1 (edited by Lasede_Bouta 2017-10-08 06:46:34)

Topic: De heiligverklaring van Eberhard van der Laan.

Afgelopen zomer bereikte de heiligverklaring van de toen doodzieke Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan haar toppunt met de uitzending van een aflevering van het televisieprogramma Zomergasten, waarbij deze ook op een enorm scherm op het Museumplein vertoond werd. "Is de wereld knettergek aan het worden", dacht ik. Eberhard van der Laan is net zo'n slappe theedrinker als zijn voorganger Job Cohen, die zich ook geen raad wist met het probleem van deze tijd, de radicale Islam. Als men hem daarop beoordeelt, dan is hij als bestuurder faliekant door het ijs gezakt. Een burgemeester, die door zijn slappe optreden het probleem van de radicale islam alleen maar verergerd heeft, verdient hoon. Eberhard van der laan komt uit een PvdA cultuur, waarbij het niet 'bon ton' is om allochtonen ongezouten de waarheid te vertellen en zij, die niet wensen te luisteren, meedogenloos aan te pakken. Maar deze allochtoon vertelt Eberhard wel ongezouten de waarheid, ook al is hij net de pijp uit, omdat de veiligheid van Nederland hem een groot goed is.Schimmige (PvdA-)praktijken rond deradicalisering Amsterdam


De angst voor terreur heeft de Nederlandse autoriteiten week gemaakt. Wie deradicalisering in de aanbieding heeft, kan een hoge prijs vragen, zowel in de vorm van geld als in de vorm van welwillendheid, schrijft Syp Wynia.


De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) heeft een van zijn belangrijkste adviseurs met een schorsing naar huis gestuurd. Naar haar handel en wandel doet het Openbaar Ministerie onderzoek. De adviseur wordt verdacht van vriendjespolitiek en declaratiefraude.


Nu komen corruptie en fraude wel vaker voor. Bijzonder is in dit geval, dat de betrokken ambtenaar op een voor de burgemeester cruciaal beleidsonderdeel – het tegengaan van radicaliseren van moslims – al vele jaren diens rechterhand is. Volgens De Telegraaf zou de geschorste ambtenaar (ook) een man met wie zij een relatie heeft of heeft gehad hebben ingehuurd.


Saadia a. T. (ook PvdA-lid) werkt sinds augustus 2006 bij de gemeente en had blijkens haar eigen LinkedIn-account toen tot taak: ‘Het opzetten van een werkend meld- en adviespunt radicalisering’ en verder onder meer ook ‘signalen uit de stad vertalen naar de gemeentelijke organisatie’. In de volgende jaren zou ze twee keer promotie maken, zodat ze twee jaar geleden ‘programmamanager radicalisering en polarisatie’ werd.


Grote rol voor de islam in het bij elkaar houden


Het thema radicalisering werd na de moord op Theo van Gogh in 2004 een centraal thema in heel Nederland, maar zeker in Amsterdam. Daar was burgemeester Job Cohen (PvdA) in 2001 aangetreden als burgemeester, onder het zelfgekozen motto dat hij ‘de boel bij elkaar’ wilde houden.


Al snel bleek dat Cohen een grote rol voor ogen had voor de religie, in het bijzonder de islam, in het bij elkaar houden. Openlijk of in het geniep werden (soms grote) bedragen uitgetrokken voor de bouw of exploitatie van moskeeën.


De angst voor de radicalisering van moslims gaf landelijk, maar zeker ook in Amsterdam, extra ruim baan aan islamitische voorlieden die prat gingen op hun gematigdheid en op hun bereidheid om het extremisme in eigen kring in de gaten te houden. Dat ging niet voor niets.


Meldpunt Moslimdiscriminatie als ruilmiddel


Zo beloofden twee moskeeën in de Amsterdamse wijk De Baarsjes dat ze extremisme zouden melden, maar eisten – en kregen – in ruil een Meldpunt Moslimdiscriminatie dat tevens fungeerde als een icoon van moslimachterstelling. Het meldpunt werd overigens na enkele jaren vanwege gebrek aan belangstelling opgeheven.


Ahmed Marcouch ruilde ook uit. De toenmalige stadsdeelburgemeester van de wijk Slotervaart (PvdA) stelde zichzelf voor als gematigde remedie tegen radicalisering en kreeg daarbij de volle steun van Cohen, plaatselijk PvdA-leider Lodewijk Asscher en van Lillianne Ploumen, op dat moment PvdA-voorvrouw in Amsterdam-West.

Onder Marcouch’ regime in stadsdeel Slotervaart verrezen daar al gauw twee nieuwe moskeeën, de één betaald door Golfstaten (‘Blauwe Moskee’) en na verloop van tijd gerund door ‘jongerenimam’ Yassin Elforkani. De andere moskee was de ‘Poldermoskee’, gerund door Mohammed Cheppih en naar diens zeggen – en bevestigd door Marcouch – bedoeld ‘als wapen tegen radicalisering’. Bij de oprichting van beide moskeeën was stadsdeelburgemeester Marcouch nauw betrokken, met als bijzonderheid dat zijn broer Moussa Marcouch een tijdlang penningmeester was van de Nederlandse tak van de Moslimbroederschap, die de Blauwe Moskee had zullen exploiteren.


Bekende radicale prediker in de Poldermoskee


Mohammed Cheppih van de Poldermoskee was toen al een bekende radicale prediker –opgeleid in Saoedi-Arabië – die onder meer bekeringsreizen naar Saoedi-Arabië organiseerde. Toen hij zijn Poldermoskee in het stadsdeel van Marcouch vestigde, profileerde Cheppih zich plotseling als expert op het gebied van ‘de-radicalisering’. Hij richtte een eigen bureautje op, ‘Academica Islamica’, dat opdrachten kreeg van… het stadsdeel Slotervaart, van stadsdeelburgemeester Marcouch. Wat die opdrachten hebben opgeleverd is onduidelijk. De Poldermoskee is al lang failliet.


Cheppih was al die tijd veel op de tv te zien, net als ‘jongerenimam’ Yassin Elforkani – die van de Blauwe Moskee in Slotervaart. Net als Cheppih had – en heeft – Elforkani een adviesbureau dat overheden adviseert als ze meer willen weten van slecht toegankelijke gemeenschappen – lees: moslims, Marokkanen in het bijzonder –, ‘radicalisering’ willen tegengaan en ‘verbinding’ teweeg willen brengen.


Geheimzinnigheid rond programma van Saadia


Daarmee zijn we ook weer terug bij de geschorste topambtenaar Saadia van het Amsterdamse stadhuis. Want zij gaf nogal wat klussen weg op het gebied van radicalisering en Syriëgangers en had ook zelf nauwe contacten met moskeeën en islamitische voorlieden. Volgens De Telegraaf was er in de Amsterdamse politiek al eerder ongenoegen over de geheimzinnigheid waarmee dat radicaliseringsprogramma omgeven zou zijn. ‘Financiële verantwoording is er nauwelijks’.


Wat wel bekend is, is dat de geschorste topambtenaar klussen verstrekte aan het bureau Vizea, van voorheen ‘jongerenimam’ Yassin Elforkani. Of Elforkani wel zo zuiver op de graat is of toch meer met de Moslimbroederschap van doen heeft – of had – dan hij wil erkennen is al langere tijd onderwerp van discussie. Voor de gemeente Amsterdam was het in ieder geval geen reden om hem niet aan het werk te zetten. Elforkani, tevens actief PvdA-lid, was of is trouwens een favoriet van demissionair integratieminister en PvdA-leider Lodewijk Asscher.


