1 (edited by Paraman 2017-01-18 23:56:06)

Topic: Donald Trump: 'We want our country back'

Gedurende de campagne naar de presidentsverkiezing van 8 november 2016 toe, heeft de presidentskandidaat, thans de president elect Donald Trump op diverse momenten de uitspraak gedaan; ‘we want our country back’. De vraag die bij mij rees en nog steeds rijst, bij het horen van deze oproep of beter gezegd kreet, is wie door Donald Trump concreet bedoeld wordt met ‘our’. Voor mensen als Kayleigh Mc.Enany en Jeffrey Lord, twee oerconservatieve Trump supporters, zou Donald Trump hiermee bedoelen alle Amerikanen met de dejure status als Amerikaan.

Ik mag gelijk opmerken dat deze twee supporters van Donald Trump alles recht trachten te trekken wat hij krom getrokken heeft. Dus waarschuw ik u om geen serieusheid te verbinden aan uitspraken van deze twee personen als het gaat om uitspraken en handeling van Donald Trump. Ik heb de ondertoon en body language van Trump bij het doen van de onderhavige uitspraak wel kunnen begrijpen. Hij bedoelt duidelijk dat het land aan de ‘Witteman’ toebehoort. Om die super etnische oriëntatie enigszins te verbloemen, deed hij voorkomen dat hij met zijn uitspraak de Republikeinen bedoelde.

Re: Donald Trump: 'We want our country back'

Wat is gebeurd verroeste militair? Heb je na al die jaren nog niet in de gaten dat het enige waar je goed voor bent is orders op te volgen en meer niet?
Probeer je hersens niet te kraken met politiek want daar heb je geen greintje verstand van.
Wist je niet dat Noord Amerika al van het begin af aan in Blanke handen is? Dat de zogenaamde onafhankelijkheidstrijd tegen Engeland niet ging om slavernij af te schaffen maar juist om dat in stand te houden. Engeland schafte dat af en de Noord Amerikaanse slavenhouders zagen hun business in gevaar komen vandaar de segregatie.
De founding fathers zijn slavendrijvers en racisten geweest en ze hebben de Afro Amerikanen altijd al met verdeel en heers zoet gehouden en zelfs zo ver gekregen dat ze nu de kastanjes voor ze uit het vuur halen en als kanonnenvlees fungeren.

Blijf jij maar hopen op je Amerikka want de meeste militairen hebben direct of indirect hun training van Uncle Sam gehad en zijn daardoor gecharmeerd van deze moordenaars. Blijf jij je maar vergapen aan de Uncle Toms als Obama etc. Het komt wel goed hoor. Maak je niet druk.Wie bepaalt wat politiek correct is?
Wie wordt beter van de politiek?

Terug naar het zogenaamde politiek correcte Amerika dat Israhell door dik en dun steunt en overal chaos veroorzaakt en met name de Palestijnen die door slow genocide dreigen uitgeroeid te worden. Een staaltje van de Amerikaanse politiek.


Van Trump kan het volgende gezegd worden en daar heb ik geen tegenbewijzen voor: dat hij de financiële oligarchie vertegenwoordigt welke de VS nu domineert, dat hij zoveel mogelijk publieke gelden ten koste van onderwijs, gezondheidszorg, openbare dienstverlening etc. wilt binnen halen om de rijkdom van zichzelf en zijn vriendjes nog meer te vergroten en dat hij nog meer geld wilt pompen in de Militaire industrie net als zijn voorganger.

Maar de kritiek van de democraten die geen haar beter zijn trouwens op zijn beïnvloeding door Rusland en dat hij door manipulaties van Moskow de verkiezingen gewonnen heeft is pure fictie.
Nu wilt de Afro Amerikaan en democraat Lewis hem op zijn inauguratie gaan boycotten om redenen dat hij onterecht president geworden is zonder enig bewijs daarvoor. Zijn enige bewijs is de ongefundeerde beschuldigingen van de CIA. Lewis wil teruggrijpen naar de CIA beschuldigingen destijds in 1950 toen presidents kandidaat Joseph Mc Carthy als communist werd bestempeld.

