Topic: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

Het Sranan(tongo) heeft een groot verborgen register.
Om duidelijk te maken wat ik bedoel zal ik eerst het eerst hebben onze actieve en passieve taalschat.

Normaliter praat een mens veel, we communiceren veel.
Normaal uiten wij dan woorden die wij zo uit ons geheugen kunnen vissen (slapen, eten, dansen, stoel, etcetera). Die woorden maken deel uit van onze ACTIEVE WOORDENSCHAT.

Het komt ook dan wij moeten nadenken over een woord dat wij willen zeggen, maar dat het woord ons te binnen te schiet als wij het lezen of van een ander horen (derailler / ontsporen, dossier / verzameling documenten / register / inhoudsopgave).
Dan blijkt dat wij ons dit soort woorden kunnen herinneren. Dit soort woorden komen in onze PASSIEVE WOORDENSCHAT voor.

Er zijn echter veel SRANAN(TONGO) wooorden die wij nooit hebben gehoord of hebben gelezen, maar die wel bestaan.
Dat soort woorden komen in het voor ons VERBORGEN REGISTER voor.
Als LERAAR SRANAN(TONGO) wil het verborgen register steeds meer toegankelijker maken voor de SRANAN(TONGO) SPREKERS, maar aangezien genoemd register ook voor mij geen totaal open boek is, vraag ik jullie om veel oude Sranan(tongo) woorden voor de dag of op de proppen te komen.
Op die manier maken wij de actieve en passieve woordenschat van de Sranan(tongo) sprekers groter.

Om het voortouw daarin te nemen, lanceer ik wat oude Sranan(tongo) woorden en wel met betekenis.

tonton fu ede (hersenen), bonyogron (begraafplaats), botrowatra (karnemelk), asranti (brutaal / vrijpostig), bakabreki (voormiddag), bamborita empi (hawaishirt), bigisensi (halve stuiver, oude munt van twee en een halve cent), damukuku (domoor, dommerik), draitiki (spijbelen), tanpoko-yanki (spijbelaar), srensren efu siksiyuru (krekel), sukrubu (zandloopkever), kotkoti (veenmol), fugufugu santi (mulzand)

Vooropgesteld dient te worden dat ieders verborgen register er anders uit ziet. Dus kan het zijn dat de woorden die ik heb aangehaald voor veel mensen woorden uit hun actieve of passieve woordenschat is.

Mensen die goed auditief (goed kunnen luisteren) zijn ingesteld en regelmatig naar senioren Surinamers luisteren kennen veel oude woorden. Vroeger werd er weinig gelezen, maar heel veel verteld, vooral oudjes konden dan machtig mooi vertellen. De Afro - Surinamers hebben nog steeds een ORALE TRADITIE (verhalen vertellen).

Jammer dat de tijdgeest maakt dat deze traditie verloren gaat.
Een goede vriend van mij, ene Pigot, wil op dit stuk promoveren en is op zoek naar Afro - Surinamers die veel orale verhalen hebben gehoord. Hij wil die verhalen vastleggen en voor zijn promotiewerk gebruiken.
Mijn vriend Rudi Uda, promovendus in spé aangaande de ODO, kan best nog wat verborgen odo(s) gebruiken, dus odo(s) uit het verborgen register.

Efu a kan, YEPI / JEPI wi na owru wortu, owru tori efu owru odo.

TIROTET

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

TEN KON DRAI INI SRANAN (DE TIJDEN ZIJN VERANDERD...)

Fosfosi pikinso moro alasma ben e si takrusani ini Sranan, noya wanwan sma e si takrusani ete. (Vroeger zag bijna iedereen kwade geesten in Suriname, tegenwoordig ziet nog een enkeling kwade geesten in Suriname).
Fosten den srafu no ben mag gi den wintiprei, efu den ben du dati den ben e du afkodrey. (Vroeger mochten de slaven geen dansritueel geven om de geesten van hun voorouders goed te stemmen, deden ze dat dan waren ze met afgoderij bezig.) Disten ala sma e gi den wintiprei pe den wani ini Sranan, srefi dyaso ini Ptata. (Tegenwoordig geeft een ieder zijn wintiprei in Suriname, zelfs hier in Nederland.)
Fosfosi furu Sranan(tongo) wortu ben e meki, a pisiten disi a gersi dati nyun Sranan(tongo) wortu no e miki moro. Vroeger werden veel nieuwe Surinaamse woorden gemaakt, vandaag de dag / heden ten dage lijkt het alsof er geen nieuwe Surinaamse woorden meer worden gemaakt.
Nanga den tu eksempre disi mi wani meki kon na krin dati ten kon drai na ini wi switi Sranan.(Met deze paar voorbeelden wil ik duidelijk maken dat de tijden veranderd zijn in ons geliefd Suriname.)

Voor een vlotte leesbaarheid zal ik de nu volgende anekdotes (amusante verhalen) maar in Surinaams - Nederlands vertellen.

1) Een zoutwater slaaf, een slaaf in Afrika geboren en een plantage in Suriname slavenarbeid verrichtend, moest gekerstend worden, hij moest dus God, Jezus leren kennen.
De missionares die dat dankwerk moest doen, probeerde dat middels de wederopstanding aan de slaaf duidelijk te maken en deed dat zo: bun freyda (goede vrijdag) den kiri Jezus, ma paska (pasen) a opo baka. A tori disi poti a srafu na denki (het verhaal heeft hem aan het denken gezet) en hij heeft de missionaris gevraagd fu ferteri a tori ete wan tron (nogmaals te vertellen).
Toen reageerde hij verwonderlijk en wel als volgt: efu den kiri Jezus tapu goede vrijdag en a opo baka pasen, dan den no kiri en bun.
Hier is er sprake van cultuurshock (botsing van culturen, in dit geval van godsdiensten), want dood is dood voor de slaaf, maar de Bijbel leert ons dat er sprake is van wederopstanding.
Maak dat maar wijs aan een Afrikaan die slechts zijn cultuurgodsdienst beleidt.

2) Anekdote twee heeft te maken met het 'verborgen register' van het Sranan/ Surinaams. Menigeen weet intussen dat Nederlands geen eenvoudige taal is. In de jaren heeft het Haagse Studiehuis dat onderzocht en vastgelegd in een boekwerkje.
Als wij geletterden moeite hebben met Ptatatongo (Nederlands), 'what about' de slaven dan die verplicht werden Nederlands te praten.
Zo heeft een slaaf ooit het volgende verhaal verteld.
"Op een morgen (zo begon hij) werd ik wakker en ik zag twee slimslim onder de vaderjaboom, ik pakte een pot met moederverlies en een badedame en al lopend zag ik twee snijsnij en een suikersuikersinterklaasje."

