Topic: De VHP predikt integer leiderschap in Suriname nog wel.

Mathoera: Niet integer leiderschap legt IMF op aan volk
18 May, 02:38

Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) vindt dat Suriname op dit moment in een groot dilemma zit. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal Suriname niet veel goeds brengen, maar elke andere optie onder de huidige regeerconstellatie, zal geen enkele kans van slagen hebben. "Bij de terugbetaling van de lening in 2019, zal bij ongewijzigde omstandigheden, gebedeld worden om nog meer leningen om het volk te voeden," zegt de volksvertegenwoordiger aan Starnieuws.

Randvoorwaarden om een land uit een crisis te halen zijn volgens Mathoera integer leiderschap met een ontwikkelingsvisie en deskundigheid. Het huidige leiderschap is volgens haar niet integer en straalt geen vertrouwen uit naar de internationale wereld. "Ook de ontwikkelingsvisie van de NDP, welke liefde voor het land en sociaal beleid promoot, houdt geen stand als je de productie niet oppakt en de macro economische stabiliteit niet kan bewaren. Integer en hoog opgeleid kader, nodig voor uitvoering van het beleid, wordt thuis gezet ten gunste van personen die miljoenen willen maken over de ruggen van het volk met populistische en onrealistische projecten zoals het boekenproject, het treinproject, het project naschoolse opvang, het EBS project etc.," stelt Mathoera.

Boodschap genegeerd
Surinamers, die integer zijn, deskundigheid hebben en het oprecht menen met het land, willen niet geassocieerd worden met een niet integer team, meent de VHP-topper. Naar diegenen, die uit vaderlandsliefde hun bijdrage leveren, wordt volgens haar niet geluisterd. In de afgelopen vijf jaren is constant geroepen om onder andere de uitgaven te verminderen, de corruptie aan te pakken, een spaar- en stabilisatiefonds op te zetten, echter zonder enig resultaat. "De adviezen van het Financieel Economisch Platform zijn ook een mooi voorbeeld."

De boodschap van het volk van vrijdag 13 mei jl. is gehoord, maar de verklaring van de regering is wederom het bewijs, dat er niet geluisterd zal worden en dat ze haar eigen weg zal opgaan. "De leiders kunnen alle toverwoorden van 'dialoog, samen en vertrouwen' roepen, maar hun wapenfeiten zijn in hun nadeel. Ze leren het niet. Kritische adviezen, controle en ingrijpen, worden bewust genegeerd, omdat persoonlijk gewin groter is, dan het moraal van de leiders om het volk te beschermen. Bewust onjuiste informatie verstrekken en deze verdraaien is meer gewoonte dan uitzondering."

Gevolgen
Elke optie buiten het IMF zal onder dit leiderschap falen, concludeert Mathoera. De optie van het IMF zal het leiderschapsprobleem niet oplossen, maar slechts betalingsbalans steun voor de komende periode gaat verstrekken, om de waarde van de SRD te versterken. "Dus in simpele woorden parkeren van het geld bij de Centrale Bank. De regering zal haar overheidsbudget zelf moeten managen. Ze gaat, zoals het IMF in veel landen heeft gedaan, haar overheidsuitgaven sterk moeten verlagen, door subsidies af te bouwen, salarissen te bevriezen en belastingsystemen te hervormen. Kortom, drastische bezuinigingen die leiden tot armoede en kapotmaken van de lokale productie ten gunste van de belangen van geïndustrialiseerde landen."

Werkloosheid, koopkrachtverlies, inflatie en devaluatie zijn volgens het Assembleelid nu al manifest, vanwege de losgelaten valutakoersen tegenover het inkomen van de burger welke hetzelfde is gebleven. "Door minder geld boeten sectoren als veiligheid, gezondheidszorg en onderwijs, ernstig aan kwaliteit. Kwetsbare groepen als jongeren en vrouwen zullen een hogere tol betalen, zoals blijkt uit ervaring met IMF programma’s in andere landen. Het volk kan op geen enkele manier beoordelen hoe de regering de problemen zal oplossen, maar IMF moet doorgaan."

