1 (edited by Paraman 2015-07-16 16:40:31)

Topic: Het BELEID van de regering Bouterse/Adhin 2015 tot heden.

Vol positieve verwachtingen klopt ons hart.

Re: Het BELEID van de regering Bouterse/Adhin 2015 tot heden.

Paraman, jij bent wel erg enthousiast, het beleid Bouterse/Adhin is maar een paar dagen oud; van 14 juli 2015 tot heden (16 juli 2015), het opvallendste wat ze tot nu toe hebben kunnen realiseren is;
1. Het aantal ministeries wordt niet teruggebracht
2. We krijgen een vliegende minister erbij.
3. Schoolgeld (Srd 35,-)) blijft afgeschaft, maar nu moet er materiaalgeld (Srd 35,-) worden betaald.

Het beleid Bouterse/Adhin is maar drie dagen oud, ik vraag me af hoeveel lesgeld we nog zullen moeten betalen om af te leren dat men in Suriname niet op Bouterse moet stemmen.

We Came With Nothing & We Leave With Nothing.

Re: Het BELEID van de regering Bouterse/Adhin 2015 tot heden.

Geen beleid voeren is ook een beleid.

Suriname center of the multiverse!

Re: Het BELEID van de regering Bouterse/Adhin 2015 tot heden.

Suriname en Frankrijk gaan overeenkomst zeegrens tekenen
15 juli 2015


http://www.starnieuws.com/index.php/wel … item/30252
       

Suriname en Frankrijk zijn zover om hun handtekening te plaatsen onder de overeenkomst over de zeegrens. “Partijen hebben een voorstel voor grenslijn”, zei Ellen Naarendorp, directeur ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdagavond. “Door enige Staats administratieve zaken, onze zijde is er enige vertraging, maar ik ben hoopvol gestemd dat dit gefinaliseerd kan worden voor het eind van dit jaar.” 


Naarendorp, die de minister vertegenwoordigde, sprak ter gelegenheid van de Franse Nationale Franse Dag, Quatorze Juillet op de Franse ambassade in Paramaribo. Op deze dag is de bestorming van de Bastille herdacht, 226 jaar geleden. De overeenstemming over de zeegrens, volgt na jarenlang overleg over het maritieme geschil tussen Suriname en buurland Frans-Guyana. Reeds in 2013 maakte minister Winston Lackin al melding van een eventuele overeenkomst. De documenten zouden al bij de Staatsraad liggen.


In een terugblik ging Naarendorp ook in op goede samenwerking tussen beiden landen. Ze haalde projecten aan die gezamenlijk en/of met Franse middelen zijn gefinancierd zoals de nieuwe aanmeersteiger te Albina en de bouw van het Albina ziekenhuis. Ook donaties en trainingen aan Surinaams veiligheidsdiensten, liet ze de revue passeren. Met medewerking van de Fransen hebben ambtenaren op het ministerie een jaar lang lessen in de Fransen taal gekregen, gaf Naarendorp aan.


Ambassadeur Michel Prom van Frankrijk gaf aan dat het solidariteit is tussen onze naties, die op 14 juli gehuldigd moet worden. “Omdat globalisering het ons oplegt en omdat wij door deze gemeenschappelijke uitdagingen verbonden zijn.” Hij stelde de strijd tegen klimaatsverandering als voorbeeld. Op 9 mei werd de verklaring van Fort de France, in Martinique aangenomen tijdens een Caricom-top met de Franse president. Guyana, Suriname, Brazilië en Frans Guyana zijn betrokken bij een project om de ontbossing te beperken en het gemeenschappelijk erfgoed van de bosbouw in het kader van het REDD+ mechanisme het bevorderen. “Suriname is een belangrijke actor.”


