6,651 (edited by zonnigsuri 2017-05-31 16:28:23)

Re: zo maar iets om te typen

Als zelfbenoemde laffe hyena zijn uw praatjes vooral voor de slaperige goebbeltjes.


Best sneu dat die zwarte goebbels zich niet kan verdedigen.
Heeft t dus volgens u ook al niet. En u kan t weten.


Zand in de motor.
Zand erover
En nog 17.000 woningen tekort gebauwd tussen 2010 en 2015.


Magere schraalhansworsten beloven veel maar realiseren nog geen trammetje.


Wel tekorten op de rekening die op het volk worden afgewenteld.


Arm .tje.  U heeft t niet.
Laten we dat w..f en z.sje onbesproken voor nu.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: zo maar iets om te typen

eens een witpierige


http://aerdenhout.kadasterdata.nl/ruys+de+perezlaan/8

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

6,653 (edited by Henry Siegfried 2017-05-31 20:02:51)

Re: zo maar iets om te typen

Paraman wrote:

Omdat jij H.S. behagen schept in flateuse- en lul praatjes. Omdat ik een bepaalde stroming aanhang zou ik nergens voor deugen? Wat jij van mij mag, jij kunt mij de kloten kussen.


Henry Siegfried wrote:
Paraman wrote:

Zat jij ook in Manchester waar het allemaal en koek en ei is, materialistische SCHEPSEL?


Wie zit steeds over zijn bezit te djaffen, hihihi??


Heb ik ooit vermeld dat ik 3 auto's heb?


Loop ik te koop met wat ik weg gemept heb??


Spiegeltje, spiegeltje tijd monteurtje smile smile


Dat je nergens voor deugt zou waar kunnen zijn maar het zijn jouw woorden.


En die kloten van je daar zit niemand op te wachten op waterkant.net.


Ga maar de ministeries langs of bij de DNA er is vast iemand daar te vinden die er warm voor loopt.


Succes met de zoektocht naar jezelf. En vooral niet zielig lopen doen.

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

Re: zo maar iets om te typen

arm .tje,


Hoe deugt u dan wel? En waartoe?

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

6,655 (edited by Johan, alias Jopie III 2017-06-01 09:02:52)

Re: zo maar iets om te typen

Johan, alias Jopie III wrote:

kwaadsprekerij van Limbo. Wat een uma-weddye!


Beste lezers,


Hoe diep kan de zwarte Goebbels nog zinken? Ik vind het een schande dat deze pras-oso nengre, die zich tegenwoordig directeur noemt, de moedige strijdster Maisha Neus op zo ee smerige wijze bespreekt. samen met de andere viesbekker Kenneth Sloote schroomt deze man niet om smeuige verhalen over Neus rond te bazuinen. o.a. dat zij over beeldmateriaal beschikken waarop Neus een stickie rookt alsmede een sekstape.


In plaats van dat deze lage pras-oso nengre's de strijd voeren met inhoudelijke argumenten bedienen ze zich van laag-bij-de-grond praktijken. Maar dat is een welbekende modus operandi(werkwijze) van de revolutionaire kliek. Ze halen alles uit de kast om hun opponenten te beschadigen. Niet zelden bedienen ze zich van leugens en halve waarheden. Maar ze zullen hun goal niet bereiken. Maisha Neus is zeer goed bezig en is bezig zich tot een luis in de revolutionaire pels te ontwikkelen. Ik wil Curtis Hofwijks en Boerleider niet te kort doen maar Maisha Neus is de charismatische leider van de nieuwe groep jonge leiders.


Haar strijd tegen het gevoerde wanbeleid in haar geliefde land voert zij met heel veel passie die mij zeer bevalt. Ze moet lak hebben met wat al die pras-oso nengr's over haar roepen. Ze moet onversaagd voortgaan met haar verzet tegen onrecht in haar land.Beste lezers,


Ter afronding van bovenstaande bijdrage het volgende.


Ik volhard in mijn mening dat de perschef Limburg zich als een pras-oso nengre gedraagt. Kenneth Sloote idem dito. Ze zien splinters in de ogen van hun tegenstanders doch niet de balken in hun eigen ogen. Ik heb mannen die de vrouwelijke eerbaarheid moedwillig schenden altijd verafschuwd! Ik vind zulke mannen laag. Reeds als schoolgaande tiener onderscheidde ik mij door mijn openlijke aversie jegens dit soort lui kenbaar te maken.  Zulke figuren typeerde ik gekscherend als "Laggernath".


