1 (edited by Benny3eMille 2014-10-12 21:50:38)

Topic: Heilige Oorlog

Niet Zomaar Heilige OorlogIk verkondig het volgende.Enige tijd geleden bij een pausbezoek aan Israel verklaarden paus en geestelijke leiders vh land éénstemmig:


Je kan niet zomaar in de naam van God (heilige) oorlogen gaan uitroepen.


Ze hadden het hierbij gelaten, want de uitspraak werd niet onderbouwd. Dat is heel jammer, want iemand, die al is geindoctrineerd, wordt zonder duidelijke uitleg niet makkelijk geneutraliseerd.
Maa ja, sinds mensenheugens trekt men ten strijde in de naam van allerlei goden.


Maar God is niet gek, hoor. Met Hem valt er niet te sollen.
Zijn Naam laat Hij niet zomaar effe gebruiken. Daarom zeide ik elders 'het lijkt alsof de mensen der aarde dronken zijn geworden'. Want verbanden zien ze niet meer.


Want toen de grote profeet Mozes het volk Israel naar Kanaan leidde, was het voor iedereen in de hele omgeving duidelijk, dat de Allerhoogste met hem was. Dat was niet alleen te zien aan de vuurkolom in de lucht, die het volk vergezelde en de reisweg bepaalde.
Maar ook aan de grote daden en wonderen en tekenen, die via Mozes en zijn strijders werden verricht.
Alle omringende koningen en wijzen en magiërs erkenden, dat het een God was, die geen hogere boven zich had.


God, de Allerhoogste (de Echte God), is héél indrukwekkend!
Dat is een feit en dat zal altijd zo blijven.
Want, waar Hij verschijnt, laat hij een grote indruk achter, want hij komt met kracht en grote majesteit. Wat gebeurt er met jullie?!
Wie zou Zijn verschijning in volle heerlijkheid en majesteit kunnen overleven?
Ter aarde zul je schuimbekkend vallen uit genade.


En nu komt ie.


Zo ook als Hij ten strijde trekt met Zijn hemelse legermacht, wie zal Hem slechts 1 milli-seconde tegen kunnen houden, wie ....
Zo ook was het ten tijde van Mozes, de profeet, hoe een klein volk grote machtige legers versloeg. En werden zelfs ook reuzenvolken uitgeroeid.
En dat ging niet moeizaam, hoor. Dat gebeurde opvallend mákkelijk, zodat iedereen gewoon wist dat Godshand verantwoordelijk was voor zulke grote dingen, die er toen via Mozes gebeurden.


Maar ook na die tijd, toen de tijd vd richters en koning David.
David zelf, wanneer de Geest Gods over hem kwam, doodde wel 100 soldaten op een slagveld in zijn ééntje. Zoiets kan geen enkel mens, zelfs de reuzen konden dat niet.
Wat gebeurt er met jullie, hè?!


Dus God, Echte God, laat zich helemaal niet vergelijken met mensen en menselijke legers.
Want als Hij strijdt, laat hij dat overduídelijk zien met overgrote kracht en macht, dat Hij de strijd voert; zelfs een huilende baby zal er stil van worden. Geen enkele twijfel zal daarover bestaan.


Dus wanneer je een strijd begint en je doodt mensen in de naam van God, maar God zelf is niet in de strijd aanwezig, zul je boeten en ga je regelrecht in de hel.
Zo ook is het met terroristen, die menen dat ze in de naam van God zichzelf kunnen opblazen enzo, om anderen te doden. Daar is God zéker niet!
Want de Levende God heeft zeker geen strijders die doodgaan in de strijd, laat staan die zichzelf moeten opblazen.
En deze Almachtige God zal Zijn strijders zeker ook niet laten pakken en laten berechten.


Weten die gasten wel wie of wat ze aanbidden en dienen?


Geloven voor de gelovige is meer jouw kruis dragen.
God zal voor jouw strijden, niet jíj voor God.*

smile               *               smile     
Here Jasjoea komt eraan.
    Halleluja, halleluja!
    smile           *          smile

2 (edited by Lasede_Bouta 2014-10-12 22:55:35)

Re: Heilige Oorlog

"Geloven voor de gelovige is meer jouw kruis dragen.
God zal voor jouw strijden, niet jíj voor God."Het enige wat de mens kan doen, is God vergeving voor zijn of haar daden vragen. Zij die zichzelf in de plaats van God stellen en in zijn naam van alles verordonneren of anderen opleggen, dienen met een enorme felheid bestreden te worden, want voor mij als katholiek geldt het eerste gebod: "Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen". Dat betekent ook, dat ik niet accepteer, dat een priester, bisschop of paus dichter bij God staat, dan ik.

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0

Re: Heilige Oorlog

.............
....................
.......................................
............................................................
...............................................................................


...............................................................................................................

Lasede_Bouta wrote:

"Geloven voor de gelovige is meer jouw kruis dragen.
God zal voor jouw strijden, niet jíj voor God."Het enige wat de mens kan doen, is God vergeving voor zijn of haar daden vragen. Zij die zichzelf in de plaats van God stellen en in zijn naam van alles verordonneren of anderen opleggen, dienen met een enorme felheid bestreden te worden, want voor mij als katholiek geldt het eerste gebod: "Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen". Dat betekent ook, dat ik niet accepteer, dat een priester, bisschop of paus dichter bij God staat, dan ik.

Te wakago e bari son o opo.
Ef' i no sab' yorkafowru i no m' tak' yorkatori.

Negativiteit breekt meer af voor het land dan wat bereikt wordt voor de persoonlijke doelen.

Re: Heilige Oorlog

Jurk is een gestoorde leeg hoofd

jorkafowru wrote:

.............
....................
.......................................
............................................................
...............................................................................


...............................................................................................................

Lasede_Bouta wrote:

"Geloven voor de gelovige is meer jouw kruis dragen.
God zal voor jouw strijden, niet jíj voor God."Het enige wat de mens kan doen, is God vergeving voor zijn of haar daden vragen. Zij die zichzelf in de plaats van God stellen en in zijn naam van alles verordonneren of anderen opleggen, dienen met een enorme felheid bestreden te worden, want voor mij als katholiek geldt het eerste gebod: "Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen". Dat betekent ook, dat ik niet accepteer, dat een priester, bisschop of paus dichter bij God staat, dan ik.

