Topic: Radicalisering bij kleuters/Brief aan Belgische kleuterscholen/Ronse

RADICALISERING BIJ KLEUTERS/BRIEF AAN DOORGESLAGEN
BELGISCHE KLEUTERSCHOLEN IN RONSE


ZIE OOK


https://www.astridessed.nl/radicaliseri … -in-ronse/
Vooraf:

Naar aanleiding van het volgende zotte bericht [interne rapport]
''Indoctrinatie
bij kleuters'', gepubliceerd in de Belgische krant,
''Het Laatste Nieuws'' [zie direct onderstaande link] schreef ik
onderstaande brief aan de betrokken Belgische kleuterscholen

Zie link naar bericht

http://www.hln.be/hln/nl/1265/Onderwijs … keel.dhtml


ZIE BRIEF:

AAN
DIRECTIE EN BESTUUR VAN DR OVIDE DECROLY KLEUTERSCHOLEN
IN RONSE
MET CC AAN
''HET LAATSTE NIEUWS''

''Ik  zag twee kleuters radicaliseren
O dat was een wonder
'T was een wonder boven wonder
Dat die kleuters radicaliseren konden
HIHIHI
HAHAHA
Ik stond erbij en ik keek ernaar''


Geacht Bestuur en Directie
Geachte Redactie van ''Het Laatste Nieuws'',

Denkende, dat ik nu wel alles gehoord had over
[ik heb het niet over ''echte'' gevallen, die er natuurlijk ook
zijn] vermeende ''radicalisering'' bij moslims sinds de 11
september hysterie, ben ik toch nog bijna van mijn stoel
gevallen van pure verbazing, toen het volgende artikel
uit ''Het Laatste Nieuws'' op mijn email mat viel:
''RADICALISERING BIJ KLEUTERS: ''ZE NOEMEN
KLASGENOOTJES VARKENS EN BEDREIGEN HEN
MET VINGER OVER DE KEEL'' [1]

Eerst dacht ik, dat het hier om een grap ging, ook al is
1 april al een tijdje geleden voorbij, maar bij enige research
begreep ik, dat het ''for real'' was.
Er stond in ''Het Laatste Nieuws'' een intern rapport genoemd
''Indoctrinatie bij kleuters'', dat ik helaas niet heb kunnen
inzien, maar ik kreeg er een aardig beeld bij door
de voorbeelden, die ''de juf'' [heb verder geen gegevens
over deze kleuterschoolleerkracht] opnoemde en ik vroeg mij
[en dat meen ik!] af, welke Islamofoob hier aan het werk
was geweest:
Dit zijn de illustere voorbeelden, waarmee deze 'juf'' kwam
aanzetten.

Ik citeer ''Het Laatste Nieuws''
''"Niet naar school komen omdat onze schoolvisie niet past binnen de geloofsovertuiging. Op vrijdag niet naar school komen om godsdienstige redenen. Een kleuter heeft al een vriend in Marokko waar ze later mee zal trouwen. Een meisje weigert om een jongen een hand te geven en om naast een jongen in de rij te staan." [2]

"'NOU EN'' was het eerste, dat door mij heen ging:
Niet alleen worden legitieme religieuze redenen vermengd met
orthodoxie, met radicalisering heeft dit niets, maar dan ook niets,
te maken!

Ik zal het uitleggen:

VOORBEELD EEN
''Op vrijdag niet naar school komen om godsdienstige redenen'' [3]

Op vrijdag niet naar school komen om godsdienstige
redenen past misschien niet in het leerplan [hoewel...
kleuters...COME ON}, maar kan legitiem zijn en valt
tenminste over te praten.

Vrijdag is namelijk [voor wie onder u dat niet weet] de gebeds
en Moskee dag voor moslims, net zoals zondag dat is voor
christenen en zaterdag voor Joden.
Het kan in een bepaalde setting [maar echt niet de kleuterschool,
COME ON] lastig zijn als een leerling niet naar school komt,
maar dat kan in goed overleg worden opgelost door
extra huiswerk etc.
Of er kan een of twee uur vrij worden gegeven om naar de
Moskee te gaan.

Ik kan mij niet voorstellen, dat de meeste ouders niet voor een
dergelijke oplossing zouden openstaan.
Het is met zoals zoveel natuurlijk ook, hoe je mensen benadert.
Maar nogmaals, met ''radicalisering'' heeft dat niets te maken!