Toekomst bemoedigend 
De diplomaat ging ook in op de strijd tegen criminaliteit en de wederzijdse uitdagingen voor de buurlanden. “Ondanks het feit dat er een paar belangrijke overeenkomsten niet bekrachtigd werden met Suriname, waarvan wij hopen die binnenkort te kunnen implementeren, is onze samenwerking aanzienlijk toegenomen, vooral betreffende de grens met Frans Guyana.” Gezamenlijke inspanningen hebben geleid tot het concreet bestrijden van de illegale visserij in Franse wateren. “De impact van deze coöperatie is niet alleen van regionaal belang, maar is ook van belang voor Europa en daarbuiten.”


Prom vindt de vooruitzichten bemoedigend. “We zijn nog ver verwijderd van het bereiken van de volledige capaciteit van de handel en de samenwerking tussen Frankrijk en Suriname.” Bedrijven in beide landen tonen meer interesse en de vraag om Frans te leren inclusief op de Universiteit groeit. Er is een toename van het aantal Franse bezoekers (40.000 Fransen) in Suriname en steeds meer culturele en sportieve uitwisselingen.

Re: Het BELEID van de regering Bouterse/Adhin 2015 tot heden.

Financieel-monetaire situatie wordt deze dagen onder de loep genomen
16-07-2015


http://www.de-surinaamse-krant.com/2015 … wordt.html


Coalitiepartners, oppositiepartijen, bedrijfsleven, vakbeweging, bankiersvereniging, vrouwenbeweging en burgerparticipatie worden betrokken bij het zoeken naar oplossingen  voor de financieel-monetaire situatie. Governor Gillmore Hoefdraad van de Centrale Bank van Suriname en minister Andy Rusland van Financiën presenteren deze dagen de internationale en nationale situatie aan de gesprekspartners van de NDP-top. Zij geven ook aan wat de mogelijke maatregelen zijn die genomen moeten worden om de situatie aan te pakken, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 16 juli 2015. 


De monetaire autoriteiten hebben gisteravond hun een presentatie gehouden voor de coalitiepartners PALU, BEP, DOE en de 'groep Sapoen/Chitan'.


NDP-woordvoerder Winston Lackin zei na afloop, dat er een evaluatie is gemaakt van de informatieronde die president Desi Bouterse heeft gehouden. Nagenoeg alle gesprekspartners hebben te kennen gegeven zich zorgen te maken over de financieel-monetaire situatie. Daarom is besloten om het financiële plaatje met hen door te nemen en te luisteren naar voorstellen. Het internationale plaatje wordt meegenomen in de gesprekken, omdat dit ook invloed heeft op Suriname.


Minister Rusland doet ook voorstellen voor belastinghervormingen. Er wordt ook gesproken over aflossingen van schulden en leningen. Daarnaast moet er worden bezuinigd en inkomstenverhogende maatregelen moeten worden genomen.


De regering wil de te nemen maatregelen volgens Lackin goed doornemen met de gesprekspartners. Zij zullen door een op te richten platform worden betrokken bij nationale vraagstukken, waardoor er een groter draagvlak is voor het beleid.


De presentatie van Hoefdraad en Rusland wordt vandaag rond het middaguur gehouden voor de oppositionele partijen. Uitgenodigd daarvoor zijn de VHP, ABOP, Pertjajah Luhur en NPS.


In de avonduren volgt er een onderhoud met de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de Surinaamse Bankiers Vereniging en de Algemene Aannemers Vereniging. Komende zaterdag is het de beurt van de vakbeweging om ontvangen te worden. Maandag wordt van gedachten gewisseld met de vrouwenbeweging en het Burger Initiatief voor Participatie en Goed Bestuur. De ronde wordt afgesloten met de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname en de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Re: Het BELEID van de regering Bouterse/Adhin 2015 tot heden.

Braziliaanse studies ongecontroleerde goudwinning zeer relevant
15 juli 2015


http://dagbladdewest.com/2015/07/15/bra … -relevant/


Diverse studies over de ongecontroleerde goudwinning in Brazilië, zijn zeer relevant voor een adequate aanpak van dit vraagstuk in Suriname. Dit werd vanmorgen onder de aandacht gebracht door dr. Rudi van Kanten, directeur Tropenbos International Suriname, tijdens de workshop ‘Monitoring van de Impacts van Goudmijnbouw op Bosbedekking en Zoetwater in Suriname’.