Re: De VHP predikt integer leiderschap in Suriname nog wel.

Santokhi: VHP heeft plan af om Suriname uit dal te halen
22 May, 02:28
=
VHP is volgens partijleider Chan Santokhi in staat om het land te redden. Hij zegt samen met gelijkgerichte politieke partijen, Suriname uit de crisis te kunnen halen. Santokhi zegt dat er op dit moment genoeg mogelijkheden zijn in de wereld, die financieel-economisch vriendelijker zijn dan de receptuur van het Internationaal Monetaire Fonds (IMF). Na de bestuursverkiezingen van 3 juli in de VHP zal het politieke offensief voor lotsverbetering van de samenleving in een stroomversnelling terechtkomen. "De oplossingen liggen al geruime tijd klaar, de partij heeft voldoende kader om het land uit het financiële dal te halen," beweert de leider van de oranje partij.
-
Eerst praten over gelijkgerichte partijen om dan verzanden in het VHP-kader.

Re: De VHP predikt integer leiderschap in Suriname nog wel.

http://gfcnieuws.org/ingezonden-vhp-in- … te-redden/VHApInGfc wrote:


Ingezonden: VHP in staat Suriname te redden


21.May 2016


VHP-voorzitter Chan Santokhi zegt dat de Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) wel in staat is de huidige financieel-economische crisis op te lossen. De partijvoorzitter is ervan overtuigd dat de VHP samen met gelijkgerichte politieke partijen Suriname uit deze financiële crisis kan halen.


Volgens hem is de VHP samen met de overige oppositie partijen het alternatief om Suriname te redden. Chan Santokhi zegt dat hij als VHP- voorzitter een beleid voert dat in belang is van de hele samenleving. Als competentie heeft hij innovativiteit, hij is sterk gericht op innoveren.


Op 3 juli vinden er bestuursverkiezingen in de VHP, men concentreert zich op de komende bestuursverkiezingen, na dat moment zal het politiek offensief voor lotsverbetering van de samenleving in stroomversnelling terechtkomen.


De partijvoorzitter zegt dat de VHP oplossingen heeft voor de financieel economische crisis waarmee Suriname te kampen heeft. De oplossingen liggen al geruime tijd klaar, de partij heeft voldoende kader om het land uit het financiële dal te halen.


Chan Santokhi zegt dat er op dit moment genoeg mogelijkheden zijn in de wereld, die financieel-economisch vriendelijker zijn dan de receptuur van het Internationaal Monetaire Fonds  (IMF). De huidige regering is bij het IMF gaan aankloppen omdat geen enkele andere nationale en internationale financiële instelling bereid is de huidige regering de helpende hand te bieden.


Praktisch niemand meer wil in Suriname investeren omdat de huidige regering een beroerd trackrecord heeft. Ondernemers blijven massaal weg, afgeschrikt door de bureaucratische chaos, corrupte ambtenaren en politici en een onvriendelijk investeringsklimaat.


De huidige regering is onbetrouwbaar en wij hebben het vertrouwen wel, en dat is het verschil, zegt VHP-voorzitter Chan Santokhi. De VHP heeft al plannen klaar liggen om uit de diaspora-gemeenschap investeringskapitaal naar Suriname te halen.


Volgens Chan Santokhi is er ook voldoende geld te verdienen met onder andere grondconversie. Daar kan 100 miljoen Euro per jaar mee verdiend worden. Dan hoeven de stroom- en watertarieven echt niet omhoog.


Voorts zegt VHP-leider Santokhi, dat volgens de plannen van VHP geld te verdienen is door aandelen en obligaties bij Newmont-deal, Staatsolie, Telesur en andere parastatale bedrijven ter beschikking te stellen van het volk. Er is voldoende kapitaal in de samenleving en de diaspora-gemeenschap om in Suriname te investeren maar daarvoor heb je een investeringsvriendelijke regelgeving nodig. Maar bovenal een betrouwbare regering, en dat is de huidige regering niet.