Ik vind het zeer laf dat een Overheidsonderdeel, bekostigd en in stand gehouden door de belastingbetaler, wordt ingezet om kritische burgers in een kwaad daglicht te plaatsen. Ik vind het zeer laf dat zulke duurbetaalde krachten als Limburg en Sloote massa's tijd besteden aan het plegen van karaktermoord op Maisha Neus. Je vraagt je af waarom ze hun verspilde tijd niet besteden aan het goed informeren van het volk? Waarom vinden Limburg en Sloote het bezwaarlijk dat Neus over de Nederlandse nationaliteit beschikt? Waarom mogen bepaalde  figuren op het kabinet wel over de Nederlandse nationaliteit beschikken, dit terwijl ze uit de staatsbegroting worden betaald?


Voor zover mij bekend is/was Maisha Neus werkzaam bij een particuliere werkgever. Ze is derhalve geen ordinaire profiteur zoals de bijna 85-jarige Eddie Jozefzoon die naar verluidt,  althans tot voor kort, over de Nederlandse nationaliteit beschikt(e). Maisha Neus heeft geen handelingen verricht waardoor het land Euro. 10 miljoen schade heeft geleden vanwege ondeugdelijke schoolboeken. Maisha Neus is ook niet verantwoordelijk voor de miljoenen SRD die zijn betaald aan opslag- en voorraadkosten van deze ondeugdelijke schoolboeken. Dus i.p.v. dat je de boeken vernietigt(of recyclet), ze zijn immers onbruikbaar, dan laat je de staat nog opdraaien voor de opslagkosten?!


Ik moest waarlijk lachen op de beschuldigingen aan het adres van Neus dat zij de vuile was van Suriname buiten hangt. Zelfs haar medestrijder Bryan Boerleider, alias Boelie, deelt die mening. Ik vind dat kul. Suriname is als natie aangesloten bij verschillende Internationale Organisaties. Als zodanig is de Republiek bepaalde verdragen aangegaan welke rechten en plichten behelzen. Waarom mocht gewezen minister Errol Alibux zich tot het Inter Amerikaanse Hof van de OAS wenden om zijn beklag te doen over de rechtsgang in Suriname? Diezelfde rechtsgang die hij als minister -president regelmatig heeft vertrapt?!


Waarom leutert Limburg over een stickie terwijl hij weet dat in zijn omgeving gebruikers van zwaardere drugs vertoeven? Neus is toch niet veroordeeld voor handel in drugs? Die figuren vertoeven toch en masse in de omgeving van Limbo? Hij ziet ze toch frequent? We hoeven toch geen namen te noemen? Dus laat men Maisha Neus met rust laten hoor. Ik vind deze vrouw zeer moedig en een voorbeeld voor de jeugd. Ze staat voor haar zaak en is in staat de gebleken internationale aandacht te vragen voor het wanbeleid in Suriname.


Ik wil Maisha Neus wel adviseren om goed na te denken over het oprichten van een politieke partij. Ze moet eerst goed veldwerk doen en zich door goede adviseurs laten omringen. Ik begrijp haar aversie wel tegen de actuele politieke partijen. Een nieuwe politieke partij kan wel wenselijk zijn. Er is voldoende ruimte voor vernieuwing dat moge duidelijk zijn. Want wat wel een feit is, is dat de huidige oppositie er maar niet in slaagt  een bres in het regeringsbeleid te slaan en de regering dwingen tot de noodzakelijke ombuigingen. Ze bijten zich onvoldoende vast in targets. Er is geen eenduidige eenheid. Als je thans verneemt dat een Aziskoemar Gajadien zonder zijn voorzitter te raadplegen in zijn eentje naar het huis van de voorzitter van de NDP/president is getogen om te onderhandelen dan vraag je je af hoe sterk het leiderschap van Santhoki daadwerkelijk is?


