Door mee te doen gaat u akkoord met de regels die gelden op ons besloten forum:

De reactie mag geen reclame-uiting zijn.
De reactie mag niet nodeloos kwetsen of beledigen.
De reactie mag niet discrimineren.
De reactie mag geen scheldwoorden bevatten.
De reactie mag geen bedreigingen bevatten.
De mening van andere bezoekers moet gerespecteerd worden.
De reactie mag geen privé-gegevens van derden bevatten.
De reactie mag geen links naar illegale zaken bevatten (software, muziek, etc.)
De reactie moet betrekking hebben op het artikel, waaronder de reactie geplaatst wordt.
De reactie moet iets waardevols toevoegen aan de discussie.
De reactie moet kort en bondig geformuleerd zijn.
De reactie moet begrijpelijk en leesbaar zijn. Gebruik dus niet onnodig veel hoofdletters, gebruik interpunctie en schrijf grammaticaal correct.


De redactie behoudt zich het recht voor bezoekers die bij herhaling niet voldoen aan deze voorwaarden, zonder bericht tijdelijk of permanent af te sluiten van de mogelijkheid tot reageren.

De redactie behoudt zich het recht voor reacties in te korten.

Over het al dan niet plaatsen van reacties wordt niet gecorrespondeerd.

Het IP-adres van de afzender van een reactie wordt automatisch opgeslagen in het redactioneel systeem. Het wordt alleen afgestaan aan derden in het kader van een strafrechtelijk (voor)onderzoek.

Let wel: Deelname aan ons forum is geen vanzelfsprekend recht, maar een privilege welke wij u toekennen. Indien wij het niet eens zijn met de manier waarop u discussies probeert te beïnvloeden zullen wij u de toegang weigeren. Waterkant.Net is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat door het gebruik van ons forum. Door hieronder akkoord te gaan vrijwaart u ons van alle problemen die kunnen ontstaan door uw gebruik van het forum.