Wat heeft de slaaf precies willen vertellen!
Hij wilde vertellen twee konikoni (slimslim)/ konijnen onder een papajaboom (vaderjaboom); hij pakte een pot met malasi (moederverlies) en wasuma (wasplank), al lopend zag hij toen twee snijsnij /kotkoti (veenmollen) en een suikersuikersinterklaasje /soekroeboe (zandloopkever).

De slaven konden vroeger heel snel een naam voor iets of een gebeurtenis bedenken.

Denk maar aan:
a) Kofidyompo ( A srafu Kofi di dyompo pe Kofidyompo de now).

b) Soekibaka (A srafu Soeki di skowtu ben lon na e baka dyompo na Sranan liba en dukrun gwe. Baka wan syatu pisi ten wan tra srafu si a baka fu Soeki ini a liba en bari loekoe Soeki, loekoe Soeki baka. So meki Soekibaka kisi a nen Soekibaka.

c) Di wan di foe den fosi Srafu lowe go nanga wan toe trawan go na boesi den si sani di den e kari napi now.
Fu di angri ben e kiri den a presenteri (het voorstel doen) foe nyan a gron-njang disi. A taki en so: oenoe njan ma na pi (eet, maar daarover zwijgen). Dus, njan ma na pi (samengetrokken na-pi efoe tanpi).

Met het Surinaams hierboven heb ik jullie kennelijk veel hoofdbrekens (broko-ede) bezorgd, maar met het nu volgende zadel ik jullie op met de Nederlandse vertaling daarvan, dit in de hoop dat iemand mij uit de brand zal helpen (de zin voor mij vertalen).

Di Didi di e kensi, si di en di fu tu brada, di e seri fisi di no diri, a bay ala den fisi di pikin.

Disi wan satramamanten switi foe (fu) TIROTET, weliswaar niet eenduidig qua schrijfwijze, noso den tori no ben o switi.

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

Aai Tirotet,
Spitie kong trowe moro.
A gersie dati na satramanten tori foe Harry Fung Loi.
Mi de na ini Sranang foe fosteng baka

"Those who use religion for their own benefit are detestable. We are against such a situation and will not allow it. Those who use religion in such a manner have fooled our people; it is against just such people that we have fought and will continue to fight".

Mustafa Kemal Atatürk

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

@Tirotet

het blijft lastig:
#2:  sukrubu (zandloopkever),
#3: soekroeboe (zandloopkever).

wink

Je nabestaanden herinneren je niet om je rijkdom maar om je prestaties en realisaties.
DEEDEEDBEE NÉÉ

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

Ba Anjoemara, di mi leisi / leysi a kriboy tori foe / mi, misrefi bigin lafoe / lafu neleki di mi ben jere / yere den tori a fosi tron.

Foe / fu switi joe / yu bakadina mi o switi joe / yu nanga ete wan syatu tori. Tan teki!

Fosten di den Kwatapasi mati fu ben e go na busi go wroko gi Calor den p'sa wan sani nanga ingi man ini a pisi boesi / busi pen den ben e koti lin.

Pikinso fosi jarie / yari tapoe /tapoe den libi den wrokosani foe / fu den na baka meki a ingi loekoe /luku gi den.
Baka yari di den doro ini a boesie / busi baka a ingi taygi den dati den foefoeroe / fufuru den wrokosani. Foe / fu di den no ben e bribi a ingi den soekoe / suku den wrokosani, ma boiti / boyti wan krubal den no feni nowan enkri wrokosani foe / fu den.
Wantron a ingi taygi den dati a krubal a no fu den, ma na di a e oekoe / uku na liba a kisi a krubal. Den man bigin lafoe / lafu a ingi, taygi en dati a don. Ma a ingi kaka foetoe, meki den fotoman tjarie a ingi go fesi kroetoebakra / krutubakra (voor de rechter).

Drape a ingi tan ori en wortu, ete wantron a taygi a taki dati na fisi a ben fisi na liba di a si a krubal e swen kon dan a kisi a krubal neleki fa a e kisi wan fisi.
Di a krutubakra jere / yere dati, a bari wan lafoe, taygi a ingi dati a don, bikasi a krubal meki foe / fu isri en isri no e dreyf tapoe / tapu watra, ma e sungoe / sungu wantron.

A ingi aksi a krutoebakra / krutubakra foe / fu kon nanga en na watrasei / watrasey foe sori en fa a kisi a krubal.
Den no tnapoe / tnapu langa di den si wan bigi isri boto e lon liba (varen) kon.
"So krutubakra", a ingi taygi a krutubakra, "neleki fa yu si a bigi isri boto e lon libi kon miti unu, na so a krubal ben e swen kon miti mi, dan mi kisi a krubal. A krubal na fu mi en no fu den fotoman.
Di den doro krutu-oso (rechtzaal / rechtbank) baka, a ingi wantron wan friman (hij is gelijk vrijgesproken). Dan a luku den fotoman so dun (verbijsterd) en nanga wan lafu fesi: "unu denki dati a ingi disi don, ma a don, a koni moro unu fotoman di e pley kfarlyk.

TIROTET

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

Grantangi ba Tirotet.
Mi bakadina hebi keba.
Ma a bo moro boeng efoe mi beng miti a ingi brada disie.
Mi bo fanga deng anjoemara boeng foeroe te so wang koni ingi bo skoro mi.

"Those who use religion for their own benefit are detestable. We are against such a situation and will not allow it. Those who use religion in such a manner have fooled our people; it is against just such people that we have fought and will continue to fight".

Mustafa Kemal Atatürk

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

De ontstaanswijze van de ODO en de bedoeling van de ODO

Het is mij in de korte tijd dat ik participeer aan dit steekspel  (het laatste is positief bedoeld) opgevallen dat men veel gebruik maakt van Sranan(tongo) zegswijzen, spreekwoorden en uitdrukkingen.
Ik ben zelf ook een grote liefhebber van de ODO, de laatste jaren nog meer, omdat één mijner vrienden hoopt te promoveren op de ODO, zijn dissertatie of proefschrift zal dus over de ODO handelen.