Deze workshop werd door het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) en de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) gehouden, om  de resultaten te presenteren van een baseline studie verricht door de SBB voor de periode 2012 – 2014, waarbij via satellietbeelden het bosoppervlakte waar goudwinning plaatsvindt, in kaart is gebracht.


Van Kanten maakte duidelijk dat ongecontroleerde goudwinning tegenwoordig niet alleen door Marrons en Brazilianen plaatsvindt, maar ook door Chinezen. Er is wel een aanpak van de goudwinning in ons land, maar de coördinatie vindt niet goed plaats.  Suriname zou in ieder geval lering moeten trekken uit vergelijkbare situaties buiten de grenzen, in dit kader heeft bijvoorbeeld de Braziliaanse wetenschapper Oswaldo Bezerra voor de organisatie Imazon belangwekkend en uitgebreid onderzoek gedaan naar de impact van goudwinning in ons zuiderbuurland.


Bezerra had zo’n beetje van alles in kaart gebracht: aantal hectaren waarop aan winning werd gedaan, hoeveelheid machines, kwik, sigaretten, bier en andere consumptieartikelen die naar het gebied gingen en het aantal prostituees dat werkzaam was. Bezerra had zich onder meer gericht op Tapajós, het westelijke deel van de staat Pará waar de mijnbouw als de belangrijkste economische activiteit geldt. In zijn studie werd de structuur, economie en milieu effecten van de goudwinning geanalyseerd. Hij kwam tot de bevinding, dat dergelijke effecten resulteerden in verplaatsing van jaarlijks circa 67 miljoen kubieke meter grond en het jaarlijks vrijkomen van ongeveer 12 ton kwik in de lucht en ondergrondse rivieren.


Begin 1990 waren er 245 mijnen in die regio,  waarbij 30.000 mensen leefden van de sector, er een productie was van 35 ton goud per jaar dat een waarde van ongeveer US$ 400.000.000 per jaar vertegenwoordigde. Van Kanten stelde voor om dergelijke Braziliaanse bevindingen mee te nemen bij het in kaart brengen van de goudwinningsactiviteiten in Suriname.  Vanmorgen stonden als sprekers op het programma onder anderen Pearl Jules (SBB), Cedric Nelom (NIMOS) en Paul Ouboter (Nationale Zoölogische Collectie Suriname).

Re: Het BELEID van de regering Bouterse/Adhin 2015 tot heden.

Spookambtenaren moeten tot het verleden gaan behoren
14 juli 2015


http://www.srherald.com/suriname/2015/0 … n-behoren/


Het ligt in de bedoeling om programmatisch te kijken hoe de kwestie van de spookambtenaren aan te pakken. Dat zei gekozen president Desi Bouterse tijdens een persconferentie, kort nadat hij voor de tweede keer tot president werd gekozen.


Er zijn ruim 54.000 ambtenaren. Gelet op dit groot aantal ambtenaren is dit de grootste klap voor de minister van financiën, zei Bouterse. “Naast dat we kijken hoe de zaak van de groep spookambtenaren aan te pakken, is het ook goed dat dit in samenspraak met de vakbeweging gebeurt. We moeten samen kijken daar een ieder weet dat het niet kan, maar niemand er toch iets mee doet.”


Om deze zaak aan te pakken is geen gemakkelijke job. “Maar er gaat veel wetgeving aan te pas moeten komen om zaken die je moet doordrukken goed te onderbouwen met de wet in handen. De kwestie van de spookambtenaren speelt als jaren maar. Nu is het tijd een verandering in te brengen om straks te kunnen overleven”, aldus de gekozen president.

Re: Het BELEID van de regering Bouterse/Adhin 2015 tot heden.