VOORBEELD TWEE

''"Niet naar school komen omdat onze schoolvisie niet past binnen de geloofsovertuiging'' [4]


In dat geval [probleem met de schooltelevisie] zou ik zeggen:
Bespreek dat met de ouders.
Ik ken de aard van het schooltelevisie programma niet, maar van de ouders
mag een bepaalde mate van flexibiliteit worden verwacht.
Daarnaast echter hoort u als school ook rekening te houden met
en respect te tonen voor andere culturele achtergronden, wat vertaald
dient te worden in wat u wel of niet van de schooltelevisie laat zien.
Samenspraak met de ouders dus, maar een kind thuishouden,
omdat bepaalde schooltelevisieprogramma's niet passen in de
levensovertuiging van de ouders, kan ik toch
bezwaarlijk ''radicalisering'' van kleuters/ouders noemen.

Of, en laat u dit goed bezinken:
NOEMT U HET OOK RADICALISERING ALS STRENG
KATHOLIEKE OF [maar dat komt in Belgie minder voor]
STRENG P[ROTESTANTSE OUDERS HUN KINDEREN
THUISHOUDEN OMDAT EEN SCHOOLTELEVISIEPROGRAMMA
HEN NIET AANSTAAT?

Ik denk het niet.
Als mijn veronderstelling juist is, discrimineert u dus:
Want wat voor u [dan] een probleem is bij islamitische
kinderen, is dat niet bij niet-islamitische kinderen,
waarmee u islamitische kinderen al in een bepaalde
hoek plaatst.


VOORBEELD [EN] 3:

''Een kleuter heeft al een vriend in Marokko waar ze later mee zal trouwen. Een meisje weigert om een jongen een hand te geven en om naast een jongen in de rij te staan.'' [5]

Deze voorbeelden hebben inderdaad te maken met een mixture
van cultureel conservatisme en religieuze orthodoxie en heeft [waarschijnlijk]
te maken met de opvattingen van de ouders
[kan ook zijn, dat de kleuters het van een volwassenengesprek
hebben opgepakt en op zichzelf projecteren]  en dat kan
[maar niet op de kleuterschool zeg, COME ON]bespreekbaar worden
gemaakt, maar ook hier weer:

Wat heeft dat in vredesnaam met ''radicalisme'' te maken?

Wanneer er kinderen uit een streng katholiek milieu iets
dergelijks zouden zeggen [wat zeer wel mogelijk is] benoemt u
dat dan ook als radicalisme?
Weer:
Ik dacht het niet.

Want:
When everything is said and done:

Wat is radicalisme nu eigenlijk:

Het is, naar mijn opinie, het kweken van een voedingsbodem
voor een gedachtegoed, in welks kader terroristische handelingen'
en daden niet alleen worden geaccepteerd, maar gestimuleerd en
tenslotte hoogstwaarschijnlijk in daden worden omgezet.

Nu kan ik een hele discussie met u beginnen, waarin ik aantoon
dat terrorisme [militaire aanvallen op BURGERS he, NIET op
militaire objecten, dat zijn legitieme stridmiddelen], hoe verwerpelijk ook voor een
belangrijk deel zijn getriggered door Westerse overheersing
en door het Westen gevoerde oorlogen [6], en dat je grotendeels
de [westerse] slachtoffers van terrorisme in de media ziet en'niet de
burgerslachtoffers, die het Westen in Azie en Afrika maakt,
maar dat is hier niet van belang en daarover mag u natuurlijk
ook anders denken.

Hier is van belang, dat u niet alleen als ''radicalisering''
benoemt wat het niet is, maar dat u het in het belachelijke
trekt door er een leeftijdsgroep [kleuters] bij te betrekken,
die nog half in een fantasiewereld leeft en die met terrorisme/
radicalisering even veel te maken heeft als u en ik met de
planeet Pluto.

Bovendien zijn de andere ''voorbeelden'' die u van de
zogenaamde ''radicalisering'' bij kleuters noemt, ronduit'
ridicuul:

"Ze noemen andere kinderen 'varkens' en 'ongelovigen'. Met de vinger over de keel maken ze moordbewegingen." [7]


Ja, misschien weinig fraai, maar iedereen, die weleens over
een schoolplein heeft gelopen, hoort ''Pief paf poef'',
Speelgoedgeweren en pistooltjes worden ook in
de winkel verkocht en wat dacht u van ''Indiaantje spelen''
waarin Indianen worden afgeslacht [wat ook daadwerkelijk
in de VS gebeurd is] [8]

Is daarbij dan ook spraken van ''radicaliseren'' en zou u ook zeggen:
Een potentiele Breivik terrorist [9], gesteld, dat het
om blanke, Westerse kleuters gaat?