Je nabestaanden herinneren je niet om je rijkdom maar om je prestaties en realisaties.
DEEDEEDBEE NÉÉ

Re: Heilige Oorlog

Ach ja, we weten waar dit vandaan komt.


...............................................................................................................................

Neus wrote:

Jurk is een gestoorde leeg hoofd

jorkafowru wrote:

.............
....................
.......................................
............................................................
...............................................................................


...............................................................................................................

Lasede_Bouta wrote:

"Geloven voor de gelovige is meer jouw kruis dragen.
God zal voor jouw strijden, niet jíj voor God."Het enige wat de mens kan doen, is God vergeving voor zijn of haar daden vragen. Zij die zichzelf in de plaats van God stellen en in zijn naam van alles verordonneren of anderen opleggen, dienen met een enorme felheid bestreden te worden, want voor mij als katholiek geldt het eerste gebod: "Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen". Dat betekent ook, dat ik niet accepteer, dat een priester, bisschop of paus dichter bij God staat, dan ik.

Te wakago e bari son o opo.
Ef' i no sab' yorkafowru i no m' tak' yorkatori.

Negativiteit breekt meer af voor het land dan wat bereikt wordt voor de persoonlijke doelen.

Re: Heilige Oorlog

In naam van JHW meent Israhell dat het hele M.O. van Egypte tot aan Iran haar toebehoort en is middels het Oded Yinon plan al decennia bezig daar huis te houden. En dat wordt weer toegejuicht door deze geloofsfanaten. Let wel; ook ISIS is een product van hen. Tja, dan komt Las Dede die dit alles toejuicht plotseling met zalvende woorden. Hypocrieten allemaal.
Dienaren van Satan mad

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Heilige Oorlog

Shlomo Sand: ‘I Wish To Resign And Cease Considering Myself A Jew’


During the first half of the 20th century, my father abandoned Talmudic school, permanently stopped going to synagogue, and regularly expressed his aversion to rabbis. At this point in my own life, in the early 21st century, I feel in turn a moral obligation to break definitively with tribal Judeocentrism.


I am aware of living in one of the most racist societies in the western world. Racism is present to some degree everywhere, but in Israel it exists deep within the spirit of the laws. It is taught in schools and colleges, spread in the media, and above all and most dreadful, in Israel the racists do not know what they are doing and, because of this, feel in no way obliged to apologise.


I am often even ashamed of Israel, particularly when I witness evidence of its cruel military colonisation, with its weak and defenceless victims who are not part of the “chosen people”.


Most important, if it has been momentarily forgotten: before we put forward ideas on changing Israel’s identity policy, we must first free ourselves from the accursed and interminable occupation that is leading us on the road to hell. In fact, our relation to those who are second-class citizens of Israel is inextricably bound up with our relation to those who live in immense distress at the bottom of the chain of the Zionist rescue operation. That oppressed population, which has lived under the occupation for close to 50 years, deprived of political and civil rights, on land that the “state of the Jews” considers its own, remains abandoned and ignored by international politics. I recognise today that my dream of an end to the occupation and the creation of a confederation between two republics, Israeli and Palestinian, was a chimera that underestimated the balance of forces between the two parties.Quote een poster:


It's more what people bring to the religion than what religion brings to them. If you are a thief, liar, murderer, torturer, and bigot like BB Netanyahu, certainly you are a Jew but it is Netanyahu who is the evil, not Judaism. Ashkenazim mafia members like Netanyahu don't represent Judaism anymore than Sicilian mafia represent Roman Catholicism. The question is, "why do the brain dead Americans support the Ashkenazim mafia and their holocausts upon various cultures?"http://www.theguardian.com/world/2014/o … ?CMP=fb_gu

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Heilige Oorlog

Benny3eMille wrote:

Niet Zomaar Heilige OorlogIk verkondig het volgende.Enige tijd geleden bij een pausbezoek aan Israel verklaarden paus en geestelijke leiders vh land éénstemmig:


Je kan niet zomaar in de naam van God (heilige) oorlogen gaan uitroepen.


Ze hadden het hierbij gelaten, want de uitspraak werd niet onderbouwd. Dat is heel jammer, want iemand, die al is geindoctrineerd, wordt zonder duidelijke uitleg niet makkelijk geneutraliseerd.
Maa ja, sinds mensenheugens trekt men ten strijde in de naam van allerlei goden.


Maar God is niet gek, hoor. Met Hem valt er niet te sollen.
Zijn Naam laat Hij niet zomaar effe gebruiken. Daarom zeide ik elders 'het lijkt alsof de mensen der aarde dronken zijn geworden'. Want verbanden zien ze niet meer.


Want toen de grote profeet Mozes het volk Israel naar Kanaan leidde, was het voor iedereen in de hele omgeving duidelijk, dat de Allerhoogste met hem was. Dat was niet alleen te zien aan de vuurkolom in de lucht, die het volk vergezelde en de reisweg bepaalde.
Maar ook aan de grote daden en wonderen en tekenen, die via Mozes en zijn strijders werden verricht.
Alle omringende koningen en wijzen en magiërs erkenden, dat het een God was, die geen hogere boven zich had.


God, de Allerhoogste (de Echte God), is héél indrukwekkend!
Dat is een feit en dat zal altijd zo blijven.
Want, waar Hij verschijnt, laat hij een grote indruk achter, want hij komt met kracht en grote majesteit. Wat gebeurt er met jullie?!
Wie zou Zijn verschijning in volle heerlijkheid en majesteit kunnen overleven?
Ter aarde zul je schuimbekkend vallen uit genade.


En nu komt ie.


Zo ook als Hij ten strijde trekt met Zijn hemelse legermacht, wie zal Hem slechts 1 milli-seconde tegen kunnen houden, wie ....
Zo ook was het ten tijde van Mozes, de profeet, hoe een klein volk grote machtige legers versloeg. En werden zelfs ook reuzenvolken uitgeroeid.
En dat ging niet moeizaam, hoor. Dat gebeurde opvallend mákkelijk, zodat iedereen gewoon wist dat Godshand verantwoordelijk was voor zulke grote dingen, die er toen via Mozes gebeurden.