Reorganisatie binnenstad gestart
15.jul 2015


http://gfcnieuws.org/reorganisatie-binnenstad-gestart/


Districtscommissaris Jerry Miranda van Paramaribo Noordoost is bezig met de reorganisatie van de binnenstad. De bestuursdienst onder leiding van districtssecretaris Tjon-A-Kon is vandaag gestart met diverse reorganisatiewerkzaamheden.


Alle winkeliers moeten ervoor zorgen dat hun stukken in orde zijn en hun winkelomgeving onderhouden worden, zodat het aantrekkelijk is voor het publiek.


Volgens het Burger Informatie Centrum is het ten strengste verboden om posters aan te plakken op de muren van winkels en bedrijven.


De straatventers zijn reeds opgeroepen op zich opnieuw te laten registreren.


Ook het voetpad nabij de plattebrug moet altijd vrij gehouden worden.

Re: Het BELEID van de regering Bouterse/Adhin 2015 tot heden.

Smatje09, beloof je ons, om over twee jaar, te komen vertellen hoeveel van deze voornemens gerealiseerd zijn? O ja, vertel ons dan ook meteen hoe ver de spoorbaan intussen al opgeschoten is.

We Came With Nothing & We Leave With Nothing.

Re: Het BELEID van de regering Bouterse/Adhin 2015 tot heden.

G is een en al HAAT!!!
LMDM!!!


Gregje. wrote:

Paraman, jij bent wel erg enthousiast, het beleid Bouterse/Adhin is maar een paar dagen oud; van 14 juli 2015 tot heden (16 juli 2015), het opvallendste wat ze tot nu toe hebben kunnen realiseren is;
1. Het aantal ministeries wordt niet teruggebracht
2. We krijgen een vliegende minister erbij.
3. Schoolgeld (Srd 35,-)) blijft afgeschaft, maar nu moet er materiaalgeld (Srd 35,-) worden betaald.

Het beleid Bouterse/Adhin is maar drie dagen oud, ik vraag me af hoeveel lesgeld we nog zullen moeten betalen om af te leren dat men in Suriname niet op Bouterse moet stemmen.

11 (edited by Gregje. 2015-07-17 04:50:03)

Re: Het BELEID van de regering Bouterse/Adhin 2015 tot heden.

Paraman: "G is een en al HAAT!!!
LMDM!!!"


Paraman, dat valt me tegen van zo'n dappere ex-millirair als jij bent. Ben je soms bang voor mij?

Waarom schrijf je anders niet gewoon


'GREGJE is een en al HAAT!!!
LEK ME DE MARS!!!'?


Hoop je stiekem dat ik niet door zal hebben dat je mij, Gregje, uitscheldt?
Je hoeft niet bang te zijn hoor, ik weet niet eens waar je woont, ik zal je geen ‘paipai’ komen geven.

We Came With Nothing & We Leave With Nothing.

Re: Het BELEID van de regering Bouterse/Adhin 2015 tot heden.

Er is nog geen nieuwe regering dus alle onderwerpen en artikelen komen van de huidige nog zittende regering. En het beeld is één van doormodderen.


Wat betreft het beleid van Bouterse II valt dus (nog) niets te zeggen.
Wel is duidelijk dan men "quorum" heeft gevraagd en dit ook heeft gekregen.
Met "quorum" wel wetten en geformuleerde beleidsvoornemens door het parlement krijgen, maar die is er nog niet. Dus ook hier is het afwachten geblazen.

Wat wel duidelijk, heel duidelijk is, is dat de Bouterse zijn falen van zijn eerste termijn thans tot een collectief probleem probeert te maken.


Hoezo moet een platform adviseren over te nemen beleidsmaatregelen. Wat doen al die goed betaalde mannen op het Kabinet van de President en de leden van zijn Task Force
Zijn ze toch niet capabel genoeg om goed beleid te voeren.  Waar is de betweter Eugene van de San nu met zijn commentaar.