Weer:
Ik dacht het niet.ZWARTE PIET RACISME EN RACISME IN HET ALGEMEEN

En daarbij erger ik mij aan de hypocrisie, waarvan ik u niet
in eerste instantie beschuldig [ik ken u verder niet wat
dit aangaat], maar die wel in de Westerse samenleving iedere
keer weer de kop opsteekt:
Hoeveel zwarte kleuters in [in dit geval] Nederland worden
niet door blanke mede kleuters gepest met het racistische
karikatuur ''Zwarte Piet'' [10] of gewoon racistisch bejegend
[wat helaas al bij kleuters kan beginnen, zeker wanneer
de ouders een racistisch wereldbeeld hebben]

Zou u dan ook van ''radicalisering'' bij blanke kleuters
spreken?
Zou u dan ook denken:
Dat kunnen weleens een James Alex Fields Jr worden?
[de neo nazi, die in Charlottesville een terroristische
aanslag pleegde, die Heather Heyer het leven kostte] [11]

Volgens mij niet.


STORM IN EEN GLAS WATER

Helaas is uw interne rapport over ''Indoctrinatie bij kleuters''
in de media een eigen leven gaan leiden en terecht heeft
de directeur van uw onderwijsgroep, de heer Moulart er
zijn zorg over uitgesproken, dat de media het hebben opgeblazen
en het ''een storm in een glas water'' genoemd. [12]
Nou mag dat zo zijn [berichten in de media gaan wel vaker
een eigen leven leiden], maar onverlet blijft, dat u als
leiding een dergelijk intern rapport GESCHREVEN hebt en
dat is al bezwaarlijk genoeg:

U bent etiketten als ''radicalisering'' gaan opplakken
op een groep kinderen tussen 3 en 6 jaar, die gedeeltelijk
nog in een fantasiewereld leven en toeten nog blazen weten
van het echte terrorisme, behalve hysterische sensatie [gelukkig
maar]

Daarbij hebt u voor die leeftijdsgroep gebruikelijke [pief paf poef]
uitingen, religieuze opvattingen en cultureel conservatisme
door elkaar gegooid en het in dit geval onzinnige predikaat
''radicalisme'' op geplakt.

Want-hoe vaak moet het nog gezegd worden, leeft de
overgrote meerderheid van ''religieus fundamentalistische''
moslims vreedzaam en heeft met radicalisme/terrorisme NIETS VAN
DOEN!

Bovendien hebt u zich schuldig gemaakt aan discriminatie:

Want als het hier om ''Indiaantje spelen'' van blanke
kleuters was gegaan, was er -en dat durf ik wel met aan zekerheid
grenzende waarschijnlijkheid te zeggen- vast geen rapport
geschreven ''Indoctrinatie [radicalisering] bij [blank westerse]
kleuters''

Hebt u wel zo'n rapport geschreven, stuurt u het mij dan vooral toe!
In dat geval zou u WEL gelijke gevallen gelijk behandelen:
Maar ook in dat  geval zou ik zeggen:

Waarom associeert u een minder fraai spelletje met radicalisering
naar toekomstige, potentiele John Chivington's [13/ Amerikaanse massaslachter Indianen]

Ook dan zou het nergens op slaan.


TENSLOTTE

We leven in gevaarlijke, uitdagende tijden.
Tijden, waarin racisme, populisme en fascisme in Europa
[maar ook de VS] helaas oprukken.
Tijden van stigmatisering en terreur hysterie.
Natuurlijk bestaat terreur, net zoals zijn triggeraar, Westerse
overheersing/hegemonie/oorloge n in de wereld.

Maar laten we het dan benoemen, waar het is en ook
vooral WESTERS terrorisme, zoals van Breivik
en James Alex Fields Jr [14] niet vergeten.

Maar het focussen op een groep, de moslims,
die toch al collectief Kop van Jut zijn na iedere
terreuraanslag, hoe vaak ze ook afstand nemen [15]
is niet alleen gevaarlijk en unfair, maar ook in hoge
mate discriminerend.

Dat u daaruit dan nog eens kleuters pikt,
vind ik bizar en Kafkaeaans. [16]En daarom:

STOP DIE TERREUR HYSTERIE
IEMAND MOET DIT STOPPEN!
Daarom geef ik graag een voorzet:


Ga weer lesgeven en laat iedereen in zijn waarde.


Vriendelijke groeten

Astrid Essed
AmsterdamZIE VOOR NOTEN


https://www.astridessed.nl/radicaliseri … -in-ronse/


OFhttp://community.dewereldmorgen.be/blog … n-in-ronse

Re: Radicalisering bij kleuters/Brief aan Belgische kleuterscholen/Ronse

Sang,

Vroeger schreef ik steevast
"A wintje law" onder de shit uit de hand van antisemitiste Astrid Essed.
vandaag heb ik na lange tijd weer een stuk van haar gelezen.
Halverwege moest ik wel afhaken, want los van de slechte opbouw van haar betoog, het niet kunnen indelen van waar ze eigenlijk heen wil, en het verkeerd omgaan met spaties, inspringen, simpel teksverwerken, komt weer naar voren dat er hier sprake is van een personage met een ernstige psychische stoornis, dat kan gewoon niet anders.
Hier verder serieus op ingaan heeft geen enkele zin, want van enige logica of zinnigheid is hier totaal geen sprake.

Anjoemara zal dit ongetwijfeld een geweldig goed stuk vinden.... hmm

Imagine if you will…
A country where 1% control almost all the wealth and power……
And the other 99% are so brainwashed, they fight vigorously to keep it that way.

Re: Radicalisering bij kleuters/Brief aan Belgische kleuterscholen/Ronse

D.J. Oeka wrote:

Sang,

Vroeger schreef ik steevast
"A wintje law" onder de shit uit de hand van antisemitiste Astrid Essed.
vandaag heb ik na lange tijd weer een stuk van haar gelezen.
Halverwege moest ik wel afhaken, want los van de slechte opbouw van haar betoog, het niet kunnen indelen van waar ze eigenlijk heen wil, en het verkeerd omgaan met spaties, inspringen, simpel teksverwerken, komt weer naar voren dat er hier sprake is van een personage met een ernstige psychische stoornis, dat kan gewoon niet anders.
Hier verder serieus op ingaan heeft geen enkele zin, want van enige logica of zinnigheid is hier totaal geen sprake.

Anjoemara zal dit ongetwijfeld een geweldig goed stuk vinden.... hmm

Het zint de zionist niet dat zijn eerdere aantijging door Astrid naar de prullenbak verwezen is dus gaat hij op de puntjes en de komma's letten.
Tja, hang jezelf op aan de hangmat. big_smile

"Those who use religion for their own benefit are detestable. We are against such a situation and will not allow it. Those who use religion in such a manner have fooled our people; it is against just such people that we have fought and will continue to fight".

Mustafa Kemal Atatürk

Re: Radicalisering bij kleuters/Brief aan Belgische kleuterscholen/Ronse

Mw, Essed is een beetje laat met haar verhaal, maar met dit stuk kan ze thuiskomen.


Weg met de Taliban en haatimams

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

Re: Radicalisering bij kleuters/Brief aan Belgische kleuterscholen/Ronse

Anjoemara wrote:
D.J. Oeka wrote:

Sang,

Vroeger schreef ik steevast
"A wintje law" onder de shit uit de hand van antisemitiste Astrid Essed.
vandaag heb ik na lange tijd weer een stuk van haar gelezen.
Halverwege moest ik wel afhaken, want los van de slechte opbouw van haar betoog, het niet kunnen indelen van waar ze eigenlijk heen wil, en het verkeerd omgaan met spaties, inspringen, simpel teksverwerken, komt weer naar voren dat er hier sprake is van een personage met een ernstige psychische stoornis, dat kan gewoon niet anders.
Hier verder serieus op ingaan heeft geen enkele zin, want van enige logica of zinnigheid is hier totaal geen sprake.

Anjoemara zal dit ongetwijfeld een geweldig goed stuk vinden.... hmm

Het zint de zionist niet dat zijn eerdere aantijging door Astrid naar de prullenbak verwezen is dus gaat hij op de puntjes en de komma's letten.
Tja, hang jezelf op aan de hangmat. big_smile


Deze zienswijze van onze cyber Imaam laat op schitterende wijze zijn domheid zien.

Imagine if you will…
A country where 1% control almost all the wealth and power……
And the other 99% are so brainwashed, they fight vigorously to keep it that way.

Re: Radicalisering bij kleuters/Brief aan Belgische kleuterscholen/Ronse

Niets nieuw onder de zon! Hezbollah en Hamas indoctrineren kleuters al jarenlang met haat tegen Joden in het algemeen en Israel in het bijzonder. Maar misschien is jouw toon veranderd door mijn topic ‘Israel Daily’, want tot voor kort was het politiek correct om Israel als het ultieme kwaad van de wereld te beschouwen, maar sedert een kleine twee decennia weet het beschaafde en intellectuele deel van deze wereld beter. Meer zullen volgen, alleen heb ik wat dit betreft het opgegeven, dat de cyberimam Anjoemara jouw voorbeeld om Israel meer objectief te beschouwen, in weerwil van de radicale islam, zal navolgen.

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0

7 (edited by Anjoemara 2017-08-29 06:55:16)

Re: Radicalisering bij kleuters/Brief aan Belgische kleuterscholen/Ronse

Lasede_Bouta wrote:

Niets nieuw onder de zon! Hezbollah en Hamas indoctrineren kleuters al jarenlang met haat tegen Joden in het algemeen en Israel in het bijzonder. Maar misschien is jouw toon veranderd door mijn topic ‘Israel Daily’, want tot voor kort was het politiek correct om Israel als het ultieme kwaad van de wereld te beschouwen, maar sedert een kleine twee decennia weet het beschaafde en intellectuele deel van deze wereld beter. Meer zullen volgen, alleen heb ik wat dit betreft het opgegeven, dat de cyberimam Anjoemara jouw voorbeeld om Israel meer objectief te beschouwen, in weerwil van de radicale islam, zal navolgen.

Stalin's Jews
We mustn't forget that some of greatest murderers of modern times were Jewish


http://www.ynetnews.com/articles/0,7340 … 99,00.html


Om het verloren hoofd aan te herinneren waar de grootste moordenaars zitten.


En.... Deir Yassin, Nakbah etc. en het gaat maar door....http://www.palestineremembered.com/

"Those who use religion for their own benefit are detestable. We are against such a situation and will not allow it. Those who use religion in such a manner have fooled our people; it is against just such people that we have fought and will continue to fight".

Mustafa Kemal Atatürk

Re: Radicalisering bij kleuters/Brief aan Belgische kleuterscholen/Ronse

Er wordt hier gefocused op onschuldige kleuters.
Laten we maar naar de adolescenten in de VS (en Israël uiteraard omdat die op dezelfde wijze van kleins af aan geïndoctrineerd worden zoals ik al eerder heb laten zien) kijken die veel gevaarlijker zijn:Permanent Adolescence: The Epidemic That Will Destroy America
It's clear that America is suffering from an epidemic of arrested emotional development


Dr. Paul KindlonAs a Humanities professor I have had the opportunity to teach psychology and social psychology for more than 20 years. Occasionally the knowledge obtained in these areas allows me analyze and understand social behavior and certain cultural trends. This is one those occasions.


If one is able to observe American society in an objective manner (granted no easy task) it becomes clear that the country is suffering from an epidemic of arrested emotional development (AED). This particular illness is characterized by some combination of: addiction, greed, immaturity, fear, blame, shame, resentments, anger, confusion and suffering. What it means is that the vast majority of Americans are stuck in adolescence exhibiting behavior like lying, negative attitudes, disobedience and disrespect, drug and alcohol abuse, depression, and issues of sexuality.En hier op WKN waren enkele permanente adolescenten rond waarvan eentje ook nog een zombie met verloren hoofd is.

"Those who use religion for their own benefit are detestable. We are against such a situation and will not allow it. Those who use religion in such a manner have fooled our people; it is against just such people that we have fought and will continue to fight".

Mustafa Kemal Atatürk

Re: Radicalisering bij kleuters/Brief aan Belgische kleuterscholen/Ronse

De BRT heeft vorig jaar in een drieluik aandacht aan geradicaliseerde Joodse kinderen van kolonisten. De boodschap die deze jonge Joodse terroristen uitdragen zal binnenkort ook realiteit worden. Palestijnen en Arabieren worden neergezet als inferieure wezens die zo snel mogelijk gedood moeten worden. Het liefst worden de Holocaust methoden op Palestijnen en Arabieren toegepast.Hun rechtvaardiging wordt gezocht en gevonden in teksten uit de Torah.
Wie de documentaire ' de Kanaries in de mijnen' van Hanneke Groenteman heeft gezien weet dat de Joden totaal niet in vrede geïnteresseerd zijn. In die documentaire (gewoon te zien op NPO) werd door een Jood de volgende oplossing aangevoerd: ' de oplossing voor het moslimgeweld is een atoombom op Mosul te gooien'.

Waarom toen geen ophef ?

Re: Radicalisering bij kleuters/Brief aan Belgische kleuterscholen/Ronse

jeffreyra wrote:

De BRT heeft vorig jaar in een drieluik aandacht aan geradicaliseerde Joodse kinderen van kolonisten. De boodschap die deze jonge Joodse terroristen uitdragen zal binnenkort ook realiteit worden. Palestijnen en Arabieren worden neergezet als inferieure wezens die zo snel mogelijk gedood moeten worden. Het liefst worden de Holocaust methoden op Palestijnen en Arabieren toegepast.Hun rechtvaardiging wordt gezocht en gevonden in teksten uit de Torah.
Wie de documentaire ' de Kanaries in de mijnen' van Hanneke Groenteman heeft gezien weet dat de Joden totaal niet in vrede geïnteresseerd zijn. In die documentaire (gewoon te zien op NPO) werd door een Jood de volgende oplossing aangevoerd: ' de oplossing voor het moslimgeweld is een atoombom op Mosul te gooien'.

Waarom toen geen ophef ?

Fake news!

I alone can fix it.
-Donald Trump 2016

Re: Radicalisering bij kleuters/Brief aan Belgische kleuterscholen/Ronse

Pataka1 is een geradicaliseerde hindoe tjamaar die als kind met de paplepel haat tegen moslims  heeft binnengekregen. Dus schreeuwt hij ongefundeerd steeds fake etc tegen solide argumenten (en zelfs BRT reportages) die islambashing ontzenuwen.

"Those who use religion for their own benefit are detestable. We are against such a situation and will not allow it. Those who use religion in such a manner have fooled our people; it is against just such people that we have fought and will continue to fight".

Mustafa Kemal Atatürk

Re: Radicalisering bij kleuters/Brief aan Belgische kleuterscholen/Ronse

Pataka1 wrote:
jeffreyra wrote:

De BRT heeft vorig jaar in een drieluik aandacht aan geradicaliseerde Joodse kinderen van kolonisten. De boodschap die deze jonge Joodse terroristen uitdragen zal binnenkort ook realiteit worden. Palestijnen en Arabieren worden neergezet als inferieure wezens die zo snel mogelijk gedood moeten worden. Het liefst worden de Holocaust methoden op Palestijnen en Arabieren toegepast.Hun rechtvaardiging wordt gezocht en gevonden in teksten uit de Torah.
Wie de documentaire ' de Kanaries in de mijnen' van Hanneke Groenteman heeft gezien weet dat de Joden totaal niet in vrede geïnteresseerd zijn. In die documentaire (gewoon te zien op NPO) werd door een Jood de volgende oplossing aangevoerd: ' de oplossing voor het moslimgeweld is een atoombom op Mosul te gooien'.

Waarom toen geen ophef ?

Fake news!Nou nee, maar wel GELEUTER VAN EEN ANJOEMARA KLOON.

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0

Re: Radicalisering bij kleuters/Brief aan Belgische kleuterscholen/Ronse

Lasede_Bouta wrote:
Pataka1 wrote:
jeffreyra wrote:

De BRT heeft vorig jaar in een drieluik aandacht aan geradicaliseerde Joodse kinderen van kolonisten. De boodschap die deze jonge Joodse terroristen uitdragen zal binnenkort ook realiteit worden. Palestijnen en Arabieren worden neergezet als inferieure wezens die zo snel mogelijk gedood moeten worden. Het liefst worden de Holocaust methoden op Palestijnen en Arabieren toegepast.Hun rechtvaardiging wordt gezocht en gevonden in teksten uit de Torah.
Wie de documentaire ' de Kanaries in de mijnen' van Hanneke Groenteman heeft gezien weet dat de Joden totaal niet in vrede geïnteresseerd zijn. In die documentaire (gewoon te zien op NPO) werd door een Jood de volgende oplossing aangevoerd: ' de oplossing voor het moslimgeweld is een atoombom op Mosul te gooien'.

Waarom toen geen ophef ?

Fake news!Nou nee, maar wel GELEUTER VAN EEN ANJOEMARA KLOON.

De volgende hindoe tjamaar die uit frustratie omdat zijn gore familie uit het machgtscentrum gewipt is nu het zionisme als leer aangenomen heeft. Dus zio gezever en gezwets waar ik niets mee doe big_smile

"Those who use religion for their own benefit are detestable. We are against such a situation and will not allow it. Those who use religion in such a manner have fooled our people; it is against just such people that we have fought and will continue to fight".

Mustafa Kemal Atatürk