2,401

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

Wan winti,


Popske, in het lied 'Saramacca Ingi e sunan gwe' gaat de volgende 'vers of strofe'


'Jaw' s asi, Jaw's asi, Jaw's asi bobo'  niet over Jaw als dagnaam (donderdag), maar over de winti 'Tata Jaw' .


In 'LEXICON van de Surinaamse Winti-cultuur' omschrijft Henri Stephen 'Tata Yaw' ook wel
'Yaw-kromanti' genoemd, als volgt: Tata Yaw is de naam voor een luchtgeest  die zeer geliefd is en aan wie veel liederen zijn gewijd. Tata Yaw houdt van dansen en kan dit ook heel mooi. Hij danst  met een wit stokje in zijn hand, terwijl hij voortdurend naar de hemel staart  en met zijn handen kruisen maakt in de lucht. De Yaw-kromanti kan wonderen verrichten met vuur. Zijn geliefd kleur is wit.


Popske, ik heb je strofe of vers van het liedje gisteren voorgelegd aan de voorzanger van Kawina-groep Opo Jeje en die heeft toen gelijk het hele nummer voor mij gezongen.


Op de bedoeling van jouw vraag kwam hij met de volgende verklaring: Tata Yaw komt vaak te paard uit het luchtruim en gaat ook weer te paard het luchtruim in. In dat verband bezien is, 'Jaw's ai ( het paard van Jaw). Nu rest de betekenis van 'bobo' in jouw context. Nu heeft het Sranantongo woord 'bobo' veel betekenissen, maar ik vind geen van alle passen bij het eerste deel van 'Jaw's asi'. Ik denk dat er een toepasselijkere betekenis voor 'bobo' in dit verband moet zijn. Ik zal wat dat betreft verder doorvragen.


De betekenissen van 'bobo' die ik ken zijn: sufferd, kluns, sukkel, lobbes, suf


Tirotet, Popske, wie weet heb je hier iets aan!

2,402

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

Okay, dan gaat Tirotet het liedje nu dus voor ons zingen. lol

"I pray that the Lord may undeceive my ignorant brethren, and permit them to throw away pretensions, and seek after the substance of learning." by African-American abolitionist David Walker, in his "Appeal to Colored Citizens of the World" in 1830.

2,403 (edited by tirotet 2014-06-27 17:16:53)

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

Alakondre keti


Bally, de 'alakondre keti' leert ons dat de nazaten van de slaven zeven (7) winti's kunnen krijgen.


Die zeven winti's zijn afhankelijk van de zeven onderdelen van de 'alakondre keti', en die zijn:


1. klom (pitpit) beschermt de winti 'baka-gron-Aisa
2. ruit beschermt de 'boesie / busi - ingi
3. mattenklopper beschermt de watra- en de gron-ingi
4. de blauwe kraal beschermt de 'ampoekoe ampuku of apoekoe / apuku
5. de rode kraal beschermt de 'watra-ingi'
6. de zwarte kraal met witte rand beschermt de opete koemanti of kromanti
7. de witte kraal met zwarte lijnen beschermt de nengrekondre koemanti / kromanti


Bally, een prachtig idee van jou om mij aan het zingen te krijgen, meer nog om mij een kawina-lied hier 'op WKN' te zingen. Ik ga ervan uit, Bally, dat ik zeker met minstens één van de zeven winti's ben begenadigd, maar gelet op mijn zangkwaliteiten zal dat zeker niet een winti behorende tot het lucht-patheon ofwel de winti's die behoren tot de godenwereld die gerelateerd is aan de patheon lucht het geval zijn.
Derhalve zal ik het niet wagen het nummer 'Saramacca Ingi e susan gwe' voor jullie te zingen en zeker niet 'Jaw' asi, Jaw' asi, Jaw' asi bobo...' uit genoemd nummer.


Bally, wie weet kan jij ons met dat nummer in je muzikale omlijsting van WKN verblijden. Ja, wie weet Bally!


Tot slot iets over pantheon (in de Winti-cultus:


Pantheon wil (volgens Henri Stephen) zeggen: het godendom, alle goden. De godenwereld bestaat uit vier (4) pantheons en wel AARDE, LUCHT, WATER en BOS. Elke winti groep behoort tot een van deze vier pantheons.