Volgens mij doet de president er goed aan om zijn Kabinet te reshuffelen, de overlopers de laan uit te sturen en een Zaken Kabinet te vormen die niet alleen goed beleid formuleert op basis van de stukken van de hearings van Bouterse.


Dit Zaken Kabinet  moet zonder last en ruggespraak te werk kunnen gaan en alle ruimte krijgen om daadkrachtig en doelgericht op te treden.

'Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht het te zeggen met mijn leven verdedigen.
Voltaire

Re: Het BELEID van de regering Bouterse/Adhin 2015 tot heden.

Henry Siegfried, je vergeet de betweter Caldeira te noemen, volgens hem heeft de regering Bouterse/Ameerali niet veel kunnen realiseren omdat ze met een samenraapsel kabinet in hun maag zaten, nu kan de NDP alleen de regering vormen en wat doen zij als eerste? Zij (lees Bouterse) beginnen  met een samenraapsel kabinet samen te stellen en alsof het samenraapsel nog niet groot genoeg is, haalt Bouterse er ook nog een platform van externe adviseurs erbij, i.p.v. het samenraapsel kleiner te maken, maakt hij het groter.

We Came With Nothing & We Leave With Nothing.

Re: Het BELEID van de regering Bouterse/Adhin 2015 tot heden.

Just try it out!!!
-
In jou ben ik totaal niet geinteresseerd, laatstaan om te komen uitzoeken waar jij je ophoudt?Gregje. wrote:

Paraman: "G is een en al HAAT!!!
LMDM!!!"


Paraman, dat valt me tegen van zo'n dappere ex-millirair als jij bent. Ben je soms bang voor mij?

Waarom schrijf je anders niet gewoon


'GREGJE is een en al HAAT!!!
LEK ME DE MARS!!!'?


Hoop je stiekem dat ik niet door zal hebben dat je mij, Gregje, uitscheldt?
Je hoeft niet bang te zijn hoor, ik weet niet eens waar je woont, ik zal je geen ‘paipai’ komen geven.

Re: Het BELEID van de regering Bouterse/Adhin 2015 tot heden.

Zielig.


En maar niet toegeven dat falende front regeringen en falende oppositie en falende campagnes van monsterconstructies geleid hebben tot de vernietigende verkiezingsnederlaag. Het enige wat de Vhap nog in stand houdt is de trouwe 'ha' elementen die het etnische maar niet los willen laten.


Ach sieg heil past mooi in het beeld.


Ondertussen ...
Bruggen staan.
Asfalteringen op orde.
Tweede Oost-West vordert.


Suriname staat 5 jaar verdere ontwikkeling te wachten.


De 'neks no doro' club heeft de les kennelijk nog niet tot zich genomen - academisch en wel.


Henry Siegfried wrote:

Er is nog geen nieuwe regering dus alle onderwerpen en artikelen komen van de huidige nog zittende regering. En het beeld is één van doormodderen.

Te wakago e bari son o opo.
Ef' i no sab' yorkafowru i no m' tak' yorkatori.

Negativiteit breekt meer af voor het land dan wat bereikt wordt voor de persoonlijke doelen.

Re: Het BELEID van de regering Bouterse/Adhin 2015 tot heden.

Paraman wrote:

Just try it out!!!
-
In jou ben ik totaal niet geinteresseerd, laatstaan om te komen uitzoeken waar jij je ophoudt?Gregje. wrote:

Paraman: "G is een en al HAAT!!!
LMDM!!!"


Paraman, dat valt me tegen van zo'n dappere ex-millirair als jij bent. Ben je soms bang voor mij?

Waarom schrijf je anders niet gewoon'GREGJE is een en al HAAT!!!
LEK ME DE MARS!!!'?


Hoop je stiekem dat ik niet door zal hebben dat je mij, Gregje, uitscheldt?
Je hoeft niet bang te zijn hoor, ik weet niet eens waar je woont, ik zal je geen ‘paipai’ komen geven.Paraman, kan je weer niet begrijpend lezen? Ik zeg niet dat jij me moet komen opzoeken,IK zal je niet gaan opzoeken om je een pakslaag te komen geven, JIJ mag MIJ dus gewoon uitschelden.