De huidige regering heeft slechts een keus en dat is het Internationale Monetaire Fonds (IMF). Wij hebben veel opties om dit land uit de financieel economische crisis te halen en Suriname te redden van de ondergang.


VHP


Effe serieus hoor.
"Maar bovenal een betrouwbare regering, en dat is de huidige regering niet."
De vHAp wel?


Fraai paartje die pedo-tjantokhi en Krishna Mathoera.


De één schiet een onschuldige 19-jarige jongeman morsdood in de rug.


De ander stuurt ivm een coketransport mensen om druk op iemand te zetten door de loop van een 357 in de mond van zijn 12-jarige dochter te duwen.


Dat is betrouwbaar.
En maar roepen "De huidige regering is onbetrouwbaar".

Te wakago e bari son o opo.
Ef' i no sab' yorkafowru i no m' tak' yorkatori.

Negativiteit breekt meer af voor het land dan wat bereikt wordt voor de persoonlijke doelen.

Re: De VHP predikt integer leiderschap in Suriname nog wel.

De VHP was de VHP, is de VHP en zal immer de Verenigde Hindoestaanse Partij blijven!
Niet hindoes hebben daar NIETS in de melk te brokkelen en nog minder zoeken.

Re: De VHP predikt integer leiderschap in Suriname nog wel.

VHP: Integratie Javanen anno 2016
07 Aug, 11:55
foto
       


Elk jaar, op 9 augustus, herdenkt de Surinaamse gemeenschap de komst van de eerste contractarbeiders uit Java (Indonesië). Suriname is het enige land op het Westelijk Halfrond waar Javanen uit Indonesië zijn gekomen.
Simultaan met de ‘Dag der Javaanse Immigratie’ herdenken wij ook de “Internationale Dag der Inheemse Volken”, daar beide dagen samenvallen op 9 augustus.

Na afschaffing van de slavernij in 1863 werd het werk van de slaven op de plantages in Suriname overgenomen door Brits-Indische contractarbeiders en twintig jaar later door Javaanse contractarbeiders. De Javanen hadden het bijzonder moeilijk.
De meeste Javanen werden door Nederlandse plantage-eigenaars gelokt en door Indonesische bondgenoten geronseld. In Suriname aangekomen werden ze naar een depot aan de Combeweg gebracht. Na dagen werden zij verspreid over plantages in vooral het district Commewijne, onder andere Mariënburg en Domburg.

Ook voor de Javanen gold, net als bij de Brits-Indische contractarbeiders, om na een contracttijd te kiezen uit een eigen stukje landbouwgrond in Suriname en 100 gulden, of een gratis reis naar het land van herkomst. Na hun contractperiode besloot driekwart van de Javanen te blijven in Suriname.
In 1904 vestigden de eerste Javanen zich als zelfstandige boer. Ze streefden er niet naar om grond in eigendom te krijgen, maar bleven meestal in de buurt van de plantages waar ze een stukje grond huurden en hoofdzakelijk voor eigen consumptie verbouwden.
Hoewel een groot deel van de Javanen verkoos om in Suriname te verblijven, verliep hun integratie in de Surinaamse samenleving moeilijk vanwege het gevoel dat ze in een vreemd land leefden.

Dit idee werd ook nog versterkt door de lage sociale positie die de Javanen in de Surinaamse maatschappij innamen. Ondanks de terugkeergedachte zijn de meeste Javanen in Suriname gebleven. De drang om terug te keren naar Indonesië is al lang niet meer aanwezig.
De Javaanse voorouders hebben zich veel inspanningen getroost en hebben voor hun nageslacht de kiem gelegd, zodat deze zich sociaal en maatschappelijk konden verheffen. Onze Javaanse broeders en zusters zijn thans in alle maatschappelijke functies en op alle niveaus.
Hoewel bescheiden, is het Javaanse element in de Surinaamse samenleving nadrukkelijk aanwezig. Na een lange en moeizame weg, zijn de Surinaamse Javanen volledig geïntegreerd in de Surinaamse samenleving en leveren ze een belangrijke eigen bijdrage.