Tirotet

2,404

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

Tirotet, het heeft vanmiddag tegen 14:00 keihard geregend in Purmerend, echt van die enorm grote regendruppels, keihard, ik zat op de bovenverdieping te werken, a no yu ben proberi fu singi eh? lol


Me wagi werd er gelijk helemaal schoon van, zo goed was die regenbui. lol


Okay, ff kijken welke van die 7 wintis ik krijg.


Ik heb in Suriname wel Kawna gespeeld, maar ik was meer een dron / bangi man, ik ben geen singiman.

"I pray that the Lord may undeceive my ignorant brethren, and permit them to throw away pretensions, and seek after the substance of learning." by African-American abolitionist David Walker, in his "Appeal to Colored Citizens of the World" in 1830.

2,405 (edited by tirotet 2014-06-28 09:46:06)

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

Sibibusi efu bigi alen (stortregen of  plensbui)


Bally, si a bigi alen di kon es(re)de na Purmerend leki wan sibibusi (letterlijk vertaald: een plensbui die het bos schoonveegt) , wan sibibusi di krin eri Purmerend nanga yu wagi tu.

Tirotet

2,406

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

Odi odi big_smile ik ben er weer.

Tirotet thanks voor de reactie. Over die tata Jaw heb ik wel gehoord en die behoort tot de vliegende goden (Kromanti) . Even iets anders, In het nederlands als je iemand bedankt hoor je vaak de ander zeggen 'Graag gedaan" of "je bent welkom". In het sranan tongu zeggen we Gran tangi, maar wat kan ik terug antwoorden in het sranan tongu net als "graag gedaan of je bent welkom" ??

2,407

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

Popske


graag gedaan - nanga lobi
welkom (binnen) - wan switi kon na inisei

Tirotet

2,408

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

tirotet wrote:

Popske


graag gedaan - nanga lobi
welkom (binnen) - wan switi kon na inisei

Tirotet


:*:*  kusje Hartelijk dank Tirotet.

2,409 (edited by tirotet 2014-07-12 20:20:12)

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

Weer een mijlpaal


POPSKE, ondanks de paar dwarsliggers is de opgang van deze topic niet te stuiten, meer nog omdat de groep die zeer geïnteresseerd is in het voornamer worden van het Sranantongo steeds groter wordt en jij (POPSKE) bent  een geziene exponent van deze laatste groep.


Wat bedoel ik met weer een mijlpaal


Daarmee bedoel ik dat ik op aandrang van diverse doelgroepen een paar van mijn leerboeken in het Engels heb laten vertalen, althans het Nederlandse gedeelte van mijn leerboeken. Met dat in de hand, POPSKE, heb ik een opdracht vanuit Engeland in handen op vier natitive Engelse speakers SRANANTONGO te leren. Het betreft twee vertalers en twee tolken. Dat moet in drie weken tijd geschieden en wel in Amsterdam. Intussen zijn we al twee weken aan de gang en gaat de laatste trainingsweek volgende week in en wordt de training volgende week vrijdag afgesloten. Ik kon niet eerder met de training beginnen omdat ik op vrijdag 27 juni SRANANTONGO als KEUZEVAK aan de HOGESCHOOL van ROTTERDAM moest afsluiten.


Honderd (100) grammaticale onderdelen


Los daarvan omhelst de TRAINING AAN DE ENGELSEN, het volgende:


1. Genesis and evolution of Sranantongo
2.Study guide 'WORD AND IMAGE' (Woord en beeld)
3. Glossary 'Sranantongo - English' and 'English - Sranantongo
4. Studyguide Suriname language and culture
5. Answers Study guide
6. Grammar Guide


Hieronder 'Contents Grammer Guide
(Aan de hand van de inhoud, POPSKE,  is te zien dat het Sranantongo qua grammatica niet onder doet voor andere talen).


Contents Grammar Guide

Introduction
1. Articles
2. Plurals
3. Nouns
4. Personal pronouns
5. The form ‘a’
6. ‘Fu mi .. (mine)
7. ‘Den’ as indefinite pronoun
8. will be
9 .’En’ as a personal pronoun
10. Possessive pronoun
11. ‘Fu’ as possessive pronoun
12.  ‘Di fu’ as personal pronoun
13. Demonstrative pronoun
14. ‘Di’  and ‘dis’ as demonstrative pronoun
15. ‘A’ as demonstrative pronoun
16. Interrogative pronouns
17. Interrogative adverb
18. ‘O’ as interrogative pronoun
19. Adverbs
20. Important adverbs
21. The frequent use of ‘nomo’
22. Adjectives
23. More adjectives
24. Comparison
25. The use of ‘srefi’                           
26. ‘Pasa’ as comparative
27. More comparison
28. Forms of intensification
29. Relative pronouns
30. Relative pronouns at the beginning of a sentence
31. Sentence structure ‘di’ … ‘gi’
32. Indefinite pronouns
33. ‘Sani’ and ‘pe’  in sentence contractions
34. Indefinite numeral
35. Indefinite numeral as adjectives
36. Indefinite numeral as nouns
37. The use of ‘suma’ and ‘sani’
38. ‘Suma’ and ‘sani’ before an indefinite pronoun
39. ‘Suma’ and ‘sani’ as relative pronoun
40. ‘Suma’ and ‘sani’  as interrogative pronoun
41. ‘Suma’ as indefinite pronoun
42. ‘Suma’  as possessive pronoun
43. ‘Suma’ as relative pronoun
44. Reciprocal pronoun
45. Reflexive pronoun
46. Prepositions
47. Prepositions in the African model
48. The different meanings of ‘nanga’
49. Cardinal numbers
50. Writing large numbers
51. Ordinal numbers
52. Days of the week
53. Adverbial of time
54. Family relations
55. Conjunctions or indicator
56. Conjunctions as indicators
57. Omitting conjuctions
58. ‘Taki’ as conjunction
59. More conjunctions and indicators
60. Verbs without “e”
61. Verbs
62. ‘O’ and ‘sa’ in future tense
63. Present tense
64. Verbs without “e”
65. More verbs without “e”
66. Past participle used as an adjective
67. Auxiliary verbs
68. Separable and serial verbs
69. Surinamese serial verbs
70. The verb ‘na’
71. The verb preceded by ‘na’
72. ‘Na’ in denials
73. The use of ‘ben’ and ‘ben e’
74. ‘Ben’  with a werkwoord is a process without activity
75. Some differences
76. Reduplications
77. Reduplication derived from verbs
78. Reduplication derived from adverbs
79. Reduplication derived from adjectives
80. Reduplication that only appear in double form
81. Reduplication of animal names
82. Reduplication of parts of the body
83. Reduplication in general
84. Homonyms
85. Synonyms
86. Adverbial of place
87. Interjections
88. Exchanging ‘r’ and ‘l’
89. Omitting vowels
90. Word contraction
91. Stressing words
92. Articulation
93. ‘Ki’ and ‘ke’ in a word are articulated as ‘tyi’ and ‘tye’
94. The ‘n’ at the end of a word sounds as ‘ng’
95. New developments
96. Punctuation
97. Abbreviations
98. Genesis of Sranantongo words
99. Rronouncing Sranantongo words


Tirotet, om te laten zien dat ik innovatief bezig ben wat het Sranantongo betreft. Wie weet zal het mij lukken om via deze invalshoek (HET ENGELS) de grootste DWARSLIGGER een PAAR WOORDEN SRANANTONGO bij te brengen.

2,410

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

De draad weer oppakken
(Intussen opgemerkt dat deze topic van mij 337.614 keer bekeken is, dit met dank aan NEUS, want bekeek NEUS deze topic niet ZO frequent, dan zou het aantal nooit zo hoog zijn opgelopen. NEUS, krijg jij van mij een HEUSE bekroning, omdat door toedoen van jou nu 337.614 keer mijn topic is bekeken. Hopelijk heb je geen loense ogen daaraan overgehouden.NEUS door je coöperatieve opstelling zijn al MIJN  antagonisten vleugellam zijn geworden!!


DOORSTART: ik laat de doorstart geschieden met enkele prachtige Sranantongo woorden.