Maar ook na die tijd, toen de tijd vd richters en koning David.
David zelf, wanneer de Geest Gods over hem kwam, doodde wel 100 soldaten op een slagveld in zijn ééntje. Zoiets kan geen enkel mens, zelfs de reuzen konden dat niet.
Wat gebeurt er met jullie, hè?!


Dus God, Echte God, laat zich helemaal niet vergelijken met mensen en menselijke legers.
Want als Hij strijdt, laat hij dat overduídelijk zien met overgrote kracht en macht, dat Hij de strijd voert; zelfs een huilende baby zal er stil van worden. Geen enkele twijfel zal daarover bestaan.


Dus wanneer je een strijd begint en je doodt mensen in de naam van God, maar God zelf is niet in de strijd aanwezig, zul je boeten en ga je regelrecht in de hel.
Zo ook is het met terroristen, die menen dat ze in de naam van God zichzelf kunnen opblazen enzo, om anderen te doden. Daar is God zéker niet!
Want de Levende God heeft zeker geen strijders die doodgaan in de strijd, laat staan die zichzelf moeten opblazen.
En deze Almachtige God zal Zijn strijders zeker ook niet laten pakken en laten berechten.


Weten die gasten wel wie of wat ze aanbidden en dienen?


Geloven voor de gelovige is meer jouw kruis dragen.
God zal voor jouw strijden, niet jíj voor God.*

Tja,
Als je je stelling onderbouwt met de grootste leugen aller tijden dat Mozes Israhel rechtmatig zich heeft toegeëigend met de zegen van God maak je je hele verhaal al ongeloofwaardig.
Maar dat is kenmerkend voor geloofsfanaten. Alles is op drijfzand gebaseerd. Hele volkeren wegvagen in naam van God. De grootste oorlogspropaganda al vanaf het begin der tijden en we blijven steeds maar in deze shit trappen.

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Heilige Oorlog

Een plaatje voor onze missionarissen Benny en Las Ede om te laten zien hoe crazy de wereld in elkaar steekt. Denk dat ze hier geen antwoord op hebben big_smile


https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/ … bdec4d47aa


Topic kan dus gesloten worden lol

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Heilige Oorlog

Idiote kruisroofridders met hun heilige oorlog op zoek naar olie, gas en nog meer macht.
7 tot 8 burgers met schoppen in de hand gedood door een luchtaanval in Afghanistan omdat de yanks dachten dat ze geweren hadden. Al deze duizenden doden halen de media niet noch de verontwaardiging van zogenaamde gelovigen maar wel een in Hollywood opgezette onthoofding. Wat een shitheads.


7 civilians or 8 militants dead? NATO, Afghans dispute airstrikehttp://rt.com/news/195512-nato-airstrik … ign=chrome

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Heilige Oorlog

Anjoemara wrote:
Benny3eMille wrote:

Niet Zomaar Heilige OorlogIk verkondig het volgende.Enige tijd geleden bij een pausbezoek aan Israel verklaarden paus en geestelijke leiders vh land éénstemmig:


Je kan niet zomaar in de naam van God (heilige) oorlogen gaan uitroepen.


Ze hadden het hierbij gelaten, want de uitspraak werd niet onderbouwd. Dat is heel jammer, want iemand, die al is geindoctrineerd, wordt zonder duidelijke uitleg niet makkelijk geneutraliseerd.
Maa ja, sinds mensenheugens trekt men ten strijde in de naam van allerlei goden.


Maar God is niet gek, hoor. Met Hem valt er niet te sollen.
Zijn Naam laat Hij niet zomaar effe gebruiken. Daarom zeide ik elders 'het lijkt alsof de mensen der aarde dronken zijn geworden'. Want verbanden zien ze niet meer.


Want toen de grote profeet Mozes het volk Israel naar Kanaan leidde, was het voor iedereen in de hele omgeving duidelijk, dat de Allerhoogste met hem was. Dat was niet alleen te zien aan de vuurkolom in de lucht, die het volk vergezelde en de reisweg bepaalde.
Maar ook aan de grote daden en wonderen en tekenen, die via Mozes en zijn strijders werden verricht.
Alle omringende koningen en wijzen en magiërs erkenden, dat het een God was, die geen hogere boven zich had.


God, de Allerhoogste (de Echte God), is héél indrukwekkend!
Dat is een feit en dat zal altijd zo blijven.
Want, waar Hij verschijnt, laat hij een grote indruk achter, want hij komt met kracht en grote majesteit. Wat gebeurt er met jullie?!
Wie zou Zijn verschijning in volle heerlijkheid en majesteit kunnen overleven?
Ter aarde zul je schuimbekkend vallen uit genade.


En nu komt ie.


Zo ook als Hij ten strijde trekt met Zijn hemelse legermacht, wie zal Hem slechts 1 milli-seconde tegen kunnen houden, wie ....
Zo ook was het ten tijde van Mozes, de profeet, hoe een klein volk grote machtige legers versloeg. En werden zelfs ook reuzenvolken uitgeroeid.
En dat ging niet moeizaam, hoor. Dat gebeurde opvallend mákkelijk, zodat iedereen gewoon wist dat Godshand verantwoordelijk was voor zulke grote dingen, die er toen via Mozes gebeurden.


Maar ook na die tijd, toen de tijd vd richters en koning David.
David zelf, wanneer de Geest Gods over hem kwam, doodde wel 100 soldaten op een slagveld in zijn ééntje. Zoiets kan geen enkel mens, zelfs de reuzen konden dat niet.
Wat gebeurt er met jullie, hè?!


Dus God, Echte God, laat zich helemaal niet vergelijken met mensen en menselijke legers.
Want als Hij strijdt, laat hij dat overduídelijk zien met overgrote kracht en macht, dat Hij de strijd voert; zelfs een huilende baby zal er stil van worden. Geen enkele twijfel zal daarover bestaan.


Dus wanneer je een strijd begint en je doodt mensen in de naam van God, maar God zelf is niet in de strijd aanwezig, zul je boeten en ga je regelrecht in de hel.
Zo ook is het met terroristen, die menen dat ze in de naam van God zichzelf kunnen opblazen enzo, om anderen te doden. Daar is God zéker niet!
Want de Levende God heeft zeker geen strijders die doodgaan in de strijd, laat staan die zichzelf moeten opblazen.
En deze Almachtige God zal Zijn strijders zeker ook niet laten pakken en laten berechten.