Honderdzesentwintig jaar na hun immigratie is ook de rol van Javanen een belangrijke factor in het politieke landschap van Suriname.
De Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) wenst de hele natie maar in het bijzonder de Javaanse broeders en zusters, een zinvolle herdenking van 126 jaar Javaanse immigratie toe. Suriname staat voor grote uitdagingen en met z’n allen zullen wij blijven werken aan het proces van natievorming en vooruitgang van de ontwikkeling van ons geliefd land.

6 (edited by jorkafowru 2016-08-29 23:03:56)

Re: De VHP predikt integer leiderschap in Suriname nog wel.

Mathoera, dat is die ene die geplaatst is door sherriff. Die van die 357 in de mond van de 12-jarige dochter van M.k.sh voor de levering van boten en krachtige buitenboordmotoren tbv de levering van coke.


En die durft iets over sociale zaken te zeggen.
Typisch VhaP.


Onbegrijpelijk dat figuren als Mathoera, Jogi, Gajadin en nog een paar van ze, nog durven hun smoel open te trekken. Alle genoemden betrokken in duistere zaken. En tjannetje daarbij.


http://www.de-surinaamse-krant.com/2016 … o-van.html

Te wakago e bari son o opo.
Ef' i no sab' yorkafowru i no m' tak' yorkatori.

Negativiteit breekt meer af voor het land dan wat bereikt wordt voor de persoonlijke doelen.

Re: De VHP predikt integer leiderschap in Suriname nog wel.

Paraman wrote:

VHP: Integratie Javanen anno 2016
07 Aug, 11:55
foto
       


Elk jaar, op 9 augustus, herdenkt de Surinaamse gemeenschap de komst van de eerste contractarbeiders uit Java (Indonesië). Suriname is het enige land op het Westelijk Halfrond waar Javanen uit Indonesië zijn gekomen.
Simultaan met de ‘Dag der Javaanse Immigratie’ herdenken wij ook de “Internationale Dag der Inheemse Volken”, daar beide dagen samenvallen op 9 augustus.

Na afschaffing van de slavernij in 1863 werd het werk van de slaven op de plantages in Suriname overgenomen door Brits-Indische contractarbeiders en twintig jaar later door Javaanse contractarbeiders. De Javanen hadden het bijzonder moeilijk.
De meeste Javanen werden door Nederlandse plantage-eigenaars gelokt en door Indonesische bondgenoten geronseld. In Suriname aangekomen werden ze naar een depot aan de Combeweg gebracht. Na dagen werden zij verspreid over plantages in vooral het district Commewijne, onder andere Mariënburg en Domburg.

Ook voor de Javanen gold, net als bij de Brits-Indische contractarbeiders, om na een contracttijd te kiezen uit een eigen stukje landbouwgrond in Suriname en 100 gulden, of een gratis reis naar het land van herkomst. Na hun contractperiode besloot driekwart van de Javanen te blijven in Suriname.
In 1904 vestigden de eerste Javanen zich als zelfstandige boer. Ze streefden er niet naar om grond in eigendom te krijgen, maar bleven meestal in de buurt van de plantages waar ze een stukje grond huurden en hoofdzakelijk voor eigen consumptie verbouwden.
Hoewel een groot deel van de Javanen verkoos om in Suriname te verblijven, verliep hun integratie in de Surinaamse samenleving moeilijk vanwege het gevoel dat ze in een vreemd land leefden.

