Re: Heilige Oorlog

4 maart 1913: Woodrow Wilson wordt als 28e president van de VS gekozen. Hij wordt door een delegatie Ashkenazi Joden (Untermeyer, Guggenheim, Marshall) overgehaald om een Joodse kandidaat te benoemen in de United States Supreme Court. Op 4 juni 1916 wordt de Ashkenazi Jood, Louis Dembitz Brandeis hiertoe benoemd.


Van belang om te weten is dat de Federal Reserve een privaat bedrijf is en dat het geen reserves heeft. Het heeft een jaarwinst van 150 miljard dollars. Maar heeft nog nooit haar boekhoudkundige cijfers gepubliceerd. De eigenaren van de Federal Reserve zijn:
●     Rothschild Bank of London ●     Warburg Bank of Hamburg ●     Rothschild Bank of Berlin ●     Lehman Brothers of New York ●     Lazard Brothers of Paris ●     Kuhn Loeb Bank of New York ●     Israel Moses Seif Banks of Italy ●     Goldman, Sachs of New York ●     Warburg Bank of Amsterdam ●     Chase Manhattan Bank of New York


De Eerste Wereld Oorlog is volledig gefinancierd door de Rothschilds: zowel Duitsland, Engeland als Frankrijk worden door hen gefinancierd. Ze beheersen 3 nieuws media in Europa: Wolff in Duitsland, Reuters in Engeland en Havas in Frankrijk.


1915: De Islamitisch Ottomaanse regering van Turkije wordt omvergeworpen door Masonic Jewish socialisten die zichzelf de “Young Turks” noemen. Deze opstand geleid door Joden resulteert in de genocide van 2 miljoen Christelijke Armeniërs. Als gevolg van deze revolutie komt een aan alcohol verslaafde Crypto-Jew Mustafa Kemal Ataturk als dictator in Turkije aan de macht.


In de Eerste Wereld Oorlog is Duitsland aanvankelijk aan de winnende hand omdat de Rothschilds Duitsland meer financieel steunen dan Engeland en Frankrijk. Dit omdat ze Rusland willen dwars zitten. Frankrijk, Rusland, Italië en Engeland vechten namelijk samen tegen Duitsland.


Op 12 december 1916 echter doet Duitsland een voorstel tot wapenstilstand met Engeland waarbij zij geen herstelbetaling hoeft te doen. Engeland overweegt dit voorstel tot grote woede van de Rothschilds die uiteraard hun geleende geld aan Engeland en herstelbetalingen wil terugzien. Louis Brandeis stuurt daarop een Zionisten delegatie uit Amerika naar Engeland waarop ze beloven Amerika als bondgenoot van Engeland in deze oorlog te betrekken.

Engeland moet als tegenprestatie Palestina aan de Rothschilds geven. Palestina was een groot zakenbelang voor hen in het Oosten. Ze eisten ook hun eigen staat met hun eigen militair apparaat in Palestina. Engeland stemde hierin mee en plotseling was elke Amerikaanse krant dat voorheen pro- Duits was tegen de Duitsers en werd het Amerikaans volk klaargestoomd voor oorlog tegen Duitsland. Er verschenen krantenkoppen met dat Duitse soldaten verpleegsters van het Rode Kruis doodden en baby’s hun handen afsneden.


In dit jaar wordt Woodrow Wilson opnieuw gekozen en interessant genoeg was zijn slogan bij de verkiezingen: “Re-elect the man who will keep your sons out of the war.”

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Heilige Oorlog

De Rothschilds eisten van Engeland dat zij een schriftelijke verklaring gaf van hun belofte over Palestina en op 2 november 1917 krijgen ze dat van de Britse secretaris van Buitenlandse Zaken, Arthur James Balfour.


Dit wordt bekend als de Balfour Declaration:
Dear Lord Rothschild,
I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty’s Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet.
His Majesty’s Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.
I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation.
Yours sincerely,
Arthur James Balfour


In ditzelfde jaar op 2 maart 1917 executeren de Joodse Bolsheviks die door de Rothschilds gecontroleerd worden Tsaar Nicholas II en zijn hele familie ondanks dat de tsaar al afstand genomen had van de troon. Ze namen zo wraak op zijn voorganger tsaar Alexander I die hun plannen om de wereld te domineren in 1815 verijdeld had bij het Congres in Wenen en op Tsaar Alexander II die samen met Abraham Lincoln hen bestreed in 1864. De ware reden van het communisme komt dan aan het licht; de rijkdom van het volk (speciaal goud)  wordt gestolen zogenaamd in het belang van de staat maar in feite voor de Rothschilds die de lakens uitdelen. In maart doet Lenin een uitspraak over anti-semitisme wat in het hele land rondcirculeert. In april publiceert Robert Wilton van de London Times een artikel waarin de 384 commissarissen van de nieuwe Russische regering staan. Hiervan zijn 300 Joden en 264 ervan afkomstig uit de VS nadat de tsaar ten val was gebracht.

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Heilige Oorlog

1917: Oscar Callaway een congreslid informeert het Amerikaans senaat dat J.P. Morgan de Amerikaanse media industrie met de 25 grootste dagbladen heeft overgenomen.


Op 18 januari 1919 bij de vredesconferentie van Versailles wordt Duitsland door een delegatie van 117 Ashkenazi Joden onder leiding van Bernard Baruch overgehaald om herstelbetalingen te doen aan de overige landen waarmee het in oorlog was geweest. Het onderwerp Palestina kwam ook aan de orde. Op dat moment realiseerden de Duitsers zich waarom Amerika zich tegen hen gekeerd had en dat dit onder invloed van de Rothschilds was. De Duitsers voelden zich verraden door hun Joodse populatie. Tot dat moment was Duitsland de meest gastvrije en vriendelijke natie in de wereld jegens Joden. De Duitse emancipatie edict van 1822 garandeerde dezelfde burgerrechten voor Joden als voor Duitsers. En Duitsland legde geen enkele restricties op aan de Joden, verleende zelfs asiel toen ze uit Rusland vluchtten nadat hun eerste communistische couppoging in 1905 gefaald had.


Palestina werd als Thuisland voor de Joden bevestigd. Tegen deze tijd was minder dan 1% van de bevolking in Palestina Joods. Interessant om te vermelden is dat de gastheer van de vredesconferentie in Versailles is Baron Edmond de Rothschild. De Rothschilds gebruikten deze conferentie ook om de Duitse rechten op spoorwegen en Palestina en zo over de infrastructuur te verkrijgen. Op 30 mei 1919 krijgt de vredesconferentie een vervolg onder leiding van Baron Edmund de Rothschild in Hotel Majestic in Parijs waar er organisaties werden opgericht om regeringen te controleren: “the Institute of International Affairs” dat zich uitsplitste in 2 takken. The British Royal Institute Of International Affairs (RIIA) in 1920 en haar Amerikaanse tegenhanger the Council On Foreign Relations (CFR) in 1921. Beide lichamen staan onder controle van de Rothschilds.


De Bolsheviks hebben op aangeven van de Rothschilds 90 miljoen christenen en niet-Joden afgeslacht in door de Sovjet gecontroleerd territorium. Aleksandr Solzhenitsyn beschrijft dit in zijn meesterwerk “Gulag Archipelago, vol. 2.” In 1970 ontvangt Solzhenitsyn de Nobel vredesprijs voor literatuur.


In april 2020 schrijft George Pitter-Wilson van de London Globe het volgende over Bolshevism: “Bolshevism is the dispossession of the Christian nations of the world to such an extent that no capital will remain in the hands of the Christians, that all Jews may jointly hold the world in their hands and reign wherever they choose.”


Op 23 juli 2020 schrijft Scotland Yard het volgende aan de Amerikaanse Secretary of States: “There is now definite evidence that Bolshevism is an international movement controlled by Jews; communications are passing between the leaders in America, France, Russia and England, with a view toward concerted action.”

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Heilige Oorlog

Op 19 juni wordt de Minister president van Australië Billy Hughes geciteerd in de Saturday Evening Post: “The Montefiores have taken Australia for their own, and there is not a gold field or a sheep run from Tasmania to New South Wales that does not pay them a heavy tribute. They are the real owners of the antipodean continent. What is the good of our being a wealthy nation, if the wealth is all in the hands of German Jews?”


Wat schrijft Winston Churchill wiens moeder Jenny Jerome- Jacobson Joods was op blz 5 van de Illustrated Sunday Herald op 8 februari 2020 ? “Some people like Jews and some do not; but no thoughtful man can doubt the fact that they are beyond all question the most formidable and the most remarkable race which has ever appeared in the world.
And it may well be that this same astounding race may at the present time be in the actual process of producing another system of morals and philosophy, as malevolent as Christianity was benevolent, which, if not arrested would shatter irretrievably all that Christianity has rendered possible....
From the days of Spartacus-Weishaupt to those of Karl Marx, and down to Trotsky (Russia), Bela Kun (Hungary - pre Crypto-Jew name, Cohen), Rosa Luxembourg (Germany), and Emma Goldman (United States), this world-wide conspiracy for the overthrow of civilisation and for the reconstitution of society on the basis of arrested development, of envious malevolence, The Synagogue of Satan 1920-1935. Winston Churchill and impossible equality, has been steadily growing.
It played...a definitely recognisable part in the tragedy of the French Revolution. It has been the mainspring of every subversive movement during the Nineteenth Century; and now at last this band of extraordinary personalities from the underworld of the great cities of Europe and America have gripped the Russian people by the hair of their heads and have become practically the undisputed masters of that enormous empire.
There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian revolution by these international, and for the most part atheistic Jews. It is certainly a very great one; it probably outweighs all others. With the notable exception of Lenin (subsequently revealed as a Jew), the majority of the leading figures are Jews.”


In de 10e editie van september 2020 staat in The American Hebrew: “The Bolshevist revolution in Russia was the work of Jewish brains, of Jewish dissatisfaction, of Jewish planning, whose goal is to create a new order in the world. What was performed in so excellent a way in Russia, thanks to Jewish brains, and because of Jewish dissatisfaction, and by Jewish planning, shall also, through the same Jewish mental and physical forces, become a reality all over the world.”


In het boek “The Cause Of The World Unrest” dat door H.A. Gwynne is geschreven staat in de introductie het volgende: “In earlier history…kings, princes, governors stood between the masses and their exploiters…roughly speaking, the people were prevented by established authority from being victimized. Today all that is changed, and we now live in an age which will we be known, perhaps, in history as the age of the exploitation of the people….
The pages of this book will trace the threads of a conspiracy engineered by people whose main object has been to destroy utterly anything - kings, governments, or institutions - which might stand between them and the people they would exploit…
The main outline of the contents of this book is, in brief, that there has been for centuries a hidden conspiracy, chiefly Jewish, whose objects have been and are to produce revolution, communism and anarchy, by means of which they hope to arrive at the hegemony of the world by establishing some sort of despotic rule.”


In ditzelfde jaar wordt “The Protocols Of The Learned Elders Of Zion” gepubliceerd wat eerst opgeslagen was in het British Museum in 1905. Dit document is een blauwdruk voor de wereld dominantie door Joden en is een product van het eerste Wereld Zionisten Congres in Basel Zwitserland in 1897. Het wordt thans als anti semitisch verguisd door Joden. De enige manier om ernaar te kijken is naar alle bewijzen voor wereld dominantie die zich in de loop der tijd hebben opgestapeld.


Henry Ford zei over deze protocollen in 1920 het volgende: “The only statement I care to make about the Protocols is that they fit in with what is going on. They are sixteen years old, and they have fitted the world situation up to this time. They fit it now.”

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Heilige Oorlog

President Theodore Roosevelt die in 1919 overleed wordt geciteerd op 27 maart 1922 in de New York Times: “These International bankers and Rockefeller-Standard Oil interests control the majority of newspapers and the columns of these newspapers to club into submission or drive out of public office officials who refuse to do the bidding of the powerful corrupt cliques which compose the invisible government.”


De reden dat de NYT dit artikel plaatste was de uitspraak van burgemeester John Hylan van New York een dag tevoren op 26 maart: “The warning of Theodore Roosevelt has much timeliness today, for the real menace of our republic is this invisible government which like a giant octopus sprawls its slimy length over city, state, and nation...It seizes in its long and powerful tentacles our executive officers, our legislative bodies, our schools, our courts, our newspapers, and every agency created for the public protection...
To depart from mere generalizations, let me say that at the head of this octopus are the Rockefeller-Standard Oil interest and a small group of powerful banking houses generally referred to as international bankers. This little coterie of powerful international bankers virtually run the United States Government for their own selfish purposes.
They practically control both parties, write political platforms, make cats-paws of party leaders, use the leading men of private organizations, and resort to every device to place in nomination for high public office only such candidates as will be amenable to the dictates of corrupt big business...these International Bankers and Rockefeller-Standard Oil interests control the majority of newspapers and magazines in this country.”


In 1924 wordt Josef Stalin, een Georgier, president van de Sovjet Unie. Zijn echte naam is Djugashvili, wat “zoon van een Jood” betekent. Hij had 3 vrouwen die allen Joods waren en hij vaardigt een wet uit waarbij iedereen die schuldig bevonden wordt aan anti-semitisme de doodstraf krijgt.


In 1925 wordt op pagina 42 van Volume 5 in de Joodse Encyclopedie het bestaan van de Ashkenazi Joden vermeld en dat ze voor 90% van alle joden in de wereld uitmaken. Voorts staat er dat de vijanden van de Joden, Esau (ook bekend als Edom in Genesi 36:1) nu in feite het Joodse ras vertegenwoordigen.

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Heilige Oorlog

1930: 30 jaar na het eerste Wereld Zionisten Congres wordt de eerste Rothschild “Wereld Bank”, the “Bank for International Settlements” (BIS)  in Basel Zwitserland opgericht. De BIS is in feite de centrale bank voor de centrale banken. Daar waar de IMF en Wereld Bank zaken doet met regeringen doet de BIS alleen zaken met Cnetrale Banken over de hele wereld. Alle bijeenkomsten van de BIS zijn geheim. De BIS heeft de status van een soevereine macht en is immuun voor overheids controle. Een samenvatting van deze onschendbaarheid:
1.  Diplomatic immunity for persons and what they carry with them (i.e., diplomatic pouches).
2.  No taxation on any transactions, including salaries paid to employees.
3.  Embassy-type immunity for all buildings and/or offices operated by the BIS worldwide including China and Mexico.
4.  No oversight or knowledge of operations by any government authority, they are not audited.
5.  Freedom from immigration restrictions.
6.  Freedom to encrypt any and all communications of any sort.
7.  Freedom from any legal jurisdiction, they even have their own police force.


