.


Recent (??Van waterkantnieuws is te lezen dat : Het bedrag van 19,5 miljoen euro werd in april 2018 op Schiphol onderschept en door het Openbaar Ministerie (OM) als ‘verdacht’ aangemerkt. Sindsdien loopt een onderzoek naar witwassen.)

is de koers vanwege een schaarste aan usdollars, gestegen naar 8.50 SRD.
(https://www.wisselkoers.nl/surinaamse_dollar
De president erkende afgelopen donderdag tijdens een persconferentie op zijn kabinet, dat de koers zoals die nu is, te hoog is.
(gestart met waarschijnlijk 3.6 op 18 mei 2015
15 november 2015 3,5
29 november '15  4,2
28 mei '16            7,7
en dankzij prudent beleid nu op 8.5)


Hij zei dat er afspraken zijn met de financiële instellingen om maatregelen die in het verleden zijn getroffen en beperkend werken terug te draaien.

(maatregelen -welke?- die in het verleden -wanneer?- zijn getroffen en beperkend ? werken


“Er zijn wetten in voorbereiding met het oog op het opvoeren van de transparantie en garantie binnen de financiele sector.
(net als de anticorruptie wet? welke transparantie welke criteria welke garantie welke straffen?)

Het gaat om een pakket aan maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de koers omlaag gaat.
(welke maatregelen zijn er nodig en wat is de garantie per wanneer de koers met 75 cent ten opzichte van de euro is behaald?)


Die maatregelen komen er, dus ik ben ervan overtuigd dat de koers omlaag gaat” aldus de president.
"

Nog even afgezien van:
""...Hoe is in het verleden omgegaan met zaken die niet zuiver waren? We noemen de 90.000 ha grond die aan Gopi werd verstrekt,
de Carifesta,
EBS,
Naschoolse Opvang,
Cassave Fabriek,
aankoop Ambassadepand in Parijs,
Luchthavenbeheer schandalen.


Stukken die aan de PG moeten worden overhandigd, houdt de regering angstvallig achter en doet voorkomen alsof men gehele dossiers heeft aangeboden. Het lijkt er echt op dat de Kruistocht tegen corruptie een grote mislukking geworden is ..."


Treintje kwam ook zo toch meneer Gilaard?
U kunt van mening verschillen maar of cijfers liegen??

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Waterkanters,


Eindelijk een heel klein antwoord op de vraag welke van de 18.000/ pardon 25.000 huizen de regering heeft gebauwd.Minder dan 10% van de beloofde woningen.
Dat wil zeggen: in de vijf jaar die er voor de belofte stond zegge en schrijve 1800
als er van de werkelijke behoefte door de belovers zou uitgaan komt dat dus neer op ruim 7 procent van de belofte.


De L van belofers kunt u dus desgewenst omzetten in een R.


" ...21 May, 00:00
foto
    Minister André Misiekaba beantwoordt vragen in De Nationale Assemblee. (Foto: Raoul Lith)    


Minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting wil dat de hele keten rond toewijzen van woningen terugkomt bij stichting Volkshuisvesting. Het directoraat fungeert nu alleen als een soort registratiekantoor van woningzoekenden. De Housing Autoriteit gaat over de bouw en toewijzing van huizen. Er is volgens hem voldoende expertise en ervaring aanwezig bij het ministerie.


Tijdens regering-B. 1 zijn ongeveer 1.800 huizen gebouwd. De behoefte aan woningen is bijzonder groot. Mensen wachten al jaren op een woning. Tussen 15.000 tot 25.000 mensen zoeken een woning. De Surinaamse Postspaarbank heeft goedkeuring gegeven aan ruim 8.000 mensen die in aanmerking komen voor een huis, maar er zijn geen woningen om toe te wijzen.


Nu zijn particuliere ondernemers bezig met verschillende huizenbouwprojecten. Misiekaba pleit dat het gehele gebeuren terugkeert in de boezem van Volkshuisvesting, waarbij een transparante verdeling plaatsvindt, want deze is niet helder, vindt de minister.


Het doel om 18.000 huizen te bouwen en meer, is er nog steeds volgens Misiekaba. Veel burgers zoeken een dak boven het hoofd. De nood is vrij hoog. Er zal gestadig worden gewerkt aan een oplossing. De vraag naar huizen is veel groter dan het tempo waarin de bouw gerealiseerd wordt...."


Hoe zo incompetent?