1. konsensi-fonfon - gewetenswroeging
2. korkori - mooipraterij
3. krinskin - mazzel, geluk
4. krasi-wiwiri - brandnetel
5. kunkun - stront, kak


Tirotet

2,411

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

De gestoorde psychoot kan het proleten gedrag niet laten.


tirotet wrote:

De draad weer oppakken
(Intussen opgemerkt dat deze topic van mij 337.614 keer bekeken is, dit met dank aan NEUS, want bekeek NEUS deze topic niet ZO frequent, dan zou het aantal nooit zo hoog zijn opgelopen. NEUS, krijg jij van mij een HEUSE bekroning, omdat door toedoen van jou nu 337.614 keer mijn topic is bekeken. Hopelijk heb je geen loense ogen daaraan overgehouden.NEUS door je coöperatieve opstelling zijn al MIJN  antagonisten vleugellam zijn geworden!!


DOORSTART: ik laat de doorstart geschieden met enkele prachtige Sranantongo woorden.


1. konsensi-fonfon - gewetenswroeging
2. korkori - mooipraterij
3. krinskin - mazzel, geluk
4. krasi-wiwiri - brandnetel
5. kunkun - stront, kak


Tirotet

TODO zak in de stront waar jij thuis hoort.

Je nabestaanden herinneren je niet om je rijkdom maar om je prestaties en realisaties.
DEEDEEDBEE NÉÉ

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

Neus wrote:

De gestoorde psychoot kan het proleten gedrag niet laten.

Goed dat je het door hebt.
Dus wanneer stop je ermee.

Te wakago e bari son o opo.
Ef' i no sab' yorkafowru i no m' tak' yorkatori.

Negativiteit breekt meer af voor het land dan wat bereikt wordt voor de persoonlijke doelen.

2,413 (edited by jorkafowru 2014-07-26 23:28:58)

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

jorkafowru wrote:
Neus wrote:

De gestoorde psychoot kan het proleten gedrag niet laten.

Goed dat je het door hebt.
Dus wanneer stop je ermee.

Overigens is het gebruik van terminologie als "proleten gedrag" kenmerkend voor personen die het hoog in hun bol hebben en zichzelf meer vinden dan anderen. Op zich is dat dan ook het kenmerk van de jerk. Hij jerkt altijd om anderen te verbeteren, ongeacht het onderwerp. Dat hij daardoor herhaaldelijk plat op zijn bek gaat is duidelijk.

Te wakago e bari son o opo.
Ef' i no sab' yorkafowru i no m' tak' yorkatori.

Negativiteit breekt meer af voor het land dan wat bereikt wordt voor de persoonlijke doelen.

2,414

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

Odi brada nanga sisa,
hoe gaat het met jullie allemaal. Ben lang weggeweest maar ben er weer. Tirotet wat voor nieuws want ik loop zeker achter.

Odi odi,DiHarco.

2,415

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

DiHarco wrote:

Odi brada nanga sisa,
hoe gaat het met jullie allemaal. Ben lang weggeweest maar ben er weer. Tirotet wat voor nieuws want ik loop zeker achter.

Odi odi,DiHarco.

De posting hier direct voro was van 2009-09-16 21:22:54  !!
http://www.waterkant.net/suriname/forum … 10#p120210


En al die tijd niet langsgeweest of onder andere naam gepost???
Wel je weet niet wat je gemist hebt, maar ja dat is altijd zo met wat je mis bent gelopen tock. wink

Je nabestaanden herinneren je niet om je rijkdom maar om je prestaties en realisaties.
DEEDEEDBEE NÉÉ

2,416

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

tirotet wrote:

De draad weer oppakken
(Intussen opgemerkt dat deze topic van mij 337.614 keer bekeken is, dit met dank aan NEUS, want bekeek NEUS deze topic niet ZO frequent, dan zou het aantal nooit zo hoog zijn opgelopen. NEUS, krijg jij van mij een HEUSE bekroning, omdat door toedoen van jou nu 337.614 keer mijn topic is bekeken. Hopelijk heb je geen loense ogen daaraan overgehouden.NEUS door je coöperatieve opstelling zijn al MIJN  antagonisten vleugellam zijn geworden!!


DOORSTART: ik laat de doorstart geschieden met enkele prachtige Sranantongo woorden.