30 januari 1933 wordt Hitler Kanselier van Duitsland. Hij verwijdert Joden als communisten uit alle overheidsfuncties. In die tijd was het aantal Joden in het overheidsapparaat 20x meer dan aan het eind van WWI. In juli houden de Joden een wereld Conferentie waarbij ze van Hitler eisen dat hij ze allemaal weer in hun functies terugplaatst. Hitler weigert en de Joden in Amerika beginnen een hetze tegen Hitler.  Samuel Untermeyer de Ashkenazi Jood die Woodrow Wilson had overgehaald om een Jood te benoemen in de United States Supreme Court houdt een speech op de radio dat in de NYT van 7 augustus 1933 wordt opgenomen: “...the Jews are the aristocrats of the world...Our campaign is...the economic boycott against all German goods, shipping and services...What we are proposing...is to prosecute a purely defensive economic boycott that will undermine the Hitler regime and bring the German people to their senses by destroying their export trade on which their very existence depends...
Each of you, Jew and Gentile alike...must refuse to deal with any merchant or shopkeeper who sells any Germanmade goods or who patronizes German ships or shipping.”
2/3 van de voedselvoorziening van Duitsland werd geïmporteerd en om te kunnen importeren was de Duitse economie afhankelijk van hun export wat nu geboycot werd. Dat hield in dat 2/3 van de Duitse bevolking honger moest lijden. De Duitsers op hun beurt begonnen de Joodse winkels te boycotten. De Nazi’s en de Joden uit Palestina  begonnen een samenwerkingsverband dat 7 jaar duurde aangezien ze beiden hetzelfde doel voor ogen hadden; Joden uit Duitsland en de Joden naar Palestina. Er werd een overeenkomst getekend bekend als de “Ha’avara” wat de joden toeliet met al hun kapitaal naar Palestina te emigreren. Ongeveer 60.000 Joden emigreerden uit Duitsland (ongeveer 20% van de Joodse populatie) naar Palestina wat 15% van de Joodse populatie in Palestina was in 1939. Ze namen in totaal $ 40 miljoen met zich mee (een geschatte huidige waarde van $ 600 miljoen). In september 1939 hadden 282.000 Joden Duitsland verlaten en 117.000 uit het geannexeerde Oostenrijk. Uit dit totaal aantal ging 95.000 naar de VS, 60.000 naar Palestina, 40.000 naar Engeland en 75.000 naar Centraal- en Zuid Amerika (waarvan het grootste deel naar Argentinië, Brazilië, Chili en Bolivia). 18.000 gingen naar Shanghai in het door Japan bezette China. Aan het eind van 1939 bleven 202.000 Joden achter in Duitsland en 57.000 in Oostenrijk.

Vreemd is dat al deze Joden die vrijwillig Duitsland verlieten thans als “holocaust Survivors” worden gezien en recht hebben op financieel herstel aan het eind van WWII. Dat komt door de volgende definiëring:
“any Jew who lived in a country at the time when it was:
1.  Under Nazi regime;
2.  Under Nazi occupation; or
3.  Under regime of Nazi collaborators as well as any Jew who fled due to the above regime or occupation.” 


President Franklin Delano Roosevelt, een sefardische crypto Jood (eigenlijke naam is Rosenfelt) geeft de opdracht de “all-seeing eye” te plaatsen op elke nieuwe dollarbiljet met als motto, “Novus Ordo Seclorum”. Dit is Latijns voor “een nieuwe order van alle eeuwen” of zoals het momenteel heet “Nieuwe Wereld Orde”.
In zijn boek “From Pharaoh to Hitler, What is a Jew? “ stelt de Joodse auteur Bernard Brown dat de huidige Joden geen Israëlieten zijn en geen historisch recht hebben op Palestina.
Januari 1934 geeft Vladimir Jabotinsky een update van Samuel Untermeyer’s boycot tegen Duitsland: “The fight against Germany has now been waged for months by every Jewish community, on every conference, in all labour unions and by every single Jew in the world. There are reasons for the assumption that our share of this fight is of general importance.
We shall start a spiritual and material war of the whole world against Germany. Germany is striving to become once again a great nation and to recover her lost territories as well as her colonies. But our Jewish interests call for the complete destruction of Germany. Collectively and individually, the German nation is a threat to us Jews.”

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Heilige Oorlog

Tussen 1930 en 1935 publiceert Elizabeth Donnan haar 4 delig boekwerk: “Documents Illustrative of the History of the Slave Trade to America.” Dit laat zien dat de Joden de Afrikaanse slavenhandel volledig domineerden en dat minstens 15 van de slavenschepen in handen van Joden waren waarvan sommige duidelijk met Rothschild banden. Om dit te verdoezelen bestond vaak de kapitein en bemanning uit niet- joden.


Hitler deed het uitzonderlijk goed wat de Duitse economie betreft; hij handelde in barters dat hield in dat hij goederen die hij nodig had ruilde voor Duitse goederen en was niet afhankelijk van het Joods bankierstelsel. Net als Abraham Lincoln drukte hij gewoon geld met instemming van de Duitse regering; geld dat gedekt werd met de Duitse arbeidsproductiviteit en niet door beloften van Joodse internationale bankiers.  De Joodse bankiers konden dit uiteraard niet laten voortduren aangezien dat de dood voor hun door schuld gedreven geldsysteem betekende en dit was mede een van de aanleidingen voor WWII.


1941: president Roosevelt betrekt Amerika in WWII door Japan te weigeren staal schroot en olie te verkopen. Japan is op dat moment midden in een oorlog met China en zonder deze middelen kan zij de oorlog niet langer handhaven. Roosevelt wist dat door deze handeling Japan geprovoceerd zou worden en dit resulteerde in de aanval op Pearl Harbor. In 1939 probeerde Roosevelt Amerika te betrekken in de oorlog tegen Duitsland om de Joden te accomoderen maar dat was toentertijd niet gelukt en nu probeerde hij het langs een omweg.
1942: het bedrijf van Prescott Bush, vader en grootvader van de toekomstige presidenten George Herbert Walker en George W. Bush, wordt gesloten wegens handel met de vijand. Hij financierde Hitler daar waar Amerikaanse soldaten sneuvelden in de strijd tegen Duitsland. Interessant genoeg heeft de Anti- Defamation League (ADL) de Bush familie hieromtrent nooit iets verweten.


IMF en Wereld Bank, creaties van de Rothschilds, doen op wereldschaal wat de Federal Reserve Act van 1913 in de VS deed. Ze creëerden een bankkartel dat alle private centrale banken beheerst en zo de macht hebben om leen voorwaarden te dicteren aan banken van alle landen in de wereld. Net zoals de Federal Reserve Act de bevoegdheid gaf tot het uitgeven van een nieuwe nationale munt genaamd, Federal Reserve Notes, zo kan het IMF een wereld betaalmiddel uitgeven genaamd “Special Drawing Rights” of SDR. Lidlanden worden gedwongen hun valuta uitwisselbaar te maken voor deze SDR.


21 juli 1947 maakt president Harry S. Truman de volgende opmerking: “The Jews have no sense of proportion, nor do they have any judgement on world affairs.  The Jews, I find, are very, very selfish.  They care not how many Estonians, Latvians, Finns, Poles, Yugoslavs or Greeks get murdered or mistreated as (post war) Displaced Persons as long as the Jews get special treatment.  Yet when they have power - physical, financial or political - neither Hitler nor Stalin has anything on them for cruelty or mistreatment to the underdog.”


In de lente van 1948 kopen de Rothschilds Harry Truman (33e president van de VS gedurende 1945-1953) met $ 2000.000 voor zijn verkiezingscampagne om zodat hij Israël als soevereine staat erkent. 14 met 1948 erkent Truman als eerste land Israël als soevereine staat. De Israëlische vlag wordt onthuld; een blauwe versie van de rode Rothschild Hexagram. Het wordt gemarkeerd met een blauwe lijn boven en beneden dat de Nijl en de Eufraat voorstelt. De Joodse territoriale ambities zijn hierbij duidelijk; in overeenstemming met hun Bijbelse grenzen. Dit houdt in de annexatie van Irak, Syrië, Jordanië, Libanon en delen van Saoedi Arabië.


In de vroege uren van 19 april 1948 worden 200 mannen, vrouwen en kinderen in hun slaap in het vredige dorp Deir Yasin door 132 Joodse terroristen van de Irgun gang geleid door hun toekomstige premier Menachem Begin vermoord. Op 15 mei intimideren Israëlische gangs en soldaten met luidsprekers de Palestijnen dat ze moeten vertrekken anders wacht hun het lot van Deir Yasin. 800000 Palestijnen met Deir Yasin in hun achterhoofd vluchten in paniek. Ze vragen steun bij de omringende Arabische landen maar die zijn geem match voor het goed door de Russische Stalinisten bewapend Israëlisch leger. De Zionisten bezitten nu 78% van Palestina. Daarvoor hadden ze illegaal 57% van het land gekregen (hun deel was aanvankelijk slechts 3%) door de VN dat beheerst werd door de Joden. De Palestijnen, waaronder vele Christenen, zijn nooit gecompenseerd voor hun bezit en hun bedrijven die zijn afgepakt na deze genocide. Als gevolg hiervan zijn deze vluchtelingen in tentenkampen beland met achterlating van hun geboorteakten en eigendomspapieren. 400.000 Palestijnen kunnen daardoor niet meer terugkeren.