Ik zou graag een grotere bijdrage daartoe willen leveren dan tot nu toe het geval is.
Mijn vriend is namelijk gebaat met de ETYMOLOGIE (de oorsprong en de geschiedenis de Sranan ODO) en hij is heel ver gevorderd met zijn onderzoek daartoe, maar desalniettemin zit hij nog steeds met de verklaring van het ontstaan van enkele ODO.

Het zou een LEERZAME BEZIGHEID voor ons zijn als wij af en toe de ETYMOLOGIE van een bepaalde ODO uit onze hoge hoed zouden kunnen toveren.

In een andere bijdrage zal ik enkele van zijn etymologische verklaringen van enkele van zijn ODO de revue laten passeren.

Vanaag zal ik echter volstaan met het snijden (KOTI) van enkele ODO, nu met de Nederlandse vertaling om nu niet meer in de hoek te worden gedreven waar de (Nederlandse) klappen vallen.

1. Pina foe brede meki oen njan kasaba.
   (Bij gebrek aan brood zullen wij maar cassave eten)
   Van de nood een deugd maken.
2. Solanga joe no koti liba abra, joe no moesoe kosi kaiman mama.
   (Zolang  je niet overgestoken bent, moet je de moeder van de
    kaaiman niet uitschelden). Je moet de dag niet prijzen, voordat
    het avond is.
3. Krabita pikin, ma a no foetoeboi foe kaw.
   (De geit is klein, maar zij is geen loopjongen van de koe).
    Al ben ik klein, ik laat mij niet als loopjongen behandelen.
4. Mama mofo na banawatra.
    (De vloek van een moeder is als het sap van een bananenplant),
    het is onuitwisbaar.
5. Anamoe no abi watra foe dringi; fa a e go gi en mati fu wasi
    foetoe. (De anamoe (patrijs) heeft geen heeft geen water om te
    drinken; hoe zal hij dat aan zijn vriend geven, om zijn voeten te
    wassen). Waar niets is, valt niets te halen.

Dit was mijn voorschot, een goed voorbeeld, hoop ik, want goed voorbeeld doet volgen.

TIROTET

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

DICTEE SRANANTONGO (zaterdag 13 januari 2007)

WINTERNACHTEN - Internationaal  literatuurfestival Den Haag

Wat menigeen misschien niet weet is dat er op zaterdagavond 13 januari 2007 het Groot Dictee Sranantongo in het Spui in Den Haag is georganiseerd.

Het dictee is toen voorgelezen door Rabin Baldewsingh (wethouder van onderwijs van Gemeente Den Haag) en Cynthia McLoud, op die avond tevens de presentatrice).

Het dictee is toen samengesteld door mevrouw Eva Essed - Fruin (juryvoorzitter), terwijl dra. Gracia Blanker, samenstelster van het Prisma woordenboek Sranantongo, en ondergetekende in de juryleden waren.

Er hebben toen veel mensen meegedaan, waaronder ook Belgen en 'kankan' (rasechte) Nederlanders.

Zangeres Denise Jannah en dichteres Celestine Raalte zijn winnaars geworden van het dictee Sranantongo. Ronald Snijders en nieuwslezeres Norally Bijer zijn net niet in de prijzen gevallen.

Nu ik regelmatig over Sranan(tongo) schrijf wil ik u de tekst, het dictee, niet onthouden en daarom volgt hieronder het geheel.
De deelnemers moesten de woorden volgens de nieuwe spelling 'Fa fu leisi èn skrifi Sranantongo' schrijven.

De tekst:           
                               TU MATI E MITI

A     Ei mati! Fa y' tan? O ten yu doro kon dya?
B     Na trahesrede a opolangi saka mi na Schiphol.
       Fa'f yu dan bigi brada?
A     Teki wan blakat'tei. Fa f' libi ini switi Sranan dan?
B     We, a no switi w'wan; son leisi swa noso bita e dangra wi libi tu.
A     Den datide na ala pe. Na wan afersi tya yu kon dya efu na koiri
       yu kon koiri?
B     M'e g'a  Winternachten. Tide wan tu koniman o luku ef wi
       Srananman sabi skrifi wi eigi tongo. Kon nanga mi, no!
A     Suma! Mi? Luku wan tergi na mi tapu! Dan m'o gersi tigri go leti
       lanteri, a fasi na taratiki.
B     Yu n'afu frede fu tron spotpopki. Mi sref' o drape,
       m'o de na yu sei.
A     Kande, mi na barbakoto, yu na sukrubari.

Ik zal het dictee niet vertalen, dus wan moi krawerki (karwei) gi unu.

Het zou geen slechte zaak zijn om de beheersing van het
Sranantongo door anderen op de proef te stellen door zelf het dictee te dicteren.

Men hoeft zich dan niet voor te schamen indien er veel fouten worden gemaakt, want zelf de kenners van de taal die toen het dictee hebben gemaakt, hebben legio fouten gemaakt.

Zoals gisteren beloofd, weer enkele ODO met vertaling.

1.  Ala Ingi a no Abraham.
     Iedere Indiaan is nog geen Abraham.
     Alle hout is geen timmerhout. (De betekenis opzoeken).
2.  Preepree feti e kiri stondojfi.
     Het voor de grap vechten doodt de steenduif.
     Een grap kan wel eens ernstige gevolgen hebben.
3.  Kosikosi no de broko soro.
     Schelden breekt geen wonden open.
     Schelden doet zeer.
4.  Kakalaka no abi leti na fooru mofo.
     De kakkerlak heeft geen recht in de snavel van de kip.
     Geweld gaat boven het recht.
5.  Ala piri tifi a no lafu.
    Elk vertoon van tanden is nog geen lachen.
    Schijn bedriegt. / Het is niet alles goud wat er blinkt.

Te tamara,
TIROTET

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

SURINAMERS GULSTE ALLOCHTONENGROEP IN NEDERLAND

Het laatste heb ik net gelezen, het is op dit moment VOORPAGINA (WATERKANT) NIEUWS. Na onderzoek van mevrouw Carbin naar de geldstroom van allochtonen naar het thuisfront, is dit haar bevinding.

Moeten wij nu blij daarmee zijn, vraag ik mij af.
Aangezien mijn cursus Surinaamse taal en cultuur ook dit soort (Surinaamse) culturele uitingen behelst, zou ik graag willen hoe jullie tegen onze gulheid aankijken.