Dit idee werd ook nog versterkt door de lage sociale positie die de Javanen in de Surinaamse maatschappij innamen. Ondanks de terugkeergedachte zijn de meeste Javanen in Suriname gebleven. De drang om terug te keren naar Indonesië is al lang niet meer aanwezig.
De Javaanse voorouders hebben zich veel inspanningen getroost en hebben voor hun nageslacht de kiem gelegd, zodat deze zich sociaal en maatschappelijk konden verheffen. Onze Javaanse broeders en zusters zijn thans in alle maatschappelijke functies en op alle niveaus.
Hoewel bescheiden, is het Javaanse element in de Surinaamse samenleving nadrukkelijk aanwezig. Na een lange en moeizame weg, zijn de Surinaamse Javanen volledig geïntegreerd in de Surinaamse samenleving en leveren ze een belangrijke eigen bijdrage.

Honderdzesentwintig jaar na hun immigratie is ook de rol van Javanen een belangrijke factor in het politieke landschap van Suriname.
De Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) wenst de hele natie maar in het bijzonder de Javaanse broeders en zusters, een zinvolle herdenking van 126 jaar Javaanse immigratie toe. Suriname staat voor grote uitdagingen en met z’n allen zullen wij blijven werken aan het proces van natievorming en vooruitgang van de ontwikkeling van ons geliefd land.
Arme Meriba PP


U heeft er niets te zoeken???==De Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) wenst de hele natie maar in het bijzonder de Javaanse broeders en zusters, een zinvolle herdenking van 126 jaar Javaanse immigratie toe. Suriname staat voor grote uitdagingen en met z’n allen zullen wij blijven werken aan het proces van natievorming en vooruitgang van de ontwikkeling van ons geliefd land.==Vanwaar dan deze prachtige teksten?


Of is dit weer een vorm van  het citeren a la para?Arme Meriba p en p

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: De VHP predikt integer leiderschap in Suriname nog wel.

Zielig die zieligzuri.


Vooruit-wattende-partij?
99,999999% hindu-aryaans, puur etnische .... achteruit strevend.zonnigsuri wrote:


Arme Meriba PP


U heeft er niets te zoeken???==De Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) wenst de hele natie maar in het bijzonder de Javaanse broeders en zusters, een zinvolle herdenking van 126 jaar Javaanse immigratie toe. Suriname staat voor grote uitdagingen en met z’n allen zullen wij blijven werken aan het proces van natievorming en vooruitgang van de ontwikkeling van ons geliefd land.==Vanwaar dan deze prachtige teksten?


Of is dit weer een vorm van  het citeren a la para?Arme Meriba p en p

Te wakago e bari son o opo.
Ef' i no sab' yorkafowru i no m' tak' yorkatori.

Negativiteit breekt meer af voor het land dan wat bereikt wordt voor de persoonlijke doelen.

Re: De VHP predikt integer leiderschap in Suriname nog wel.

Zielige repeterende broko terug in kot


===================================================
Arme Meriba PP


U heeft er niets te zoeken???==De Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) wenst de hele natie maar in het bijzonder de Javaanse broeders en zusters, een zinvolle herdenking van 126 jaar Javaanse immigratie toe. Suriname staat voor grote uitdagingen en met z’n allen zullen wij blijven werken aan het proces van natievorming en vooruitgang van de ontwikkeling van ons geliefd land.==


Vanwaar dan deze prachtige teksten?


Of is dit weer een vorm van  het citeren a la para?


Arme Meriba p en p

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: De VHP predikt integer leiderschap in Suriname nog wel.

zonnigsuri wrote:

Zielige repeterende broko terug in kot


===================================================
Arme Meriba PP


U heeft er niets te zoeken???==De Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) wenst de hele natie maar in het bijzonder de Javaanse broeders en zusters, een zinvolle herdenking van 126 jaar Javaanse immigratie toe. Suriname staat voor grote uitdagingen en met z’n allen zullen wij blijven werken aan het proces van natievorming en vooruitgang van de ontwikkeling van ons geliefd land.==
5 : 1200: 15 : 450
5 : 1200: 15 : 450
5 : 1200: 15 : 450

Vanwaar dan deze prachtige teksten?