Weten die gasten wel wie of wat ze aanbidden en dienen?


Geloven voor de gelovige is meer jouw kruis dragen.
God zal voor jouw strijden, niet jíj voor God.*

Tja,
Als je je stelling onderbouwt met de grootste leugen aller tijden dat Mozes Israhel rechtmatig zich heeft toegeëigend met de zegen van God maak je je hele verhaal al ongeloofwaardig.
Maar dat is kenmerkend voor geloofsfanaten. Alles is op drijfzand gebaseerd. Hele volkeren wegvagen in naam van God. De grootste oorlogspropaganda al vanaf het begin der tijden en we blijven steeds maar in deze shit trappen.In de tijd, dat Mozes hier op aarde rondliep bestonden geen Palestijnen en Moslims. Wat jij dtrijfzand noemt, zijn historische - dus lees goed, ik schrijf geen religieuze - feiten. Jouw Moslims waren duizenden jaren te laat!

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0

Re: Heilige Oorlog

jorkafowru wrote:

.............
....................
.......................................
............................................................
...............................................................................


...............................................................................................................

Lasede_Bouta wrote:

"Geloven voor de gelovige is meer jouw kruis dragen.
God zal voor jouw strijden, niet jíj voor God."Het enige wat de mens kan doen, is God vergeving voor zijn of haar daden vragen. Zij die zichzelf in de plaats van God stellen en in zijn naam van alles verordonneren of anderen opleggen, dienen met een enorme felheid bestreden te worden, want voor mij als katholiek geldt het eerste gebod: "Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen". Dat betekent ook, dat ik niet accepteer, dat een priester, bisschop of paus dichter bij God staat, dan ik.
Is dat jouw manier om te zeggen, dat je met een mond vol tanden staat? Dat is beter dan dwangmatig stommiteit op het forum te schrijven. wink

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0

Re: Heilige Oorlog

Lasede_Bouta wrote:
jorkafowru wrote:

.............
....................
.......................................
............................................................
...............................................................................


...............................................................................................................

Lasede_Bouta wrote:

"Geloven voor de gelovige is meer jouw kruis dragen.
God zal voor jouw strijden, niet jíj voor God."Het enige wat de mens kan doen, is God vergeving voor zijn of haar daden vragen. Zij die zichzelf in de plaats van God stellen en in zijn naam van alles verordonneren of anderen opleggen, dienen met een enorme felheid bestreden te worden, want voor mij als katholiek geldt het eerste gebod: "Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen". Dat betekent ook, dat ik niet accepteer, dat een priester, bisschop of paus dichter bij God staat, dan ik.
Is dat jouw manier om te zeggen, dat je met een mond vol tanden staat? Dat is beter dan dwangmatig stommiteit op het forum te schrijven. wink

Ach ja,
In je leegheid zie je niet dat ik de leegheid van je dwangmatige stommiteit omschrijf.
Maar ja, dat was wel te verwachten van iemand die z'n leeg hoofd is verloren.

Te wakago e bari son o opo.
Ef' i no sab' yorkafowru i no m' tak' yorkatori.

Negativiteit breekt meer af voor het land dan wat bereikt wordt voor de persoonlijke doelen.

14 (edited by Benny3eMille 2014-10-13 21:54:32)

Re: Heilige Oorlog

Anjoemara wrote:
Benny3eMille wrote:

Niet Zomaar Heilige OorlogIk verkondig het volgende.Enige tijd geleden bij een pausbezoek aan Israel verklaarden paus en geestelijke leiders vh land éénstemmig:


Je kan niet zomaar in de naam van God (heilige) oorlogen gaan uitroepen.


Ze hadden het hierbij gelaten, want de uitspraak werd niet onderbouwd. Dat is heel jammer, want iemand, die al is geindoctrineerd, wordt zonder duidelijke uitleg niet makkelijk geneutraliseerd.
Maa ja, sinds mensenheugens trekt men ten strijde in de naam van allerlei goden.


Maar God is niet gek, hoor. Met Hem valt er niet te sollen.
Zijn Naam laat Hij niet zomaar effe gebruiken. Daarom zeide ik elders 'het lijkt alsof de mensen der aarde dronken zijn geworden'. Want verbanden zien ze niet meer.


Want toen de grote profeet Mozes het volk Israel naar Kanaan leidde, was het voor iedereen in de hele omgeving duidelijk, dat de Allerhoogste met hem was. Dat was niet alleen te zien aan de vuurkolom in de lucht, die het volk vergezelde en de reisweg bepaalde.
Maar ook aan de grote daden en wonderen en tekenen, die via Mozes en zijn strijders werden verricht.
Alle omringende koningen en wijzen en magiërs erkenden, dat het een God was, die geen hogere boven zich had.


God, de Allerhoogste (de Echte God), is héél indrukwekkend!
Dat is een feit en dat zal altijd zo blijven.
Want, waar Hij verschijnt, laat hij een grote indruk achter, want hij komt met kracht en grote majesteit. Wat gebeurt er met jullie?!
Wie zou Zijn verschijning in volle heerlijkheid en majesteit kunnen overleven?
Ter aarde zul je schuimbekkend vallen uit genade.


En nu komt ie.


Zo ook als Hij ten strijde trekt met Zijn hemelse legermacht, wie zal Hem slechts 1 milli-seconde tegen kunnen houden, wie ....
Zo ook was het ten tijde van Mozes, de profeet, hoe een klein volk grote machtige legers versloeg. En werden zelfs ook reuzenvolken uitgeroeid.
En dat ging niet moeizaam, hoor. Dat gebeurde opvallend mákkelijk, zodat iedereen gewoon wist dat Godshand verantwoordelijk was voor zulke grote dingen, die er toen via Mozes gebeurden.


Maar ook na die tijd, toen de tijd vd richters en koning David.
David zelf, wanneer de Geest Gods over hem kwam, doodde wel 100 soldaten op een slagveld in zijn ééntje. Zoiets kan geen enkel mens, zelfs de reuzen konden dat niet.
Wat gebeurt er met jullie, hè?!


Dus God, Echte God, laat zich helemaal niet vergelijken met mensen en menselijke legers.
Want als Hij strijdt, laat hij dat overduídelijk zien met overgrote kracht en macht, dat Hij de strijd voert; zelfs een huilende baby zal er stil van worden. Geen enkele twijfel zal daarover bestaan.