TIROTET

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

TIJD EN ASPECT IN HET SRANANTONGO

Het bovenstaande is de titel van de doctoraal scriptie van een Afro - Surinaamse vrouw, zij heeft onderzoek gedaan naar 'Tijd en aspect in het Sranantongo' en daarop afgestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
Omdat ik een bescheiden bijdrage toe hebt geleverd, heeft zij mij een exemplaar van haar afstudeerwerk gegeven.

In hoofdstuk 2 van haar scriptie geeft zij een analyse van het partikel 'e' (duidt tegenwoordige tijd in het Sranantongo aan); in hoofdstuk 3 doet zij hetzelfde met de partikels 'ben e' (deze twee partikels geven aan dat het om de verledentijd in het Sranantongo gaat); in hoofdstuk 5 neemt zij het werkwoord zijn (de / na in het Sranantongo) onder de loep.

Ik zal niet diep op haar onderzoek ingaan, maar ik wil wel benadrukken dat steeds Surinamers het Sranantongo onderhanden nemen, met als doel het Sranantongo inzichtelijk voor ons te maken.

Ik heb zelf veel baat bij dit soort onderzoeken (en in dit geval noem ik het woordenboek van Gracia Blanker in één adem), omdat ik zodoende gemakkelijker met het Sranantongo langs de weg kan timmeren. Daar waar mijn boekenkast vol zit met Nederlandse en Engelse (naslag)werken, moet ik het maar doen met een klein aantal Sranantongo werken.
Ik wil op deze een lans breken voor een ieder werkt aan de opbouw en de ontwikkeling van het Sranantongo.
Daar ik het glas meestentijds half vol zie, zal ik de laatste zijn die kritiek zal leveren op werk van anderen.

TIROTET

Als baksis (toegift) weer enkele ODO

1. Efoe joe abi pasensi joe sa si mira bere.
    Als je geduld hebt, zul je de ingewanden van de mier zien.
    Geduld overwint alles / Geduld is een schone zaak.
2. Kaw memre fu doti granman djari, a doti en tere srefi.
    De koe dacht de tuin van de gouverneur te bevuilen, maar zij
    maakte haar eigen staart vuil.
    Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in.
3. Tranga no e tjari kaw go na pen.
    Geweld brengt de koe niet naar de stal.
    Met geweld (gestrengdheid) bereik je niets.
4. Owroe siki foe todo na krasikrasi.
    De oude ziekte van de kikker is schurft.
    Gewoonte is een tweede natuur.
5. Papajabon kree fu pikin; now a kisi den te na en neki.
    De papajaboom schreewde om kinderen; nu heeft hij ze tot in
    zijn nek gekregen.
    Waar je naar verlangde, is je nu tot last geworden.

TIROTET

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

Sranan(tongo) partikels (kleine, onverbuigbare woorden)

Ik heb het gisteren gehad over een onderzoek van een Arnhemse van Surinaamse komaf. Zij heeft en aspect onderzocht in het Sranantongo. Vandaag zal ik haar werk putten om te illustreren wat een partikel is en wat een prefix. Partikels, aldus haar onderzoek, zijn kleine, onverbuigbare woorden, terwijl een prefix een voorvoegsel.
Partikels verschillen van prefixen, omdat prefixen niet aangeschreven worden met het element dat als werkwoord dienst kan doen.

Het bovenstaande moest ik aanhalen om duidelijk te maken de volgende partikels
ben - sa - e
ben - sa
ben - e
ben
sa - e
e
(zero)

te verduidelijken.

Zij, de onderzoekster, laat eerst even de acht tijden van het werkwoord 'gaan' ('go' in het Sranantongo) de revue passeren.

o.t.t. - ik ga                      - mi e go
o.v.t. - ik ging                   - mi ben e go
o.t.t.t. - ik zal gaan            - mi sa go / mi o go
o.v.t.t. - ik zou gaan          - mi ben o go
v.t.t. - ik ben gegaan         - mi go
v.v.t. - ik was gegaan        - mi ben go
v.t.t.t. - ik zal gegaan zijn  - .............
v.v.t.t. - ik zou gegaan zijn - mi ben sa go

Wat ik in een eendere bijdrage reeds heb aangekaart, komt tot uiting in haar onderzoek. We hebben geen v.t.t.t. (voltooid tegenwoordig toekomende tijd) in het Sranantongo.

Een ander verschijnsel, belicht zij, is het feit dat een voltooid tegenwoordige tijd nooit een gebeurtenis uit het heden aanduidt.
Als voorbeeld 'mi go', ik ben gegaan. Hier wordt wel gesproken van een tegenwoordige tijd, maar het gaat om een handeling die reeds is geschiedt, dus geen situatie uit het heden, maar uit het verleden.

Voorhoeve  wijst op het belang het belang van het onderscheid tussen verschillende soorten werkwoorden. Veel werkwoorden (zoals nati "nat zijn", hebi "zwaar zijn", kaba "klaar zijn", nen "heten") worden in Europese talen vertaald met behulp adjectieven en dit is de reden waarom ze in onderstaande grammatica's van het Sranantongo ten onrechte beschouwd worden als adjectieven.

Zo kan bijvoorbeeld, citaat uit haar onderzoek, een woord als 'nen' voorkomen als werkwoord: a ben nen "hij heette". Als een zelfstandig naamwoord kan het gecombineerd worden met een voorafgaand lidwoord en gevolgd een demonstratief: A nen disi "deze naam".
Een ander woord in dezelfde categorie is het woord siki.  Dit woord kan voorkomen als een zelfstandig naamwoord (ziekte), een adjectief (ziek), een intransitief werkwoord (ziek zijn) en een transitief werkwoord (ziek maken).
Het bovenstaande voorbeeld leert ons heel snel (voorhoeve) dat onze benadering van de waarde van werkwoordelijke categorieën op de manier van het westers tense - systeem volkomen imperfect is.

BRON: doctoraal scpritie van een Arnhemse van Surinaamse komaf

Het bovenstaande is best wel taaie stof, maar toont wel haarfijn aan  hoe ver wij met ons Sranantongo kunnen reiken.

TIROTET sluit  daarom af met iets luchtigs, nl. met een paar ODO.