We Came With Nothing & We Leave With Nothing.

Re: Het BELEID van de regering Bouterse/Adhin 2015 tot heden.

Jorkafowru,
Suriname staat 5 jaar verdere ontwikkeling te wachten no?.Jorkafowru, als je zelf in Suriname woont, hoop ik dat je je buikriem al hebt aangepast, en als je niet in Suriname woont, dan moet je snel een paar buikriemen met een paar extra gaatjes naar je familie in Suriname opsturen.


Normaal krijgen gepensioneerden den 15e hun pensioen gestort in Suriname, vooral vlak voor de verkiezingen kon je je klok erop gelijk zetten, maar vandaag is het al den 17e en de oudjes hebben nog niets gezien. Het schoolgeld, dat kort voor de verkiezingen voor iedereen was afgeschaft is gisteren onder de nieuwe naam van materiaalgeld weer ingevoerd, dit zijn, los van de woorden die Bouterse zelfs uitgesproken heeft,  slechts een paar tekenen dat het de komende vijf jaar niet mals zal zijn.

We Came With Nothing & We Leave With Nothing.

Re: Het BELEID van de regering Bouterse/Adhin 2015 tot heden.

Het is duidelijk dat haat jou verblindt.


Gregje. wrote:

Jorkafowru,
Suriname staat 5 jaar verdere ontwikkeling te wachten no?..


Dus nu ga je zeggen dat je de ontwikkelingen niet gezien hebt.
Of je bent weer aan het liegen - zoals gebruikelijk.

Te wakago e bari son o opo.
Ef' i no sab' yorkafowru i no m' tak' yorkatori.

Negativiteit breekt meer af voor het land dan wat bereikt wordt voor de persoonlijke doelen.

Re: Het BELEID van de regering Bouterse/Adhin 2015 tot heden.

Pakslaag?

Een klompje lood kun je op redelijke afstand wel krijgen.

Re: Het BELEID van de regering Bouterse/Adhin 2015 tot heden.

jorkafowru wrote:

Het is duidelijk dat haat jou verblindt.


Gregje. wrote:

Jorkafowru,
Suriname staat 5 jaar verdere ontwikkeling te wachten no?..


Dus nu ga je zeggen dat je de ontwikkelingen niet gezien hebt.
Of je bent weer aan het liegen - zoals gebruikelijk.


Jorkafowru, voor het eerst zijn wij het met elkaar eens, ik heb de ontwikkelingen waar de NDP toe in staat is, juist wel gezien. Ik hoop daarom van harte dat de paarse aanhang nog vijf jaren ontwikkeling a la NDP erbij krijgt, ik ben zo onder de indruk van de capaciteiten van de NDP dat ik vrijwillig afstand doe van het aandeel dat mij, als Surinaamse burger, ten goede moet komen, je mag mijn aandeel aan de grootste paarse ezel geven. Waarschijnlijk zal je dat dan zelf moeten houden, maar dat vind ik ook niet erg, ik gun het je van harte.

We Came With Nothing & We Leave With Nothing.

Re: Het BELEID van de regering Bouterse/Adhin 2015 tot heden.

Luid en DUIDELIJK!Pastor roept renaissance beelden op


17 Jul, 15:57

foto
       


We zijn aan het einde van de vastenmaand der moslims en gaan in vrede, rust en togetherness verder in het leven van alle dag,waarbij de veranderingsprocessen een geweldige rol spelen in het leven van de mens en de menselijkheid.
Ied mubarak voor allen.