Dus wanneer je een strijd begint en je doodt mensen in de naam van God, maar God zelf is niet in de strijd aanwezig, zul je boeten en ga je regelrecht in de hel.
Zo ook is het met terroristen, die menen dat ze in de naam van God zichzelf kunnen opblazen enzo, om anderen te doden. Daar is God zéker niet!
Want de Levende God heeft zeker geen strijders die doodgaan in de strijd, laat staan die zichzelf moeten opblazen.
En deze Almachtige God zal Zijn strijders zeker ook niet laten pakken en laten berechten.


Weten die gasten wel wie of wat ze aanbidden en dienen?


Geloven voor de gelovige is meer jouw kruis dragen.
God zal voor jouw strijden, niet jíj voor God.*

Tja,
Als je je stelling onderbouwt met de grootste leugen aller tijden dat Mozes Israhel rechtmatig zich heeft toegeëigend met de zegen van God maak je je hele verhaal al ongeloofwaardig.
Maar dat is kenmerkend voor geloofsfanaten. Alles is op drijfzand gebaseerd. Hele volkeren wegvagen in naam van God. De grootste oorlogspropaganda al vanaf het begin der tijden en we blijven steeds maar in deze shit trappen.

Dit was eigenlijk een verkonding, hoor; niet om te discu.....
Maa goed, ik had t nooit verwacht, dat je me zo zou kunnen teleurstellen, Anjoe.


Deze In-De-Naam-visie is op dit moment de beste op aarde, waarmee je mensen kunt afhouden van die diabolische terreurbeesten.
Want de doelgroep gelooft net zoals de Joden, ook in de eerste vijf boeken vd Bijbel. Want ook de Islam beschouwd deze boeken als heilig. En het verhaal van Mozes staat in deze boeken.
En als de doelgroep het verhaal van Mozes hoort te geloven, horen ze deze verkondiging te verstáán, want duidelijker kan het niet.


Dus als je graag wilt dat al die zinloze terreurellende stopt, moet je eigenlijk blij met ons zijn, dat er nu zo'n document is, dat die terreur-recruten eindelijk tot bezinning kan brengen.


Je hebt me echt teleurgesteld booi, Anjoe, echt ...


*

smile               *               smile     
Here Jasjoea komt eraan.
    Halleluja, halleluja!
    smile           *          smile

Re: Heilige Oorlog

@jorkafowru


"Ach ja,
In je leegheid zie je niet dat ik de leegheid van je dwangmatige stommiteit omschrijf.
Maar ja, dat was wel te verwachten van iemand die z'n leeg hoofd is verloren."Blijkbaar ben ik jouw souffleur. Zonder mijn reactie kende je de omschrijving 'dwangmatige stommiteit' niet eens. Het laatste , wat jij mij kunt verwijten is leegheid, want voor een ieder heb ik mijn antwoord klaar. Er is natuurlijk een groot verschil tussen de brylle van mij en het met een mond vol tanden staan, of hooguit het papegaaien, van jou.

R.I.P. John Baboeram, Harold Riedewald, Kenneth Goncalves, Eddy Hoost, Jozef Slagveer, Bram Behr, Andre Kamperveen, Lesley Rahman, Cyrill Daal, Gerard Leckie, Sugrim Oemrawsingh, Soerendre Rambocus, Jiwansingh Sheombar, Robby Sohansingh, Frank Wijngaarde, jullies roep om gerechtigheid zal nimmer verstommen.
http://www.youtube.com/watch?v=G4CMPyuXAo0

Re: Heilige Oorlog

Zielig, dat drogeren van jou.
Je hoofd is werkelijk zoek.

Lasede_Bouta wrote:

@jorkafowru


"Ach ja,
In je leegheid zie je niet dat ik de leegheid van je dwangmatige stommiteit omschrijf.
Maar ja, dat was wel te verwachten van iemand die z'n leeg hoofd is verloren."Blijkbaar ben ik jouw souffleur. Zonder mijn reactie kende je de omschrijving 'dwangmatige stommiteit' niet eens. Het laatste , wat jij mij kunt verwijten is leegheid, want voor een ieder heb ik mijn antwoord klaar. Er is natuurlijk een groot verschil tussen de brylle van mij en het met een mond vol tanden staan, of hooguit het papegaaien, van jou.

Te wakago e bari son o opo.
Ef' i no sab' yorkafowru i no m' tak' yorkatori.

Negativiteit breekt meer af voor het land dan wat bereikt wordt voor de persoonlijke doelen.

Re: Heilige Oorlog

Lasede_Bouta wrote:
Anjoemara wrote:
Benny3eMille wrote:

Niet Zomaar Heilige OorlogIk verkondig het volgende.Enige tijd geleden bij een pausbezoek aan Israel verklaarden paus en geestelijke leiders vh land éénstemmig:


Je kan niet zomaar in de naam van God (heilige) oorlogen gaan uitroepen.


Ze hadden het hierbij gelaten, want de uitspraak werd niet onderbouwd. Dat is heel jammer, want iemand, die al is geindoctrineerd, wordt zonder duidelijke uitleg niet makkelijk geneutraliseerd.
Maa ja, sinds mensenheugens trekt men ten strijde in de naam van allerlei goden.


Maar God is niet gek, hoor. Met Hem valt er niet te sollen.
Zijn Naam laat Hij niet zomaar effe gebruiken. Daarom zeide ik elders 'het lijkt alsof de mensen der aarde dronken zijn geworden'. Want verbanden zien ze niet meer.


Want toen de grote profeet Mozes het volk Israel naar Kanaan leidde, was het voor iedereen in de hele omgeving duidelijk, dat de Allerhoogste met hem was. Dat was niet alleen te zien aan de vuurkolom in de lucht, die het volk vergezelde en de reisweg bepaalde.
Maar ook aan de grote daden en wonderen en tekenen, die via Mozes en zijn strijders werden verricht.
Alle omringende koningen en wijzen en magiërs erkenden, dat het een God was, die geen hogere boven zich had.


God, de Allerhoogste (de Echte God), is héél indrukwekkend!
Dat is een feit en dat zal altijd zo blijven.
Want, waar Hij verschijnt, laat hij een grote indruk achter, want hij komt met kracht en grote majesteit. Wat gebeurt er met jullie?!
Wie zou Zijn verschijning in volle heerlijkheid en majesteit kunnen overleven?
Ter aarde zul je schuimbekkend vallen uit genade.


En nu komt ie.


Zo ook als Hij ten strijde trekt met Zijn hemelse legermacht, wie zal Hem slechts 1 milli-seconde tegen kunnen houden, wie ....
Zo ook was het ten tijde van Mozes, de profeet, hoe een klein volk grote machtige legers versloeg. En werden zelfs ook reuzenvolken uitgeroeid.
En dat ging niet moeizaam, hoor. Dat gebeurde opvallend mákkelijk, zodat iedereen gewoon wist dat Godshand verantwoordelijk was voor zulke grote dingen, die er toen via Mozes gebeurden.


Maar ook na die tijd, toen de tijd vd richters en koning David.
David zelf, wanneer de Geest Gods over hem kwam, doodde wel 100 soldaten op een slagveld in zijn ééntje. Zoiets kan geen enkel mens, zelfs de reuzen konden dat niet.
Wat gebeurt er met jullie, hè?!


Dus God, Echte God, laat zich helemaal niet vergelijken met mensen en menselijke legers.
Want als Hij strijdt, laat hij dat overduídelijk zien met overgrote kracht en macht, dat Hij de strijd voert; zelfs een huilende baby zal er stil van worden. Geen enkele twijfel zal daarover bestaan.


Dus wanneer je een strijd begint en je doodt mensen in de naam van God, maar God zelf is niet in de strijd aanwezig, zul je boeten en ga je regelrecht in de hel.
Zo ook is het met terroristen, die menen dat ze in de naam van God zichzelf kunnen opblazen enzo, om anderen te doden. Daar is God zéker niet!
Want de Levende God heeft zeker geen strijders die doodgaan in de strijd, laat staan die zichzelf moeten opblazen.
En deze Almachtige God zal Zijn strijders zeker ook niet laten pakken en laten berechten.


Weten die gasten wel wie of wat ze aanbidden en dienen?


Geloven voor de gelovige is meer jouw kruis dragen.
God zal voor jouw strijden, niet jíj voor God.*

Tja,
Als je je stelling onderbouwt met de grootste leugen aller tijden dat Mozes Israhel rechtmatig zich heeft toegeëigend met de zegen van God maak je je hele verhaal al ongeloofwaardig.
Maar dat is kenmerkend voor geloofsfanaten. Alles is op drijfzand gebaseerd. Hele volkeren wegvagen in naam van God. De grootste oorlogspropaganda al vanaf het begin der tijden en we blijven steeds maar in deze shit trappen.In de tijd, dat Mozes hier op aarde rondliep bestonden geen Palestijnen en Moslims. Wat jij dtrijfzand noemt, zijn historische - dus lees goed, ik schrijf geen religieuze - feiten. Jouw Moslims waren duizenden jaren te laat!

Historie die jij noemt is gebaseerd op een verhaal uit een verzonnen boek en nergens gestaafd door archeologie, geschiedkunde en andere moderne wetenschappen.
Wat waarheid is (en gestaafd door wetenschap), is dat de voorvaderen van de Palestijnen en Arabieren en nog andere oudere volkeren daar in het M.O. al eeuwenlang eerder woonden.
Ik vecht jouw boek niet aan hoor; ik geloof wel dat dit boek bestaat en de verhalen verzonnen zijn maar bestrijdt de echtheid van de gebeurtenissen. En complete domme volksmassa's en geloofsfanaten laten zich door deze sprookjes leiden. Maar daarnaast zijn ze ook nog inconsequent. Want als je het eerste van de 10 geboden opvolgt; "Gij zult niet doden" dan zijn jullie al fout bezig.
Dag verdwaalde kop.

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Heilige Oorlog

Benny3eMille wrote:
Anjoemara wrote:
Benny3eMille wrote:

Niet Zomaar Heilige OorlogIk verkondig het volgende.Enige tijd geleden bij een pausbezoek aan Israel verklaarden paus en geestelijke leiders vh land éénstemmig:


Je kan niet zomaar in de naam van God (heilige) oorlogen gaan uitroepen.


Ze hadden het hierbij gelaten, want de uitspraak werd niet onderbouwd. Dat is heel jammer, want iemand, die al is geindoctrineerd, wordt zonder duidelijke uitleg niet makkelijk geneutraliseerd.
Maa ja, sinds mensenheugens trekt men ten strijde in de naam van allerlei goden.


Maar God is niet gek, hoor. Met Hem valt er niet te sollen.
Zijn Naam laat Hij niet zomaar effe gebruiken. Daarom zeide ik elders 'het lijkt alsof de mensen der aarde dronken zijn geworden'. Want verbanden zien ze niet meer.


Want toen de grote profeet Mozes het volk Israel naar Kanaan leidde, was het voor iedereen in de hele omgeving duidelijk, dat de Allerhoogste met hem was. Dat was niet alleen te zien aan de vuurkolom in de lucht, die het volk vergezelde en de reisweg bepaalde.
Maar ook aan de grote daden en wonderen en tekenen, die via Mozes en zijn strijders werden verricht.
Alle omringende koningen en wijzen en magiërs erkenden, dat het een God was, die geen hogere boven zich had.


God, de Allerhoogste (de Echte God), is héél indrukwekkend!
Dat is een feit en dat zal altijd zo blijven.
Want, waar Hij verschijnt, laat hij een grote indruk achter, want hij komt met kracht en grote majesteit. Wat gebeurt er met jullie?!
Wie zou Zijn verschijning in volle heerlijkheid en majesteit kunnen overleven?
Ter aarde zul je schuimbekkend vallen uit genade.


En nu komt ie.


Zo ook als Hij ten strijde trekt met Zijn hemelse legermacht, wie zal Hem slechts 1 milli-seconde tegen kunnen houden, wie ....
Zo ook was het ten tijde van Mozes, de profeet, hoe een klein volk grote machtige legers versloeg. En werden zelfs ook reuzenvolken uitgeroeid.
En dat ging niet moeizaam, hoor. Dat gebeurde opvallend mákkelijk, zodat iedereen gewoon wist dat Godshand verantwoordelijk was voor zulke grote dingen, die er toen via Mozes gebeurden.


Maar ook na die tijd, toen de tijd vd richters en koning David.
David zelf, wanneer de Geest Gods over hem kwam, doodde wel 100 soldaten op een slagveld in zijn ééntje. Zoiets kan geen enkel mens, zelfs de reuzen konden dat niet.
Wat gebeurt er met jullie, hè?!


Dus God, Echte God, laat zich helemaal niet vergelijken met mensen en menselijke legers.
Want als Hij strijdt, laat hij dat overduídelijk zien met overgrote kracht en macht, dat Hij de strijd voert; zelfs een huilende baby zal er stil van worden. Geen enkele twijfel zal daarover bestaan.


Dus wanneer je een strijd begint en je doodt mensen in de naam van God, maar God zelf is niet in de strijd aanwezig, zul je boeten en ga je regelrecht in de hel.
Zo ook is het met terroristen, die menen dat ze in de naam van God zichzelf kunnen opblazen enzo, om anderen te doden. Daar is God zéker niet!
Want de Levende God heeft zeker geen strijders die doodgaan in de strijd, laat staan die zichzelf moeten opblazen.
En deze Almachtige God zal Zijn strijders zeker ook niet laten pakken en laten berechten.


Weten die gasten wel wie of wat ze aanbidden en dienen?


Geloven voor de gelovige is meer jouw kruis dragen.
God zal voor jouw strijden, niet jíj voor God.*

Tja,
Als je je stelling onderbouwt met de grootste leugen aller tijden dat Mozes Israhel rechtmatig zich heeft toegeëigend met de zegen van God maak je je hele verhaal al ongeloofwaardig.
Maar dat is kenmerkend voor geloofsfanaten. Alles is op drijfzand gebaseerd. Hele volkeren wegvagen in naam van God. De grootste oorlogspropaganda al vanaf het begin der tijden en we blijven steeds maar in deze shit trappen.

Dit was eigenlijk een verkonding, hoor; niet om te discu.....
Maa goed, ik had t nooit verwacht, dat je me zo zou kunnen teleurstellen, Anjoe.


Deze In-De-Naam-visie is op dit moment de beste op aarde, waarmee je mensen kunt afhouden van die diabolische terreurbeesten.
Want de doelgroep gelooft net zoals de Joden, ook in de eerste vijf boeken vd Bijbel. Want ook de Islam beschouwd deze boeken als heilig. En het verhaal van Mozes staat in deze boeken.
En als de doelgroep het verhaal van Mozes hoort te geloven, horen ze deze verkondiging te verstáán, want duidelijker kan het niet.


Dus als je graag wilt dat al die zinloze terreurellende stopt, moet je eigenlijk blij met ons zijn, dat er nu zo'n document is, dat die terreur-recruten eindelijk tot bezinning kan brengen.


Je hebt me echt teleurgesteld booi, Anjoe, echt ...


*

Alle geloven, en niet exclusief en enkel de Abrahamistische geloven, hadden in beginsel goede bedoelingen om het spiritueel besef van de mensheid te vergroten. Ze hebben allemaal in mijn ogen gefaald op het moment dat individuen de leerstellingen gingen verdraaien en misbruiken voor eigen doeleinden of dat een groep (een volk) zich het recht daardoor verschafte om anderen te onderdrukken.
Alle geloven zijn nu gecorrumpeerd. De Islam ook, gelet op de meer dan 70 sekten en dit begon direct na de dood van de profeet. De bijbel is ook gecorrumpeerd en daar heeft de Koran genoeg teksten waaruit deze corruptie blijkt. De profeet heeft alle bijbelse verhalen waarin de joods-christelijke profeten bezoedeld werden (ook dat van Lot) ontkracht en laten zien dat geen van deze profeten fouten hadden begaan zoals gecorrumpeerde schrijvers dit deden voorkomen. Heden ten dage is hetzelfde lot de Islam toebedeeld. De Torah is het meest gecorrumpeerd van allemaal. Vandaag de dag zien we zelfs bij de Orthodoxe christenen in Ukraïne een strijd gaande tussen orthodoxen die Russisch geörienteerd zijn en orthodoxen die meer richting Westen neigen. Er zijn nu al 3 Russisch orthodoxe priesters in Ukraïne gedood, kerken verwoest omdat ze niet naar Kiëv's pijpen wilden dansen. Er zijn nu brieven met doodsbedreiging geplakt op deze Russisch orthodoxe kerken. Om aan te geven hoe geloof misbruikt wordt om aardse en duivelse doelen te bereiken in plaats van jezelf voor te bereiden op een hogere spirituele ontwikkeling in een ander leven.
We leven inderdaad in de eindtijd wat zowel in hindoeïsme als in de Abrahamistische geloven is vermeld.

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Heilige Oorlog

Anjoemara wrote:
Lasede_Bouta wrote:
Anjoemara wrote:

Tja,
Als je je stelling onderbouwt met de grootste leugen aller tijden dat Mozes Israhel rechtmatig zich heeft toegeëigend met de zegen van God maak je je hele verhaal al ongeloofwaardig.
Maar dat is kenmerkend voor geloofsfanaten. Alles is op drijfzand gebaseerd. Hele volkeren wegvagen in naam van God. De grootste oorlogspropaganda al vanaf het begin der tijden en we blijven steeds maar in deze shit trappen.In de tijd, dat Mozes hier op aarde rondliep bestonden geen Palestijnen en Moslims. Wat jij dtrijfzand noemt, zijn historische - dus lees goed, ik schrijf geen religieuze - feiten. Jouw Moslims waren duizenden jaren te laat!

Historie die jij noemt is gebaseerd op een verhaal uit een verzonnen boek en nergens gestaafd door archeologie, geschiedkunde en andere moderne wetenschappen.
Wat waarheid is (en gestaafd door wetenschap), is dat de voorvaderen van de Palestijnen en Arabieren en nog andere oudere volkeren daar in het M.O. al eeuwenlang eerder woonden.
Ik vecht jouw boek niet aan hoor; ik geloof wel dat dit boek bestaat en de verhalen verzonnen zijn maar bestrijdt de echtheid van de gebeurtenissen. En complete domme volksmassa's en geloofsfanaten laten zich door deze sprookjes leiden. Maar daarnaast zijn ze ook nog inconsequent. Want als je het eerste van de 10 geboden opvolgt; "Gij zult niet doden" dan zijn jullie al fout bezig.
Dag verdwaalde kop.