1. Pe oni de, mira de.
    Waar honing is, zijn mieren.
    Waar wat te halen valt, is veel aanloop.
2. A sani di de na kakafooru ede, fajawatra sa puru en gi en.
   Wat in de kop van de haan zit, zal het kokend water er voor hem
   uithalen.
   De ondervinding zal je wel wijs maken (die verbeelding uit je hoofd
   halen).
3. Wan finga no kan drini okro brafoe.
    Met één vinger kan men geen okersoep eten (drinken).
    We moeten elkaar helpen. Eendracht maakt macht.
4. Te joe korikori ede, joe e feni loso.
    Als je hoofd streelt, vind je luizen.
    Met zoete woorden kun je veel gedaan krijgen (zoete broodjes
    bakken).
5. Sani moro tigri, a njan doti.
   Als de tijger in het nauw zit, eet hij klei.
   In nood kan men rare dingen doen.

TIROTET

12 (edited by laniramommy 2009-07-09 10:01:12)

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

Ik moest glimlachen om deze;
asranti (brutaal / vrijpostig)
Omdat ik heb gemerkt dat veel Surinamers idd niet alle woorden kennen, en dan hoor je hen Sranantongo spreken met telkens nederlandse woorden ertussen,
Zo heb ik bovenstaand woord dus nog nooit horen gebruiken door mensen wink Men zegt dan eerder "A pikin vrijpostig yere" dus het nederlandse woord ertussen. velen weten niet eens dat er overal een surinaams woord voor bestaat, en denken dat voor sommige woorden stomweg echt geen vertaling beschikbaar is.
Ik ken dus ook veel woorden niet wat dat betreft, omdat ik het Surinaams heb geleerd van familie,vrienden, kennissen, door te luisteren en op te letten.
Echt les heb ik nooit gehad.

"Na elke donkere nacht,komt ook weer een dag"

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

laniramommy wrote:

Ik moest glimlachen om deze;
asranti (brutaal / vrijpostig)
Omdat ik heb gemerkt dat veel Surinamers idd niet alle woorden kennen, en dan hoor je hen Sranantongo spreken met telkens nederlandse woorden ertussen,
Zo heb ik bovenstaand woord dus nog nooit horen gebruiken door mensen wink Men zegt dan eerder "A pikin vrijpostig yere" dus het nederlandse woord ertussen. velen weten niet eens dat er overal een surinaams woord voor bestaat, en denken dat voor sommige woorden stomweg echt geen vertaling beschikbaar is.
Ik ken dus ook veel woorden niet wat dat betreft, omdat ik het Surinaams heb geleerd van familie,vrienden, kennissen, door te luisteren en op te letten.
Echt les heb ik nooit gehad.

wat een verbastering is dat en wordt nog erger als je ze hoort praten op tv. wat een verbastering.
en het is niet om aan te horen

Amnesty is not a quest for proving innocence, amnesty is a quest for the guilty to get away with murder........................................

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

Dat wij Sranan(tongo) praten, zoals wij dat doen, kunnen wij niet helpen. We hebben de taal immers nooit op school kunnen leren.
Een taal beheers je pas goed als je die, technisch, goed kan lezen, het foutloos kan schrijven en het goed kan praten; daarvoor moet je taal op school of anderzins hebben geleerd.
Door de koloniale taalpolitiek hebben wij onze mooie taal niet (goed) kunnen leren en spreken wij Sranantongo op onze eigen wijze.

Het onrecht dat de kolonisator, vanaf 1975 geen kolonisator meer, ons heeft aangedaan kunnen wij als jonge natie, de republiek Suriname, recht trekkken. Wi musu drai anu pari boto now (we moeten de zaak nu anders aanpakken) en bigin leri, leisi, skrifi nanga taki Sranantongo na wan reti fasi ( en een begin maken met het goed leren lezen, schrijven en praten van het Surinaams).

Gedane zaken nemen geen keer (san p'sa p'sa kaba), wat gebeurd is, is gebeurd, maar niemand kan ons meer beletten om 'ons ding te doen', in dit geval investeren in onze taal, dus middels inspanning de taal goed te leren.

De neerlandicus Koefoed, een kenner van het ontstaan, de ontwikkeling en de opbouw van het Sranantongo heeft onderzoek gedaan naar het perfect praten van Sranantongo in Suriname en kwam daarbij tot de conclusie dat het gros der Surinamers geen zuivere Sranantongo zinnen weet te bedenken.
Hij vroeg toen Surinaamse tieners om zonder een woord Nederlands te gebruiken te vertellen over hun schoolloopbaan.
Ze vielen bij het begin van hun verhaal al door de mand, omdat ze het Sranantongo woord voor kleuterschool (prei-skoro / popki-skoro) niet kenden en ook niet wisten dat het Surinaams woord voor meisje 'wenke' is.

De slotzin van een forumlid valt mij nu op, en het luidt als volgt: door vol te houden ..., bereikte ook de slak de ark van Noach. Met andere woorden kan een ieder die wil Sranantongo (goed) leren, maar daar inspanning aan vooraf moeten gaan.
In feite is alles te leren, maar de factor tijd is bepalend daarvoor; fu bigin yu no musu de wan kayanagranman en yu musu aksi granmanoso tumsi esi (je moet steeds weer daarmee stoppen of het opgeven).

TIROTET

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

Dyusneisi,

No bruya, no span na mi. Na di mi no kisi a okasi a yari disi fu go nyan fakansi na Sranan, meki mi a pikinso ten fu skrifi pikinso.

Te skoro opo baka mi  sa kaba skrifi syatu tori di abi fu du nanga Sranantongo nanga mi sa abi fu poti wan penti efu puntu (punt) baka den piki di mi e piki trawan efu den skrifi wan sani baka gi kondre, fornamku gi mi kondreman.

Pe mi kan gi wan trawan wan anu fu yepi lusu wan problema efu broko a problema na pikin moni, mi sa sutu anu nomonomo gi en.
Mi lobi wroko skinskin nanga trawan, ay, skowru na skowru.

Mi proberi fu skrifi a pikin pisi tori ini a nyun skrifimodo (schrijfwijze), fu dati ede mi kan kisi bun bigi broko-ede nanga trawan di grun ini a tongo. Mi e skrifi furu ini P'tatatongo, bikasi mi e frede dati den leysiman fu den pisi tori o lasi pasi.

Teki yu ay luku omeni sma o spiti kon na doro dati no grabu kwet'kweti san mi skrifi.

Sargi masra Hugo Overman di dede kiri tradey leri mi furu fu den sani di de ini a bagasi fu unu tongo. Wan traleysi mi o kon na doro nanga moro kefalek sani di mi leri fu a sargi bigi Srananman disi.