Als je ziet met welk gemak een William Waidjoe, een van de drie nog overgebleven PL DNA leden, naar het huis van de president is getogen om te gaan onderhandelen over de voorwaarden omtrent zijn overstap naar de NDP dan vraag je je af hoe solide het leiderschap van Somohardjo nog is? Als je de tweeslachtigheid van de Abop in ogenschouw neemt dan vraag je je af hoe betrouwbaar zo een partner zal zijn als het erop aankomt?


Dus ik begrijp Neus heel goed. Maar een nieuwe politieke partij oprichten kost geld, heel veel geld. Ik weet niet of zij over die middelen beschikt. Ik denk het haast niet. Misschien met ze beginne zich aan te sluiten bijeen bestaande politieke  organisatie. Daar heb je al een infrastructuur. Wat ze moet doen is zich zoveel en positief mogelijk profileren waardoor ze een factor van betekenis zal worden. Ze is nog jong. Indien ze een politieke functie ambieert, en dat heeft ze kenbaar gemaakt, dan heeft ze gelijk om haar Nederlands paspoort in te ruilen voor een Surinaamse. Ze moet dat doen! Dat zal meerdere Surineds inspireren om haar voorbeeld na te volgen.


Ik veroordeel met klem de pras-oso nengre's Clifton Limburg en zijn holmaat Kenneth Boris Boef Sloote. Laat Sloote maar komen aangeven waarom er 37 jaar na de coup van 1980 nog steeds geen vakbond in het leger is? Hoe dan Dat was toch zogenaamd de reden voor de staatsgreep. Ze wilden toch een eigen bond zoals hun collegae in Nederland? Ze hebben toch steun gevraagd en gekregen van deze bond? Ze hebben de vuile was van het leger toch ook buiten gehangen, in deze bij de toenmalige Nederlandse militaire Attache Henk Valk? Hebben ze daarover ooit rekenschap gegeven? Hebben ze daarover ooit rekenschap afgelegd?


Ik wil besluiten met het volgende advies aan Maisha Neus: ' Laat je niet afleiden van jouw doel. Treed jouw vijanden onversaagd tegemoet, gelijk een leeuwin die haar welpen verdedigt tegen de gewetenloze schurk de vos Reynaerde. Maar kijk ook in jouw nabijheid, want als succes zijn intrede doet, komt jaloezie gegarandeerd om de hoek kijken. Vijanden haten, maar jaloezie is bij de vrienden. Beware!' W.g.,Johan, alias Jopie

6,656 (edited by Paraman 2017-06-01 11:25:17)

Re: zo maar iets om te typen

En ene Johan alias Jopie is de valse kleurloze Goebels van dit forum.
Die coup van 25 februari 1980 is onomkeerbaar, ben jij doordoor gevlucht en is dat jou haat tegen het huidig beleid?

Johan, alias Jopie III wrote:
Johan, alias Jopie III wrote:

kwaadsprekerij van Limbo. Wat een uma-weddye!


Beste lezers,


Hoe diep kan de zwarte Goebbels nog zinken? Ik vind het een schande dat deze pras-oso nengre, die zich tegenwoordig directeur noemt, de moedige strijdster Maisha Neus op zo ee smerige wijze bespreekt. samen met de andere viesbekker Kenneth Sloote schroomt deze man niet om smeuige verhalen over Neus rond te bazuinen. o.a. dat zij over beeldmateriaal beschikken waarop Neus een stickie rookt alsmede een sekstape.


In plaats van dat deze lage pras-oso nengre's de strijd voeren met inhoudelijke argumenten bedienen ze zich van laag-bij-de-grond praktijken. Maar dat is een welbekende modus operandi(werkwijze) van de revolutionaire kliek. Ze halen alles uit de kast om hun opponenten te beschadigen. Niet zelden bedienen ze zich van leugens en halve waarheden. Maar ze zullen hun goal niet bereiken. Maisha Neus is zeer goed bezig en is bezig zich tot een luis in de revolutionaire pels te ontwikkelen. Ik wil Curtis Hofwijks en Boerleider niet te kort doen maar Maisha Neus is de charismatische leider van de nieuwe groep jonge leiders.


Haar strijd tegen het gevoerde wanbeleid in haar geliefde land voert zij met heel veel passie die mij zeer bevalt. Ze moet lak hebben met wat al die pras-oso nengr's over haar roepen. Ze moet onversaagd voortgaan met haar verzet tegen onrecht in haar land.Beste lezers,


Ter afronding van bovenstaande bijdrage het volgende.