De lezer en volgeling van het ene leugenboek verwijt de lezer en volgeling van het andere leugenboek dat zijn boek een leugenboek is. Hoe gek kan iemand zijn?

Re: Heilige Oorlog

Mee eens met Anjoe en Benny. In beginsel is er niets mis met het geloof, echter, de interpretatie die sommige mensen eraan geven, maakt dat het allemaal zo ellendig is geworden. Daarmee bedoel ik heilige oorlogen die onder het mom van het geloof worden gevoerd en niet te vergeten de talloze ''geestelijke oorlogen'' die mensen met elkaar voeren waardoor er steeds strijd is tussen mensen onderling.

21 (edited by Benny3eMille 2014-10-15 18:24:52)

Re: Heilige Oorlog

Hier heb ik een goed passende video gevonden op internet.
Ik vraag me af, of deze verkondiging deze 'dronken' ISIS-commandant meteen tot bezinning kan brengen. Ik denk dat hij eerst ontwapend moet worden. Hij moet, denk ik, ook uit die omgeving gehaald worden.


Z'n grootpraats komt in feite uit de Heilige Boeken. Hij denkt, dat hij koning David is. Want hoor 'm, 'één van IS kan duizend van jullie overwinnen'.
Hij denkt, dat hun geestelijke leider Mozes is ofzo. Hij denkt , dat t zo gemakkelijk gaat.
Da terwijl hij dat roept, schuilt hij achter ee zelfgemaakt zandzakke schild. Echt erg zielig.

Check m hier: http://www.youtube.com/watch?v=2cHWp3Yn_FQ


*

smile               *               smile     
Here Jasjoea komt eraan.
    Halleluja, halleluja!
    smile           *          smile

Re: Heilige Oorlog

Bewezen is dat Amerika, Israël, Engeland en Saudi-Arabië allen direct betrokken zijn geweest bij de uitvoering en bij de cover up van deze misdaad tegen de mensheid.
Er zijn daarnaast uit andere staten ‘acteurs, inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij betrokken zoals ISI uit Pakistan, maar de US Federal Government en de Israëlische veiligheidsdiensten zijn veruit het meest medeplichtig.

MUZELMAN ANJOEMARA, JIJ SPOORT ECHT NIET!

Re: Heilige Oorlog

Anansi9 wrote:

Bewezen is dat Amerika, Israël, Engeland en Saudi-Arabië allen direct betrokken zijn geweest bij de uitvoering en bij de cover up van deze misdaad tegen de mensheid.


Er zijn daarnaast uit andere staten ‘acteurs, inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij betrokken zoals ISI uit Pakistan, maar de US Federal Government en de Israëlische veiligheidsdiensten zijn veruit het meest medeplichtig.

MUZELMAN ANJOEMARA, JIJ SPOORT ECHT NIET!


Anansi citeert in het eerste deel de posting van Anjoe
Het zou duidelijker zijn als Anansi:

-1-  De quote optie (rechts onder elke posting)  gebruikte om de posting van Anjoe te citeren.
-2-  De bewuste tekst markeerde door deze bv vet te maken. Dit kan dan door een tekst van de volgende "tags" te voorzien.
    Openen van een vette tekst:  voeg de code (B) er voor waar bij de haakjes ( & )  vervangen moeten worden door de hoekige haakjes:  [   &    ]
    Sluiten met  (/B)    en ook hier weer de  ( & )  vervangen door   [   &    ]
Klinkt een beetje vreemd maar als ik het exact type zoals het hoort werkt het als "opmaak code". Bekijk ander het volgende door mijn posting te quoten. Immers dan krijg je de zgn "platte tekst "te zien. Dat is de tekst waarin de opmaak codes niet zijn vertaald naar opmaak.


De volgende tekst toont de opmaak codes als deze posting ge-quote wordt.

Deze tekst heeft opmaakcode VET
En dit is underscore
Merk op dat er een open of start code is en een einde of sluit code.

Je nabestaanden herinneren je niet om je rijkdom maar om je prestaties en realisaties.
DEEDEEDBEE NÉÉ

Re: Heilige Oorlog

Anansi9 wrote:

Bewezen is dat Amerika, Israël, Engeland en Saudi-Arabië allen direct betrokken zijn geweest bij de uitvoering en bij de cover up van deze misdaad tegen de mensheid.
Er zijn daarnaast uit andere staten ‘acteurs, inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij betrokken zoals ISI uit Pakistan, maar de US Federal Government en de Israëlische veiligheidsdiensten zijn veruit het meest medeplichtig.

MUZELMAN ANJOEMARA, JIJ SPOORT ECHT NIET!

Je vloekt met je nick. Anansie gaat doorgaans voor slim maar wat jij ervan bakt met je dommigheid (domme concluderingen) en slaafsheid richting Obomber is een echte Anansie onwaardig sad

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; The more I give to thee
Even while I’m aware that my earthly life is very finite.

Re: Heilige Oorlog

Anjoemara wrote:
Anansi9 wrote:

Bewezen is dat Amerika, Israël, Engeland en Saudi-Arabië allen direct betrokken zijn geweest bij de uitvoering en bij de cover up van deze misdaad tegen de mensheid.
Er zijn daarnaast uit andere staten ‘acteurs, inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij betrokken zoals ISI uit Pakistan, maar de US Federal Government en de Israëlische veiligheidsdiensten zijn veruit het meest medeplichtig.

MUZELMAN ANJOEMARA, JIJ SPOORT ECHT NIET!

Je vloekt met je nick. Anansie gaat doorgaans voor slim maar wat jij ervan bakt met je dommigheid (domme concluderingen) en slaafsheid richting Obomber is een echte Anansie onwaardig sad


Anjoe is nog te stop om door te hebben dat Anansi een deel uit de posting  #21 van Anjoe zelf citeert.  Anders gezegd. Anjoe typeert zzichzelf als "dommigheid (domme concluderingen) en slaafsheid richting "Wel zal en kan ik hem bij wijze van grote uitzondering een keer gelijk geven.  wink  big_smile  lol

Je nabestaanden herinneren je niet om je rijkdom maar om je prestaties en realisaties.
DEEDEEDBEE NÉÉ