TIROTET

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

Ik zou zelf niet zo'n lang samenhangend verhaal in het sranantongo uit de mouw kunnen schudden denk ik (ook nooit geprobeerd eerlijk gezegd) maar kan dus mooi wel alles begrijpen wat jullie hier net hebben getyped wink
Dat is alvast wat toch big_smile

"Na elke donkere nacht,komt ook weer een dag"

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

Dyusneisi,

Wakti dan yu sa si, na doro mi doro oso di dyonsro, ten srefi mi no feni fu broko kindi wan bun fasi; fu dati ede yu abi fu wakti pikinso nanga a piki tapu den yu aksi fu yu. Tamara na wan dei baka, ma now mi o go kanti mi ede sribi pikinso; fu dati ede mi e aksi yu fu no mandi nanga mi!

TIROTET

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

WORTUBUKU INI SRANAN TONGO, proefuitgave september 1992

Het bovenstaande 'Wortubuku ini Sranan tongo',
(Sranan Tongo - Nederlands Woordenboek), is in 1992 als proefuitgave uitgegeven door Summer Institute of Linguistisc (Paramaribo, Suriname), toen gevestigd aan de Indira Ghandi weg.

Als schot voor de boeg aangaande het volgende wil ik dit gezegd hebben. Ik ben geen wetenschapper, maar door veel te lezen en middels zelfstudie weet ik van veel zaken een beetje, dit terwijl wetenschappers NORMALITER veel van één of meerdere diciplines afweken, den sma disi stuka bun furu (hebben heel veel gestudeerd) en zijn specialisten in hun vakgebied of vakgebieden.

En nu terug naar 'Wortubuku ini Sranan Tongo'.
Weer moet ik, er weer op mijn manier, het verschil tussen een woordenboek en een woordenlijst aangeven.

Een woordenlijst (zie van Dale) is een lijst van woorden (glossarium, vocabulaire, vocabularium). Aan de ene kant van de lijst staat het woord in de ene taal geschreven en aan de andere kant van de lijst staat de vertaling van het woord in een andere taal geschreven.

Een (verklarend) woordenboek (zie van Dale) is een naslagwerk dat bestaat uit een lijst van woorden en vaste uitdrukkingen van een taal, met daarbij de betekenis, vertaling, enz. (dictionaire, lexicon).

Met dit onderscheid in gedachte is het gemakkelijk in te zien dat Surinaams woordenboek van Max Sordam en Hein Eersel geen woordenboek is maar een woordenlijst, dat afgezet tegen het Woordenlijst (Wordlist) van Stichting Volkslectuur Suriname, zij pretenderen niet dat hun werk een woordenboek is.

Anders is het gesteld met het Prisma Woordenboek van Gracia Blanker. Op weg naar een radio-uitzending in Amsterdam de vorige week heb ik heel nauwgezet de positieve kritiek gelezen die de heer Leefmans op het werk van Gracia Blanker heeft, misschien intussen had. Haar werk, aldus de kritiek van de heer Leefmans, bevat veel omissies om door te kunnen gaan voor een volwaardig woordenboek.

Nu zal ik koe en geit moeten sparen om zelf niet in grote problemen te komen en dat zal ik als volgt doen. Met de verschijning en de aanschaf van het Prisma Woordenboek van Gracia Blanker heb ik eindelijk een handzaam naslagwerk in handen waar ik uitstekend mee uit de voeten kan. Dus chapeau Gracia Blanker voor dit knappe prestatie.
Aan de andere kant ook chapeau meneer Leefmans, want door uw knappe analytisch vermogen is een wereld voor mij opengegaan. Door op heldere wijze zaken aan de kaak te stellen en met duidelijke voorbeelden te komen, heb in een paar uur tijd heel veel van taal geleerd, meer nog van het Sranan(tongo).

Ik zal nu citeren uit het werk 'Sranan Tongo Wortubuku', uitgegeven door Summer Institute of Linguistics, Suriname.
Het woord 'afu' kies ik als uitgangswoord.

afu(1) (telwoord), half, de helft (zie ook nomru); afupisi (af'pisi) bnw. halverwege Den bow a oso afupisi, bika den no abi moni moro. ('Ze hebben het huis halverwege gebouwd, omdat ze geen geld meer hebben.' Afusensi (af'sensi ) znw. halve cent. ODO: Mi na afusensi. No wan sma kan broko mi. 'Spreekwoord: Ik ben een halve cent, ik kan niet gedeeld worden. (d.w.z. niemand kan mij breken)'
afu (2) (VAR. van abi fu ONDER abi) hulpwerkw. moeten
afu-afu bw. redelijk, stilletjes (duidt aan dat die persoon zich toch niet helemaal goed voelt) A: So fine, fa yu e tan? B: Mi de so afu-afu. A: Hoe gaat het, Fine? B: Het gaat redelijk.'
afusensi (zie (1) sensi) znw. halve cent.

Met één voorbeeld heb ik laten zien dat dit woordenboek, volgens mij nooit echt afgemaakt en uitgegeven, gaat veel verder dan een woordenlijst en ietsje verder dan het woordenboek van Gracia Blanker. Aangezien ik liever een halve ei dan een lege dop heb, ben ik dik tevreden met het woordenboek van Gracia Blanker, maar koester ik nog steeds de proeve (Wortubuku ini Sranantongo) die ik ooit van John Wiler van Summer Institute Linguistics heb gekregen, zelfs twee explaren, één exemplaar Sranan Tongo - Nederlands en één exemplaar Sranan Tongo - Engels.

TIROTET (vandaag geen ODO, later op de dag wel een mop)

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

Niemand kan het perfecte product maken en niemand moet die pretentie hebben. Een goed product dat is waar we naar moeten streven en ook ik onderschrijf dat je als je er werkelijk voor interesseerd niet met één boek over het onderwerp kan volstaan.

Daarnaast bouwen boeken altijd op elkaar. Gelukkig maar anders was elke schrijver bezig het wiel opnieuw uit te vinden.

Je nabestaanden herinneren je niet om je rijkdom maar om je prestaties en realisaties.
DEEDEEDBEE NÉÉ

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

Even een terugblik

Dit forum is te zien als een rijdende trein met een eerste instapper aan als 'reiziger.' Daarna volgden heel veel reizigers, elke reiziger met een eigen gekeurde bril op, dit gezien de caleidiscoop (de veelvoudig weerspiegeling van onderwerpen met vaak wisselende benaderingen).

