Topic: Nederlandse ambassade laat moedwillig Surneds in de steek.

Surinaamse Nederlanders kunnen voor een bewijs van in leven zijn, pas na 11 december 2017 bij de ambassade in Paramaribo terecht. Dit is ook een klap in het gezicht voor de in Suriname wonende Nederlandse  belastingbetalers, met alle problemen van dien.

Hopelijk wordt het diplomatiek conflict met Suriname niet over de hoofden van de Nederlanders woonachtig in Suriname uitgevochten.