Bij deze laatste dagen van het vasten merken we op dat de pastor, zoals hij zichzelf noemt, in de oude onverdraagzaamheid gedompeld, weer eens een keer degenen die zich wensen te houden aan de oerreligie, WINTI, oneigenlijk benadert.
De pastor is zo zelf ingenomen dat hij eigenlijk niet inziet dat hij de positie die SU inneemt in de wereld van religieuze verdraagzaamheid te grabbel gooit, SURINAME wordt namelijk overal in de wereld geroemd voor haar verdraagzaamheid op dit stuk, met onder andere het zichtbaar zijn van een moslim en een joodse kerk naast elkaar.


Verder merken we op dat wij op hoogtij dagen dagen met alle geloofsgroepen bij elkaar zitten te eten,te drinken en te bidden tot de god die ons op welke manier dan ook door de kolonisator of welke machthebber dan ook is opgedrongen.
De pastor kan mij niet verbieden GOD vanuit mijn cultuur en gevoelswereld de naam te geven die mij het beste voorkomt,net zoals de pastor zichzelf de naam pastor heeft toegediend, kan ik mijn GOD de naam Bhagwan, Brahma, Allah, Jawhe , Jehova oftewel Anana geven.


Wie is de pastor om mij dat te verbieden. Het is deze onverdraagzaamheid en aanmatigende houding van uit de religie die gemaakt heeft dat wij vandaag de dag als mens zo uit elkaar gevallen zijn. Het is goed hier op te merken dat hij poogt middeleeuwse of praktijken uit de renaissance,waar andersdenkenden als ketters op de brandstapel werden gegooid, te doen opbloeien in dit vredig land van melk en honing.


Wij hebben onder druk van de omstandigheden, namelijk het pasiviserend geheel van de kolonisator met vrees door deze machthebbers aan ons voorgehouden, de onderhavige benadering aangenomen en ons eigen gemaakt,daar moet hij toch blij om zijn, wat wil hij meer.
Heer pastor de huidige trend in de wereld is groeien naar een hogere levenswijze, namelijk verdraagzaamheid en liefde jegens elkaar maar niet de vrees tot god anders is hij geen goede God, God is liefde, hoeft niet gevreesd te worden,is ook niet onverdraagzaam als hij nu God of Anana genoemd wordt.


Ronald Hooghart

Als in eerste instantie GERECHTIGHEID plaats vindt, blijven excessen uit om welke vaak nog harder wordt "geroepen" om "GERECHTIGHEID"

Re: Het BELEID van de regering Bouterse/Adhin 2015 tot heden.

Desi Bouterse geïnstalleerd als president 
wo 12 aug 2015


http://www.telegraaf.nl/buitenland/2436 … erd__.htmlPARAMARIBO -
Desi Bouterse is woensdag geïnaugureerd voor een tweede termijn als president van Suriname. De Nederlandse ambassadeur Ernst Noorman woonde de inauguratie bij, op uitnodiging van de Nationale Assemblee, het Surinaamse parlement.
 

Bouterse die ook de afgelopen vijf jaar president van Suriname was, kreeg woensdag als ambtssymbool de sjerp omgehangen. Vijf jaar geleden was dat nog de ambtsketen. Bouterse zelf heeft zich in de afgelopen regeerperiode hard gemaakt om de sjerp tot ambtsymbool te maken. De reden hiervoor was dat de meeste staatshoofden uit de regio ook een sjerp dragen en Bouterse daardoor een vreemde eend in de bijt was met zijn keten. Een andere reden was dat de keten veel deed denken aan de keten die burgemeesters in Nederland dragen en dus niet past bij een president van een land.


Nadat Bouterse en Adhin beëdigd waren, werd de sporthal 'omgebouwd' tot het kabinet van de president en kon Bouterse overgaan tot het installeren van zijn nieuwe ministersploeg. De Nederlandse ambassadeur Ernst Noorman was bij beide plechtigheden aanwezig.


De Nederlandse ambassadeur Ernst Noorman woonde de inauguratie bij, op uitnodiging van de Nationale Assemblee, het Surinaamse parlement.