In 1952 voert David Ben Gurion een project uit waarbij een hele generatie Sefardische Joden het slachtoffer van worden. De Sefardische Joden worden gescheiden van hun Ashkenazi medeburgers en om verdenking te voorkomen worden Sefardische kinderen op zogenaamde schoolreizen meegenomen. Op deze reizen krijgen zij radioactieve bestraling tegen ringworm infectie. De toegestane dosering is 0,5 rad maar ze krijgen 350 rad rechtstreeks op hun hoofd. Als resultaat hiervan overlijden 6000 Sefardische kinderen. De rest krijgt kanker, epilepsie en psychosen. Veel van hun nakomelingen lijden nog steeds aan maligne tumoren en genetische aandoeningen. Dit is een poging geweet om de Sefardische Joden uit te roeien. Vele Ashkenazi Joden zien deze Sefardische Joden als een onderklasse en als negers terwijl ze de echte Israëlieten zijn en niet de bekeerde Khazaren (Ashkenazi)  die geen ene druppel echt Joods DNA bezitten.


In 1953 wordt Dwight Eisenhower die beschreven werd als een “terrible Swedish Jew” op de West Point Military Academy gekozen als president.


1954: “The Lavon Affair”: Egyptenaren van Joodse komaf worden overgehaald om westerse doelen in Egypte te bombarderen zodat de Arabieren de schuld van krijgen en zo Amerikaans/ Egyptische relaties te frustreren. Hier zit David Ben Gurion achter maar de Israëlische minister van Defensie Pinhas Lavon krijgt de schuld en moet opstappen. Dit is de eerste keer dat Joden die op Arabieren lijken gebruikt worden voor false flag operaties. Het is een voorbeeld van de zionistische motto in werking: “By Way of Deception, Thou Shalt Do War.”

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Heilige Oorlog

In ditzelfde jaar (1954) komt de Bilderberg Groep bijeen in Nederland in het Bilderberg Hotel te Arnhem. Deze groep wordt gefinancierd door de Rothschild International Organization; een groep van 100-200 invloedrijke personen, merendeel politici en zakenmensen die jaarlijks in het geheim bij elkaar komt om de Joodse belangen te behartigen. Hier wordt mondiaal beleid uitgestippeld. Potentiële leiders van landen worden hier ook geselecteerd. Bill Clinton was erbij in 1991, Tony Blair in 1993, Angela Merkel in 2005.


Gedurende een gezamenlijk Brits, Frans en Israëlische invasie van het Suez kanaal in 1957 geeft Ariel Sharon de opdracht 273 Egyptische oorlogsgevangenen en Sudanese burger arbeiders te executeren. Dit wordt 40 jaar lang verzwegen en komt pas in het nieuws op 16 augustus 1995 in de London Daily Telegraph.


Februari 1959 roept crypto-Jew Fidel Castro zichzelf uit tot president van Cuba, na een communistische revolutie.


Op 4 juni 1963 tekent John F. Kennedy (de 35e president van de VS) een Executive Order 11110 waarbij de VS geld kan bijdrukken zonder dat ze daarvoor de Federal reserve van Rothschild bij nodig hebben. Ook maakt Kennedy president David Ben Gurion van Israël dat Israël onder geen enkel beding een nucleaire macht zal worden. 6 maanden later wordt Kennedy op 22 november vermoord net zoals Abraham Lincoln.


De 36e president Lyndon Baines Johnson, een crypto Jew, trekt de Executive Order 11110 weer in.


In 1967 roept de behandeling van de Palestijnen door de Joden de woede op van Arabische buurlanden. Egypte, Syrië en Jordanië mobiliseren zich aan de grens met Israël. Ze worden plotseling aangevallen door Israël en dit resulteert in annexatie van de Sinaï inclusief Gaza van Egypte en Westbank van Jordanië. De Uss Liberty, een Amerikaans spionage schip wordt door Israël aangevallen omdat zij bewijzen heeft dat de VS Israël bij deze 6 daagse Oorlog heeft geholpen en ook om Egypte de schuld hiervan te geven: “By Way Of Deception, Thou Shalt Do War”. 34 bemanningsleden worden gedood en 174 gewond maar het schip bereikt toch een veilige haven. De overlevenden worden geadviseerd om uit overwegingen van nationale veiligheid (lees Joodse veiligheid) dit met niemand te bespreken. Amerikaanse senatoren worden geadviseerd dit ook niet ter sprake te brengen uit gevaar voor het aanwakkeren van anti-semitisme. Uiteraard krijgt het ook geen bekendheid in de door Rothschilds beheerste mainstream media. Een dag na de aanval bezet Israël de Golan hoogte van Syrië. Dit gebied zal Israël voor 1/3 deel van haar behoefte aan vers water voorzien.


Generaal Matityahu Peled stelt in Ha’aretz van 9 maart 1972: “The thesis that the danger of genocide was hanging over us in June 1967 and that Israel was fighting for its physical existence is only bluff, which was born and developed after the war.”


In 1973 doen Egypte, Jordanië, Syrië en Irak een poging het in 1967 door Israël geannexeerde land terug te krijgen en vallen Israël aan. Israël wordt gedwongen zich terug te trekken. De VS stuurt daarop massief militair materieel en wapens om het Israëlisch leger te versterken. Israël wint daarop ook deze oorlog.


In 1975 wordt in de VN een resolutie 3379 gepasseerd waarbij Zionisme als racisme veroordeeld wordt: “Any doctrine of racial differentiation or superiority is scientifically false, morally condemnable, socially unjust and dangerous.”


In 1978 nadat 30 buspassagiers gedood werden bezet Israël Zuid Libanon en worden clusterbommen op Libanezen en Palestijnen afgeschoten waarbij 1500 mensen omkomen. Ze beëindigen hun bezetting nadat ze bedreigd werden door president Carter die alle hulp zou beëindigen. Achteraf blijkt dat Israël deze bezetting 2 jaar van te voren had gepland en roept derhalve vragen op bij de aanslag op de 30 buspassagiers. Israël wilde namelijk altijd al de controle hebben over de Litani Rivier. Nadat ze zich terugtrokken kregen ze wonderbaarlijk genoeg toestemming van de VN over het beheer van deze rivier. De Israëliërs beginnen een illegale oorlog om Libanees water te stelen en worden hiervoor beloond dank zij de VN.


1981 opnieuw geweld door Israël tegen Libanon. 450 mensen worden gedood na bombardementen op Beirut.


16 September tot 18 september 1982 regiseert Ariel Sharon een invasie in Libanon waarbij tussen 1000 en 2000 mannen, vrouwen en kinderen worden gedood in Sabra en Shatila. Deze operatie wordt “Peace for Galilee” genoemd. Beirut wordt gebombardeerd en 18000 Libanezen vinden de dood. Menachem Begin stelt: “We do not have to answer to the world, only to ourselves.” De PLO vlucht naar Tunesië.


Oktober 1983 stelt voorzitter Heilbrun die generaal Schlomo Lahat bijstaat in de verkiezingscampagne: “We have to kill all the Palestinians unless they are resigned to live here as slaves.” En dat is heden ten dage ook aan het gebeuren. Slow genocide

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Heilige Oorlog

In 1984 komt Mossad in de problemen als ze zowel Sri Lankese special forces als Tamil Tijger rebellen in hetzelfde trainingskamp Kfar Sirkin in Israël opleiden.  Naast het financieren van beide kanten door Rothschils krijgen ze ook nog trainingslessen on elkaar af te maken. Beide partijen worden zodanig afgescheiden tijdens training dat ze het niet eens door hebben.


In 1987 richten de Rothschilds de World Conservation Bank op waar derde wereld landen leningen kunnen krijgen in ruil voor land. Zo krijgen de Rothschilds het beheer over de Derde Wereld die 30% van het landoppervlakte op aarde bezit.