Wat een ironie. Gedurende de jaren 1950 en 1960 beweerde de FBI, Zuidelijke democraten en politie van Alabama en Birmingham dat de protesten aldaar het werk was van communisten die door de Sovjet Unie waren beïnvloed. En wil het nu juist John Lewis zijn die destijds als student een belangrijke rol speelde in de protesten en de mars leidde voor stemrecht van Selma naar Montgomery en Alabama. Hij heeft kennelijk een ding uit die periode geleerd en dat is dat het een effectief wapen en propaganda tactiek is om je opponenten als handlangers van Rusland te bestempelen.
Als congreslid van Atlanta gedurende 30 jaar personificeert Lewis het rekruteren en corrumperen van een deel van de Afro-Amerikaanse middenklasse die de dominantie van de kapitalistische politiek versterkt.
Zwarte mensenrechten leiders als Lewis werden doelbewust door de heersende Amerikaanse elite geselecteerd om de blanke democratische partij te versterken en de op racisme gebaseerde verdeel en heers machine gaande te houden.
Tientallen grote steden kregen zo Afro-Amerikaanse burgemeesters waarvan enkele ex- voorvechters van burgerrechten. Er kwamen speciale ontwikkeling programma’s voor zwarte academici, overheidsfunctionarissen, militaire officieren en CEO’s; allemaal uncle Toms.
Dit gaf een schijnbeeld van democratie, gelijke verdeling en politieke diversiteit.
Tienduizenden Iraakse soldaten werden verpulverd toen Generaal Colin Powell, de eerste zwarte voorzitter van de Joint Chiefs of Staff de pers te woord stond in 1991 tijdens de Eerste Perziche Golf Oorlog. Condoleezza Rice is ook zo een van de “omgekochte” zwarte adepten en eerste zwarte vrouwelijke nationale veiligheidsadviseur die achter G.W. Bush stonden bij zijn illegale invasie van Irak in 2003.

Dit proces heeft haar hoogtepunt bereikt met de keuze van Obama als president die het werk van Bush in het kwadraat uitvoerde. Obama heeft in elk geval ervoor gezorgd dat het hoogst onwaarschijnlijk wordt dat er weer een tweede zwarte clown en uncle Tom herkozen zal worden als president. Het levende bewijs hiervoor is thans de andere uiterste; de blanke supremacist Trump.

Deze corrupte laag van Afro Amerikaanse democraten staan in schril contrast met de ware vrijheids vechter Martin Luther King Jr. die opkwam voor echte democratische rechten zowel thuis als in het buitenland met zijn protesten tegen de oorlog in Vietnam.
Lewis en consorten daarentegen stonden pal achter de kapitalistische roofmoordenaars die door oorlogen en interventies de ene land na de andere voor hun hebzuchtige doeleinden vernietigden.
Na de moord op King kozen zijn laffe acolieten eieren voor hun geld en sloten vrede met de gevestigde orde. Zoals bijvoorbeeld Andrew Young die als ambassadeur in de VN onder Carter een openlijke apologeet werd voor het Amerikaans Imperialisme.
Anderen als Jesse Jackson, Julian Bond en John Lewis werden breekijzers voor de Democratische Partij en gaven het (onder de valse schijn van een progressief imago) mede een ruk naar rechts.

Figuranten als Lewis en consorten laten zien dat een corrupte Afro Amerikaanse elite haar achterban overgeleverd heeft en voor een aantal zilverlingen verraden aan de ultra rechtse door blanken gedomineerde democratische elite. Deze Democratische Partij verdedigt net als de Republikeinen de macht, winsten en rijkdom van de financiële aristocratie en de mondiale belangen van het Amerikaans Imperialisme. Al deze Afro Amerikaanse vrijheidsstrijders blijken achteraf politieke hustlers te zijn die voor eigen belang gingen in plaats van het belang van de doorsnee Afro Amerikaan.

