Re: Fidel Castro is overleden.

Paraman wrote:

Als jij het goed vindt zullen wij alvast een aanvang maken met bang worden.


Strak plan Meriba P P
uw staatsgreepondersteunende  en ontwikkelingsvernietigende activiteiten hebben u en de uwen al jarenlang genoegzaam getoond. Dat u daar zelfs vandaag de dag nog mee wenst door te gaan ten detrimente toont de waarlijke inborst.
Broko baka legaal verworven met een soldatensalaris?“Artikel 137
Voor zover de rechter in een concreet aan hem voorgelegd geval toepassing van een bepaling van een wet strijdig oordeelt met een of meer der in Hoofdstuk V genoemde grondrechten, verklaart hij die toepassing voor dat geval ongeoorloofd.”


Inmengings-VERBOD
art 131 lid 3

“3. Elke inmenging inzake de opsporing en de vervolging en in zaken bij de rechter aanhangig, is verboden.”

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Fidel Castro is overleden.

Gedragingen van de slagers van suriname.
En wat gebeurde met Roy Horb?"..Bij Koninklijk Besluit d.d. 20 juli 1950 Stbl K 310 werd Fred Ormskerk eervol uit het KNIL ontslagen en formeel ingelijfd bij de Koninklijke Landmacht, bij het Regiment Stoottroepen.


Na de onafhankelijkheid bleef Ormskerk in Suriname, maar in 1979 ging hij bij zijn vrouw en kinderen in Ermelo wonen. In februari 1980 vond in Suriname de coup onder leiding van Desi Bouterse plaats. Ormskerk vertrok in april via Frans-Guyana naar Paramaribo waar hij voor de naar Nederland gevluchtte oud-minister Johan Kasantaroeno brieven afleverde en onderzocht of de militairen weer konden worden teruggedrongen.


Op 30 april werd Ormskerk in het grensplaatsje Albina opgepakt. Hij werd overgebracht naar Paramaribo. Op 1 mei werd hij in het gebouw van de garnizoenscommandant op een stoel vastgebonden om te worden verhoord. Onder anderen Paul Bhagwandas, John Hardjoprajitno, Roy Horb en Ruben Rozendaal zouden bij het verhoor aanwezig zijn geweest.


Ormskerk werd tijdens zijn verhoor geslagen tot hij een bekentenis had afgelegd. De volgende ochtend werd hij dood in zijn cel aangetroffen.


In eerste instantie meldden de toenmalige machthebbers dat Ormskerk met een huurlingenleger een tegencoup had willen plegen. Hij zou nabij Albina in een vuurgevecht zijn doodgeschoten.


Kort daarop werd gemeld dat Ormskerk was omgekomen bij een vluchtpoging. Op 6 mei meldde Badrissein Sital van de Nationale Militaire Raad (NMR) dat Ormskerk in zijn cel had geprobeerd een wacht te ontwapenen en dat hij bij een daaropvolgende vechtpartij zijn hoofd had gestoten aan een tafel en bewusteloos zou zijn geraakt.


Door de Surinaamse ziekenhuisarts Albert Vrede die als patholoog-anatoom optrad werd een hersenoedeem als gevolg van inwerking van stomp geweld geconstateerd. Het stoffelijk overschot werd naar Nederland overgebracht, waar het op 19 mei opnieuw werd onderzocht, nu door dr. Jan Zeldenrust. Deze constateerde onderhuidse bloeduitstortingen en diverse versplinterde ribben...."


Op een stoel vastgebonden....
Een leven in de wapens geveld door de wapens.


Van geweld komt zelden iets goeds.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Fidel Castro is overleden.

openbaar


"...
Op 30 januari 1983 werd Horb, inmiddels majoor en plaatsvervangend commandant van het Surinaamse leger, zelf gearresteerd. Ook zijn goede vriend John Hardjoprajitno werd gearresteerd. Ze werden gevangengezet op verdenking het ondermijnen van de staatsveiligheid. De beschuldiging luidde dat ze betrokken zouden zijn bij een complot om Bouterse te vermoorden. Op 2 februari werd Horb dood aangetroffen in zijn cel in de Devil-strafbarak van de Militaire Politie. Hij zou, bang om te worden geëxecuteerd vanwege militair verraad, zelfmoord hebben gepleegd, door zich te verhangen aan het koord van zijn sportbroek. Volgens andere bronnen zou hij in zijn cel zijn vermoord. Horb werd 30 jaar oud.


