Topic: KLM medeplichtigheid aan uitzetting Anele naar Zuid-Afrika

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTING VAN ANELE
NAAR EEN ONZEKERE/GEVAARLIJKE TOEKOMST IN
ZUID-AFRIKA OF ZIMBABWE


ZIE OOK


https://www.astridessed.nl/klm-medeplic … -zimbabwe/AAN DE KLM
DIRECTIE EN MANAGEMENT
Onderwerp:
Uw verleende medewerking aan de uitzetting
van Anele naar Zuid-Afrika, een land, waar hij niet vandaan komt.


Geachte Directie
Geacht Management,


In samenwerking met de luchtvaartmaatschappijen
Air France en Delta Airlines hebt u op donderdagochtend 26 october
2017 uw medewerking verleend aan de gedwongen uitzetting van
de uit Zimbabwe afkomstige Anele naar Zuid Afrika, een land,
waar hij niet vandaan komt. [1]

Vluchtgegevens:

Vertrek: donderdag 26 oktober 10:35
Vluchtnummer: KL0591 (uitgevoerd door KLM, in samenwerking met Air France AF8283 en Delta Air Lines DL9600)

GEFELICITEERD KLM!
Dit is de zoveelste keer dat u hebt meegewerkt aan het kapotmaken
van een mensenleven, in samenwerking met even gewetenloze
luchtvaartmaatschappijen als uzelf en de Nederlandse Overheid,
die een inhumaan asielbeleid voert, dat het de huidige Rutte III regering
alleen maar erger gaat worden. [2]

In de eerste plaats:
Een gedwongen uitzetting gaat tegen de menselijke waardigheid in
en zou u alleen daarom al moeten weigeren.
Bovendien gaat deze vaak gepaard met een inhumane behandeling,
iets waaraan u in het verleden eveneens heeft meegewerkt [3]
en wat u dus medeplichtig en medeverantwoordelijk maakt!


In de tweede plaats hebt u meegewerkt aan de uitzetting naar
Zuid-Afrika, een land waar Anele helemaal niet vandaan komt.
Hij komt uit Zimbabwe! [4]
Dat betekent, dat hij daar niemand kent, geen familie heeft
en geen sociale verbanden en daar voor de leeuwen gegooid wordt.
Hoe zou u, waarde dames en heren, zich redden in een land, dat u
niet kent, waar u nooit gewoond hebt en geen familie en/of andere
sociale verbanden heeft?
En toch werkt u daaraan mee in geval van Anele.

BAH!
U moest zich schamen.


ZIMBABWE

Mocht hij vanuit Zuid Afrika worden uitgezet naar Zimbabwe
[niemand weet met zekerheid, wat de Zuid Afrikaanse autoriteiten
zullen doen], dan is hij nog slechter af, gezien de slechte tot
zeer slechte mensenrechtensituatie in Zimbabwe.
Lees noot 5 maar!


Dat was niet de eerste keer, dat ik u aanschrijf !
In het verleden heb ik u regelmatig over uw medewerking aan
deportaties naar onveilige landen/gebieden,  de oren gewassen. [6]

Dat doe ik dus nu weer!


UW VERANTWOORDELIJKHEID EN MEDEPLICHTIGHEID


Al deze onfrisse deportaties [want dat zijn het!] en deze van Anele
nu weer, vinden plaats met uw medeweten en onder uw
verantwoordelijkheid en medeplichtigheid!

Uw argument, dat u deze mensen vervoert
””in opdracht van de autoriteiten” gaat niet op, omdat ”Befehl ist Befehl”
sinds de processen van Neurenberg niet meer geldig is [ja, zo hard
zeg ik dat!] [7]


In uw reactie op een eerder schrijven van mij over de uitzetting van
een Somalische vluchteling [8]  hebt u zich namelijk in een ontwijkende brief getracht
af te maken van uw verantwoordelijkheid  door te betogen ”dat het niet
ongebruikelijk is” dat luchtvaartmaatschappijen passagiers uw euphemisme voor
tegen hun wil uitgezette vluchtelingen naar een onzekere en gevaarlijke situatie
vervoeren ”in opdracht van de autoriteiten” [9]
Nogmaals, Geachte Directie, Management, wat ”niet ongebruikelijk” is. hoeft nog
niet juist te zijn.
U wekt zo de indruk, vrijuit te gaan omdat u ”slechts de vervoerder” bent,
”in opdracht van de autoriteiten”
Met alle respect:
Klinkklare onzin.
U maakt zelf de keuze, al dan niet mee te werken aan uitzettingen van
vluchtelingen en bent daarmee medeverantwoordelijk voor het eventuele gevaar
waaraan betrokkene komt bloot te staan.

TENSLOTTE

Met uw medewerking aan de uitzetting van Anele naar Zuid Afrika
hebt u weer eens uw kwalijke rol van medeplichtige aan een inhumaan
Overheidsbeleid bevestigd.
Daar kunt u zich niet van afmaken.

Ik EIS dan ook van u, dat u niet meer meewerkt aan uitzettingen
door de Nederlandse Overheid en zal u met brieven blijven bestoken,
zodra ik daar kennis van neem.

De gevolgen van uw misdadige beleid zijn voor uzelf!

Vriendelijke groeten

Astrid Essed
AmsterdamZIE VOOR NOTEN


https://www.astridessed.nl/klm-medeplic … -zimbabwe/


OF
http://community.dewereldmorgen.be/blog … f-zimbabwe

Re: KLM medeplichtigheid aan uitzetting Anele naar Zuid-Afrika

Beste Mevr. Essed,

De KLM is een vervoersmaatschappij, en een vervoersmaatschappij krijgt opdrachten om zaken te vervoeren. Daar betaan zij van, het is zeer kort door de bocht om Jan en alleman maar klakkeloos te beschuldigen van medeplichtigheid aan iets wat bij weigering toch door een andere vervoerder wordt gedaan. Volgens mij mist er iets in uw hoofd of werkt het wellicht niet zo goed meer? De instantie die u in dit geval moet aanspreken is de overheid en met name de vreemdelingendienst.