Noorman zit sinds november in hoofdstad Paramaribo. Nederland had meer dan twee jaar lang geen ambassadeur in het land. Die was in april 2012 teruggetrokken uit protest tegen de amnestiewet voor de verdachten van de decembermoorden van 1982. Bouterse is een van de verdachten. Bovendien is de president in 1999 in Nederland bij verstek veroordeeld tot elf jaar cel voor betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne.


In 2010, toen de diplomatieke relatie tussen Nederland en Suriname behoorlijk bekoeld was, was er tijdens de ceremonie geen zitplaats voor de toenmalige Nederlandse ambassadeur.


Bouterse is op 14 juli herkozen door het parlement.

23 (edited by jorkafowru 2015-08-12 19:45:29)

Re: Het BELEID van de regering Bouterse/Adhin 2015 tot heden.

Ach jee het meestertje denkt slimmer te zijn dan alle anderen.


Wel is duidelijk dat hyet meestertje de onjtwikkelingen heeft gezien alleen zoals reeds vermoed draait hij ze al liegende naar eigen gelul.


Ondertussen heeft de inaugeratie van zijn vijand, de heer Desiré Delano Bouterse, plaatsgehad en zijn de nieuwe ministers aangesteld.Gregje. wrote:
jorkafowru wrote:

Het is duidelijk dat haat jou verblindt.


Gregje. wrote:

Jorkafowru,
Suriname staat 5 jaar verdere ontwikkeling te wachten no?..


Dus nu ga je zeggen dat je de ontwikkelingen niet gezien hebt.
Of je bent weer aan het liegen - zoals gebruikelijk.


Jorkafowru, voor het eerst zijn wij het met elkaar eens, ik heb de ontwikkelingen waar de NDP toe in staat is, juist wel gezien. Ik hoop daarom van harte dat de paarse aanhang nog vijf jaren ontwikkeling a la NDP erbij krijgt, ik ben zo onder de indruk van de capaciteiten van de NDP dat ik vrijwillig afstand doe van het aandeel dat mij, als Surinaamse burger, ten goede moet komen, je mag mijn aandeel aan de grootste paarse ezel geven. Waarschijnlijk zal je dat dan zelf moeten houden, maar dat vind ik ook niet erg, ik gun het je van harte.


De meesterezel: "je mag mijn aandeel aan de grootste paarse ezel geven"


Zo zielig joh, zoveel wrok.

Te wakago e bari son o opo.
Ef' i no sab' yorkafowru i no m' tak' yorkatori.

Negativiteit breekt meer af voor het land dan wat bereikt wordt voor de persoonlijke doelen.

Re: Het BELEID van de regering Bouterse/Adhin 2015 tot heden.

Omdat de topic ‘regering Bouterse/Ameerali’ feitelijk niet meer van toepassing is…


…ondertussen gaat de regering Bouterse/Adhin, met vallen en opstaan, gestaag door met het verder ontwikkelen van de Surinaamse economie, die, net als in veel andere ontwikkelingslanden, in zwaar weer zit vanwege het asociale en oorlogszuchtige beleid van het zogenaamde 'democratische' wilde westen.


Ook zaken zoals het onderwijs, de gezondheidszorg en het bevorderen van remigratie van welwillende Surinamers van buitenlandse komaf naar het land waar hun navelstreng ligt gegraven - om dáár hun steentje bij te willen dragen - heeft hun aandacht.  De ziekelijke Bouterse-bashers daarentegen mogen gerust elders hun laatste adem uitblazen. wink


Het doet mij overigens een genoegen dat de regering Bouterse/Adhin zich weinig tot niets aantrekt van het geouwehoer, herstel, gejeremieer van betweterige lieden zoals ‘hol-lanse’ salonsocialisten en walgelijke neoconservatieve slampampers.


Tide tamara a stre gi wan betre Sranan go moro fara!

Re: Het BELEID van de regering Bouterse/Adhin 2015 tot heden.

O ja, Anjoemara, ook j.bakra is een wereldburger met humanistische inslag. wink smile