Horb genoot grote populariteit onder de bevolking van Suriname, en zijn begrafenis werd dan ook bijgewoond door zo'n tienduizend belangstellenden. De politie moest grote moeite doen om de mensenmassa in bedwang te houden. Onder de bezoekers van zijn uitvaart bevonden zich ook de toen net vanwege de Decembermoorden afgetreden premier Henry Neijhorst en de eveneens net afgetreden minister Ivan Graanoogst.


Na Horbs dood verscheen De Decembermoorden in Suriname: verslag van een ooggetuige. Het was door een ghostwriter geschreven voor Jan Sariman, en zou zijn gebaseerd op mondelinge mededelingen van Horb. Horb had Sariman ook een notitie nagelaten die luidde: "Als ik mocht doodgaan bij een verkeersongeluk, door verdrinking of wat dan ook, weet één ding: ik ben vermoord. Vermoord door Desi en zijn bende."en welke rol speelde castro in deze?

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Fidel Castro is overleden.

openbaar:


"...Na de arrestatie zou Bouterse hebben plaatsgenomen in zijn kantoor. Hij zou Bhagwandas opdracht hebben gegeven de gearresteerden één voor één voor hem te brengen. Bhagwandas zou aanwezig zijn geweest toen Bouterse bepaalde dat de tegenstanders afgevoerd en vermoord moesten worden en zou zelf medeplichtig zijn geweest aan twee van de standrechtelijke executies die door Bouterse zelf zouden zijn uitgevoerd.


Toen Bouterse bepaalde dat van één van de personen, vakbondsman Fred Derby het leven moet worden gespaard zou Bhagwandas het daar niet mee eens zijn geweest omdat de afspraak was dat iedereen vermoord zou worden. Hij zou aanwezig zijn geweest bij de overige executies op de binnenplaats van de kazerne.Verklaring en overlijden

Henri Behr, broer van de vermoorde journalist Bram Behr zocht Bhagwandas vrij kort voor diens overlijden in 1996 op in zijn huis. Hij bevroeg hem over de gang van zaken en Bhagwandas erkende te hebben deelgenomen aan de moord op zijn broer. Volgens Behr verklaarde Bhagwandas tevens dat Bouterse persoonlijk aanwezig was en zelf Surendre Rambocus en Cyrill Daal had vermoord....."

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Fidel Castro is overleden.

Die KKKoup van jullie was vele malen erger.zonnigsuri wrote:

openbaar:


"...Na de arrestatie zou Bouterse hebben plaatsgenomen in zijn kantoor. Hij zou Bhagwandas opdracht hebben gegeven de gearresteerden één voor één voor hem te brengen. Bhagwandas zou aanwezig zijn geweest toen Bouterse bepaalde dat de tegenstanders afgevoerd en vermoord moesten worden en zou zelf medeplichtig zijn geweest aan twee van de standrechtelijke executies die door Bouterse zelf zouden zijn uitgevoerd.


Toen Bouterse bepaalde dat van één van de personen, vakbondsman Fred Derby het leven moet worden gespaard zou Bhagwandas het daar niet mee eens zijn geweest omdat de afspraak was dat iedereen vermoord zou worden. Hij zou aanwezig zijn geweest bij de overige executies op de binnenplaats van de kazerne.Verklaring en overlijden

Henri Behr, broer van de vermoorde journalist Bram Behr zocht Bhagwandas vrij kort voor diens overlijden in 1996 op in zijn huis. Hij bevroeg hem over de gang van zaken en Bhagwandas erkende te hebben deelgenomen aan de moord op zijn broer. Volgens Behr verklaarde Bhagwandas tevens dat Bouterse persoonlijk aanwezig was en zelf Surendre Rambocus en Cyrill Daal had vermoord....."

Re: Fidel Castro is overleden.

Deze desperate honden zijn zelfs in staat om bij een stervende verhaal te halen en dat verhaal serieus te nemen ook.
Yet there is more to come!
Verklaring en overlijden

Henri Behr, broer van de vermoorde journalist Bram Behr zocht Bhagwandas vrij kort voor diens overlijden in 1996 op in zijn huis. Hij bevroeg hem over de gang van zaken en Bhagwandas erkende te hebben deelgenomen aan de moord op zijn broer. Volgens Behr verklaarde Bhagwandas tevens dat Bouterse persoonlijk aanwezig was en zelf Surendre Rambocus en Cyrill Daal had vermoord....."

32 (edited by Anjoemara 2017-07-16 09:53:02)

Re: Fidel Castro is overleden.

Ach, de Noord Amerikaanse staat (zogenaamde baken en lichtend voorbeeld van democratie en vrijheid) vermoordt iedereen overal in de wereld, zelfs eigen burgers die later onschuldig blijken te zijn zoals Anwar al Awlaki met zijn kinderen, met drones etc. die voor hun een sta in de weg zijn.
Ze martelt er op los in Guantanamo Bay en andere geheime gevangenissen overal in de wereld. Hoeveel van deze gemartelden er levend uit komen is onduidelijk omdat ze nimmer geregistreerd worden.