Fatima Eliatik had projectleider vervreemding en polarisatie


Zo komen we dan bij Fatima Elatik, ook van de PvdA, voorheen Amsterdams raadslid en tot drie jaar geleden stadsdeelburgemeester in Amsterdam-Oost. Elatik is, maar dat kan natuurlijk toeval zijn, een oude bekende van Ahmed Marcouch, die ze rond de eeuwwisseling had leren kennen op een islamcursus, verzorgd door diens broer Moussa Marcouch (die van de Moslimbroederschap).


Fatima Elatik heeft zo haar eigen besognes met de islam. Ze had het niet-doorgaan van een opera over de jeugdige bruid van de profeet Mohammed al eens publiekelijk toegejuicht. En ook stelde stadsdeelburgemeester Elatik een ‘projectleider vervreemding en polarisatie’ aan, in de persoon van Mohamed Azahaf.


Het was nogal opmerkelijk dat uitgerekend deze Azahaf door Elatik werd aangezocht – en nog wel voor deze functie. Hij had namelijk eerder zowel de terreuraanslagen van Al Qaida als de moord op Theo van Gogh toegejuicht.


Na de 11e september 2001 zei Azahaf op internet: ‘Ik gun de Amerikanen de straf van Allah, want dat is wat ze verdienen.’ En na de moord op Van Gogh op 2 november 2004 schreef Azahaf: ‘Joepie, wat ben ik vandaag vrolijk, nog twee te gaan’. Azahaf had graag gezien dat ook Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders waren vermoord. Want: ‘Uiteindelijk zullen alle vijanden van de islam vernietigd worden’. Deze man mocht van Elatik met geld van het stadsdeel campagne voeren tegen ‘verrechtsing’. Het geld kwam uit het potje ‘cohesie’.


Fatima Elatik was – in ieder geval tot begin deze maand – de belangrijkste adviseur van de hoogste baas van de Amsterdamse politie, Pieter-Jaap Aalbersberg, op het gebied van ‘diversiteit’. Als zodanig adviseerde zij volgens Aalbersberg – maar zelf ontkent ze dat – de invoering van hoofddoeken bij de politie. Dat zou helpen om een betere ‘afspiegeling’ bij de politie te krijgen, zo heette het.


Zijn hier conclusies uit te trekken?


Zijn er conclusies te trekken uit dit anekdotische materiaal uit de hoofdstad van het land, rond politiek, politie, islam en terreur? Misschien niet.


Maar een voorlopige conclusie mag toch wel zijn, dat Amsterdamse autoriteiten zo beducht zijn voor wat er broeit in zekere gemeenschappen, dat ze er veel voor over hebben om daar grip op te krijgen.


Het laat zich aanzien dat sommige leden van dergelijke gemeenschappen bereid zijn de kennis en de grip te verschaffen – of zijn op zijn minst bereid zijn die indruk te wekken. Maar voor niets doen ze dat begrijpelijkerwijs niet.


In ruil zijn er uiteraard salarissen, promoties, vervolgcarrières – maar wellicht ook meer toeschietelijkheid in de richting van betrokken gemeenschappen, moskeeën en voorlieden dan goed is.


En soms overspelen de meewerkende voorlieden uit allochtone gemeenschappen daarbij hun hand. Maar heel snel gebeurt dat niet. Want wie over een als schaars en dus als kostbaar beschouwd goed beschikt, kan een hoge prijs vragen.


Nabrander:


De Telegraaf meldt dat er sprake is van een nauwe relatie tussen Fatima Elatik en de nu geschorste Amsterdamse topambtenaar Saadia a. T. Saadia wordt ‘de beste vriendin’ van Elatik genoemd. Des te opvallender: Mounir Dadi, echtgenoot van Elatik, is sinds 2014 als ‘senior adviseur radicalisering’ collega en ondergeschikte van Saadia a. T. bij de gemeente.


Syp Wynia/Elsevier 21 juli 2017Beoordeel heiligverklaarde Van der Laan op daden


De heiligverklaring van burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan heeft te lang geduurd. Ik vind het vreselijk dat hij ziek is en daar onder lijdt. Ook vind ik Van der Laan een sympathieke man. Maar dit zijn allemaal geen gronden voor de heiligverklaring van een politicus. Toch zag ik met verbazing hoe de burgemeester van Amsterdam heilig werd verklaard.


Politici moeten worden beoordeeld op basis van hun politieke en bestuurlijke daden, niet op grond van mooie anekdotes, ernstige ziektes of een sympathieke verschijning. Niet de emoties maar het verantwoordelijkheidsgevoel en vooral het afleggen van verantwoording staat in de politiek centraal.


Voordat de inkt van de heiligverklaring opdroogde, kwam De Telegraaf met een artikel dat zelfs een schijn van heiligheid bij de burgemeester van Amsterdam wegnam: ‘De kliek van koningin Saadia.’ Al eerder schreven Syp Wynia ( Elsevier Weekblad) en Nausicaa Marbe (De Telegraaf) scherpe en vooral feitelijke analyse over de rol die de Nederlandse Marokkanen spelen in de Amsterdamse politiek.


Ik hoorde al een tijdje van sommige Amsterdamse politiefunctionarissen en inlichtingenmannen zorgwekkende feiten over de ‘radicaliseringsmaffia’ van Amsterdam. Dit alles wordt nu uitvoerig in kaart gebracht door De Telegraaf.


VVD als aanhangwagen van de PvdA


Men maakt zich ernstig zorgen over de kwaliteit van de terrorismebestrijding in Amsterdam. Maar niemand wilde en durfde het aan de orde stellen bij de burgmeester of de politiechef: angst voor het racismeverwijt bevordert de zwijgzaamheid. De bestuurlijke elite van Amsterdam is een gesloten kring. En de Amsterdamse VVD?


De Amsterdamse VVD wordt niet als een serieuze partij gezien voor de veiligheidsvraagstukken en de multiculturele problemen: men beschouwt het als een aanhangwagen van de PvdA. Een politieagent zei tegen mij dat de Amsterdamse VVD de ondernemende afdeling van de sociaal-democratie is. Anders was het niet zover gekomen met de kliek van koningin Saadia.


Saadia a.T., iemand zonder bijzondere kwalificatie, werd de rechterhand van burgemeester Van der Laan op het gebied van radicalisering. Zij was ‘het eerste aanspreekpunt’ van de inlichtingendiensten. Nu wordt zij verdacht van gerommel met facturen en belangenverstrengeling. Maar dat is niet alles. Tot 2014 werkte ze samen met Vizea, het bedrijf van Yassin Elforkani jongeren imam van Blauwe Moskee.


Dat verandert volgens De Telegraaf ‘op slag als de imam op de lokale televisie waarschuwt dat Amsterdam het probleem onderschat van jongeren die verleid worden om ten strijde te trekken in het kalifaat, dat dan net is uitgeroepen.’ Yassin Elforkani is een PvdA-imam. Maar Van der Laan was doof voor de waarschuwing van Elforkani. Saadia mag haar gang gaan. De burgemeester vaart blind op Saadia.