Ik volhard in mijn mening dat de perschef Limburg zich als een pras-oso nengre gedraagt. Kenneth Sloote idem dito. Ze zien splinters in de ogen van hun tegenstanders doch niet de balken in hun eigen ogen. Ik heb mannen die de vrouwelijke eerbaarheid moedwillig schenden altijd verafschuwd! Ik vind zulke mannen laag. Reeds als schoolgaande tiener onderscheidde ik mij door mijn openlijke aversie jegens dit soort lui kenbaar te maken.  Zulke figuren typeerde ik gekscherend als "Laggernath".


Ik vind het zeer laf dat een Overheidsonderdeel, bekostigd en in stand gehouden door de belastingbetaler, wordt ingezet om kritische burgers in een kwaad daglicht te plaatsen. Ik vind het zeer laf dat zulke duurbetaalde krachten als Limburg en Sloote massa's tijd besteden aan het plegen van karaktermoord op Maisha Neus. Je vraagt je af waarom ze hun verspilde tijd niet besteden aan het goed informeren van het volk? Waarom vinden Limburg en Sloote het bezwaarlijk dat Neus over de Nederlandse nationaliteit beschikt? Waarom mogen bepaalde  figuren op het kabinet wel over de Nederlandse nationaliteit beschikken, dit terwijl ze uit de staatsbegroting worden betaald?


Voor zover mij bekend is/was Maisha Neus werkzaam bij een particuliere werkgever. Ze is derhalve geen ordinaire profiteur zoals de bijna 85-jarige Eddie Jozefzoon die naar verluidt,  althans tot voor kort, over de Nederlandse nationaliteit beschikt(e). Maisha Neus heeft geen handelingen verricht waardoor het land Euro. 10 miljoen schade heeft geleden vanwege ondeugdelijke schoolboeken. Maisha Neus is ook niet verantwoordelijk voor de miljoenen SRD die zijn betaald aan opslag- en voorraadkosten van deze ondeugdelijke schoolboeken. Dus i.p.v. dat je de boeken vernietigt(of recyclet), ze zijn immers onbruikbaar, dan laat je de staat nog opdraaien voor de opslagkosten?!


Ik moest waarlijk lachen op de beschuldigingen aan het adres van Neus dat zij de vuile was van Suriname buiten hangt. Zelfs haar medestrijder Bryan Boerleider, alias Boelie, deelt die mening. Ik vind dat kul. Suriname is als natie aangesloten bij verschillende Internationale Organisaties. Als zodanig is de Republiek bepaalde verdragen aangegaan welke rechten en plichten behelzen. Waarom mocht gewezen minister Errol Alibux zich tot het Inter Amerikaanse Hof van de OAS wenden om zijn beklag te doen over de rechtsgang in Suriname? Diezelfde rechtsgang die hij als minister -president regelmatig heeft vertrapt?!


Waarom leutert Limburg over een stickie terwijl hij weet dat in zijn omgeving gebruikers van zwaardere drugs vertoeven? Neus is toch niet veroordeeld voor handel in drugs? Die figuren vertoeven toch en masse in de omgeving van Limbo? Hij ziet ze toch frequent? We hoeven toch geen namen te noemen? Dus laat men Maisha Neus met rust laten hoor. Ik vind deze vrouw zeer moedig en een voorbeeld voor de jeugd. Ze staat voor haar zaak en is in staat de gebleken internationale aandacht te vragen voor het wanbeleid in Suriname.


Ik wil Maisha Neus wel adviseren om goed na te denken over het oprichten van een politieke partij. Ze moet eerst goed veldwerk doen en zich door goede adviseurs laten omringen. Ik begrijp haar aversie wel tegen de actuele politieke partijen. Een nieuwe politieke partij kan wel wenselijk zijn. Er is voldoende ruimte voor vernieuwing dat moge duidelijk zijn. Want wat wel een feit is, is dat de huidige oppositie er maar niet in slaagt  een bres in het regeringsbeleid te slaan en de regering dwingen tot de noodzakelijke ombuigingen. Ze bijten zich onvoldoende vast in targets. Er is geen eenduidige eenheid. Als je thans verneemt dat een Aziskoemar Gajadien zonder zijn voorzitter te raadplegen in zijn eentje naar het huis van de voorzitter van de NDP/president is getogen om te onderhandelen dan vraag je je af hoe sterk het leiderschap van Santhoki daadwerkelijk is?