En dan heb je nog zo een politiek correcte Afro Amerikaanse "Democraat" die ook van plan is om de inauguratie van Trump te boycotten. Maxine Waters.
Al deze uncle Toms staan in de rij om het Militair Industrieel Cartel te steuen in de val van Trump omdat hij hen bedreigd.
Martin Luther King Jr. zou in zijn graf omdraaien van al deze hustlers die voor een paar zilverlingen alles doen om de blanke basja te behagen.

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Donald Trump: 'We want our country back'

@bruin brijige

"Wat is gebeurd verroeste militair?..."


De brij die erna wordt geproduceerd, verzonnen dan wel geknipt en geplakt ergens van behoeft geen nader lezen...

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Donald Trump: 'We want our country back'

zonnigsuri wrote:

@bruin brijige "Wat is gebeurd verroeste militair?..." De brij die erna wordt geproduceerd, verzonnen dan wel geknipt en geplakt ergens van behoeft geen nader lezen...


...ach gossie, het knipknip plakplak kuliwintje zspp zit weer eens inhoudsloos te zeiken. tongue lol

5 (edited by zonnigsuri 2017-01-18 19:42:44)

Re: Donald Trump: 'We want our country back'

zonnigsuri wrote:

Toevoeging: heeft de verroeste die tekst zelf geschreven of niet.
Het laatste is waarschijnlijk. daar geen enkel bericht over typen, vanuit bepaalde hoek laat  een-(z)ijigheid zien.


@bruin brijige

"Wat is gebeurd verroeste militair?..."


De brij die erna wordt geproduceerd, verzonnen dan wel geknipt en geplakt ergens van behoeft geen nader lezen.. dus dat!

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

6 (edited by Paraman 2017-01-19 00:08:34)

Re: Donald Trump: 'We want our country back'

Wees blij dat die Hollanders jou willen herbergen en zich tot het graf over je ontfermen.

Om maar te zwijgen over die autochtone Amerikanen, die in reservaten zijn teruggedrongen.

Tee nengre feni boen ding wani k@ na ini bakra maksing!

Wilders gaat nog jullie verstand voorgoed naar rechts richten, wacht maar!

Anjoemara wrote:

Wat is gebeurd verroeste militair? Heb je na al die jaren nog niet in de gaten dat het enige waar je goed voor bent is orders op te volgen en meer niet?
Probeer je hersens niet te kraken met politiek want daar heb je geen greintje verstand van.
Wist je niet dat Noord Amerika al van het begin af aan in Blanke handen is? Dat de zogenaamde onafhankelijkheidstrijd tegen Engeland niet ging om slavernij af te schaffen maar juist om dat in stand te houden. Engeland schafte dat af en de Noord Amerikaanse slavenhouders zagen hun business in gevaar komen vandaar de segregatie.
De founding fathers zijn slavendrijvers en racisten geweest en ze hebben de Afro Amerikanen altijd al met verdeel en heers zoet gehouden en zelfs zo ver gekregen dat ze nu de kastanjes voor ze uit het vuur halen en als kanonnenvlees fungeren.

Blijf jij maar hopen op je Amerikka want de meeste militairen hebben direct of indirect hun training van Uncle Sam gehad en zijn daardoor gecharmeerd van deze moordenaars. Blijf jij je maar vergapen aan de Uncle Toms als Obama etc. Het komt wel goed hoor. Maak je niet druk.Wie bepaalt wat politiek correct is?
Wie wordt beter van de politiek?

Terug naar het zogenaamde politiek correcte Amerika dat Israhell door dik en dun steunt en overal chaos veroorzaakt en met name de Palestijnen die door slow genocide dreigen uitgeroeid te worden. Een staaltje van de Amerikaanse politiek.