Vrienden van Saadia


In De Telegraaf vallen de bekende namen zoals die van Fatima Elatik. Zij is een ander probleemgeval op wie de Amsterdamse politiechef blind kan varen! Het zou fijn zijn als de Amsterdamse bestuurlijke elite niet blind, maar met open ogen gaat besturen. Doordat de Amsterdamse bestuurders blindvaren, navigeerde Saadia de gemeente naar een gevaarlijk domein: ze stelde een voormalig lid van de Hofstadgroep Bilal Lamrani aan als jongerenwerker. De zogenaamd gederadicalisserde veroordeelde terrorist werkte voor de gemeente.


De Telegraaf schrijft daarover: ‘Sindsdien heeft nooit meer iemand iets van hem vernomen, vertelt een woordvoerder van Streetcornerwork, waar hij in dienst was. Twee bronnen weten te vertellen dat Lamrani waarschijnlijk in Syrië zit. Zijn zusje, dat nota bene bij Bilal een deradicaliseringsprogramma zou hebben gevolgd, is volgens deze bronnen in het Midden-Oosten getrouwd met een andere jihadist.’ Dat is niet het enige incident. In 2013 waarschuwde een vader haar voor zijn eigen zoon dat hij naar Syrië zou willen afreizen. Dat nam Saaida niet serieus. Zij deed daarmee niks. Hij vecht nu in Syrië. Is Van der Laan nog steeds heilig? Is dat niet een brevet van onvermogen van de Amsterdamse politiechef?


De Telegraaf komt tot een schokkende constatering: ‘Sinds Saadia de baas is van het programma radicalisering en polarisatie, maakte de gemeente een aantal opmerkelijke beleidswijzigingen op dit terrein. In weerwil van alle verhalen over ronselaars in bijvoorbeeld Oost en Geuzenveld, stelt de gemeente sinds mei 2015 dat ’de oorzaak van extremisme in toenemende mate buiten de religie ligt’. Ik weet niet meer wat het ergste is: de onbekwame burgemeester en bestuurders van Amsterdam of Saadia en de rest.


Het antiterreurbeleid van Amsterdam gaf ruimte aan de politieke islam. De fundamentalistische islam kan zich in Amsterdam vrijelijk verspreiden. Daardoor worden de ideologische fundamenten gelegd voor het jihadisme. Dit beleid leidt dus op de lange termijn tot de toename van het jihadisme en de intolerante versies van de islam zoals het salafisme. Ik vraag me af waarom de AIVD en NCTV Amsterdam niet hebben gewaarschuwd voor dit rampzalige beleid.


In de stad waar de burgemeester heilig is verklaard, ebt het verantwoordelijkheidsgevoel weg.


Afshin Ellian/Elsevier 7 augustus 2017

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0

Re: De heiligverklaring van Eberhard van der Laan.

Afshin Ellian


Elllian is een ondankbare burger van Nederland. Misschien wel de ondankbaarste  moslim vluchteling.


Hij roept al jaren dat het beleid tegen radicale moslim in Nederland niet deugd.
De enige ingang die hij heeft is de Elsevier die hem de kans biedt zijn oprispingen (onwrikbare standpunt) kenbaar te maken,


En dat doet hij samen met  enkele die dag zij het tolerante beleid in Nederland de kans hebben gekregen om in Nederland op te groeien en een goede studie te kunnen volgen cq af te ronden.


En dat doen ze vooral binnen de VVD, de partij van de crimefighters en van :Law en Ordre smile
We weten ondertussen beter in een regeerperiode zijn er drie van deze stoere jongens op het ministerie van Justitie en Politie gesneuveld.


De partij van Josua die in den Haag na een start vo stoere babbels op zijn schreden terug moest komen en zijn stevige taal moest aanpassen.


Ik moet ELlan vertellen dat er in Nederland met de slappe theedrinkers nog geen enkele aanslag van betekenis in Nederland heeft plaatsgevonden.
Aanslagen van vergelijkbare orde als Londen, Spanje en Frankrijk.


Bestrijding van radicale moslims doe je niet op de wijze waarop je criminelen bestrijdt.
Dat gebeurd meestal met gepaste maatregelen die de radicale organisatie raken, door de financieren uit b.v. Saudi Arabie te frustreren,
En haatprekende en Jihadiste Imam het land uit te zetten of de toegang tot het land te verbieden en dat lukt aardig.

Een (goede) burgemeester beoordelen doe je niet alleen op zijn bestrijding van radical moslims, die beoordeel je op basis van wat hij voor de niet radicalen van zijn stad heeft bereikt. Of hij in zijn stad voor een sociale cohesie heeft gezorgd. Of zijn mensen tevreden zijn met zijn manier van optreden en als dat niet zo is bereid is met ze in gesprek te gaan.
Iemand die criminele keihard aanpakt en voetbal radicalen (hooligans) aanpakt ook als ze van zijn eigen club zijn.


Als ik de reacties van de Amsterdams bevolking in ogenschouw neem vanaf het bekendmaken van zijn ziekte tot zijn overlijden is mijn conclusie dat hij het goed heeft gedaan.


Hoe het Afshin zal vergaan tijdens ziekte en dood moeten we maar afwachten.
Eén ding is duidelijk, in Iran zullen ze een feestje bouwen en opgelucht ademhalen.
En in Leiden en Nederland???????????


Heilig verklaren in ieder geval niet..


P.S.

Volgens mij zijn de motorbendes en andere georganiseerde criminaliteit waarin veel blanken zitten in hebben de grootste bedreigen.


Zij infiltreren in de gemeente besturen (wat moslims minder lukt) en brengen zo het staatsapparaat in gevaar.

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

3 (edited by Henry Siegfried 2017-10-08 08:02:50)

Re: De heiligverklaring van Eberhard van der Laan.

Afshin Ellian


Elllian is een ondankbare burger van Nederland. Misschien wel de ondankbaarste  moslim vluchteling.


Hij roept al jaren dat het beleid tegen radicale moslim in Nederland niet deugd.
De enige ingang die hij heeft is de Elsevier die hem de kans biedt zijn oprispingen (onwrikbare standpunt) kenbaar te maken,


En dat doet hij samen met  enkele die dag zij het tolerante beleid in Nederland de kans hebben gekregen om in Nederland op te groeien en een goede studie te kunnen volgen cq af te ronden.


En dat doen ze vooral binnen de VVD, de partij van de crimefighters en van :Law en Order smile
We weten ondertussen beter in een regeerperiode zijn er drie van deze stoere jongens op het ministerie van Justitie en Politie gesneuveld.


De partij van Josua die in den Haag na een start vo stoere babbels op zijn schreden terug moest komen en zijn stevige taal moest aanpassen.


Ik moet ELlan vertellen dat er in Nederland met de slappe theedrinkers nog geen enkele aanslag van betekenis in Nederland heeft plaatsgevonden.
Aanslagen van vergelijkbare orde als Londen, Spanje en Frankrijk.


Bestrijding van radicale moslims doe je niet op de wijze waarop je criminelen bestrijdt.
Dat gebeurd meestal met gepaste maatregelen die de radicale organisatie raken, door de financieren uit b.v. Saudi Arabie te frustreren,
En haatprekende en Jihadiste Imam het land uit te zetten of de toegang tot het land te verbieden en dat lukt aardig.

Een (goede) burgemeester beoordelen doe je niet alleen op zijn bestrijding van radical moslims, die beoordeel je op basis van wat hij voor de niet radicalen van zijn stad heeft bereikt. Of hij in zijn stad voor een sociale cohesie heeft gezorgd. Of zijn mensen tevreden zijn met zijn manier van optreden en als dat niet zo is bereid is met ze in gesprek te gaan.
Iemand die criminele keihard aanpakt en voetbal radicalen (hooligans) aanpakt ook als ze van zijn eigen club zijn.


Als ik de reacties van de Amsterdams bevolking in ogenschouw neem vanaf het bekendmaken van zijn ziekte tot zijn overlijden is mijn conclusie dat hij het goed heeft gedaan.


Hoe het Afshin zal vergaan tijdens ziekte en dood moeten we maar afwachten.
Eén ding is duidelijk, in Iran zullen ze een feestje bouwen en opgelucht ademhalen.
En in Leiden en Nederland???????????


Heilig verklaren in ieder geval niet..


P.S.

Volgens mij zijn de motorbendes en andere georganiseerde criminaliteit waarin veel blanken zitten in hebben de grootste bedreigen.


Zij infiltreren in de gemeente besturen (wat moslims minder lukt) en brengen zo het staatsapparaat in gevaar.

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

4 (edited by Anjoemara 2017-10-08 11:23:37)

Re: De heiligverklaring van Eberhard van der Laan.

Elian is GEEN MOSLIM.


Een christen uit Iran zoals zovele christenen en joden daar wonen of gewoond hebben. En mogelijk is hij zelfs een zionist. Zoek en gij zult vinden.

Dat is dus weer een correctie wat mij uiteraard niet in dank afgenomen zal worden door de haatzaaiers hier.

Deze topic laat weer zien wie haat zaait.


Deze burgemeester, may he rest in peace, wordt zelfs na zijn dood niet met rust gelaten door deze gekken.


De grootste ondankbare vlegel hier die blij moet zijn dat hij onderdak en uitkering geniet in Nederland is Las Ede.


Maar vanaf januari 2018 zullen de BVD en andere geheime diensten de bevoegdheid krijgen om het internetverkeer in de gaten te houden.
Dan is het afgelopen met lapzwansen als Las Ede en XZQ gestoord.

"Those who use religion for their own benefit are detestable. We are against such a situation and will not allow it. Those who use religion in such a manner have fooled our people; it is against just such people that we have fought and will continue to fight".

Mustafa Kemal Atatürk

Re: De heiligverklaring van Eberhard van der Laan.

‘De enige ingang die hij heeft is de Elsevier die hem de kans biedt zijn oprispingen (onwrikbare standpunt) kenbaar te maken’


Prof. mr. dr. Afshin Ellian (Teheran, 1966) is momenteel hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap en wetenschappelijk directeur van Instituut voor Metajuridica aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden.


In Nederland word je geen hoogleraar, als jouw opvattingen slechts in een periodiek gepubliceerd worden.


Het is juist prijzenswaardig van Afshin Ellian om aan te geven, dat iemand wel overleden kan zijn, maar dat hij voor daden verantwoordelijk blijft, die de samenleving kunnen schaden. Het enige onwrikbare bij Ellian is zijn houding tegenover de PvdA. Maar dezelfde houding had ik al begin jaren tachtig gevormd, toen Ellian nog in Iran vertoefde. Verschrikkelijk, de drammer Joop den Uyl, die het debat steevast niet met rationele argumenten naar zijn hand zette, maar met zieligheid! In die zin zijn Job Cohen en de afgelopen week overleden Eberhard van der Laan politieke zonen van hem.

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0

6 (edited by Anjoemara 2017-10-09 07:04:58)

Re: De heiligverklaring van Eberhard van der Laan.

Lasede_Bouta wrote:

‘De enige ingang die hij heeft is de Elsevier die hem de kans biedt zijn oprispingen (onwrikbare standpunt) kenbaar te maken’


Prof. mr. dr. Afshin Ellian (Teheran, 1966) is momenteel hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap en wetenschappelijk directeur van Instituut voor Metajuridica aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden.


In Nederland word je geen hoogleraar, als jouw opvattingen slechts in een periodiek gepubliceerd worden.


Het is juist prijzenswaardig van Afshin Ellian om aan te geven, dat iemand wel overleden kan zijn, maar dat hij voor daden verantwoordelijk blijft, die de samenleving kunnen schaden. Het enige onwrikbare bij Ellian is zijn houding tegenover de PvdA. Maar dezelfde houding had ik al begin jaren tachtig gevormd, toen Ellian nog in Iran vertoefde. Verschrikkelijk, de drammer Joop den Uyl, die het debat steevast niet met rationele argumenten naar zijn hand zette, maar met zieligheid! In die zin zijn Job Cohen en de afgelopen week overleden Eberhard van der Laan politieke zonen van hem.

Elian delfde het onderspit in Iran tegen andere intellectuele zwaargewichten en week om die reden uit naar Europa. Sindsdien spuit hij zijn haat en probeert gram te halen. Heel in het verleden had ik zijn antecedenten uitgespit en hier op WKN neergekwakt.
Een onbeduidend vak en onbeduidend man die zijn positie alleen verkregen heeft door de Israël lobby aangezien hij een zionist is. Geld stinkt niet. Dus tja, als je zulke idioten wilt volgen zegt da genoeg over het verloren hoofd.

"Those who use religion for their own benefit are detestable. We are against such a situation and will not allow it. Those who use religion in such a manner have fooled our people; it is against just such people that we have fought and will continue to fight".

Mustafa Kemal Atatürk

7 (edited by Lasede_Bouta 2017-10-09 07:55:37)

Re: De heiligverklaring van Eberhard van der Laan.

@chocoprins


"Elian delfde het onderspit in Iran tegen andere intellectuele zwaargewichten en week 'Heeft bakra de dildo in jouw bruine ster niet uitgezet, want bij elke reactie blijf je uit jouw nek kletsen. In 1987 heeft de toen 21 jarige Ellian asiel aangevraagd bij de permanente vertegenwoordiging van de VN in Kabul. In 1989 heeft Nederland hem en andere Iraniers als politiek vluchteling uitgenodigd hiernaartoe te komen. Voor hij asiel aanvroeg, was hij student, die ver van een professionele carriere af was. Dat jij ziet, dat hij het onderspit delfde als 21-jarige student tegen 'politieke zwaargewichten' - lees: stinkende baardapen met het lage intelligentieniveau, die ook wel bekend staat als de Anjoemara norm - komt louter door het feit, dat jouw 'go' het onderspit tegenover de roede van bakra gedolven heeft. Zodra jij op dit forum onzin verkoopt, krijg jij van mij bakken met stront over je heen gegoten.


PS: Professor Ellian is verbonden aan de Universiteit van Leiden. Volgens de index van beste universiteiten ter wereld, kan geen enkele Iraanse universiteit aan het niveau van de Leidse tippen. Dus maar goed, dat hij naar Nederland is gekomen door een achterlijk islamitisch land te ontvluchten.

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0

8 (edited by xzqc33 2017-10-09 20:40:16)

Re: De heiligverklaring van Eberhard van der Laan.