Als je ziet met welk gemak een William Waidjoe, een van de drie nog overgebleven PL DNA leden, naar het huis van de president is getogen om te gaan onderhandelen over de voorwaarden omtrent zijn overstap naar de NDP dan vraag je je af hoe solide het leiderschap van Somohardjo nog is? Als je de tweeslachtigheid van de Abop in ogenschouw neemt dan vraag je je af hoe betrouwbaar zo een partner zal zijn als het erop aankomt?


Dus ik begrijp Neus heel goed. Maar een nieuwe politieke partij oprichten kost geld, heel veel geld. Ik weet niet of zij over die middelen beschikt. Ik denk het haast niet. Misschien met ze beginne zich aan te sluiten bijeen bestaande politieke  organisatie. Daar heb je al een infrastructuur. Wat ze moet doen is zich zoveel en positief mogelijk profileren waardoor ze een factor van betekenis zal worden. Ze is nog jong. Indien ze een politieke functie ambieert, en dat heeft ze kenbaar gemaakt, dan heeft ze gelijk om haar Nederlands paspoort in te ruilen voor een Surinaamse. Ze moet dat doen! Dat zal meerdere Surineds inspireren om haar voorbeeld na te volgen.


Ik veroordeel met klem de pras-oso nengre's Clifton Limburg en zijn holmaat Kenneth Boris Boef Sloote. Laat Sloote maar komen aangeven waarom er 37 jaar na de coup van 1980 nog steeds geen vakbond in het leger is? Hoe dan Dat was toch zogenaamd de reden voor de staatsgreep. Ze wilden toch een eigen bond zoals hun collegae in Nederland? Ze hebben toch steun gevraagd en gekregen van deze bond? Ze hebben de vuile was van het leger toch ook buiten gehangen, in deze bij de toenmalige Nederlandse militaire Attache Henk Valk? Hebben ze daarover ooit rekenschap gegeven? Hebben ze daarover ooit rekenschap afgelegd?


Ik wil besluiten met het volgende advies aan Maisha Neus: ' Laat je niet afleiden van jouw doel. Treed jouw vijanden onversaagd tegemoet, gelijk een leeuwin die haar welpen verdedigt tegen de gewetenloze schurk de vos Reynaerde. Maar kijk ook in jouw nabijheid, want als succes zijn intrede doet, komt jaloezie gegarandeerd om de hoek kijken. Vijanden haten, maar jaloezie is bij de vrienden. Beware!' W.g.,Johan, alias Jopie

Re: zo maar iets om te typen

.tje denkt origineel te wezen.


Is echter de kluts definitief verloren.


Sterkte met uw afscheid.
En uw behandelingen uiteraard.Hoe deugt u?

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

6,658

Re: zo maar iets om te typen

Stelletje gefrustreerde bannelingen!!!


zonnigsuri wrote:

.tje denkt origineel te wezen.


Is echter de kluts definitief verloren.


Sterkte met uw afscheid.
En uw behandelingen uiteraard.Hoe deugt u?

6,659 (edited by Paraman 2017-06-01 11:34:46)

Re: zo maar iets om te typen

Stelletje gefrustreerde bannelingen!!!
Het is laf om te teren op de Nederlandse staat en denken dat je in Suriname een potje kan breken? Rrrot op!


zonnigsuri wrote:

.tje denkt origineel te wezen.


Is echter de kluts definitief verloren.


Sterkte met uw afscheid.
En uw behandelingen uiteraard.Hoe deugt u?

Re: zo maar iets om te typen

Maar .tje,


Hoe deugt u nu eigenlijk?

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

6,661

Re: zo maar iets om te typen

Rare mafketel!


zonnigsuri wrote:

Maar .tje,


Hoe deugt u nu eigenlijk?

Re: zo maar iets om te typen

Paraman wrote:

Rare mafketel!


Dat u zich met allerlei koosnaampjes voor JOU toont is aan u.


Maar .tje,


Hoe deugt u nu eigenlijk?