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

zonnigsuri wrote:

Waterkanters,


Eindelijk een heel klein antwoord op de vraag welke van de 18.000/ pardon 25.000 huizen de regering heeft gebauwd.Minder dan 10% van de beloofde woningen.
Dat wil zeggen: in de vijf jaar die er voor de belofte stond zegge en schrijve 1800
als er van de werkelijke behoefte door de belovers zou uitgaan komt dat dus neer op ruim 7 procent van de belofte.


De L van belofers kunt u dus desgewenst omzetten in een R.


" ...21 May, 00:00
foto
    Minister André Misiekaba beantwoordt vragen in De Nationale Assemblee. (Foto: Raoul Lith)    


Minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting wil dat de hele keten rond toewijzen van woningen terugkomt bij stichting Volkshuisvesting. Het directoraat fungeert nu alleen als een soort registratiekantoor van woningzoekenden. De Housing Autoriteit gaat over de bouw en toewijzing van huizen. Er is volgens hem voldoende expertise en ervaring aanwezig bij het ministerie.


Tijdens regering-B. 1 zijn ongeveer 1.800 huizen gebouwd. De behoefte aan woningen is bijzonder groot. Mensen wachten al jaren op een woning. Tussen 15.000 tot 25.000 mensen zoeken een woning. De Surinaamse Postspaarbank heeft goedkeuring gegeven aan ruim 8.000 mensen die in aanmerking komen voor een huis, maar er zijn geen woningen om toe te wijzen.


Nu zijn particuliere ondernemers bezig met verschillende huizenbouwprojecten. Misiekaba pleit dat het gehele gebeuren terugkeert in de boezem van Volkshuisvesting, waarbij een transparante verdeling plaatsvindt, want deze is niet helder, vindt de minister.


Het doel om 18.000 huizen te bouwen en meer, is er nog steeds volgens Misiekaba. Veel burgers zoeken een dak boven het hoofd. De nood is vrij hoog. Er zal gestadig worden gewerkt aan een oplossing. De vraag naar huizen is veel groter dan het tempo waarin de bouw gerealiseerd wordt...."


Hoe zo incompetent?

Kijk dit is ouwe meuk. Allemaal Oranje/Bilderberg propaganda van de Viestie Hagoe Peng Partij. Die zien graag de oude kolonisator het weer voor het zeggen hebben in Su.

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

@plaghiaatpleging/ljbt (zelfbenoemd weliswaar)


!
21 mei 2019:
" ..Tijdens regering-B. 1 zijn ongeveer 1.800 huizen gebouwd...."


Een vers benoemde wethouder brengt hier niets tegen in, en erkent het mislukken van die beloving van 18.000-25.000, wie is u?Als bakrattigheids' ouwe meuk al die jaren nog geen enkel concreet antwoord op de eenvoudige vraag over de aantallen gerealiseerde huizen bracht, heeft u misschien wel argumenten ten aanzien van de genoemde "verworvenheden" van het WANBELEID?
Let wel, daadwerkelijke argumenten!


Sterkte met uw tanende gezondheid.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Het WANBELEID van de regering Bouterse/Ameerali 2010 tot heden.

Waterkanters,De belovers mogen weer slapeloze nachten hebben waarbij ze wakkerworden van hun onmogelijke dromen.


Nog maar een jaartje te gaan en de nieuwbakken wethouder wil groots uitpakken en  JAP met enorme investeringen met slurven en hoogwerkers of wat al dan niet?


Dat deze zaken ook een beetje geld kosten terwijl van al die andere grootse plannen nog geen snars van terecht kwam?


T blijft vervelend maar die corrupte kruistocht heeft alleen maar een hoop fataal sjant en een zoon in de bak vanwege valse diplomapaspoorten en wapens geleverd.


De carifesta en cassavenkwesties zijn nog steeds niet onderzocht.
Om over die snelwegen naar braziele en de twee bruggen over corantijn en marowijne maar de diepzeehaven mee te dempen, treintje en al.


Beste wethouder,
Als u nu per se groot wil denken en al die toeristen wil lokken is wellicht een idee om de binnenstad van normale stoeppaden te voorzien en een hoofdbureau van politie inclusief bemensing.


Tot nu toe wordt voor lief genomen dat een ontwikkelingsland zo een beroerde ontvangstmogelijkheden heeft.
Een suggestie: Gun aan een paar inheemse dorpen de opdracht een verrijdbaar overdekte ontvangst bouwen.
Zoals in broko baka is gedaan maar dan passend bij een vliegveld en verrijdbaar.
Bij de uitgang daarvan kunnen dan een paar bussen staan waar alle passagiers in kunnen gereden worden.


Voor een fractie van de kosten, aantrekkelijk en werkelijke werkgelegenheid voor een groep mensen.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI