2 gedichten van Joyce..

by Maharani_JJ ( Pages 1 2 3  11 )

13 Drankjes

by hertogin

14 Zomaar gedachtes, overpeinzingen, overdenkingen en zo..

by hertogin ( Pages 1 2 3  19 )

16 Mooiste of indrukwekkendste boek ooit gelezen

by Joyce_J ( Pages 1 2 3  6 )

19 Coronavirus.

by hertogin