Beste Lasede B. Ik snap jouw stellingname en houding wel. Jij blijft toch wel keurig op het rechte pad, van wat men 'politiek correct' mag noemen. Niet echt moeilijk lijkt het mij om een filosofie te kunnen ontwikkelen (a stante pede) om te snappen wat de vijand (het goede woord in deze context) voor plannen heeft. Lees de juiste paginas van de dagbladen en elke lezer weet wie de vijand is en wat haar bedoelingen zijn. Het liefst was elke kafier dood gemaakt volgens de waanzin die ieslaam heet. Maar dat gaat ondanks alle hulp die de strijders van hunne alla mogen krijgen, toch niet lukken.


De chocoprins (wat een giller) wil jou en mij ook dood. Moeslims willen alles dood; meer niet. Zolang als die hoofddoelstelling niet wordt gehaald, is pesten, zieken, plofkraken, ramkraken, frauderen met examens, ten nadele van de "christenhonden" een manier om extra punten voor de hemel te krijgen. chocoprins doet niets 'vreemd' in de ogen van haar zelfbedachte allah (schuilnaam van de duivel)


Jamais nooit never niemals noiti zal welke moeslim ooit aan welke christenhond ook verklappen wie er in zijn of haar 'parochie' aan het radicaliseren is. Nooit nooit en te nimmer. Wie op deze planeet zal het strijdplan van een wapenbroeder veraden aan de vijand? De meesten zijn niet gek. Radikaal doen is PRECIES volgens de leer doen, daar valt niets op af te dingen. Heel veel mensen leven in een roes die ook godsdienst genoemd kan worden; een roes, een tunnel  Wie zou danradikaliseren als FOUT mogen zien?


Na mi tachi


Choco-aap: vergeet het woordje 'slijmbal' niet te gebruiken
Ai sa si

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

Re: De heiligverklaring van Eberhard van der Laan.

Lasede_Bouta wrote:

PS: Professor Ellian is verbonden aan de Universiteit van Leiden. Volgens de index van beste universiteiten ter wereld, kan geen enkele Iraanse universiteit aan het niveau van de Leidse tippen. Dus maar goed, dat hij naar Nederland is gekomen door een achterlijk islamitisch land te ontvluchten.

Volgens welke index? Net zoals de index die IMF en Wereldbank geeft van moneraire situaties?

Heb ik je niet laten zien op wat voor niveau de Iraanse universiteiten zijn dat zelfs de VS en Europa met ze samenwerkt?
Heb ik niet laten zien dat Iraanse studenten overal tot de top tien behoren?

Uiteraard kan je verloren hoofd dat niet bevatten aangezien het zoek is.

"Those who use religion for their own benefit are detestable. We are against such a situation and will not allow it. Those who use religion in such a manner have fooled our people; it is against just such people that we have fought and will continue to fight".

Mustafa Kemal Atatürk

Re: De heiligverklaring van Eberhard van der Laan.

@chocoprins


‘Volgens welke index? Net zoals de index die IMF en Wereldbank geeft van moneraire situaties?’


Het zal wel aan het niveau van jouw mentale gesteldheid liggen, want wie niet eens een index via google kan achterhalen, is simpelweg oerstom of oliedom. Klik maar op de onderstaande link en dan zal voor jouw ogen het wonder voltrekken. Een paar feitjes:


1.    Bij de eerste tweehonderd beste universiteiten van de wereld zit geen enkele Iraanse.
2.    Bij de eerste hondervijftig universiteiten staan wel die van Jeruzalem, waarvan Albert Einstein een van de oprichters was en die van Tel Aviv vermeld.
3.    De Universiteit van Leiden staat op plaats 88. Dus mijn bewering, dat Afshin Ellian een achterlijk islamitisch land ontvlucht is om aan een kwalitatief hogere universiteit in Nederland les te geven, waardoor zijn vlucht zeer succesrijk is geweest, staat als een huis. Voor de zoveelste maal heb ik jou als dom neergezet. Een iederen kan op link klikken en zien dat Lasede_Bouta gelijk heeft. Misschien moet je eens een intellectueel boek gaan lezen in plaats van de chocoprins van bakra uit te hangen, dommerik!http://www.shanghairanking.com/ARWU2017.html

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0

11 (edited by Anjoemara 2017-10-09 13:59:28)

Re: De heiligverklaring van Eberhard van der Laan.

@ pronkt met andermans veren (benne benieuwd wat voor opleiding jij hebt; zal wel niet veel soeps zijn):


Iran ranked 2nd in percentage of science, engineering graduates


According to the Global Innovation Index 2016, the Islamic Republic of Iran ranked second in the percentage of graduates in science & engineering among 128 countries and economies.

Iran also ranked fourth in tertiary education, 26 in knowledge creation, 31 in gross percentage of tertiary enrolment, 41 in general infrastructure, 48 in human capital as well as research and 51 in innovation efficiency ratio.

Cornell University, INSEAD Business School and the World Intellectual Property Organization (WIPO) recently released the Global Innovation Index 2016, which ranks the innovation performance of 128 countries and economies around the world, based on 82 indicators.


Heb je wel eens een universiteit van binnen gezien, anders dan vanuit je ansichtkaart klopedie verloren hoofd???


Overigens heeft jouw baas Nethanyahu ook openlijk toegegeven dat het Iran vreest vanwege het jonge en opkomend intellect daar; geen wonder dat ze regelmatig knappe koppen daar liquideren met hulp van MEK.

"Those who use religion for their own benefit are detestable. We are against such a situation and will not allow it. Those who use religion in such a manner have fooled our people; it is against just such people that we have fought and will continue to fight".

Mustafa Kemal Atatürk

Re: De heiligverklaring van Eberhard van der Laan.

https://nos.nl/artikel/2197086-afscheid … ebouw.html

't WIJST ZICH VANZELF.  Lachen is gezonder. Treintje kwam ook zo......NOT.

13 (edited by Lasede_Bouta 2017-10-10 07:34:25)

Re: De heiligverklaring van Eberhard van der Laan.

@chocoprins


'@ pronkt met andermans veren (benne benieuwd wat voor opleiding jij hebt; zal wel niet veel soeps zijn):'
Chocoprins, ik ben niet zo'n onbetrouwbaar en laf sujet als jij. Ik ben een vent, die staat voor wat hij zegt en doet, wat hij moet doen. Jouw verwenner bakra heeft  ooit van mij mijn doctoraalbul Economie, verkregen aan de Universiteit van Amsterdam, als pdf-bestand toegestuurd gekregen, omdat ik naar zijn mening ene 'huradin' of 'slavia slafe' zou zijn. Al ruim dertig jaar ben ik afgestudeerd monetair econoom en jij dommerik mag/moet mij met de titel 'de weledelgeleerde heer Lasede_Bouta' aanspreken. Ik zeg dus niet voor niets, dat jij de grootste idioot van het forum bent. Maar ik begrijp ook wel, dat afgunst bij jou een zeer dominant probleem is, omdat jij als geen ander jouw eigen mislukte leven weet te onderkennen. wink

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0

14 (edited by Anjoemara 2017-10-10 07:43:42)

Re: De heiligverklaring van Eberhard van der Laan.

Lasede_Bouta wrote:

@chocoprins


'@ pronkt met andermans veren (benne benieuwd wat voor opleiding jij hebt; zal wel niet veel soeps zijn):'
Chocoprins, ik ben niet zo'n onbetrouwbaar en laf sujet als jij. Ik ben een vent, die staat voor wat hij zegt en doet, wat hij moet doen. Jouw verwenner bakra heeft  ooit van mij mijn doctoraalbul Economie, verkregen aan de Universiteit van Amsterdam, als pdf-bestand toegestuurd gekregen, omdat ik naar zijn mening ene 'huradin' of 'slavia slafe' zou zijn. Al ruim dertig jaar ben ik afgestudeerd monetair econoom en jij dommerik mag/moet mij met de titel 'de weledelgeleerde heer Lasede_Bouta' aanspreken. Ik zeg dus niet voor niets, dat jij de grootste idioot van het forum bent. Maar ik begrijp ook wel, dat afgunst bij jou een zeer dominant probleem is, omdat jij als geen ander jouw eigen mislukte leven weet te onderkennen. wink

Wacht effe, heb ik niet jou als een koprosensie econoom genoemd vanwege je domme economische visie? En gelet op je domme uitspraken over Iraniërs en ophemelen van zionisme, van de domme Trump en oorlogszuchtige Nethanyahu ben je nog minder dan soep. Dat is tenminste iets voedzaams.


Tja een bul gehaald? Ik denk eerder dat je een BULLEBAK bent en ik dacht ook dat j.bakra nooit enig schrijfsel van jou heeft ontvangen; hij is nog steeds wachtende en nodigt je vaak ook uit om persoonlijk langs te komen. Iets wat jij als laffe Ospen nazaat uiteraard niet durft.

"Those who use religion for their own benefit are detestable. We are against such a situation and will not allow it. Those who use religion in such a manner have fooled our people; it is against just such people that we have fought and will continue to fight".

Mustafa Kemal Atatürk

15 (edited by Anjoemara 2017-10-10 08:25:52)

Re: De heiligverklaring van Eberhard van der Laan.

Eey jodenkoeken prins

Je had het over Afshin Elian dat hij op 21 jarige leeftijd naar Nederland kwam en dus geen enkel last zou hebben ondervonden van het Iraans regiem.

Kijk wat WIKI schrijft en niet helemaal kan wegwissen:


Ellian is in Iran opgegroeid in een veelvormige familie, bestaande uit moslims, christenen en mystici.[2] Als scholier leerde hij al het vak journalistiek van een van de meest prominente journalisten van Iran. Hij heeft als een freelancejournalist voor verscheidene politieke tijdschriften van Iran gewerkt.


Gedurende de Iraanse Revolutie van 1978-1979 werd hij zoals vele leeftijdsgenoten een aanhanger van de Fedayan-e Khalq-e Iran, een partij van socialistisch, communistisch signatuur. Na de revolutie kwam echter een tweedracht in deze partij. Velen werden vervolgens aanhangers van de meerderheidstak van deze partij. Ellian werd zowel lid van de Tudeh Partij van Iran als actief in de jongeren-organisatie ervan. Vanwege de onderdrukking door het Islamitische regime moest Ellian vluchten. In eerste instantie vluchtte hij naar Pakistan maar hij werd in dat land met uitlevering aan Iran bedreigd zodat hij wederom vluchtte, dit keer naar buurland Afghanistan waar reeds een groep intellectuelen en activisten uit Iran zich had verzameld.

En hoe toepasselijk ; lid van een Khalq partij. Moet denken aan Mujaheddin E Khalq die Iraanse atoomgeleerden en andere wis-/ en natuurkundige breinen liquideert in opdracht van Israhel.

Veel van wat ik in het verleden gevonden had is uiteraard weggewist nu zoals ik al eerder schreef dus kan ik helaas de donkere kant van hem niet meer belichten.

Jij blij dus.

"Those who use religion for their own benefit are detestable. We are against such a situation and will not allow it. Those who use religion in such a manner have fooled our people; it is against just such people that we have fought and will continue to fight".

Mustafa Kemal Atatürk

Re: De heiligverklaring van Eberhard van der Laan.

Afshin Elian en zijn leugens over dhr. D. van Agt. Moeten we Afshin de leugenaar en raddraaier nog serieus nemen??Afshin Ellian en zijn aantijgingen tegen Dries van Agthttps://jandirksnel.wordpress.com/tag/afshin-ellian/

"Those who use religion for their own benefit are detestable. We are against such a situation and will not allow it. Those who use religion in such a manner have fooled our people; it is against just such people that we have fought and will continue to fight".

Mustafa Kemal Atatürk

17 (edited by Anjoemara 2017-10-10 08:20:26)

Re: De heiligverklaring van Eberhard van der Laan.

Tja Las Ede, ik weet waarom je zo verlekkerd bent op Afshin Elian:


Afshin Ellian, echoput van Israëls ministerie van Propaganda


Ellian is een echoput van het Israëlische ministerie van Propaganda. Net als zijn gewezen medecolumnist Leon de Winter weergalmt hij de propaganda die vanuit Tel Aviv wordt rondgepompt. Of het nu om het wegdenken van de bezetting of het koppelen van Palestijns verzet aan de aanslagen in Nice, Parijs, Berlijn, Londen en andere plaatsen gaat, Ellian haalt de maximale score op de Schaal van Netanyahu.


https://rightsforum.org/opinie/afshin-e … ropaganda/

"Those who use religion for their own benefit are detestable. We are against such a situation and will not allow it. Those who use religion in such a manner have fooled our people; it is against just such people that we have fought and will continue to fight".

Mustafa Kemal Atatürk

Re: De heiligverklaring van Eberhard van der Laan.

Een evenwichtiger stuk over Afshin Elian


http://www.doorbraak.eu/gebladerte/11125f71.htm


Islamdeskundige


Na de aanslagen van 11 september 2001 besloot Ellian naar buiten te treden om te waarschuwen tegen "de islam". Hij heeft inmiddels een vaste column in het NRC, en is zeer regelmatig aan te treffen in kranten, opiniebladen en actualiteitenprogramma's. Hoewel er zo'n 25 duizend - veelal linkse - Iraniërs in Nederland leven, van wie de meesten eveneens gevlucht zijn voor de fundamentalisten, wordt juist de conservatieve Ellian steevast gepresenteerd als dé islamdeskundige die uit eigen ervaring kan spreken.


Ellian blijkt een fan van het uiterst rechtse Leefbaar Rotterdam, een partij die het volgens hem "fantastisch heeft gedaan". Hij heeft "veel bewondering hoe men in Rotterdam bezig is met zaken als spreiding, integratie en veiligheid". Ook heeft hij "veel respect en bewondering voor Wilders en ook Hirsi Ali". Op zijn beurt krijgt Ellian weer bijval van het extreem-rechtse Vlaams Belang.


Bangmakerij


De meeste kritiek van Ellian op het moslimfundamentalisme is volkomen terecht. Moslimfundamentalisme is immers, net als christenfundamentalisme, niets anders dan fascisme in een religieus jasje. Het probleem is dat Ellian de dreiging van het moslimfundamentalisme in Nederland buitenproportioneel opblaast. "Holland leeft ook in een tijd van terreur", beweert hij bijvoorbeeld. "Hiermee is de huidige situatie in Nederland te vergelijken met die in Israël, Algerije ten tijde van de burgeroorlog en Baskenland in Spanje." Hij heeft het over "de islamisering van een liberaal land" en beweert: "We zijn nu behoorlijk op weg om, zoals de Taliban, islamitische scholen op te richten."


"Je moet durven erkennen dat er op dit moment een strijd gaande is tussen barbarij en beschaving", vindt Ellian. "Er is maar één wij-zij tegenstelling. En dat is die van wij, mensen (inclusief moslims) die vrijheid en mensenrechten koesteren, en zij, aanhangers van de politieke islam en terroristen." Kapitalistische, patriarchale en racistische tegenstellingen zijn voor hem niet relevant, die moet men kennelijk maar accepteren. Voor Ellian gaat het nog slechts om "problemen met het Europese moslimproletariaat", het voetvolk van "de politieke islam, de laatste totalitaire vijand van de vrije wereld".


Met zulke absurde bangmakerij probeert hij alle recente repressieve maatregelen te rechtvaardigen. Maar die gaan hem eigenlijk niet ver genoeg. Hij wil bijvoorbeeld alle internetters die iets moslimfundamentalistisch schrijven direct op laten pakken. "Dit soort barbaarse types moet zo snel mogelijk onder de controle van de sterke arm van de rechtsstaat komen, voordat zij nog een moord gaan plegen." Kennelijk hoort het opsluiten van andersdenkenden ook bij de "democratische rechtsorde" die de rechtsgeleerde zo aanbidt. Ook roept Ellian op om verder te gaan waar Theo van Gogh gebleven was. "Als op tv en in honderden theaterzalen over de islam grapjes worden gemaakt, en als ook de academici de islam kritisch gaan benaderen, dan leert dat moslims tolerantie." Met z'n allen moslims bashen, dat zal ze leren.


Noot Anjoe:
En met zulke bangmakerij zijn islamofoben hier op WKN ook bezig alsof vele repressieve maatregelen al niet genoeg zijn.


Wacht maar tot dat zij ook onderaan in de pik orde komen.

"Those who use religion for their own benefit are detestable. We are against such a situation and will not allow it. Those who use religion in such a manner have fooled our people; it is against just such people that we have fought and will continue to fight".

Mustafa Kemal Atatürk

19 (edited by Anjoemara 2017-10-10 09:10:29)

Re: De heiligverklaring van Eberhard van der Laan.

@ Las Ede,
Hier spetterend leesvoer voor je over Afshin Elian


http://eindpunt.blogspot.nl/2012/12/het … fshin.html


Het omgekeerde vluchtverhaal van Afshin EllianAfshin Ellian's career in the Netherlands deteriorated to speaking in village churches in the Dutch bible belt, because nobody is taking him seriously anymore. He has no "high profile" at all. But he keeps reinventing his bio. Here I read that "he angered secular Stalinists" in Afghanistan. In reality, Ellian was an active member of the stalinist secular Tudeh party in Iran. According to the Mitrokhin Archive, Vladimir Kuzichkin a KGB officer stationed in Tehran who had defected to the British in 1982 had exposed almost the entirety of the Tudeh leadership as Soviet agents. His information was shared with the Iranian government by the CIA, which was secretly courting Iran, as part of the Iran-Contra deal. The party fully cooperated with the islamist government. When the government discovered that the Tudeh party was in fact a Soviet Trojan horse, and started a campaign against party members, Ellian had problem. That's why he fled Iran. Islam had nothing to do with it.


In Afghanistan, then occupied by Russia, Ellian reportedly worked for a Soviet radio station. But when the Russians started to retreat, Ellian again had a problem. That's when he moved to the Netherlands.


Why he turned into a passionate islamophobe? Who knows. It might be just a smokescreen to cover his tracks. Or simply frustration of not getting things the way he planned, and putting the blame on a religion.


Ian Buruma writes in his book 'Murder in Amsterdam' that Ellian's account of his flight from Afghanistan is "as bogus as Ayaan's refugee story" because he pretended to be an "East-European-style dissident" (page 156)Role reversal


In het interview bij JTA is het ook weer flink raak. De truc die Ellian met zijn vluchtverhaal uithaalt is simpelweg de zaak omkeren. Hij zou uit Afghanistan gevlucht zijn vanwege "angered secular Stalinists". In werkelijkheid was hij zelf die seculiere Stalinist, en liep zijn leven gevaar toen de Sovjets de bezetting van Afghanistan opgaven - dus hun assistenten aldaar niet meer konden beschermen. Maar Ellian maakt een held van zichzelf die juist tegen de Russen ageerde: "We newcomers led a small revolt against the Stalinists."Bekend is dat Ellian altijd en overal beweert dat hij een "refugee from the Iranian revolution" is, omdat hij heldhaftig geageerd zou hebben tegen Khomeini en de islam. Hij heeft van zijn Iraanse verleden een heroïsch sprookje gefrabriceerd. Zijn vlucht uit Iran had niets met onvrijheid of islam te maken. Zijn Tudeh Partij kon het namelijk na de Revolutie drie jaar lang prima met Khomeini en de zijnen vinden. Totdat die er middels de CIA achter kwamen dat de hele top van Ellian's partij bestond uit KGB-agenten. En precies op dat moment is hij Iran ontvlucht, uit angst gearresteerd te worden.De historicus dr. Kaveh Farrokh noemt het ironisch dat links Iran het huidige regime veroordeelt, omdat het een belangrijke rol heeft gespeeld in het aan de macht brengen van Khomeini en zijn theocratie. Er zijn volgens Farrokh ook nog veel voormalige leden van de Tudeh Partij actief in de huidige Iraanse regering en in het onderwijs.


They have also monopolized Iranian Studies in the West and control many of its journals. They often discriminate against any academics who they see as "different" as themselves and their views. Sadly, many Western think-tanks promote these in Western academia and cultural venues. In short, they are the by-products of the former Soviet Internationalist movement, which was designed to promote Soviet imperial interests.Een andere academicus, Dr Abbas Sadeghian, bevestigt:

   
The USSR government was delighted by the Iranian revolution. The political arm of Soviet Union in Iran was the Tudeh party again. The leftovers of the party from 1950's started the new foundation of the party which had the support of the Soviet Union. And this time they did not go against the Iranian government. Actually they were very helpful to Khomeini because the Soviet Union liked the Iranian government.


"Ondergedoken"

In een spreekbeurt (Hebr.) voor de Joodse Verenigde Nederlandse Arabierenhaters in Israël, genaamd Irgoen Olei Holland, voegt Ellian nog iets niews aan zijn biografie toe: hij zou vanaf de Iraanse Revolutie in 1979 in Iran ondergedoken hebben gezeten - geheel in tegenspraak met vorige beweringen. Ondergedoken! Wat gaat hij volgend jaar beweren: dat zijn moeder Joods was?  Het is uiterst merkwaardig te noemen dat hij moest onderduiken in de jaren dat zijn partij in het Iraanse parlement meedraaide - zij het als de vooruitgeschoven arm van de Sovjet-Unie.