1. konsensi-fonfon - gewetenswroeging
2. korkori - mooipraterij
3. krinskin - mazzel, geluk
4. krasi-wiwiri - brandnetel
5. kunkun - stront, kak


Tirotet

-
Tirotet maakt dezelfde fout als Cinny. Zij gaan trots op het aantal "views" dat geen "lezen van de inhoud" betekent.
De echte interesse voor het onderwerp vinden we terug in het aantal "replies".
Bij dit topic "scoort" Tirotet op dit moment 340.789 views en 2.419 replies.
Die 2419 replies verminderd met de 965 eigen Tirotet bijdragen resulteert dan in 1.454 replies van derden en geeft duidelijk aan dat slechts 0,42% van de "viewers" interesse toonde.
Als men dan, zoals Tirotet duidelijk aangaf de extra inbreng van Neus niet mee rekent, is er voor dit topic dus bijna geen enkele interesse.

2,417 (edited by *Cinny* 2014-11-06 20:48:46)

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

Hee maar ff zonder dollen waar is Tirotet ???
Last post:  2014-08-02 15:38:38


Huh heeft iemand contact met hem zodat er iig ff gezegd kan worden of alles goed gaat met hem...
Ik vind het niets voor hem om zolang weg te blijven....  roll


Bally ?
Bally ik kom je gewoon vragen op twitter desnoods hoor... ik bedoel er moet niets ergs met ATirotet gebeurd zijn ofzo..... maakt mij niet uit of ik lelijke dingen heb gezegd [meende ik niet, ja Tverveelde mij en ik deed dat gerwoon terug dus dat hoor] Ik zou het arelax vindne als er iets gebeurd is met hem waardoor hij niet meer aktief is hier.... dus ik wil alleeeeeen maar weten of het goed gaat met hem !


Weet iemand dat ? [huh ja ik maak me wel een beetje zorgen ja]

2,418

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

Kneh je kletst je bent gewoon JALOERS die topic gaat richting de 4 ton nu en dat is wel booming wat klets je nou toch, sorry hoor dat jouw topics nou allemaal floppen en je blogjes enz enz.... wij kunnen er toch ook niets aan doen dat jij een beetje mislukt bent ? big_smile


gi wan bigi brik fi yere ... deze topic staat op 3,5 ton man das HOOOOOG


En hoe verklaar je dat een topic stabiel een x aantal duizend views per maand steeds erbij krijgt, er is dus wel interesse , en deze topic heeft veel naslag werk dus men blijft het aanklikken, jaloers kreng dat je bent...


ai maar Tiro ik sta nu op 190 en ga je inhalen hoor... big_smile over twee jaar ofzo ..... lol

2,419

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

Wanneer je zuiver bent maak je een verscchil tussen een forum en een blog.

Bij een forium gaat het om de discussie. Dan meet je de toegevoegde waarde aan het aantal reacties en het aantal posters dat reageert. Bv de 'Zwarte Piet Discussie"  als in dat onderwerp veel posters hun verschillende meningen en standpuntne uiten is het geslaagd. Ongeacht of daar één gezamenlijk standpunt uit voort komt (dat men tot een eenduidig eind punt moet komen is de grootste misvatting. Het gaat juist om kennis nemen van andere standpunten en het eigen standpunt toetsen. Dit sluit de mogelijkehid van o.a. polarisatie en ook totale anarchie gewoon in )


Bij een blog gaat het om de vraag of de blogger zijn publiek weet te boeien. Hij moet steeds wetenswaardigheiden posten die zijn lezers steeds weer weten te boeien. Iemand met een (te) groot ego zal altijd eisen dat alle andere posters zijn verhaal hooguit onderschrijven en zzich als een arrogante, intolerante blogger op een forum gaan gedragen.


Dit gezegd hebbende moeten we gewoon accepteren dat WKN naast een echt forum een aantal mini-blogs omvat. Is opzich niets mis mee als de posters maar niet te bekrompen met hun 'blog' om gaan.

Je nabestaanden herinneren je niet om je rijkdom maar om je prestaties en realisaties.
DEEDEEDBEE NÉÉ

2,420

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

UIt mijn mail. Ik had beloofd dat ik dit jaar mee zou doen. Helaas kan ik zelf niet meedoen, ik heb de laatste periode weinig Sranantongo geschreven wegens drukte met andere activiteiten waar ik te veel in het Klaus bezig moest zijn.


Daarom heb ik besloten dat het beter zou zijn dat Kneus, Waterkant vertegenwoordigd bij het Sranan Dictee.


Sranantongo Dictee 2014


Zondag 16 november 2014

Van 15.00 tot 18.00 uur


Vereniging Ons Suriname
Zeeburgerdijk 19-A
1093 SK Amsterdam Oost
(gratis parkeren)


Programma:
14.00 : Inloop
15.00 : Start Dictee
16.00 - 16.30 : Pauze
16.30 : Boekpresentatie Na Historia fu Delayla van Marva Biekman
17.00 : column van Stuart Rahan (winnaar Sranantongo Dictee 2013)
17.30 : Kor' kori Puwema's
18.00 : Uitslag 
   

* Presentatie dictee : Flos Rustveld van Firi FM
 

Toegang voor deelnemers en toeschouwers: 5,00 euro.
Maximaal 50 deelnemers worden toegelaten,
dus wees er snel bij.


Voor meer informatie en aanmelding voor deelname kunt u contact opnemen met Radio Double7FM:info@double7fm.nl
Tel: + 31 6 41 559 112


Het Sranantongo Dictee is een initiatief van Radio Double7FM in samenwerking met Vereniging Ons Suriname.

"I pray that the Lord may undeceive my ignorant brethren, and permit them to throw away pretensions, and seek after the substance of learning." by African-American abolitionist David Walker, in his "Appeal to Colored Citizens of the World" in 1830.

2,421

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

*Cinny* wrote:

Hee maar ff zonder dollen waar is Tirotet ???
Last post:  2014-08-02 15:38:38


Huh heeft iemand contact met hem zodat er iig ff gezegd kan worden of alles goed gaat met hem...
Ik vind het niets voor hem om zolang weg te blijven....  roll


Bally ?
Bally ik kom je gewoon vragen op twitter desnoods hoor... ik bedoel er moet niets ergs met ATirotet gebeurd zijn ofzo..... maakt mij niet uit of ik lelijke dingen heb gezegd [meende ik niet, ja Tverveelde mij en ik deed dat gerwoon terug dus dat hoor] Ik zou het arelax vindne als er iets gebeurd is met hem waardoor hij niet meer aktief is hier.... dus ik wil alleeeeeen maar weten of het goed gaat met hem !


Weet iemand dat ? [huh ja ik maak me wel een beetje zorgen ja]

2,422 (edited by surinaamsfeestje 2015-08-03 14:20:48)

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

OKROSUPU – Lieve Hugo

OKROSUPU MOI TAJABRAVU DATI DEN JONGENS LOBI
PINDASUPU MOI DASHISUPU DATI DEN JONGENS LOBI

MOI KRONFUTU MOI UPRUFUTU DATI DEN JONGENS LOBI
MOI KRINYARI MOI BAKAYARI DATI DEN JONGENS LOBI

MOI MOI SUPU SWITI SUPU BAJA DATI DEN JONGENS LOBI
MOOIE  LIJNE MOI UDU  LIJNE  DATI DEN JONGENS LOBI

MOI MOI SKIN BA, MOI MOI SKIN BA, DATI DEN JONGENS LOBI
VROLIJK’DAME, NETTE DAME, DATI DEN JONGENS LOBI

(BRASS)

GEEF ME ’N BEETJE VAN DAT DING

(BRASS)

GEEF ME ’N BEETJE VAN DAT DING

NIET VEEL VAN JE MAMI

GEEF ME ’N BEETJE VAN DAT DING

IK EIS NIET VEEL VAN JE HONEY

GEEF ME ’N BEETJE VAN DAT DING

TWINTIG GRADEN ONDER NUL MAMI

GEEF ME ’N BEETJE VAN DAT DING

GEEF ME’N BEETJE VAN JE RIJSTPOT

GEEF ME ’N BEETJE VAN DAT DING

GEEF ME’N BEETJE VAN JE VROLIJK POT

GEEF ME ’N BEETJE VAN DAT DING

GEEF ME’N BEETJE VAN GEZELLIG POT

GEEF ME ’N BEETJE VAN DAT DING

NIET VEEL VAN JE HONEY

GEEF ME ’N BEETJE VAN DAT DING

IK EIS NIET VEEL VAN JE MAMI

GEEF ME ’N BEETJE VAN DAT DING

GEEF ME ’N BEETJE VAN DAT DING

GEEF ME ’N BEETJE VAN DAT DING

NIET VEEL VAN JE MAMI
GEEF ME ’N BEETJE VAN DAT DING


Meer Surinaamse liedteksten op: http://www.surinaamsfeestje.com/surinaamse-liedteksten/