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

6,663

Re: zo maar iets om te typen

Ondemokratische "demokraat"!


zonnigsuri wrote:
Paraman wrote:

Rare mafketel!


Dat u zich met allerlei koosnaampjes voor JOU toont is aan u.


Maar .tje,


Hoe deugt u nu eigenlijk?

Re: zo maar iets om te typen

Paraman wrote:

Ondemokratische "demokraat"! Rare mafketel!


Zoals al eerder gesteld:


Dat u zich met allerlei koosnaampjes voor JOU toont is aan u.


Maar .tje,


Hoe deugt u nu eigenlijk?

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

6,665

Re: zo maar iets om te typen

Het droppen van klusterbommen op weerloze burgers, waaronder kinderen getuigt van een bere hoge mate van beschaving.

6,666

Re: zo maar iets om te typen

Het is overigens een koudkunstje om rondborstig het Nederlands paspoort in te leveren en nadat jij in Suriname rotsooi hebt geschopt, die weer braaf aan te vragen en krijgen ook.

6,667

Re: zo maar iets om te typen

Wie babbelt hier over een militaire vakbond? In die 15 Jaren van het front is het Veniksaan ook niet gelukt. Integendeel is het leger opgezadeld met een WRAAKWET op het Nationaal Leger en een WRAAKWET rechtspositie militairen.

Re: zo maar iets om te typen

Sportief!


En dat met een direct familielid van een hooggeplaatste voor jaren en jaren aan de landbouwstudie.


U moet maar durven.


"Topman Korps Politie Suriname: VS en Europa ook schuldig
12 juni 2017 | 7 reacties | Justitie en politie | Nieuws uit Suriname
7

PARAMARIBO, 12 jun – De Verenigde Staten van Amerika en Europa moeten de hand ook in eigen boezem steken als ze vingerwijzen op anderen waar het de drugsproblematiek betreft. Dit zegt Guno Roosenhoff, hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit van het Korps Politie Suriname, KPS. Het gaat om precies om twee gebieden waar de vraag naar drugs het grootst is. “Suriname blijft zijn best doen om deze branche te bestrijden. Maar soms kan het ook dweilen met de kraan open zijn.”


De honger en zucht naar drugs in zowel de Verenigde Staten van Amerika en Europa lijken niet te kalmeren. “Drugs worden op grote schaal gesmokkeld, omdat zij die willen hebben”, zegt Roosenhoff tegenover de Ware Tijd. Vooral cocaïne blijft immens populair. Vandaar ook het onophoudelijke aanbod. De misdaadbestrijdingsdiensten in Suriname doen hun uiterste best. Er wordt ook wat onderschept.


Maar er stroomt ook een heleboel door. Dit kan niet altijd aan onvermogen worden toegeschreven, hoewel die indruk wel wil overheersen. “”Neem in ogenschouw dat de VS en Europa de laatste technologie en veel geld beschikbaar hebben voor de bestrijding. Wij daarentegen, moeten het doen met schaarse middelen”, aldus Roosenhoff. Hij geeft toe dat het imago van Suriname er niet beter van wordt.
"Welk imago? met een veroordeling van 11 jaren en ernaast een van 16 jaren...
Met al die dealtjes en grootschalige contra-terrorisme met aan het hoofd .. JOU zoontje   en dan nog niets voor elkaar krijgen?


Weer een deficit erbij.
Wel goed om de cijfers van de export omhoog te krikken.
Elk nadeel heb ze voordeel zeg maar.


Arme Meriba PP

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: zo maar iets om te typen

http://nos.nl/artikel/2177952-panamese- … in-vs.html

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

6,670

Re: zo maar iets om te typen

...over doofpot en corruptie in Nederland


https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/02/ho … 3-a1561584


http://www.ad.nl/binnenland/mivd-wist-v … ~a9436d90/

Re: zo maar iets om te typen

Eens een crimineel:


http://www.starnieuws.com/index.php/wel … item/41831

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: zo maar iets om te typen

"
Delfstoffenproductie FTeW kan weer testen uitvoeren
13 Jun, 06:30
foto
    Apparaten geschonken door Kosmos Energy Suriname aan FTeW. (Foto: Raoul Lith)    


De richting delfstofproductie van de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) heeft labmateriaal en equipment ontvangen. Kosmos Energy Suriname heeft maandag formeel deze spullen overgedragen. “Studenten hoeven hun samples niet weg te sturen om zo te kunnen af te studeren. Lokale bedrijven kunnen nu ook hier in het laboratorium hun samples brengen om verschillende analyses te laten maken,” zegt Mike Resomardono, External Affairs Manager van Kosmos Energy. Volgens hem was het laboratorium een tijdje gesloten. “Wij hebben dit gezien en hebben besloten om zo de gemeenschap te helpen”.

Dit project heeft een waarde van US$ 56.600 en bestaat onder andere uit kleine ovens, zeefjes, weegschalen, microscopen, tintesters en andere labaccessoires. Resomardono zegt dat de studierichting in lijn is met het vakgebied van het bedrijf. ”Onze specialiteit is het vinden van olie en gas in gebieden waar er nog niet is gevonden: ‘frontier areas’. En we willen de geest daarvan stimuleren bij de opkomende geologen van Suriname,” meent de Kosmos manager. Als voorbeeld noemt hij de exploratie voor de kust waarbij er bij de boringen verschillende analyses nodig zijn.


Richtingscoördinator Theo Wong is blij dat er een goede samenwerking bestaat met het bedrijfsleven. “Wij voorzien de samenleving in Suriname van kundige geologen. Als je dat wil doen, moet je wel de goede middelen hebben om dat te bereiken. Zoals u weet is onze universiteit vrij armlastig.


Dus we moeten het hebben van hulp van het bedrijfsleven,” zegt Wong. Volgens hem werkt dat best prima omdat de studenten voor dezelfde bedrijven gaan werken. Het bedrijfsleven heeft dan ook het voordeel bij dat het goed opgeleide mensen in dienst neemt van onze universiteit. Hoewel het om basis equipment gaat dat de universiteit heeft ontvangen, kunnen na bijna dertig jaren weer zulke testjes gedaan zullen worden."
==Hoewel het om basis equipment gaat dat de universiteit heeft ontvangen, kunnen na bijna dertig jaren weer zulke testjes gedaan zullen worden.


==Zoals u weet is onze universiteit vrij armlastig.


Wie sloot die universiteit in nog scherpere dictatordagen?

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: zo maar iets om te typen

http://www.suriname.nu/101/1dagbladsuriname2.html

Van Coblijn: “Regering moet zich schamen voor uitdelen voedselpakketten”

===================================

Hallo Paraman, wat is kebeurd??


Zijn we terug in de tijd van Tai, hori? Je weet wel de pakketten waar je groot van bent geworden.:).ben je al terug in Suriname of zit je nog steeds in het Land van de Hollanders aan de Noordzee te genieten van het mooie en lekkere leven waar alles te koop is voor een redelijke prijs'?


Of is Holland gewoon jou thuisbasis sergeant??.

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

6,674 (edited by Anjoemara 2017-06-28 08:25:01)

Re: zo maar iets om te typen

Wat is het alternatief? Niets doen voor de kansarmen? Aansturen op nog meer honger en onvrede en toestanden als in Venezuela, Argentinië en Brazilië met onlusten, burger oorlog tot gevolg?


Precies datgene waar de OSPEN op aansturen.


Het welzijn van het volk kon ze nooit wat schelen; alleen hun eigen belang telt en daarvoor kunnen ze zelfs hun eigen grootmoeder laten verhongeren.


Bah !!!!


Zelfs in Nederland bestaan voedselbanken om van Noord Amerika niet te spreken sad

"Those who use religion for their own benefit are detestable. We are against such a situation and will not allow it. Those who use religion in such a manner have fooled our people; it is against just such people that we have fought and will continue to fight".

Mustafa Kemal Atatürk

6,675

Re: zo maar iets om te typen

Lovesuriname 02:43:11 New member Registered: Today Posts: 6 + http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 52#p511752     PEDOFIEL, OPLICHTER, VALSE NAAM, VERGIFTERAAR, GEEN DIPLOMAS goo.gl/3Mce9M...hé zs, jij zonnige - herstel - zure neder-suri met blo: hoe gaat het nou met je, had je weer eens met je neus te diep in de coca gezeten of waren de batterijen van je vibrator uitgeput en kon je daarom de slaap niet vatten?! tongue