De decembermoorden is koekje van eigen deeg (en peanuts vergeleken bij wat de VS en ook de schijndemocratische natie Israël doet). Wie een coup beraamd tegen een militair regiem zal het goed moeten doen anders ben je zelf de klos.


In dat opzicht is de VS geen democratie maar zelf een militaire dictatuur met een schijndemocratisch gekozen president (die steeds uit de gelederen van de Deep State komt of het nu uit republikeins of schijn democratische hoek is) die slechts een marionet is en bevelen opvolgt.


Wat in Venezuela nu gaande is waar de CIA actief moord en doodslag ensceneert via compradores is de zoveelste misdaad tegen de mensheid. Maar tja, sloerie zit uiteraard hier huilie huilie te doen in opdracht van zijn bazen.

"Those who use religion for their own benefit are detestable. We are against such a situation and will not allow it. Those who use religion in such a manner have fooled our people; it is against just such people that we have fought and will continue to fight".

Mustafa Kemal Atatürk

Re: Fidel Castro is overleden.

om de Deldis. heen@ paraciteerder,

U neemt genoegen met zo een plek in de geschiedenis.

Voor alle volledigheid:

    openbaar:

"...Na de arrestatie zou Bouterse hebben plaatsgenomen in zijn kantoor. Hij zou Bhagwandas opdracht hebben gegeven de gearresteerden één voor één voor hem te brengen. Bhagwandas zou aanwezig zijn geweest toen Bouterse bepaalde dat de tegenstanders afgevoerd en vermoord moesten worden en zou zelf medeplichtig zijn geweest aan twee van de standrechtelijke executies die door Bouterse zelf zouden zijn uitgevoerd.


Toen Bouterse bepaalde dat van één van de personen, vakbondsman Fred Derby het leven moet worden gespaard zou Bhagwandas het daar niet mee eens zijn geweest omdat de afspraak was dat iedereen vermoord zou worden. Hij zou aanwezig zijn geweest bij de overige executies op de binnenplaats van de kazerne.


Verklaring en overlijden

Henri Behr, broer van de vermoorde journalist Bram Behr zocht Bhagwandas vrij kort voor diens overlijden in 1996 op in zijn huis. Hij bevroeg hem over de gang van zaken en Bhagwandas erkende te hebben deelgenomen aan de moord op zijn broer. Volgens Behr verklaarde Bhagwandas tevens dat Bouterse persoonlijk aanwezig was en zelf Surendre Rambocus en Cyrill Daal had vermoord....."


Dus dat.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Fidel Castro is overleden.

Deze desperate honden zijn zelfs in staat om bij een stervende verhaal te halen en dat verhaal serieus te nemen ook.
Yet there is more to come!

Re: Fidel Castro is overleden.

Two rules of business:
01. Mind your own and
02. Stay the fuck out of mine!

Re: Fidel Castro is overleden.

@paraciteerdertje,


Brava!
Helemaal zelf bedacht?


rule no 3: put your money where your mouth is.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

37 (edited by Anjoemara 2017-07-16 13:34:00)

Re: Fidel Castro is overleden.

zonnigsuri wrote:

@paraciteerdertje,


Brava!
Helemaal zelf bedacht?


rule no 3: put your money where your mouth is.

Rule no 4 speciaal voor msm jihadist sloerie: stick your finger in your own ass

Steek het niet te diep anders krijg je griep

Steek het niet te schuin anders wordt ie bruin


Steek het niet te rood anders ga je dood

"Those who use religion for their own benefit are detestable. We are against such a situation and will not allow it. Those who use religion in such a manner have fooled our people; it is against just such people that we have fought and will continue to fight".

Mustafa Kemal Atatürk

Re: Fidel Castro is overleden.

@ ervaringsdeskundige,


Stekker met de afgang.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

39 (edited by Anjoemara 2017-07-16 14:00:37)

Re: Fidel Castro is overleden.

zonnigsuri wrote:

@ ervaringsdeskundige,


Stekker met de afgang.

O ja joh?  Gebruik je een stekker voor de stoelgang?
Komt ervan als je steeds met je vinger in je kont zit te wriemelen.
Succes ermee.
trek je zelf liever door de plee
Dan zijn we van je gepoep en gezeik af

"Those who use religion for their own benefit are detestable. We are against such a situation and will not allow it. Those who use religion in such a manner have fooled our people; it is against just such people that we have fought and will continue to fight".

Mustafa Kemal Atatürk

Re: Fidel Castro is overleden.

@ ervaringsdeskundige,


U kent uw afgang blijkbaar binnenstebuiten. Stekker ermee.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Fidel Castro is overleden.

zonnigsuri wrote:

@ ervaringsdeskundige,


U kent uw afgang blijkbaar binnenstebuiten. Stekker ermee.

Stakker met een stekker.

"Those who use religion for their own benefit are detestable. We are against such a situation and will not allow it. Those who use religion in such a manner have fooled our people; it is against just such people that we have fought and will continue to fight".

Mustafa Kemal Atatürk

Re: Fidel Castro is overleden.

@ afganger,


Succes met spelletjes voortkomend uit uw ervaring.


Itś the Prophets blast?

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

43 (edited by Anjoemara 2017-07-16 17:45:44)

Re: Fidel Castro is overleden.

zonnigsuri wrote:

@ afganger,


Succes met spelletjes voortkomend uit uw ervaring.


Itś the Prophets blast?

Stalkerige stakker met de anale stekker, graag gedaan hoor.
It's the Pentago anale blast?

"Those who use religion for their own benefit are detestable. We are against such a situation and will not allow it. Those who use religion in such a manner have fooled our people; it is against just such people that we have fought and will continue to fight".

Mustafa Kemal Atatürk

44 (edited by zonnigsuri 2017-07-17 07:37:04)

Re: Fidel Castro is overleden.

Anjoemara wrote:
zonnigsuri wrote:

@ afganger,


Succes met spelletjes voortkomend uit uw ervaring.


Itś the Prophets blast?


Als stalkerige stakker met de anale stekker graag gedaan hoor.

stick your finger in your ass

Steek het niet te diep anders krijg je griep

Steek het niet te schuin anders wordt ie bruin

Steek het niet te rood anders ga je dood


It's the anale blast?


@ ervaringsdeskundige,


U kent uw afgang blijkbaar binnenstebuiten.
Succes met al uw oorspronkelijke ervaringen.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Fidel Castro is overleden.

zonnigsuri wrote:
Anjoemara wrote:
zonnigsuri wrote:

@ afganger,


Succes met spelletjes voortkomend uit uw ervaring.


Itś the Prophets blast?


Als stalkerige stakker met de anale stekker graag gedaan hoor.

stick your finger in your ass

Steek het niet te diep anders krijg je griep

Steek het niet te schuin anders wordt ie bruin

Steek het niet te rood anders ga je dood


It's the anale blast?


@ ervaringsdeskundige,


U kent uw afgang blijkbaar binnenstebuiten.
Succes met al uw oorspronkelijke ervaringen.

Aldus de sphincter ani incontinenticus

"Those who use religion for their own benefit are detestable. We are against such a situation and will not allow it. Those who use religion in such a manner have fooled our people; it is against just such people that we have fought and will continue to fight".

Mustafa Kemal Atatürk

Re: Fidel Castro is overleden.

@ ervaringsdeskundige


Dus dat!


U kent uw afgang blijkbaar van binnen en van buiten.


Succes met uw ervaringen.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Fidel Castro is overleden.

zonnigsuri wrote:

@ ervaringsdeskundige


Dus dat!


U kent uw afgang blijkbaar van binnen en van buiten.


Succes met uw ervaringen.

Succes drs sphincter ani incontinentus

"Those who use religion for their own benefit are detestable. We are against such a situation and will not allow it. Those who use religion in such a manner have fooled our people; it is against just such people that we have fought and will continue to fight".

Mustafa Kemal Atatürk

Re: Fidel Castro is overleden.

@ ervaringsdeskundige,


Is ie daaraan doodgegaan volgens u?

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Fidel Castro is overleden.

zonnigsuri wrote:

@ ervaringsdeskundige,


Is ie daaraan doodgegaan volgens u?

@Zurige,
Helaas jij nog niet.
Maar wat in het vat zit VERZUURT niet.

"Those who use religion for their own benefit are detestable. We are against such a situation and will not allow it. Those who use religion in such a manner have fooled our people; it is against just such people that we have fought and will continue to fight".

Mustafa Kemal Atatürk

50 (edited by zonnigsuri 2017-07-18 06:46:45)

Re: Fidel Castro is overleden.

@kippenborsjt,


U bekookt t maar. uw voorkeur is duidelijk.
Voor een figuur dat beweert medische congressen te organiseren is de eed van Hippocrates blijkbaar aan doveman gericht.
Hoe veel patienten hebben daar onder geleden?


Its the Prophets blessed goat blasting?

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI