Topic: Schaf straffen op drugsgebruik af, bepleiten wereldleiders

Wereldleiders pleiten voor het afschaffen van straffen op het gebruiken en bezitten van kleine hoeveelheden drugs. De Global Commission beschrijft in een rapport welke 'verwoestende' effecten de harde aanpak heeft gehad en wat kansrijke alternatieven zijn.


Het is een grote fout om mensen die drugs gebruiken, maar verder geen kwaad aanrichten, te vervolgen en straffen, stelt Ruth Dreifuss. De ex-president van Zwitserland en voorzitter van de Global Commission on Drug Policy presenteerde gisteren het jaarlijkse rapport van haar commissie.


Drugsgebruik is de realiteit, benadrukt de commissie. Wereldwijd gebruiken honderden miljoenen mensen geestverruimende middelen. De meeste overheden stellen het gebruik of bezit van drugs strafbaar, maar dit beleid is volgens de commissie gebaseerd op de valse hoop dat dit - gecombineerd met het aanpakken van drugsproducenten - een einde kan brengen aan drugshandel en -gebruik.
Einde straffen


In werkelijkheid leidt deze aanpak vooral tot veel leed, concludeert de commissie. "Iedere dag worden mensenrechten geschonden onder het mom van de strijd tegen drugs - of het nu gaat om buitengerechtelijke executies of inhumane, gedwongen behandelingen - terwijl strenge drugswetten gezondheidscrises zoals hiv- en hepatitis C-epidemieën doen escaleren."


We hebben nu de wetenschappelijke en medische middelen om drugsgebruikers te helpen, stelt de commissie. Maar eerst moet er volgens haar een einde komen aan alle straffen op drugsgebruik en het bezit van kleine hoeveelheden drugs. Allereerst moet de doodstraf op drugsgerelateerde overtredingen overal afgeschaft worden, maar ook boetes moeten tot het verleden gaan horen.
Goede voorbeeld


Het goede voorbeeld wordt volgens de commissie gegeven in Portugal, waar bezit van kleine hoeveelheden drugs in 2001 werd gedecriminaliseerd. Mensen die nu met een beetje drugs worden opgepakt, worden op vrijwillige basis doorgestuurd naar zogenaamde 'ontmoedigingscommissies'. Hier wordt gekeken of ze hulp nodig hebben bij het aanpakken van hun drugsgebruik. Dit beleid heeft veel succes. Drugsgebruik onder kwetsbare groepen nam af, het aantal drugsdoden daalde en ook de overdracht van hiv en nieuwe gevallen van aids onder drugsgebruikers namen fors af.


Een paradigmaverandering, volgens de voormalig Portugese president Jorge Sampaio, die ook lid is van de Global Commission on Drug Policy. "Het perspectief verschoof van rechtshandhaving naar een gezondheidsissue."

http://www.trouw.nl/tr/nl/39681/nbsp/ar … ders.dhtml
============================================================

Eindelijk hebben de wereldleiders door dat "war on drugs " een verloren strijd is.

velen mensen hebben in deze strijd het leven verloren. Niet alleen door gebruik van vervuilde drugs maar ook door de zogenaamde oorlog tegen drugs.

Onschuldige mensen werden zoals in iedere oorlog het geval is de dood ingejaagd door de bestrijders, waarvan sommigen zelf heel veel aan dezelde drugs hebben verdiend.

Het legaliseren in sommige landen en het in sommige staten in de USA  laten zien dat legalisatie niet heiligmakend is, maar wel sommige negatieven effecten onschadelijk maakt.


Het gedoogbeleid van Nederland heeft veel geld en ook veel slachtoffers gemaakt.
Zowel onder de gebruikers als onder mensen die onderdruk plantage in hun woning, boerderij etc. moesten toestaan.


En terwijl men zich bij de bestrijding hierop rechtte blijkt dat de pillen steeds belangrijker worden.
Het gevolg zijn de milieuschade en de directe bedreiging voor de gezondheidszorg.
Onderzoeken tonen aan dat er sporen van chemische middelen van xtc in de riolen gevonden worden. Vaten met chemisch afval wordt overal gedumpt terwijl explosiegevaar in woonwijken niet ondenkbaar zijn.


Het is te hopen dat men het beleid snel verandert  en een illegale handel van maakt.


Zijn alle gevaren dan weg nee en nogmaals nee.
Zie maar de effecten van alcohol gebruik,- verslaving en comazuipen onder de jeugdigen in Europa.

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

Re: Schaf straffen op drugsgebruik af, bepleiten wereldleiders

H.S. is een njammer bij uitstek?

Het Eigen belang spreekt alle talen.