Door de gekleurde bril waardoor een ieder de issues zbekijkt en benadert maakt dit forum tot een soort ( mamyo) lapjesdeken en dat is prijzenswaardig, hier wordt niet aan uitsluiting gedaan.
Het voordeel hiervan is dat ook de mening van mindere goden, minder begaafden, de niet - intellectuelen de revue passeren met als gevolg dat wij ook kennis maken met de periferie of de zelfkant van de samenleving en daar heb ik, nu praat ik voor mijn zelf, baat bij. Door op de problemen van de kleine man serieus te nemen en te benaderen hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van de wereld in het algemeen en aan Surinaamse perikelen in het bijzonder.
Om reden let ik nooit op taal of andersoortige fouten, maar let ik op de boodschap die te berde wordt gebracht. Onderwijl ben ik heel selectief in het ingaan op wat er wordt geventileerd.
Als het om ballast gaat, laat ik de issue links liggen, gaat echter om een concreet probleem dan neem ik dat probleem goed in ogenschouw om in te schatten of het probleem voor übermensch überhaupt is op te lossen. Pas als een kleine kans daartoe mogelijk is, zal ik mijn hand in vuur steken.

In mijn eerste annonce (aankondiging) heb ik wereldkundig willen maken dat ik vanaf 12 september 2009 de cursus Surinaamse taal en cultuur, als eerste Surinamer aan een volksuniversiteit mag gaan verzorgen en wel Volksuniversiteit Rotterdam (zie www.volksuniversiteitrotterdam.nl en wel onder de kop talen).
Daarna heb ik tig zaken aangaande genoemde taal de revue laten passeren (inversie, reduplicaties, serie- en scheidbare werkwoorden, het onstaan en de opbouw van het Sranantongo).

Als late instapper in de trein heb ik, desalniettemin, een positieve wending proberen te geven aan de doelgerichtheid van dit forum.

Ik hoop dat de ander in deze mijn voorbeeld zal volgen.

Was getekend,
TIROTET (en nu ga ik heel snel kijken naar 'Andere Tijden', met de Surinaamse fenomeen Ruud Gullit in de hoofdrol

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

SRANANTONGO, SRANAN KULTURU nanga SRANAN HISTORIA

Ik ben bezig een lans te breken voor mijn MAMATONGO (moedertaal), mijn cultuur en mijn geschiedenis, maar het verloop daarvan is ietwat trager geworden, omdat ik het niet kan nalaten te reageren op andere zaken betreffende dit forum, die m.i. verduidelijking behoeven of ge-elimineerd dienen te worden.

Om met de TAAL (Sranantongo) te beginnen, probeer ik een beschijden bijdrage te leveren met als doel de taal, maar dan in al haar facetten), bekender de te maken bij de ander in het algemeen, maar bij de Srananman in het bijzonder. Om mijn doel te bereiken stel ik leer- en werkboeken samen en verzorg ik, naast mijn werk als leraar, cursussen Surinaamse taal, cultuur en geschiedenis.
Taal, cultuur en geschiedenis zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. De methode die ik intussen daarvoor ontwikkeld, is getiteld: MI TORI, een complete methode Surinaamse taal en cultuur en bestaat uit drie leerboeken, met daarbij antwoordenboeken en uitspraak-cd's, een uitgebreide woordenlijst en een katern spraakkunst (grammatica).
Met dat geheel als materiaal start ik in september met de cursus Sranantongo aan de Volksuiniversiteit van Rotterdam (zie www.volksuniversiteitrotterdam.nl  en wel onder de kop talen (Sranan/ Surinaams).

KULTURU (cultuur) is heel belangrijk voor een volk.
Wij , de Afro - Surinamers, kunnen niet helpen dat de kolonisator, de machthebbers van toen, ons ge-brain-wash hebben door ons toen te hebben doen geloven dat ons (winti-)geloof en onze taal (Sranantongo) inferieur zijn aan die hun (hun Godsdienst en hun Nederlandse taal) die superieur, in hun ogen, zijn.
Ma now unu no e afrontu unu kulturu so moro ( maar nu beledigen wij onze cultuur niet meer), want in tegenstelling tot vroeger wi e koti unu tongo, Sranantongo, moro nanga moro. Wintiprey di no ben kan gi fosi wi kisi unu statuut ini a foto Paramaribo, kan gi ala presi now, srefi ini P'tata dyaso. No wansma afu fu frede moro dati a o kisi winti en dati te a kisi winti a sa gi en famiri syen. No brada nanga sisa, Sranan kon, efu wi e taki fu kulturu, bun fara na fesi.
Mi kan taygi unu dati mi breiti dati na dei fu tide alasey pe Srananman de kawinapoku sa de fu yere. A strei disi unu wini, bikasi strei ben de fu strei en unu no ben e fridi (wan pisi komoto ini wi kondre singi (een stukje uit ons volkslied).

HISTORIA (geschiedenis). Wij zullen onze geschiedenis moeten herschrijven, zodat onze kinderen en kindskinderen de juiste vaderlandse geschiedenis zullen kunnen leren en wij, eindelijk, de geschiedschrijving van Suriname zullen kunnen 'consumeren' zoals het geschied is en niet zoals de Nederlander het voor ons op papier heeft gezet. Op dit moment zitten wij nog grotendeels opgezadeld met de koloniale geschienenis.

De Surinaamse geschiedenis zijn wij Surinamers, dus zullen wij onze geschiedenis moeten schrijven en om te beginnen die geschiedenis op een zodanige leest schoeien om het op de Surinaamse scholen als vak geschienenis te kunnen onderwijzen.

TIROTET
Ik ben blij dat ik nog de puf heb gevonden om het bovenstaande op papier te kunnen zetten om het op die manier met jullie te kunnen delen. Aan de andere kant ben ik ook blij dat ik ook op voor mij belangrijke zaken hebben kunnen reageren.
Daarom kon ik het niet nalaten de SRANANTONGO VERSIE VAN HET 'ONZE VADER' voor u op te schrijven.

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

Historia

Tek wan luku in' a historia
Da wi sa si sa bakra den du
Someni bigi, bigi Sranan p'kin
De tek nomo, e pot' a strafu
Baron, Boni nanga Jouliceur
So den ben kari den crimineel
Anton de Kom nanga Louis Doedel
Den ala feti wan reti strey
Ma san we si tide na dey
Zestien yari gi masra Bouta
Ma suma kan kon pur' eng dja
Bakra basi a mu' kaba

Holland bliujf met jouw handen af
van Suriname
Stop nou met dat gedoe
Driehonderd langa langa yari katibo
Het is nu echt echt wel genoeg
Wij geloven in eigen kunnen en niet in
koloniale macht
Zonder jou zal het ons wel lukken en
Al moet het op eigen kracht

Masra Bouta ben seti bigi wroko
na ala sei
Kon mek' wi hori baka gi den
Tyari Sranan kondre na hey
Egi strukturu, broki abra liba, faya na
buskondre en baka jari langa pina
Volkshuisvesting ai, ai ma, ma te ung e
taki, dan wi e du
Kow tjari Sranan na hey, sa hori baka
gi yu

Wongsoredjo nanga Kaykoesi
Un no fergeti masra Ramdjani
Bakra basi nooit ben wan' un kon na wan
A so den tan nomo fu prati wi
Ma te na dey f'di we si
Sa bakra basi d'anga wi denki
Prefu un kon na wan fu seti wi kondre
We dyompo e feti nanga wi srefi
Ma na fasi disi fa wi libi
Na wan exempre di we si alla dey
Fu skoro bangi te na assemblee
So un no man tyari kondre na hey

[ O. Valpoort ]

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

Masra Bakra,

Het lot van Desi, Delano Bouterse is op dit moment niet in onze handen, maar in handen van KRUTUBAKRA, al weet afkati KANHAI nog steeds de boot af te houden, door tot nu toe middels kraking elke rechter niet ontvankelijk te verklaren.

No span, het recht zal haar beloop hebben, en als het recht niet krom is, maar waarachtig recht dan hoeft Desi, Delano Bouterse niets te vrezen.

TIROTET

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

TIROTET E DENKI OWRU TEN (Hij waant zich terug in de tijd)

Ik er gewag van gemaakt verborgen Surinaamse woorden en zaken, voor zover dat mogelijk is, op te diepen of op te sporen, ma wroko disi bigi tumsi gi mi wawan (maar dit werk is te omvangrijk voor mij alleen), fu dati ede mi e tyalensi trawan fu yepi mi klari a seigi wroko disi (en daarom daag ik anderen uit om mij met dit gezegend werk te helpen).

Ik waan mij terug in de tijd en ik zie mij als lagere schooljongen, leerling van de Blufpandschool aan de Gravenstraat en later aan de Tourtonnelaan, de volgende knikkerspelletjes (mormo efu yoka prey) spelen: olometi, wakarèis, bonsbak, potnalini en wakatyopu spelen.
Vervolgens zie ik, los van de benamingen, de bijbehorende kreten horen, kreten als: anda, spin-pot-puru-heigron-fight, doorzoeken zonder neks, romein / romijn, pai, tyiplit, loto rèis, kopro rèis, dit en nog veel meer knikkerspelbenamingen.

Ik voetbalde toen bijna elke, ik wastoen  dan ook geen onverdienstelijke voetballer (mijn laatste hoofdklasse club in Suriname was Leo Victor, de tijd van Frits Purperhart, Ro Botse, Ludwig Weidum en Edmund Griffith).
Te a bal ben e prei, grap no ben e meki (als er gevoetbald werd, werden er geen grapjes gemaakt).
Te unu ben wani prei piki-piki-prei dan tu preiman ben musu piki fosi; den ben musu suku fu kisi den moro bun preiman na den sei.
Mi nanga Loeti Weidum nanga Froktoe no ben abi fu span, bikasi den pikiman ben e piki unu leki den fosi wan. Noiti unu ben musu wakti fu go ini prei. Den prei ben span alaten, ma den wega ben e moro tranga efu unu ben prei 'betaald', dati na prei fu pikinso moni.
Sontron brokobana ben prei en dan yu musu ben luku bun fu no broko yu futu.

A pisiten dati alaneti anansi tori efu yorka tori ben e ferteri. Mi yere yorka tori pe Wilfred Grimer ferteri tori fu takrusani neleki bakroe, leba, asema nanga yorkaberi. Wan yorkaberi na wan beri pe yorka e go beri wan tra yorka. Den beri dati ben e beri musudei-mamanten (voor het dageraad). Sma di ben de so fruku na strati, fornamku bakriman di ben musu de bun fruku na a bakri-oso, ben kan tuka nanga wan yorkaberi.
Nanga a tori mi wani proberi tyari kon na krin fu san ede Srananman e frede so, frede fu takrusani en frede dati trawan e go wisi den.
A pisiten disi Srananman no e frede moro so, sma no e si takrusani so furu moro.
Tradey wan mati fu mi gi wan raitori (raadsel): A man gi a raitori so: fosten alasma ben e si takrusani, fu di takrusani ben lai ini Sranan.
Ma now sma no e si takrusani moro; ra,ra, pe den takrusani de now.
Unu rai te unu weri, ma no wan fu den tron a trutru piki. Dan unu gi granmanoso en unu aksi a mati fu kon na doro nanga fini fu a tori.
A man piki unu disi: fosten den takrusani ben ini busi, pe a ben dungru, en go so moro fara, ma now den abi den tanpresi na wan tra presi en a presi dati na ini libisma.

Disi ben de wan syatu pisi fosten tori fu

TIROTET,
e begi den di no e grabu Sranantongo so bun, fu meki di e taki a tongo na wan grati fasi fu brokobroko a tori disi gi den.

Vertaling: TIROTET verzoekt hen die de Surinaamse taal niet machtig zijn om anderen die goed zijn in de taal het verhaal voor hun te vertalen.

Re: Het Sranan(tongo) Heeft Een Groot Verborgen Register

@tirotet

http://www.waterkant.net/suriname/forum … 012#p16012

Het is terecht dat Kanhai een eis tot wraking van de vooringenomen 'groene' Valstein-Montnoor heeft ingediend.  Het is niet terecht dat de Surinaamse wrakingskamer deze eis niet heeft gehonoreerd. 

Maar ja, van een bevooroordeelde bende, die niet op waarheidsvinding uit is maar uitsluitend op het politiek elimineren van D.D. Bouterse en de NDP - zoals 'groene' baas Venetiaan meermaals heeft aangegeven - valt geen ander 'vonnis' te verwachten.

Dat is mijn bescheiden mening.