Van Trump kan het volgende gezegd worden en daar heb ik geen tegenbewijzen voor: dat hij de financiële oligarchie vertegenwoordigt welke de VS nu domineert, dat hij zoveel mogelijk publieke gelden ten koste van onderwijs, gezondheidszorg, openbare dienstverlening etc. wilt binnen halen om de rijkdom van zichzelf en zijn vriendjes nog meer te vergroten en dat hij nog meer geld wilt pompen in de Militaire industrie net als zijn voorganger.

Maar de kritiek van de democraten die geen haar beter zijn trouwens op zijn beïnvloeding door Rusland en dat hij door manipulaties van Moskow de verkiezingen gewonnen heeft is pure fictie.
Nu wilt de Afro Amerikaan en democraat Lewis hem op zijn inauguratie gaan boycotten om redenen dat hij onterecht president geworden is zonder enig bewijs daarvoor. Zijn enige bewijs is de ongefundeerde beschuldigingen van de CIA. Lewis wil teruggrijpen naar de CIA beschuldigingen destijds in 1950 toen presidents kandidaat Joseph Mc Carthy als communist werd bestempeld.

Wat een ironie. Gedurende de jaren 1950 en 1960 beweerde de FBI, Zuidelijke democraten en politie van Alabama en Birmingham dat de protesten aldaar het werk was van communisten die door de Sovjet Unie waren beïnvloed. En wil het nu juist John Lewis zijn die destijds als student een belangrijke rol speelde in de protesten en de mars leidde voor stemrecht van Selma naar Montgomery en Alabama. Hij heeft kennelijk een ding uit die periode geleerd en dat is dat het een effectief wapen en propaganda tactiek is om je opponenten als handlangers van Rusland te bestempelen.
Als congreslid van Atlanta gedurende 30 jaar personificeert Lewis het rekruteren en corrumperen van een deel van de Afro-Amerikaanse middenklasse die de dominantie van de kapitalistische politiek versterkt.
Zwarte mensenrechten leiders als Lewis werden doelbewust door de heersende Amerikaanse elite geselecteerd om de blanke democratische partij te versterken en de op racisme gebaseerde verdeel en heers machine gaande te houden.
Tientallen grote steden kregen zo Afro-Amerikaanse burgemeesters waarvan enkele ex- voorvechters van burgerrechten. Er kwamen speciale ontwikkeling programma’s voor zwarte academici, overheidsfunctionarissen, militaire officieren en CEO’s; allemaal uncle Toms.
Dit gaf een schijnbeeld van democratie, gelijke verdeling en politieke diversiteit.
Tienduizenden Iraakse soldaten werden verpulverd toen Generaal Colin Powell, de eerste zwarte voorzitter van de Joint Chiefs of Staff de pers te woord stond in 1991 tijdens de Eerste Perziche Golf Oorlog. Condoleezza Rice is ook zo een van de “omgekochte” zwarte adepten en eerste zwarte vrouwelijke nationale veiligheidsadviseur die achter G.W. Bush stonden bij zijn illegale invasie van Irak in 2003.

Dit proces heeft haar hoogtepunt bereikt met de keuze van Obama als president die het werk van Bush in het kwadraat uitvoerde. Obama heeft in elk geval ervoor gezorgd dat het hoogst onwaarschijnlijk wordt dat er weer een tweede zwarte clown en uncle Tom herkozen zal worden als president. Het levende bewijs hiervoor is thans de andere uiterste; de blanke supremacist Trump.

Deze corrupte laag van Afro Amerikaanse democraten staan in schril contrast met de ware vrijheids vechter Martin Luther King Jr. die opkwam voor echte democratische rechten zowel thuis als in het buitenland met zijn protesten tegen de oorlog in Vietnam.
Lewis en consorten daarentegen stonden pal achter de kapitalistische roofmoordenaars die door oorlogen en interventies de ene land na de andere voor hun hebzuchtige doeleinden vernietigden.
Na de moord op King kozen zijn laffe acolieten eieren voor hun geld en sloten vrede met de gevestigde orde. Zoals bijvoorbeeld Andrew Young die als ambassadeur in de VN onder Carter een openlijke apologeet werd voor het Amerikaans Imperialisme.
Anderen als Jesse Jackson, Julian Bond en John Lewis werden breekijzers voor de Democratische Partij en gaven het (onder de valse schijn van een progressief imago) mede een ruk naar rechts.

Figuranten als Lewis en consorten laten zien dat een corrupte Afro Amerikaanse elite haar achterban overgeleverd heeft en voor een aantal zilverlingen verraden aan de ultra rechtse door blanken gedomineerde democratische elite. Deze Democratische Partij verdedigt net als de Republikeinen de macht, winsten en rijkdom van de financiële aristocratie en de mondiale belangen van het Amerikaans Imperialisme. Al deze Afro Amerikaanse vrijheidsstrijders blijken achteraf politieke hustlers te zijn die voor eigen belang gingen in plaats van het belang van de doorsnee Afro Amerikaan.

En dan heb je nog zo een politiek correcte Afro Amerikaanse "Democraat" die ook van plan is om de inauguratie van Trump te boycotten. Maxine Waters.
Al deze uncle Toms staan in de rij om het Militair Industrieel Cartel te steuen in de val van Trump omdat hij hen bedreigd.
Martin Luther King Jr. zou in zijn graf omdraaien van al deze hustlers die voor een paar zilverlingen alles doen om de blanke basja te behagen.

7 (edited by zonnigsuri 2018-02-28 07:23:23)

Re: Donald Trump: 'We want our country back'

Bij gebrek aan de vindplaats van het onderwerp: wat de wereld staat te wachten met Tump....,daarom maar hier geplaatst.


Niet alleen wordt er aan de agitpropsels van hackers uit die uitorens niets daadwerkelijk gedaan.


Nu mag zelfs die schoonzoon officieel niet meer bij de staatsgeheimen en vergaderingen daaromtrent.


Het wil niet zeggen dat dit nu werkelijk goed nieuws is echter dat er nog meer gerommeld moet worden lijkt voor de hand te liggen,


Ondertussen gaat het onderzoek naar de inmenging van agitpropsels gestaag door.
De eerste officiele beschuldigingen zijn al verschenen.
De onderzoeker zal niet aflaten alles tot op het bot te onderzoeken.


Zelfs die kerel van breitbaard van de brokjesbobo's voormalig uithangbord.


Dus dat is niet het laatste....

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Donald Trump: 'We want our country back'

Nu zijn de rapen gaar.


Een soort van boycot van staal. Zo genaamd om de industrie in de vs te beschermen.
En anderszins een oorlogszuchtige rommels.
Waar Drumpf eerst elk uur iets bizars verkondigde is dit nu verworden tot een tijdspanne van 10 minuten max.


Niet geheel onverwacht zeker ook vanwege alle onrust rondom de kliek van vertrouwelingen en voormalig vertrouwelingen.


Take the toys from the boys.#mosquemetoo

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Donald Trump: 'We want our country back'

Waterkanters


Een paar uur ervoor gaf Drumpf een persconferentie waarbij hij fakete: "iedereen wil een stukje van de Oval Office."
Met andere woorden iedereen wil in het Witte Huis werken. Volgens Drumpf tenminste.


Dat onzinnieuws was nog niet vervlogen of de belangrijkste financieel economische adviseur verkondigt zijn ontslag.


Dat de boycot van staal en aluminium er mee van doen is laat zich raden.


Een handreiking van het NoordKoreaanse regime om te praten ontmoette dezelfde dag een aankondiging van extra sancties vanwege de moord op de halfbroer.


Lust u m nog?

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Donald Trump: 'We want our country back'

Of de georchestreerde ontmoeting van Drumpf en Kim iets gaat opleveren zou voor een aantal partijen heel gunstig zijn.


In ieder geval spint de president van van Zuid Korea goed garen ermee.
En staan hier zowel Japan als China een beetje aan de zijlijn.


Dat is niet per se voor lange tijd en zeker gezien de doorvroede kennis van chinesen van het gedrag van noord koreanen zou Drumpf nog wel eens van die dunne lijn af kunnen vallen.
Bovendien is het de vraag of een mens met zo een opvliegend karakter en gebrek aan geduld in staat mag worden gezien deze delicate kwesties tot een positieve piste te brengen.


Dat is een kwestie van afwachten wat er gaande is de komende maanden.
Het kan nog wel 30 keren keren.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

11 (edited by xzqc33 2018-03-12 16:39:26)

Re: Donald Trump: 'We want our country back'

@ zonnigsuri,
Ik snap jouw verontwaardiging wel (posting #3 vooral) en door jou gegeven reactie. Maar maar maar: negéren is ook een optie en ook een volwaardige reactie. Niet dan? Vergeet niet wat de teef anjoemara-alias-j.bakroe presteert op dit forum, heet in plat Jip-en-Janneke taal ‘toetsenbord-djie-haat-disme’, meer niet. Haar mes voor het pesten (weer een metafoor) snijdt aan twee kanten: (kant 1) de leden van dit forum (meestens  "kristenhonden", "kristenvarkens" en "afvalligen") zoveel als mogelijk zieken en daarmee (kant 2) de martelaren-hemel verdienen (gelooft nog in sprookjes n.b.).


Dit is een nakomeling van arabieren (heel lange palestenen) in Surimaribo. Ze heeft meermalen de fout gemaakt dat van beide aliassen tekstueel teveel gelijkenissen en tekstparallellen in beeld waren. Geen kopiën bedoel ik, meer nog verschrijvingen. Hahaha.


Ook haar domheid zorgde voor een ongelukkige timing van de postings; ik kreeg helemaal gratis het bewijs van mijn vermoeden. Zo liet alias één al haar kaarten zien (typisch arabies), door in een ‘verloren’ discussie niet het gelijk aan de opponent te geven; nee-nee, dat deed ze niet. Maar ze zou en moest verdorie toch wel wat terug doen nietwaar, en dus vroeg zij zich af wat de (eventueel geringe) afmetingen zouden kunnen zijn van de piemel (de fluit, ofte 'penis erectus') van haar opponent. Binnen de 24 uur had alias nummer twee letterlijk precies dezelfde vraagstelling in de zelfde topic en ook in de zelfde bewoordingen (errare humanum est?).


Het bewijs werd dus daar helemaal gratis aangeleverd: zelfs een blinde kon het zien. Het is een vrouw, zeker weten, heel oud en al dik over haar houdbaarheids- datum. Vergis ik mij, dan is het zeker een homofiel. Want mannen uit de 'mainstream', zogenaamde 'heterootjes', hebben niet de mindset om dergelijke zaken te kunnen bedenken. Ten minste: ik weet er geen één. Voor een hetero geeft deze mindset al een rit richting gekkenhuis aan. Ik weet en wist al genoeg waarom ik, met mijn eigenzinnige kop, durf vragen aan de goegemeente (un ala-mala): negéren mag altijd en is een volwaardige reactie en gaat, zeg maar, moeiteloos (yes yes yes).


Tan bun un ala-mala

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

12 (edited by xzqc33 2018-03-18 21:20:57)

Re: Donald Trump: 'We want our country back'

Een geheugensteuntje is dit, meer niet


islam is discriminatie; islam is geweld; islam is terreur; islam is vrouwenonder-drukking; islam is homohaat; islam is jodenhaat; islam is christenhaat; islam is onderwerping; islam is gedwongen huwelijk; islam is eerwraak; islam is totalitair; islam is de doodstraf voor afvalligen; islam is sharia; islam is dierenleed; islam is onrecht; islam is slavernij; islam is dodelijk; islam is blote eikel, islam is ook astrid essed


Wie weet nog meer islam isjes?


A tan so baya

Het is ten strengste verboden bovenstaande informatie te kopiëren

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

Re: Donald Trump: 'We want our country back'

Waterkanters,


al lang was er sprake van en nu kan Drumpf kennelijk niet meer tegelijk door de deur met meneer Tillerson. Te diplomatiek?
Stelt u voor: een jaar lang uitgejouwd worden en gevleid en en plein publiek te schande gemaakt. Wat zal t een opluchting zijn.Een zekere Pompeo zal hem vermoedelijk opvolgen.
Of het daarmee beter wordt?
Russhians zullen het wel weten...

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

14 (edited by zonnigsuri 2018-03-17 08:06:39)

Re: Donald Trump: 'We want our country back'

Waterkanters,


Na 21 dienstjaren en een paar dagen voor je pensioen worden ontslagen en de hoogste baas van het geheel kraait erover dat dit een feest voor de democratie is.....Het totale budget voor de veiligheid is zonder uitzonderlijke zaken in een paar maanden opgegaan voor de feestjes in het weekeinde. Leve de  "democratie"Op sommige plaatsen ontsla je ministers en als na maanden er nog geen nieuwe zijn benoemd op je knietjes proberen voorgangers los te weken uit de oppositie.Stetson of Dodson...derselber unmachtige Dreck!

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Donald Trump: 'We want our country back'

Op papier is de Westerse democratische rechtsstaat het utopia voor al haar inwoners ongeacht sociale klasse, etnische afkomst, woonplaats binnen de staat, kleur van het gelaat, etc. Iedereen kan rekenen op dezelfde rechten, iedereen heeft vrijheid van meningsuiting, iedereen heeft dezelfde kansen, mits hij/zij bereid is ze te grijpen en begrijpen. Voor mensen die niet verder wensen te koekeloeren dan hun neus lang is lijkt dat idee inderdaad te kloppen als een bus.  Echter, de praktijk heeft meer dan eens anders uitgewezen. Zo hangt hoe goed jouw recht gerespecteerd wordt mede samen met hoe goed de advocaten zijn die jij je kunt veroorloven, en mag je inderdaad roepen wat je wilt, zolang het maar aan dovemansoren besteed is.


Lees verder http://thegrapepub.com/?p=2319

Re: Donald Trump: 'We want our country back'

Dit is ook " our country"https://www.youtube.com/watch?v=KeKLo10lwrI

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Donald Trump: 'We want our country back'

zonnigsuri wrote:

Dit is ook " our country"
https://www.youtube.com/watch?v=KeKLo10lwrI...en nu weer terug naar de harde ras-fascistische hedendaagse werkelijkheid van yankee doodleland  zie http://thegrapepub.com/?p=2319 :


In ieder geval, de eerste Zwarte identiteit extremist is inmiddels reeds gearresteerd. Hij is bekend onder de naam Rakem Balogun.
https://www.vibe.com/2018/02/fbi-rakem- … emist-bie/   
Hij kwam in het vizier van de FBI na deelgenomen te hebben aan protesten tegen racistisch politiegeweld. In zijn huis vond de politie o.a. een boek van Robert F. Williams (een activist van weleer die zowel de Zwarte gemeenschap als witte activisten met vuurwapens beschermde tegen de KKK, zie Gezegend & vervloekt blz. 285-292), dat als bewijsmateriaal werd aangewend. Dit is een zorgwekkende situatie. Het toont helaas de invloed van de diepe staat en daarmee de kromme kant van de democratische rechtsstaat. Zwarte geschiedenis en cultuur is wederom gecriminaliseerd in de VS anno 2018.

Re: Donald Trump: 'We want our country back'

Een geheugensteuntje is dit, meer niet


islam is discriminatie; islam is geweld; islam is terreur; islam is vrouwenonder-drukking; islam is homohaat; islam is jodenhaat; islam is christenhaat; islam is onderwerping; islam is gedwongen huwelijk; islam is eerwraak; islam is totalitair; islam is de doodstraf voor afvalligen; islam is sharia; islam is dierenleed; islam is onrecht; islam is slavernij; islam is dodelijk; islam is blote eikel, islam is ook astrid essed


Wie weet nog meer islam isjes?