Of is dit weer een vorm van  het citeren a la para?


Arme Meriba p en p

Re: De VHP predikt integer leiderschap in Suriname nog wel.

---Of is dit weer een vorm van  het citeren a la para?----


Arme Meriba p en p in #10


t is of aangeleerd gedrag of het zit u in de genen.


Nu nog leren rekenen.


Bij deze de " als door u geschreven" gepresenteerde tekst van de VHP in haar volledigheid.


" ..    VHP: Integratie Javanen anno 2016
           


    Elk jaar, op 9 augustus, herdenkt de Surinaamse gemeenschap de komst van de eerste contractarbeiders uit Java (Indonesië). Suriname is het enige land op het Westelijk Halfrond waar Javanen uit Indonesië zijn gekomen.    Simultaan met de ‘Dag der Javaanse Immigratie’ herdenken wij ook de “Internationale Dag der Inheemse Volken”, daar beide dagen samenvallen op 9 augustus.    Na afschaffing van de slavernij in 1863 werd het werk van de slaven op de plantages in Suriname overgenomen door Brits-Indische contractarbeiders en twintig jaar later door Javaanse contractarbeiders. De Javanen hadden het bijzonder moeilijk.


    De meeste Javanen werden door Nederlandse plantage-eigenaars gelokt en door Indonesische bondgenoten geronseld. In Suriname aangekomen werden ze naar een depot aan de Combeweg gebracht. Na dagen werden zij verspreid over plantages in vooral het district Commewijne, onder andere Mariënburg en Domburg.    Ook voor de Javanen gold, net als bij de Brits-Indische contractarbeiders, om na een contracttijd te kiezen uit een eigen stukje landbouwgrond in Suriname en 100 gulden, of een gratis reis naar het land van herkomst. Na hun contractperiode besloot driekwart van de Javanen te blijven in Suriname.


    In 1904 vestigden de eerste Javanen zich als zelfstandige boer. Ze streefden er niet naar om grond in eigendom te krijgen, maar bleven meestal in de buurt van de plantages waar ze een stukje grond huurden en hoofdzakelijk voor eigen consumptie verbouwden.


    Hoewel een groot deel van de Javanen verkoos om in Suriname te verblijven, verliep hun integratie in de Surinaamse samenleving moeilijk vanwege het gevoel dat ze in een vreemd land leefden.


    Dit idee werd ook nog versterkt door de lage sociale positie die de Javanen in de Surinaamse maatschappij innamen. Ondanks de terugkeergedachte zijn de meeste Javanen in Suriname gebleven. De drang om terug te keren naar Indonesië is al lang niet meer aanwezig.


    De Javaanse voorouders hebben zich veel inspanningen getroost en hebben voor hun nageslacht de kiem gelegd, zodat deze zich sociaal en maatschappelijk konden verheffen. Onze Javaanse broeders en zusters zijn thans in alle maatschappelijke functies en op alle niveaus.


    Hoewel bescheiden, is het Javaanse element in de Surinaamse samenleving nadrukkelijk aanwezig. Na een lange en moeizame weg, zijn de Surinaamse Javanen volledig geïntegreerd in de Surinaamse samenleving en leveren ze een belangrijke eigen bijdrage.


    Honderdzesentwintig jaar na hun immigratie is ook de rol van Javanen een belangrijke factor in het politieke landschap van Suriname.


    De Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) wenst de hele natie maar in het bijzonder de Javaanse broeders en zusters, een zinvolle herdenking van 126 jaar Javaanse immigratie toe. Suriname staat voor grote uitdagingen en met z’n allen zullen wij blijven werken aan het proces van natievorming en vooruitgang van de ontwikkeling van ons geliefd land...."

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: De VHP predikt integer leiderschap in Suriname nog wel.

http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 06#p502106
---Of is dit weer een vorm van  het citeren a la para?----


...en ja hoor, de dwangmatig NOS citerende pikin patu zuresoeur verwijt de bigi kapa Paraman dat hij zwart ziet!  big_smile big_smile big_smile

Re: De VHP predikt integer leiderschap in Suriname nog wel.

Een dwarsligger is- en blijft een dwarsligger tot dat het wegrot en vervangen wordt door een andere dwarsligger, generatie op generatie.

zonnigsuri wrote:

---Of is dit weer een vorm van  het citeren a la para?----


Arme Meriba p en p in #10


t is of aangeleerd gedrag of het zit u in de genen.


Nu nog leren rekenen.


Bij deze de " als door u geschreven" gepresenteerde tekst van de VHP in haar volledigheid.


" ..    VHP: Integratie Javanen anno 2016
           


    Elk jaar, op 9 augustus, herdenkt de Surinaamse gemeenschap de komst van de eerste contractarbeiders uit Java (Indonesië). Suriname is het enige land op het Westelijk Halfrond waar Javanen uit Indonesië zijn gekomen.    Simultaan met de ‘Dag der Javaanse Immigratie’ herdenken wij ook de “Internationale Dag der Inheemse Volken”, daar beide dagen samenvallen op 9 augustus.    Na afschaffing van de slavernij in 1863 werd het werk van de slaven op de plantages in Suriname overgenomen door Brits-Indische contractarbeiders en twintig jaar later door Javaanse contractarbeiders. De Javanen hadden het bijzonder moeilijk.


    De meeste Javanen werden door Nederlandse plantage-eigenaars gelokt en door Indonesische bondgenoten geronseld. In Suriname aangekomen werden ze naar een depot aan de Combeweg gebracht. Na dagen werden zij verspreid over plantages in vooral het district Commewijne, onder andere Mariënburg en Domburg.    Ook voor de Javanen gold, net als bij de Brits-Indische contractarbeiders, om na een contracttijd te kiezen uit een eigen stukje landbouwgrond in Suriname en 100 gulden, of een gratis reis naar het land van herkomst. Na hun contractperiode besloot driekwart van de Javanen te blijven in Suriname.


    In 1904 vestigden de eerste Javanen zich als zelfstandige boer. Ze streefden er niet naar om grond in eigendom te krijgen, maar bleven meestal in de buurt van de plantages waar ze een stukje grond huurden en hoofdzakelijk voor eigen consumptie verbouwden.


    Hoewel een groot deel van de Javanen verkoos om in Suriname te verblijven, verliep hun integratie in de Surinaamse samenleving moeilijk vanwege het gevoel dat ze in een vreemd land leefden.


    Dit idee werd ook nog versterkt door de lage sociale positie die de Javanen in de Surinaamse maatschappij innamen. Ondanks de terugkeergedachte zijn de meeste Javanen in Suriname gebleven. De drang om terug te keren naar Indonesië is al lang niet meer aanwezig.


    De Javaanse voorouders hebben zich veel inspanningen getroost en hebben voor hun nageslacht de kiem gelegd, zodat deze zich sociaal en maatschappelijk konden verheffen. Onze Javaanse broeders en zusters zijn thans in alle maatschappelijke functies en op alle niveaus.


    Hoewel bescheiden, is het Javaanse element in de Surinaamse samenleving nadrukkelijk aanwezig. Na een lange en moeizame weg, zijn de Surinaamse Javanen volledig geïntegreerd in de Surinaamse samenleving en leveren ze een belangrijke eigen bijdrage.


    Honderdzesentwintig jaar na hun immigratie is ook de rol van Javanen een belangrijke factor in het politieke landschap van Suriname.


    De Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) wenst de hele natie maar in het bijzonder de Javaanse broeders en zusters, een zinvolle herdenking van 126 jaar Javaanse immigratie toe. Suriname staat voor grote uitdagingen en met z’n allen zullen wij blijven werken aan het proces van natievorming en vooruitgang van de ontwikkeling van ons geliefd land...."