In 1989 staan veel satellietstaten in Oost Europa door de invloed van Perestroika en Glasnost meer open voor vrijheid van communistisch bestuur. Er ontstaan veel revoluties. In Rusland neemt Boris Yeltsin stappen om de communistische partij op te heffen en hun bezit te onteigenen. 700.000 Joden vertrekken uit Rusland naar Israël.


Op 24 november 1989 publiceert het Israëlische tijdschrift Hotam een speech van Benjamin Nethanyahu, destijds deputy Minister van Buitenlandse Zaken die hij hield aan de Bar Ilan universiteit: “Israel should have exploited the repression of the demonstrations in China, when world attention focused on that country, to carry out mass expulsions among the Arabs of the territories.”


In 1990 publiceert een voormalig Mossad agent Victor Ostrovsky zijn boek: “By Way Of Deception” waarin hij het volgende openbaart: 1.  The Mossad recruits Arab agents to carry out missions. 2.  Israeli agents are skilled at impersonating Arabs. 3.  Mossad has an elaborate plan to vilify Iraq and involve the US in a war against it.


Op 16 januari 1991 bombarderen de VS en Engeland Irak vanwege de Iraakse invasie van Koeweit op 2 augustus 1990. Op 24 februari tot 28 februari 1991 wordt een gruwelijke misdaad begaan door 150.000 Iraakse troepen met  benzine bommen af te slachten op de snelweg van Koeweit naar Basra die aan het vluchten zijn uit Koeweit. Ze worden vervolgens met bulldozers in ongemarkeerde massagraven in de woestijn begraven. Deze slachting gebeurde op de dag van Purim waarin Joden hun overwinning op het oude Babylon vieren en een dag dat de Joden aangemoedigd worden om wraak te nemen op hun vijanden.


In 1992 was de Afrikaanse buitenlandse schuld opgelopen tot 290 miljard dollars wat 2,5 maal groter was dan in 1980 wat resulteerde in achteruitgang van onderwijs, woningnood, toename van sterfte cijfers, achteruitgang van gezondheidszorg en massale werkeloosheid. De VN passeert 65 resoluties tegen Israël die zich daar niets van aantrekt.
Het ANC werd geleid door communistische Joden als Albie sachs en Yossel Mashel Slovo. Toen Nelson Mandela’s ANC Zuid Afrika overnam werd Slovo minister van huisvesting. Communisme is bedacht om de rijkdom in handen te geven van een selecte groep Joden, terwijl de bevolking in armoede gedompeld wordt. Ondanks overname door het ANC is Zuid Afrika economisch niet op vooruit gegaan; de minerale rijkdom in handen van de Rothschilds is nooit teruggegeven aan het volk. Integendeel is de zwarte bevolking nog meer verpauperd met toename van criminaliteit. AIDS bij 25% van de bevolking.


In 1997 wordt Kofi Anan secretaris generaal bij de VN; hij is in 1984 getrouwd met Nane Lagergren, een Rothschild. In dit jaar ontvangt president Bill Clinton een brief van een groep die zichzelf “Project for a New American Century noemt (PNAC). Het is ondertekend door Elliot Abrams, Richard L. Armitage, William J. Bennett, Jeffrey Bergner, John Bolton, Paula Dobriansky, Francis Fukuyama, Robert Kagan, Zalmay Khalizad, William Kristol, Richard Perle, Peter W, Rodman, Donald Rumsfeld, William Schneider Jr, Vin Weber, Paul Wolfowitz, R, James Woolsey en Robert B. Zoellick, de meesten Joden. In de brief staat dat ze overtuigd zijn dat de huidige Amerikaanse politiek tegen Irak niet succesvol is. En dat er spoedig een bedreiging uit het Midden Oosten te verwachten valt. Dat Saddam ten val gebracht moet worden. Op 31 oktober 1997 wordt door Clinton de HR 4655 Law : The Iraq Liberation Act ondertekend. De PNAC heeft haar aanbevelingen van de Mossad die beweert dat Saddam een Uranium fabriek in Irak heeft.


Het IMF stopt met subsidiëring van brandstof- en voedsel subsidie aan Indonesië en tegelijkertijd hoest ze tientallen miljarden dollars op om de buitenlandse financierders van Internationale banken die geld leenden aan Indonesië te redden.


Een ander document van de Wereld Bank ten aanzien van Brazilië lekt uit waarin staat: 1.  Reduce Salary/Benefits. 2.  Reduce Pensions. 3.  Increase Work Hours. 4.  Reduce Job Stability. 5.  Reduce Employment.


In 1997 wordt de Europese Centrale Bank in Frankfurt (de stad waar de Rothschilds oorspronkelijk vandaan komen) opgericht.


In 2000 wordt George W. Bush president van de VS. Bush en zijn familie claimen dat zij afstammelingen zijn van het huis Plantagenet die weer afstamt van het koninklijk huis van Judah. Hij is in feite een crypto-Jew. Bush portretteert zichzelf echter als christen om niet te laten overkomen dat in feite de Joden achter de oorlogen tegen Irak en Afghanistan zitten. Hugo Chavez makt voordat hij Irak bezoekt de opmerking: “Imagine what the Pharisees will say when they see me with Saddam Hussein!”. De Farizeëers zijn de Joodse leiders die verantwoordelijk zijn voor de kruisiging van Jezus Christus.


In 2000 eist het IMF van Argentinië dat ze haar schuld terugbrengt van 5,3 miljard naar 4,1 miljard binnen 1 jaar tijd. Op dat moment is de werkeloosheid 20%. Ze leggen de lat nog hoger en eisen dat het volledig bedrag wordt terugbetaald. Ze geven Argentinië adviezen hoe dit te bewerkstelligen door harde bezuinigingsmaatregelen op werkgelegenheidsprogramma’s, 12 tot 15% snijden in salariëring van overheidsambtenaren, snijden in pensioenen voor ouderen met 13%. In december 2001 starten middenklasse Argentijnen een opstand en branden Buenos Aires plat. In januari 2002 was de Peso zodanig gedevalueerd dat veel gewone burgers hun spaargelden zagen verdampen. Tegen die tijd hadden de Rothschilds vrijwel alle nationale bedrijven geprivatiseerd.


In Tanzania waar 1,3 miljoen inwoners aan AIDS leden vond het IMF en WB dat het tijd werd om ziekenhuis bezoek te laten betalen. De regering werd ook gesommeerd om schoolgeld te eisen waar het onderwijs voorheen gratis was. Gedurende de periode vanaf 1985 dat het IMF en WB het voor het zeggen had in Tanzania was de GDP gezakt van $ 309 naar $ 210 per inwoner en het analfabetisme en armoede toegenomen met 51%.


Er ontstaan opstanden in Bolivia als de WB de prijs van water via een door hen geprivatiseerd bedrijf verhoogt.


Op 11 september 2001 wordt de WTC en Pentagon aangevallen door een plot opgesteld door Israël, Engeland, Amerika en Saoedi Arabië. Dit wordt in de schoenen geschoven van moslims: By Way Of Deception, Thou Shalt Do War. Als gevolg hiervan wordt de War On Terror afgekondigd en staan 7 moslim landen op de lijst om vernietigd te worden. Duidelijk wie daar baat bij heeft; Israël. Al deze landen zijn overwegend islamitisch en ze weigeren op geleide van hun schrift om geld te lenen of mee te doen aan het innen van rente. Ze hebben ook geen Rothschild banken. Iets wat de Joden al honderden jaren dwars zat. Moslims zijn, anders dan de Christenen, niet in de val getrapt van de Joden. Ondanks dat ze naar het Westen gelokt zijn behouden ze hun religieuze tradities, vormen ze hun eigen gemeenschappen en consumeren ze geen joodse producten en maken ze minimaal gebruik van hun diensten. De Joden besluiten dan dat de moslims vernietigd moeten worden en daarvoor worden de christenen gebruikt.


Benjamin Nethanyahu maakte de opmerking na 11 september 2001: “Regarding what took place on September 11th, well it's very good... it will generate immediate sympathy for Israel.”
Boston Logan Airport waar vlucht UAL 175 en AA 11 vandaan kwamen die de Twin Towers raakte en Newark Airport waar UAL 93 vandaan kwam hadden hun veiligheidsdiensten uitbesteed aan een private organisatie Huntleigh USA dat een afdeling is van een Israëlisch bedrijf genamd International Consultants on Targeted Security (ICTS), dat zijn hoofdkwartier in Nederland heeft en gerund wordt door ex Israëlische commando officieren en veteranen van overheids veiligheidsdiensten en intelligentia. Minder dan 1 week voor 9/11 op 5 september maakten de kapers Mohamed Atta en anderen een nog onverklaarbaar bezoek aan boord van de pro-Israël Lobbyist en Ashkenazi Jood Jack Abramoff’s casino boot. Er is nooit onderzoek hiernaar gedaan. Van de 19 zogenaamde kapers bleek achteraf 7 in leven te zijn waarvan enkele ambassades van de VS in Arabische landen bezochten en daar vroegen waarom ze als kapers genoemd werden. Daarnaast werden 5 als Arabieren geklede Israëliërs op 9/11 gearresteerd die aan het dansen waren en met video het instorten van het WTC opnamen. Ze hadden multipele paspoorten bij zich, een wagen dat positief getest werd op explosieven en heel veel cash. Als gevolg van deze arrestatie wordt de burgemeester van NY, Rudi Giuliani gebeld door de burgemeester van Jeruzalem en toekomstige premier van Israël met instructies over deze kwestie. Olmert verzekert Giulliani ervan dat deze mannen niets te maken hebben met de aanslag. Twee van deze 5 mannen blijken achteraf Mossad agenten te zijn die Olmerts claim logenstraffen. De andere drie worden eveneens verdacht banden met Mossad te hebben. Op radio en TV in Israël geven deze 5 een verklaring af dat ze deze aanslag wilden vastleggen en een plaatselijke getuige in de VS laat zien dat ze vlak voor de aanval in Liberty Park waren. De vraag die opkomt is “hoe wisten ze van deze aanslag af”?. De eigenaar van het busje en van het auto verhuurbedrijf waar deze 5 personen gehuurd hadden laat zijn zaak in de steek en vlucht naar Israël. Al deze bewijzen worden door de Amerikaanse overheid in de doofpot gestopt en de New Jersey Police Department wordt geadviseerd deze arrestatie niet meer te bespreken. Als je straffeloos iets gedaan wilt krijgen in NY kun je het beste eerst de burgemeester van Jeruzalem spreken.

Onder druk van Joodse groepen en van AIPAC wordt Fox News gedwongen de publicatie van deze arrestatie enn verhalen omheen te staken. Twee uur voor 9/11 ontvangt Odgo, een Israëlisch bedrijf met kantoren enkele huizen verder van het WTC een waarschuwing via internet over de op handen zijnde aanslag. De manager van dit kantoor geeft de FBI het IP adres van de afzender maar de FBI doet hier niets mee. Mission immers accomplished: moslims zijn de daders en de klos en de War On Terror kan beginnen om Israëls belangen in het Midden Oosten veilig te stellen. Ongeveer 200 Israëliërs met banden gelieerd aan dit verhuurbedrijf dat in de maanden voorafgaand aan 9/11 actief was in het WTC zijn verdacht als bomrestanten in enkele verhuiswagens gevonden worden. Ze worden echter op aangeven van Michale Chertoff naar Israël gedeporteerd onder beschuldiging van schending van Visa rechten.


Chertoff heeft een dubbele nationaliteit; Amerikaans/Israëlisch wiens vader een Rabbi is en zijn moeder een van de eerste Mossad agenten. Hij prefereert liever de arrestatie van 900 moslims die geen enkele band met het WTC hebben noch residuen van bomresten dragen. Nadat de Jeruzalem Post lucht kreeg van de mogelijke betrokkenheid van Israël publiceert zij op 12 september een verhaal dat 2 Israëliërs bij de aanslag gedood waren en 4000 die daar werkten werden vermist.  Een week later doet de TV van Beiroet verslag dat deze 4000 Israëlische werknemers bij het WTC op de dag van de aanslag afwezig waren. Tussen 26 augustus en 11 september verkocht een groep speculanten, die door  de Amerikaanse veiligheidsdiensten en Exchange Commission als Israëlische burgers geduid werden, “short” een lijst van 38 aandelen die in waarde zou dalen als gevolg van deze aanslag. Deze speculanten opereerden vanuit Toronto, Canada en Frankfurt, Duitsland. Ze verdienden er miljoenen dollars mee. Ook dit heeft de FBI nimmer nader onderzocht. Omdat ze wisten dat het nooit naar Bin Laden zou leiden maar naar de echte daders: Israël en Saoedi Arabië. De eigenaar van het WTC, Larry Silverstein, die een leiderschapspositie heeft binnen de United Jewish Appeal (UJA), verdubbelde ook de verzekering van het gebouw 3 maanden voor de aanslag. Allemaal teveel toevalligheden in het belang van de Israëliërs. Silverstein is ook goed bevriend met Benjamin Nethanyahu. Kort na de aanslag worden ook anonieme brieven met Anthrax verstuurd waarbij 5 mensen omkwamen. Dit zou door Al-Qaeda verstuurd zijn maar bij nadere analyse blijkt dat de Anthrax specifiek afkomstig is uit een militair lab van de VS. De FBI komt erachter dat de hoofdverdachte een Ashkenazi Jood is, Dr. Philip Zack die regelmatig op de vingers getikt werd door zijn werkgever omdat hij beledigende opmerkingen maakte richting Arabieren. Hij werd op camera betrapt terwijl hij zich toegang verschafte tot de opslagplaats van Anthrax in Fort Detrick. Vanaf dat moment werd over deze zaak niet meer gesproken door de FBI noch door de media.


Als gevolg van 9/11 valt de VS Afghanistan binnen en zet de Taliban leiders af. Maar de echte reden is dat de Taliban leider Mullah Omar de opium productie in juli 2000 plat legde en de opium gewassen vernietigde. Hij kreeg dezelfde behandeling als de Manchu keizer in China die de opium handel frustreerde en het begin werd van de opium oorlogen. Afghanistan is de bron van 75% van ’s werelds opium productie. De actie van Omar betekende miljarden verlies voor de Rothschilds. Kort na de inval in Afghanistan werd de opium productie beduidend verhoogd.


Op 12 april 2002 heeft elke Amerikaans dagblad het erover dat Hugo Chavez was afgetreden omdat hij niet populair en een dictator was. In feite was hij ontvoerd en gevangen gehouden op een militaire basis. Zijn bewakers sympathiseren echter met hem en hij verschijnt de volgende dag weer op kantoor. Hij laat video beelden zien dat op de dag van zijn gevangenschap een militair attaché uit de VS de militaire basis bezoekt. Chavez wordt verguisd door de Joodse media; hij begaat misdaden omdat hij melk, land (dat niet gebruikt wordt door groot grondbezitters) en woningen aan de armen geeft. Zijn grootste misdaad was echter dat hij een petroleum wetgeving invoerde waarbij de royalty belasting van 16 naar 30% verhoogd werd op nieuwe ontdekkingen van olie bronnen. Dit was nadelig voor Exxon Mobile een Rothschild enterprise. Hij nam ook het volledige beheer over het olie bedrijf PDVSA. Hij was ook president van OPEC en bood hevig weerstand tegen de Wereld Bank met hun bezuinigingsoperaties in het belang van de bankiers. Hij verhoogde het minimumloon met 20% waardoor de koopkracht toenam en de economie van opbloeide.


De oorlog tegen Irak was niet alleen omdat Saddam weigerde met de Wereldbank te werken maar ook voor het stelen van Irak’s watervoorraden voor Israël. Water is belangrijker voor Israël dan olie. Op 30 september 2004 stelt John Kerry: “A free Iraq will help secure Israel.”
In 2006 wordt Hamas gekozen bij verkiezingen als vertegenwoordiger van de palestijnen. Dit is exact wat Israël wilt zodat het harder kan optreden tegen de Palestijnen. Op verzoek van Israël wordt financiële steun door de VS, Canada en de EU aan Palestina stopgezet. Israël gebruikt Hamas steeds als excuus om de Palestijnen vooral in Gaza regelmatig te bombarderen, zelfs met fosfor. Hun uiteindelijke doel; slow genocide van Palestijnen die weigeren het land te verlaten.