A tan so baya

Het is ten strengste verboden bovenstaande informatie te kopiëren

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

Re: Donald Trump: 'We want our country back'

Dt is ook " our country"


Skype en sjakkebrak zou pas koddig zijn. Sjokkebroksels over de top.https://www.youtube.com/watch?v=HyGZovk0pn0

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Donald Trump: 'We want our country back'

zonnigsuri wrote:

Dt is ook " our country"  Skype en sjakkebrak zou pas koddig zijn. sjokkebroksels over de top. https://www.youtube.com/watch?v=HyGZovk0pn0


tja, van geflipte  multinicks zoals jij en p*p*33 is slechts nonsens te verwachten.!

21 (edited by xzqc33 2018-03-19 12:30:49)

Re: Donald Trump: 'We want our country back'

Nog een hele mooie om in te lijsten:.                                         IESLAAM IS DE OORLOG VAN DE VREDE


Hoe kunnen ze dat toch verzinnen?

Ko' u' trei f'tachi na-in na krutu, sondro fu go mech trôbi, m'e beg' unu baya. smile

Re: Donald Trump: 'We want our country back'

Wat een prima plan!


na jaren steggelen is en de overheid en een paar rijke piefen bij elkaar gekropen om een historisch pand van de sloop te redden.


In de binnenstad van Paramaribo zijn er hier en daar ook wel panden aan te wijzen die beter op een andere plek ook toeristen kan interesseren.
Die zijn nu nog als een rotte kies voor ieder zichtbaar.


Er lopen/rijden nog wel een paar miljonairs rond en misschien kan een megadeal worden gesloten met Alcoa om de verhuizing voor de corruptiekruistocht in te ruilen.


Zo kan er mogelijk modernisering plaatsvinden en bijvoorbeeld het hoofdbureau van politie op kosten van de vernietiger worden gebouwd.


Dubbele winst dus.


https://nos.nl/artikel/2251215-texaanse … sloop.html

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Donald Trump: 'We want our country back'

https://historiek.net/duitse-familieges … ump/66169/ [...]...en zich op valse gronden vestigt in de Verenigde Staten, ...maar als malafide ondernemer wierp Friedrich, die dol op geld was en het niet altijd even nauw nam met de subtiele regels van de wet, een honderdjarige schaduw vooruit over de familie Trump, bijvoorbeeld door te bouwen op land (our country, jb) dat niet van hem was...


...en dan te bedenken dat die verzamelde Europese kolonisten - dat wat nu de republiek “Verenigde Staten” heet - dat land grotendeels hebben gestolen van de Inheemsen [m.u.v. wellicht van Manhattan, dat werd ‘gekocht’ voor “waerde 60 gulden] en dat vervolgens werd ‘geruild’ voor het land Suriname!

Re: Donald Trump: 'We want our country back'

Waterkanters,
Nu gaat Drumpf door met zijn ruziemaak toon en acties.
Dit keer tegen personen rond het leger van China.
Omdat er sancties tegen het russisch beleid zijn genomen vanwege verdachte inmengingen in de afgelopen verkiezingen.


En daar deze Drumpf verwacht door iedereen overal te worden gesteund komt er een strafbankje vanwege de voorgenomen aankoop van russische vliegtuigen.


Was hier niet een uitdrukking voor? Take the toys from the boys... Nog steeds van toepassing.Aan de andere kant is er een topdirigent net aangetreden en van harte ontvangen in hetzelfde Neujork.


Meneer Jaap van Zweden bij het neuiork philharmonic orkest.. Een prachtig export" product"  als men dat ten minste mag beweren over een dergelijk persoon van deze statuur.


Bravo maestro.#mosque metoo

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Donald Trump: 'We want our country back'

http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 51#p519151

??