Pervers


In Haifa hield Ellian begin vorige week de Cleveringa-lezing. Als decaan van de rechtenfaculteit sprak Rudolph Cleveringa op 26 november 1940 zijn afschuw uit over de maatregel van de bezetter om joodse hoogleraren van de universiteit te verwijderen. Ik kan het niet anders dan pervers achten dat iemand die roept: Israël moet desnoods heel Gaza verwoesten - die precies hetzelfde over Palestijnen spreekt als de nazi's spraken over joden, iemand die zo krankzinnig is dat hij meent dat Israël de Palestijnen niet bezet, maar dat "deze gebieden al geruime tijd door corrupte Palestijnse benden worden bezet" - zijn fascistische denkbeelden mag spuien over het graf van Cleveringa. Leefde hij nog maar, dan had hij er iets over kunnen zeggen.Bekeerlingen

   
Het probleem van mensen als Afshin Ellian is dat ze pas later bekeerd zijn tot het ware geloof, althans tot dat waarvan ze menen dat dit het ware geloof is met zijn ultieme waarheden, in dit geval: de Verlichting. En als ware bekeerlingen worden ze plus royaliste que le roi, roomser dan de paus. Ze beginnen iedereen met hun nieuwe speeltje om de oren te slaan, alsof alleen zij weten waarover ze het hebben en de rest die in de traditie van de Verlichting is opgegroeid en geschoold niet weten hoe belangrijk hun eigen instrumentarium is. Hinderlijk aanwezig ontwikkelen ze zich als dreinende kinderen die overal en op elk moment hun zin willen hebben, en natuurlijk aandacht, want daar gaat het hen om. En omdat ze, in dit geval, politiek gebruikt kunnen worden door bepaalde belangen, gaan ze steeds harder schreeuwen. Ze denken echt dat er naar hen geluisterd wordt. Deels is dat ook waar, weliswaar niet door intellectuelen, maar op straat, in de kroegen, waar altijd al de heffe des volks zich racistisch kon uitlaten. Niemand stopt ze nu. Hirsi Magan/Ali is een ander sprekend voorbeeld daarvan. Als voormalig lid van de fundamentalistische Moslim Broederschap dat het doodnormaal vond dat Salman Rushdie zou worden vermoord is ze nu ineens een fanatieke aanhangster van de Verlichting, althans volgens eigen zeggen.


Enfin en het gaat maar door @ Las Ede,


Blij toe dat ik niet als vluchteling naar Nederland hoefde te komen.
Dat ik van geboorte af de Nederlandse nationaliteit heb, komend vanuit het Koninkrijk der Nederlanden en mijn Nederlandse Nationaliteit behouden.


Dat ik niet hoef te liegen, bedriegen, mezelf anders voordoen dan ik ben, opportuun doen of te stelen etc. om hier te mogen blijven of geaccepteerd te worden.


Dat ik met eerlijk studeren en hard werken mijn boterham heb verdiend en daar nu een pensioen van geniet.


De vraag is wat islamofoben op WKN drijft.


De drijfveer van Anjoe is; opkomen voor degenen die onrecht wordt aangedaan, leugenaars en haatzaaiers op WKN ontmaskeren voor wat ze zijn.

"Those who use religion for their own benefit are detestable. We are against such a situation and will not allow it. Those who use religion in such a manner have fooled our people; it is against just such people that we have fought and will continue to fight".

Mustafa Kemal Atatürk

Re: De heiligverklaring van Eberhard van der Laan.

De Lange Mars van Afshin Ellian


http://eindpunt.blogspot.nl/2011/02/de- … llian.html


Afshin Ellian zet zichzelf te kakkenhttp://eindpunt.blogspot.nl/2011/03/afs … akken.html
Ik ben geen juri, noch rechter maar stel dat "waar rook is, ook vuur is".In elk geval kom ik tot de conclusie dat Afshin Elian de laatste zou moeten zijn om wijlen Eberhart van der Laan te bekritiseren en nog minder die flapdrol Las Ede.

"Those who use religion for their own benefit are detestable. We are against such a situation and will not allow it. Those who use religion in such a manner have fooled our people; it is against just such people that we have fought and will continue to fight".

Mustafa Kemal Atatürk

Re: De heiligverklaring van Eberhard van der Laan.

Meneer van der Laan,


Rest in Peace.

't WIJST ZICH VANZELF.  Lachen is gezonder. Treintje kwam ook zo......NOT.

Re: De heiligverklaring van Eberhard van der Laan.

@laffe jihadistische chocoprins


Wat leuter je nou over Ellian! Ik heb referenties over hem hier op het forum getoond, waar jij in de verste verten niet aan kunt tippen. Als academicus ervaar ik, wat voor idioot vlees ik met jou in de kuip heb. Jouw enige referenties zijn jouw leugens. Hoogleraar zijn aan de Universiteit van Leiden, zoals Ellian, genereert algemeen respect wereldwijd. Jij daarentegen genereert al op het WKN forum niets anders dan HOON. Ik hoop met deze bijdrage, dat je eindelijk naar jouw niveau - lees: mentale mogelijkheden - zult gaan leven. wink

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0

Re: De heiligverklaring van Eberhard van der Laan.

Lasede_Bouta wrote:

@laffe jihadistische chocoprins


Wat leuter je nou over Ellian! Ik heb referenties over hem hier op het forum getoond, waar jij in de verste verten niet aan kunt tippen. Als academicus ervaar ik, wat voor idioot vlees ik met jou in de kuip heb. Jouw enige referenties zijn jouw leugens. Hoogleraar zijn aan de Universiteit van Leiden, zoals Ellian, genereert algemeen respect wereldwijd. Jij daarentegen genereert al op het WKN forum niets anders dan HOON. Ik hoop met deze bijdrage, dat je eindelijk naar jouw niveau - lees: mentale mogelijkheden - zult gaan leven. wink

Man, je draait er weer omheen als je uitgeluld bent en door het ijs gezakt.

Als pensionado/ ex wetenschapper/academicus heb ik een excuus dat ik hier veel tijd doorbreng op WKN.


Jij daarentegen die nog groen is achter je oren en zogenaamd econoom bent; wat is je excuus dat je hier dagelijks rotzooi dropt op WKN?


Het kan niet anders dan dat je of gesjeesd bent, werkeloos, steuntrekker of wat dan ook.


Overigens FYI; elke hard werkend idioot kan hoogleraar worden en daarnaast is het veelal een "politieke" benoeming.


Maar of elke hoogleraar briljant van geest, echt intelligent en veelzijdig als mens is is punt twee.

En overigens is intelligentie de optelsom van minstens 5 factoren; zoek ze op. Geen van ze bezit jij.


Toedeledoe.

Dag oelewapper; kom maar weer op met leugens en verdraaiingen en Anjoe maakt weer gehakt van je.

"Those who use religion for their own benefit are detestable. We are against such a situation and will not allow it. Those who use religion in such a manner have fooled our people; it is against just such people that we have fought and will continue to fight".

Mustafa Kemal Atatürk

Re: De heiligverklaring van Eberhard van der Laan.

Succesvol advocaat
Mediator
Beschermheer van de daklozen


Rest in Peace

't WIJST ZICH VANZELF.  Lachen is gezonder. Treintje kwam ook zo......NOT.

Re: De heiligverklaring van Eberhard van der Laan.

ZonnigeStaat wrote:

Succesvol advocaat
Mediator
Beschermheer van de daklozen


Rest in Peace

Flush yourself groupie van A Kka Die Me Sjie

"Those who use religion for their own benefit are detestable. We are against such a situation and will not allow it. Those who use religion in such a manner have fooled our people; it is against just such people that we have fought and will continue to fight".

Mustafa Kemal Atatürk