Israël dwingt andere landen wetten aan te nemen die elke kritiek op het land of daden als anti-semitisch bestempelt en strafbaar wordt gesteld. Terwijl in Israël zelf een apartheidspolitiek gevoerd wordt:

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Heilige Oorlog

Over ouwe meuk gesproken.


Rechtstreeks uit de protocollen van Zion en haar nabouwers.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Heilige Oorlog

zonnigsuri wrote:

Over ouwe meuk gesproken.


Rechtstreeks uit de protocollen van Zion en haar nabouwers.

Denk dat jij dat eerder doet zoals ik steevast hier verkondig. Jij promoot hun protocollen. Al jouw geraas en getier over de boreale wereld is typisch zionisten agenda. In elk geval duidelijk dat je tegen deze historische feiten geen ene fuck kunt inbrengen dan "nietszeggend; ouwe meuk" , ha,ha,ha. Dag zionisten trut.

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Heilige Oorlog

@zelf verworven plaghiaatpleging/ ljbt,


t is inderdaad vooral ouwe meuk en wat lettergreperij van die baudet wat u, ook nu weer, toont.
De tang en t varken doen weer opgeld. Sjokkobrokkelig gezien


Mocht u met eigenstandige teksten komen en u weerhouden van argumentum ad feminam ad nauseam kan u misschien zelfs weer lachen.


Tot die tijd nog veel sterkte met uw tanende gezondheid.


t wijst zich...

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Heilige Oorlog

zonnigsuri wrote:

@zelf verworven plaghiaatpleging/ ljbt,


t is inderdaad vooral ouwe meuk en wat lettergreperij van die baudet wat u, ook nu weer, toont.
De tang en t varken doen weer opgeld. Sjokkobrokkelig gezien


Mocht u met eigenstandige teksten komen en u weerhouden van argumentum ad feminam ad nauseam kan u misschien zelfs weer lachen.


Tot die tijd nog veel sterkte met uw tanende gezondheid.


t wijst zich...

Je zit zo diep met je strontkop in de shithole van zionisten dat zelfs als je een zionist een Palestijn levend ziet villen je het niet zou geloven en wijten aan beslagen brilleglazen.
Je hebt uiterst nauwkeurige info gehad van bronnen waar je dit wat ik opgeschreven hebt kunt verifiëren; Amerikaanse dagbladen, musea waar deze documenten zijn, uitspraken van diverse presidenten en zelfs grafschriften. Je weigert dat te geloven vanwege de diepe shithole waar je in verdwaald bent. Het enige wat je steeds herhaalt is: "ouwe meuk". Wel denk dat jezelf de grootste droplul en ouwe meuk bent. Keer op keer bewijs je dat met je zionisten propaganda hier. Dag sloerie, met jou ben ik in elk geval klaar.

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Heilige Oorlog

De Westerse beschaving, zogenaamde Boreale beschaving van Thiery Baudet en consorten, is aan het imploderen. Seculier humanisme, materialisme en vooruitgang stort helemaal in. Nationalisme (lees nationaal zionisme want het is door zionisten ingeluid met hun demonisering en ophitsen van christenen tegen moslims) komt overal op. We zien Trump regiem in de vS, Brexit in Engeland alsook de rechtse populistische partijen (in Nederland de FVD) in heel Europa aan het opkomen. Een beetje gezonder is dan de Yellow Vests beweging in Frankrijk die zich afzet tegen het door zionisten gedomineerde centrale bank kartel wat ook de New World Order heet. Veel van de nationalisten willen niet beheerst worden door een door Rothschild gedomineerde wereld oligarchie. Noch door een zionisten en anti-christ waanbeeld om op de ruines van de Al Aqsa moskee een tempel te bouwen waar bloedoffers plaatsvinden.

In Eurazië heeft men het beeld van de westerse beschaving dat het absoluut duivels is. De beste manier om een natie te verenigen is door een gezamenlijke vijand te creëeren. Deze nationalisten hebben als scapegoats Joden, globalisten en vooral de Islam. Aangezien joden en globalisten extreem machtig zijn in het Westen en moslims machteloos, en ook constant gedemoniseerd door de 9/11 false flag, heeft slechts een kleine minderheid van de nieuwe rechtse denkers en activisten de moed en intellect om niet in de val opgezet door zionisten te trappen.
Daar tegenover staan vele islamofobe new right groeperingen in Europa geleid door nationaal zionisten als Tommy Robinson, Marie Le Pen, Viktor Orban en de AFD partij in Duitsland.

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Heilige Oorlog

@plaghiaatpleging/ ljbt,


Dat u zich weer eens van ouwe meuk bedient en van allerlei verhaaltjes bij elkaar plukt blijft u potsierlijk tonen.


Nu weer opeens Orban als "nationaal zionist" betitelen.
Eerder ataturk als een "aan alcohol verslaafde crypto-jew"
En terzelfder tijd een citaat van die "crypto-jew" voerend.
Wat dat ook allemaal maar moge betekenen.
't wordt er niet helderder op.


Dat gebeurt wel vaker bij complottheorietjes.


Sterkte met uw gezondheid.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

2,591

Re: Heilige Oorlog

De leden van de IJslandse inzending van het EV songfestival moesten hun banner met o.a. de Palestijnse vlag inleveren.  Die banner was, naar het schijnt, slechts 2 seconden in beeld en verdween toen - op last van een zionistische ‘kampbewaarder’ - als de wiedeweerga weer uit beeld.


De reden: het festival zou een a-politiek gebeuren zijn.


Echter: de zionistenvlag van het organiserende Israhëll kwam tijdens het eindoptreden van het winnende liedje wel - en minutenlang -  prominent in beeld!


Hypocrisy, that’s what it is!!

2,592

Re: Heilige Oorlog

ZonnigeStaat wrote:

Waterkanters,
Zoudt u met behulp van plagiaatpleging gereanimeerd willen worden?
Of is met de vraag stellen deze al beantwoord?
Potsierlijk idee.
https://nos.nl/op3/artikel/2199381-ilse … -ogen.html…en wanneer ga jij nou jouw “vragen” [zie bij heilige oorlog http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 27#p514927  door digitale onmin vanaf heden inloggend als zonnigestaat. t wijst zich vanzelf. […] … 3 vragen.  eens nader definiëren?!!

2,593 (edited by Anjoemara 2019-05-23 06:43:39)

Re: Heilige Oorlog

Ondanks krampachtige pogingen van een VHP adept en zionisten lover hier op WKN het tij te keren gaat de multipolaire wereld onverstoorbaar voort.


De VS ziet de bui al hangen en probeert met alle macht tegengas te geven door; handelsoorlog met China, militaire intimidatie door te patrouilleren in de Zuid Chinese Zee met hun vloot, Blokkeren van 5G en proberen Europese landen hierin mee te krijgen, Huawei uitsluiten van Google via Android apps, demonisering van het Belt and Road Initiative (BRI) en proberen de toevoerketen van technologische onderdelen te frustreren.


Huawei is echter al sterrenstelsels ver voor op de VS wat dat betreft. Vele chinese IT bedrijven stijgen op de lijst met wetenschappelijke patenten. Vele Europese lnden weigeren mee te doen met de Amerikaanse boycot of gaan gewoon verder met wat afgeslankter deals met Huawei.


China komt met creatieve totaal paketten en kwaliteit; dit proces ligt aan het hart van Made in China 2025. China is wereldleider op Artificial Intelligentie gebied, industriële automatisering 4.0, biotechnologie, ruimtevaart en vele andere technologieën. Zowiezo zal China in Eurazië leidinggevend zijn ten aanzien van 5G en AI van Zuid Oost Azië tot Zuid West Azië en tot aan Afrika. En wat het gemis van Google betreft; het zal niet lang duren voordat China daar een tegen antwoord op heeft. Google's monopolie zal heel binnenkort gebroken worden.


Ergo; de hele Noord Amerikaanse hetze zal als een boomerang terugkomen en dan is het bye, bye VS. Bye, bye zionisten lovers.

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

2,594 (edited by zonnigsuri 2019-05-23 09:20:30)

Re: Heilige Oorlog

@plaghiaatpleging, ljbt,


Nog meer idee fixen?


Voordat u nog eens tot onzinnigheden besluit kunt u zich inlezen in het werk van de wel bekende journaliste Amira Hass wiens standpunten en gevecht moedig en admirabel zijn.
Suggestie: Drinking the sea at Gaza by Amira Hass ISBN 0-9050-5740-4


Mocht u op basis van uw gebleken inter-esse nog steeds t zelfde blijven prediken naar ondergetekende dan bent u daadwerkelijk tot die ene in de wustenij verworden.
In dat geval ZEKER veel sterkte met uw getaande gezondheid.


Ter overdenking:
Een persoon benoemen als een alcohol-verslaafde dictator en in hetzelfde stukje uitspraken van die persoon citeren kan allicht al een aanwijzen in een bepaalde richting zijn.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

2,595

Re: Heilige Oorlog

…en nog steeds geen antwoord van
http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 79#p515679   
de bezopen junk sm#1 zonnigestaat [alias van o.a. ilovesu] op http://forum.waterkant.net/viewtopic.ph … 38#p561838


Zielig hoor, dat die k*ttenkop niet het lef heeft om te reageren!

2,596 (edited by Anjoemara 2019-05-23 11:25:36)

Re: Heilige Oorlog

zonnigsuri wrote:

@plaghiaatpleging, ljbt,


Nog meer idee fixen?


Voordat u nog eens tot onzinnigheden besluit kunt u zich inlezen in het werk van de wel bekende journaliste Amira Hass wiens standpunten en gevecht moedig en admirabel zijn.
Suggestie: Drinking the sea at Gaza by Amira Hass ISBN 0-9050-5740-4


Mocht u op basis van uw gebleken inter-esse nog steeds t zelfde blijven prediken naar ondergetekende dan bent u daadwerkelijk tot die ene in de wustenij verworden.
In dat geval ZEKER veel sterkte met uw getaande gezondheid.


Ter overdenking:
Een persoon benoemen als een alcohol-verslaafde dictator en in hetzelfde stukje uitspraken van die persoon citeren kan allicht al een aanwijzen in een bepaalde richting zijn.

Niet elk mens is totaal slecht. Zelfs Ata Turk niet. Vandaar dat zijn quote blijft staan. Al was het voor deception zoals vele zionisten doen. Het idee erachter blijft wel goed; mits het ook gemeend is. Maar hij is en blijft een Turkse zionist die het zionisten draaiboek mede heeft uitgevoerd. Dus tja, vind nog een andere wortel om te slaan, hi,hi,hi. Mogelijk vecht ook jij dagelijks tegen de duivel; alleen is het bij jou vergeefse moeite want je hebt je ziel al verkocht aan the devil. Synagoge van Satan weet je wel.

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Heilige Oorlog

Vervolg unstoppable multipolaire wereld. Omdat de VS Argentinië boycot met olie export is er een tekort aan zware Argentijnse olie waar vele Noord Amerikaanse raffinaderijen op zijn ingesteld. Gevolg; er wordt als een gek Russische zware olie geïmporteerd. 2019 is nog niet voorbij maar nu al is er 5060463 vaten aan zware olie geïmporteerd in vergelijking met 1068608 vaten in 2013. Met dat geld kan Rusland nog meer Venezuela steunen en stimuleren om haar olie aan b.v. India te verkopen. Wat een idioten daat in het Witte Huis. Nog meer sancties dombo's; komt Rusland ten goede. NU als door deze sancties is Rusland de grootste graanexporteur, voorziet ze zich volledig zelf in vlees- en zuivelproductie, maken ze hun eigen turbine motoren. Bouwen in snel tempo lichte fregatten voor pak weg 30 miljoen dollars per stuk (daar waar de Yanks 2 miljard dollars voor een fregat nodig hebben) en kunnen deze snellere en lichte schepen overal varen van grote Oceanen tot in rivieren en hebben ze ook nog 6 x meer bereik alsook kunnen ze 4x verder schieten en ook nog hun zware onyx-anti ship missile. De obsolete Amerikaanse kruisers en fregatten schieten nog steeds de al 60 tot 80 jaar oudere Tomahakws af die heel makkelijk te onderscheppen zijn.


Daarnaast zal China ze ook flink pijn gaan doen. Intel zal door de boycot om geen chips te leveren jaarlijks minimaal 40 miljard mislopen om van Google niet te spreken. Want bet your life; the chinezen gaan hun eigen chips maken en google krijgt concurrentie.


The chickens are coming home to roost, ha,ha,ha. Eat your heart out.

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Heilige Oorlog

@plaghiaatpleging,


U denkt te weten wat waarde heeft.
Idee fixen zijn echter slechts wat die aangeven te zijn.


Kennelijk heeft u nog niet de gelegenheid te baat genomen om daadwerkelijk het boek van van Amira Hass te zoeken. Als u het Engels onvoldoende machtig bent is er een nederlandse vertaling.


Tot die tijd sterkte met uw tanende gezondheid.


En u weet t blijft geduldig wachten; een van die vragen is dan
Welke noemenswaardige wetenschappelijke bijdrage kunt u noemen van de afgelopen 50 jaren uit de door u bejubelde streken?
Let wel 100'den miljoenen mensen en nog steeds niks?


t is me een karige bedoening daar in die wustyne.

't Wijst zich vanzelf.
Blijven lachen is veel gezonder.   ZONNIGSURI

Re: Heilige Oorlog

Het is me toch wat; ruggengraatloze asielzoekers die hun eigen land verraden om hier te mogen verblijven worden opgehemeld als zijnde DE WAARHEID Te VERKONDIGEN. Net zoals de hersenloze zionisten kip hier blijft kakelen. Het is toch een karige bedoening in haar eigen woestijne.

Overigens bedankt dat je je zorgen maakt over mijn gezondheid maar kijk liever naar jezelf. Mijn lichaam (zelfs al zou het fysiek niet al te best zijn) is en blijft een tempel voor mijn zuivere ziel, geest en hart. Mijn einde is iets wat mijn eigen bewustzijn en geweten bepaalt wat weer onderdeel uitmaakt van het collectief geweten en bewustzijn van de mensheid (de goeden dan). Als zodanig omarm ik mijn eigen einde mocht het ooit zover zijn. Bij jou lijkt het alsof je lichaam gewoon een loden kist is om de Uranium troep daar in je kop te beschermen zodat je anderen niet mee infecteert. Mot je maar blij mee zijn. Volgens mij ben je ziekelijk gefocust op gezondheid wat inhoudt; "angst voor de dood" . Blijf maar angstig want jouw soort komt in de hel........ Discipel van de Synagoge van Satan.

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Heilige Oorlog

2014 was een goed jaar voor Syrië, Iran en Venezuela vanwege de agressie van de VS gericht tegen Rusland. Moskou was daardoor snel geneigd samen te werken met deze landen. Thans is de handelsoorlog tussen de VS en China goed voor Rusland. China en Rusland komen daardoor dichter bij elkaar. Als deze beide landen hun know how, natuurlijke rijkdommen etc. combineren wordt het een unstoppable duo. Voorheen beschouwden Chinese zakenlieden hun economische belangen met de VS als belangrijker dan de minder lucratieve militair-politieke banden met Rusland. 2019 wordt nu anders. China ziet nu in dat zaken doen met de VS "dansen met de duivel" is en contraproductief. China staat nu meer dan ooit open voor Rusland, zelfs als het ten koste gaat van de relatie met de VS. En als Trump ook met de EU een handelsoorlog gaat beginnen is dat een godsgeschenk voor China.

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.